REKLAMA

Nie daj się zdyskryminować w pracy ani podczas jej poszukiwania. Jak? Podpowiadamy

Dobra praca
Data emisji:
2021-10-06 17:50
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:00 min.
Udostępnij:

Według statystyk najczęstsze przyczyny dyskryminacji w pracy to płeć, wiek, nierzadko też przynależność do związków zawodowych. Dyskryminacja jest oczywiście zabroniona, wynika to z różnych przepisów prawa. Ale wiadomo - przepisy swoje a w życiu bywa różnie. Podpowiadamy zatem jak skutecznie walczyć o swoje, bronić się przed dyskryminacją. Polskie prawo nie jest być może doskonałe, ale daje naprawdę całkiem sporo narzędzi, by wygrać w ewentualnym konflikcie z pracodawcą, nawet tym niedoszłym.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
partnerem podcastu jest OLX serwis z ogłoszeniami o pracę dzień dobry przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz to jest podcast dobra praca podcast o tym jak sprawić, aby ten czas spędzany przez nas w pracy był nie tylko mniej uciążliwe, ale być może nawet bardziej satysfakcjonujący w tym odcinku podcastu moim gościem jest mecenas Monika Wieczorek radca prawny z kancelarii radcowskiej Wieczorek, a porozmawiamy o tym jak prawo gwarantuje nam równe szanse miejsc pracy, jakie zabezpiecza jak Rozwiń » możemy tych praw dochodzić oraz jakie wyzwania stoją przed nami pracownikami pracownikami w dochodzeniu praw zapraszam dobra praca no właściwie gwarantuje nam prawo, jeżeli chodzi o równe szanse na rynku pracy można byłoby powiedzieć, że rozwiązanie zawsze za mało, ale tak to co mamy takie czasy polskiego ustawodawcy nie jest najgorszym rozwiązaniem po pierwsze, żeby można było kształtować równość szans miejsc pracy zależą zarówno się nie ma równości płci, jakiej równości ze względu na inne cechy mówimy tutaj o zasadzie równego traktowania w kodeksie pracy jak również o zakazie dyskryminacji i kodeks pracy przewiduje bardzo szeroko zakaz dyskryminacji ze względu jak na dobrą stronę na oba bardzo duże psach zarówno osobistych, jaki odnoszących się do kwestii służbowych pracownika spółki i przede wszystkim oczywiście będziemy mówić o takich tras, która się w Polsce znajdują zastosowanie najczęściej jeśli tak chodzi o naruszanie tej zasady, bo w zasadzie, abyśmy przyjrzeli różnym sprawom, które trafiają do sądu moja obserwacja, że w ogóle obserwacji rynku pracy można byłoby powiedzieć, że chce Polsce najczęściej dochodzi do dyskryminacji ze względu na płeć oraz ze względu na wiek trzecią taką cechą, która faktycznie powoduje niestety czy dość często nierówne traktowanie jest przynależność do związków zawodowych jak można udowodnić, że pracodawca potencjalny plac pracodawca nas dyskryminuje, bo to np. ktoś może wreszcie pracy mężczyzna zamiast kobietę o podobnych kwalifikacjach jest bardzo trudne do udowodnienia tak to prawda rzeczywiście mamy do czynienia z wieloma trudnościami dowodowymi, ale jeśli istnieje taka szczególna zasada procesowa taka zasada dowodowa w procesach dotyczących właśnie naruszenia zasady równego traktowania dyskryminowania pracownika, która polega na tym, że przenosimy ciężar dowodu na drugą stronę to co oznacza, że pracownik, który składa pozew właśnie odszkodowanie z tytułu dyskryminacji musi jedynie uprawdopodobnić, że doszło do dyskryminacji, a to pracodawca musi się bronić, wykazując dowodami, że do tego wcale nie doszło oczywiście pracodawca ma też na gruncie kodeksu pracy taką możliwość, żeby wykazać, że do dyskryminacji nie doszło z uwagi na to, że jego działania były obiektywnie uzasadnione, dlatego że co do zasady mówimy o tym, że nierówne traktowanie jest w sensie prawnym dopuszczalne to znaczy możemy różne grupy różne osoby traktować różnie nie musimy wszystkich traktować jednakowo, toteż warto podkreślić natomiast musi to być uzasadnione co oznacza, że jeżeli poszukuję np. pracownika do obsługi na lotnisku bramki bezpieczeństwa, które to trzeba dokonywać czynności się jedną z określonych ludzi poszukujemy kobiety na to stanowisko to mamy w ten sposób uzasadnienie dlatego, aby poszukiwać pracownika określonej płci i odwrotnie, gdybyśmy poszukiwali mając jakieś braki kadrowe mężczyzny w tym celu także jest to prawnie dopuszczalne natomiast wtedy, kiedy pracodawca decyduje się na to, żeby nie ukrywajmy, bazując na stereotypach dotyczących np. właśnie płci zatrudnić zaprosić na rozmowę rekrutacyjną kobieta lub mężczyznę nie mają do tego żadnego uzasadnienia tylko biegły, bazując na tym, że wydaje musieć jej, że faktycznie ta osoba na tym stanowisku lepiej się sprawdzić to tak dochodzić też sytuacji do dyskryminacji my w Polsce niestety mamy cały czas ugruntowany bardzo bardzo negatywne przekonania i cały czas to pokutuje, że kobieta jest gorszym kierownik gorszą menadżerką niż mężczyzna albo można to nawet w tej łagodniejszej formie co pojawia się wielu dyskusjach niestety nadal aż wyrazić w ten sposób, że to mężczyźni lepiej sobie dają radę na stanowiskach kierowniczych stanowiskach menedżerskich oczywiście taka generalizacja całkowicie nieuprawniona, ale nic takiego stereotypu bardzo mocno się zakorzeniły jeszcze z tym walczymy stąd wielka potrzeba, żeby wzmacniać nie tylko działania w tym zakresie dyskryminacji miejscach pracy, ale że ustawodawca nam w tym pomógł dotyczy gotował, gdy pewne narzędzia, które będą wyrównywał szansę, zwłaszcza w zakresie płci ja zrobię to co zwykle robię to naszych rozmów, a rozmawiamy w audycji praca od postawy w podcaście dobra praca wiele razy, bo to tak wszystko zmierza my tak naprawdę, jeżeli chodzi o potencjalnego pracodawcy równe szanse w tym momencie nie mamy żadnych ksiądz z, a nie to nie jest tak jak powiedziała w ten sposób mamy, gdy za worki z narzędziami narzędzia prawne czy to co dzisiaj daje nam ustawodawca, czyli największej mierze oczywiście kodeks pracy i trochę także tzw. ustawa antydyskryminacyjna, która się odnosić do zatrudnienia, które nie są oparte na stosunku pracy, ale świadczeń dotyczy świadczenia pracy np. na umowie zlecenia czy wykonywania racz nam będzie moc, bo wtedy w tym zakresie też istnieje zakaz dyskryminacji nie tylko pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowy o pracę mają ochronę też i czekamy także na pewien pakiet rozwiązań prawnych, które zapowiada zresztą Unia europejska, bo ja przypomnę o wyraźnej strategii, która została przyjęta w 2020 roku dotyczącej po prostu równouprawnienia w zatrudnieniu, która to ma doprowadzić do tego żadnych i coraz większe mechanizmów prawnych właśnie będzie już zobowiązywało pracodawców do niwelowania różnic i do wzmocnienia szans kobiet, które są bardzo wielu branżach w zdecydowanej liczbie branż by faworyzowane na rynku pracy i mamy też projekt i dyrektywy, która została ogłoszona w tym roku, która to ma na celu wprowadzenie jawności wynagrodzeń, która zdecydowanie tego rodzaju działania są w stanie wpłynąć na zmniejszenie luki płacowej tej różnicy pomiędzy wynagrodzeniami kobiet wynagrodzeniami mężczyzn, które ma dzisiaj w Polsce wynoszą już około 14% głosów całkiem sporo jesteśmy najgorsi w unii, ale mimo najlepszych wasze lekarz to jest pakiet rozwiązań, które już mamy, na który czekamy ja czekam z niecierpliwością zaś pełna jawność wynagrodzeń uważam, że wiele problemów wysoka teraz będzie właśnie czy w kontekście dyskryminacji, ale jednocześnie mamy też takim znowu używać tego pojęcia worek rozwiązań mechanizmów strach możemy korzystać ze względu NATO czy prawo nam umożliwia takie rozwiązanie czy też niemoc jak uznał, że światła do kultury tego jak jesteśmy wychowani jak stereotypy nas budowały państwo to badania wykazują wiele obserwacji pokazuje to, że kobiety dużo rzadziej niż mężczyźni naszą podwyżkę dużo, że rzadziej potrafią postawić granicę w miejscu pracy jeśli chodzi o wyznaczenie zadać więcej na siebie biorą statystycznie kobiety więcej nasi biorą także w domu co oznacza, że nieodpłatna praca kobiet też z w zdecydowanej większości właśnie kobiety wykonują w i znowu, jeżeli będziemy popularyzować tematykę, jeżeli będziemy też wzmacniać to staże czy probiznesowe czy w ogóle oświadcza aktywność zawodową na wśród kobiet do zdecydowanie myślę, że w dłuższej perspektywie jednak się zmieni, więc takie pójście po swoje swoje miejsce pracy stawianie granic co do godzin pracy szkół, które wyznacza wykraczają ponad to co mamy w umowie o pracę w sposób taki pierwszy krok kiedy, które mogą doprowadzić do wyrównania szans, a ja powiem, tyle że ich tak naprawdę gruby jest siła, jeżeli kobiecie także mężczyźni będą w tym uczestniczyć także dzieci pracownicy będą wspierać siebie jest w wyrównywaniu szans i właśnie przy stawianiu granic łuk, przeciwstawiając się naruszaniu takich norm to jesteśmy krok do przodu może nie wiele kroków ale, chociaż 1 krok zawsze coś odmów może zależeć rozmawiamy o różnicach między kobietami mężczyznami powiedziała pani też innych mniejszościach zastanawiam się, kto definiuje mniejszości np. jeżeli chodzi o, ale prawo i mowę nienawiści mowa nienawiści jest karalne czy chodzi członkom mniejszości seksualne, ponieważ w Polskim prawie tego nie ma, więc pytanie czy bycie mniejszością definiuje prawo czy my sami definiujemy ciecia będąc ateistką czy będąc o osoby nieheteronormatywne utrzymano służą innym kolorze skóry innym wyznaniu, gdzie wiemy, że wniosek to definiuje to należy to mniejszości może być właśnie grupą de faworyzowane, jakie obserwuje Polski rynek pracy to mam takie wrażenie, że coraz więcej obowiązków możliwości szans czy ponieśliśmy sobie jednak z pola ustawodawcy ma poletko pracodawcy to znaczy dziś bardzo wiele firm, zwłaszcza dużych korporacji, ale mniejszych też co na szczęście coraz częściej występuje z Ostrowa dają pewne reguły z innymi polityki przeciwdziałania dyskryminacji kanały zgłoszeń w kie, gdy pracownik może zgłosić w kwestii właśnie związane z dyskryminacją czy w ogóle nieodpowiednim traktowaniem czy to przez przełożonego czy współpracownika i to tak naprawdę też wewnętrzną regulację bardzo często w właśnie, odnosząc się do różnych grup, które pracodawca uznaje za takie, których należy, które należy wspierać się w miejscu pracy jak zaczniemy odwoływać się tylko do aktów prawnych z w Polsce to niestety sąd przyzna pani rację niestety cały czas są grupy i mniejszości w inne grupy społeczne, które są marginalizowane, których pozycja nie jest odzwierciedlone w aktach prawnych jak właśnie przykład to co to, o czym mówimy w tekście mowy nienawiści ale kiedy Ross będziemy rozpatrywać kwestię na gruncie prawa pracy czy w ogóle w aspekcie zatrudnienia to ja zawsze podkreślam tę furtkę, choć powinny to być narzędzie dostosowane do różnych odpowiednik sytuacji, ale ta furtka w postaci narzędzia związane z naruszeniem dóbr osobistych za każdym razem tych miejsc pracy pojawia się jakakolwiek, jakkolwiek zdarzenie, które może być naruszający godność godność pracowniczą, która może uderzać w prywatność pracownika jak np. szykany wyzwiska czy trzeciego i wszelkiego rodzaju wydarzenia właśnie związane, z czym różnymi cechami pracowników to wtedy nawet jeśli nie możemy w ten sposób prawny takiej sytuacji rozumieć jako dyskryminację to pozostaje cały czas to narzędzie w rękach pracownika związane z naruszeniem dóbr osobistych pracodawca za to jest także odpowiedzialność to nie jest może to być powiedzieć tak nie chcę krakać czy pracodawcy to jest takie małe państwo państwo w tym sensie, że nawet jeśli prawo i krajowe nie reguluje pewnych kwestii to w miejscu pracy można te kwestie doregulować można pracowników uświadamiać ja jestem zwalczająca zwolenniczką tego, żeby pracodawcy nie ograniczaj się do tego na co prawo UE do końca nam pozwala co nakazuje w tym zakresie, ale w szczególności, żeby zwracali uwagę na to, jakie są potrzeby pracowników jak z punktu widzenia społecznego rynkowego i biznesowego można w te kwestie rozwiązać jak pracownik wspierać lub pracownik, który doświadcza trudnych sytuacji pracy istnieje efektywne bez pracownik, który jest bardzo często zdemontowany, który nie da jeszcze tyle ile chciałby oczywiście traci na tym Kirm, gdzie jest Polska, jeżeli chodzi o przepisy dyskryminacyjne na tle krajów Unii Europejskiej takie bym powiedział, że Polska jest od średniej europejskiej w tym sensie, że Polska dotyczą podobnie jak inne kraje członkowskie dyrektywy, które ustanawiają reguły związane z równością płci czy w ogóle anty dyskryminację, więc no tutaj nie odstajemy natomiast kiedy mecz nie siedzimy sobie na inne obszary prawa do inna inne gałęzie prawa jak np. właśnie prawo karne, lecz zdecydowanie Polska jest tyle krajów członkowskich, które przeciwstawiają się, które walczą z mową nienawiści także w tym zakresie niestety polskie rozwiązania, które tak jak przed chwilą rozmawialiśmy niestety, ale nie odnoszą się do zakazu dla wprost prawie karnym ma nienawiści czy przestępstwo nienawiści związanych z orientacją seksualną zdecydowanie jesteśmy w UE jesteśmy w celach, bo w tej niechlubnej ciąg jak polskie sądy reagują na sprawy o dyskryminację czytaj także tych stosuje się więcej więcej orzeczeń na rzecz właśnie osób, które są poszkodowane zgłaszają się jako te, które właśnie padł ofiarą dyskryminacji na rynku pracy, czyli pracy no właśnie byśmy się przyjrzeć się, jeżeli przejrzały statystykom sądowym tam to trochę innych inne wnioski się pojawiają listek, których myśmy myśleli przynajmniej, który jawi się spodziewał, dlatego że im więcej mówimy o dyskryminacji tak ja bym przewidywał, że tym więcej będzie spraw związanych z dyskryminacją okazuje się, że statystyki sądowe pokazują nam, że tak naprawdę z niczym wraz z upływem lat tych spraw wcale tak drastycznie nie przybywa są pewne różnice na poziomie to wieczna cudo 200 spraw na poziomie roku, które widzą, że udziela się ze sobą różne, ale w zasadzie nie żaden sposób nie łączy się to jednak żadnej korelacji pomiędzy wzrostem świadomości społeczeństwa w zakresie właśnie liczbą spraw, które trochę do sądów byli zwrócę się tylko uwagę na problem z tym związane z samym prowadzeniem statystyki, a my nie wiemy tak dobrą sprawę jak sądy pokazują nam straży których, które toczą się właśnie w związku z dyskryminacją, a my nie wiemy czyje to są sprawy, które trafiły do sądu tylko z uwagi na to, że pracownik ma roszczenie już mniejsza o to czy uzasadnione czy nie, ale ma roszczenie z tytułu dyskryminacji czy czasem nie są to sprawy połączone jak mojej praktyce bardzo wiele razy spotykam się z tym takie sprawy prowadzą gdzieś pracownik zostaje zwolniony z pracy i choć pracodawca podaje przyczyna to z uwagi na okoliczności, które mają miejsce dookoła, które w postaci możemy sobie przypomnieć to bardzo wielu sprawach ja widzę, że prawdziwą przyczyną rozwiązania umowy o pracę nie są pewne uchybienia ze strony pracownika czy nie jest likwidacja stanowiska pracy tak naprawdę cecha pracownika, które pracodawcy przeszkadza no cały czas i niestety pomimo wielu lat rysunki się wydawało ta świadomość gości także się do pracodawców pracodawcy prowadzą szkolenia dla pracowników także dla menadżerów w tradycji o tym mówimy na ten temat coraz bardziej podnoszą to niestety ciągle spotyka się z tym, że pracownicy pracownica są bardzo często zwalniane z pracy już pierwszego dnia po powrocie z urlopu macierzyńskiego przez pilotów, których owa, czego wydawałoby się, że historia już za nami niestety tak tak wcale nie jest ich w takich sprawach jak tam, gdzie można tam, gdzie widzimy korelację doradzam pracownicy Move to się do odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę obejmowało także żądania odszkodowania z tytułu dyskryminacji takie działanie jest absolutnie nieuprawnione kobieta, która wraca na rynek pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem ma prawo otrzymać ofertę od pracodawcy że, aby zajęła inne stanowisko pracodawca musi taką informację i przekazać, jakie są plany co do co do dalszego zatrudniania i musi to być przekazane czy z zaoferowanej jeśli nie to samo podobne stanowisko z tym samym wynagrodzeniem tymczasem niestety cały czas tak się dzieje z jeszcze 1 rzecz wydawałoby się, że zupełnie nie występuje, kiedy mówimy dość traktowaniu w pracowników miejsc pracy ze względu na, którzy cechy osobiste, ale nadal to zresztą historia w sensie też mój ostatni doświadczyć chce od 30 kilku tygodni pracodawcy na walnym zapominają o tym, że pracownicy będący w wieku przedemerytalnym także w wieku ochronnym muszą nadal pracować aż do uzyskania wieku emerytalnego, ale takich historii jeszcze powtarzają, że pracodawcy nawet duże instytucje to trasie takim kuchni pracowni pani chce zwolnić także od historii nadal nadal jest sporo i z 1 strony odbieram to ze zdziwieniem z drugiej PiS mamy wrażenie, że niestety często są takie firmy, które pewne działania pozorowane tylko podejmują, aby wykazać w jaki sposób walczą z dyskryminacją przeciwdziałają dyskryminacji, bo taki obowiązek każdy pracodawca ma na koncie kodeksu pracy na rzecz realnej ochrony jeszcze trochę nam daleko, więc pomimo tego, że przepisy prawa umożliwiają nam ochronę to bardzo wiele zależy tutaj sami w połączeniu i instytucji firm Kongres kół oraz od nas i oto i od tego jak te nasze prawa będziemy walczyć i dbać o bardzo dziękuję mecenas Monika Wieczorek radca prawny z kancelarii radcowskiej wiecznego dziękuję bardzo, ja nazywam się Zuzanna Piechowicz to była audycja dobra praca do usłyszenia dobra praca podcast o pracownikach i dla pracowni premiera w środę na tokfm PL partnerem podcastu jest OLX serwis z ogłoszeniami o pracę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRA PRACA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA