REKLAMA

Tropikalne noce, wyspy ciepła, ulewy - "klimatyczna" analiza PAN dla miast

Światopodgląd
Data emisji:
2021-10-07 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:09 min.
Udostępnij:

Rozmawiamy ze współtwórczynią analizy dr hab. Iwoną Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, sekretarz interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
PAP świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz dr hab. Iwona Wagner dzień dobry pani profesor dzień dobry pani dobry państwu prof. Wagner jest związana z uniwersytetem łódzkim katedrą June jako Eko hydrologii ekologii stosowanej jest też sekretarzem interdyscyplinarnego zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk szczególnie w kontekst naszej rozmowy zwrócę uwagę na drugą funkcję, dlatego że ten, że zespół Rozwiń » doradczy, którego prof. Wagner jest właśnie sekretarzem przygotował bardzo ciekawą i Milko ciekawą, ale ważną analizę dotyczącą tego, jakie są zagrożenia wobec miast w obliczu kryzysu klimatycznego akurat tak może nawiązując, ale trafiają jedynie na tekst, który zwraca uwagę na to, że 14 światowej populacji całej na świecie wszystkich ludzi na świecie jest narażone na śmiertelne te fale upałów jak to się po polsku najczęściej mówi i to zagrożenie wzrosło trzykrotnie od lat osiemdziesiątych, a ten pewnie będziemy też mówić, ale właśnie może pierwsze pytanie, dlaczego miasta, dlaczego miasto się właśnie przyjęliście wtedy, gdy przyjrzeć się miasto, ponieważ ono, kiedy mówimy o zmianach klimatu to najczęściej obawiam się konsekwencji w stosunku do samych siebie to znaczy do ludzi ich sposób funkcjonowania gospodarki rozwoju gospodarczego, którego wszyscy się wciąż spodziewają w niezmienionym kształcie no, więc ludzi mieszka w miastach, więc popiersie wiadomo, że klimat zmienia tak jak pani powiedziała zmienia się coraz szybciej wiadomo, że już cele porozumienia paryskiego to znaczy, żeby próbować ograniczać ocieplenie globalne 1,5 stopnia są co właściwie nierealne ten będzie oddziaływał na ludzi żyjących w miastach w sposób szczególny, o czym za chwilę powiemy dlaczego, a w miastach mieszkało bardzo dużo, bo to jest w NATO za chwilę to będzie 68% ludzi do połowy naszego wieku z Europy to 75% a, a w Polsce ponad 60% ludzi, więc duża liczba narażonych osób na skutki tego tych zmian klimatycznych miasta też takie obszary, gdzie gromadzona jest infrastruktura która, jeżeli będzie podlegała tym ekstremalnym warunkom klimatycznym, które są przewidywane w związku z antropologiczną ociepleniem no to będziemy również ponosić tego znaczące koszty, a do tego jeszcze samo miasto sam sama struktura miasta powoduje, że ekstrema klimatyczne będą odczuwane w mieście być może bardziej intensywnie niż poza miastem właśnie, bo po pierwsze, raport zwraca uwagę na NATO, że konieczne będą z 1 strony próba ograniczenia tego zmiany klimatu, bo miasta się również przyczyniają, bo w funkcjonowanie związane z emisjami co 2, więc można zrobić, żeby ograniczyć te destrukcyjne emisję, a z drugiej strony już też kwestie adaptacji tak jak mówi prezes Wagner mną już tego ostatniego raportu PiS tak naprawdę wynika, że nie da się zatrzymać przy 1,5 stopnia, więc te 2 zjawiska, które szczególnie wybrzmiewają w tym raporcie, chociaż jest dużo bardziej szczegółowy to oczywiście właśnie gorąco, a z drugiej strony takie dramatyczne ulewy co to są miejskie wyspy ciepła no właśnie to jest też specyfika miasta, o których wspomniałam, że ona będzie nasilała nam na ekstrema miejska wyspa ciepła to jest takie zjawisko, które polega na tym, że wyniku samego charakteru zabudowy miejskiej temperatura w mieście jest wyższa niż poza miastem to są materiały, które są stosowane do budowy takie, które są ciemne, które bardziej pochłaniają promieniowanie słoneczne niż odbijają, a więc miasto nagrzewa się szybciej po drugie, jego taka trójwymiarowa struktura, która uniemożliwia szybkie schładzanie się, zwłaszcza w nocy powoduje, że oczekuje zatrzymywane, a dodatkowo na mieście mamy jednak znacznie mniej terenów zielonych terenów otwartej wody, które są takimi naturalnymi systemami stabilizuje łące mikroklimat chłodzącymi nawilżającymi powietrza tego nie ma w związku z tym miasto nagrzewa się dużo bardziej i te różnice pomiędzy centrami takim w tym ściśle zbudowanymi przedmieściami miast mowa sięgać kilku czasami nawet kilkunastu stopni, więc teraz wyobraźmy sobie, że zmiany klimatu nam się nasilają będzie coraz bardziej gorąco, ale to oznacza nie tylko, że średnia temperatura wzrośnie, ale będzie też więcej fal upałów fale upałów są takie okresy przynajmniej trzydniowe, kiedy temperatura przekracza 30 stopni takich fal upałów będzie nawet kilkakrotnie więcej pięcio sześciokrotnie więcej tak jak dla Warszawy policzono, więc nie dość, że Rze, że ten cały system klimatyczny będzie bardzo się ocieplał będzie coraz bardziej gorąco to jeszcze w miastach będzie odczuwalne kilka, a nawet być może kilkanaście stopni więcej z tym wiąże niestety zwielokrotnienie liczby ofiar śmiertelnych no wiąże się, zwłaszcza tutaj jeszcze takie drugie zjawisko, którym wspomnę to znaczy noc tropikalna, bo bo, jeżeli nawet gorące w ciągu dnia, a my mamy możliwość nie myśli twórczej czy jechać poza miasto czy włączyć klimatyzację, aczkolwiek na to, że można zastanawiać z kolei to zużycie energii i znowu emisję co 2 no ale ale mamy możliwość ochłodzenia się tak to jeszcze to to jeszcze jakoś możemy funkcjonować w takich warunkach natomiast, jeżeli mamy tzw. noce tropikalne to znaczy taką dobę, że ani podczas dnia ani ciasnoty c temperatura spadnie poniżej 20 stopni wtedy już to funkcjonowanie naszego organizmu jest znacznie bardziej utrudniona, zwłaszcza w przypadku osób starszych osób z chorobami przewlekłymi układu krążenia czy układu oddechowego tutaj osoby są najbardziej narażona osób też na co zwracać uwagę starszej będzie więcej taki mamy trend demograficzny co też przyczyni się może się przyczynić się, że nic nie próbujemy z tym zrobić do jeszcze większej liczby ofiar tutaj do musicie państwo, żeby czytać to jest wydają się bardzo ciekawy ważny raport i wskazuje na wiele innych zjawisk związanych z kryzysem z klimatem funkcjonowaniem klimatu już mogę powiedzieć wmieście oczywiście zwraca też uwagę na to jak można prób miasto powinny próbować ograniczyć emisję c 2 oczywiście wiąże z budownictwem z ograniczeniem procesu tzw. Soup organizacji z ograniczeniem ruchu samochodowego w miastach, ale taka pojawia się koncepcja, która w, którą dają się, chociaż myśmy zdążyły naświetlić nazywa się zielono błękitno, a myślenia właśnie o zarządzaniu tymi procesami w mieście, o co chodzi tak w Łodzi nasza infrastruktura to jest takie takie sformułowanie, które robi swoją karierę teraz powiedziałaby w wielu kręgach, ponieważ do trochę zmienia sposób patrzenia na zieleń na drogę często myślimy o tym, że Rze, że drzewa parki to fajnie jest Zielona i przyjemniej jest bardzo ważna funkcja dzięki Zielonej infrastruktury, ale chciałabym też, żebyśmy zaczęli patrzeć na zieleń i na wodę w mieście jako taki niezbędny element tkanki miasta, który oprócz tego, że ładnie wygląda uprzyjemnia funkcjonowanie to ma swoją bardzo bardzo konkretną funkcję to znaczy np. czy drzewa bardzo skutecznie mogą łagodzić taką odczuwalna temperatura i zwiększać wilgotność powietrza pod warunkiem, że systemy korzeniowe mają dostęp dowody nowo, jeżeli nie mają wtedy oczywiście ten ten proces taki biologiczny, jakim jest parowanie po prostu staje, ponieważ drzewa nie mają tej wody, którą mogłyby transferować, a więc to połączenie takie takie celowe funkcjonalne i przemyślenie przemyślany punkt połączenia zieleni wody w mieście ma może sprawić, że ta zieleni będzie naprawdę skutecznie atakować warunki życia w mieście oddano do Aksam klimatyczny też oczywiście w pewnym zakresie na, jeżeli w dalszym ciągu będziemy emitować rynek węgla i to toczy pani będzie się nasilała to granica tego szyfrowania ekstremów przez następne trzeba liczyć zostaną przekracza natomiast chodzi o to, żeby myśleć o tym, żeby zieleni i wody w mieście było jak najwięcej i żeby one one właśnie działały w sposób taki spójny funkcjonalny i funkcjonalne trochę tak jak infrastruktura drogowa prawda, kiedy ją projektujemy myślimy o tym, że ona ma się nie wiem jak sprawnie funkcjonować nie może być kawał drogi tam rondo, gdzie indziej musi być połączona musi być spójna tak samo zielenią to powinien być spójny system zieleni, a który poprawia jakość życia w mieście jak bardzo to, o czym pani mówi mam nadzieję, że wzrost w intencji my prowokacji jest fanaberią naukowców i potencjalnie aktywistów, bo już mam wrażenia wrażenie, że przebiła się krytyka betonozy i walka o to, żeby drzew było więcej drzew jest coraz mniej, więc na ile ta koncepcja, której pani mówi jest już gdzieś prowadzona na tzw. Zachodzie i prędzej lub później dotrze również do polskiej znaczne ile te rozwiązania, które naukowcy w wypracowuje cie są realizowane przez polityków no one są bardzo realizowane pierwszy raz komisja europejska powiedziała błękitne zielone infrastrukturze 2013 roku, czyli daj Boże ile będzie 8 lat temu co prawda 1, kiedy było jesteś taki taki świetny dokument od, który ma tytuł Zielona infrastruktura wzmacnianie kapitału naturalnego Europy już daje szereg przykładów w jaki sposób, stosując właśnie systemy naturalne to znaczy sprawne połączenie zieleni wody krajobrazu naturalnego pół naturalnego lub nawet rehabilitowane go można ograniczyć koszty różnych działań infrastrukturalnych nie zawsze jest tak albo właściwie rzadko kiedy jest tak, że zbiornik zaporowy np. działa sprawniej przeciwpowodziową niż Dolina zalewowa, a koszty są ogromne nakłady znowu na infrastrukturę i dwutlenek węgla przy budowie przy eksploatacji przyjazd znaczące natomiast system naturalny może zastać zapewni znacznie lepszą zlecił zabezpieczenie przeciwpowodziowe przy kosztach minimalnych w porównaniu z infrastrukturą albo może nawet wystarczy po prostu nie degradować, więc ta koncepcja funkcjonuje ona funkcjonuje w wielu krajach no nie wiem czy mamy czas w tej chwili, żeby podać konkretny przykład miast mamy czas jeszcze tak krótko podać konkretne konkretny przykład z Kopenhagi tam też 2000 jedenastym roku nastąpił taki duży opad 150l wody na metr kwadratowy spadło w ciągu 2 godzin i nosi straty były ogromne straty sięgnęły ponad 1 000 000 000USD potem jeszcze były odszkodowania na kolejnych jest dobrze pamiętam 5 000 000 000, więc ogromne ogromny paraliż miasta aż o zagrożenie życia zdrowia stratę i mieniu społecznym i prywatnym i Kopenhaga wyciągnęła wnioski z tego zdarzenia i przeprojektowano cały system kanalizacji deszczowej w mieście i okazało się, że zamiast przebudowywać rury to uzupełniono ten system bardzo dużą ilość połączonych właśnie funkcjonalnych terenów zieleni, które przechwytują wodę opadową i okazało się, że inwestycja w ten w ten system to było 900 000 000USD, czyli czy właściwie jak zaoszczędzić 200 000 000USD na NATO inaczej gdyby, gdyby zainwestowali w ten system wcześniej to kto to w Libii przed ryzykiem straty byłyby do przodu tak, a jeszcze do tego oczywiście nie policzyli ile będą kosztowały stratę na związane z podtopieniami miasto w wyniku ocieplenia klimatu i one też tam szły jak jakiś bardzo wysokie dużo dużo ran dwu trzykrotnie wyższe niż te te, które zainwestowana Bojki toczoną infrastrukturę, a to budżet budżet 2011 rok czy te scenariusze, a PiS ówczesny były jeszcze wprowadzić dzisiejszymi mocno niedoszacowane tak, ale na koniec cytuje w tej akurat rozmowy, że w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku dwudziestego i odzwierciedlające postanowienie krajowej strategii rozwoju Regionalnego 2030, a także krajowej polityce miejskiej 2023 wyzwania cele klimatyczne są marginalizowane i nie obejmują odpowiedzialności za klimat i środowisko no więc, że walka trwała tak wybitnych powiedzenia jak premier tylko, że w tej chwili jest ono powstaje nowa miejska polityka Kremla okrutne polityka miejska i ona już klimat na szczęście nie uwzględnia cały raport jest ogólnodostępny możecie państwo to jest bardzo wiele wątków szczegółów doczytać bardzo dziękuję pani prof. dr hab. Iwona Wagner z Uniwersyteckiego Uniwersytetu łódzkiego państwa gościem też sekretarz interdyscyplinarnego zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk ten zespół właśnie wydał taki raport o skutkach klimatycznych dla miasta, którym rozmawiałyśmy informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA