REKLAMA

"Strajk", czyli protesty kobiet w obiektywie Rafała Milacha

Kultura Osobista
Data emisji:
2021-09-30 11:40
Audycja:
W studio:
Czas trwania:
15:29 min.
Udostępnij:

Już dziś zaczyna się Warsaw Gallery Weekend. Jednym z wydarzeń będzie premiera wystawy i książki "Strajk" Rafała Milacha w Galerii Jednostka. Część dochodu ze sprzedaży wydawnictwa zostanie przekazana na rzecz organizacji walczących o prawa kobiet.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kultura osobista dzień dobry przed mikrofonem Marta Perchuć Burzyńska rozpoczyna się kursu Gallery weekend, czyli bardzo ważna impreza na jesiennej mapie Warszawy kulturalnej mapie oczywiście to już jest proszę państwa jedenasta edycja wydarzenia, które weźmie udział 31 prywatnych galerii w całym mieście na pierwszym planie oczywiście sztuka współczesna i tak np. galerii jednostka na warszawskim Muranowie wystawa zatytułowana strajk jej autorem jest fotograf Rafał Milach Rozwiń » dzisiejszy gość kultury osobistej Witaj serdecznie to dość dobry bywały iść na protestach, które rozpoczęły się w październiku zeszłego roku po zaostrzeniu przez Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską prawa antyaborcyjnego w Polsce jako uczestnik czy jako fotograf przede wszystkim dokumentujący to co się wtedy działo nie wiem czy można tak bardzo jasno postawić granicę między 12 przede wszystkim jestem fotografem, który dokumentuje protesty, ale też jestem uczestnikiem w tym sensie, że wspieram podpisuje się pod postulatami osób protestujących jest to dla mnie ważne, chociaż bezpośrednio tak najbardziej takim bezpośrednim wymiarze mnie to nie dotyczy, ponieważ jestem mężczyzną, ale jest to dla mnie też istotna kwestia, żeby wspierać po prostu postulaty, które są ono społecznie istotne są jakąś taką podstawowym składnikiem zachowania i przestrzegania praw człowieka, czyli jest też w tobie ten Rafał Milach aktywista ciężko jest się określić jako aktywista nie czuję, że jestem aktywistą, ponieważ przede wszystkim to moja działalność z zakresu właśnie takiego wizualnego wsparcia różnych aktywisty różnych obszarów jest dosyć incydentalna ona jest dosyć intensywna czasami i rzeczywiście pochłania bardzo duży obszar mojego życia natomiast to nie jest jakiś taki tryb ciągły, a i dla mnie osoby aktywistyczne to jest taka, która jest właśnie w tym stanie alertu i stanie walki im na co dzień grupa bardzo podziwiam tego typu osoby znajdują w sobie siły NATO, żeby właśnie w takim codziennym trybie po prostu walczyć to lepsze jutro na różnych bardzo frontach ja niestety w tym siły w sobie nie znajduje, ale staram się wspierać tymi narzędziami, które mam tą przestrzenią, która jest mi dana staram się po prostu wspierać działalność turystyczną wice odkryłeś na tych protestach jako fotograf no przede wszystkim się zrekonstruować swój sposób myślenia fotograficznego odnalezienie się tam jako jako tylko twórcy mam w ręku bardzo konkretne narzędzie mamy aparat fotograficzny by te obrazy, które powstają na protestach mogą być bardzo mocne mogą być bardzo perswazyjny mogą być też sprawcze i myślę, że protesty przywróciły pewien sposób mają wiarę w to, że ten obraz może być właśnie tym takim bardzo mocnym sojusznikiem pewnych problemów czy sprawa, która dopomina się na ulicy więc, jakby to jestem właśnie jako fotograf właśnie osoba sojusznicza i osoba wspierająca protestujących i postulaty protestów mamy wystawę zatytułowaną strajk, ale mamy również książkę tak samo zatytułowaną pięknie wydaną zresztą i w książce zdjęcia, ale także teksty jeden z nich autorstwa Karoliny Ganbare dotyczy spojrzenia spojrzenie podczas protestów w twoim zdaniem zyskały jakiś nowy wymiar zarówno fotografa, jaki tych, którzy są fotografowani spojrzenia, które jest jeszcze w dodatku wyostrzone było przez maseczki, które nosiliśmy w trakcie wszystkich wydarzeń tak jak spojrzenie jest rzeczywiście bardzo wiele i niektóre właśnie mogą wydawać się niewinne, które są opresyjne, które są przejawem właśnie władzy czy pewnej pozycji by osoba z aparatem w pewien sposób konstruuje tą rzeczywistość, budując obrazy to są też obserwację ze strony systemu czy Polic nagrań policyjnych i był to też są pewnego rodzaju spojrzenia, ale są też spojrzenia właśnie z wewnątrz protestu, które kierują się w stronę peryferii, czyli właśnie takie tego ważnego komponentu publikacji wystawy, czyli osób obserwujących proces właśnie te są takie właśnie krzyżujące się różne wektory spojrzeń z wewnątrz zewnątrz, ale wszystkie one budują ten protest i budują nasz włączają właśnie tych różnych aktorów bardziej świadomych mniej świadomych do do tego performansu, który dzieje się też przed przed naszymi kamerami obiektywami, jakby to też jest właśnie świadomość tej wzajemnej obserwacji później budowania reprezentacji, która będzie funkcjonować po tym, jak ten protest się skończy tak myślę, że właśnie o tym też pisze w swoim eseju i Iwona kurz nie istnieje 1 rodzaj fotografii protestu, że zależność jest mnóstwo prawda, kto trzyma aparat, kto jest obiektem zdjęcia, dlaczego to zdjęcie zrobione i w jakim celu dokładnie to jest aparat się wydaje takim narzędziem bardzo przezroczyste mi też nasze spojrzenia, które właśnie z różnych perspektyw ogniskują się podczas takiego wydarzenia no to przezroczystość, gdzie dziś tracą, jeżeli zacznie się zastanawiać nad tym procesem jak przebiegają relacje siły czy władzy podczas takiego protestu czy właśnie, jakiego rodzaju obrazy później będą budować obraz tego budową budować budować reprezentację protestów wystawa strajk i te fotografie twoje to jest element większego zbioru, bo jesteś jednym z twórców archiwum protestów publicznych czy ta potrzeba za archiwizowanie protestujących Polaków zrodziła się właśnie w czasie strajków kobiet to jest inicjatywa archiwum protestów publicznych powstało pod koniec 2019 roku natomiast obrazy, które gromadzi ten zasób pochodzą od 4 starsze możemy dotować na początek 2016 roku to są to są protesty związane z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego czytam pierwszych czarnych protestów, więc tutaj ta nasza działalność no ukonstytuowała się dopiero pod koniec 2019 roku i w momencie, kiedy zaczęły się strajki kobiet mieliśmy już taką dosyć mocno rozbudowaną siatkę fotografów fotograf Jacek w całej Polsce, którzy i, które mogły reagować na bieżącą sytuację dokumentować to jedno z moim zdaniem najważniejszych wydarzeń współczesnej historii Polski czy są fotografie tylko wyłącznie robione przez profesjonalistów czy zbierać również zdjęcia robione przez przez nas w te duże tam dziś przechodzą to co protestują no właśnie ten nasz status jako uczestników archiwum protestów publicznych też jest nie do końca jakoś tak określony, bo muszę przypomnieć, że to są osoby, które pochodzą z bardzo różnych środowisk niektórzy i niektóre z nas są fotoreporterami dokumentalista dokumentalistka ami, ale też niektóre osoby pochodzą z pola znaczy ich ich główną aktywnością jest działalność w polu sztuki czy aktywizmu to są też osoby, które są inicjatorami socjologami badaczami są też bardzo różne pokolenia bardzo różne doświadczenia więcej tutaj ten skład archiwum protestów publicznych jest bardzo czuły ważne wszyscy też wszyscy wykorzystają fotografii natomiast bardzo często fotografia nie jest w tym pierwszym zajęciem jestem tym czym tym pierwszym głównym zajęciem, któremu poświęcają swoją uwagę więc, więc ono w pewnym sensie już samo archiwum to jego zróżnicowanie powoduje, że jest dosyć takie w wyłączające włączająca taka aktywność natomiast na różnych kanałach naszych społecznościowych udostępniamy zdjęcia, które ludzie nam nadsyłają wystarczy atakować nas na Instagramie i wtedy udostępniamy takie relacje i jest dosyć dosyć dosyć dosyć powszechne referaty pewnego czasu jesteś tylko stricte fotografem, bo eksperymentuje i w wywiadzie dla szumu tłumaczył, że pewnych obszarach poczułem niemoc opowiadania tylko przy pomocy zdjęć tego co chcesz wyrazić Alex zapraszam do wystawa strajk zdjęcia ta książka no to jest jednak taki dowód na to, że są pewne sprawy, gdzie tylko wyłącznie fotografia tak m.in. Meksyk tak jakby to postęp postawa rzeczywiście dosyć radykalny sposób się zmieniło przez ostatnich kilka lat, bo rzeczywiście te wcześniejsze moje działania projekt on się poruszały w takim obszarze dosyć abstrakcyjnym metaforyczny takim figuratywne też interdyscyplinarnym i rzeczywiście w pewnym sensie zacząłem się zastanawiać czy fotografia jest właśnie tym medium, w którym chcę się wyłącznie wypowiadać i komentować na taką bardzo skomplikowaną sytuację polityczną społeczną, bo w nich głównie temu dedykuje swoje projekty od od niemal dekady natomiast właśnie wraz z intensyfikacją protestów w Polsce po 2015 roku z powstaniem archiwum protestów publicznych tam postawi się zupełnie przy konstruowaniu i i wykorzystanie tego formatu taki grafik prasowej fotografii dokumentalnej mówi o korzystaniu z tego formatu, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej nie wszyscy z nas jesteśmy czynnymi aktywnymi fotoreporterami fotoreporterka ami mamy takich członków członkinie natomiast to nie jest reprezentatywne dla całej grupy, więc wszyscy korzystamy z tego formatu na swój sposób, ponieważ on potrafi zbudować bardzo taką łatwo dostępną treść to nie jest czas na budowanie metaforycznych zniuansowany narracji to jest czas wspierania konkretnych postulatów to jest czas jasnego przekazu tak jasnego przekazu i myślę, że taki archiwum protestów publicznych buduje i powrotu do nawet do myślenia takiego dosyć dosyć no myślę, że nawet romantycznego, ale też realistycznego w pewnym wymiarze do myślenia o sprawczości tego tego obrazu i mamy takie przypadki są takie zdjęcia archiwum, które rzeczywiście uruchamiały jakąś szerszą dyskusję i w koalicji z różnymi działaniami poza fotograficznymi działaniami aktywisty ręcznymi czy podłączenia się pod różnego rodzaju ruchy społeczne ta fotografia rzeczywiście mogła dosyć dużo zdziałać można pod jest też pytanie o niewinność fotografii czy każde zdjęcie jest niewinny czy jednak jest także fotografia też może zaszkodzić chodzi o neutralność tak czy niewinność tak od tak fotografia może być wykorzystywana na bardzo wiele różnych sposobów ona może uruchomić bardzo pozytywne procesy, ale też może być wykorzystana do takich celów, których byśmy sobie nie życzyli w propagandowych, chociaż propagandowych tak propagandowych w tym sensie właśnie tym i zmiany pewnych kontekstów czy wykorzystanie właśnie tych zdjęć w środowisku, w którym no nie chcielibyśmy, żeby obraz funkcjonował nie mamy też do końca na to wpływu, więc tutaj staramy się jak najwięcej zastanawiać nad tym jak ten obraz może funkcjonować poza samym istnieniem na stronie w bazie archiwum protestów publicznych, więc tutaj to jest to jest oczywiście taka kwestia, której myślimy, a jego stąd też nie pojawił pomysł m.in. stąd pojawił się pomysł gazet strajkowych, które właśnie takim zamkniętym kontent, który ciężko zmanipulować, który służy bardzo konkretnym celom formułuje bardzo konkretne postulaty więc, jakby to jest taki komponent, nad którym mamy kontrolę natomiast obrazy, które są puszczone do sieci jest dużo trudniejszy obszar, jeżeli chodzi o właśnie wykorzystanie czy manipulacje kontekstem w państwa wystawa strajk wystawa fotografii Rafała Milacha do zobaczenia w ramach Ursus Gallery weekend od 30września, ale nie tylko przez weekend, bo wystawę w galerii jednostka będzie można oglądać do 16października bardzo dziękuję Rafale za obecność w studiu Radia TOK FM ja również dziękuję też chciałem podziękować wszystkim osobom, które współtworzą tę wystawę, czyli archiwum protestów publicznych, ale Jesionowski autorce grafiki, która znalazła się w książce strajk autorką tekstów kronikę barze i nie kusi Aleksandrę Buczkowskiej i ani Nowackiej, która zaprojektowała tę piękną publikację więcej by ta wystawa jest firmowane moim nazwiskiem natomiast jest to bardzo mocno współpracowała i wspólnotowe sprawa książkę będzie można na miejscu zdobyć tak będzie można uzbroić wiedziałem jak patrzę na można by pewnie ustroju będzie można ją nawet kupić, wspierając właśnie różnego rodzaju organizacje, które walczą właśnie o prawa kobiet i prawa człowieka prawa człowieka w ogóle bardzo bardzo dziękuję Rafał Milach były z państwem ze mną dziękuję również Pawłowi Korzeniowskiemu za pomocą przygotowaniu programu Marta Perchuć-Burzyńska do usłyszenia wczesna informacja w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA