REKLAMA

Sędzia Laskowski: Mamy do czynienia z dualizmem prawnym. Nie możemy się pogodzić z wyrokami wadliwymi prawnie

TOK360
Data emisji:
2021-09-30 19:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
teraz razem z nami kolejny gość podsumowaniu dnia w radiu TOK FM sędzia Michał Laskowski prezes Izby karnej Sądu Najwyższego dobry wieczór witam w TOK 360 dobry wieczór sędziowie Izby karnej m.in. pan był w tym składzie orzekającym sędziom Izby karnej Sądu Najwyższego wydali kolejne orzeczenie, które potwierdza, że wyroki wydawane z udziałem Neo sędziów czy nowych sędziów nie mają mocy prawnej są wadliwe, a ten skład orzekający, który mówi ten, który wydał decyzję Rozwiń » to są tzw. starzy sędziowie, do których panie zaliczane skład sędziowski tej starej legalnej Izby karnej wygląda tak prezes Izby karnej Michał Laskowski Jarosław Matras i Marek Pietruszyński i państwo wydaje orzeczenie w sprawie postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztu postanowienie zostało uchylone w związku z tym, że na areszt zgodził się trzyosobowy skład i który był składem nowych sędziów, a zatem ta ich decyzja to orzeczenie w państwa ocenie w ocenie Izby karnej Sądu Najwyższego jest jest jakby prawnie nieistniejące tak można powiedzieć ta decyzja uznawana jest historyczną, jakiego powodu panie prezesie panie sędzio proszę powiedzieć ja tylko zwrócę uwagę, że to, że druga taka decyzja, która zapadła w ostatnich dniach w izbie karnej pierwszy bez mojego udziału w bardzo podobną argumentację została wydana 21września w ich to są decyzje, które zwracają uwagę na bardzo poważny problem problem, który został szeroko omówiony w orzeczeniach Trybunału międzynarodowych, a mianowicie problem wadliwego wadliwej procedury zmierzającej do objęcia urzędu sędziego Sądu Najwyższego związanej z kolei z krajową radą sądownictwa odwołujemy się w tym naszym postanowieniu w uzasadnieniu tego postanowienia uchwały 3 połączonych izb do szeregu innych orzeczeń do orzeczeń trybunałów międzynarodowych wydaje się, że jest problem, który powinien zostać rozwiązany w trybie ustawowym chcemy na to zwrócić uwagę chcemy pozostać w zgodzie z własnym sumieniem z tym, że uważamy, że uchwała 3 połączonych FIS Sądu Najwyższego jest dla nas wiążąca i po prostu staramy się staramy się zachować jakąś integralność wewnętrzną zgodność z tego co myślimy o tym co orzekane no to uchwała dotyczy tego, że sędziowie powołani przez upolitycznioną neo-KRS no nie mają tego tego prawa do orzekania natomiast w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny to znaczy Trybunał już stwierdził, że nie należy brać tej uchwały połączonych 3 i pod uwagę na państwo tutaj zdecydowali się na zignorowanie tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, dlaczego no to jest dosyć obszerny taki prawniczy prawny wywód zawarty w uzasadnieniu tego postanowienia uznajemy, że są różne powody, dla których nie możemy respektować tego orzeczenia Trybunału po pierwsze, Trybunał wojsko wystąpił, jakby poza swoje kompetencje uznając, że uchwała 3 połączonych firm ma jakieś prawo twórczy charakter Trybunał nie ma uprawnień do weryfikowania czy oceniania orzeczeń sądów w tym Sądu Najwyższego orzeczenie miało charakteru prawotwórczego było no orzeczeniem, które dotyczyło wykładni prawa interpretacji prawa i dodatków w składzie Trybunału zasiadali sędziowie hennę potocznie nazywani sędziami dublerami co świadczy o nieprawidłowym składzie tego Trybunału nieprawidłowym składzie, który nie mógł wydać orzeczenia, które będzie znowu wiążące no to jest taki największym skrócie argumentacja, którą przedstawiamy im uzasadnień mamy coraz większy bałagan, bo mieliśmy też decyzję składu Sądu Najwyższego złożonego na sędziów, którzy twierdzą, że państwo sędziowie w tym w wcześniejszym wyroku pierwszym roku, o którym pan wspomniał nie mają racji i jak tutaj można mówić w ogóle przewidywalności orzecznictwa co z tego mają zrozumieć ludzie, którzy byliby, których sprawy są rozpatrywane przed sądami powszechnymi niestety te reformy czy pseudo reformy, które wprowadzane są w Polsce od paru lat dotyczące sądownictwa doprowadziły do sytuacji, których rzeczywiście mamy do czynienia co najmniej dualizm prawny część trybunałów sądów orzeka w 1 kierunku część w innym byli obywatele, który nie jest prawnikiem, który się na tym nie znano ma poczucie takiej niepewności tak braku stabilności prawa jest fatalny ze społecznego punktu widzenia coś należy w tym sprawie zrobić to jest ruch, który należy do parlamentu, który należy do rządu, który należy do Ministerstwa Sprawiedliwości do tych organów, które mają inicjatywę ustawodawczą i to nie jest stan, który można w nieskończoność utrzymywać, ale też proszę proszę zrozumieć tę naszą stronę, że my nie możemy jak trudno pogodzić się rozłożyć rąk i powiedzieć nic nie da się zrobić no trudno skoro tak już tu ignorujemy to orzeczenia trybunałów międzynarodowych skoro Trybunał Konstytucyjny jest, jaki jest na to musimy się podporządkować no trudno taką taką linię rozumowania zaakceptować im jakoś nie godzimy się z tym po prostu próbujemy nie próbujemy jakoś rozwiązać, choć to ośmioro tzw. właśnie starych sędziów Sądu Najwyższego teraz już nieco inny temat nas opuściło posiedzenie Kolegium tego sądu, wstrzymując tym samym obrady to był jak rozumiem protest przeciwko dalszemu funkcjonowaniu Izby dyscyplinarnej mimo orzeczeń unijnego Trybunału sprawiedliwości co oznacza państwa decyzja dla sądu, jakie decyzje nie zostaną podjęte przez Kolegium, czyli przez takie ciało, które wytycza kierunki działania całego Sądu Najwyższego no Kolegium nie ma się tak silnych uprawnienie to raczej organ, którym opiniuje różne kwestie mieliśmy opiniować projekt nowego regulaminu sądu regulaminu pracy mieliśmy opiniować pewne decyzje o charakterze personalnym objęcia stanowisk kierowników sekretariatów czy kierowników sekretariatów PiS nie no tak było cały szereg jeszcze innych punktów i rzeczywiście źle się staje dziś źle się dzieje że, że one nie nie są podejmowane kroki ze strony Kolegium, ale z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją, który 2 orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej myślę o tych orzeczeniach czternastego 15lipca no prowadzą do 1 wniosku izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie powinna orzekać nie powinna orzekać w sprawach sędziów i to zarówno tych dotyczących spraw postępowań dyscyplinarnych jak i dotyczących uchylania immunitetów tymczasem izba dyscyplinarna zachowuje się na różny sposób trzeba powiedzieć, ale w dużej mierze nadal orzeka i pierwszy prezes Sądu Najwyższego czy prezes Izby dyscyplinarnej nie podejmują działań, które by skutecznie temu przeciwdziałały jesteśmy wszystkie organy polskie także my sędziowie członkowie Kolegium czy samo Kolegium jesteśmy zobowiązani do wykonania tych orzeczeń taki mamy system prawny w Polsce taki przyjęliśmy kiedyś w referendum i podejmowaliśmy wielokrotnie próby podjęcia uchwały stosownej wzywaliśmy panią prezes apelowaliśmy takie właśnie chciałem zapytać o łącznie szerzej na linii pani prezes Sądu Najwyższego i tzw. starzy starzy sędziowie czy tu jest jakiś dialog w ogóle no powiedziałbym bardzo ograniczony, ale próbowaliśmy apelować właśnie w sprawie Izby dyscyplinarnej i w ogóle te apele nie zostały poddane pod głosowanie takiego punktu nie było pani prezes Pakosz argumentacja, którą się państwo podzieliła pani prezes odwołuje się do brzmienia ustawy tego jak usytuowana w tej ustawie jest izba dyscyplinarna w i w tej sytuacji nie mamy jakby pola manewru nie mamy żadnego ruchu poza takim, żeby jakoś protestować jakoś manifestować to, że dzieje się źle, że dzieje się niezgodnie z prawem no i stąd nasza decyzja podejmowana zresztą wielkim trudnymi i bólem, bo tą jest dla sędziów Sądu Najwyższego są absolutnie niezwykłego, żeby tak postęp panie prezesie na koniec jeszcze takie krótkie pytanie w jakim miejscu jest w tej chwili Sąd Najwyższy w różne wyroki wydane przez wydawane przez różne składy Kolegium, które państwo zbojkotowali jak pan określił 1 zdaniu z głębokich podziałów są chaotyczne decyzje także pani pierwszej prezes m.in. dotyczące tej Izby dyscyplinarnej jest taki okres przesilenia i prawdopodobnie sami w Sądzie Najwyższym nie jesteśmy w stanie tego rozwiązania czekamy na jakieś rozwiązania ustawowe no tych niemałym ciągle słyszymy zapowiedzi, że jest mnóstwo projektów, jeżeli już lada moment o nich usłyszymy, ale czas mija a, a ten stan utrzymuje bardzo dziękuję prezes Izby karnej Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski był razem z nami w TOK 360 już za chwilę do naszego studia zajrzy na chwilę Paweł Sulik autor wieczornego programu TOK FM po godzinie dwudziestej mikrofon Radia TOK FM nie zaprosimy państwa do słuchania tego programu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK360

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA