REKLAMA

"Rząd z premedytacją łamie zasadę lojalności i wzajemnego zaufania między Unią a Polska"

Połączenie
Data emisji:
2021-09-30 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czternasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Patryk Wachowiec analityk prawny forum obywatelskiego rozwoju fundacji centrum analiz dla rozwoju dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu Trybunał Konstytucyjny dzisiaj obraduje nad sprawą zgodności prawa unijnego z Polski konstytucję teraz zdaje się trwa przerwa właśnie przed parlamentami przecież taki jest pan przed paroma minutami zaczęła może zacznijmy od początku co to jest za historia i czym Rozwiń » dokładnie tutaj trudno się zajmuje już powiedziałem, że chodzi o zgodność prawa unijnego z polską konstytucją ale kto tutaj skierował ten wniosek co dokładnie bada Trybunał nota sprawa ma charakter tak naprawdę bezprecedensowy w historii Unii Europejskiej to jest pierwsza sytuacja, w której urzędujący Prezes Rady Ministrów w tym przypadku pan Mateusz Morawiecki kieruje do krajowego Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie tego 3 w pewnych aspektach pewnych dziedzinach prawo Unii ma mieć pierwszeństwo przed prawem krajowym chodzi tutaj takie dziedziny jak niezależność sądownictwa czy ogólnie wymiar sprawiedliwości pan premier po lekturze niedawnych głośnych wyroków Trybunału sprawiedliwości stwierdził, że Unia europejska nie ma kompetencji w sprawie organizacji wymiaru sprawiedliwości w związku z tym chciał zbadać przed krajowym Trybunałem Konstytucyjnym sami wiemy, jaką rękojmię niezależności niezawisłości daje obecny Trybunał sprawiedliwości no ale to nie powstrzymało pana premiera przed właśnie skierowaniem takiego wniosku i co badać co właściwie się wydarzy, jeżeli Trybunał orzeczeń, że w tych kwestiach akurat państw prawo polskie konstytucja Polska ma ten prymat nad prawem unijnym takim takim celem deklarowanym przez premiera jest to, aby w razie niekorzystnych orzeczeń Trybunału sprawiedliwości takich spodziewanych orzeczeń jest już kilka i one w najbliższych nawet tygodniach miesiącach zapadną jest to, aby po prostu uwolnić od skutków prawnych tych orzeczeń i jeżeli Trybunał stwierdził, że gdzieś naruszamy prawo Unii to pan premier będzie miał łatwe i bardzo przyjemny argument mówiący o tym, że no tak, ale nasz Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to nie jest materia dotycząca prawa unijnego, więc się nie musimy stosować do orzeczeń Trybunału sprawiedliwości, a z drugiej strony takiej praktycznej to tak naprawdę nie będzie miało żadnego znaczenia pamiętajmy, że Trybunał Konstytucyjny, orzekając o niekonstytucyjności jakiegoś przepisu czy to ustawy rozporządzenia czy też innego aktu powinien de facto eliminować ten przepis systemu prawnego przy czym w sytuacji, w której my zawiązaliśmy umowę międzynarodową my jako Rzeczypospolita Polska nie mamy sami mocy takiej, aby ten przepis eliminować to musiałoby się musiał się zabrać konferencja międzyrządowa jeszcze raz wynegocjować zmiany w traktacie to zmiany w traktacie uchyli samo orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o tym nie będzie sąd przesądzał, bo zwróćmy uwagę na na taki fakt, że Polski Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że część traktatu unijnego jest niezgodna, ale ona jest zgodna z pozostałych państwach Unii Europejskiej dochodziłoby do ewentualnej no do ewentualnego nierównego traktowania obywateli polskich w porównaniu do obywateli z innych państw Unii Europejskiej na czym właściwie może i to daje jakieś narzędzia premiera wiele to są narzędzia bezużyteczna to jest jak rozumiem puste właściwie zupełnie no to jest bardzo symboliczny ruch tak jak mówiłem i tutaj premier działa wybitnie na takiej krajowej przestrzeni no bo tak naprawdę to orzeczenie nie będzie miało skutków sferze prawa unijnego no bo nasz Trybunał Konstytucyjny działa tylko w Polsce nie w całej Unii Europejskiej będzie miał charakter symboliczny, bo tak naprawdę niezależnie od tego czy Trybunał uznał, że część przepisów traktatu jest niezgodna z konstytucją albo jest zgodna z konstytucją to i tak wszystkie inne organy państwa organy administracji publicznej organy rządowe samorządowe sądy oczywiście będą nadal musiały stosować prawo unijne, więc ten to spodziewane orzeczenie właśnie spodziewam innego rozstrzygnięcia w tym przypadku, czyli Trybunał uzna, że przepisów z zresztą bezprecedensowo część przepisów traktatów jest niezgodna z prawem unijnym, że to będzie taki wytrych tak i taki bardzo dobry argument dla premiera, żeby się po prostu do orzeczeń Trybunału nie stosować, ale tutaj w odpowiedzi na właśnie takie postępowanie spodziewane postępowanie Prezesa Rady Ministrów no komisja europejska inne państwa członkowskie będą miały też swoje mechanizmy tak jak obronne, jakie mogą być mechanizm no to jest mechanizm już już przećwiczony raz w przypadku Francji teraz ćwiczony w przypadku Niemiec komisja europejska uznała, że trybunały konstytucyjne tych państw właśnie, czyli można powiedzieć punktu widzenia politycznego hegemonów w unii europejskiej no one naruszały prawo unijne i ponownie kierowała komisja spraw do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej oczywiście orzeczenie Trybunału sprawiedliwości mówiąca o tym, że Polska Francja czy Niemcy naruszyły prawo Unii Europejskiej ma charakter tak naprawdę deklaracji, czyli Trybunał stwierdza po zbadaniu wszystkich okoliczności, że to prawo unijne zostało złamane i oczywiście obowiązkiem państwa jest fosą dostosowanie się do tego orzeczenia, jeżeli państwo tego nie robi tak jak np. jeżeli chodzi o izbę dyscyplinarną pamiętamy to orzeczenie sprzed kilku tygodni to komisja może wnieść ponownie sprawę do Trybunału sprawiedliwości zażądać kary pieniężnej i różne państwa Francja Hiszpania Włochy Grecja płaciły naprawdę wielomilionowe kary za niezastosowanie się do orzeczeń Trybunału sprawiedliwości i jeżeli Polska będzie dalej dalej brnęła właśnie takie postępowanie w takim modus operandi no to spodziewajmy się w najbliższych myślę, że kilku kilku kilkunastu miesiącach właśnie takiej skargi komisji europejskiej, ale powiedział pan na samym początku to jest właśnie bezprecedensowy przypadek to co robi Trybunał Polski, a potem będzie pan tej Francji Niemczech czy nie taki do końca bezprecedensowy to znaczy bez patrzymy z 2 perspektyw bezprecedensowe jest to, że urzędujący premier kieruje do własnego Trybunału Konstytucyjnego Trybunału swojego państwa wniosek o to czy traktaty są zgodne z konstytucją taka sytuacja się nigdy w historii Unii Europejskiej ponad sześćdziesięcioletni nie zdarzyła i to jest pierwszy raz, kiedy robi to urzędujący premier właśnie Polska jest ich tu niechlubnym liderem w tej klasyfikacji z drugiej strony mamy sytuację z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej, w której komisja kwestionowała rozstrzygnięcia krajowe we Francji w Niemczech, w których Trybunał Konstytucyjny orzekały, ale to te sprawy krajowe we Francji w Niemczech nie były inicjowane przez rząd przez premiera właściwego państwa tylko po prostu dziś pojawił się na boku te wszystkie orzeczenia, o których mówi mówi teraz Polska władza, a w Niemczech przecież podważono kompetencje Trybunału sprawiedliwości Francji też podważono kompetencje Trybunału sprawiedliwości w tamtych krajach to były skargi indywidualne wnoszone przez obywateli przez obywateli tak jak my mamy prawo do skargi konstytucyjnej i tam na wielkim marginesie orzeczono, że Trybunał przekroczył swoje kompetencje, a co ciekawe w tej sprawie niemieckiej, w której na, którą się bardzo ochoczo powołuje nasz rząd Trybunał niemiecki stwierdził, że Trybunał nie to, że działał niezgodnie z prawem co po prostu zbyt mało intensywnie działo ze swoim prawem jest zbyt mało zastosował tego prawa unijnego, jakby oczekiwali obywatele czy Trybunał niemiecki, więc tutaj jest ta bardzo ogromna różnica czy mówiąc bardzo prosto to jest rzeczywiście się zdarza, że trybunały lokalne trybunały krajowe polemizują z Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale nie zdarzyło się jeszcze, żeby rząd danego kraju wystąpił z takim wnioskiem o to w pewnym sensie, żeby zakwestionować tt ten w tę wyższość unijnego prawa dokładnie tak to jest pierwszy przypadek tak jak już mówiłem i za tym idą bardzo poważne konsekwencje, bo w moim przekonaniu sam fakt wystąpienia przez naszego premiera z wnioskiem do polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest zaprzeczeniem zasady lojalności, która wymaga, aby państwa członkowskie podjęły wszelkie środki w celu powiedzmy urzeczywistnienia prawa Unii na naszym terytorium i to jest no fakt bezprecedensowe i tutaj reakcja komisji europejskiej myślę, że będzie naturalna komisja ustami swoich swojej wiceprezes komisarz do spraw sprawiedliwości już informowała kilka tygodni temu, że w razie wydania takiego orzeczenia przez Polski Trybunał konstytucyjne Nora akcja komisji będzie cytuje tutaj naturalna i myślę, że spodziewamy się skargi na to, że skargi Trybunał sprawiedliwości na torze Polski Trybunał Konstytucyjny, który nie ma nie ma tak naprawdę wiążący kompetencji dotyczących wykładni prawa unijnego stosowania prawa unijnego, bo to jest materia dla Trybunału unijnego właśnie no no orzeka w tych dziedzinach to jest myślę naturalna konsekwencja naszego członkostwa Unii Europejskiej, a rząd robi z premedytacją wszystko to, aby tę całą zasadę lojalności wzajemnego zaufania między Unią i różnymi państwami członkowskimi po prostu łamać a jakie będą konsekwencje nieformalne takiej decyzji jak pan sądzi o konsekwencje będą też prawne tak mi się wydaje, bo mamy już kilka spraw i o tym myślą nasi słuchacze pan redaktor wiedzą, że w sprawach europejskich nakazów aresztowania państwa członkowskie kwestionują tak jakby zdolność polskiego systemu prawnego do tego, aby zapewnić prawo do sądu właśnie w naszym państwie to jest Irlandia to jest Hiszpania Holandia Niemcy, więc tych spraw będzie coraz więcej no, a w dłuższej perspektywie to oznacza, że każdy przestępca, który każda osoba, która popełni przestępstwo na terenie Polski będzie mogła biec Deutsche uciec do innego kraju unijnego i w ten sposób uniknąć tak naprawdę odpowiedzialności karnej ta sytuacja się przeleje też inne sprawy takie transgraniczne będą sprawy rodzinne, gdzie mamy małżonków w różnych państwach unijnych mamy sprawy gospodarcze 1 kąt kontrahent jest w 1 w jednym z państw członkowskich drugi jest w Polsce, więc to będzie taki długotrwały skutek takiego właśnie wypychają nas nie tylko faktycznego, ale też formalnego z Unii Europejskiej, bo nasz system prawny będzie coraz mniej w tym w tym tej integracji europejskiej po prostu uczestniczą dziękuję bardzo, Patryk Wachowiec analityk prawny forum obywatelskiego rozwoju Fundacja centrum analiz dla rozwoju państwa moim gościem 1419 zachód informacji łączenie i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA