REKLAMA

UE chce Bałkanom Zachodnim pomagać. Ale czy chce ich we wspólnocie?

Połączenie
Data emisji:
2021-10-07 13:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 43 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich dzień dobry dzień dobre będziemy mówili o szczycie Unia europejska Bałkany zachodnie, czyli te 6 krajów, które poza strukturami unijnymi i znalazły jeszcze można tak powiedzieć, dla których oczywiście teoretycznie wciąż Unia europejska ma pozostawać otwarta, ale jak to jest tą otwartością to trzeba sobie zadać szereg bardziej wnikliwych pytań, ale spróbujmy podsumować ten Rozwiń » szczyt oznacza coś rzeczywiście wydarzyło na zamku Bordeaux blisko miasta kraju w Słowenii, gdzie ten szczyt odbywał wczoraj, że oznacza faktycznie to jest także to jest, że podjęto decyzję o tym, że takie szczyty Unia europejska Bałkany będą regularne fakt, że one się też odbywał w duszy 1 szczyt 2018 roku schowani później mieliśmy w 2020 w Zagrzebiu był to szczyt internetowy tak nie było to spotkanie osobiste liderów tras mamy przypływ przy prezydencji słoweńskiej kolejny szczyt no ale to była tą decyzję to była decyzja raczej nie formalne wynikające, jakby chęci poszczególnych prezydencji, do którego panu zachodnie były ważne trafienie decyzje takie, że te będą regularne będą się odbywały co rok kolejny szczyt będzie podczas czeskiej prezydencji i faktycznie taka 1 rzecz, która została tak edycja została podjęta druga rzecz, która trakt, która też po to, fundusz wcześniejsza decyzja, ale ogłoszono je po raz kolejny na szczycie to znaczy duża pomoc finansowa dla państw Bałkanów zachodnich wysokości 30 000 000 000EUR w perspektywie siedmioletniej perspektywie finansowej co po ma pokazywać, że Unia europejska wciąż jest wiek zainteresowana transformacją państw bałkańskich natomiast jeśli chodzi o to czy Unii Europejskiej otwarta na Bałkany zachodnie zostaje jak powstał powstało takie wrażenie, że z 1 strony faktycznie ta deklaracja z tego tytułu jest jak wszyscy podkreślają lepszą deklaracją niż te deklaracje z poprzednich szczytów z Zagrzebia Sofii, gdzie bardzo unikano słowa rozszerzenie mówiono o takiej bardzo mglistej europejskiej perspektywie to trochę nie wiadomo było co one tonę oznacza co co to ma właściwe oznaczać tutaj pańska prezydencja faktycznie bardzo mocno naciskała, żeby słowo rozszerzenie pojawiło się deklaracją nasze pojawiło się natomiast jak walczymy trochę słowa to znaczy, że faktycznie ta polityka unijna wobec Bałkanów nasze opiera raz na jak podkreślaniu tego że, że miejsce Bałkanów jest w Europie natomiast co ważne i co też pokazał też Szczytnie idą za to za tym konkretne działania bardzo znamienne było to, że podczas szczytu przed samym szczytem premier Holandii mówił o tym, że to nie może być także rozpoczynamy negocjacji akcesyjnych z Macedonią północną, która zmieniła nazwę państwa i spełniła techniczne warunki i Holandia tradycję takim krajem, który jest bardzo sceptyczny wobec rozszerzenia znaczy sceptyczny czy sekret, który stawia bardzo twarde warunki szczególnie jeśli chodzi o rządy prawa i bardzo często także właśnie Holandia czasami ukrywając się za za dużymi krajami jak wy brakowało, a kolejne kroki w procesie negocjacji akcesyjnych w procesie integracji europejskiej państw Bałkanów zachodnich z Unią europejską, więc jeżeli teraz premier Holandii, która wcale nie jest takim, jaką jest zwolenniczką polityki rozszerzenia mówi o tym, że musimy podjąć konkretne działania musimy rozpocząć negocjacje z Macedonią północną Alba nią i musimy przyznać liberalizację wizową Kosowem to pokazuje, że faktycznie tych działań bardzo niewiele i że te dyplomatyczne szczyty są raczej taką okazję do zrobienia sobie zdjęcia niż faktycznie po parę pchają proces rozszerzenia do przodu czy właściwie, żebyś mi się zastanowić nad tym co ten szczyt zmienia to ja wiem, że to jest właściwie jedynym 1 rzecz, którą możemy powiedzieć to, że to dalej będzie odbywało się będą będą rozmowy no i że nie wycofano się ostatecznie ze sformułowania rozszerzenie tak w tak tak natomiast, jakby to jest bardzo niewiele ta cała dyskusja, która odbywała tydzień przed przed przed przed samym szczytem o tym właśnie czy i czy słowo rozszerzenie będzie w deklaracji nie będzie to pokazuje w jakim momencie debaty jesteśmy i ten czy też pokazał taki brak strategicznego myślenia Unii Europejskiej o tym na Bałkanach zachodnich w ogóle i polityki zagranicznej mamy trasy komisji europejskiej trasie zmienili geopolityczną strategiczną natomiast średnio Bałkany zachodnie i szkolimy to jest region ten 17 000 000 mieszkańców to są te są kraje są otoczone przez europejską, w którym Unia europejska zawsze będzie musiała zajmować, ponieważ wszystkie kryzysy, które są na Bałkanach ona automatycznie przekładają się na sytuację bezpieczeństwa na stabilność sąsiadów z Unii Europejskiej czy Włoch czy czy Austrii czy Węgier Rumunii Bułgarii natomiast, jakby tego, żeby aktywnie zaangażować zmiany i reformy na tym terenie faktycznie nie ma, ponieważ faktycznie jak powiedział rozróżnia ma się toczyć tylko poważny problem jest zresztą, że ten proces przestał być wiarygodne i przestał być efektywne to znaczy państwa bałkańskie bardzo nie wierzą w to, że zostaną kiedykolwiek członkami Unii Europejskiej tutaj też była taka były takie rozmowy przed szczytem, żeby Unia europejska może wpisała jakąś datę powiedziała do kiedy ten proces ma się zakończyć nie ma tutaj daty członkostwa państw bałkańskich obiecano w 2000 roku mamy 2020 żaden z żadnej żaden z żadną z tych państw nie ma szans na na członkostwo w perspektywie co najmniej co najmniej dekady, a przykład Albanii Macedonii północnej Kosowa pokazuje, że nawet, jeżeli te kraje chcą się reformować jak podejmują jak bardzo duże wysiłki, żeby spełnić unijne warunki to się nie przekłada właśnie na otwarcie negocjacji na Pogoń za pogłębienie tego im tego procesu to jest strasznie de motywujące dla elit politycznych tak, bo one inwestują kapitał kapitał to, żeby przekonywać społeczeństwo do pewnych reform pewnych wyrzeczeń, ale to jak nie jest można powiedzieć nagradzane przez przez Unię europejską co więcej to też ważne, że z kolei dla tych krajów, które niekoniecznie chcą się reformować raczej budują państwo autorytarne jak np. Serbia Unia europejska nie wyciąga żadnych konsekwencji to znaczy nie mamy ani ja nie marchewki, ponieważ mieliśmy w zeszłym tygodniu wizytę Ursuli von der Leyen np. w Serbii i mimo że wszystkie raporty pokazują, że w Serbii są bardzo poważne problemy z demokracją nie ma tam właściwie wolnych wyborów demokratycznych wyborów mamy duże problemy z wolnością mediów żadna krytyka ze strony jak najwyższej przedstawicielki komisji europejskiej nie padła co więcej w tym tygodniu polityka też opublikowała artykuł, który pokazuje, że komisja do spraw rozszerzenia wiersz Hej, sam osobiście naciskał na to, żeby raporty, które przygotowuje komisja dotyczący Serbii były rozwodniony tak nie było tej krytyki dotyczącej właśnie tych problemów związanych z rządami prawa, więc renty także ci się reformują nie są nagradzani, a ci nie reformują albo podejmują różnego rodzaju decyzje, które w całkowitym są zaprzeczeniem wartości Unii Europejskiej oni z 1 strony jak nie są żaden sposób karnie jak nie powoduje żadnych perturbacji w relacjach z Unią europejską nie powoduje to niezauważalnie projekt łączy nowościami tak tak to właśnie w związku z tym jak tutaj tej motywacji ze strony pań państw państw bałkańskich nie ma jakby w rozwiązanie, które Unia europejska proponuje to jest po prostu więcej pieniędzy typujemy też chciała przypomnieć, że w Jugosławii wtedy jeszcze obiecano też wielką pomoc finansową roku dziewięćdziesiątym tuż przed wybuchem konfliktu i to nie przyniosły żadnych żadnego efektu znaczy, że same pieniądze jako takie nie są rozwiązaniem tej sytuacji, czyli ten wielki pakiet pomocowy, jakby nie spowoduje, że Rze, że liderzy państw bałkańskich zaczną się informować tak jak spowodowało to, że jak nie zatrzymało to jakby nacjonalistycznej polityki w latach dziewięćdziesiątych i pani takiej nacjonalistycznej agendy przez poszczególnych liderów wtedy jeszcze republik związkowych sił jego sławy wojny błogosławi wybuchła co więcej przy tych ogromnych problemach, które część państw bałkańskich ma związanym np. zamówieniami publicznymi oligarchizacji życia politycznego taką, jakimi sieciami klienty stycznym mi się najprawdopodobniej większość tych pieniędzy po prostu zostanie wykorzystana do budy do wzmacniania autorytarnych reżimów na nie trafi tam, gdzie powinna trafić tylko tak jak mamy np. wiadomo na Węgrzech, jakby będzie będą wzmacniane w będzie moment będziemy będą wzmacniane te właśnie niedemokratyczne trend tendencja, bo np. Serbia nie ma tak naprawdę ustawodawstwa zgodnego z unijnymi normami dotyczącymi dotyczącego zamówień publicznych tak, czyli jak my jako Unia europejska i będziemy kontrolować tego jak te pieniądze są wydawane do kogo trafiają co jest jak bardzo pan bardzo problematyczne, czyli de facto można powiedzieć, że w pewnym sensie też zaprzeczam my Unia europejska zaprzecza tym wartością, która o, których sama głosi to znaczy mówi o tym, że nie należy właśnie z pieniędzy unijnych utrzymywać tych antydemokratycznych rządów i trzeba coś z tym zrobić równocześnie poza swoimi granicami dokładnie się do tego przyczynia to prawda, bo tutaj też dużo dużo się mówiło jeszcze parę lat temu o Polsce warunkowości tak czyli, jeżeli wdrażać reformy za tym idą większe pieniądze teraz widzimy, że Unia europejska całkowicie zrezygnowała z tej ambitnej agendy daje pieniądze po prostu, zanim znaczy, jakby nie zmiany nie są powiązane ze spełnianiem żadnych warunków to moim zdaniem jest poważnym błędem, bo Unia europejska jak ma duże przełożenie na państwa bałkańskie, jakby na na różnych ras różnych polach państwa bałkańskie są całkowicie zintegrowane gospodarczo z Unią jest tutaj, aby fundusz ulg pól nacisku jest bardzo dużo tylko, że problem jest taki, że europejska nie chce w tym z tych możliwości, jakby wzmacnia znaczenia procesu reform korzystać tak, czyli nacisku na na liderów państw państwo bałkańskim to nie jest także tych narzędzi nie ma tylko po prostu nie ma woli politycznej nie ma niemal mas przez strategicznego myślenia o tym, że nadał bieg na Bałkanach potrzebujemy stabilnych dobrze funkcjonujących państw z dobrze funkcjonującą administracją państwową i IT jest poważny problem, a po prostu szczyt Słowenii takim poklepywanie się czy wiedziały one służą raczej poprawianiu samopoczucia kulki polityką Unii Europejskiej, że faktycznie coś robią robią dla Bałkanów, a z drugiej strony ci liderzy, którzy nie chcą wdrażać reformy bardzo zadowoleni bo jakby ich polityka tak naprawdę poprzez takiego rodzaju spotkania, gdy nie pada ani kryty jedno krytyczne słowa wobec tego co się dzieje na Bałkanach tylko legitymizuje ich jak przed społeczeństwami taką mają potwierdzenie, że tak naprawdę nic złego nie robią, bo przecież unijni liderzy spotykają się z nimi żadne słowo krytyczne na krytyczne nie pada to też ma bardzo negatywne konspekt konsekwencje dla społeczeństwa, ponieważ społeczeństwo bałkański jednak żyją w takim przeświadczeniu, że Unia europejska to są właśnie wartości są zasady bardzo często czy organizacje pozarządowe czy samo społeczeństwo liczyło na to, że Unia zmusi liderów politycznych Bałkanów zachodnich do wprowadzania reform, a trafię teraz to co widzą właśnie takie osoby, które są zwolennikami polityki rozszerzenia są zwolennikami członkostwa Unii Europejskiej państw bałkańskich to widzą, że Unia europejska tak naprawdę i jak legitymizuje niedemokratyczne praktyki ich liderów państw dziękuję bardzo, Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich była z nami 1356 za chwilę informację o połączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA