REKLAMA

Dr Marek Balicki O stanie polskiej psychiatrii

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-10-01 12:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
za 19 minut godzina trzynasta słuchamy Radia TOK FM znany jest dr Marek Balicki były minister zdrowia członek rady do spraw ochrony zdrowia przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej dzień dobry dzień dobry jeszcze powiem, że członek rady do spraw ochrony zdrowia, ale były były kierownik biura do spraw pilotażu Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego, o czym będziemy rozmawiali o zdrowiu psychicznym i również były pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy Rozwiń » psychiatrii, dlaczego tego zaczynamy, bo to my jako Radia TOK FM jako pierwsi zaczęliśmy informować o tym, że bardzo trudna kryzysowa sytuacja jest w Instytucie psychiatrii neurologii w Warszawie, dlatego że no lekarza tam pracujący po prostu nie chcą pracować uważają, że zarabiają za mało jest ich w ogóle tak niewielu rzeszę rzeczy ten ogrom pracy spada na barki zbyt niewielu pracowników w tym ta usługa czas związany z tą placówką jak pan wiedzieć czy ci to sytuacje, które z, którą niestety będzie mieli do czynienia w takich placówkach coraz częściej czy to jakiś systemowy problem, który widzimy no ja myślę, że tu jak w soczewce skupiają się problemy systemowe i gdyby pogrupować to można by wskazać 3 główne obszary spraw pierwszy finansowane drugi organizacja systemu i trzeci związany bezpośrednio z Instytutem psychiatrii neurologii pozycja tej placówki jako Instytutu badawczego i finansowanie od lat mamy w Polsce dyskryminacyjny poziom finansowania psychiatrii opieki psychiatrycznej mówi dyskryminacyjne jak spojrzymy na definicję dyskryminacji to ona mówi również osoba z niepełnosprawnościami jeśli one są stawiane w gorszej sytuacji to wtedy mamy do czynienia z dyskryminacją w Polsce na opiekę psychiatryczną ciągle jeszcze przeznacza się około 3,5% ogółu wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku też 36, ale to 1 nie zmienia obrazu rzeczy podczas gdy w Europie taki średni niski poziom jest 6% i muszę powiedzieć, że nawet w takim dokumencie związanym z kolejną perspektywą finansową Unii Europejskiej dotyczące opieki zdrowotnej potem zdrowa przyszłość, który został skierowany w czerwcu do konsultacji publicznych rząd dostrzegł natomiast załącznik poświęcony psychiatrii zauważył, że ten poziom akceptowalny minimalny to jest 6%, czyli po pierwsze, niskie finansowanie drugi druga sprawa organizacja i to bardzo dotyka Instytutu psychiatrii neurologii organizacja i sposób przekazywania środków, który powoduje, że klinika w Instytucie psychiatrii neurologii trwają rozmowy z doktorem jest jeden z lekarzy z trzeciej kliniki Instytutu to jego oddział jest traktowany tak samo jak oddział w szpitalu Rejonowym, czyli oddziały kliniki oddziały wysoko specjalistyczne, które powinny pełnić funkcję trzeciego poziomu referencyjnego mają więcej kadry mają kadrą wyższych kwalifikacjach bardzo wysokich unikalnych umiejętnościach kompetencjach to oddziały są tak samo nisko finansowane jak oddział rejonowy wszystkie są za nisko, ale traktowanie kliniki tak samo jak oddziały szpitala Rejonowego jest oczywistą systemowym nieporozumieniem i trzecia sprawa, która już dotyczy wyłącznie Instytutu, bo ten problem klinik dotyczy nie tylko Instytut, ale również klinik uniwersytetów medycznych, a to dotyczy wyłącznie Instytutu instytuty system na placu Instytutem badawczym mamy taką kategorię instytutów, która się nazywa państwowy Instytut badawczy też nadawane przez rząd w drodze rozporządzenia rady ministrów i te w Polsce mamy kilkadziesiąt instytutów, które pełnią taką funkcję państwowego Instytutu badawczego wtedy mogą dostać dodatkową dotację z budżetu państwa to jest związane, kiedy tak taki status Instytutu uzyskuje, kiedy powinien wyniki, kiedy te zadania, które wykonuje są szczególnie ważne jeśli chodzi o planowanie realizację jakiejś polityki państwa m.in. dotyczących bezpieczeństwa czy jakości życia obywateli i mimo naszych postulatów od 2 lat dość jasno sformułowanych ciągle jeszcze Instytut takiego statusu nie uzyskał aproszę tylko, że Instytut ochrony roślin ma status państwowego Instytutu badawczego, a jak spojrzymy do preambuły ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w której uchwalanie uczestniczymy w pracach nad nią to tam napisaliśmy, że zdrowie psychiczne należy do fundamentalnych osobistych dóbr człowieka, czyli mamy niskie dyskryminacyjne finansowanie archaiczną nieadekwatną do tego obszaru strukturę organizacyjną systemu no i jest Instytut no zdrowie psychiczne to jest jedno z tych głównych problemów skoro Instytut kardiologii ani nie ma statutu państwowego Instytutu badawczego skoro centrum Onkologii na Ursynowie ma status państwowego Instytutu badawczego to dlaczego Instytut psychiatrii neurologii nie może uzyskać tego statusu postulatów, chociaż powiem, że są jakieś w tle zapowiedzi, że może wreszcie to się stanie to co może wyjść jak ZUS skoro do czerwca był pan pełnomocnikiem ministra ministra zdrowia do spraw reformy psychiatrii i to i czy czy pan może powiedzieć, że jakiś projekt czy niema niekoniecznie całościowej reformy, ale pewnych zmian w funkcjonowaniu psychiatry w Polsce był efektem tych tych prac i które które siedziały czy jest jakiś pomysł na to, żeby chociażby te z tych 3 rzeczy, które pan jest czy te 2 czy finansowanie organizacja systemu, żeby w środku polskiej psychiatrii zadziałało w tym lepiej czy jakieś ustalenia cokolwiek co wpłynie na przyszłą potencjalną reformy zrezygnowałem z tej funkcji nie bez powodu ale, ale od początku nadzieja obudziła się to pamiętamy, że pierwsza edycja Narodowego programu to Najwyższa Izba Kontroli powiedział fiasko itd. zostawmy to obudziło się nadzieja, kiedy minister zdrowia został pan prof. Zembala powołał zespół ekspertów do opracowania drugiej edycji Narodowego programu to kontynuował minister Radziwiłł i za czasów ministra Szumowskiego zostały wyniku tego podjęte pierwsze kluczowe decyzje, które dały nadzieję na zmiany funkcjonowania opieki psychiatrycznej i również zmiany sposobu finansowania i to nadzieją był początek pilotażu centrów zdrowia psychicznego, których finansowanie jest takie, że jakby je upowszechnić na obszarze całego kraju to wtedy uzyskujemy ten standard europejski, który mówił na początku, czyli w sumie 6% nakładów na psychiatrię z tego co NFZ przeznacza na zdrowie i centra zaczęły się rozwijać przyszła pandemia i to zahamowało rozwój rozwój pilotażu i po zakończeniu pandemii muszę powiedzieć z z dużym rozczarowaniem i takim wewnętrznym gniewem stwierdziliśmy że jest próba zatrzymania czy zmiany kierunku tej reformy, która była dobrze przyjmowana przez pacjentów powiem, że tam, gdzie centra zdrowia psychicznego działają one obejmują w tej chwili 12% populacji dorosłej, bo mówimy o psychiatrii dorosłych oczywiście to spadły prawie do zera skargi do rzecznika praw pacjentów na dostępność, czyli okazało się, że nawet przy tych ograniczonych zasobach przy tej nie najlepszej infrastrukturze, którą ciągle mamy można na miejscu w lokalnej społeczności w Koszalinie Słupsku w Hajnówce czy nadal w dzielnicy Wola w Warszawie znacząco poprawić dostępność funkcjonowania opieki zdrowotnej no i tu jednak kierownictwo Ministerstwa Zdrowia po zakończeniu trzeciej fali, kiedy wróciła do spraw psychiatrii zaczęło stawiać znak zapytania to samo Narodowy Fundusz Zdrowia, który z dużym trudem zgadza się na odejście od tych dotychczasowych naszym zdaniem wadliwych sposobu finansowania, gdzie klinika w Instytucie jest traktowana tak samo jak jak oddział w szpitalu ogólnym, gdzie płacimy za punkt procedury wizyty, a nie za leczenie za zajęcie się opieką pacjenta myśmy przedstawili całościową koncepcję tylko ona był zespół do spraw pilotażu przy ministrze zdrowia niestety te postulaty od już od ponad roku nowy rok mogą, bo mogę publiczność nie chce krytykować, bo jak bardzo są cele związane z naprawą psychiatry nie tylko ja leży szereg osób to zaangażowanych to co jest dzisiaj napawa dużym niepokojem ma mniejszą tworzonym tylko muszę panu mamy niewiele czasu muszę panu zadać pytanie, które być może będzie dla pana pytanie zaskakujący, ale w radiu TOK FM już od kilku lat próbujemy, jakkolwiek dowiedzieć się od osób, które są zaangażowane w reformę czy w służbie zdrowia czy część służby zdrowia Otóż zazwyczaj te rozmowy dotyczą wymiaru finansowego albo nie wiem przestępczości, a wypadków drogowych są badania świetne badania polskich naukowców dotyczące skutków zdrowotnych negatywnych skutków zdrowotnych nadużywanie alkoholu w Polsce skoro pan jest członkiem rady do spraw ochrony zdrowia przy prezydencie czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wie o skutkach o o skali skutków nadużywania alkoholu w Polsce w tym sensie nie ma badań prof. Kaczyńskiego był opublikowany w gminę w zachodnich pismach w związku z nowotworami o spadku do długości życia w Polsce proces Zatorski jest chyba też stwierdził, że alkohol jest jedną z tych głównych czynników czy prezydent Polski zdaje sobie sprawę mamy do czynienia z kryzysem zdrowia publicznego związanego z nadużywaniem alkoholu w Polsce mam nadzieję, że tak, ale to pytanie należy skierować do prezydenta lub do osób, które funkcjonują w ramach kancelarii prezydenta Artur w radzie do spraw zdradza, że nie było tego tematu rada do spraw ochrony zdrowia ostatnio zajmowała się to 2 dni temu było posiedzenie poświęcone generalnemu problemami wniosków, jakie wynikają z pandemią jeśli chodzi o zmiany systemowe potrzebne zmiany systemowe w ochronie zdrowia nowym myślę, że również problemami uzależnień będzie się zajmować ponownie zajmowała się rada do spraw narodowa rada rozwoju w poprzedniej kadencji, ale rada jest organem opiniodawczym rzesza różnych ekspertów różnych dziedzin, którzy przedstawiają swoje opinie stanowiska trwa debata na środowym posiedzeniu bardzo ciekawa debata dużo różnic zdań było i to daje podstawę do tego, żeby przedstawiać opinię rządowi ministrowi zdrowia tak samo w zakresie ochrony zdrowia psychicznego kilkukrotnie rada przedstawiała stanowiska one w dużej części były realizowane teraz został postawiony to duży znak zapytania nie wiemy co będzie dalej, więc to w tym sensie mogę odpowiedzieć natomiast dobrze, że została uchwalona ustawa, która zwiększa opodatkowanie alkoholi, bo się okazało, że alkohole w tych małych opakowaniach ich konsumpcja znacznie spadła mimo dość trudnej i emocjonalnej debaty wokół tego, jaka toczyła i niechętnego stanowiska Senatu i niektórych polityków zajmujących się zdrowiem publicznym w Senacie, którzy byli przeciwni tym zmianom na szczęście doszło do tego i w jakim zakresie jeden z obszarów dotyczących skutków uzależnień zostały dostrzeżone natomiast zgadzam się pan, że to jest bardzo poważna przed 40% hospitalizacji psychiatrycznych jest związanych z alkoholem 40% 40% hospitalizacji psychiatrycznych jest związanych z alkoholem minę substancjami psychoaktywnymi, ale większości to jest alkohol niedługo będą ogłoszone drugie wyniki badania a czego najbardziej największego badania epidemiologia zaburzeń psychicznych w Polsce euro 2 i w tym badaniu z 2 ona dla mnie pewnym zaskoczeniem, ale no będą ogłaszane będzie można się przyjrzeć szczegółom, gdzie nie problemy zdrowia psychicznego związane zużywaniem nadużywaniem czy używanie szkodliwe uzależnienie alkoholu są nieco niższe niż w poprzednim badaniu, które zostało wykonane w 2010 roku, a ogłoszone 2012 roku, bo w tamtym badaniu przypomnę, że do 12% populacji w wieku produkcyjnym miało problemy związane z uzależnieniem od szkodliwym używaniem substancji Psycho aktywna Szcze procent albo gdy kończy naszą rozmowę, czyli inaczej w ogóle teraz chyba słuchacze też widzą ten procent pieniędzy wydawanych na ochronę zdrowia wydawanych na psychiatrię w kontekście pieniędzy, które musimy wydawać przypadku tak jak pan powiedział przed chwilą 40% hospitalizacji, a 12% osób po w w wieku produkcyjnym, którzy mają, których no przepraszam za określenie, ale służba zdrowia musi jakoś obsłużyć tak no bo no, bo tu przeżyć teraz jak nie jak spojrzymy na te 3,5% i w tym mieście leczenia uzależnień leczenia uzależnień z tego też 15 no to i wrócimy do preambuły ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem człowieka no to wnioski nasuwają się sam miejmy nadzieję, że wróci, że Ministerstwo Zdrowia wróci do tych kierunków, które zostały zarysowane przez ekspertów zaangażowanych w procesie reform bardzo dziękuję za rozmowę dr Marek Balicki były minister zdrowia członek rady do spraw ochrony zdrowia przy prezydencie były kierownik biura do spraw pilotażu Narodowego programu zdrowia psychicznego oraz były pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy psychiatrii bardzo dziękuję do widzenia dziękuję bardzo, za 5 od godzina 135 minut informacje Radia TOK FM dzisiejszy program był przygotowany i wydawane przez Tomasza Kopka realizatorem był Szymon waluta prowadził Paweł Sulik, który mówi do usłyszenia za chwilę informacje o nich na program połączenie zaprasza Jakub Janiszewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA