REKLAMA

"Czas bić w Dzwon Zygmunta" po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. prawa unijnego

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-10-08 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:11 min.
Udostępnij:

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wszystkie kwestionowane przez premiera zapisy unijnego traktatu są niezgodne z konstytucją. Tym samym sędziowie stwierdzili, że prawo krajowe jest nadrzędne względem prawa europejskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa 6 min temu minęło południe, a goście dzisiejszego programu jest prof. Mirosław Wyrzykowski przewodniczący rady fundacji Instytut spraw publicznych sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu po wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej posypały się komentarze poście w całej Europie w tym w komisji europejskiej, ale także w prasie no i tutaj właściwie Rozwiń » można mówić o jedno głosie ten wyrok nazywany jest polexit prawnym czy pan pani profesor zgadza się z tą recepcji mam wrażenie, że jesteśmy w sytuacji tryb przypominającej filmy powiedzenie Houston mamy problem Otóż Warszawa Warszawa mamy problem mam problem bardzo poważny z tego względu, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wczorajszy ono nie ma specjalnie poważnego znaczenia prawnego może do tego wrócimy jeszcze, ale ma ogromne znaczenie z punktu widzenia odbioru percepcji Polski rządu polskiego, a my w zakresie stosunku rządu polskiego do Unii Europejskiej do procesu integracji europejskiej, jeżeli ministrowie spraw zagranicznych minister spraw zagranicznych Niemiec minister Europe PS spraw europejskich Francji zabierają głos w tej sprawie no to oznacza, że kancelariach rządowych Europy zagotowało się, że tutaj już przekroczony został punkt krytyczny, dlatego że bardzo rzadko się zdarza zdarzają wypowiedzi polityczne i tego szczebla na temat wyroku sądowego, nawet jeżeli jest to sąd Konstytucyjny w no, a mówił pan panie profesorze o niewielkich konsekwencjach prawnych tego wyroku, czyli rozumiem, że jeśli Trybunał Konstytucyjny w tzw. twierdzi, że niektóre przepisy traktatu są niezgodne z polską konstytucją mimo to polskie władze będą stosować wyroki cudze likwidują izbę dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym np. będą płaciły kary, które słał wyznacza Polsce w ramach zabezpieczeń to rozumiem, że wszystko z porządku myślę, że trzeba popatrzeć na ten problem z innego punktu widzenia, a mianowicie czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego cokolwiek zmienia w treści i obowiązywaniu przepisów traktatu Unii Europejskiej, które były nie był przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego no proszę zwrócić uwagę, że Trybunał Konstytucyjny ocenił przepisy innych i traktatu Unii Europejskiej do czego nie ma prawa, bo przecież jedynym organem sądowym, które może oceniać orzekać o ważności i treści przepisów traktatu Unii Europejskiej traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest europejski Trybunał sprawiedliwości to oznacza, że mamy do czynienia z sytuacją, w której dla obowiązywania Generali i dla obowiązywania w Polsce przepisów uznanych za niezgodny z konstytucją ten wyrok nie ma najmniejszego znaczenia nie bowiem Trybunał nie jest kompetentny Trybunał Konstytucyjny do oceny Kos z przepisów traktatu Unii Europejskiej na znaczne z tego punktu widzenia to jest to jest wyrok w jakimś sensie chce można być pusty pusty chyba nie jest, bo usłyszeliśmy wczoraj w uzasadnieniu ustnym tego wyroku co tak naprawdę chodziło chodziło o to, żeby nie stosować wyroków Sułek przynajmniej w 1 aspekcie to znaczy w tym czy z sędziów są w Polsce prawidłowo powołani czy mogą orzekać czy są sędziami, więc zrozumieć, że Rze, że to był główny cel tego całego przedsięwzięcia zarówno ze strony premiera, jaki ze strony liczyłem ski i dochodzimy do istoty problemu mianowicie chodziło o to, żeby poprzez takie sformułowanie wyroku uzyskał żony i władze polityczne w państwie glejt na to, żeby nie stosować w Polsce przepisów Unii Europejskiej na, więc to to jest skutek, której u podstaw, którego należy wniosek Prezesa Rady Ministrów natomiast nie ma to jak powiadam żadnego znaczenia dla dla obowiązywania prawa Unii Europejskiej bowiem zasadą prawa Międzynarodowego jest to, że żaden państwo żadne państwo nie może powoływać się na przeszkody wewnętrzne czy to na poziomie konstytucyjnym ustawowym dla nie zrealizowania zobowiązań pytań wynikających z umowy międzynarodowej umowa, czyli traktat Unii Europejskiej obowiązuje obowiązuje we z takim takiej treści, jaka została pierwotnie mu nadana i jakiekolwiek próby uzasadnienia nie obowiązywania części czy w zakresie w Polsce nie mają żadnego skutku prawnego punktu widzenia prawa Międzynarodowego na tak, ale co się dzieje panie profesorze jeżeli, jeżeli Polski sąd mówi będziemy kontestować wyroki trybunałów europejskich to oznaczać można to robić tak bezkarny te te polskie sądy nie mogą kontestować wyroków Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego że polskie sądy są sądami europejskim i polskie sądy w w momencie, w którym zauważą samych siebie albo na podstawie interpretacji prawa dokonanego przez Trybunał sprawiedliwości mają bardzo prostą drogę działania zgodnego z prawem, a mianowicie mają obowiązek pominięcia w swoim orzeczeniu przepisu prawa polskiego, które jest niezgodne z prawem europejskim i w tym zakresie w tym orzeczeniu w tej sprawie nie mamy do czynienia z relacją nadrzędności i podrzędności, które prawo jest wyższe czy prawo konstytucja czy prawo Unii Europejskiej, bo wiadomo to wynika z art. 8 konstytucji rząd Rzeczypospolitej polskiej najwyższym prawem jest konstytucja i nigdy nie było na ten temat sporo natomiast był spór i czy może powstać spór wtedy, kiedy albo KONS przepisy konstytucji albo przepisy ustaw stoją w kolizji czy mogłyby stać w kolizji z prawem międzynarodowym do przestrzegania, którego Polska zobowiązała wtedy należy w procesie stosowania prawa, czyli orzekania pominąć przepis Polski i zastosować przepisy prawa europejskiego Noto spróbujmy panie profesorze przejrzeć konkretnej sprawie np. jest w dalszym ciągu pracuje izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym cudze wydało już w tej sprawie swoje postanowienie no a na mocy wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego Trybunał konstytucyjnego Julii Przyłębskiej można powiedzieć, że tego tego orzeczenia złe można stosować, więc jest w Polsce izba dyscyplinarna działa legalnie to są sędziowie czy też sąd czy nie odpowiedź jest już wydana przez Trybunał sprawiedliwości, a mianowicie izba dyscyplinarna nie spełnia warunków, jakie stawiamy sądom zarówno z punktu widzenia art. 45 polskiej konstytucji to jakiś punkt widzenia art. 19 traktatu Unii Europejskiej w powiązaniu z art. 47 karty praw podstawowych Unii Europejskiej izba dyscyplinarna została zdyskwalifikowana jako sąd w rozumieniu zarówno prawa polskiego, jakie prawa europejskiego co to oznacza to oznacza, że mamy do czynienia, a mamy w dalszym ciągu do czynienia z zachowaniami osób, które zostały mianowane sędziami Izby dyscyplinarnej, które są z punktu widzenia prawa zachowaniami nielegalnymi niezgodnymi z prawem to jest nadużycie na kompetencji przez osoby zasiadające w izbie dyscyplinarnej problem polega na tym, że mamy ograniczone możliwości egzekwowania odpowiedzialności tych osób za naruszenia prawa, jakim jest orzekanie przez te osoby panie profesorze wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM prof. Mirosław Wyrzykowski przewodniczący rady fundacji Instytut spraw publicznych i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku jest gościem państwa moim prof. Mirosław Wyrzykowski przewodniczący rady fundacji Instytut spraw publicznych i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku jest gościem państwa moim panie profesorze i mówiliśmy o ewentualnych skutkach prawnych tego wczorajszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej pana zdaniem te te skutki same w sobie są niewielkie, ale na niepokój jak słyszeliśmy w informacjach właściwie w całej Unii łącznie z szefową Unii Europejskiej panią Sandrę light, która analizuje ten ten wyrok i ma podjąć kroki w w jego sprawie co się dzieje wstyd co się dzieje w sytuacji gdy, gdy po prostu do prawnicy mówią, jaki jest a, a Trybunał Konstytucyjny mówi wcale tak nie jest, więc odpowiem też z powodu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest taka, że zdecydowana i szybka reakcja międzynarodowa, bo kupiliśmy bilet czy, żeby znaleźć się w tym pociągu, który nazywa się Unią europejską wspólnotą europejską i kupiliśmy bilet na określonych warunkach to oznacza, że uznaliśmy regulamin, który w tym pociągu obowiązuje i nagle okazuje się, że nie podoba nam się ten regulamin nie podano badam ten regulamin, dlatego że rząd Polski i Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej polskiej dokonują swojego swoistego niezrozumiałego dla pozostałych pasażerów rozumienia wykładni tego regulaminu i co to oznacza to oznacza, że zaczynamy być traktowani jako pasażer na gapę, który no i żaden pasażer na gapę nie jest pasażerem uczciwym i dlatego i będziemy mieli kłopoty z wiarygodnością już mamy od dawna kłopot wiarygodność, ale będziemy mieli kłopoty również związane z tym, że takiego pasażera na gapę przywołuje się do po co do porządku i są metody strukturze i mechanizmie ochrony porządku unijnego jak chociażby postępowanie przeciw naruszenia wyobrażam sobie sytuacji, w której dosyć szybko będzie komisja europejska skieruje sprawę do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej związaną z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zapyta o to w jaki sposób czy in w jakim zakresie orzeczenie narusza prawo Unii Europejskiej, jeżeli narusza będzie naruszało zdaniem Trybunału to Polska będzie musiał ponieść konsekwencje chociażby finansowe na zobowiązanie do przywrócenia stanu zgodnego z prawem i jeżeli 1 to jest coś takiego co w prawie administracyjnym nazywa się grzywną w celu przymuszenia i można tę konstrukcję zastosować, bo już jest stosowana w przypadku kopalni węgla brunatnego, więc akcje będą będą na różnych poziomach teraz są polityczne za chwilę będą już wytyczne prawne w dal wygląda na to, że polskie władze nie są specjalnie tym przejęte jeszcze niedawno, gdy Polska ratyfikowała krajowy plan odbudowy premier Mateusz Morawiecki mówił, że to jest wielkiego osiągnięcia, że to jest nowy plan Marshalla dziś, gdy właśnie m.in. ze względu na ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej wypłata po może stanąć pod znakiem zapytania słyszymy np. szefa NBP pana Glapińskiego, że to właściwe są jakieś drobne, ale od 6 lat jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że władze polityczne nie przywiązują najmniejszej uwagi, jeżeli ich niezależnych tym władzom na na na tym, żeby przywiązywać wagę do prawa, jeżeli popatrzymy na w szerszej perspektywie to przecież to co się dzieje w tej chwili w relacjach na poziomie prawnym, które w relacjach między polską, a Unią europejską jest odbiciem tego co jak jest stosunek do konstytucji konstytucyjnych wszystkich konstytucyjnych organów państwa z wyjątkiem Rzecznika Praw Obywatelskich proszę państwa przecież w ostatnich 6 latach konstytucja została zniszczona w stopniu nieznanym dotychczas nie ma rozdziału konstytucji, którego przepisy nie byłyby naruszone przez parlament przez prezydenta przez rząd przez Prezesa Rady Ministrów, a to oznacza, że stosunek do prawa i jeśli chodzi o stosunek do prawa europejskiego jest jedynie odbiciem stosunku, że z władz Rzeczypospolitej polskiej do własnej konstytucji, jeżeli jeżeli i jeżeli w tym Trybunał Konstytucyjny mówi o suwerenności i mówi że, że cytuję w wyniku działań władz Unii Europejskiej osiągnięciu nowego etapu Rzeczpospolita nie może funkcjonować jako państwo suwerenne demokratyczne no to ja mówię, że Rzeczpospolita Polska utraciła suwerenność już dawno, bo nie jest suwerennym państwem to, którego konstytucyjne organy łamią własną konstytucję, więc przepraszam powtórzono ubrał się dia był Włoch nad ogonem na mszę dzwoni no nie może ktoś, kto narusza konstytucję powoływać się na obowiązywanie prawa, które mu się nie podoba uznawaniu, że tego prawa nie ma, bo do tego sprowadza się orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego profesorze czy na gruncie prawa mogą nas wyrzucić z Unii Europejskiej czy taka taka możliwość Kret traktat towarze, jeżeli któryś z członków no permanentnie z premedytacją nie przestrzega unijnego prawa unijnych reguł to czy można się go pozbyć nie takiej możliwości nie ma o natomiast i myślę, że powstaje w coraz większym stopniu sytuacja, którą bym opisał następującą mianowicie jest 27 państw, które są jak jak ciała niebieskie pewnej konstelacji w pewnym ruchu pewnych na pewnych trajektoria, które są są generalnie wspólnie jedno z tych państw właśnie 2 Węgry Polska od pewnego czasu zderzają się czołowo z punktem odniesienia z całym centrum Unii Europejskiej odbijają się od po tym zdarzeniu takim odbiciu ich trajektoria się zmienia i zmienia się coraz bardziej co oznacza że, że coraz dalej jest Polska i Węgry od centrum procesu integracji Unii Europejskiej i w pewnym micie, a trajektoria będzie tak odległa od tak inna od trajektorii innych państw, że przestaniemy koniec końców uczestniczyć we tym my w tym w tej wspólnocie to to jest to do tego doprowadzi m.in. politycznie wczorajsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego tak, ale skoro wyrzucić nas nie można sami jak słyszymy jest także ZUS prominentnych przedstawicieli PiS-u wcale z Unii wychodzić nie zamierzamy na to są będziemy się to będzie będziemy się oddalać od Unii, ale tak rozumiem będziemy się będziemy się oddalać będziemy zmarginalizowani przecież, jeżeli Unia opiera się na dobrej wierze wszystkich państw członkowskich na zaufaniu na legalności, jeżeli nie ma dobrej wiary, jeżeli utracona jest utrata utracone zaufanie do partnera, jeżeli są dramatyczne gesty nielojalności wobec pozostałych państw Unii Europejskiej no to Polska traci jakąkolwiek możliwość tworzenia związków negocjacyjnych z innymi państwami to japońska Polska traci możliwość inicjatywy by realizowania projektów wespół z innymi państwami no i będziemy takim uczniem ostatniej ławce coraz bardziej i to widzimy że, że to się staje na chodniku to jest tej wczorajsze orzeczenie powinno być wielkim dzwonem alarmowym dla wszystkich jeżeli, jeżeli dzwon Zygmunta miałby być użyty jest użyty w wyjątkowych sytuacjach to powinien w niedzielę kilka razy zadzwonić by obudzić ludzi i uświadomić im co się zdarzyło coś jeszcze zdarzy, jeżeli nie będzie odpowiedniej reakcji opinii publicznej, czyli nas obywatelek i obywateli no bo rozumiem, że ten wczorajszy wyrok można stosować tak czyli, czyli nadal kontestować np. z orzeczenia psuła na, ale można też polskie władze mogą tego nie stosować to znaczy dostosować do wyroków cóż my to będzie prawdopodobnie tak tak przedstawiane we działaniach o charakterze dyplomatycznym i IT teraz pytanie czy po tylu latach w na takiego w myśl takiego jednak wprowadzenia złączy i cieszenia się z tego, że wprowadził się błąd partnerów czy oni jeszcze są będą skłonne udawać, że wiedzą, że wierzą w to, że argumenty przedstawiane przez władze polskie są prawdziwe rzetelne ne takie, z którymi można, na podstawie których ci, o których można poważnie rozmawiać ci nie sądzę, żeby ktokolwiek jeszcze miało jakiekolwiek wątpliwości złudzenia do czego zmierza na koniec jeszcze zapytać o pańską intuicja czy sądzi pan że, że Zbigniew Ziobro będzie nadal prowadził to tę działalność stronę z reformowaniem systemu sądownictwa tak naprawdę jego nie jest jego destrukcji myślę, że zapyta zapyta pan panie redaktorze mają intuicję czy wyrok Trybunału zostanie bezzwłocznie opublikowane, więc myślę, że będzie bezzwłocznie opublikowany w natomiast moja intuicja oparta o obserwację rzeczywistości w odpowiedzi na pana pytanie jest taka że, tym bardziej będą prowadzone wszelkiego rodzaju działania ministra sprawiedliwości, aby uzasadnić się na pozorną rację określono nowy orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego to będzie interpretacja taka tego orzeczenia, że oto nie tylko mamy zielone światło coraz bardziej zielone dla dla kolejnej reformy wymiaru sprawiedliwości, ale że mamy zobowiązanie, które jest nałożony niby przez Trybunał Konstytucyjny do takich działań bardzo dziękuję za rozmowę prof. Mirosław Wyrzykowski przewodniczący rady fundacji Instytut spraw publicznych i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku był gościem tej części programu, a teraz informacja, a teraz na poważnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA