REKLAMA

NIK o realizacji ustawowych zadań Funduszu Sprawiedliwości

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-09-30 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:20 min.
Udostępnij:

Najwyższa Izba Kontroli w czwartek zaprezentowała wyniki kontroli Funduszu Sprawiedliwości, podlegającego Ministrowi Sprawiedliwości. O wynikach kontroli i nieprawidłowościach jakie wykazali kontrolerzy rozmawiamy z Pawłem Gibułą, doradcą ekonomicznym i koordynatorem kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z nami Paweł k była doradca ekonomiczny koordynator kontroli Najwyższej Izby Kontroli dzień dobry panu dobry wieczór witam państwa już w 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła Ministerstwu Sprawiedliwości, że ogromne środki którymi dysponował fundusz sprawiedliwości nie były przekazywane w odpowiedniej wielkości na główny cel jego działalność czy na pomoc ofiarom przestępstw po tej kontroli, której wyniki państwu dziś zaprezentowali dość jasno wynika, że chyba Rozwiń » jest jeszcze gorzej, bo z tego co państwo mówili dziś na konferencji to na pomoc ofiarom przestępstw poszło 34% środków i 4% na pomoc postpenitencjarną, czyli 38% na cele działalności funduszu sprawiedliwości, a na co poszła cała reszta bardzo duże kwoty szły na finansowanie tego nowego celu funduszu sprawiedliwości wprowadzonego 2017 roku, czyli na przeciwdziałanie przestępczości dodatkowo ponad 200 000 000zł poszło nad tą kategorią, którą my w jaki sposób merytorycznie się minister sprawiedliwości wspieramy, czyli wsparcie jednostek Ochotniczych straży pożarnej dofinansowanie sprzętu dla jednostek opieki zdrowotnej i na budowę kliniki Budzik dla osób dorosłych te 3 kategorie tak jak mówiliśmy dzisiaj na konferencji był pokazywany jako wydatki związane z pomocą osobom pokrzywdzonym no my tutaj mamy zasadnicze wątpliwości w Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje takim spotem, który mówi o tym jak wiele dobrego zostało zrobione w ramach funduszu sprawiedliwości tam czytamy, że pomoc dla tysięcy ofiar przestępstw w setkach ośrodków w całej Polsce wielomilionowe wsparcie dla szpitali leczących pokrzywdzonych zakup sprzętu dla straży pożarnej walczącej o życiu ofiar wypadków pożarów okazuje się, że jednak Ministerstwo Sprawiedliwości każdy swój wydatek potrafi uzasadnić wszystkie kropki połączyć no cóż, jeżeli chodzi o sprzęt wykorzystywany sprzęt przekazany szpitalom i wykorzystywany na rzecz ofiar wypadków to mogę tylko wskazać na dane z 1 ze szpitali szpital czerwonej górze, który objęliśmy badaniem faktycznie zakupiono tam tomograf natomiast tomograf był wykorzystywany poniżej 1% na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych to razem z tradycją normalnej diagnostyce tak natomiast normalna diagnostyka to nie jest zadanie funduszu sprawiedliwości to teraz zapytam o pewne projekty, których finansowanie i no wzbudziło państwa wątpliwości zastrzeżenia np. konferencja organizowana przez fundację wyszehradzką, gdzie analizowano perspektywy współpracy państw międzymorza sala katering 500 000zł banki dodatkowe 200 000zł albo Fundacja mamy taty otrzymała 1,51 000 000zł na promowanie instytucji małżeństwa spreparował taki spot informujący, dlaczego warto spędzać życie razem kosztował 900 000zł albo Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, który otrzymał 2,51 000 000zł na badanie prześladowany prześladowań chrześcijan w Polsce prześladowań chrześcijan w Polsce i tutaj analizowano np. literaturę fantastyczną albo memy internetowe, które w prześmiewczy sposób ukazywały chrześcijaństwa jak rozumiem nie podoba się my państwu ten kierunek wydatkowania pieniędzy funduszu sprawiedliwości no nie widzimy żadnego związku z tematyką przeciwdziałania przestępczości do pani przykład konferencji zorganizowanej przez fundację wyszehradzką Fundacja Wyszehradzka mówi sama nazwa zajmuje się propagowaniem współpracy państw grupy Wyszehradzkiej i taka tematyka ta była m.in. na tej konferencji poruszana plus różne inne zagadnienia polityczne społeczne gospodarcze natomiast nie było tam tych komponentów jakikolwiek sposób związane z przeciwdziałaniem przestępczości podobno miały zostać wypracowane w ramach tej konferencji wnioski legislacyjne w tym zakresie natomiast dopytywany przez naszych kontrolerów prezes fundacji stwierdził, że nie pamięta jakiekolwiek zostały wytworzone no i nie jest w stanie okazać żadnych konkretów w tym zakresie natomiast koszty konferencji tak jak pani powiedziała były bardzo wysokie co ciekawe minister w trakcie naszej pierwszej kontroli NIK wiedział w ogóle ile osób tam było zaproszonych, kto był zaproszony miast czy te 250 000 na wynajem sali było uzasadnione czy nie, dlaczego 250 000 na katering, jeżeli nie wiemy, kto ma być gościem konferencji lub być gości no minister w ogóle nie trzymał tutaj pieczy nad wykorzystaniem środków publicznych nasze oceny mówili państwo na konferencji, że projektem funduszu sprawiedliwości były źródłem zarobku dla wybranych osób co to oznacza no to oznacza że współpracownicy członkowie gremiów kierowniczych organizacji pozarządowych w szczególności w tym obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem no i jednocześnie pełnili w ramach tych projektów odpłatne funkcję, osiągając naprawdę te no ni są słowa niebotyczne natomiast, jeżeli mówimy o fundacji hojne serca, która operuje relatywnie małej miejscowości i jeżeli jest to tylko jedno z zadań wiceprezesa tej fundacji, a w przeciągu 15 miesięcy zarabia 250 000zł, a do tego dodamy okoliczność, że osobami kierującymi do niego o pomoc prawną jest jego brat jego bratowa no mamy tutaj zasadnicze wątpliwości, że skądś biorą takie stawki no i zdecydowanie nie była to działalność pożytku publicznego tak wskazywali też państwo na tej konferencji, że za wykonywanie pewnych realizacji pewnych projektów brały się podmioty czasem takich dość ekstrawaganckie np. Fundacja ex Bono z Opola nie ma kadry nie ma doświadczenia nie ma bazy lokalowej otrzymuje prawie 10 000 000zł na skomplikowany złożony logistycznie zadanie ma zorganizować sieć pomocy ofiarom przestępstw na terenie 2 województw no i potem okazuje, że siedziba fundacji prywatne mieszkania osoby, które tam są nie mają pojęcia o istnieniu fundacji no i fundacjach, bo to jest na pewno ciekawym przykładem dla nas dla kontrolerów, którzy są przyzwyczajeni, że wchodzimy na kontrolę do urzędu ktoś nas wita spotykamy dyrektora proszę państwa przez pierwsze 23 tygodnie myśmy próbowali nawiązać z tym podmiotem jakikolwiek kontakt co więcej sam minister, który no finalnie jednak na terenie jednego z województw wypowiedział umowę dotacji od roku nie jest w stanie przesłać do tej fundacji korespondencji rozliczyć tej dotacji prawidłowo naliczyć kar umownych, bo Fundacja skutecznie unika odbioru jakikolwiek korespondencji to jest Fundacja duch, który tak naprawdę nie sposób spotkać przedstawicieli wraz z tak rusza to powierzanie zadań podmiotom niedoświadczonym taki dostawaliśmy taki przekaz od ministra, że jest to działanie celowe, że trzeba dopuścić nowe podmioty dać szansę nowym podmiotom zgadzamy się oczywiście trzeba dawać szansę natomiast w jakim racjonalnych ramach organizacyjnych powierzanie naprawdę dużych skomplikowanych zadań podmiotom bez żadnego doświadczenia tak jak podkreślaliśmy dzisiaj, jeżeli przychodzi osoba doświadczała przemocy domowej nie powinien na jej przyjmować pierwsza lepsza od brzegu pierwszy lepszy z brzegu pracownik fundacji tylko naprawdę doświadczony prawnik terapeuta psycholog osoba, która już z takimi ludźmi miała do czynienia, więc i to wpuszczenie tych podmiotów niedoświadczonych tak naprawdę miało miejsce we wszystkich obszarach aktywności funduszu i w obszarze tym właśnie najbardziej skomplikowanym pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ale też właśnie w tej działce przeciwdziałania przestępczości bardzo często dostawały dotację podmioty bez żadnego doświadczenia w tej materii już patrząc na same statuty tych podmiotów można było dojść do wniosku, że one to nie zajmują się po prostu tą tematyką mówili państwo, że minister sprawiedliwości zapewnił wszystkim potencjalnym beneficjentom, którzy mogliby skorzystać na tych pieniądzach, które były funduszu sprawiedliwości i cytuje równoprawnego transparentnego i opartego o obiektywne kryteria dostępu do środków publicznych, czyli jak rozumiem było to wedle gustu z ministra sprawiedliwości tak u pełna uznaniowość arbitralność takiej decyzji ta arbitralność wynikała z wielu czynników mówiliśmy o konkursach ofert w przypadku konkursów ofert daliśmy przykład chociażby nieprecyzyjnie redagowanych ogłoszeń konkursowych faktycznie w niektórych przypadkach to były największe konkursy konkursy na kwotę 5040 000 000zł dotyczące budowy specjalistycznych centrów pomocy tak naprawdę ogłoszenia konkursowego nie wynikało żadnej mierze, czego ma dotyczyć oferta, więc oczywisty i okazywało się, że tylko 1 podmiot prawidłowo np. zrozumiał zamierzenia ministra sprawiedliwości w obszarze z kolei dofinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych to podnosiliśmy podnosimy tak naprawdę konsekwentnie od 3 lat, bo to już nie jest pierwszy nasz wniosek o kontrolach minister sprawiedliwości, że minister praktycznie udziela większości dofinansowania w tym trybie szczególnym poza naboru owym poza otwartym naborem wniosków, który nie był obłożony żadnymi rygorami oceny merytorycznej udokumentowania faktu przydzielenia do finansowania, tak więc uważamy, że te mechanizmy ograniczały równoprawne obiektywne dostęp do środków publiczny plus te poruszone na dzisiejszy konferencji przykłady bezpośredniej ingerencji osoby pełniącej funkcję dysponenta odręczne wykreślenie z 8 ofert konkursowych w tym 2 najwyższą punktacją tak ta osoba miała prawo zrobić coś takiego natomiast prawo wynikało tylko wyłącznie z rozporządzenia w sprawie funduszu sprawiedliwości no, który wydał minister sprawiedliwości, więc minister był tutaj związany tylko wyłącznie tymi normami prawa, które sam ustanowił my te normy prawa kwestionujemy pod względem rzetelności gospodarności owym, ale tak jak mówiliśmy się na konferencji przekazaliśmy również wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dysponujemy opiniami prawnymi wskazującymi w sposób jednoznaczny że, konstruując te przepisy, a minister przekroczył delegację wynikającą z kodeksu karnego wykonawczego mówili państwo także o generowanie mechanizmów korupcjogennych mógłby pan rozszerzyć ten wątek czy łączymy tutaj 2 kwestie by posługujemy się tutaj metodologią naszą Niko skąd, ale też posługujemy się tutaj metodologią Centralnego Biura Antykorupcyjnego wytycznymi opublikowanymi przez CBA sytuacje, w których wysokość mojego przychodu jest uzależniona od rekomendacji członka mojej rodziny czy też sytuacje, w których osoby występują właśnie w podwójnej funkcji podmiotu ubiegającego się środki publiczne i podmiotu dysponującymi takimi środkami są to zgodnie z tymi metody kami typowe sytuacje konfliktu interesów, tudzież mechanizmów korupcjogennych było, o czym mówi pan takich licznych powiązaniach rodzinnych towarzyskich m.in. natomiast dawaliśmy też przykład pana ministra Romanowskiego ewidentny konflikt interesów w sytuacji, gdy kierował on projektami finansowanymi z funduszu inicjował pewne nowe przedsięwzięcia bardzo kosztowne, a jednocześnie już sam nadzorował ten fundusz to w naszej ocenie trudno o przykład bardziej ewidentnego konfliktu interesu mówili też państwo o tym, że niektóre osoby występowały podwójnych rolach takich wykluczających się tak np. byli kierownikami projektów jednocześnie zasiadali w jakimś gremium, które miało oceniać projekty, bo tak to tutaj przykładem jest m.in. projekt polityka sprawiedliwości 2018 projektu został zrealizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu bardzo duża kwota dotacji ponad 6 000 000zł powstało około 200 różnorakich tematycznie utworów myśmy no na poły prześmiewczo cytowali te utwory tak prawo rozwodowe Peru trwałość małżeństwa w Japonii czy Chinach no naprawdę nic nie widzimy tu żadnej wartości merytorycznej tego typu utworów dla przeciwdziałania przestępczości w naszym polskim systemie prawnym tak natomiast osoby, które otrzymywały wynagrodzenie właśnie będą autorami tych utworów czy też właśnie były członkami gremium kierowniczego tzw. komitetu sterującego projektu i napraw otrzymały otrzymywały uposażenia rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych chwilę później 2 z tych osób zostały powołane przez ministra sprawiedliwości jako obiektywnie recenzenci, którzy mieli jakiś sposób tutaj legitymizować jakość tych utworów w imieniu ministra przed np. takim organem kontrolnym, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli na koniec chciałbym pana zapytać o komentarze, które miały miejsce po państwa konferencji prasowej po publikacji tego raportu Michał Wójcik mówi tak w sejmie leży wniosek ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, któremu prokuratura chce postawić zarzuty dziś atak nikt na fundusz sprawiedliwości, który pozostaje w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości pomaga strażakom oraz dzieciom tu się samo komentuje natomiast wspomniany przez pana Marcin Romanowski mówi tak raport NIK jest szokującym dowodem braku elementarnej rzetelności tej instytucji, która jest wykorzystywana do politycznych rozgrywek czuje się pan wykorzystany politycznych rozgrywek nie pani redaktor nie czuje się wykorzystany do politycznych rozgrywek jestem urzędnikiem pracuje w tej instytucji ponad 15 lat przeszedłem wiele szczebli kariery kontrolerskiej na od kilku lat koordynuje kontrole zarządza zespołami kontrolnymi miałem okazję współpracować przy tej kontroli w tej niebywale trudnej sytuacji też pandemicznej z wieloma fantastycznymi kontrolerami, którzy byli strasznie zaangażowani, którzy wręcz ryzykowali swoje zdrowie w tej w tej sytuacji i zapewniam panią zapewniam wszystkich państwa my nie mamy w pracy żadnych poglądów politycznych nigdy nie mieliśmy takich się będą Paweł k były doradca ekonomiczny koordynator kontroli Najwyższej Izby Kontroli bardzo dziękuję to połączenie za rozmowę do widzenia program wydawał Tomasz Krzymiński Szanowni Państwo realizowało Szymon waluta na to 360 za chwilę zaproszę państwa Wojciech Muza ja życzę dobrego wieczoru oczywiście do usłyszenia w tym wszystkim, którzy będą mieli ochotę włączyć radio jutro po siedemnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA