REKLAMA

Zastrzeżenia i pozytywne skutki. Konwencja Stambulska i jej realizacja przez Polskę

OFF Czarek
Data emisji:
2021-10-04 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pani dr Katarzyna Sękowska Kozłowska kierowniczka poznańskiego centrum praw człowieka Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry pani doktor dzień dobry przemoc Szanowni Państwo towarzyszy nam od właściwie początku ludzkości i przyszło nam żyć w czasie chyba dość pozytywne nie w tym sensie, że przemoc znika, ale że mamy Rozwiń » albo staramy się mieć narzędzie, które by by tę przemoc ograniczały albo, które by sprawców przemocy w jaki sposób penalizować zły i jedno takich narzędzi jest tzw. konwencja stambulska niedawno ukazał się raport dotyczący przestrzegania konwencji stambulskiej w Polsce no i z warto o tym raporcie trochę porozmawiać, żeby zdać sobie sprawę z tego w jakim punkcie znajdujemy się raport został przygotowany przez grupę niezależnych ekspertów, których wybierają państwa strony w konwencji ta grupa niezależnych ekspertów nazywa się Grecję to jest my jako akronim od tejże pierwszych liter nazw nazwy tej grupy pani doktor może właśnie, gdy kilka słów na początek o o tej grupie nieznacznie ekspertów o konwencji i o tym co ten raport czy też to sprawozdanie bazowe badało miało na celu pokazanie może zaczniemy w takim razie od samej konwencji, gdyż duża, bo często posługujemy się nazwą konwencja stambulska warto przypomnieć to chodzi o konwencję rady Europy w sprawie przeciwdziałania zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej dużo w Polsce na ten temat mówimy również w związku z kontrowersjami związanymi z przystąpieniem obecnie uczestnicy już tak powiem Polski w tej konwencji Polska ze stroną tej konwencji od 6 lat sama konwencja w tym roku obchodziła jubileusz dziesięciolecie, tak więc z 1 strony to dosyć nowy dokument prawa Międzynarodowego z drugiej mamy już całkiem pokaźny dorobek właśnie też doświadczenia innych państw także Polski związane właśnie z realizacją tej konwencji sama konwencja jak ja jak dobrze wiemy dotyczy właśnie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w różnych przejawach przemocy seksualnej przemocy właśnie domowej przy komisji chodzi o przemoc domową to regulacje tej konwencji rozszerzają się na wszystkich ofiar przemocy domowej, tak więc tutaj zobowiązania państw są szersze i co jest ważne należy podkreślić, że ta konwencja wprowadza bardzo konkretne instrumenty zobowiązuje państwa do podjęcia bardzo konkretnych działań zarówno jeśli chodzi o zapobieganie to jest bardzo ważna jak już później zwalczanie reagowanie na samą przemoc też tworzenie instrumentów ochronnych dla ofiar przemocy i jeśli chodzi o procedurę monitorowania tej konwencji to jest taka procedura dość typowa jeśli chodzi o traktaty międzynarodowe z zakresu praw człowieka czy rady Europy trzeba też traktatu ONZ, że właśnie takie niezależne ciało eksperckie wybierane przez państwa-strony konwencji tutaj przypadku konwencji stambulskiej w tej chwili ta grupa liczy 14 osób ekspertów i ekspertek i do tak do tego właśnie ciała tego organu UE państwo strona po przystąpieniu określonym terminie po wystąpieniu konwencji jest zobowiązana przedłożyć taki duży kompleksowy raport z tego w jaki sposób konwencja wdrażanej od konwencji stambulskiej ten pierwszy raport jest bardzo ważne, gdyż później już ta kontrola monitoring będzie prowadzone fragmentarycznie części zobowiązań, tak więc co jakiś czas mówiąc kolokwialnie Polska będzie przygotowana z realizacji fragmentów określonych regulacji konwencji określonych rozdziałów natomiast teraz rząd Polski był zobligowany złożyć taki pierwszy właśnie obszerny raport bazowy kompleksowo odnoszące się do realizacji całej konwencji i na podstawie tego sprawozdania, a także informacji dostarczonych przez inne podmioty tak jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich organizacje pozarządowe i grupa region przygotowała też bardzo obszerne liczące przeszło 100 ostro opracowanie i dopracowanie z 1 strony jest taką właśnie ten raport raport sprawozdanie z taką bardzo kompleksowa diagnoza, gdyż podsumowuje i w ten sposób kapituluje wszystko to, czego tobie ta grupa dowiedziała się od rządu, ale też bardzo istotne, czego dowiedziała się od innych podmiotów, a te informacje tak jak wspomniał to są właśnie one informacje dostarczone przez organizacje pozarządowe czy chociażby taki organ Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też ważnym elementem ewaluacji jest wizyta, którą grupa g o składa na terenie badanego państwo taka wizyta w przypadku Polski też się odbyła jesienią zeszłego roku w raporcie możemy też znaleźć opis z jakimi podmiotami, a przedstawiciele komitetu się spotkanie tutaj mamy zarówno spotkania z przedstawicielami władzy rządu organów samorządowych różnego rodzaju jednostek, które są zaangażowane w udzielaniu pomocy to policja Straż Graniczna czy właśnie jednostki samorządowe również spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych również spotkania z akademikami zajmującymi się tym problemem także wizyta studyjna w ośrodkach właśnie, które zajmują się wsparciem dla ofiar przemocy tak jest tutaj ten proces jest bardzo kompleksowe na bazie tego procesu jest właśnie formułowane raport grupy Gremio i również od razu ich jest też publikowana odpowiedź rządu, tak więc nas na grabie możemy też zapoznać się z odpowiedzią rządu, która jest takim komentarzem i właśnie do ustaleń dokonanych przez gremia i grają zarówno właśnie diagnozuje jak i jednocześnie na tej podstawie formułuje rekomendacje i konkretne zalecenia pod pod kątem państwa-strony tego co można zrobić to powinno być zrobione najpilniej, a co ewentualnie w późniejszych etapach takie jak panią warto podkreślić, że Polska wciąż jest stroną, chociaż w 8 solidarnej Polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wezwał do wypowiedzenia tej konwencji, a premier Mateusz Morawiecki skierował zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego czy konwencja ma podłoże ideologiczne no i czy słowo gender został właściwie przetłumaczone na język Polski no i czekamy aż Trybunał także rozpatrzy to zapytanie szefa polskiego rządu ponad rok już właściwie ciekawe, a Trybunał wciąż jeszcze tego nie rozpatrzył wracamy do te go z raportu Gryf o i też porozmawiamy o odpowiedź rządu polskiego, a po to, są, gdyby równoległe można powiedzieć, że dokumenty, które pokazują to co się dzieje w kontekście właśnie tzw. konwencji stambulskiej zacznijmy może od od pozytywów pani doktor, bo ale, ale są to uczynimy, że pani pozwoli po informacjach Radia TOK FM bo, bo są chyba są pozytywy niektórzy mogliby oczekiwać, że ta ten raport Grecja będzie mówił, gdyby same negatywne rzeczy, ale są Szanowni Państwo pozytywy tego od tego zaczniemy po informacjach Radia TOK FM informację już za kilka minut o godzinie dziesiątej 20 państwa moim gościem pani dr Katarzyna Sękowska Kozłowska kierowniczka poznańskiego centrum praw człowieka Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk raport Grajewie dotyczący realizacji konwencji stambulskiej przez Polskę, a także odpowiedź Polski na ten raport oczywiście rozmawiamy w programie Owczarek wracamy po informacjach Radia TOK FM to Polski wcale tak pani dr Katarzyna Sękowska Kozłowska kierowniczka poznańskiego centrum praw człowieka Instytutu nauk prawnych polskiej Akademii nauki z państwa moim gościem raport w Grajewie dotyczący realizacji konwencji stambulskiej przez Polskę o tym rozmawiamy w programie Owczarek konwencja dotyczy przemocy wobec kobiet przemocy w rodzinie z raportu gremia to jest raport grupy ekspertów, które przyglądają się temu w jaki sposób Polska wdraża te zalecenia wynikające z dokumentu rady Europy, chociaż też warto dodać, że Unia europejska chciała włączyć konwencję stambulską do porządku prawnego Unii Europejskiej no ale na razie jest to jeszcze nie możliwe rozpad rozpoczniemy pani doktor od pozytywów, jeżeli tak można powiedzieć od od tego co się udało zrobić, bo to co Gremio widzi jako pozytywne działanie rządu polskiego tak zdecydowane są pozytywy i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby podkreślić też widzimy, że ta konwencja ma realny wpływ na polskie prawo i praktykę i zawsze właśnie przy tego typu procedura właśnie nie tylko są wytykane błędy w państwie w ogóle nie chodzi o wytykanie błędów, ale raczej o wsparcie państwa w procesie realizacji danego traktatu i też ten raport opracowania są zawsze bardzo takim dyplomatycznym językiem pisane i natomiast chodzi o to poza tym to nie jest tylko też kurtuazja, bo tutaj faktycznie mamy realne i efekty jeśli chodzi o wpływ konwencji, a jeśli chodzi o zmiany w Polskim prawie na pewno trzeba 2 zmiany zaznaczyć te zmiany oczywiście od razu tutaj podkreśliło, a mianowicie wprowadzenie ścigania z urzędu przestępstwa zgwałcenia i to było już 2013 rok i to właśnie proces przygotowywania Polski do przystąpienia do konwencji stambulskiej konwencja zobowiązuje, żeby tego typu przestępstwa były ścigane z urzędu natomiast my wtedy wówczas jeszcze mieliśmy właśnie ten tryb wnioskowy, tak więc to ofiary osoby pokrzywdzonej na nich jakby leżał ciężar zainicjowania tego postępowania podjęcia decyzji czy tutaj w ogóle należy ściganie uruchomić natomiast na konwencja stambulska stoi na stanowisku, że to przestępstwo seksualne to jest po prostu przestępstwo tak poważne doniosłe tak jak większość przestępstw, że należy ścigać z urzędu ten ciężar powinien tutaj być spoczęła spoczywać na Jaś ofierze i to zmiany do polskiego prawa wprowadzono i co ważne również wprowadzono pakiet środków ochronnych dla osób pokrzywdzonych właśnie przestępstwa zgwałcenia czy rzeczy są sami seksualnymi przede wszystkim to jest taka osoba w trakcie postępowania może być przesłuchana tylko raz takie przesłuchanie się nagrywa odbyła się w obecności psychologa, choć oczywiście o to, żeby taka osoba doświadczała już później w dalszej traumy nie była wielokrotnie przesłuchiwana w czasie postępowania później po prostu takie przesłuchanie jest odtwarzana jest on jest nagrywane i odtwarzane w trakcie rozprawy co do zasady właśnie w ten sposób to powinno w ten sposób przebiega później wprowadzono zmiany bardzo istotne dotyczące tego, iż to przesłuchanie powinno być w uderzy okresie do 2 tygodni od momentu tutaj jest ze zgłoszenia zawiadomienia o przestępstwie to też jest bardzo ważne, żeby taka osoba nie czekała i żeby jak najszybciej tam tamta tę sprawę sfinalizować w sensie właśnie tutaj przesłuchania przesłuchania osoby pokrzywdzonej druga taka ważna spektakularna zmiana w Polskim prawie, która zadziała się całkiem niedawno to jest wprowadzenie policyjnego nakazu opuszczenia lokalu dla sprawcy przemocy domowej to jest problem i środę, którego brakowało w Polskim prawie od lat i już od dawna o tym była mowa, iż musimy wprowadzić tego typu instytucję warto przypomnieć, że w 2005 roku, kiedy uchwalano ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wtedy były postulaty, że taki środek powinien być włączony do polskiego prawa i on nie został włączony, w czym problem w tym problem, że jak mamy taki klasyczny przypadek przemocy domowej jest interwencja policji no to dotychczas ona mogła z takim typowym scenariuszu zatrzymać sprawcę, ale jeżeli nie został o Unii nie zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu no to taka osoba wracała do domu właściwie błyskawicznie i nadal władz zagrożeniem dla swojej rodziny na teraz natomiast teraz policja wyposażono właśnie możliwość nakazu wydania natychmiastowego nakazu eksmisji co ważne właśnie trzeba podkreślić natychmiastowy, bo mamy też ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej możliwość uruchomienia nakazu eksmisji, ale to jest procedura, która zajmuje czas, która trwa, a tutaj w momencie interwencji policja jest zobowiązana czy też o niektórych siatkarzy to żandarmeria wojskowa jest zobowiązana przeprowadzić ocenę ryzyka jest taki kwestionariusz Agorę, gdzie się sprawdza no dane okoliczności zdarzenia jest alkohol broń przemoc czy w domu są dzieci RI w momencie, kiedy z tego właśnie z tej oceny błyskawicznej ryzyka wychodzi, że jest to zagrożenia wtedy właśnie na 14 dni może być wydane także nakaz opuszczenia lokalu, który później ewentualnie będzie przez sąd przedłużony, tak więc to są takie jeśli chodzi o zmianę w Polskim prawie to są najważniejsze sukcesy, ale oczywiście zdrowia też oceniło kilka innych rzeczy m.in. to, iż Polska wprowadziła taki kompleksowy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w postać krajowego programu i procedury niebieskiej karty no ale jak będziemy już szczegóły na to nie jest różowo jest ileś deficytów, które Polska tutaj, z którym Polska musi sobie poradzić no właśnie kwotę Lady kasety tak warto tych deficytach powiedzieć, bo tak jak pani wspominała ściganie przestępstwa gwałtu urzędu natomiast nie zmieniła się definicja tak tak tak to jest właśnie jednostek pilnych wyzwań, które komitet zdefiniował okresie właśnie w swoim raporcie w w Polskim kodeksie karnym mamy definicję zgwałcenia opartą o o znamiona wystąpienia określonego zachowania strony jest po stronie sprawcy, czyli znamiona groźby LO im podstawy łączą użycia siły natomiast konwencja stambulska posługuje się zupełnie odwrotną tylko to znaczy zobowiązuje państwa, żeby prawo dotyczące przestępstwa zgwałcenia opierało się na przesłance braku zgody ofiary, tak więc w momencie, kiedy ofiara nie wyrazi zgodę na daną czynność seksualną wtedy jakby już stanowi sąd do innych do podjęcia jakiejś reakcji prawno karnej wszczęto no warto podkreślić, że to nie jest taka w taki wymóg z masłem, gdyż jest to część państw stron konwencji również ma ten sam problem jak BOR pracuje nad dostosowaniem swojego prawodawstwa natomiast w ostatnich latach faktycznie część państw zmieniło swoje prawo dania Szwecja Grecja Hiszpania i chociaż tytułem przykładu ona właśnie zmieniła swoje regulacje prawnokarne teraz mamy ten wymóg zgody ofiary co oczywiście też przekłada się ono realnie na lata na ocenę czy w danym przypadku doszło do przemocy seksualnej, jeżeli jesteśmy przemocy seksualnej myślę, że warto też podkreślić i że oprócz zmian w sprawie potrzebujemy też po prostu wdrożenia jakiejkolwiek kompleksowej jakiekolwiek, ale odpowiednio sformułowane i polityki przeciwdziałania przemocy seksualnej, gdyż w tej chwili tam temat właściwie no nie istniejemy jest to element polityki karnej mamy przestępstwa analizowane w kodeksie karnym natomiast nie mamy żadnego coś takiego kompleksowego systemu wsparcia dla ofiar chociażby właśnie komitet ktoś podnosi el com Events też znajdziemy na ten temat postanowienia dotyczące chociażby chociażby powołania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy seksualnej w tej chwili właściwie taka osoba jest zostawiona sama sobie i nie ma jest 1 000 000 może otrzymać pomoc kompleksową i medyczną psychologiczną i poradę prawną właśnie co powinna dalej zrobić swojej sytuacji to jest również chociażby kwestia dostępu do antykoncepcji awaryjnej czy też do badań na obecność wirusa czy innych chorób wenerycznych i no taka osoba właśnie, która znajdzie w takiej sytuacji powinna takie wsparcie państwa otrzymaliśmy natomiast nos w Polsce tego typu opieki dla ofiar przemocy seksualnej nie mamy, chociaż no niektóre samorządy próbują tutaj jakieś rozwiązania wprowadzać to też jest bardzo ważne, że jeszcze podkreślić, iż to są rekomendacje kierowane do rządu to co znajdziemy w raporcie radio, ale przeciwdziałanie przemocy w Polsce w tym przemocy domowej z ciasto zadanie samorządów tutaj są też rekomendacje, z których mogą skorzystać samorządy i ostatnim felietonie dla GazetyWyborczej za prof. Adam Bodnar do niedawna Rzecznik Praw Obywatelskich właśnie też taką propozycję wprowadził UE, że chociażby właśnie wejść na poziom samorządów z dyskusją takie fajne hasło tak zaproponował 10 spotkań na dziesięciolecie konwencji stambulskiej i myślę, że to jest ciekawa propozycja, żeby chociaż, jeżeli rząd nie będzie miał woli wdrożenia tych rekomendacji to żeby, chociaż na poziomie samorządów tutaj właśnie taką dyskusję otworzyć i myślę, że temat chociażby przemocy dla pomocy dla ofiar przemocy seksualnej jest jedną z takich programów, które należy podjąć tak myślę, że człowiek z problemami tak będziemy kontynuować, ale po informacjach warto też powiedzieć że, gdyby nie znamy skali przemocy, bo nie ma takiego systemowego rozwiązania dotyczącego gromadzenia zbiorczych danych, tak więc też nie nie potrafił oszacować skali przemocy w, gdyby poziom tego kraju ale by powrócić do naszej rozmowy my po informacjach Radia TOK FM my informację o godzinie dziesiątej 40 za chwilę pani dr Katarzyna Sękowska Kozłowska kierowniczka poznańskiego centrum praw człowieka Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk jest państwa i moim gościem rozmawiamy o tym w jaki sposób Polska przestrzega konwencji stambulskiej też, jakie rozwiązania wdraża, które wynikają z podpisania tej konwencji Polska jest stroną tej konwencji rady Europy cały czas Szanowni Państwo informację o godzinie dziesiąty 40 po informacjach wracamy do programu off czarek w krajach jak pani dr Katarzyna Sękowska Kozłowska kierowniczka poznańskiego centrum praw człowieka Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk z państwa i moim gościem jak Polska wdraża Polska realizuje konwencję stambulską tego dotyczy raport Grecję przed informacjami mówiliśmy o pozytywnych aspektach działalności polskiego rządu, ale też o uwagach ekspertów Gremio do tego raportu stosunkowo się także rząd Polski w odpowiedzi co pisze rząd Polski co się w jaki sposób tłumaczy te zastrzeżenia do wdrażania konwencji stambulskiej przez Polskę, a czy możemy wrócić do wątku sprzed oczywiście zaraz będą oczywiście bardzo proszę pani dość prostym posłał ją dokończyć, bo myślę, że to są ważne rzeczy, bo rozmawialiśmy chwilę przemocy seksualnej i przy tej okazji warto podkreślić, że to zmiany w Polskim prawie to on nie tylko zmiany dotyczące przestępstwa zgwałcenia, ale to co Polska powinna zrobić to uregulować jeszcze dodatkowo kwestię molestowania seksualnego w tej chwili tak wygląda, że mamy oczywiście przepisy kodeksu prawa pracy no ale są przepisy dotyczące tylko sfery zatrudnienia natomiast wiemy do molestowania seksualnego może dochodzić w wielu innych sytuacja najprostsza chociażby nie wiem sektor akademicki prawda albo o relacji między nauczyciele na wykładowcami studentami studentkami czy chociażby nie miał dużo tras mówi o klubach sportowych i rzeczach, które związki sportowe i oczywiście czasem są to sytuacje, które wymagają prawnokarnej reakcji noszą znamiona przestępstwa zgwałcenia czy innego typu SUV o przestępstwa tego typu, a czasem są to właśnie działania nazwijmy to mniejszego kalibru, które też jednak wymagają reakcji to niekoniecznie musi być nawet prawnokarną reakcję, ale taka osoba ma pokrzywdzona tym powinna mieć możliwość reagowania i sprawca powinien ponieść jakąś odpowiedzialność, a teraz niestety w Polskim prawie nie mamy instrumentów, które by nam to umożliwiało reagowanie można próbować, jakimi pobudkami gdzieś no nie wiem naruszenie dóbr osobistych czy tego typu działania podejmować, ale jest to ono zdecydowanie utrudnione, tak więc tutaj ten instrument też Polska też Polska powinna tutaj w jaki sposób tę kwestię uregulować i 1 rzecz, którą zwrócił uwagę przed informacjami bardzo ważna właśnie zbieranie gromadzenie danych, bo konwencja też nakładane państwa zobowiązania w tej materii oczywiście nowe w Polsce dysponujemy pewnymi danymi są dane gromadzone czy na poziomie policji czy przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie praktyki sądów natomiast problemem jest to, że wielu informacji nadal nie posiadamy, gdyż one po prostu nie są zbierane w toku postępowania i często jest u nas twierdzi badacz takie nawet rzeczy dość wydawałoby się, a nie chce nazwać banalne, ale przykładowo Irakowi zginęło z rąk swoich partnerów było ofiarami śmiertelnymi i przemocy domowej to wcale nie jest tak łatwo stwierdzić, gdyż tną jak mamy statystyki dotyczące przestępstwa zabójstwa to tego typu przestępstwa nie są w jaki sposób szczególnie klasyfikowane statystyka pytanie teraz właśnie o formę o wymiar przemocy w rodzinie chociażby, jakiego typu to jest przemoc, jakiego rodzaju relacje są między ofiarami mówimy tutaj np. o przemocy między partnerami czy przemocy wobec wobec innych członków rodziny tutaj jakby z samej sad samych statystyk, ale też tych informacji nie nie dostaniemy oczywiście mamy różnego rodzaju badania jakościowe też prowadzone chociażby przez kryminologów natomiast nadal to całe morze zjawisk, które wymaga dalszego dalszego badania i toteż jak chciałbym też poruszyć ten problem właśnie potrzeby w ogóle kompleksowego podejścia do przemocy wobec kobiet, gdyż konwencja zobowiązuje państwo, żeby wdrożyła kompleksową politykę żywą organ koordynujący, a przede wszystkim, żebyśmy mogli tej przemocy zapobiegać, a w tej chwili taki system, toteż dość niedoskonałe mamy tylko w przypadku przemocy domowej natomiast ogólnie przemocy wobec kobiet i badania właśnie natury tego zjawiska, dlaczego kobiety są przede wszystkim ofiarami przemocy co można zrobić, żeby tej przemocy przeciwdziałać tego typu tego typu programu tego potem było polityki w ogóle mamy w Polsce i również jeśli chodzi o przemoc w rodzinie no to jest to, zupełnie jakby postrzegane przez na poziomie właśnie państwa jako problem zupełnie neutralny płciowo i te oczywiste, że ofiarami przemocy domowej 2 również mężczyźni, ale statystyki są układane na około 90% ofiar przemocy domowej są kobiety i należy tak badać to zjawisko następnie wyniki badań wdrażać, żeby właśnie tego rodzaju przemocy przeciwdziałać, ale rozumiem, że teraz chciałby pan się dowiedzieć co pani doktor tak, bo też jak mówiliśmy o tym co w Gryfie pozytywnego zauważył, jakie rekomendacje dołączył, ale teraz mówić o tym, że Polski rząd też, gdyby ustosunkował się do do raportu tak to odpowiedź rządu to jest rodzaj komentarza jest także to nie jest taki rząd odpowiada na każde zalecenia raczej na to formuła takiego momentami trochę sprostowania na zasadzie, że gremium mówi, że coś powinno być zrobione lepiej rząd uważa, że np. nie ma takiej potrzeby zostało zrobione coś innego, tak więc czasami są takie dość techniczne uwagi natomiast co z pewnością rysuje z tej odpowiedzi na te oczywiście tam cały nieszczęsny problem z rzekomą ideologią gender i w tym momencie właśnie jak Grecja o wskazuje tak to toczą przed chwilą powiedziałam, że nie mamy w ogóle właśnie kompleksowej polityki radzenia sobie z przemocą wobec kobiet, jakby temat przemocy wobec kobiet jako takiej nie istnieje jak popatrzymy to sprawozdanie rządu też możemy zobaczyć właściwie rząd utożsamia przemoc wobec kobiet przemocą domową i głównie to ten raport rządu tego dotyczy no ta przemoc domowa jest traktowana jako coś zupełnie neutralnego płciowo oczywiście przemoc domowa jest ogromnym problemem, ale musimy też o nim mówić w kontekście przemocy wobec kobiet no i tutaj odpowiedź rządu jest oczywiście mniej więcej podobnym duchu tego co znajdziemy chociażby właśnie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przecież nie można nikogo dyskryminować w tym sensie, że rząd sugeruje, że jeżeli będziemy robić narzędzia działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet to dokonamy dyskryminacji mężczyzn są oczywiście nieprawdą, ale też uczy też jednym z głównych argumentów w jest powołanie się na zasadę neutralności światopoglądowej państwa art. 25 dotyczy jak do związków wyznaniowych takich jak rząd sugeruje że, opowiadając się tutaj za leki nie kwestiami równości płci i patrząc na konwencję stambulską jako instrument jako instrument właśnie dotyczący równości płci i wspierając równe prawa kobiet to, że narusza właśnie konstytucyjną zasadę bezstronności czy zasady ochrony małżeństwa rodzinnego miasta tutaj wolałbym nawet nie wchodzić polemikę z tymi argumentami, gdyż myślę, że lepiej kupić na konkretach natomiast to co wychodzi z odpowiedzi rządu też z raportu granie myślę, że to dosyć interesujące to w ogóle właśnie te kwoty, o których wspominał o tym wypowiedzenia konwencji właściwie nie pojawia to znaczy ten dialog jest prowadzone w ten sposób właśnie jesteśmy polską stroną konwencji gremia ocenia ocenia realizację przez Polskę konwencji tutaj odpowiedzi rządu też, jakby ta zasiała każdy pomysł ewentualnego wypowiedzenia tutaj się nie pojawia, tak więc całe ciasnota rozmowa jednak ten dialog między Grecją rząd ma jednak w dużej mierze charakter merytoryczny myślę, że myślę, że to jest to jest bardzo bardzo dobre oczywiście, pomijając właśnie wrzątkiem tak nazwać dotyczące rzekomo kwestii ideologicznych to jednak w dużej mierze ten dialog no na szczęście dotyczy Meritum, czyli tego właśnie co robić, a rząd poprawić proces wdrażania konwencji w Polsce pani doktor, kiedy jak jak często z Grecją przeprowadza takie takie badanie taką obserwację i jak często taki raport przygotowuje taki raport jest robione co kilka lat musiała zrobić, ale bodajże 5 natomiast czasami w praktyce wygląda różnie wolni, kiedy te organy kontrolne są później dosyć przeładowane, ale zazwyczaj co kilka lat jest w taki raport składany przy takim mówiła no kolejny raport już będzie dotyczył wybranych zagadnień, które tam kolejne sety sprawozdawczy będzie dotyczą jak wybranej dziedziny np. właśnie nie wiem przypuśćmy do mogę sobie przepuszczać dotyczący właśnie przeciwdziałanie przemocy domowej czy te gremia o skupić na jakimś innym aspekcie no oczywiście być może też takie pytanie tutaj sobie pan zadaje w spłacie czy słuchawki no co z tymi rekomendacjami, które są teraz czy tutaj grają też może więcej konsekwencji wobec państwa powiedział agencji Live państwo, że do tych rekomendacji nie za nie zastosuje na odpowiedź jest nie natomiast w ten sposób działają bardzo wiele działa systemów monitorujących przestrzeganie praw człowieka natomiast musimy pamiętać, że bardzo ważne jest to, że w ogóle powstała taka diagnoza zostały wystosowane rekomendacje i teraz idealnej sytuacji państwo powinno taki raport opublikować przetłumaczyć przede wszystkim i ten raport powinien stanowić właśnie bazę dla dyskusji takiej ogólnokrajowej co teraz właśnie będziemy, więc dalej, żeby przeciwdziałać żeby, żeby sytuację poprawić bardzo ważna jest też to co wręcz odpowiedziało też, jaką sformułował jako pilną rekomendacje to jest właśnie też podjęcie przez rząd współpraca z organizacjami kobiecymi szerzej organizacja i pozarządowymi jako kluczowym partnerem w walce z przemocą, tak więc tutaj powinno to w ten sposób zadziałać domyślam się pewnie tak działania nie będą wyglądały nie będą przebiegały wg tego scenariusza natomiast właśnie czy organizacje pozarządowe przede wszystkim samorządy tutaj jak najbardziej mogą podjąć inne działania i czuć się właśnie adresatami tego typu wytycznych no, jeżeli dojdzie do kolejnej ewaluacji za kilka lat ma nadzieję, że bardzie no to na pewno wtedy też będzie możliwość zapoznania się z oceną ile te zalecenia, które teraz otrzymaliśmy na ile ona została zrealizowana w bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę pani dr Katarzyna Sękowska Kozłowska kierowniczka poznańskiego centrum praw człowieka Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk była państwa moim gościem informacji już za kilka minut o godzinie jedenastej, a po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA