REKLAMA

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny przekłada rozprawę w sprawie zgodności Konstytucji RP z prawem unijnym

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-09-30 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:52 min.
Udostępnij:

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny zbierze się 7 października o godzinie 10:00, aby dokonać oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. O przebiegu dzisiejszego posiedzenia rozmawiamy z prof. Anną Rakowską - Trelą adwokatką i adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z nami prof. Anna Rakowska Trela adwokatka adiunkt w katedrze prawa konstytucyjnego zakład prawa konstytucyjnego porównawczego Uniwersytetu łódzkiego dzień dobry pani profesor dzień dobry pani redaktor Trybunał Konstytucyjny od lipca zajmuje się konstytucyjnością prawa unijnego na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dziś członkowi składu orzekającego zadają pytania uczestnikom postępowania, a właśnie teraz poinformował mnie mój wydawca 7października o dziesiątej Rozwiń » będzie kolejne posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, chociaż w zasadzie, jeżeli te pytania zostały wyczerpane to Trybunał mógł uznać sprawę wyjaśniono przystąpić do wydawania orzeczenia być może 7października dziesiątej to orzeczenie zostanie wydane chciałbym pani profesor porozmawiać o przebiegu dzisiejszego posiedzenia i kilku nań zdarzeniach po pierwsze nie zachowanie sędzi Krystyny Pawłowicz przedziwny sposób zadawania pytań głównie przedstawicielom Rzecznika Praw Obywatelskich pociąg przebywanie po pierwszym zdaniu by potem to odpowiedź chyba manipulować, bo np. Krystyna Pawłowicz pyta, gdzie prawie stoi, że wyroki złe są źródłem prawa na to prof. Maciej Taborowski Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiada, że wyrok nie jest źródłem prawa, ale już nie może dokończyć swojej odpowiedzi, że wyroki złe są wiążące dla państwa członkowskich pokrzykiwania na potliwość agresja tak to wyglądało wydaniu sędzia pani ocenia tak oczywiście nie oglądałam całej relacji natomiast ten fragment wymiany zdań na pomiędzy panią sędzią ławą Pawłowicz pani z panem prof. Balcerowiczem oglądałam i wyglądało to nieciekawy w tym sensie rzeczywiście te pytania były takie czy widać było, że pani sędzia oczekuje prostych odpowiedzi tak tak nie natomiast odpowiedź na takie pytania wtedy tytułu w ten sposób jak one były zadawane prosta nie jest to rzeczywiście nie da się tak 1 słowem odpowiedzieć czy wyroki, które są źródłem prawa oczywiście nie są to pan prof. Borowicz powiedział Borowski auta Borowski, ale po faktach natomiast chciał natomiast chciał wskazać na czym polega ich znaczenie w systemie prawnym Unii Europejskiej dla państw członkowskich tak samo jak u nas chociażby wskazywał jako przykład wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który także nie należą do źródeł polskiego prawa powszechnie obowiązującego natomiast są ogłaszane obowiązują, ale nie został dopuszczony do głosu tak być nie powinno, bo jeżeli jesteśmy na rozprawie Trybunału Konstytucyjnego, który ma rozstrzygnąć istotne kwestie dotyczące prawa obowiązującego Rzeczypospolitej polskiej prawa, które obowiązują obywateli to warto było, żeby członkowie składu orzekającego mieli pełen obraz co do stanowisk uczestników tego postępowania natomiast tutaj no z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich odebrana została przez panią sędzi Pawłowicz możliwość przedstawienia tego stanowiska w odpowiedzi rzeczywiście nie były proste tak po drugie, sędzia Mariusz Muszyński to też chciałabym zapytać celował dziś w pytaniach tak muszę chyba wydawało nadzwyczaj podchwytliwych i sędzia Muszyński mówił np. tak skoro Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi, że izba kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych Sądu Najwyższego jest niezależna czy nie zawisła to może skoro to ona stwierdzała ważność wyborów do Sejmu Senatu, a potem ten Sejm Senat dokonali wyboru rzecznika to prof. Marcin Wiącek nie jest rzecznikiem może nadal jest Adam Bodnar mówił sędzia Muszyński prof. Borowski przypomniał po pierwsze, że tenże sam Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Adam Bodnar nie jest rzecznikiem, więc na pewno Adam Bodnar rzecznikiem być nie może, a jeżeli chodzi o pierwszą część koncepcji to działa zasada pewności prawa nie można wzruszać kolejnych decyzji podejmowanych przez nawet zakwestionowany ne organ jak pani myśli pani profesor to był służyła taka konstrukcja czemu może służyć taka konstrukcja ośmieszaniu argumentów Rzecznika Praw Obywatelskich ta konstrukcja trudno powiedzieć czemu służy, bo tak naprawdę ci, którzy czerpią profity z decyzji aktualnej władzy ci, którzy zasiadają z jej nadania w organach w Trybunale Konstytucyjnym czy zajmują stanowiska no wy już sami się chyba zapętlił, bo z 1 strony nie próbują twierdzić wszystko już w porządku tak normy konstytucyjne nie są naruszane i wszystko dzieje się zgodnie z prawem legalnie natomiast z drugiej strony posługują się tego rodzaju argumentami może warto zacząć od początku może warto zacząć od tego, że trzeba było nie za ten lać i nie tak bałaganie w systemie polskiego prawa wciąż 2015 roku w związku, z czym teraz mamy ogromny problem, bo rzeczywiście mamy problem z Trybunałem Konstytucyjnym, przed którym dzisiaj przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich występowali i byli tymi uczestnikami najbardziej przygotowanymi merytorycznie mamy problem z 2 izbami Sądu Najwyższego bardzo poważny problem mamy problem z sędziami i temu nie jest winien czy były czy obecny Rzecznik Praw Obywatelskich temu nie są winni przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy występują przed przed Trybunałem Konstytucyjnym temu jest winna większość sejmowa, ale też ci prawnicy, bo tutaj mówimy o tej sferze prawnej, którzy no z nadania inne po 2015 roku różne funkcje bardzo wątpliwe sprawują, czyli przede wszystkim te funkcje sędziów dublerów Trybunale Konstytucyjnym i sprawują stanowiska sędziów tzw. na sędziów w sądach powszechnych i myszy to jest bardzo przykre także mimo często bardzo wysokich kompetencji tego nie można wszystkim oczywiście odejmować z powodują, że mamy tak właśnie problem z funkcjonowaniem organów państwowych to jeszcze raz pani prof. Mariusz Muszyński, który także rozlicza przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich nie wiem, dlaczego z tych tych wezwań, które były kierowane do premiera choćby przez unijnego komisarza do spraw sprawiedliwości pamiętamy ten list skierowany do szefa rządu by wycofał swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego no im Mariusz Muszyński pytał to prof. Borowskiego pan profesor odpowiadał, że nie można wycofać wniosku jeśli sprawa przed Trybunałem już ruszyła już rozpoczęła sędzia Muszyński zaczął triumfować mówił, że cieszy się, że mogli to w całej Europie usłyszeć też nie bardzo rozumiem po co było to pytanie i po co był cały ten wątek, ale zastanawiam się czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zdają sobie sprawę, że nawet, jeżeli orzekną, że prawo unijne w Polsce nic nie znaczy to ten wyrok chyba nie będzie miał mocy obowiązującej prawda oczywiście, że jeśli chodzi o ten wyrok, jakiego niektóre już poprzednie wyroki Trybunału Konstytucyjnego w cudzysłowie Trybunału Konstytucyjnego to dalszy już Niechcę nawet mówić, że brak autorytetu, bo to już nie o to chodzi o to chodzi, że wyroki, które są wydawane przez organem, na który wadliwie obsadzony po prostu nie mogą być stosowane są sam są takimi orzeczeniami, które na, które nie tylko sądy Polski, ale przede wszystkim myślę te są europejskie nie będą zwracały uwagę tutaj czym innym jest pytanie o procedurę, bo to pytanie dotyczyło procedury tak no, więc nie można wycofać, a czym innym jest kwestia obsadzenia organu, który ten wniosek rozpoznaje to są 2 zupełnie różne sprawy jeszcze trzecią sprawą jest na sensowność tego wniosku, które Prezes Rady Ministrów złożył takie mamy 3 odrębne zagadnienia i to, że odpowiedź, że pan prof. Maciej Taborowski odpowiedział, że wniosku nie można wycofać ma się nijak do oceny z prawidłowości obsadzenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie tak są 2 zupełnie różne różne rzeczy trudno wiązać trudno wyciągać z takiej odpowiedzi pana prof. Macieja Zaborowskiego jakikolwiek wniosek co do co do innych kwestii związanych funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego to teraz sędzia zresztą sprawozdawca Bartłomiej Sochański zresztą były radny Prawa i Sprawiedliwości pyta tak czy obsadzenie krajowej rady sądownictwa przez Sejm rzutuje na niezawisłość sędziów powołanych z jej udziałem odpowiada Marek Ast poseł PiS-u członek KRS z ramienia Sejmu żaden sposób taka zależność nie powstaje i co pani na to, bo to nas nasz grzech pierworodny całej tej reformy tzw. wymiaru sprawiedliwości ten KRS tak to jest nasz grzech pierworodny to jest ten moment, kiedy w sądach zaczęło się psuć tak to znaczy zaczęli pojawiać China sędziowie nie są sędziami tzw. sędziami właśnie, dlatego że ich kandydatury były opiniowane przez krajową radę sądownictwa powołaną niezgodnie z konstytucją i w mojej ocenie jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z jakąś procedurą, która wynika w tym przypadku konstytucji, ale może w innych przypadkach wynika z ustawy teraz jesteśmy na poziomie konstytucji mówimy o organie konstytucyjnym to musimy bardzo pilnować, żeby ta procedura była zgodna ze standardami, żeby była zgodna z normami, żeby była zgodna z zasadami konstytucyjnymi, bo od tego zależy tzw. sprawiedliwość proceduralna, ale od tego zależy przyjęta procedura jest to coś tak ona nie jest po to, żeby po prostu była tylko jest o to, żeby zapewnić jakiś standard, żeby zapewnić jakiś poziom, żeby zapewnić prawidłowość wyła wyłaniania kandydatów w tym przypadku kandydatów na sędziów, jeżeli w tej procedurze pojawia się jakaś rysa w tym przypadku jest turysta bardzo poważna, bo dotyczy składu organu, który opiniuje kandydatów dotyczy ich niezależności, bo oni zaczynają być czy są w tym przypadku już zależnie od od władzy politycznej karę przecież te 15 osób to są osoby w tej chwili zależne od od Sejmu poprzez sposób ich wyboru, więc jeżeli pojawia się taka rysa to ona jest absolutnym źródłem wątpliwości co do niezawisłości niezależności osób, które są w tej procedurze wyłaniane występ grzech pierworodny polegający na złym obsadzaniu KRS wskazujący na uzależnienie KRS od władzy politycznej powoduje właśnie te nawet domniemanie co do tego, że kandydaci później sędziowie wyłonieni z udziałem tej neo-KRS nie są niezawiśli i nie są niezależni to jeszcze 1 ostatni wątek i jeszcze raz sędzia Bartłomiej Sochański konstytucja mówi, że sędziowie są niezawiśli to co mam pytać czułe i czego brakuje konstytucji odpowiada prof. Taborowski konstytucji niczego nie brakuje brakuje ustawą, które zostały przyjęte z naruszeniem standardów orzeczenia cóż konstytucja są zgodne z tak sobie myślę, że to nie jest płyta całej tej dyskusji to jest błędne o tym mówił pan prof. Biernat zaraz po tym, jak pan Prezes Rady Ministrów złożył wniosek, o którym dzisiaj znowu była mowa w Trybunale jak złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnego problemu żadnego rozdźwięku pomiędzy konstytucją prawem Unii Europejskiej tutaj właśnie jest rozdźwięk pomiędzy konstytucją ustawami tutaj jest rozdźwięk pomiędzy konstytucją, a praktyką, która na podstawie tych ustaw u nas się pojawiła to jest problem tak i tutaj to sprawa jest, w którym prawniczego tak teoretycznie dość łatwa do naprawienia tak prostu zmienić ustawy na znowu na takie, które będą zgodne z konstytucją z prawem unijnym natomiast między prawem unijnym konstytucja nie ma w tym zakresie żadnego pęknięcia prof. Anna Rakowska Trela adwokatka adiunkt w katedrze prawa konstytucyjnego zakład prawa konstytucyjnego porównawczego Uniwersytetu łódzkiego pani profesor bardzo dziękuję za to analiza bardzo dziękuję pani redaktor informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA