REKLAMA

Sędzia Waldemar Żurek po wyroku TSUE w jego sprawie ostrzega "wspieraczy dobrej zmiany" w togach

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-10-06 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:48 min.
Udostępnij:

"Po tym wyroku 'wspieracze dobrej zmiany' w togach powinni liczyć się z zarzutami karnymi w przyszłości" - mówi sędzia Waldemar Żurek po wyroku TSUE w jego sprawie i dodaje: "Jestem roześmiany. To jest zastrzyk nowej energii i nadziei w walce o wolne sądy". "Warto także pamiętać, że to nie jest wyrok wyłącznie w sprawie sędziego Żurka. Wyznaczone przez niego standardy mają zastosowanie wobec wszystkich sędziów w Polsce, i Europie" - dodaje Michał Wawrykiewicz. A Sylwia Gregorczyk-Abram, zza oceanu, dodaje do tej sprawy amerykańską perspektywę prawniczych standardów.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM naprawo patrzy dzisiaj naszym gościem jest sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek, a z drugiej strony oceanu i Sylwia Gregorczyk-Abram dzień to ja nazywam się Michał Afryki podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM pani sędzia walką, a na początek takie pytanie może bardziej osobiste dzisiaj bardzo ważny wyrok w twojej sprawie chwilę opowiemy, ale państwo czy takie momenty jak ten a kiedy Trybunał Rozwiń » sprawiedliwości Unii Europejskiej ewidentnie staje po stronie polskich sędziów jak się czuje taki Polski sędzia, który ma za sobą taką potężną instytucję mówi tak mieliście rację mieli rację od początku mnie ja się czuje świetnie ja czuję bardzo dobrze trzeba powiedzieć, że ostatnio w rzeczywiście byłem tak zmęczony fizycznie, chociaż psychicznie całkiem sprawnie, ale dzisiaj mamy radosny dzień zobaczyłem treść tego wyroku cieszy się bardzo naprawdę to to jest taki zaś nowej energii nowej nadziei na cieszę się też, że w tej sprawie jestem wami, bo mam świadomość tego, że bez was nie byłoby tego sukcesu strasznie fajnie wspominam to ostatnią rozprawę w Trybunale dzisiaj jest efekt końcowy na ten efekt chyba wszyscy czekaliśmy nowa energia myślę, że nie tylko dla mnie ja po prostu widzę, że co się dzieje z telefonem wszyscy sędziowie w Polsce obywatele walczący o wolne sądy dzisiaj się cieszą to jest naprawdę dobry dzień dla polskich obywateli dla mnie też osobiście widać to nawet jakoś trudno nauczyć jestem roześmiana to może powiem, czego dotyczyła sprawa taka potem powie ma co wynika z tego dzisiejszego rozstrzygnięcia zaniechał mogą referować Bach proszę pan sędzia referat sędzia referent bezprawnie zostaje przerzucony przez koleżankę ministra Ziobry, która pełni obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie zostaje przerzucony do innego wydziału jest ewidentnie w ramach szykany, dlatego że nie ma żadnych uzasadnień potrzeb kadrowych, a mój wydział, którego jestem zabrane jest bardzo obłożony pracą za chwilę trafiają tam nowe osoby, a dziś przenosi dla szykany do innego widział co nie dając na początku należytej obsługi administracyjnej pominę to mam prawo odwołania, ale między czasie zmieniają się przepis go wcześniej przepisy mówiły wyraźnie, że odwołujemy się do Kolegium sądu wyższej instancji od takiego przeniesienia, czyli do niezależnych sędziów do organu, który jeszcze był organem wtedy samorządu sędziowskiego zmieniono przepisy ja mogę odwołać do neo-KRS i decyzji pani Dagmary powołuje się do organu w tym pani Dagmara zasiada wiemy jak ma wpływ na ten organ i tenże organ umarza postępowanie i Adam składam wnioski o wyłączenie części osób wnioski w ogóle nie są rozpoznawane no co zrobić dalej uznaliśmy, że sędziemu w takich sprawach jednak przysługuje rozpoznanie sprawy przez niezawisły sąd odwołuje się tutaj moi kochani pełnomocnicy jesteście w sprawie od samego początku odwołuje się do Sądu Najwyższego i Sądzie Najwyższym domagamy się wyłączenia wszystkich miast w Sąd Najwyższy wyznacza trzyosobowy skład i datę rozpoznania, ale między czasie tego samego dnia bez akt postępowania na podstawie ich kserówek Neo sędzia umarza postępowanie jednoosobowo trójka sędziów legalnych Sądu Najwyższego zadaje pytanie dotyczy poszedł poszerza się składu 7 osób i ta siódemka legalnych sędziów Sądu Najwyższego zadaje pytanie do sław no właśnie, ale krótko myślę, że uzupełni się to może dodajmy, dlaczego zadali pytania, dlatego że jako swoje pełnomocnicy złożyliśmy wniosek o wyłączenie wszystkich na sędziów tak jak powiedziałem z Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych i Izby dyscyplinarnej, bo tam kompetencyjnie w tej nowej ustawie o Sądzie Najwyższym nie było do końca jasne, która z nich będzie chciała przechwycić twoją sprawę do rozpoznania dlatego złożyliśmy w stosunku do wszystkich, a między czasie pan Stępkowski, który na samym początku nie dołączył do jeszcze do Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych został powołany przez prezydenta Dudę nieco później już po złożeniu tego wniosku wyłączeń i widocznie uznał, że ten wniosek o wyłączenie nie dotyczy jego, a w międzyczasie sprawa trafiła do Izby cywilnej, dlaczego do Izby cywilnej, dlatego że ówczesna pierwsza prezes Sądu Najwyższego pani prof. Gersdorf wyznaczyła tę izbę cywilną jako sąd właściwy do rozpoznania wniosku o wyłączenie wszystkich tych sędziów no nic wówczas tak jak powiedziałem, kiedy akta znajdowały się w izbie cywilnej, kiedy trójkowy skład miał się zająć wnioskiem o wyłączenie do sądu przyszedł pan Aleksander Stępkowski po raz pierwszy świeżo powołany przez prezydenta i bez akt wydał orzeczenie w cudzysłowie o umorzeniu swojej sprawy o odrzucenie oceniam wytoczono postępowanie dyscyplinarne ciekaw jestem co jak jest los się tego postępowania sędzia sądu powszechnego, gdyby orzekał w nieswoje sprawy osobiście akta skserował nawet nie wiem jak było, ale nie miałby jak sprawić sobie wydał jakieś orzeczenie, chociaż innym dziale byłaby rozstrzygana sprawa no zostały usunięte z sądu dyscyplinarnie tutaj nie sędzia, więc nie możemy uznać już raz bardziej jako, o czym rozmawiamy w takim miejscu, jakim zawsze był Sąd Najwyższy, czyli te doświadczenia i sprawiedliwości, kiedy każdy z nas przechodził do tego sądu to czuliśmy jak bardzo duże oraz 2000, a teraz mamy do czynienia z jakiegoś czasu taką sytuację w tych przychodzi podkrada jako Acta jest jakiś wyścig na na to kto pierwszy do tych akt c się dostanie, żeby tutaj może kogoś tych sędziów, którzy są tam prawidłowo powołać jak ograć jakoś to ominąć jakoś wyprzedzić bieg wydarzeń zupełne odwrócenie tego co, a czym mieliśmy do czynienia przez lata obawiam się, że w związku z tym, że coraz więcej mamy takich osób, które są kupowane w sposób nielegalny stan, że ten stan takiego chaosu i tak brak szacunku jednak do instytucji niestety będzie się pogłębiał, ale i to taka smutna refleksja może po złotym co dobrego wydarzyło, czyli o samej same wzroku i o tym co no właśnie, bo bo, o co zapytał Sąd Najwyższy izba cywilna ten poszerzony skład 7 sędziów oczywiście wyjaśnijmy, że legalnych sędziów Sądu Najwyższego, którzy zadali pytania prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości, pytając się czy taki sąd w jednoosobowym składzie mająca myśli Aleksandra Stępkowskiego powołany w takiej ani innej procedurze do Sądu Najwyższego, bo przypomnijmy, że tutaj Sąd Najwyższy nie mówił wyłącznie o rekomendacji KRS-u, ale mówił też o całym szeregu innych uchybień w tym procesie wyłaniania tych na sędziów Sądu Najwyższego m.in. to uchybienie polegające na tym, że ogłoszenie wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Najwyższym było podpisane wyłącznie przez prezydenta bez kontrasygnaty premiera co jest wadą konstytucyjną ewidentną, bo nie mniej nie nie mieści się w ramach prerogatyw prezydenckich, które nie wymagają kontrasygnaty no i takie pytanie czy taki sąd jednoosobowym jedno osobowym składzie, który orzeka w ten sposób w ten sposób jest powołany czy daje gwarancje niezawisłości bezstronności, czyli innymi słowy czy spełnia kryteria określone przez prawo unijne dla niezależnego sądu no właśnie ja bym chciał zacytować fragment tego Rosy rozstrzygnięcia, bo ona jest bardzo taki wymowne uznać za niebyły postanowienie o składzie 1 sędziego, jeżeli całokształtu warunków okoliczność, jaki został przeprowadzony proces powołania tego sędziego orzekającego jednoosobowo wynika, że powołanie nastąpiło z rażącym naruszeniem podstawowych norm stanowiących integralną część ustroju i funkcjonowania rozpatrywanego systemu sądownictwa oraz, że zagrożona jest prawidłowość skutku, do którego doprowadził wspomniany proces i kolejny fragment już ostatnie orzeczenie to wiąże ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem oczywiście sąd europejski serwuje tutaj kompetencje na tego, kto zadał pytanie myśmy się nie spodziewali aż tak mocnego chyba rozstrzygnięcia z tego, że należy bardzo cieszyć, ale teraz Sąd Najwyższy nasz legalni sędziowie muszą jeszcze dokładnie pokazać wadliwość tej procedury powołania pana Stępkowskiego, który sędzia nie jest naszym zdaniem to rzeczywiście coś co chyba wszyscy czekaliśmy-li na to, że Trybunał wreszcie powiedzmy sobie otwarcie poszedł krok dalej tak powiedział to co powiedział właśnie o tym, że o nieistniejącym orzeczenie to jest to zdanie ten 1 paragraf, który dla nas 1 czy kilka paragrafów, które są dla nas kluczowe, bo mówił tutaj o tym Trybunał jak należy traktować tego rodzaju rozstrzygnięcia nie mówi też o tym, chociaż dla nas było to oczywiście wcześniej także jazd, ale mówi wyraźnie o tym, że tak to rozstrzygnięcie wiąże inne sądy i inne organy wytrąca mając prawdopodobnie wytrącić prawdopodobnie często powtarzający się argument ze strony rządowej, że to jest rozstrzygnięcie tylko w tej prawda konkretnej sprawie podejrzewam, że Trybunał, śledząc reakcję rządu polskiego na dotychczasowe rozstrzygnięcia zaworów w tym wyroku już takie słowa klucze, które jego zdaniem powinne rozwiać wszystkie wątpliwości no właśnie poruszyliście bardzo ważną kwestię, dlatego że rzeczywiście my oczami świadomość tego należy powtarzać, że Trybunał sprawiedliwości w swoich orzeczeniach dokonuje wykładni prawa europejskiego i taka wykładnia wiąże wszystkie sądy zresztą nie tylko w Polsce w całej Europie teraz którykolwiek sąd w Polsce będzie orzekał w sprawie, która będzie jakikolwiek sposób dotyczyć się na sędziów całego tego 1000 ponad 1000 osób, które zostały powołane bądź zaawansowane w procedurze z udziałem neo-KRS no to będzie mógł się posłużyć tymi kryteriami, które zostały określone w tym w tym dzisiejszym wyroku to nie jest tylko wyrok w sprawie sędziego Żurka to jest wyrok bardzo ogólny, który dotyczy standardów niezależności sądownictwa i tak jak jak mówi będzie miał zastosowanie do wszystkich sądów w całej Europie przede wszystkim myślę, że on otwiera także inną drogę od tej drodze chciałbym, żebyśmy też mocno powiedzieć, dlatego że szereg tych wspierać dobrej zmiany jak ja nazywam także tu, którzy grają togi jest na szczęście bardzo mało lekceważy sobie prawo do dzisiaj mają dobitne 0 i myślę, że po po tym, wyroku, jeżeli dalej będą to prawo łamać bardzo prosto będzie później stawiać zarzuty karne przekroczenie uprawnień niedopełnienia obowiązków, a później w konsekwencji także roszczenia odszkodowawcze tych osób, które są szykanowane łamaniem ewidentnym prawa, a więc wydaje się, że każdy z nich powinien przede wszystkim przeczytać ten wyrok i się opamiętać, bo jest jeszcze ten dobry moment kiedy, kiedy powinni zawrócić z tej drogi o niebo albo będzie to rodzić roszczenia odszkodowawczego wiemy już po sprawie Oczkowicz, że też płacić za to cała Polska, czyli wszyscy polscy podatnicy mają płacić odszkodowania już w europejskim Trybunale praw człowieka, bo tak to będzie wyglądało zapewne będą płacić odszkodowania za za to co robi rząd za to co robi minister sprawiedliwości zarządzaniem nie mamy pieniędzy unijnych, bo zablokowany plan inne kraje już mają Polski przedsiębiorca zamiast dostawać kroplówkę pieniędzy unijnych, do których ma prawo no musi konkurować z innymi przedsiębiorcami z Unii niemającego wsparcia jest dramatyczna Vera Jourova mówi, że pędzi pociąg powiązania praworządności z pieniędzmi w pędzie to znaczy nie da się go zatrzymać za chwilę być może komisja europejska zawnioskuje o wykonanie tego wyroku, który zapadł dzisiaj kary dzienne no no, więc Słuchajcie wszyscy powinni dzisiaj z uwagą śledzić, ale także wywierać presję na premierze na ministrze sprawiedliwości na trzeciej partii rządzącej to czas się opamiętać, bo za chwilę będziemy państwem bezprawia 1 nogą już na Białoruś jeszcze może powiedzmy o tym § 157 tak rozstrzygnięcia, które też jest specjalny moim zdaniem napisany dla dla rządu polskiego, które dotyczy właśnie m.in. tych tzw. rozstrzygnięć obecnego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, które tak naprawdę chciałby każde rozstrzygnięcie każdy wyrok każde zabezpieczenie w wydziale czy przez Trybunał wrażliwości europejskiej Szeser skoro 3 Izby Sądu Najwyższego tak jak już wiemy no jako skasować anulować, czyli mamy do czynienia sytuacją, że cokolwiek powiedzą instytucja trybuna sprawiedliwości europejskiej czy też połączone izbę o Trybunał, choć omówienie zgodnie z polską konstytucją jest inaczej kasuje nie ma tutaj również Trybunał ją Michał możemy zdecydować także odnosi się do tego tak tak to jest to jest niezwykle ważny punkt tego wyroku 100 pięćdziesiąty siódmy zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa Unii okoliczność, że państwo członkowskie powołuje się na przepisy prawa krajowego nawet jeśli one mają rangę konstytucyjną nie może naruszać jedności i skuteczności prawa Unii to jest jednoznaczne też potwierdzenie dotychczasowej linii orzeczniczej ukształtowanej właściwie już od roku 1970 w sprawie Internationale Handelsgesellschaft, kiedy Trybunał sprawiedliwości już wtedy powiedział, że wszelkie przepisy prawa Unii Europejskiej i mają prymat nad prawem krajowym nawet nad przepisami rangi konstytucyjnej, dlaczego wyobraźcie sobie państwo no i w momencie, kiedy kraj wstępuje do Unii Europejskiej tak jak Polska wstępowała w 2004 roku nie to otrzymującym na skraju do Unii Europejskiej znana była polską Polska konstytucja i ta konstytucja była absolutnie akceptowalna w świetle standardów prawa Unii Europejskiej co by było, gdybyśmy nagle teraz zmienili konstytucję konstytucja Polski byłaby całkowicie sprzeczna z tym fundamentalnymi prawami Unii Europejskiej o to czy te przepisy rangi konstytucyjnej stałyby ponad prawem Unii Europejskiej no tak nie może być inaczej Unia europejska nie mogłaby funkcjonować nie mogłaby realizować tych absolutnie podstawowych swoich wartości zasad, jakimi są m.in. o niezależność sądownictwa niezawisłość sędziowska, gdyby w Polskiej konstytucji nagle zostało wpisane, że sądy są podległe władzy wykonawczej to oczywiście takie przepisy rangi konstytucyjnej nie mogłyby być ponad prawem Unii Europejskiej to jest oczywiste i to Trybunał spraw, zwłaszcza dzisiaj podkreślił właśnie pamiętajmy o tym, że to wydmuszka, którą dzisiaj Trybunał Konstytucyjny w spełnia taką moim zdaniem zabawkę w rękach polityków, bo widzimy już kolejny raz odraczana orzeczenie, które może nas usiłować przeprowadzić sprawnie z Unii Europejskiej ne, ale ja mam swoją teorię, że tamci zasiadają sami dublerzy, a to już orzeczenia wydane z udziałem dublerów jak wiemy nie są w rozumieniu prawa europejskiego na pewno konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowe wolności uznawane za za wiążące orzeczenia obco istniejące de facto nie możemy ich uznawać porządku prawnym, a więc wydaje się, że rząd stosuje przy pomocy Trybunału takie ruchy pozorowane, żeby tutaj postraszy czymś Unię no z państwa Unia opiera się na wzajemnych wartościach na wzajemnym poszanowaniu tam my stajemy się takim państwem nieprzewidywalnym, które nie mają żadnych argumentów prawnych próbuje straszyć to jest droga donikąd i tutaj nawet to orzeczenie mówi wyraźnie, że cokolwiek sobie nawet mieszkanie powiedziała mówię to ogromnym bólem Polski Trybunał kiedyś był jednym z najbardziej cenionych w Europie jeśli chodzi o orzecznictwo i dzisiaj to wydmuszka staje się właśnie tak, odkąd zabawką w rękach rządzących polityką cokolwiek by nie powiedział mamy niestety nie nie będziemy tego pseudo orzeczenia mogli uznać, ale oczywiście ono spowoduje dalszy chaos prawny i tu jest dla mnie zadziwiające dzisiaj słyszę wypowiedzi premiera, które brną dalej będą dalej ten chaos i fundują Polakom wychodzenie na raty z Unii Europejskiej bardzo złe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi fatalne z Unią europejską z Niemcami Francją z Czechami stajemy się państwem, po które za chwilę mieć, więc ze Wschodu będzie wyciągał łapę w momencie zobaczy, że nie mamy polityki żadnej żadnej dyplomacji i sam się pytamy test przez przestrzeń bezpieczeństwa dobrobytu, jaką jest Unia kryzys na granicy odmowa Frontexu owi zajęcia się także naszą polską granicą, która jest granicą Unii Słuchajcie ja to naprawdę czarno widzę i to powiedzmy apelować opamiętajcie się szef rządzącej partii premierze ministrze sprawiedliwości naprawdę da się jeszcze to wszystko wyprostować trzeba nam się dostał mamy gotowe rozwiązania pokażemy jak to zrobić jak sami potraficie, ale to to będzie dla dobra nas wszystkich dla dobra naszych obywateli ja jeszcze chciałby 1 wątku nawiązać powiedzieliśmy tutaj o tym co ważnego powiedział Trybunał, czyli o tym nieistniejące orzeczenie sobie pomyślałam, że trochę jesteśmy tutaj wpół drogi ponieważ, jeżeli nasi słuchacze nasi odbiorcy właśnie usłyszeli, że Trybunałowi dobrze to orzeczenie nie istnieje w obrocie prawnym, a sami mają taką sprawę, w której orzekał właśnie będzie powołane osoba powołana w nieprawidłowej procedurze to pewnie większość państwa zastanawia się dobrze to co teraz wydarzy się w mojej sprawie, a ja powinienem się obawiać jak myślicie, jakie mogą tutaj teraz być scenariuszy co powinniśmy poradzić powiedzieć tym osobą która, które znajdują się w takiej sytuacji, które być może nie mają profesjonalnego pełnomocnika procesowego, a ja myślę, że oczywiście sytuacja wielce skomplikowana i nie ma jakiś jednoznacznych łatwych recept na na tę chorobę, którą zafundowała nam władze w ostatnich latach, bo to się rozprzestrzenił na cały system wymiaru sprawiedliwości nie tylko w Polsce to się rozprzestrzenił ona także kraje Unii Europejskiej no bo ta zasada lojalności współpracy w ramach wspólnej przestrzeni prawnej jest zachwiana jest naruszona poprzez to, że w Polsce nie ma systemowo zagwarantowanej niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej, ale co może zrobić oczywiście taki obywatel czy inna strona postępowania przed sądem, gdzie orzeka albo już orzekły Neo sędzia osoba powołana z rekomendacji neo-KRS oczywiście można składać wnioski o wyłączenie takiego Neo sędziego wyłączenie go od rozpoznawania sprawy, powołując się wprost m.in. na dzisiejsze orzeczenie, ale też na poprzednie orzeczenia Trybunału sprawiedliwości europejskiego Trybunału praw człowieka trzeba składać takie wnioski po to, aby mieć zapewnione potem orzekanie zapewniony wyrok czy postanowienie wydane przez prawidłowy skład sądu jeśli już zapadł z kolei wyrok bądź postanowienie z udziałem sędziego no to można skarżyć się jeszcze jeszcze jest ciasna, a jeśli mamy termin na złożenie apelacji np. czy zażalenia takiego orzeczenia, a jeśli już ten termin już dziś nie mamy już już jesteśmy po terminie no to wówczas można składać wniosek mówił o wznowienie postępowania, powołując się na ten dzisiejszy wyrok wskazując, że kryteria określone w tym wyroku wskazują na to, że orzekał w naszej sprawie nienależycie obsadzony sąd także trzeba używać wykorzystywać instrumenty procesowe, które są w procedurze cywilnej karnej podważający status tych osób które, które orzekają i które zostały powołane z rekomendacji neo-KRS bierzcie tylko wskazać, że jedna z organizacji pozarządowych stworzyła taką wyszukiwarkę, kto jest na sędziów w Polsce, gdzie wpisuje się nazwisko od razu pojawia się data tej nominacji, więc tą wiedzę trzeba czerpać słyszałem też od pełnomocników na czas sprawach frankowych, że tutaj banki będą całą bezwzględnością wykorzystywać to prawo to znaczy taki obywatel, który dzisiaj przychodzi do sądu nos powinien jego pełnomocnik oraz zadbać o to, żeby sprawę rozstrzygał jednak sędzia co do tego powołanej w wątpliwość no proszę sobie wyobrazić batalię toczoną przez kilka lat na końcu w efekcie np. wznowienie postępowania za ileś lat, a wiemy, że do postępowania wyczerpują także stron bardzo więc, więc tutaj rzeczywiście apel do wszystkich zwracać wśród swoich pełnomocnik także do pełnomocników takiej ostrożności procesowej czy też wykonywania etycznie swojego zawodów powinniście korzystać z tych możliwości, żeby jednak sprawy naszego klienta w końcu legalny sędziów ja wiem, że sprawa jest dzisiaj dużo już dużo jest na sędziów, ale no mamy już też ruch wśród sędziów z Krakowa już kilkanaście osób złożyło takie oświadczenia będzie stosować metody procesowe, żeby nie orzekać z nią sędziami, bo my mamy świadomość, że się one właśnie pewność po wyrokach Oczkowicz na orzeczenie w takim składzie będzie generował odszkodowanie przyszłości państwa polskiego, więc jako sędzia nie mogę zresztą i wyjść z osobą na sale mając świadomość, że moje państwo podatnik zapłaci później odszkodowanie komuś już nie za to przybyło do rzeczy źle prowadzona sprawa go za to, że za stołem sędziowskim zasiadała osoba nieuprawniona i to i to będą naprawdę sprawy, które pójdą tysiące, więc my musimy jako sędziowie odpowiedzialnie powiedzieć nie ma się na to godzi jeszcze 1 sprawa ta wysoka woda, której mówi to został przygotowany przez komitet obrony demokracji za chwilę państwo postaramy się wklej link do tutaj może magicznie się pojawi na naszej na naszej stronie to jest ruch kod kropką PL z Leszna KRS, a tam można znaleźć właśnie nazwiska po to, wyszukiwarka może się posługiwać jeśli chcemy zobaczycie ten ta osoba, która będzie trzeba wasza sprawa została powołana przez neo-KRS cie czy przystankach raz jeszcze prawidłową powołane, a widzę, że już jest o jeszcze 1 rzecz, która mi się przewija w komentarzach na pewno też widzicie pod każdym takim naszym postem czy wójtem dotyczący kolejnego rozstrzygnięcia czy Trybunału wrażliwości europejskiej czy wyroku europejskiego Trybunału praw człowieka większość obywateli mówi no dobrze świetnie wielkie gratulacje bardzo się cieszymy, że instytucje europejskie stoją po naszej stronie no i co no i co oni i tak przyjdą powiedzą ten rok nie ma znaczenia u nas obowiązuje Trybunał Konstytucyjny powie, że ja, że jest sprzeczne z polskim porządkiem prawnym co mówić obywatelom co wy mówicie ja mogę potem rodzice ja mówię w takich sytuacjach, bo wydaje mi się, że to jest takie trudne momenty, kiedy sporo postępowanie wygraliśmy dosyć otwarcie Michał jeśli czyta w sposób jakiś taki piłkarski może chwilę powie ile dokładnie z tych postępowań o wygranych przed europejskimi trybunałami niektóre nowo powiedzmy sobie szczerze nie do końca nie do końca prawda wcale nie przykładają się takie pewne przekłada się w demokratycznym porządku prawnym i bezsilności taka frustracja w obywatelach nie ma co dziwić jednak rośnie prawda no rzeczywiście jest tych orzeczeń już dzisiejszym 1212 tys takich absolutnie fundamentalnych orzeczeń dotyczących polskiej praworządności dotyczących tzw. reform wymiaru sprawiedliwości dokonanych przez ostatnie 6 lat łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym, ale co mówić ludziom ja zawsze mówię w ten sposób by wykonanie tych wszystkich wyroków zarówno ETPCz, jaki jest czułe nie należy tylko do władzy wykonawczej władzy ustawodawczej te wyroki wykonują również sądy w Polsce sędziowie, wydając orzeczenia i każdy sędzia w Polsce, a każdy sąd może wprost stosować kryteria określone w tę wykładnię prawa europejskiego określoną przez Trybunał sprawiedliwości także w dzisiejszym wyroku i mamy przecież całą cały szereg orzeczeń wydawanych przez sędziów którzy, korzystając z prostych z tych wyroków także z tego wyroku Lewkowicz, którym wspominały 6 walk ku sędzia Synakiewicz przecież wydał wyroki, w których zakwestionował udzielone sędziego w I instancji uchylił wyroki, więc sędziowie mogą wykonują wyroki Trybunału sprawiedliwości władza ustawodawcza wykonawcza tego nie robi neguje mówi, że Trybunał sprawiedliwości orzeka z przekroczeniem kompetencji jutra ile jest itd. ale ale ta fala idzie cały czas naprzód to się rozlało tego się nie da zatrzymać i wydaje się, że finalnie wykonywanie wyroków przez polskie sądy przez europejskie sądy będzie właśnie tym co no to destrukcyjne zmiany zatrzyma w Polskim wymiarze sprawiedliwości, a potem na podstawie tych wyroków, które z będą piekielnie ważne na przyszłość na podstawie tych wyroków będziemy mogli odbudować zrekonstruować praworządność w Polsce, bo to będzie taka nasza mapa drogowa ja przede wszystkim bym apelował do strony do pełnomocników, a żeby byli konsekwentni odważne, bo to przynosi dzisiaj efekt myślę, że nie tylko działania procesowe i wnioski o wyłączenie takich na sędziów, ale także jakieś sygnalizację do tzw. zwierzchników administracyjnej, a tych, którzy wdrażają złe prawo, którzy nie chcą respektować orzeczeń psuły no to pamiętajmy o tym, że osoby, które nie stosują rozprawa unijnego mają taki obowiązek przykładają rękę później do do kwestii odszkodowawczych i naprawdę się pan do tego poważnie, zwłaszcza państwo sędziego Juszczyszyna jego konsekwencje a gdzie cały czas drogą prawną ma już prawomocne orzeczenia, które nakazują przywrócenie do pracy oczywiście mamy to powiedzenie młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale proszę państwa zaczną mieć to się wielu i wszyscy ci, którzy dzisiaj lekceważą to mówią nie będziemy wykonywać prawomocnych orzeczeń legalnego są, bo widzimy takiej postawy przyklejonych do polityków sędziów niestety niektóre nie oni muszą mieć świadomość, że ponoszą za to odpowiedzialność to nie będzie odpowiedzialność moralna czy dyscyplinarne tylko naprawdę prawną odpowiedzialność karna cywilna ja naprawdę przestrzegam, że temu już mielą jesteśmy w takiej fazie bardzo zaawansowanego mielenia musi to rozważyć czy dalej opłaca wam się być sądem przyklejonym do polityki sędziom wykonującym oczekiwania polityka też sędzia niezawisły wiem, że wielu was myślimy w kantynie niestety, więc zwrócić na to uwagę, że to naprawdę się źle skończy dla na tych ludzi, którzy złamią polską konstytucję prawą i tam i to się z Arką i prawnicy mamy rzesze prawników także tu obecnych, którzy nie boją się sukcesem występować przeciwko naruszającym prawo przedstawicielom władzy czy politycznej czy też opłat sądowych z nominacji ministra rząd i Sylwia ty co myślisz jak jak będzie wyglądało wykonywanie tego orzeczenia dzisiejszego tych pozostałych zanim, zanim projekt myślę to powiem wam, że mam taką refleksję, ponieważ teraz akurat przebywał w Waszyngtonie i wciąż oglądam je na całe wieczory m.in. oprócz głośnej sprawy Facebooka, który pewnie nie wiecie była pokazywana konferencję do prawników Trumpa, który wczoraj tak mocno i wystąpił mówiąc o tym, żeby dochodziło do Farta doszło do fałszerstwa wyborczego, przedstawiając na to jaki stąd wodę oburzenie w świecie prawniczym żądanie natychmiastowego zawieszenia go wykonywania w wykonywaniu zawodu było ogromne znaczy cały tutaj praktycznie świat prawniczy wszystkie liczące się osobę niezwykle krytycznie do tego podeszli ta reakcja była natychmiastowa i ten człowiek nie może wykonywać zawodu jeśli jest w stanie wejść publicznie opowiadać się tego rodzaju rzecze, a u nas zobaczyć mamy zupełne odwrócenie mamy szereg w roku europejskich trybunałów, które nie są respektowane, a te konsekwencje nie leży nie przychodzą jeszcze moim zdaniem takie społeczne oczekiwanie czy środowiskowe oczekiwanie tego, że one przyjdą jednak tak jak też Ewa ku, chociaż chyba jest zbyt niskie by zbyt mała zbyt mało o tym mówimy o tym rozmawiamy jak ja mam przeczucie co do wykonania tego rozstrzygnięcia niestety nie są to dobra dobre przeczucia i prognozę, bo obawiam się, że będzie dokładnie tak jak do tej pory te, czyli za chwilę usłyszymy, że to rozstrzygnięcie nie obowiązuje, bo np. Trybunał Konstytucyjny uznał, że albo już w oparciu o dotychczasowe zresztą rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego usłyszymy, że nie obowiązuje albo w oczekiwaniu na kolejne rozstrzygnięcie Trybunału, które jak wiemy ciągle przekładane w przyszłość na niedaleką przyszłość ciągle odkładane, a dotyczące właśnie obowiązywanie prawa europejskiej może na to będzie nie może też taka będzie argumentacja może po prostu nie będzie żadnej argumentacji ze strony rządu po prostu ona nie zostanie wykonana po prostu słyszymy nie, bo nie i tak miał taką opcję też rozważam też nie zawsze jest tak, a w zasadzie często jest tak, że nie idą za tym żadne logiczne argumenty idzie zatem pozycja siłę nie i braku woli i uporczywego łamania tych zasad europejskich w zakresie zgodziliśmy, że niestety tutaj przecież jest jak chciał jeszcze odpowiedzi 1 rzeczy tak już wiecie, ale toteż, żeby nasi słuchacze usłyszeli nie ja zadałem pytanie prejudycjalne podobnie jak Krystian Markiewicz był pierwszy dotyczący statusu sędziów sądów powszechnych na sędziów i wiecie co się stało ostatnio w sprawie, którą prowadzę strony nie wniosły tam ośrodka żadnego dzieła czego, godząc się z tym pytaniem prejudycjalnym nagle ujawni się prokurator, który ma oczywiście takie możliwości procesach, żeby wstąpić do sprawy z wnioskiem o wyłączenie nie ze sprawy, bo zadałem pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości prokurator jeszcze nie wie, jaka będzie odpowiedź czuła, ale już domaga się wyłączenia sędziego ze sprawy, którą prowadzi i powołując jednocześnie na zarządzanie zastępca prokuratora generalne z państwa to już państwo Putina, gdzie sąd niezawisły strony, które obie strony mają profesjonalnych pełnomocników strony chcą wiedzieć, a czy incydentalne rozstrzygnięcie, które w tej mojej sprawie podjął Neo sędzia jest dla nich wiążące godzą się na to pytanie, ale wstępuje prokurator domaga się wyłączenia sędziego za samo zadanie pytań możemy żyjemy, że państwo, kto się pod tym podpisał nie nie mając świadomości konsekwencji w przyszłości takiego swojego działania no nie mamy teoria ślepych bagnetów sprzed pierwszej wojny światowej i prokurator mówi okazał prokurator generalny każe aresztować np. sędziego wspomnieć immunitetu tam też wykonać dostał polecenie od zastępcy czy też samego prokuratora generalnego no i opamiętajcie się państwo, którzy podpisuje się po czymś takim słać mu jeszcze chciałbym na 1 rzecz zwrócić uwagę o tym mówiliśmy dzisiaj, bo jest jeszcze drugi element tego dzisiejszego orzeczenia bardzo ważny moim zdaniem mi jeszcze bardzo cieszę, że Trybunał o tym wyraźnie powiedział, bo przecież w dzisiejszym wyroku, a tak jak mówiliśmy co jest co było podstawą tej tej sprawy, która została wniesiona do Luksemburga była kwestia przeniesienia sędziego Żurka z 1 wydziału do drugiego bez jego zgody i bez możliwości skutecznego zaskarżenia tego na drodze sądowej i sąd Trybunał sprawiedliwości dzisiaj powiedział przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między 2 wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów w dalszej części w uzasadnieniu mowa jest o tym, że tego typu przesunięcie, a to jest pewnego rodzaju polityka służąca kontrolowaniu treści orzeczeń sądowych wpływanie na sędziego jeśli orzeknie tak jak my chcemy to możemy przesunąć w każdej chwili nie do innego wydziału do innego sądu, więc jest to polityka represji i Trybunał sprawiedliwości dzisiaj wyraźnie mówi nie takiemu takim szykanom wobec sędziów to też dotyczy przecież sprawy sprzed dosłownie kilku dni, czyli sprawy pana sędziego Czajki pani pani sędzi Morawiec pani sędzi Wierzbickiej które, którzy zostali po przesuwa pan sędzia Czajka z wydziału karnego, w którym orzeka od wielu lat do wydziału cywilnego to jest ewidentna szykana represja i dzisiaj Trybunał sprawiedliwości powiedział, że jest to jest to działanie, które narusza niezawisłość sędziowską niezależność sądownictwa to jest również bardzo bardzo istotny element ja tak kończąc pozytywnie to co chciałem powiedzieć na temat tego dzisiejszego wyroku ja jednak myślę, że to jest kolejny krok krok naprzód Trybunał sprawiedliwości mówi coraz wyraźniej coraz jaśniej i by nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości, używając jednocześnie słów, które nigdy nie pojawiały się chyba w orzecznictwie w orzeczeniach Trybunału sprawiedliwości mówi o rażącym naruszeniu podstawowych reguł jeśli chodzi o powoływanie sędziów do Sądu Najwyższego no o takim fundamentalnym pogwałceniu porządku prawnego Unii Europejskiej, więc te orzeczenia w mojej ocenie prędzej czy później przyczynią się do tego, że będziemy mogli mówić o przywróceniu praworządności w Polsce, bo prędzej czy później to orzeczenia zostaną wykonane nie może tak funkcjonować państwo polskie jako członek Unii Europejskiej ten, który jest beneficjentem funduszy, który chciałby pobierać chociażby teraz fundusz odbudowy, który chciał wykorzystać całego programu benefitów unijnych no nie może w tak rażący sposób łamać porządku prawnego proszę państwa długo moglibyśmy rozmawiać o tym w kolejnych rozstrzygnięciach Trybunału, zwłaszcza europejskiej na dziś państwo dziękujemy za ogon dajcie proszę na nasz fanpage na fanpage inwestycji, gdzie na bieżąco relacjonujemy to co się dzieje w zakresie łamania standardów, a prawa czy też samego kryzysu owe wymiarze sprawiedliwości informujemy też w postępowaniach dyscyplinarnych senne nowych jutra są toczone wobec sędziów i wszystkim tym co wydaje nam się ważne, żeby państwo tworzyć ten dialog informować państwa o bieżące mnie sytuacji, chyba że panowie macie coś do zadania, choć sugeruje nie rozmawiało 40 letnia Romy my zawsze mamy coś do dodania, ale takie transakcje handlowe, tak więc ja myślę, że bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie moim pełnomocnikom wszystkim członkom Themis Stowarzyszenie, do którego należy Iustitii myślę, że naszym sukcesem prawników, którzy walczą o praworządność są wspólne połączone siły ja jestem z tego powodu ogromnie szczęśliwe i zbudowany tym, że udało nam się stworzyć takie wspólne porozumienie prawników dzięki temu wygrywamy dla dobra obywateli, a ja dodam skoro mówimy o porozumieniu, że tę sprawę razem z Syrią prowadzimy dla sędziego Żurka w ramach pod parasolem komitetu obrony sprawiedliwości, czyli Platformy właśnie współpracy wszystkich organizacji prawniczych które, które zjednoczyły się po to, aby, aby od praworządności dopominać, żeby chronić niezależnych niezawisłych sędziów prokuratorów przed represjami ze strony państwa i tym pozytywnym akcentem mówiącym o porozumieniu pomiędzy prawnikami środowiskami kończymy dzisiejsze podczas bardzo państwu dziękujemy naszym gościem był pan sędzia Waldemar Żurek ja nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram, a ja nazywam się Michał Wawrykiewicz bardzo państwu dziękujemy naprawdę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA