REKLAMA

Jak uniknąć śmierci z powodu złamania ślubów czystości

Interluda
Data emisji:
01-10-2021 22:00 (Powtórka: 18-02-2022)
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
50:28 min.
Udostępnij:

Gościem jest prof. Anna Tarwacka - Katedra Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Inter luda zaprasza Cezary łasiczka Cezary łasiczka dobry wieczór to jest program Inter luda witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pani prof. Anna Karwacka katedra prawa rzymskiego wydział prawa i administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego dobry wieczór witam serdecznie pani profesor dobry wieczór, kiedy tak sobie myślę o różnych fascynujących kwestiach związanych z cesarstwem rzymskim to jedno z takich Rozwiń » kwestii chyba, o której trochę mniej wiemy czy mniej rozmawiamy, ale niesłychanie fascynująca, bo też trochę tajemnicza to jest kwestia np. Westa Alek Starki jest zawsze fascynowały, bo myślę sobie, kiedy byłem małym dzieckiem na sobie to byłaby niezła fucha właściwie jedyne co człowiek ma do roboty to pilnowanie ognia, który przecież na taki sam płonie, gdyby to jeszcze przerobić na kość gazową instalacje to właściwie mamy puste ręce roboty, że tak można powiedzieć, ale myślę, że wyposażenie niezła, ale myślę sobie, żeby do tego pani profesor podejść naukowej i zgłębić Starki i ich tajemnice, ale w ogóle szerzej porozmawiać o funkcjonariuszach duchowości, jeżeli tak można funkcjonariuszka funkcjonariuszach duchowości jasne czy pierwsza rzecz, której trzeba pamiętać to jest to, że Rzym nie od początku był cesarstwa najpierw do Królestwa to wtedy właśnie do Rzymu sprowadzona czy wprowadzone zostały rozmaite kolegia kapłańskie, a za autora czy głównego sprawcę tego uznawany drugi z kolei król, czyli mapą pili już to on miał właśnie na większość kolegów kapłańskich powołać i uporządkować działanie właśnie m.in. jemu, że miał ponoć zawdzięczać istnieje Kolegium w stołek, chociaż ona istniała również w innych miastach m.in. z Alba Longa, gdzie urodzili się Romów z Iranu podobno ich matka była wystarczą to była realia natomiast później w okresie republikańskim Kolegium stale i inne kolegia kapłańskie też miało ogromne znaczenia ba, kiedy taki bardzo słynny rzymski Jurysta Julian pisał czym sprawy publiczne no to wymienił wśród tych nazwijmy to gałęzi prawa publicznego prawo dotyczące kapłanów właśnie także to była część prawa publicznego dla Rzymian w związku z tym samym funkcjonowaniem państwa istnieniem państwa ustrojem państwa miało to bardzo wiele wspólnego, a potem w okresie cesarstwa póki jeszcze czym był nazwijmy to pogański, a w dalszym ciągu ekologia kapłańskie były dosyć istotne z tym, że te kontrole na kontrolę nad nimi przejęli cesarze to potem też, bo chrześcijaństwo zapanowało chrześcijaństwo, które zmonopolizowały pewne kwestie no dobrze to w takim razie w zaś zaczyna morze od stawek i jasne Kolegium wystawy był bardzo specyficzne, bo to oczywiście było Kolegium żeńskie i wg zachowanych źródeł do tego Kolegium powoływano bardzo małe dziewczynki rzekło 6 do 10 lat on byłem zabierany dosłownie od rodziców, dlatego że czasowniki łacińskim, który określa jest czasownik Kaper, czyli właśnie zabierać TIA w trakcie na zgromadzenia i dziewczynka, która została wybrana tutaj zresztą cała procedura wyboru do samej procedurze jak jak wyglądała ta procedura wybierano dzieci, kto jak wybierał dziewczynki do Wilna różnorodne generalnie kapłanem, który z tych, który był najważniejszym w wśród wszystkich tych rzymskich kapłańskich kolegiów był Franciszek maksimum ZUS to nazwano się upewnić się kończą dzisiaj papież, ale tak, ale wtedy był to przewodniczący Kolegium pontyfikat ów i to jemu prawdopodobnie na początku przysługiwało prawo wyboru stale natomiast później na podstawie lex patia, o której niewiele wiadomo, kiedy została uchwalona dokładnie, jakie były postanowienia, ale każdy może ta procedura została nieco skomplikowana NIK praw lub czy wielu chętnych, bo myślę, że to raczej nie te dziewczynki się pchały do kapłaństwa tylko ich ojcowie chcieli umieścić kolegi swojej córki w związku z tym sam wybór w stale odbywał już na podstawie losowania, a także spośród tych kandydatek, które spełniały warunki, a tych warunków było sporo prawda do ognia tak tak, bo kapłanką West nie mogła zostać dziewczynka, która była starszą niż ta czy tych 10 lat mniej młodsza niższe niż sześcioletnia musiała mieć oboje rodziców żyjących na i to w dodatku ci rodzice nie mogli mieć uszczuplony praw nie mogli np. na popaść w niewolę jak również musiała być no tak sprawna fizycznie czy jakiekolwiek ułomności w tym np. jakiś ułomności mowie słaby słuch czy jakiekolwiek właśnie defekty fizyczne wykluczały ją no oprócz tego było jeszcze całkiem sporo sytuacji, w których na rodzinę była usprawiedliwiona, że nie przedstawia swoje córki jako kandydatki, a w szczególności wtedy, kiedy już 1 córka z danej rodziny była nestorką albo wtedy, kiedy było w rodzinie troje dzieci także taka karta dużej rodziny uprawniał do tego, żeby do zwolnień oraz minowania do zwolnień tak jest no dobrze, czyli mamy, czyli mamy rodzinę, która ma nie wiem dwoje dzieci i 1 córkę w tym w tym 1 córkę czy żadna już jeszcze nie zostały albo nie wystarczą, czyli ojciec jak gdybym rozumiał obowiązek zgłoszenia potencjalnej córki jako potencjalne kandydatki czy to była dobra Wola tutaj były jeszcze dodatkowe warunki przede wszystkim te dziewczynki powinny pochodzić z tzw. dobrych rodów i zaraz na początku od sprawowania kapłaństwa wykluczały dziewczynkę takie sytuacje, kiedy ojciec a jakby to powiedzieć zarabiał na życie tak naprawdę, dlaczego dlatego, że członkowie tych osób uprzywilejowanych rodów inwestowali głównie ziemia i to ziemia przyszłe dochody natomiast wykonywanie zajęć przynoszących zysk było dla nich raczej hańbiące, ale jeżeli dziewczynka pochodziła z takich rzeczywiście bardzo dobrej rodziny nie było tam żadnych na przyczyn, które by jej by ją wykluczały i była taka potrzeba to znaczy zwolniło się miejsce w Kolegium stale to wtedy ojciec ją powinien powinien, żeby wystawić do tego losowania później chętnych było coraz mniej aż w końcu w okresie cesarstwa zdarzały się nawet takiej sytuacji, kiedy w ogóle nie było chętnych, kiedy wszyscy starali się czy inny sposób uchylić od tego obowiązku wtedy, jeżeli jakiś ojciec swoją córkę zaproponowała ona spełniała te wszystkie warunki tej branży bez jakiegokolwiek głosowania czym brali jak leci tak jest natomiast bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy bo kiedy to występ była właśnie powoływana do kapłaństwa w tym na punkcie seksu Maximus ją zabierał od rodziców w tym momencie wydarzyła się rzecz z prawnego punktu widzenia bardzo ciekawa, bo ona wychodziła spod władzy ojca stawało się osobą nazwijmy to własną wolną połączeń mówimy są już dosłownie pod swoją władzą swojego prawa i mogła sama decydować o swoim lot w sensie majątkowym i mogą np. sporządzić testament bez konieczności pytania kogokolwiek o zdanie, a to w szczególności wymiar chaotycznym dla kobiet była bardzo nietypowa sytuacja, czyli z punktu widzenia praw kobiet, jeżeli tak można powiedzieć to zaciąga nowe stale był pozytywną rzeczą, bo kobieta mogła w jakiś sposób decydować o sobie na pewno jeśli chodzi o kwestie majątkowe za to miała na no inne problemy, bo np. wystąpi obowiązywał nakaz zachowania czystości może to, że to może po kolei, czyli mamy mamy taką sześciolatka albo 8 latkę, bo jest pomiędzy 0610. rokiem życia ojciec zgłaszają do konkursu świadectw no i zostaje wylosowana przychodzi delegacja mówi droga, a niewątpliwie o ich zapraszam do świątyni wystawek no i Teresy proszę odbywało na zgromadzeniu na zgromadzeniu zwołanym przez kapłanów właśnie tam Pontifex Maximus w sensie dosłownym zabierał będzie tylko od od rodziców i tym samym wyprowadza się spod władzy ojca sam przejmował nad nią władzy, ale tylko w sensie sakralnym i jest bardzo ważna, a autem dziewczynkę do domu was i być ciekawa rzecz bo kiedy antyczni pisarze o tym wspominają to mówią o redukcję inną Westa, czyli o wprowadzeniu do domu Westy to jest paralela do ceremonii ślubnej, dlatego że podczas ceremonii ślubnej odbywała się redukcją domu Marii, czyli wprowadzenie żony do domu męża i od tego momentu liczono czas trwania tego małżeństwa także tutaj mamy nawet tutaj mamy analogię no dobrze czy mamy zaślubiny i wprowadzenie do domu Westy dziewczynka mówi no dobrze mam 8 lat, ale już jestem już mam już nad sobą kontrolę chciałbym się dowiedzieć jakiem, jaki kontrakt dla mnie jako ofertę pracy pani dla mnie przygotowały co mam co robić jak długo będę pracowała i będę zarabiała i i czym się wiąże to zacznijmy od tego jak długo 30 lat i przyczyn przez pierwszych 10 lat dziewczynka była przyłączona to obowiązków kapłańskich, czyli zajmowały się starszy przystanki co 10 lat uczyła co obserwować ogień tak serię notam włos nie w zakresie zbiorowego w usługach pali się nie tak wyglądać pali tak wyglądać niepolityczna wygląda się tli masz już to zrobimy to samo przez najbliższe 3600 dni też fajnie prawda nie ma tam oczywiście tych obowiązków, bo znacznie więcej wystawki brał udział w rozmaitych obrzędach kapłańskich, a oprócz tego prowadziły jeszcze archiwa UE stale składaną po pierwsze, testamentem miały ogromne prawdopodobnie archiwum testamentów ani złożył swoje wdzięki testamentowe to może być pewien albo prawie pewien, bo wyjątki zdarzały się, że z tymi tabliczkami nic złego się nie stanie po jego śmierci zostaną otwarte mówią wyjątku, dlatego że Oktawian za lokal jest jakieś mieliśmy drobne za zakłócenia pani profesor, więc poproszę jeszcze o powtórzenie tych ostatnich kilku zdań, bo dobrze to, że w każdym razie generalnie testamenty w stale bardzo bezpieczne natomiast zdarzały się wyjątki takim wyjątkiem była na sytuację, kiedy on Oktawian późniejszy August walczył ze swoim przeciwnikiem politycznym mam szansę i żeby go zdyskredytować w oczach współobywateli to wydobyło wystrzale jego testament i odczytał jego postanowienia zgodnie, z którymi np. dzieci Antoniusza Kleopatra miały zostać jego spadkobiercami co dla Rzymian psu głos od ich nikt tak o pozostawionym tego testamentu nie widział no ale w każdym razie to była taka porządkowa sytuację, kiedy zostało złamane pewne tabu, bo co do zasady jeśli testament został złożoną tak najgłębszej krypcie bankowej i druga rzecz, którą tam gromadzono to różnego rodzaju traktatem różnego rodzaju porozumienia z o zasięgu czasami na noc mimo to międzynarodowym czasami jakiś taki wewnętrzny świat w czasie wojen domowych to się zdarzało jakiś ty składano także wystąpi musiały prowadzić nie wolno drogi i tego tego wszystkiego, bo myślę, że tego było całkiem sporo no cóż prawdopodobnie zajmowały się również swoimi sprawami majątkowymi był utrzymywany na pewno na koszt państwa natomiast to, że majątki gromadziły, a potwierdza fakt żona rzeczywiście sporządzały często testamenty i swoje majątki zapisywały ze znanych nam źródeł wynika, że na 1100 pierwszych w stałych w okresie archaicznym zapisywał swoje majątki państwu, ale podejrzewam, że to niekoniecznie muszą być reguła, czyli 10 lat przyuczania do zawodu tak jest potem 10 lat takiej aktywnej służby nie później 10 lat nauczania młodszych dziewczynek i aktywna służba polegała na tym czy oczy pani mówi, czyli zajmowanie się testament ami ale, ale oczywiście również pilnowanie tego Świętego ognia w świątyni Westy to jest taka bardzo charakterystyczna okrągła budowla Forum romanum jedna z pierwszych w ogóle świątyń ziemia także to to była ta podstawowa funkcja, dla której tak naprawdę kolegi został powołany uznawano, że ten ogień powinien płonąć bez przerwy i jego wygaśnięcie traktowane jako bardzo złą Manu w związku z tym Estonka, która powinna nawet doprowadzenia do wygaśnięcia tego nie było Karan no ale rozumie zdarzało się, że ogień mówi, że tak pewni, że się zdarza co czytaliśmy o przyczynach nie wiem ulewny deszcz albo coś jest raczej bardziej właśnie też jakiś moment nieuwagi no bo to z umówmy się to muszą być potwornie nudna no właśnie w związku z tym myślę, że zaśnięcie było było to nie dosyć dosyć typową przyczyną zgaśnięcia tego dnia byli to jednak Starka róbmy pilnowała czy na zmianę np. narazimy zginą na pewno na pewno były jakieś zmiany natomiast szczegółów nie znamy jak to zwykle wprost takim trochę, że właśnie jest tak jak np. ministerialny prawda 1000 niewiele wiadomo czy tak jest np. z obchodami tego święta i kobiecego w Rzymie z obchodami święta dobrej bogini, w którym wystąpi też uczestniczyły no bardzo niewielu o tym wiemy bo to było owiane taką mgiełką tajemnicy oczy mamy kariery wystarczy 10 lat taktyki przyuczania do zawodu 10 lat sprawowania urzędu i potem 10 lat takiego dzielenia się tym, czego się nauczyła w czasie swojej kariery z nowymi dodatkami i po 30 latach no oczywiście ten element, który też, gdyby nie ciekawy, ale i akt, o którym się myśli mówiąc 3 miesiące Starka, czyli czystość tak to jest ze sługą ciekawe, dlatego że w Polskiej literaturze bardzo często spotyka się termin śluby czystości i właśnie bardzo bardzo po chrześcijańsku z tego co ja czytałam tam żadnego ślubu czystości nie było po prostu było, że może w momencie, w którym dziewczynka zostaje zostały nocą na taki ma obowiązek, żeby tam często zachować i uznawano też, że tej zasady przez Starka no doprowadzi do jakiejś absolutnej katastrofy w związku z tym momencie, w którym coś złego się w Rzymie działo to obchodzi jakaś klęska no coś strasznego ogólnie rzecz biorąc to jednym z pierwszych wpierw jedną z pierwszych rzeczy, które sprawdzono, bo toczy, a wątkiem, który bez od zasady czystość no tak jak sprawdzana przed kamerą szukano, więc szukano jakichś dowodów szukano dowodów przeprowadzono śledztwo no generalnie tak jak sobie poczytam cenę, o który teraz pisze całkiem sporo, których akcja dzieje się w starożytnym Rzymianom tam kwestia nowy stale z czytaniem wszystkiego na Sejm raczy wszystkim no ale to już są tak, ale to ma to daje jakieś pojęcie prawda o tym, że dziewczyny musiały żyć w ciągłym stresie no bo tak naprawdę jakieś zachowania, które ono mogłoby się nam wydawać zupełnie normalne w sytuacji, w której właśnie gdzieś tam pojawi się zagrożenie mogą być już odczytane jako dowód na to, że ona miała kontakty z mężczyzną to kontakty w sensie o sensie takim niedozwolonym i wtedy bardzo często toczyły się takie spektakularne bardzo głośne procesy IT bez walki były wskazywane zresztą ich partnerzy również czynnik, który zniknął mały te na pewno to czy takich przypadków historia zna całkiem sporo i kara była rzeczywiście straszliwa, dlatego że mężczyzna, który współżył z Estonką był po prostu stanu na śmierć na forum natomiast dziewczynami ubiera osób no pozbawiono jej od PIT i takich typowych oznak bycia wystarczą te elementy ubioru takie, które czy mogą wystąpi składano tak składano ją to swego rodzaju lektyki niszczono nam na takie specjalnie wyznaczone miejsce mówi nie zakończono granicy miasta i Tosię nazywało kampus cele ratusz, czyli przeklęte pola i tam tak jak pan mówi właśnie zakopywano żywcem, czyli wcześniej wykonywano jama, w której zostawioną lampką oliwną trochę mleka i wysoka wysoka tam zamurowaną uznając, że poniesie kapłanką Westy no to tylko Westa może podjąć decyzję o jej życiu bądź śmierci i w związku z tym nie wykonywano bezpośrednio kary śmierci tylko tak no taki pośredni o bardzo zresztą koszmarny sposób udało się, której ze stale wydostać z tych tarapatów i przyznam, że źródła nie pamięta, ale podejrzewam, że tak, bo przez rodzinę gdzieś tam się pewnie ciała pan w stanie tak podkopać tną to pewnie taką dziewczyną trzeba byłoby oczywiście daleko, żeby się zorientował, ale spodziewam się, że to musiało się zdarzyć pewne no dobrze to może przy okazji o tym mundurze stale porozmawiamy, a to było to co było tym był taki strój ne bardzo charakterystyczna no oczywiście bardzo takiej wiem no bliżej i przede wszystkim wystarczy miały tylko on fryzurami i która która składała się żyć w takich no splotów ja tego w tej chwili, że powinny nie potrafią pisać także wystarcza, bo generalnie bardzo łatwo rozpoznawalne na ulicy co miało też swoje znaczenia, dlatego że jeśli skazaniec spotkał Starka i udowodniono, że to spotkanie było przypadkowe no to to mogło dojść do takiej sceny, która nam się z Krzyżakami bardzo kojarzy, kiedy i, kiedy znów Starka czy obecność Starki gwarantowała mu o ułaskawienie, czyli co zarzucał mu na głowę białą nie wiem ale, ale wystarczało wystarczało samo spotkanie jak sobie tak zawsze obraża własny mówi on i tyle na co często to jest po prostu moja moja bujna wyobraźnia my, czyli wysoka mogła skazańca uznały uwolnić zezwoleń tak mogła mogą w tym, że tam potrzebny był ten dowód, że spotkanie było z przypadkiem, że to nie było, żeby być dowodem w stylu tak udowodni, że jesteś wielbłądem, że nie ma ustawowo tak ale, ale właśnie sprawdzano czy to nie było stawka takiego no dobrze mamy wystąpi, ale rozumie, że ostatnie mnie nie musiał mieszkać świątyni Westy znaczy, że wychodził sobie na miasto nie wiem czasu na forum oprócz świątyni Westy był jeszcze but zwany atrium Westa dla to jest to miejsce turyści jeśli państwo kojarzycie Forum romanum niespełna 8 zostały tam tylko jedno i jeden z tych sądów zachował głowa i to było dosyć duże pomieszczenie, w którym wystąpi mieszkały nadzór nad nimi sprawował właśnie tam Pontifex Maximus, ale w sensie lokalnym natomiast tak to ona rzeczywiście mogły dosyć swobodnie się jeszcze od pewnego momentu przysługiwał nawet asysta Wiktora i generalnie wtedy, kiedy na spotkały by się wąskiej uliczce np. z wysokim urzędnikiem ten czynnik powinien ustąpić co też było bardzo nietypowe, bo zwykle to było także wszyscy przed urzędnikami powinni się tam dziś społeczność fanów, a tutaj wystarcza miała zdecydowanie pierwszeństwo no dobrze to mamy jasność mniej więcej, jeżeli chodzi o wysoki 30 lat potem rozum wraca okryta chwałą może założyć rodzinę i żyć dostatnio żyć wiecznie tak teoretycznie tak natomiast tekstów źródłowych wynika, że to było uznać, że generalnie rzecz biorąc, jeżeli wystarczy zdecydowała się odejść ze świątyni zacząć prowadzić takie nazwijmy to świeckie życie założyć rodzina związać wszystkim to zwykle, bo te związki były bardzo szczęśliwa co gdzieś tam czytałam no bywa tłumaczone tym, że po 30 latach taka kobieta musi być po prostu nie zniesie ma swoje przyzwyczajenia ma swój nowy przyzwyczajona do absolutnej swobody, więc no trudno by było ważnie zawrzeć taki związek, ale nie znaczy to, że się w ogóle nie zdarzało, czyli była pogląd niezależną kobietą tak około czterdziestoletnią i pewnie trudno było stworzyć dobry związek rozumiem świecie, w którym mężczyzna był głową domu mężczyzna był przyzwyczajony do tego, że rozdaje karty oczywiście na plus jeszcze trzeba dodać do tego rzecz, do której zwykle nie pamiętamy co znaczy tam była zupełnie inna średnia długość życia i 40 lat dla kobiety to już bardzo dużo to już nie jest wiek na rodzenie dzieci to już to już taki moment, kiedy no bliżej do końca niż do początków przynajmniej ci chodzi o średniej wspomniała pani opona w efekcie Maxi Musie warto też może trochę światła rzucić na jego funkcjonowanie zawodowe, bo rozumiem mówiąc jego mam rozumieć, że rzecz, że to był mężczyzna, a konieczny koniecznie czy to było w ogóle całe Kolegium kapłańskiej Kolegium pontyfikat, które no dla mnie jak dla prawnika jest jednym z najważniejszych kolegiów kapłańskich, dlatego że właśnie pontyfikatowi je nabyli pierwszymi rzymskimi trawnikami i z czego to wynikało Otóż oni byli odpowiedzialni za tworzenie kalendarza przede wszystkim kalendarza sądowego, czyli to od nich zależało, które dni mogły być o nazwijmy to sprawowane sądy, które dni mogą być zwoływane zgromadzenia ludowe, a w związku z tym generalnie ustawodawstwo i sądownictwo w dużej mierze od nich zależało na własny rząd tutaj pewnie nie mieli jakiejś dowolności dodano pewne święta miały charakter cykliczny itd. ale to było dosyć istotna w związku z tym, że rzymski kalendarz na początkowo rozmija się trochę z rokiem w sensie w sensie zmian pół roku z tym cyklem przyrodniczym co do zadań włączników należał również wprowadzenie od czasu do czasu miesiąca Inter karnego, który miał doprowadzić do wyrównania później po reformie kalendarza cóż nie było konieczne i oprócz tego właśnie ten pontyfikat kilka stojący na czele całego Kolegium nauk był w ogóle odpowiedzialny za całą sferę sakralną do niego do tak naprawdę najważniejszym spośród tych kapłanów jest taka funkcja dość istotna no i co ważne w z prawnego punktu widzenia to właśnie pontyfikatowi jako pierwsi mieli za zadania interpretowanie prawa i w ogóle pomysł na to czy misji jest prezydencja czym powinna być już student to są właśnie pomysły pontyfikat ów, czyli to czy oni byli w tym nie tylko w tej przestrzeni duchowej, ale także przestrzeni prawnej tak tak czy w ogóle ciekawe, dlatego że normy mamy dzisiaj no taką zasadę jednak rozdzielania kościoła od pani plan Religi od państwa w ogóle natomiast zdarzenia religia była częścią i to taką naprawdę bardzo istotną częścią funkcjonowania państwa w sumie myślę, że kiedy kiedy, ale teraz doskonale sobie z tego zdajemy sprawę jak to działa ta jest dobry moment powrotu dużym to prawda pod tym względem tak, chociaż właśnie religia politeistyczna z zasady są oni mnich taka ekspansywna niż religia monoteistyczna, a o religia rzymska to do siebie, że z radością wita rozmaite nowe bóstwo kulty na problem pojawił się tylko wtedy, kiedy ja wyznawcy jego przywództwo uznawali, że ich mnóstwo z tym jedynym no on dziś w tym ten konflikt tak naprawdę Konsek stąd wolą podłużnej być więcej czy dopuszczamy w ogóle to, że inni też mają rację uważam, że rację mamy tylko, czyli Pontifex Maximus kapłan, który stał na czele wszystkich kolegiów kapłańskich kieruje oczy przede wszystkim tego Kolegium no pontyfikat natomiast jego jego funkcja miała szerszy charakter dlatego w okresie cesarskim to cesarz zawsze sprawował funkcję Pontifex Maximus, bo dzięki tak miał kontrolę nad całą tą sferą sakralną nie rozumie raz miesiącu zrabował my ze strzałkami na Kapitol tak oczywiście to składanie ofiar było dość miał wielkie znaczenia proszę zobaczyć, że ta rzymska regionu w dużej mierze opierała się na ofiarach składanych bóstwom przy różnych okazjach to było ofiary krwawy bezkrwawe różne natomiast dla pomyślności państwa ogromne znaczenie miały te ofiary, które miały charakter nazwijmy to cykliczne, czyli no właśnie to, o czym pisał Horacy tak jak one tam gotowe Starka ten i tam Pontifex idą na na Kapitol składają ofiary Jowiszowi, ale oprócz tego były inna ceremonii sakralne bardzo istotne w tym już nie przeprowadzono przez kapłanów tylko przez urzędników lustracja ceremonia lustracyjna, która miała zapewniać państwo pomyślą ceremonię przeprowadza akurat cenzorzy natomiast tak jeśli chodzi o opozycji eksmisji musi wystarczyć to ta ofiara też miała u miał ogromne znaczenie i to w każdej Idy tak jest w każdej idea jest na kapitalny w każdej idą tak skończyć znacznie od tego jaki miesiąc medyczne, a znów pani profesor coś się szaf czy im, czyli dziś, gdy z znika pani o dobrze to duża Idy to jest piętnasty albo trzynasty dzień miesiąca w zależności od tego jaki miesiąc mamy do czynienia tam, gdzie miesiące krótsza czy 15maja są Idy i majowe 15 marca słynne Idy marcowe, czyli między październikowa noc Cezara, a propos przeraża mnie nie niż 69 października tak tak lipiec październik tak natomiast Apropos Cezara to zatem też była no bardzo ciekawa sytuacja, bo pod koniec życia, ale wtedy, kiedy jego kariera już głos pełnym rozkwicie został tym przewodniczącym Kolegium pontyfikat ów Pontifex Maximus, ale wcześniej w jego życiu po ciekawy epizod, a mianowicie, kiedy był jeszcze bardzo młody jeszcze nie miał specjalnie żadnych osiągnięć na koncie, ale prawdopodobnie już rokował Mariusz ten słynny Mariuszu reformy wojska i prowadził do tego, że Cezara powołano na funkcję kapłana Jowisza, a islamem dializ i to jest dopiero funkcja kapłańska to jest kapłan, który któremu, którego życie towarzyszu tych strasznie dużo różnego rodzaju zakazów, że to w ogóle trudno uwierzyć kapłan Jowisza nie mógł jeździć konno nie mógł widzieć wolt, a w szyku bojowym jego paznokcie włosy po obcięciu zakopywano pod takim specjalnym drzewem orlego oka musiało jego łóżko musiało spełniać określone kryteria ba jego szata ani czapka nie mogły zawierać żadnych węzłów naprawdę tych ograniczeń było mnóstwo i jeszcze na dodatek, gdy tylko on, bo musiał być żonaty żona była kapłanką Jowisza mogła rozwiązać tylko śmierć, a także nam takie normalnie w Rzymie rozwody były dość na dość powszechna przymiot pewnego momentu to tutaj rozwodu wykluczony no i w związku z tym ograniczeniami Islandia Lis nie ma praktycznie żadnych szans na obejmowanie wyższych urzędów no bo jak miałby zostać konsulem, który nie mógł patrzeć na armię nie mógł jeździć konno, a także Cezary został przez Mariusza mówiąc kolokwialnie załatwione nam nie rozwiną swoją karierę byłoby gali nie byłoby marcowych nic nic by nie było zakład remontowy na zdrowie nie wyszły no nie wyszło na zdrowie niewątpliwy, ale dzięki temu o nim pamiętamy i często pytania o to co lepsze prawda no dobrze się wydostał z o z tej niefortunnej sytuacji no i dziadka, bo źródła jest podzielne tylko, tyle że sól doprowadził do tego rząd z tego kapłaństwa z tego urzędu kapłańskiego został zdjęty, a gdzieś tam, w którym w tekście źródłowym poziom, że za karę natomiast przypuszcza się, że być może sól po prostu dostrzegą potencjał Cezara i uznał, że lepiej, żeby taki chłopak się nie marnował notach w lepsze w z tymi włosami paznokciami jest to fascynujące ciekawe często ten taki manikiur były i czy też stop poznacie też ważne myślę pewno i jesteście jeszcze tam 1 rzecz mianowicie godzić go mógł tylko człowiek wolny o niewolników nie dopuszczano do jego gardła Motor to, bo to jest zrozumiałe lepiej nie ryzykować w PZU pani profesor jeszcze wieki nosił się, że różne mówi rozmawia w różnych kolegiach, więc nie wiem ile ile różnych kolegów uda się dzisiaj mówić, ale np. Kolegium, a górę z Eurovia tak to Kolegium miało znaczenie tak naprawdę od samego początku od momentu założenia Rzymu, dlaczego dlatego, że od chwili założenia, że mówi towarzyszyły auspicjami, czyli to nazwijmy to wróżby, a czym takie czynności sakralne mające sprawdzić ma prowadzić do sprawdzenia dowiedzenia się, jaka jest Wola bus już w momencie, w którym Roman g wspierali szrot, który z nich ma być założycielem nowego miasta na noc tam właśnie hospicja zostały przeprowadzone najpierw kremu zobaczył 6 zębów potem Romulusa zobaczył 12 na coś się skończyło oczywiście konfliktem Remus został zabity i Romulusa założył ziem czy w tej legendzie nie ma jeszcze mowy o kapłanach natomiast co do zasady aut picia, bo mogą być interpretowane właśnie przez Kolegium guru to byli specjaliści od interpretowania tych znaków wysyłanych przez bóstwa i w związku z tym ich obecność w życiu publicznym Rzymu była tak naprawdę stało no, nawet jeżeli się, że warto też powiedzieć, dlaczego byli specjalistami, bo mieli specjalistyczne narzędzia takie jak np. kury to wszystko zależy od tego jaki rodzaj auspicjami sobie wybieramy, dlatego że jeśli mamy czas stąd te metodą przeprowadzenia spisów jest wyznaczenie kawałka nieba i prowadzenie obserwacji tego kawałka nieba teraz głównym znakiem, na które patrzono były ptaki, czyli to, jakie ptaki przeleciały, z której strony toczone były ci chodzi się darła to wszystko miało znaczenie to wszystko interpretowano albo jako znak skorzysta albo niekorzystne natomiast w sytuacji, w której hospicja były potrzebne bardzo szybko w sytuacji, w której nie było czasu na to, żeby tę obserwację nieba przez wielu czasem godzin prowadzisz wtedy rzeczywiście przydawała się podręczne latać skórami i nota wróżba polegała na rzuceniu kurom ziarna jeszcze on jadł łapczywie to wróżba była pomyślna natomiast jeśli ze wstrętem odsuwał się od jedzenia to znaczy, że wróżba nie pomyślano nietrudno się domyślić, że bardzo łatwo było manipulować, ale trzeba zwierzęta, które tworzą czworonogi były też kilka firm wykorzystywane w prywatnej w takich hospicjach ta mogła być natomiast tego zwracano uwagę na taki niespodziewany znaki, toteż traktowanego jako wróżba i jeżeli np. w trakcie trwania zgromadzenia Ludowego dostrzeżony został jakiś taki niepokojący znak to można było zgłosić wtedy zgromadzenia przy oczywiście prawidłowym zgłoszeniu takiego znaku mogło zostać przerwane to tyle Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ogórków i o szpica do dzisiaj przecież mówimy, że pod auspicjami kogoś lub czegoś co się dzieje tak jest co z różnicami troski mi o rozbicie Trójcy to jest kwestia taka może trochę mniej rzymska, dlatego że Rzymianie akurat czy te wróżby oczywiście nie przeprowadzali House pików było tam trochę w Rzymie natomiast, żeby to, aby było traktowane jako rodzaj taki wróżby o charakterze publicznym to już niekoniecznie do tego podchodzono może trochę większą rezerwą to też była oczywiście sztuka, żeby nam, żeby być harcownikiem, żeby potrafić czytać to np. wątroby zwierzęcia leżały ciąży tak wnętrzności tam były całe schematy, które część dni, których szlaków mówiąc obrazowo co może oznaczać natomiast no ten rodzaj ten rodzaj wróżby raczej nie miał charakteru publicznego powiedzmy natomiast spośród kolegów kapłańskich, które dla samego Rzymu jego istnienia miał ogromne znaczenie jeszcze jedno na Kolegium specjałów i sekcja użyto byli kapłani, którzy specjalizowali się sprawie wojennym i w związku z tym ziemska polską politykę zagraniczną w dużej mierze opierała się właśnie na działania specjałów i to jest dosyć ciekawe, dlatego że np. bez upałów specjałów no trudno było na czy prowadzić negocjacje traktatowej zawiera traktaty czy wreszcie dość wojny co dla Rzymian było tak naprawdę codziennością prawda no bo kwestia również muszą słyszeć, że zakrwawioną Dzida, a tak koniecznie konieczne, bo to jest także z historiografii pojawia się taki motyw jak Rzymianie prowadzili sprawiedliwą wojna i rozumie się ten sprawiedliwą wojnę no tak potocznie prawda sprawiedliwa, czyli taka, która ma jakąś słuszną przyczyna normy wojnę sprawiedliwą ME jako wojny raczej obronną Ano do Rzymian to nie pasuje absolutnie co to była sprawiedliwa wojna sprawiedliwa wojna była wtedy, kiedy ona została odpowiedni wypowiedziana odpowiedniemu wrogowi tym wrogiem mogła być jakaś obca społeczność, która miała u siebie dziś takie instytucje państwowe, czyli tak jak kiedyś rozmawialiśmy o piratach to np. banda piratów nie jest odpowiednim wrogiem, bo nie są zorganizowani taką społeczność charakterze państwowe no i właśnie musiała być odpowiednia procedura wprowadzana na etap procedura wymagała wymagało oczywiście jakiś książka SB jakiś przyczyna najczęściej Rzymianie żądali spełnienia warunków oddania np. takich rzeczy i właśnie te żądania w tym tzw. rerum petycji przeprowadzali specjału via to było całe formuł, które trzeba było z sąsiedztwa czy na granicy na terytorium wroga wypowiedzieć i później, jeżeli ta procedura nie przyniosła oczekiwanego skutku jeśli ten lud wrogi nie zachował się zgodnie z oczekiwaniami ciężko nie zwrócił on tego, czego ziem od nich zażądał wtedy zgromadzenie ludowe zdecydowało o wypowiedzeniu wojny no właśnie wtedy oficja łowie czym konkretnie wybrano do tego celu pozwany Pater patriae ZUS wypowiadał obrzędowe wojna, rzucając tą zakrwawioną idą na terytorium wroga gorzej, że potem, że się zrobił zadłuża i strasznie daleko trzeba było do tych wrogów maszerować w związku z tym Rzymianie sobie zrobili w Rzymie takie mini wrogie terytorium andrychowskiej Lis i co tam wypowiadano wojny to strasznie dużo roboty zarówno ci mieli, jaki Pontifex Maximus, jakie stołki, ale 1 pasem dużo przyjemniejsze organizację związki religijne jak np. lub Krakowie od tętno z lub Parkowej to jest jedno z najbardziej no takich ja wiem barwnych kolegów kapłańskich wprawdzie może za dużo o nich nie wiemy, ale byli to kapłani fauna, czyli Boga, który był uciekłem pół kozłem właśnie lub Parka i to co wiemy o nich na pewno to, że kiedy do maja obchodzono w Rzymie było święto uczciwego bóstwa lub fekalia no to właśnie rozprawa w rękę tak 15 lutego faktycznie dzień chowałem tynkach i składali ofiarę w tej w Rosję składali składali kozy no i cały obrzęd polegał na tym, że przepasany skórami kóz atakowali atakowali tymi tymi oczy atakowania drugą drużynę, że tak powiem tak to był taki czy taki, a także do zmiany trochę tak tak księgowany trochę pojedynek no to było rzeczywiście takie bardzo radosne święta, która miała upamiętniać Romulusa i Remusa czy rozumie, że przez resztę roku prawdopodobnie tym samym zajmowali w no trudno powiedzieć o tym kolegi kapłańskim akurat chyba za duży wiadomo jak długo panował nad tą czy te także my stek strażniczych wnioskujemy, że urzędy kapłańskie były traktowane właśnie urzędy, ale no powaga niektórych była, ale wobec mnie co nieco mniejsza niższy niż innych, chociaż akurat jeśli chodzi o tych inne od tych od Kolegium lub pusto tam jest jeszcze 1 bardzo ciekawy zwyczaj mianowicie w czasie tej, a z ja wiem wice w czasie, której w czasie, której właśnie kapłani biegali z tymi ziemiami ze skór zwierząt bardzo często uderzano nie był przypadkowy, ale kobiety w szczególności tym tak, które miały jeszcze potomstwa, ponieważ takie uderzenie przez kapłana miało miało może nie gwarantować w każdym razie zwiększa prawdopodobieństwo zajścia w ciążę i płodności no właśnie dlatego dlatego się uważa, że gdzieś tam walentynki były inspirowane lub terytoriami no no proszę o pilnowanie ognia to jest sprawa trudno tak jak mówiliśmy na początku, bo trzeba podsycać uważa się dobrze palił, żeby dobrze płonął, żeby wiatr zdmuchnął nie deszcz zgasił, ale można było np. strzec spadły z nieba tarczy to co wydaje się lepszym zajęciem lepszym pomysłem na religię cóż no i czy to jest także oczywiście niewiele wiemy z sali to chodzi o sali którzy, którzy właśnie strzeli, bo ile pyta czy mieli swoje święto natomiast na to się bardzo tak tak 1marca na coś jest naprawdę jest taka, że tam prawdopodobnie było coś więcej tylko, tyle że nie wszystkich kolegiach japońskich wiemy aż tak dużo na pewno iść, a tutaj po na pewno pani profesor znowu zniknęła pani z eteru na pewno okej dobrze z sali wiele królowali tak jest zresztą wszyscy kapłani na początku wyłącznie z warstwa patrycjuszy także to była taka bardzo nobliwe funkcji przy tej uroczystej procesji tańczyli na śpiewali pieśni i do ogólnie rzecz biorąc właśnie do składali oddawali cześć bogowi wojny marszowi, czyli sali wie sami Rzymianie już nie do końca rozumieli ten kult, bo pieśni z sali ius były przez późniejszych autorów rzymskich nieomal tłumaczone na łacinę albo tak potwornie archaiczny język, że sami nie do końca nie do końca rozumieli, a to tylko niektóre organizacje religijne, jeżeli tak można powiedzieć, bo było ich dużo więcej no jest jeszcze Kolegium, które zajmowało się bardzo ciekawymi księgami sobie Sybilli niskimi i tu legenda była taka, że król Tarkwiniusz dostał propozycję zakupienia i 9 ksiąg od od wieszczki Kuba od właśnie Sybilli kuma i a nie zgodził się na kosmiczną cenę, której staruszka zażądała za te księgi, a więc 3 spaliła zażądała tyle samo rzeczy, które pozostaną królują wyśmiał co ma pani 3 kolejne i wtedy król doszedł do wniosku, że jednak coś w tych księgach musi być szczególnego jeśli tyle pieniędzy ani rządowi i tych 3 ksiąg świętych ksiąg Biliński strzegło również Kolegium kapłańskiej do nich zaglądam wtedy, kiedy nie bardzo, bo wiadomo co zrobić i czasami w takich bardzo skomplikowanych wierszowanych tekstach znajdowano odpowiedź na jakieś pytania np. trzeba dużemu konieczne wprowadzić jakieś nowe bóstwo nie wiadomo, gdzie na świat bóstwo upadły tarczy albo np. właśnie tę wielką wielką matkę no tak czy właśnie ich bóstwa nieco bardziej, a nieco bardziej obce egzotyczne to się zdarzało i wtedy Senat zaakceptował taki nowy kult uznawano, że to powinno, że może przynieść pomyślność i oczywiście generalnie nowe wczasach takich trudnych wtedy, kiedy coś trudnego działu staramy się temu zaradzić starano się właśnie zrobić coś co mogłoby przebiegać bóstwo w ten sposób podobno dużo mówią trafi teatr w czasie zarazy nic nie pamiętam to w księgach Bilińskiej wyczytano w każdym razie na okazałą się, że remedium na tę zarazę będzie wprowadzenie do Rzymu widowisko teatralnych i wg Liwiusza w ten sposób właśnie życzenia Stali się fanami teatru no cenę do dziś płacimy za to przewinienia pani profesor bardzo bardzo pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie za dzisiejszą rozmowę pani w bardzo dziękuję pani prof. Anna Karwacka katedra prawa rzymskiego wydział prawa i administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego była państwa i moim gościem informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwudziestej trzeci Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: INTERLUDA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA