REKLAMA

Czy Bruksela zakręci kurek z pieniędzmi?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2021-10-08 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:22 min.
Udostępnij:

"Jeśli Komisja Europejska nie ma pewności co do wydawania pieniędzy, właściwie nie powinna Polsce wypłacić ani złotówki"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze Maciej Zakrocki dzień dobry zapraszam na raport gospodarczy jeszcze wczoraj po decyzji podjętej w gmachu Trybunału Konstytucyjnego komisja europejska wydała oświadczenie, w którym mogliśmy przeczytać, że ta decyzja budzi poważne obawy dotyczące prymatu prawa unijnego i autorytetu Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej komisja podtrzymuje potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego Unii, a mianowicie prawo Unii ma pierwszeństwo nad prawem krajowym Rozwiń » wszystkie decyzje europejskiego Trybunał sprawiedliwości są wiążące dla wszystkich organów władzy państw członkowskich w tym sądów krajowych dzisiaj w tej sprawie głos zabrała przewodnicząca komisji europejskiej Ursula von der Lauren jestem głęboko zaniepokojona wczorajszym orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego zleciłam służbom komisji przeprowadzenia dogłębnej i szybkiej analizy na tej podstawie podejmiemy decyzję o dalszych krokach powiedziała dodała obywatele Unii oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce potrzebują pewności prawnej, że przepisy unijne w tym orzeczenia europejskiego Trybunału sprawiedliwości są w pełni stosowane w Polsce co ta zapowiedź oznacza dla nas dla firm dla przyszłości krajowego programu odbudowy i całego siedmioletniego budżetu Unii od już za chwilę pytam gościa raport, ale teraz jeszcze krótkie informacje rynkowe wzrost cen ropy naftowej i obawy o podaż paliw opałowych, windując ceny diesla w Polsce do nowych tegorocznych rekordów olej napędowy w Polsce kosztuje średnio 583zł za litr i podrożał w skali tygodnia 10gr za litr średnie detaliczne ceny autogazu wzrosły w skali tygodnia o 12gr zaliczy do poziomu 308 za litr benzyny diewięćdziesięciu 5 oktanowej płacimy aktualnie 585, czyli 2gr więcej niż przed tygodniem ceny grudniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent dzisiaj kształtują się na poziomie 83USD za baryłkę i są najwyższe od początku października 2018 roku no i zobaczmy jeszcze króciutko co się dzieje na rynku walut, bo jeszcze wczoraj mówiłem o wzmocnieniu się złotówki w kontekście decyzji rady polityki pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych użyłem określenia, że euro odbiło się tak czy wartość euro od kwoty 460 no ale dzisiaj już znowu jest 460 frank 429 funt 542, a dolar 397 no to oczywiście związek z tym, o czym teraz będę już rozmawiał z gościem raportu gospodarczego raport gospodarcze, a tym gościem jest pan prof. Artur Nowak-Far prawnik ekonomista dyplomata katedra administracji publicznej szkoły głównej handlowej dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry panie redaktorze no i teraz tak przez ostatnie tygodnie słyszeliśmy, że komisja europejska wstrzymuje się ze swoją oceną krajowego programu odbudowy, bo czeka na to co w Warszawie powie sąd Julii Przyłębskiej już wiemy co powiedział czy pana zdaniem to oddala decyzję komisji europejskiej, a jeśli tak to co w praktyce będzie oznaczało, że zło w moim przekonaniu oddala decyzję komisji europejskiej co do zaakceptowania, a na krajowego programu odbudowy o nie wiem na ile oddala, bo w moim przekonaniu oddala na zasadzie być może nigdy, ale dlatego, że PiS tutaj powstaje po prostu fundamentalny problem dotyczący sprawczość prawa Unii Europejskiej sprawczości polegającej na tym, że w odniesieniu do wszystkich pieniędzy, które są pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, które również są UE UE umieszczone w krajowym programie od budowy domu ostatecznie to są pieniądze, które którymi dysponuje komisja europejska obowiązują określone przepisy unijne dotyczące zabezpieczenia tych funduszy za defraudację zwykłą taką w państwach członkowskich również i teraz, a nasz Trybunału, a ten organ, a powołany do oceny, a na zgodność ustaw z konstytucją powiedział właściwie, czyniąc to co czyni, a ZUS ten powiedział to, że on ma władzę kontrolowania orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i może orzec, że jakieś orzeczenie jest niezgodne z polską konstytucją w jakim fragmencie lub w całości i teraz abstrahując od tego, czego dotyczy, bo w odniesieniu do tej sprawy, którą mamy tutaj przed sobą, a tu i teraz to dotyczy, a art. 19 traktatu o Unii Europejskiej o głosowaniu europejskiej, a IR dotyczy, a rzetelności procesu rzetelności wymiaru sprawiedliwości tak można spokojnie powiedzieć, że trasa się w Polsce jakaś reguła taką która, która będzie stosowana przez rząd oraz przez SA będący z Radia France nie Trybunał Konstytucyjny czy Trybunał, który wykonuje funkcję kontrolne i będzie to polegało na tym, że jeżeli dane rozporządzenie dotyczące zabezpieczenia funduszy unijnych jakoś będzie niech ma tutaj ja władzy wykonawczej to ona wtedy z jakich którymi musi nie podoba wróci do Trybunału Konstytucyjnego albo, jeżeli nawet Trybunał sprawiedliwości unijny wypowie się na temat prawa danego przepisu co on oznacza w tym w tym systemie zabezpieczenia funduszy unijnych przed defraudacją to przecież zawsze można właśnie skierować się skierować swoje kroki do tego organu kierowanego przez tę panią, a który pan wspomniał, żeby on orzekł jakoś inaczej, bo przecież on powiedział, że on ma takie władztwo te, gdy tymczasem o trzeba wyjaśnić wszystkim czytelnikom, a wszystkim słuchaczom, że reguła jest taka Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej to Trybunał powołane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej wobec siebie nawzajem, żeby rozstrzygać różne spory w tym zakresie i on dostał władzę do tego, żeby on ostatecznie ZI jak jedynie w zasadzie w sposób autorytatywny rozstrzyga wątpliwości co do sposobu funkcjonowania przepisów prawa unijnego tylko on to może wzrok w żaden inny no sąd nie może zrobić może dać jakiś wielki zakład i nie może powiedzieć, że czegoś tam nie stosuje coś nie stosuje albo coś się podoba, bo nie podoba nie może tego zrobić, gdy tymczasem w Polsce ustala się tutaj systemowo, bo to też trzeba podkreślić zupełnie jakieś inne mogę z zastosowania prawa Unii Europejskiej jest bardzo groźny ma tak, bo on odnosi się również do wszelkich ośrodkom punktów, które może nić obywatel Cola lub obywatel innego państwa członkowskiego z wpływowym lokalnym politykiem, który również będzie mówił w ten sposób, że najnowszy to prawo jest zresztą unijne za ósmy tutaj wchodzi w grę, a nie nabędzie prawo konkurencji w składzie polityka, aby i ma jakieś interesy, ale od ich jakiekolwiek rozstrzygnięcie jakiegokolwiek organu unijnego było to widać tak kieruje te sprawy z to tego trybu koku o organu, który powołany do kontroli zgodności ustaw z konstytucją i on już tam jakoś inaczej może załatwić sprawę z niewielu politykom, że oni podobnie to nie dotyczy to kwestia tylko dotyczy tych właśnie tamtego wymiaru sprawiedliwości pana tak bardzo chodzi o ten wymiar sprawiedliwości, dlatego że tego rodzaju praktyka mona otwiera możliwości stosowania przez kogokolwiek i przez każdego 11 organ, który jest tutaj, a na tyle wpływowi na tyle może, że ma kompetencje, że może skierować właśnie te swoje kroki do Trybunału Konstytucyjnego o nie wie, dlatego że polityków powinno kontrolować prawo ani prawo powinno powinno być kontrolowane przez polityków no ale użył pan na początku wypowiedzi takiego dosyć interesującego sformułowania i prosiłbym o 2 słowa jeszcze wyjaśnienia, że może nigdy tych pieniędzy nie będzie czy może w takim razie fundusz odbudowy odporności funkcjonować bez jakiegoś państwa czy to jest także można w razie czego po jakiejś poprawie, bo one czas na wiele lat rozpisany sytuacji jakoś do niego wskoczyć w trakcie jak to miałoby wyglądać w w moim przekonaniu bardzo cieszę się, że pan uznał to za ciekawe o ujęcie sprawy, ale tych jest kwestia wygląda także, jeżeli systemowo ustala się tutaj taki system, który czy takie rozwiązanie, które tutaj mówiłem dopóki ono jest ono nie zabezpiecza po prostu by funduszy należycie funduszy unijnych nie da się po prostu powiedział takim systemie, że pieniądze są zabezpieczone te płacone do budżetu ogólnego i do momentu, do którego, a komisja europejska, która reprezentuje tutaj powiedzmy też to, a słuchaczom wszystkich wszystkie państwa członkowskie nie uznał, że ten mogę się zmieni jako zarząd teraz już jest bezpieczne dla tych zabezpiecza te fundusze to komisja europejska ani właściwie nie powinna wypłacać ani złotówki stan jest moja konstatacja natomiast, ale sytuacja, że nieco nigdy rząd, a nowy z zaczął, a potraktował to co co się zdarzyło jako pewne wyznaczenie tak powiem ma takich ram negocjacyjnych no i tutaj jakoś zmienić system dyscyplinarny sędziów tylko w moim przekonaniu powstaje drugi problem taki dla ca całość tego układu, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapadł Jonas za koszt, jaki jest i ono sygnalizuje taką uzurpację jednak kompetencji organu krajowego, których on nie ma zawiera te kompetencje poniekąd, a tylko oczywiście w Polsce jest skuteczne, ale zawiera Trybunałowi sprawiedliwości Unii Europejskiej stąd ja uznaję, że te lata wypłata jest bardzo zagrożona zlotym powiedział, że ten sam może być trwały i wiem też również, że się sygnalizuje przestrzeni publicznej, a rozliczne wizyty jednego z wiceministrów, który jeździ, ale dosyć ostatnio często Brukseli i najprawdopodobniej stara się przekonać, że to nie jest takie zmiany istotne fundamentalne on będzie miał bardzo trudną rolę, dlatego że te zmiany, a nie polegają w tej chwili tylko wyłącznie na jakiej treści samego prawa dotyczącego z wymiaru sprawiedliwości nie dotyczą nawet treści, a w wyroku tylko tego w jakim systemie, jaką logiką zaproponował ogólniejszej natury zaproponował tutaj ten organ, a powołany do orzekania o zgodności ustaw z konstytucją, bo to on sobie USZ, jakby ogłosił te uprawnienia i ogłosił je w taki sposób, który w moim przekonaniu jest kompletnie nieprzemyślany dlatego, że to są uprawnienia, która nie dotyczą tylko i wyłącznie interpretacji traktatów unijnych, ale one mogą być odczytywane przez naszych partnerów na świecie w ogóle stałem jako takie, które zapowiadają taką jego role są, gdzie teraz interpretował przeglądał różne traktaty międzynarodowe, które Polska ma będzie badał czy one tam za daleko zaszły, a i będzie mówił, a tutaj taki składnik, który dotychczas obowiązywał, ale jak uznanie za sprzeczne z konstytucją to po prostu tak nie jest prostytucja upewnia również nie tylko obywatel Polski, ale również inne państwa świata, że jak my ratyfikuje umowę międzynarodową to po pierwsze, wcześniej upewnimy, że one na pewno zgodna z konstytucją, bo inaczej będzie mieć problem Aten, a drugi pro zapewnienie, które w ten sposób noty budujemy w ten sposób ogłaszane światu to jest to, że skoro traktat jest zgodne z konstytucją wolnego sprawdziliśmy to my go jak ratyfikuje my będziemy go zgodnie z jakąś starą uchem przestrzegać, a my tymczasem mówimy wszystko wisi tutaj na włosku, a te włoski będą przeglądane przez SA tutaj o krajowy organ powołany do tego mocą swojego własnego właśnie takie orzeczenia no to wygląda na to, że chyba te plakaty, które dziś może wiszą od tych miliardach to może warto było jednak zdjąć przynajmniej na chwilę bardzo dziękuję pan prof. Artur Nowak-Far prawnik ekonomista dyplomata katedra administracji publicznej szkoły głównej handlowej gościem raportu dziękuję ślicznie pięknie dziękuję podziękowała też Anna Piekutowska, która czuwała nad audycją Szymona waluty, który ją realizował Maciej Zakrocki słyszymy się po 2003. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA