REKLAMA

Jak wyrok TK wpłynie na miejsce i rolę Polski w UE?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2021-10-08 23:40
Prowadzący:
Czas trwania:
22:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia teraz z nami zapowiadany już wcześniej pan Jan Truszczyński negocjator członkostwa Polski w unii europejskiej dzisiaj tym biuro dobry wieczór dobry wieczór dobry wieczór no i najpierw jak to zawsze z panem rozmawiam chciałem zachęcić do takiego krótkiego wspomnienia byli tacy w czasie negocjacji, które pan prowadził po tamtej stronie jeśli można tak powiedzieć którzy, którzy mówili oni to może nie dorośli jeszcze do tego członkostwa może Rozwiń » poczekajmy no cóż bezpośrednio nikt mi tego nie powiedział, a le wiemy na słupku tak wyrażę i odzysk innych ludzi, że w rozmowach między sobą prowadzony bez udziału Polaków i innych starających się o członkostwo różni koledzy różne koleżanki ze starych krajów członkowskich wyrażali wyrażały wątpliwości czy to, aby warto tylko nie za dużo i prac na 1 raz czy oni są rzeczywiście przygotowani i np. wiemy, że koledzy Francuz ty niejednokrotnie zbyt poważne obawy a kiedy już sprawa dokonała w 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i wiem, że ważna to wówczas figura we Francji zebrała wszystkich swoich podwładnych i powiedziano już rozszerzenie stało się faktem teraz prawo to jest rzecz dokonana, a każdy może myśleć o tym co uważa za stosowne, ale jedno, lecz to już dokonało i teraz musimy żyć na sytuację to pan widzi tu ja tak by Lidia Cichocka nie było ani wyglądają jeszcze lepszych czasów, ale podkreślam do oczu tzw. bezpośrednio nikt nigdy nie powiedział, że tylko jeszcze nie jesteście gotowi, więc na to, że niektórzy koledzy mieli tego typu mówi o kolegach polskich górach mieli tego typu właśnie na zderzenia np. Marek Grela ambasady pierwsze dni, aby przedstawić rzeczy Union wspomina taką sytuację, w której do, których skądinąd bardzo partner i negocjator ze strony komisji europejskiej krytycznie się wyraźnego i on i wątpiąc mocno w to czy innych nie za wcześnie na ustawicznie no i to było bardzo dawno temu kilkanaście lat temu właśnie, kiedy byliśmy przyjmowani do Unii Europejskiej oraz te obawy zwielokrotnia się i sam pan widzi po prostu uświadom to przepisy i to co się mówi każdego dnia od chociażby ta sprawa Bałkanów zachodnich odwlekana Tukana Tukana i znowu pojawiło się głos opinii, że jedną z podstawowych przyczyn my obecnie już paru lat jest to, że kraje takie jak Polska Węgry okazało się co nie wątpić dryfują nie wiadomo, jaką stronę, ale na to no jestem stronę trzeba no tak to wygląda tak no właśnie pytanie jest tylko takie teraz będę troszkę adwokatem diabła tak czy rzeczywiście nie jest tak, że po tym, jak nie udało się przyjąć konstytucji dla Europy, kiedy no wprowadzono jej mówię oczywiście dużym uproszczeniu taką trochę bardziej miękką wersję w postaci traktatu lizbońskiego wspólnota miała takie poczucie trochę duszności, że różne się pojawiały kryzysy wyzwania no właśnie te ramy prawne, których funkcjonowała funkcjonuje ukazały się trochę ciasne no i w związku z tym pojawiła się taka polityczna potrzeba, żeby trochę w ramach tych ram się po rozpychać innymi słowy czy nie mają, choć trochę racji ci, którzy twierdzą, że rzeczywiście komisja europejska przede wszystkim komisja no trochę właśnie interpretuje różne przepisy zasady czy czy tam artykuły traktatów no właśnie w ten sposób, żeby łatwiej było działać i być może często w dobrym właśnie celu tak no bo oczekiwane jest od Unii Europejskiej szybkie działanie proszę pan szczególnie w sytuacjach kryzysowych no tak no no nie rozpycha się dzisiaj nie rozpycha proszę pana wszystko się dokonało w ciągu ostatnich parunastu lat to można uznać za pół powiększenie kompetencji komisji europejskiej dokonało się rynkami państw członkowskich zgodnym chórze ostatecznie za semestr europejski, czyli taki cykl roczny zorganizowanej koordynacji polityk ekonomista polityk makroekonomicznych krajów członkowskich, który w, którym dużą rolę odgrywa komisja europejska został ustanowiony przez kolejne przez państwo członkowskie oczywiście coś Polskę fundusz odbudowy i budowy odporności, który w, którego miał, którym zapadła w ubiegłym roku przecież ostatecznie cały fundusz oraz przepisy wykonawcze do niego na czele z rozporządzeniem odrażającym ten fundusz zostały przyjęte rynkami państw członkowskich czy nie tak było Lancet jak ja bym chciał, żeby ktoś kiedyś z tych właśnie krytyków podam 1 przykład w komisjach mówi rozpycha się i uzurpuje sobie kompetencje, których nie posiada dziękuję tak mówią jednocześnie wyległy, pomijając fakt, że komisja rolnictwa traktatów to do nich należy odpowiedzialność za badanie czy państwo członkowskie wdrożyły odpowiednio uzgodnione wszystkie przedtem przepisy prawne w postaci dyrektyw czy stosowane są rozporządzenia i przetransportowane prawo unijne i odpowiednio właściwie na terytorium każdego kraju członkowskiego komisja europejska nie ma jakiegoś aparatu szczyt w gruzach, gdy gromady szpiegów którzy, siedząc w rolę niż kupując po krajach członkowskich składają to wszystko generalnie, jeżeli komisja konstatuje jakoś niezgodność z prawem UE unijne to odbywa się na podstawie informacji przekazywanych przez same kraje członkowskie firmę, która uważa, że została skrzywdzona albo niewłaściwie zastosowano wobec niej niewłaściwie przeniesionego prawa krajowego przepisy unijne itd. i temu podobna ewidencja odrzucam w ogóle tę daninę o tym, że komisja tegoż uzurpuje, a ktoś traktuje te Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej liczyć tu mamy do czynienia ze złożoną sytuacją, dlatego że ja się 28 czy teraz 27 grach często kompromisach pan biały ściągany jest kosztem no a na rozmycia klarowności przepisów tak, żeby nie było wiadomo do końca o to chodzi powiedziałbym, a ponieważ nie wiadomo do końca o to chodzi każdy może mówić wygrałem interpretować to powstaje, a potem przychodzi roszczenie prawne jeszcze z urobku odpady w tym ktoś uważa, że dany akt prawny Unii nie jest stosowany w sposób właściwy sąd krajowy zwraca się o tak interpretacje prawa przez Trybunał i Trybunału, która się, gdy pilnować by jasnego przepisu to co jest treścią integracji europejskiej często jest przez to oskarżany przez, zwłaszcza tych, którzy przegrywają w sporach prawnych ze ulokuje się kompetencje rozszerza, a tylko po prostu interpretuje przepisy, które pozostawiają sporo do zlecenia jest mit o jasności klarowności każdy SOR musi interpretować prawo wydziały doskonale, że nigdy się na nie da napisać nowy sposób pisać prawa tak, żeby wyglądało każdą najdrobniejszą sytuację życiową ja muszę wystąpić w przyszłości ten krytyka nie bez podstaw, ale też krytyka jest słuszna przesadna nic niesprawiedliwa, dlatego że Trybunał by niczego nie zapomniał Trybunał robi co do niego należy dotarli do niego strony postępowania o interpretację prawa unijnego Trybunał robi i każdemu po de facto to do jakich wniosków dochodzi Trybunał, zwłaszcza tych których, którzy przegrywają tylko połowa, ale zrozumiała w każdym sporze prawnym jednak to pana wychodzi zadowolona ze sporu pozostanie sądu, a druga mniej tylko może m.in. ta sytuacja, na którą pan zwrócił uwagę, czyli właśnie takiej próby połączenia różnych wątków interesów aż tylu państw no wiążą się właśnie takim trochę nieprecyzyjnym może czasami stanowiskiem no ale to właśnie daje podstawę m.in. do tego co powiedział pan Zbigniew Ziobro tu zacytuję bezprawne działania wykraczające poza traktaty nie stanowią dla Polski wiążącego prawa Międzynarodowego, bo nie są legitymizować ne przekazaniem kompetencji na rzecz Unii Europejskiej no właśnie teraz ten nasz nie był Trybunał to oczywiście nie mówi pan Zbigniew Ziobro dokonał właśnie tego rozróżnienia co unijne i gdzie my mówimy dobrze, a co nie unijne, więc prosimy nie wtrącać no tutaj muszę powiedzieć ktoś prowadzi do kryzysu konstytucyjnego i to takiego potencjalnie od tych rozmiarach czy uda się szybko ograniczyć wręcz rozbroić ja nie wiem nie jestem pewien rolą jest popatrzeć na scenę krajową Trybunału nazywali go Trybunałem Przyłębskiej ja i prawidłowo ustanowiony, ale ma stracił cały autorytety i poszanowanie, jakie miał w przyszłości wszystko to wiemy na, ale dla rządu Stali obecnego to co Trybunał orzekł powinno być pusto, dlaczego działania jest nie tak i rząd jeśli te zasłużyć na miano rządu powinien podjąć kroki prawne teraz wiemy jakich domach Rosji albo wrócić do innych krajów o zmianę art. 1 traktatu Unii Europejskiej art. 192 posła podstawowych absolutnie artykułu albo odpowiednio dostosować konstytucję poprzez wdrożenia to jest ścieżki prawnej prowadzącej do zmiany naszej własnej konstytucji wiem, że jednak drugie skutecznie realne i pozostaje ta osławiona trzecia droga by ciągnąć Pański wniosek no nie pasujemy do Unii Europejskiej trudno poszukamy sobie innej organizacji, że nie będziemy żyć tą niezgodnością świadczy to obszerność prawa unijnego z prawem własnym ten pierwszy pytam co rząd będzie w tym roku po prostu, bo po prostu położył sobie sam na podobną gorączkę kartofel kartofel temperatury nie stracić w związku od parlamentu na Unii Europejskiej to jest kryzys Konstytucyjny po raz pierwszy państwo członkowskie oświadcza oczy to prawidłowy katowali i za jedne, ale decyzja instytucji Unii Europejskiej będzie akceptować, a innych nie te raz wybierze praktykuje, a innym razem dojdzie do jedzenia i samo będzie ostateczną wyrocznią tego czy decyzje podjęte na podstawie prawa unijnego obowiązują w Polsce czy nie no to jest propan do innej organizacji 80 zapisach tej organizacji tak nie jest to Peweksu mekkę niemożliwe na klucz są też ile dramatycznych konsekwencji nie ma, ale one muszą nastąpić one nieuchronnie muszą nastąpić i to nie będą już korzystne dla polskiego przedsiębiorcy dla polskiego rolnika dla polskiego konsumenta dla polskiego studenta konsekwencje jeśli sprawy pójdą te to ona jeszcze do tego wrócimy natomiast powiedział pan, jakie opcje ma rząd rzeczywiście to są te przyznane opcje natomiast właśnie jest pytanie jak powinna się w tej sytuacji zachować komisja europejska poza tym co usłyszeliśmy prawda znamy stanowisko pani Ursula von der Leyen już od siebie dzisiaj coś powiedziała natomiast ja się zastanawiam czy też trochę taki, a i tak im w tym działaniu komisji też nie ma takiej trochę niekonsekwencji, która może właśnie po pierwsze, zachęcać do tego, żeby w tym mieszać, a po drugie, no, żeby i odbiorcy tego wszystkiego mieli jakieś poczucie, że coś tu jest nie tak powiemy o dokładnie np. o o takiej rzeczy, która mnie zaintrygowało, bo jeżeli słyszymy, że komisja europejska będzie wnikliwie badać to co postanowił Trybunał Konstytucyjny w Warszawie to się pytam a dlaczego będzie padać skoro niedawno opublikowanym raporcie o stanie praworządności w unii europejskiej w rozdziale dotyczącym Polski jest taki fragment wątpliwości dotyczące niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego wyrażone przez komisję w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 traktatu Unii Europejskiej nie zostały jak dotąd rozwijany i 2019 roku Rzecznik Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy w dalszym ciągu wyrażali niepokój w związku z funkcjonowaniem i legitymację Trybunału Konstytucyjnego to jest dokumencie komisji europejskiej, dlaczego ma się odnosić do, dlaczego się odnosić do decyzji podjętej przez Trybunał, którego niezależność legitymacja ta sama komisja no jakimś sensie podważa, twierdząc że wątpliwości właśnie co do tej legitymacji nie został jak dotąd rozwiane to, że Trybunał nie ma legitymacji ja komisja europejska skompletowała już 2011 roku, o ile pamiętamy jednak dawno temu bardzo dawno temu, a dla ten Trybunału nie działa później ja i do tego co on mówi postanawia jeśli tak tak tak im wygodnie będą stosować się inne władze Rzeczypospolitej polskiej, a część będzie zapewne będzie stosować się raczej do tego to orzekł Trybunał nic do prawa europejskiego pan wie, że mamy już od dłuższego czasu posiedzenia swoistą uwagę chaosem prawnym z 2 systemami z tym co się nazywa polityków do warsztatu podwójne państwo i obozy tylko nasze życie co komisja europejska, ale np. jak teraz postąpi rząd Polski, jakie zobowiązania gwarancje przedstawi jeśli o likwidacji Izby dyscyplinarnej oraz dostosowanie funkcjonowania krajowej rady sądownictwa do wymogów niezależności sądów niezawisłości sędziowskiej, a na pewno też myślę będzie chciała komisja liczy analizować, ale jak to orzeczenie Trybunału Przyłębskiej może wpływać na po ową dwoistość, która rysuje się w Polskim sądownictwie innymi słowy, jaki dodatkowy cios otrzyma kwestia skutecznej ochrony sądowej i pewności prawa prawa unijnego stosowanego w Polsce no i dlatego postanawia miana dzielnie, ale oczywiście nie będzie na to by trwał miesiącami, a może nawet tygodnia będzie trwało to potrwa pewnie krótko pan, ale jeszcze nie wiemy jakich konkluzji komisja tutaj dojdzie to ona ruchy konkretne musi wykonać cie w zakresie tych procedur likwidacyjnych, które już bierni przed Trybunałem luksemburskim to jest jasne, a to dotyczy funduszu odbudowy i fundusz spójnością życie generalnie cóż kwestia zależy od tego w jakim stopniu Trybunału Przyłębskiej doprowadziły do dodatkowego opodatkowania, którą za naruszenia pan woli skutecznej ochrony sądowej, która jest 1 jak wiemy dla funkcjonowania Unii Europejskiej jeśli dojdzie do wniosku, że nastąpi typowe poważny dodatkowy byłą no to musi rodzić konsekwencje praktyczne bo, bo jedno 11 kluczowych kryteriów, których spełnienie warunkuje uruchomienie funduszu odbudowy nie będzie stoją, a wszyscy wiemy, że jeśli, chociaż jedno z 11 kryteriów konkursowych nie spełnia stopniu wystarczającym komisja europejska ma obowiązek rekomendować bardzo, żeby nie przyjmować zapisy planu odbudowy, żeby nie procedować dalej płacić za plan zostanie odpowiednia zmienione czytaj ani nie zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy prawne w przypadku Polski zapewniające skuteczną ochronę funduszy, a nie można zrobić czegoś takiego tak sobie głośno teraz myślę, że właśnie przekazać jednak do rady Unii Europejskiej te z taką opinią, że my jako komisja uważamy że, że ten program nie zasługuje na poparcie ale jakby przerzucić piłkę na to wolnego dnia tego rozporządzenia z lutego tego roku ono kluczowe Fedu nie zawiera ta chata była taka procedura lnie to Pytel jak jedno natomiast można powiedzieć, że mnie na osobę nie sposób sobie wyobrazić, że komisja europejska przymyka oko i bez wystarczających też ze zobowiązań w postaci tych ustawionych kamieni milowych co do kiedy wykonam na pewno pisanych przez rząd Polski do krajowego planu odbudowy w zakresie chciał trójpodziału władzy niezależności sądów to komisja nie bardzo opisywać do rady, dlatego że tam myślę wydaje sytuacja, jaka powstaje wraz z łatwością znajdzie się mniejszość blokująca, a może nawet większość krajów członkowskich oraz przeciw PiS po tych miast, ale to nie dostarcza je nie Polska nie gwarantuje powrotu na ścieżkę praworządności, a więc komisja oko wtedy byłaby sytuacja, którą chodziło nawet dziś, że na razie jest pan radę, że to będą biurokraci Bilda, którzy nie mają legitymacji tylko przedstawiciele rządu w wybrani demokratycznego oraz ile ta nota odpisał, że pan teoretycznie można by sobie wyobrazić, że komisja europejska przesyła, zaznaczając to nie zostały spełnione warunki i zobaczymy zobaczymy składu postanowił w tej sprawie rada, ale nie, bo pani rozłożeniu jest tak, że jeżeli jedno chociażby z tych osławionych 14 pkt 11 chwilę kryteriów Kill Ruscy kraju pytany czy ma się parametrów jest dobry jest jednak nie będzie spełnione nie ma co i rady UE komisja po prostu buta wracajcie chłopcy dookreśla armii i przygotuje kolejny projekt ten tak tak to powinno wyglądać jak będą oznaczały po prostu oskarżeń, że biurokraci decydują nie mają prawa nowość komisja dotyka, ale nie rozpycha się to jest rozporządzenie jak lepszy miały państwa członkowskie parlament europejski historia, ale nie komisja się rozpycha komisja tylko sumiennie wykonuje to decyzje państwa koszty czy nie tak no tak moim zdaniem no to jeszcze na koniec już bardzo krótko proszę, ale czy to oznaczać może, że komisja europejska powie nie ma takiej możliwości, żeby dać zielone światło dla polskiego programu odbudowy i nie wiem będziemy czekać nie wiadomo jak długo utrzymać tą kasę czy po prostu jak jak oni nie chcą tak boi nasz szef banku mówi premier, że pieniędzy mamy jak lodu no to my te pieniądze damy komuś innemu nie takiej możliwości nie ma takiej możliwości nie ma to prawnie wykluczone pieniądze trzymać tak to jest klasa możliwe potrzebna nawet natomiast sprzedawać też pieniędzy komuś innemu nie, dlatego że zawsze istnieje możliwość ID Polska jako muzyk rockowy i przedstawi plany zawierające zobowiązania gwarancje dotyczące Izby dyscyplinarnej paru innych pory zgodnych temat dotyczących polskiego sądownictwa jest i to się stanie odbędzie powód moim zdaniem nawet wystarczający, żeby odblokować da się zakończyć negocjacje krajowego planu odbudowy jeśli się nie stanie to trudno będzie się czekać będzie się przekracza kolejne pana cała gadanina zdamy sobie radę no przecież to jest naprawdę coś obracającego na sowite diety tylko Polski rząd świadomie własnymi rękami odcina w Polsce mówi gospodarkę polskich przedsiębiorców od taniego pieniądza od dotacji innymi słowy dopuszcza, że inni pójdą kwotę co tutaj kurę jest udział konkurencyjność, a polscy przedsiębiorcy i panom z tyłu nie będą mieli tych samych warunków zresztą ratowania gospodarki tych samych warunków zainwestowania w LM utrudnienia gospodarki prezes zieloną gospodarkę za jednoczesne działanie na szkodę własnego społeczeństwa powitań bardzo dziękuję za rozmowę za spotkanie pan Jan Truszczyński negocjator członkostwa Polski Unii Europejskiej mi robił gościem audycji dziękuję raz jeszcze podziękowania dla Tomasza Kopki tradycji wydawał Maciej Zakrocki dobrej nocy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA