REKLAMA

Jakie decyzje podejmie Rada Polityki Pieniężnej?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-10-06 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
elka 2 i ekonomia kapitał gospodarka Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przed nami druga część magazynu EKG, a gośćmi tej części są pani dr Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry dzień dobry pani Marta Petka-Zagajewska kierownik zespołu analiz makro PKB w dzień dobry i nowe państwo pan dr Andrzej Arendarski prezydent krajowej Izby gospodarczej też dzień dobry dzień dobry państwu no nie sposób jednak nie wrócić jeszcze do pierwszej części magazynu Rozwiń » EKG rozmowy z panem posłem Januszem Lewandowskim, ale bardziej w kontekście cen gazu również tego co nas czeka informację o podwyżkach z wielu źródeł już płyną rzeczywiście ludzie się niepokoją no może jednocześnie być bardzo poważnym wyzwaniem dla rządu, gdyż inne rządy, o czym też słyszeliśmy w rozmowie no przedstawiają różnego rodzaju działania osłonowe dla tych najbardziej narażonych na problemy z rachunkami za energię czy w Polsce, zanim dojdzie może jakiś wspólnotowych unijnych rozwiązań widzą państwo jakąś możliwość pomocy po prostu ludziom w związku z nadchodzącą zimą i wysokimi cenami energii może pani dr Anna Czarczyńska dać oczywiście, że na takiej możliwości są natomiast jak do tego podeszła trochę bardziej strategicznie ja się zastanawiam czy akurat to jest celem rządu tak naprawdę, ponieważ pierwsza to jest zaspokojenie w ogóle potrzeb, czyli generalnie, żeby ten prąd gaz i to wszystko inne było to jest jak pierwsza kategoria również rozumiana w ramach polityki unijnej Unii energetycznej, która jak usłyszeliśmy przed chwilą rzeczywiście nie powstała w takiej formie była zakładana natomiast to jest obowiązek po stronie państwa no tutaj też tutaj już możemy mieć sporo zastrzeżeń, bo wiemy, że stan w NRD również infrastruktury nie jest takie, które nam w najdłuższej perspektywie gwarantował bezpieczeństwo dostaw, ale kolejna rzecz to jest unikanie właśnie tego wieku, które mamy teraz to jest wg mnie jednak w dużej mierze odbicie po czasem wręcz ujemnych cenach niektórych surowców energetycznych w czasie pandemii w czasie lockdownów i tutaj mamy trochę dostosowanie rynku no ale trochę też granie na zwyżkę i a takie akcje spekulacyjne to nie tylko pewnie po stronie Gazpromu no, które po minister prowadzą do tego, że ceny są bardzo wysokie ja mimo wszystko obawiam się, że jeżeli to reparacje ze strony rządu to znaczy taka, która pomogła ludziom uniknąć ubóstwa energetycznego nie nastąpi szybko to ona w zasadzie zbędny może w ogóle nastąpić, dlatego że rynek się będzie dostosowywał perspektywie podejrzewam wiosny no bo niestety zima raczej czeka nas dosyć ciężka natomiast na rządy powinny zareagować szybko, o czym mówimy to są czy rząd chociażby Hiszpanii Francji, które już wprowadziły takie dopłaty formalnie ona w Polsce też dla najuboższych funkcjonują natomiast procedury są na tyle skomplikowane na tyle nierealistyczne jeśli chodzi o wysokość dopłat tak naprawdę one nie są pomocą, więc obawiam się, że skończy się na tym i na takich zapowiedziach, które mieliśmy wcześniej z tą to znaczy rekompensat za podwyżkę prądu, które de facto nigdy nie nastąpiły, więc obawiam się, że skończone tylko ona po prostu pewnym marketingu rozwiązań Strug instrumentów, które rzeczywiście należałoby po prostu szybko wprowadzić, żeby utrzymać też konkurencyjność szczególnie małych średnich firm tylko to pewnie znowu pojawia się pytanie, skąd brać pieniądze może pani Marta Petka-Zagajewska do tego wątku wiąże wydaje się, że paradoksalnie patrząc na comiesięczne dane o wynikach budżetu tego budżetu centralnego, który możemy śledzić w miarę na bieżąco dodał przestrzeń fiskalna jak najbardziej istnieje dopiero co mieliśmy do czynienia z nowelizacją ustawy budżetowej, która zwiększa wydatki w ślad za tym jak doskonale radzi sobie, a strona dochodowa budżetu napędzana z 1 strony odbicia mają też nie ukrywajmy z drugiej strony napędza nam bardzo dużym stopniu tak wysoką inflacją znacząco wyższą niż raz była oczekiwana w momencie konstruowania planu budżetowego no, więc patrząc obraz finansów publicznych można powiedzieć, że przestrzeń na takie działania, które należałoby traktować jako stabilizujące gospodarkę jak najbardziej istnieje czemu stabilizujące ba możemy tutaj w gazie mówimy o prądzie łącznie w koszyku inflacyjnym przeciętnego gospodarstwa domowego nośniki energii stanowią około 10% naszych wydatków są takie wydatki, które jest by zrezygnować, więc trochę jest tak, że kiedy ceny nośników energii tną się zdecydowanie w górę gospodarstwa domowe są zmuszane do tego by ograniczać swoje wydatki na inne towary usługi w związku z tym taka struktura inflacji, która jest napędzana m.in. silnymi wzrostami cen energii oraz stanowi zagrożenie dla konsumpcji, a w sumie także dla perspektyw wzrostu gospodarczego, więc wydaje się, że ma taka przestrzeń jest en myślę, że częściowo ma może panować takie przekonanie, że takim może nieplanowanym oryginalnie, ale czynnikiem, który trochę przypadkowo będzie łagodził ten szok związany ze wzrostem cen energii będzie Polski ład, który adresuje tutaj przede wszystkim dochody tych najsłabiej zarabiających i może być trochę taki wytrych, które politycy będą chcieli wykorzystać, licząc na to że, że bilans tych zmian sytuacji finansowej dla tych osób o najniższych dochodach będzie ostatecznie neutralne natomiast wydaje mi się zwłaszcza, gdyby te trendy się i się utrzymywały to, a będzie i konieczność przestrzeń do reakcji po stronie Tuska no oczywiście do polskiego ładu jeszcze wrócimy natomiast jeśli chciałem pana dr. Andrzeja Bednarskiego zapytać o o coś co nie jest oczywiście pytaniem dotyczącym możliwych działań szybkich teraz, bo przecież chodzi właśnie od ceny teraz na tę liczbę, ale i tak bardziej szerzej czyta sytuacja nie może spowodować jeszcze silniejszej presji wywieranej przez Polskę na to, żeby jednak odsuwać trochę na dalszy plan realizacji tych unijnych celów dotyczących czy to misji czy właśnie zmian transformacyjnych w energetyce, tym bardziej znaczka teraz widzimy również wyraźny wzrost cen węgla i wzrost importu tego węgla spoza Unii Europejskiej także Niemcy importują teraz określoną ilość węgla, bo same zaprzestały wydobywać mówiąc krótko czy to nie będzie też miało wpływ na takie myślenie strategiczne dotyczące naszej energetyki od razu jeszcze dorzuca wątek energetyki jądrowej Francja w tej chwili bardzo mocno pokazuje widzicie to jest kierunek i trzeba również wpisać energetykę jądrową na listę czystej energii no, z czym niektóre państwa mają problem my takie jak sądzę, żeby nie ta sytuacja, która jest w tej chwili była jakimś impulsem do zmiany jej polityki klimatycznej Unii Europejskiej ona jest bardzo stabilna ma szerokie poparcie i i będzie kontynuowana i tutaj żadne wysiłki ze strony szczególnie Polski, która nie ma wielkiego nie kredytu w swej w tej chwili w unii europejskiej są skazane na mniej na niepowodzenie przestrzegałbym tych, którzy upatrywali by w tym szansy na mniej i odchodzenie od tych wymogów, które zresztą podpisem pana premiera zobowiązaliśmy się realizować, bo myślę, że tutaj mogą być jakieś ulgi jakieś ulgi w sensie właśnie walki z wykluczeniem energetycznym o tym mówił pan poseł Lewandowski natomiast nie będzie tutaj jakiś mniej innych dużych roszad w samej polityce klimatycznej energetycznej Unii natomiast tak i myślę, że warto powtarzać się wiele razy do znudzenia myślę że, dopóki nie polityka energetyczna i nie będzie będą w Brukseli i i mniej decyzje nie będą zapadały decyzje będzie wspólne unijne będą wspólne zakupy nie energii i to do tego czasu nie uporządkuje się sytuacji energetycznej nie tylko jeśli chodzi o gaz może przede wszystkim bardzo pilne, ale również o mniej energii elektrycznej inne nośniki to jest bardzo trudne, bo tutaj myślę, że Niemcy nie są specjalnie zainteresowany takim rozwiązaniem, bo mają swoje szczególne układy z głównym dostawcą energii, czyli Gazpromem i Rosją na zapleczu i myślę, że to jest dla nich korzystne natomiast nie, jeżeli przeważy taki powiedziałbym zmysł europejskiej korzyść Unii to Unia powinna jak najszybciej doprowadzić do wspólnej polityki energetycznej co, o czym co zresztą zabiegał swego czasu Donald Tusk wspólna polityka energetyczna wspólna polityka ochrony zdrowia to są to są takie wymogi, które ułatwią nam odnalezienie się w przyszłości w różnych sytuacjach kryzysowych, które bez żadnego zwątpienia nastrój zbliżających się latach nastąpią to jeszcze na koniec naszego pierwszego spotkania chciałbym powrócić może panią dr Annę Czerwińską o 2 słowa komentarza do tego, że przerwane zostały rozmowy dotyczące Turowa to ma jakiś związek z tym, o czym rozmawiamy dzisiaj dziennik Rzeczpospolita przepraszam drukuje wywiad z panem Marcinem kutą Hetmanem kraju libereckiego m.in. pada pytanie, dlaczego doszło do zerwania rozmów no i tutaj odpowiedź jest taka punktem sporu, który jak się okazało był nie do pokonania stał się czas obowiązywania umowy Polska strona przedstawia także Warszawa zaproponowała nam wszystko, czego oczy i oczekiwaliśmy tak jednak nie było chcieliśmy prac wspólnej komisji czeską polskiej do końca działania kopalni Czechom zależy na tym, aby nie było możliwości wypowiadania umowy na czas istnienia kopalni Polacy zaś obawiali się, że Czesi ponownie pozwą Polaków do złe czy to może być związane z tym, że my sami i jednak też nie potrafimy w tej właśnie powiedzieć jak długo chcemy korzystać z kopalni węgla brunatnego w tym wypadku Turowi no ewidentnie w tej sytuacji podgrzewanej i to węglem brunatnym są sytuacji konflikt ja mam ciągle wrażeń nie otwarte, że po prostu ten konflikt chyba jest na rękę i to bynajmniej niekoniecznie Czechom natomiast to jest w ogóle kuriozalne zaniedbanie, dlatego że na początkowym, jakby etapie tego konfliktu koszty były absolutnie minimalne to w zasadzie tyle co my płacimy dziennie w tej chwili jako karę można było z, że tak chciałem zaspokoić roszczenia Czechów, które polegały na tym, żeby zaopatrzyć w wodę ten region źle to ich zbudować po prostu wodociąg, który by zrekompensował straty plus oczywiście spełnić wymogi środowiskowe, które są konieczne przy tego typu inwestycjach jak kopalnia węgla odkrywkowego te, które Polska też ominęła niezgodnie z europejskimi wymogami natomiast na ja absolutnie czekam, żeby ten region stał się pięknym regionem turystycznym widział w Europie zachodniej takie kopalnie już pozamykane, które zostały zrekultywowane oczywiście ogromnym nakładem środków, które stały się po prostu naprawdę perełką krajobrazową perełką pan taką środowiskową w tych regionach, więc no ja mam nadzieję, że mieszkańcy regionu zobaczą taką wizję pracy ani wizję pracy kopalni węgla brunatnego, która po prostu powinna być zamknięta jak najszybciej i naprawdę jest to duże zaniedbanie, że do tej pory nie mamy wdrażanych planów wycofywania się z tego typu odkrywek no bo to rzeczywiście chyba wizja na razie tak odległa trudno wyobrazić przed nami informacje w radiu TOK FM po nich wracamy do rozmowy w rękawie ekonomia kapitał gospodarka Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przed nami trzecia część magazynu EKG przypominam gośćmi audycji są pani dr Anna Czarczyńska dr Andrzej Arendarski pani Marta Petka-Zagajewska może panią bym poprosił o komentarz do czegoś co można by nazwać takim interesującym może intelektualnie uporem prezesa Narodowego Banku Polskiego jeśli chodzi o działania anty inflacyjne w państwach naszego regionu Czechy Węgry Rumunia banki centralne podniosły w ostatnich miesiącach stopy procentowe dzisiaj posiedzenie rady polityki pieniężnej właściwe to może do takich decyzji nie dojdzie jeszcze wczoraj wieczorem na kongresie 500906 edycja tego Kongresu prezes Adam Glapiński właśnie potwierdził, że nie ma podstaw do tego, żeby takie działania podejmować odniósł się przy okazji do listu byłych szefów NBP oraz członków rady polityki pieniężnej wczoraj, w którym apelowali oni o podjęcie działań tłumiących inflację zwracali uwagę, że dalsza zwłoka byłaby sprzeniewierzenie się podstawowemu celowi banku centralnego łamana byłaby zarówno konstytucja, jaki ustawa o NBP no i pan prezes Glapiński NATO powiedział całe te pisały opisywane w mediach wyłącznie pod kątem inflacji biorą się chyba tylko ze złej woli pani komentarz bardzo proszę klamki, że coraz trudniej jest racjonalnymi argumentami tłumaczyć postawę Narodowego Banku Polskiego, zwłaszcza że jak pan powiedział w niedalekim sąsiedztwie mamy coraz więcej przykładów gospodarki w podobnym położeniu i podobno też skali niepewności co do sytuacji pandemicznej decydują się na podwyżki stóp procentowych, a nasza rada polityki pieniężnej i cały czas twierdzi, że wzoruje się na amerykańskim chodzi o europejskim banku centralnym, ale tam na coś niestety kształt procesów inflacyjnych jest nieco na nieco odmienne jako jeszcze trochę takim światełkiem w tunelu dla mnie jest to, że jednak bardzo nieznacznie, ale mam wrażenie, że ta retoryka, a rady polityki pieniężnej w ostatnich tygodniach trochę zmiękła także wczoraj na konferencję 590 padały takie dosyć twarda jak na prezesa Glapińskiego zapewnienia, że jeżeli nowa projekcja inflacyjna, którą poznamy w listopadzie okaże, że ta uporczywość trendów inflacyjnych jest większa niższe niż zakładano to NBP nie zawaha się na to zareagować też trochę bardziej jastrzębi, czyli taki sugerujący podejście bardziej ostre do polityki pieniężnej wydźwięk miały ostatnie minutki, czyli taki opis dyskusji prowadzonej na ostatnim posiedzeniu rady polityki pieniężnej, gdzie padło wprost takie zapewnienie, że jeżeli presja inflacyjna będzie wysoka na to rada podniesie startu wcześniej tych warunków, które miały być spełnione w gospodarce wystarczy podnosić było więcej natomiast może trochę ad vocem sama do siebie, bo to jeszcze że, gdy też trochę przestali być dramat ekonomiczny co zrobi RPP bardziej, gdyby taki będę psychologiczne, jakimi argumentami tak w zasadzie nasza robi się kieruję do tych argumentów stricte ekonomicznych wydaje się tam bycie mimo coraz mniej patrząc na brak reakcji na to jak zmieniają się parametr jak i gospodarcze tak brakuje nam takiej spójności komunikacyjnej powiem szczerze, a przykład Czech Węgier Rumunii pokazuje, że banki centralne najpierw wyraźnie wskazywały, że coraz bardziej dostrzegają ryzyko inflacyjne zapowiadały, że mogą na nią zareagować w końcu zareagowały i tutaj nie było żadnego zaskoczenia natomiast w przypadku krajowej polityki pieniężnej ma to mamy całkiem dużą huśtawkę, gdzie pojawiają się najpierw sygnały, że inflacja jednak jest problemem, a także, a potem przychodzi posiedzenie, na którym nic się nie dzieje po posiedzeniu konferencji, na którym na, które słyszymy, że inflacja nie problem Narodowego Banku Polskiego pan dr Andrzej Arendarski może to akurat będzie i jedno z pana zdziwieni, że rzeczywiście najwyższa inflacja we wrześniu od ponad 20 lat szósty z rzędu miesiąc, gdy przekroczyła nie tylko cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, ale nawet tą górną granicę odchylenia tak czy pół procent i nic do tak na ja osobiście bardzo się tym martwię, bo gdzieś tej komentarz nie jest spotkałem, że inflacja powinna część cieszyć, że rząd prawda, bo zwiększa wpływy do do budżetu, ale ja myślę, że powinna jednak rząd martwi, bo długofalowo jest źródłem bardzo negatywnych zjawisk gospodarczych przekładający się na konkretne decyzje nie przeczy przedsiębiorców na konkretne decyzje konsumentów na wzrost żądań płacowych, czyli po prostu destabilizuje całą politykę pieniężną kraju jestem za 1 kryzys za zdecydowanie zdecydowanie mniej silniejszymi ośrodkami zwalczanie jest inflacji niż te, które proponuje Narodowy Bank Polski w szczególności oczywiście rada polityki pieniężnej to jest o tyle interesujące, że jednocześnie pojawiła się opinia Narodowego Banku Polskiego do projektu ustawy o kredytach mieszkaniowych bez wkładu własnego i tam w tej opinii m.in. możemy przeczytać, że niektóre z proponowanych rozwiązań mogą skutkować nasileniem negatywnych tendencji na rynku mieszkaniowym zdaniem NBP umożliwienie zaciągania kredytu mieszkaniowego bez wymaganego wkładu własnego wygeneruje dodatkowy popyt na tak rozgrzanym rynku konsekwencją może być dalszy wzrost cen no i NBP stwierdził, że propozycje udzielania kredytów bez wkładu własnego stoi w sprzeczności z limitami ostrożnościowym mi no i tu może wrócę jeszcze do pani dr Anny Tarczyńskiej no przecież między nimi dlatego rosną ceny mieszkań jest wysoka inflacja ludzie uciekają w nieruchomość no tak, ale coraz częściej uciekają od nieruchomości nie tylko w Polsce, bo im bardziej sytuacja jest niepewna, tym bardziej że po prostu pieniądze są prowadzone z polskiego rynku martwi to, że ona nie idą na inwestycje, czyli to co normalnie byłoby kołem zamachowym gospodarki, jeżeli są oszczędności to ona rzeczywiście przez system pośredników finansowych trafiają do firm firmy inwestują niestety nie to jest to są te wskaźniki, które naprawdę bardzo niepokoją natomiast ten ten scenariusz do złudzenia przypomina kredyty SA projekt, który od, których zaczął się kryzys 2008 roku tam też zaczęło się od tego, że przecież kredyty były udzielane osobom, które absolutnie nie miał zdolności spłaty już nie mówiąc o przeliczeniu ryzyka związanego z wzrostem oprocentowania ze wzrostem kosztów obsługi takiego kredytu i tutaj ład ma jednak kilka rzeczy po pierwsze bardzo niską świadomość taką ekonomiczną, a w społeczeństwie, bo tak tak silne zadłużanie się rzeczywiście jak dla mnie jest taki powiedziałbym wskaźnikiem opcji niż mu na przyszłość, ale z drugiej strony jest bardzo bardzo bardzo rośnie ten wskaźnik niepewności rynkowej no i nakręcanie koniunktury aż do granic nie ma, że banki spekulacyjnej, szczególnie że przy bardzo rosnących cenach budowy i we wszelkich tego typu, że tak powiem kosztów materiałów je po prostu do przeprowadzenia inwestycji staje się coraz trudniejsza w związku z tym tutaj nakręca się znowu spirala, jakby potrzeb finansowania takiej inwestycji już ktoś coś takiego zaczął generalnie sytuacja dosyć niebezpieczna i teraz jeśli uda nam się przeskoczyć bezpiecznie nakładkę pt. właśnie pieniądze unijne z planu odbudowy no być może ta ekwilibrystyka nawet się udać siłę przy dobrze i uda się utrzymać wysoki wzrost gospodarczy relatywnie wysoki natomiast jeśli nie przeskoczymy szybko nakładkę en środków unijnych to obawiam się, że tutaj może grozić dosyć spektakularny upadek w zasadzie całą gwarancją zarówno rynku finansowego, jaki tego tej koniunktury, która się lew w tej chwili po pandemii wytworzyła pewną prawdę jest Unia europejska, której gwarantem tego, żeby w ogóle jesteśmy wypłacalni w przyszłości zadaniu koniunktura może trwać, więc chyba należałoby zadbać wreszcie o swoje koło ratunkowe i ten Motor na przyszłość no tutaj mogą tylko powiem, że tylko po ich już od jego zgody dzisiaj RMF FM, a dokładniej Katarzyna Szymańska-Borginon brukselska korespondentka Radia podała informację, że dalsze opóźnienia akceptacji krajowego planu odbudowy mogą oznaczać utratę szansy Polski na 13%ową zaliczkę, czyli 471 000 000 000EUR oczywiście oznacza to, że pieniądze przepadną tylko będą wypłacone później, ale jednak korzystniejsze byłoby otrzymanie zaliczki, której wypłata nie jest niczym warunkowana no bo później rzeczywiście wszystko się sprawdzany po kolei jak wykonywany jest poszczególny etap wdrażania kpi i te pieniądze są wypłacane warunkowo tak bardzo proszę wydaje się, że chyba jednak jak porównywanie tego programu kredytu bez wkładu własnego da dostęp krajów strona trochę zbyt daleko idzie tutaj 1 fundamentalna różnica założenia tego programu jednak wskazuje, że ta jest program adresowany do konkretnej grupy osób, które kupują mieszkania na własny użytek walczy tam mieszkać to nie jest program, które jak na tyle łagodzi kryteria kredytowe żona będzie nam nakręcą popyt trik inwestycyjne, ponieważ spekulacyjny to jakby te 2 komponenty i uszkodzenia rynek nieruchomości najszybciej napędzają nam bańka i potem sprawiają, że mamy do czynienia z dramatycznymi spadkami cen nieruchomości za ten potencjał przez te warunki, że nie można mieć własnego mieszkania ten program ograniczono też szefa do wieku, a kraj kredytobiorców tutaj to ryzyko jest dużo mniejsza natomiast tutaj akurat Narodowy Bank Polski moim zdaniem jest konsekwentne, bo często pojawiają się też takie zarzuty, że właśnie rynek nieruchomości jest jednym z argumentów, który powinien wymusić podwyżkę stóp procentowych by przeciwdziałać temu silnemu wzrostowi komponentu inwestycyjnego wchodzeniu na rynek nieruchomości dodaje do tej pory prezes Glapiński zawsze powtarzał, że to jest element polityki makro ostrożnościowe można się zgadzać można się zgadzać rosyjskiego konsekwentne podejście, które znalazło także odbicie w założeniach polityki pieniężnej na przyszły rok czy na przyszły rok już nowa rada polityki pieniężnej, ale jak ta wykładnia, którą ma się kierować została przygotowana przez obecną RPP tam też pokazała zastrzeżenie, że nierówności na rynkach mają być obszarem polityki makro można już wczoraj z utworzonej także częściowo przez rząd przez Ministerstwo Finansów, a więc w parlamencie odrzucane przez NBP z powrotem do siania ustawodawców no i drobny głos polemiczny trochę nam zabrał czasu, a przecież słuchaczy czekają na państwa zdziwienia zobaczymy może zdążymy przynajmniej króciutkie właśnie teraz w K2 pan dr Andrzej Arendarski jakoś krótko, że może pan zdziwić, a i tak ja obserwuję bardzo uważnie i wszystko to co się toczy wokół Turowa teraz te rozmowy na tyle Night oczywiście mamy dla nich dotarcie i mniej jednak zdziwienie, bo jest takie, dlaczego tam jeszcze niema mediatora jest idealna sytuacja jak tylko króciutko zacytuję zapowiedział Hetman kraju libereckiego pan Puta powiedział tak w nocy porozumienie było o mały krok od kompromisu moim zdaniem nikt nie chciał już jednak dalej słuchać z drugiej strony rozmowy się wydłużył zmęczenie i zniechęcenie narastało no to jest taka właśnie taki moment powinien wkroczyć w negocjacjach powiedzieć Słuchajcie panowie panie i jesteśmy już tak blisko postępy troszeczkę z jednej z2 strony wejść dzisiaj sukcesem mimo waszego zmień zmęczenia tak, że to jest taka sprawa była bardzo zależy na rozwiązanie tego konfliktu na dobry partner z Czechami to jest bardzo ważnej dla nas partner gospodarczy i polityczny i duży wzrost w dużym zdziwieniem właśnie obserwuje brak negocjatora w tych rozmowach, ale właśnie na pytanie dziennikarza w tym wywiadzie czy mogłaby być mediatorem komisja europejska pan Martin Puta odpowiedział nie wydaje mi się, żeby dla polskiej strony takie rozwiązanie było akceptowalne Polska odbiera komisję już jako jedną ze stron konfliktu udzielanie musi pani muszę niestety przeprosić jeździ i zdziwienia już nie zmieszczą, ale może właśnie było dobrze, że pojawiła się ta drobna uzupełniająca, bo polemika bardzo dziękuję za udział w audycji pani dr Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego pani Marta Petka-Zagajewska kierownik zespołu analiz makro PKO BP i dr Andrzej Arendarski prezes krajowej Izby starcia byli gośćmi magazynu EKG dziękuję ślicznie dziękuję dziękuję program wydawał Michał Tomasik realizował Szymon waluta za chwilę informacje o nich Owczarek, na które zaprasza Cezary łasiczka ja się już usłyszeć państwo ma w raporcie gospodarczym po 1440 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA