REKLAMA

Niczego takiego jeszcze na świecie nie było - jakie będą konsekwencję raportu o pedofilii we francuskim Kościele Katolickim?

Połączenie
Data emisji:
2021-10-07 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
18:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czternasta 8 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź dzień dobre dzień dobrem, a będziemy rozmawiali o raporcie opublikowanym przez francuską komisję do spraw nadużyć w kościele komisję, która w działała przez 3 lata opublikowała raport wraz z bardzo szczegółowymi rekomendacjami co dalej należy zrobić, ale przede wszystkim pokazała skalę nadużyć w kościele francuskim od 1950 roku do 2020, mówiąc że Rozwiń » przypadków nadużyć było co najmniej 216 000, ale to może być dużo większa liczba trzeba się zastanowić nad tym w jakim kontekście osadzony jest ten raport to znaczy na ile to co ustalili Francuzi to co zostało opublikowane przez komisję, która jest niezależna to warto podkreślić należy składać 20 osób bardzo różnych różnym wykształceniu i różnych dziedzinach nauk z bardzo powiedziałbym taka racjonalna i szalenie jak to nazwać naukowa praca to co ta komisja zrobiła jak to się do innych tego rodzaju raportów opracowań na świecie, bo wiemy, że były takie próby analizy nadużyć seksualnych w kościele w Kanadzie Irlandii, ale czy to, bo to są rzeczy porównywalne tylko do pewnego stopnia, dlatego że raz poprawić francuski jest najobszerniejszy jest najdokładniejszą analizą z tych wszystkich przytoczonych przez siebie i w tym sensie jest to rzeczywiście wyjątkowa i być może będzie wzorcowe tam od razu się pojawiły pewne zarzuty względem tego szczególnie w Polsce za ja śledziłem co się dzieje we Francji tam tam inaczej się do tego podchodzi zarzuty dotyczyły samej metodologii pracy, a mówi tutaj 216 000 ofiar poprzez od pokrzywdzonych raport dotyczy powiedzmy sobie staż tylko osób nieletnich nie zajmuje się tzw. bezbronnymi dorosłymi, które mogły być ofiarami agresji seksualnej w kościele natomiast to jest liczba 216 000 to są osoby, które były wykorzystane seksualnie przez księży zakonników natomiast w kościele z 330 000 osób został wykorzystany także przez ludzi świeckich, którzy byli zatrudnieni przez instytucje kościelne i to jest estymacja, dlaczego mówił po tak metod metodologicznych od razu estymacja, dlatego że po pierwsze, dotyczy to bardzo dużego przedziału czasowego długiego przedziału czasowego 70 lat 7 dekad nie do wszystkich można było trafić próba jednak jest bardzo reprezentatywna i częściej statystycznym to jest ponad 6,51000 osób prawnych oraz były indagowany bezpośrednio przez komisję przesłuchiwane przez komisję francuską i jest estymacja liczby wielkie to jest estymacje, ale bardzo racjonalna estymacji oparte na algorytmie, który przyjęty we wsi we francuskich instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia i dotyczy innych zjawisk innych patologii społecznych do tej pory zdawało egzamin jest po prostu taki rodzaj szacunku Statystycznego w każdym razie ja jest to wyjątkowe, bo pokazuje skalę zjawiska w odniesieniu do całego społeczeństwa nie tylko prawda do wspólnoty katolickiej nie tylko do pewnego przedziału czasowego, który w, którym nawet, dla którego pisania nie wykorzystano tego typu narzędzi interpretacyjnych metodologicznych i dlatego się różni od raportów irlandzkich irlandzkiego kanadyjskiego australijskiego czy cieczy innych raportów, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach on po po prostu pokazuje chyba najlepiej najgłębiej na tym przypadku jednostkowym Francji jak wyglądało czas, bo systemowe w kościele w kościele katolickim i z tezami, które są niesłychanie mocna i które powinny trafić jak do do opinii publicznej także w krajach poza Francją do opinii katolickiej przede wszystkim, a mianowicie no główna teza jest taka, że istniało dużo większe prawdopodobieństwo, że jeżeli dziecko było posyłane do kościoła nie dokona katecheza nie tylko Niewiem na obrzędy religijne na uczestnictwo w obrzędach będą od religijnych, ale na obozy letnie na jakieś aktywności kulturalnej typu teatry czy kury przy instytucjach kościelnych takie dziecko było bardziej narażone na na agresję seksualną niż w innych kontekstach do tej pory mówiono, a na zajmuję się kościołem, a przecież problem występuje w innych instytucjach podobnym natężeniu może bardziej przede wszystkim szkoła no właśnie tutaj o tak to jest taka mocna teza, że ład tym łatwiej nowym istniało poważniejsze ryzyko, że jeżeli dziecko się znalazło instytucji kościelnych to mogło być niestety ofiarą agresji seksualnej oczywiście raport jest bardzo takim szczegółowej przez mnóstwo odniesień także do sytuacji francuskiej pokazuje jak wyglądało najwięcej przypadków wykorzystania seksualnego jest rodzina i to jest bardzo mocno podkreślona, ale jeżeli mówimy prawda o o sprawach poza rodzinny w instytucjach poza rodzinne to kościół tutaj przoduje to jest pytanie oczywiście, dlaczego i co to spowodowało i w tych rekomendacjach wspomniałeś, iż jest 45 zwracać uwagę na bardzo różne aspekty odpraw kanonicznych po socjologii, ale przede wszystkim teologiczna co jest dla mnie też bardzo istotna, dlatego że ja też od paru lat ma bardzo głębokie przekonanie i daje mu wyraz raz po raz, że zło systemowe w kościele katolickim bierze się w odniesieniu do tych przypadków wykorzystania seksualnego przede wszystkim z bardzo perwersyjne wypaczone to logika państwa hierarchicznego w planie zrodziła się w dwudziestym wieku, a lektura tej postaci, jaką mamy jest dziełem średniowiecza takiego dojrzałego czasów po reformacyjnej, którzy zatrzymają wrócimy po informacjach jest czternasta bytność łączenie i 1423 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź rozmawiamy o raporcie niezależnej komisji do spraw nadużyć seksualnych w kościele raporcie niedawno opublikowanym test komisja francuska, która badała przypadki od 1950 roku do 2020 komisja, która składała się z 20 naukowców różnych dziedzin i która spróbowała w tym raporcie wyprowadzić pewne tezy, które miałyby charakter powiedziałbym systemowy to znaczy bardziej opisać to zjawiska jako pewien pewien fenomen dotyczący tej konkretnej instytucji, a nie tylko skupiać się na incydentalnych opisach poszczególnych przypadków, jakby odkryć pewien mechanizm ten raport, o czym powiedzieliśmy przed informacjami bardzo mocno stawia problem wyjątkowości kościoła katolickiego jako tzw. środowiska socjalizacji jak to zostało tutaj ujęta w zestawieniu z takimi miejscami jak rodzina przyjaciele szkoła obozy letnie czy kolonie kluby sportowe czy działalność kulturalną można wiedzieć, że jako miejsce z za wyjątkiem rodziny kościół katolicki uzyskuje szczególną pozycję tutaj okazuje się być miejscem, gdzie dzieci były szczególnie nagle narażony na nadużycia seksualne powiedziałem przed informacjami o tym, że z twojego punktu widzenia jako teologa jest odpowiedź NATO to jest właśnie zajmijmy się tym tematem hierarchii co to oznacza no ta oznacza oczywiście wezwanie do tego żeby, żeby nastąpiła bardzo głęboka zmiana jeśli chodzi o strukturę samego kościoła katolickiego i tam ja obejrzałem może powie, że to było wstrząsające doświadczenie dla mnie konferencję prasową przy publikacja tego raportu 2 dni temu to było i tam i szef taki takiego stowarzyszenia skupiającego ofiary po tej mówiono też wykorzystywania seksualnego w kościele katolickim bardzo mocno tak wyraziście niemalże pędził przez zęby kolejne swoje tezy i wyzywał m.in. odnosząc się do tego co pytasz do zwołania Soboru Watykańskiego trzeciego, dlatego że nic żadne inne posunięcia administracyjna na niższym poziomie nie są w stanie załatwić tej sytuacji to powinno być jednak w jaki sposób podjęte na poziomie doktrynalnym nie tylko kosmetyka administracyjna prawna i co więcej on mówi, dlaczego tak się dzieje, dlatego że teraz w pełni sobie zdajemy sprawę z tego używał kilkakrotnie takiego zestawienia prawo szokujące dla mnie to znaczy mówił żyła by zmusić uwagę zwracają się do kleru do arcybiskupa muzę potworka, który jest aktualnie szefem Episkopatu Francji oraz wymusić w końcu uznaje, że to było ludobójstwo, a więc sposób, że to była zbrodnia przeciw ludzkości to co się stało, że to to miało charakter systemowy i że to była zdrada dokonana na bardzo wielu poziomach łączył właśnie kategoria ludobójstwa z kategorią zdrady zdrady względem niewinnych małoletnich zdrady względem ich rodzin zdrady względem wiernych kościoła katolickiego zdrady względem Ewangelii zdrady wobec Chrystusa było to niesłychanie mocna i przerażająca, a jak pytamy prawda od co znaczy nie doktrynalnie poczynając od czegoś bardzo nas na co bardzo zwrócono uwagę także w tym raporcie, że to nie jest tak jak sobie myślano grzech przeciwko szóstemu przykazaniu, czyli przed takim przekazaniu nieco oddziału, że to jest oczywiście, że to wykorzystanie seksualne, które jest grzechem przeciwko przykazaniu piątemu nie będziesz zabijał, bo to jest po prostu akt najgorszej przemocy 1 i jeden z najgorszych rodzajów przemocy, który był strukturalnie uzasadnione czemu w tym, że ksiądz biskup Marek się dać tury, którzy byli wyświęceni mieli oni mają władze świadczeń w kościele katolickim byli traktowani jako reprezentanci Chrystusa jako przedstawiciele władzy sakralnej jako exposé to, że tego sacrum w rzeczywistości często używano wobec nich określenia drugi Chrystusa alter Christus teraz nie ma innego katolicyzmie, ale jednak bardzo to było takie wyraziste szczególnie po reformacji i w związku z tym zawsze podkreślam dla mnie to też było takie szokujące odkrycie, kiedy spotkałem się z ofiarami tych przestępstw po raz pierwszy oraz bale naście lat temu nie było w Polsce gotowe wiele jednak jak mówi sobie wyobraża po pierwsze, dzieciom jest bardzo trudno mówić w operowym mechanizm psychologiczny jest rozpoznany ale gdy nawet już poprawiły się przełamać i wrócić do swoich najbliższych np. do rodziców z tym, że ksiądz bardzo coś złego zrobi to rodzice nie byli w stanie uznać, jakby tego, że dziecko mówi prawdę, dlaczego dlatego, że oni kodowane to, że ksiądz jest reprezentant Chrystusa to jest drugi Chrystus on nie może się dopuścić niczego takiego i całe zło systemowe jest oparte na takiej teologii to znaczy te wszystkie tuszowania spraw datą cały mechanizm jest był już wielokrotnie opisywany nie będę go tutaj powtarzać tego opisu, ale to miało źródło właśnie w tym o ochronie tej sakralne ości władzy tak kapłańskiej, ale która przez MF miało związek można no właśnie, ale mam taką myśl, kiedy słucham teraz właściwy jest przekazanie pierwsza nie będzie miał bogów cudzych przede mną to w pewnych przypadkach tak było przez wieś dobrze ja byłem teraz niedawno skończyliśmy prace komisji badającej przypadek pewnego dominikanina kolesie uznał, że głos Boga prawda rzadsza właściwie Quazi Boga za takiego Boga prawda za Mesjasza dla drugiego Chrystusa i dokonywał bardzo perwersyjne aktów w związku z tym takie coś narzeczy, ale tutaj akurat w tym raporcie francuskim podkreśla przede wszystkim, że to jest jeden z najbrutalniejszych aktów przemocy jakich może zdarzyć w naszej rzeczywistości i w związku z tym jest przekroczenie tego piątego przykazania nie przekazania szóstego oznaczającego nie nazwa odnosząca się do takich sytuacji jak zdrada prawda nie rozumiem, że to jest decyzja, że tutaj próbowałby próbuje się pokazać w ten sposób, że nie chodzi o realizacji seksualności tylko przemoc z tak jak najbardziej i tak jest bardzo mocne stwierdzenie tak przemoc była wspierana systemowo przez bardzo wypaczone oto logika państwa to jest jakby trudno czy sądzi, że jest realne rzeczywiście w tej sytuacji zwołanie Soboru czy jest czy w ogóle widzieć taką gotowość w kościele nie widzę takiej gotowości jeszcze natomiast kościół francuski w ogóle katolicy we Francji to był Probierz takich pozytywnych zmian uznawany był za taki wskaźnik pozytywnych zmian w katolicyzmie w ostatnich dekadach teraz mamy do czynienia ze zniżkami jak nie wiem Jan Paweł II mówił o wiośnie kościoła od wiosny miał się przejawiać takich nowych aktywnościach wspólnotowych, których we Francji było trochę tak takich nowych wspólnot reformie zakonu w reformie liturgicznej pewnych nowych propozycjach teologicznych Francja kościół francuski ten przodowała ujawnił się bały, bo mam czekać przodował francuskiej w tym im o i teraz widzimy, że rzeka była pewna maska masa krytyczna właściwie, dlatego że ten nowy firmowych wspólnota, które miało być właśnie znakiem wiosny kościoła dochodziło wielokrotnie był wykorzystanymi wykorzystywanie seksualnych i i właściwie nie ma czego zbierać no to jest olbrzymi szok dla katolików francuskich przemyśleć po prostu w jaki sposób nawet nie katolicyzm, ale chrześcijaństwo może funkcjonować dalej, jeżeli katolicy francuskie Probierza to stało się Probierzem właśnie tego czy zmiana bardzo ważna i konieczna i instytucji kościelnych jest możliwe można w to wątpić na razie, ale ten raport nie pozostanie bez Echa to jest niemożliwe w tym systemie naczyń połączonych, jakim jest katolicy w ogóle rozpacz aktywnie świata ten raport kadra pod będzie miał wpływ na inne kościoły także na kościół w Polsce, który często jest traktowany przez pewnych wiernych katolików tutaj jako coś osobnego coś wyjątkowego co im projektowanego NATO, zwłaszcza systemowym wiemy że, że na pewno tak nie jest nie było, ale niektórzy rodak takim błogim poczuciu trwają tak duża, że pewne Staś perwersja nie dotknęły kościoła w Polsce taki sam sposób jak właśnie np. kościół francuski to jest nieprawda od razu sobie powiedzmy, a i to będzie coraz mocniej coraz gwałtowniej coraz Strasz jakiejś większej dynamice docierało do różnych ludzi do katolików na świecie być może się skończy podobnym naciskiem jak w przypadku Francji, bo ta komisja powstała dlatego 3 lata temu, ponieważ wierni mieli dość bierni świat chce Francuz i zaczęli bardzo mocno naciskać na biskupów, którzy chowali głowę piasek zamiata sprawy pod dywan, żeby taką niezależną komisję powołać i biskupi się poddali takiej woli jak w Polsce nie widzę np. w innych miejscach także, ale ja widzę, że to po prostu wraz z powodu to jest początek procesu tak właśnie nie da zatrzymać i najpewniej doprowadzi do odwołania nowego Soboru na pewno do zmian nie tylko instytucjonalnych, ale i doktrynalnie tylko jeszcze nie wiemy ile zajmie dziękuję bardzo, dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor kwartalnika więź był państwa moim gościem czternasta 34 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska realizował się waluta połączenie przegapiły początek audycji cały program w formie podcastu znajdziesz na tokfm PL Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA