REKLAMA

"Po tym co się stało na dłuższą metę nie możemy funkcjonować w UE" [Prof. Taborowski o orzeczeniu TK]

Światopodgląd
Data emisji:
2021-10-08 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:01 min.
Udostępnij:

O komentarz do wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej poprosiliśmy zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Macieja Taborowskiego z Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
PAP świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz światopoglądzie wczorajsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej słyszeliście to państwo pewnie wiele razy, ale powtórzymy to jeszcze wiele razy, bo to jest wkraczamy na chyba dosyć nierozpoznane bardzo niepokojące terytorium KON właśnie kontrolowany przez prawo sprawiedliwość Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy traktatu Unii Europejskiej są niezgodne z polską ustawą zasadniczą tak jak państwo też Rozwiń » słyszeliście państwa gościem jest teraz dr hab. Maciej Taborowski dzień dobry panie profesorze dzień dobry prof. Taborowski jest zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich jest też związany z katedrą prawa europejskiego na wydziale prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim tak jak państwo słyszeliście też z ust m.in. chwilę tę prof. Bodnara to właśnie prof. Taborowski form kontrolowanym przez PiS Trybunale Konstytucyjnym walczył my to ogólnie o praworządność pozwolę sobie panie profesorze zacząć, więc takiego pytania może trochę prywatnego może, że nie nie ma co jak pan pisze to doświadczenie tej tej właśnie na ostatniej walki czy bitwy nazwijmy to tak w Trybunale Konstytucyjnym jak pan myśli, że będzie to wspominał co tobie i tak jak to pisze w opisie myślę że, że jest jeszcze za wcześnie by moje myśli na ten temat cały czas krążą nie ukrywam, że jestem w w bardzo zasmucony tym co się wczoraj stało, ale przede wszystkim tym co usłyszeliśmy jeszcze w uzasadnieniu do do tego wyroku także no i dla mnie był to bardzo przykry dzień, jakby mój udział w nim udział moich kolegów pana dyrektora Wróblewskiego pana dr Filipka uznaliśmy za oczywisty w takim postępowaniu stawka jest bardzo wysoka i tak jak u nas jest ta jest osób ze składu orzekającego pytała reprezentowaliśmy tam polskich obywateli którzy, którzy no znaleźli się bardzo trudnym położeniu powiedziałbym jak Rzeczpospolita znalazła się w trudnym położeniu przez ten wyrok z uwagi na to, że może mieć bardzo daleko idące konsekwencje naszej obecności Unii Europejskiej i tego jak Unia europejska będzie wobec naszego państwa się zachowywać, zanim do tych konsekwencji to jednak jeszcze tak dopytam być może to za szybko być może po prostu jest zresztą pan odpowiadać, ale jednak jeszcze raz zaryzykuje chodzi o udział w właśnie w tym wszystkim co się w Trybunale Konstytucyjnym działo na mieście argumenty prawne z drugiej strony nie ma ku jak to nawet dobrze opisać, ale w każdym razie też padały jakieś argumenty, ale nie wiem jak się dyskutuje jak pan pisze to doświadczenie, które ma pan poczucie, że jednak odwołuje się do zapisów prawnych, że to nie do końca jest wcale także, że tutaj nie ma przed nie musi być sprzeczności nie ma sprzeczności w tej chwili między konstytucją prawem nie ma ktoś próbuje stworzyć takie wrażenie niż Niemcy jak bardzo frustrujące o znaczy to uważam za normalną swoją pracę tu i gdy mówienie czy argumentowanie prawniczy co jest normalnym elementem mojej pracy także to jest wizja, którą mają pod uwagę 20 letnie doświadczenie i pracy też w zakresie prawa unijnego zaprezentowaliśmy ona jest moim zdaniem prawdziwa i ich rzeczywista i w zasadzie uczestniczyliśmy w tym postępowaniu, żeby ten głos był tam obecnie tak, żeby jednak miałam poczucie, że to było postępowanie prawne w prawne lub rozstrzygają osoby, które rozstrzygałyby, jeżeli nawet nie są świat, żeby jak i uświadomić może to co do wagi tej sprawy i co do tego co tutaj co tutaj siedzi także oczywiście ono frustracja czy czy smutek czy no jest i tutaj te uczucia mnie oczywiście gdzieś tam się pojawiają, ale wtedy tak jak mówię jest to traktuje jako pracę i po prostu daliśmy świadectwo tego co zresztą i tu jest taki rodzaj satysfakcji potem znalazło odzwierciedlenie w zdaniu odrębnym pana sędziego Szurkowskiego, w który który podzielił poniekąd naszą naszą wizję tej sprawy naszym zdaniem tak to sprawa właśnie powinna być rozstrzygnięta nie takie zostało to jeszcze zanim do konsekwencji, ale my też prof. Bodnar mówił, że jego zdaniem prawnicy wy m.in. ale nie tylko już w pewnym sensie zrobili co mogli to znaczy, że te drogi prawne się wyczerpały tym starciu niech pan odniesie się teraz już obywatele ja myślę, że na pewno obywatele też taki jest bardzo ważny element myślę, że tu prof. Polpharma ma dużo racji natomiast ja uważam że, że to jest jakby drugi koniec drogi prawne w bardzo wiele np. w tej sprawie, której mówimy będzie zależało od tego jak na taki wyrok zareagują sądy inne polskie w sądy powszechne administracyjne w orzekających w sprawach cywilnych i i innych, bo oczywiście Trybunał powiedział to co powiedział, ale można formułować różne zastrzeżenia pod kątem tego pod kątem tego orzeczenia i trzeba też zaznaczyć, jeżeli chodzi o prawo unijne od mamy dwudziestoletnią, bo nawet dłuższą jeszcze linię orzeczniczą Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej już obecną w orzecznictwie Trybunału prawdziwości przystępowaliśmy do Unii Europejskiej zgodnie, z którą jeżeli mamy jakiś jakąś wypowiedź orzeczniczą czy to jest sąd np. cywilne czy sąd Administracyjny czy to jest Trybunał Konstytucyjny i która gdzieś tam jakiegoś innego sędziego wiąże to on, jeżeli ma to doprowadzić do efektu niezgodnego z prawem unijnym może takie taką wypowiedź orzeczniczą pominąć zgodnie z zasadą pierwszeństwa to jest mechanizm, który jak najbardziej, jeżeli sędziowie uznają, że to orzeczenie narusza prawo unijne nie spełnia europejskich standardów, a tak nam się wydaje że, że właśnie jest to mogą mogą jak by przeciwdziałać tym także bardzo dużo, jeżeli chodzi o efekt tego orzeczenia będzie zależało od postawy sędziów krajowe Stowarzyszenie Iustitia już wydało stanowisko sędziowie Rzeczypospolitej polskiej zarazem sędziowie europejscy oświadczamy, że będziemy przestrzegać orzeczeń trybunałów europejskich i stać na straży europejskich wartości no bo będą sędziowie znajdować w bardzo trudnych sytuacjach podejmować pewnie czasami dosyć z tej perspektywy dramatyczne decyzje z perspektywy obywatela tak mówiąc moim prostym językiem bowiem także noc tracili możemy stracić te, jakby ochronę czy gwarancje prawne wschód swobód naszych pilnowany właśnie przez instytucje w tym 3EURpejskie oraz chronić nas będą te sądy i Trybunał Konstytucyjny właśnie przy w tym w tej konstrukcji i przy tym nadzorze tak to ma, jakim jest, a jako, jakiej spodziewa się pan reakcji ze strony Unii Europejskiej, której stawką jest nie tylko już Polski Polski system prawny, ale na unijne znacznie nie mam wątpliwości, jaka będzie reakcja na wczorajszy komunikat komisji europejskiej wieczorny na ich wskazuje na to, że prawdopodobnie tak to zabrzmiało po analizie no tutaj trzeba poczekać na uzasadnienie pisemne prawda, bo wczoraj było tylko ustne, które już wystarczająco dla mnie przerażające, ale komisja będzie to analizować biorąc pod uwagę to co usłyszałem wczoraj wydaje się, że nie będzie miała innego wyjścia jak wszcząć postępowanie przeciw naruszenia kolejnym przeciwko Polsce no właśnie stanowi kolejne to myślę, że wszyscy mówią już nawet nie mili jest ona do niczego nie prowadzą no ale to to jest to jest nieprawda to znaczy żony do niczego nie prowadzą jednak np. Sąd Najwyższy jego substancja prawie połowa sędziów została uratowana w pewnym momencie właśnie przez Trybunał sprawiedliwości także w oczywiście zapewne publiczność oczekiwała, że wszystko się wydarza, gdyby nagle szybko i ku zadowoleniu, ale te procedury po prostu trwają dłużej są bardziej skomplikowane ich efekt jest po prostu odsunięty w czasie natomiast po kolei mamy już pierwsze sygnały, że zbliżamy się do ściany w bazie już grożą nam sankcji finansowych mamy Turów kara za nieprzestrzeganie zabezpieczenia 500 000EUR w dzień to za chwilę będzie w komisji już o to wnioskowała do 1 000 000EUR dziennie taki wniosek kara za nieprzestrzeganie zabezpieczenia w sprawie Izby dyscyplinarnej następna rzecz jest kara już blisko pewnie za nieprzestrzeganie wyroku w sprawie Izby dyscyplinarnej, więc tutaj kolejne postępowania one będą się toczyć będą trzymane gdzieś w kursie momencie dojdzie do nałożenia jakiegoś rodzaju sankcji finansowych bardzo dotkliwych i ja mam nadzieję, że nadal będziemy w stanie tego uniknąć użył pan mamy też nowe rozporządzenie prawda, które komisja zapowiedziała 25października uruchomi rozporządzenie procedurę zawieszającą zmierzającą zawieszenia funduszy europejskich równo kolejna rzecz, która może być bardzo poważne konsekwencje dla dla naszych obywateli także te reakcje już są one będą jeszcze bardziej intensywne wyrok 3 sprzed 2 dni w sprawie pana sędziego Żurka pokazuje, że co najmniej część Sądu Najwyższego tych sędziów zgodnie z tymi wytycznymi wyroku może nie być nie spełnia wymogów europejskich tam była taka informacja, że można ich wyroki pominąć zgodnie z zasadą pierwszeństwa dla obywateli ta sytuacja dualizmu prawnego starzy są sędziowie nowo nominowani sędziowie nominowani w Starym trybie z perspektywy osoby idącej to są struktury zależy na rozstrzygnięciu sprawy będzie to bardzo problematyczny tak czy ten wyrok się ostanie czynie ostateczną efekt frankowicz wygra z bankiem czy bank nie wykorzysta tej sytuacji, żeby próbować jeszcze dziś takich korzystnych dla konsumenta wyrok odwrócić także ja mógłbym wymieniać tych konsekwencji naprawdę bardzo dużą, ponieważ problem leży zaufanie do polskiego systemu prawnego wczorajszy wyrok zamiast naprawić sytuację, jakby słabnącego zaufania radykalnie ją pogorszy to znaczy teraz inne państwa sądy innych państw Trybunał sprawiedliwości przecież Trybunał strasburski już mówi, że to orzeczenia nowego SUV-a odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego są arbitralne pomija w swoim rozumowaniu mówiąc o odstępują od wcześniejszych ustaleń czy sądu konstytucyjnego bez wystarczającego uzasadnienia także wczorajszy wyrok jest jakby następnym krokiem, żeby świat zewnętrzny Unia europejska nie mieli do nas zaufania nie mieli zaufania do naszego systemu prawnego na tym bazuje funkcjonowanie tej ponadnarodowej wspólnoty to jest to jest kluczowe w tym wczorajszym wyroku to znaczy z tym co wczoraj się stało na dłuższą metę nie mówię tutaj o miesiącach tak może nawet nie latach może potrwać dłużej nie możemy funkcjonować ponadnarodowej organizacji, jaką jest Unia europejska musimy im problem po prostu rozwiązać, jeżeli tego nie zrobimy to w pierwszej fazie będą naciski w postaci sankcji, ale dziś to w pewnym momencie trzeba będzie jakieś decyzje podejmować co dalej, bo i tutaj mówi nie można również część miast na prowadzenie standardowego myślę panie prezesie obawiam się tego co pan dalej chcę powiedzieć, ale też musimy kończyć bardzo dziękuję za rozmowę prof. Maciej Taborowski zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, bo państwo goszczą informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA