REKLAMA

Pomsta, sprawiedliwość czy miłosierdzie? "Kościół katolicki wobec kary śmierci"

Magazyn filozofa  - Tomasz Stawiszyński
Data emisji:
2021-10-09 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
39:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
naszym gościem jest dr Tomasz Snarski filozof z wydziału prawa administracji Uniwersytetu gdańskiego autor książki kościół katolicki wobec kary śmierci dzień dobrem dzień dobry witam wszystkich ta książka się ukazała właśnie nakładem biblioteki więzi jest książka niezwykle ciekawa, bo zawierająca zarówno tak jak i tytuł mówi no taką kapitulację rozmaitych stanowisk sporów wewnątrz kościoła katolickiego, który zasadniczo zmienił swój stosunek do kary śmierci w Rozwiń » ostatnim czasie na nowym zawierająca zarówno te stanowiska i stojące za nimi argumenty nazwijmy to w perspektywie wewnątrz kościelne, jaki w ogóle, przyglądając się różnym dyskusją argumentów argumentom wokół kary śmierci czy też kary głównej jak się przyjęło nazywać zacznijmy może od pytania na ile wydaje się panu, że ten spór czy ta dyskusja wokół kwestii kary śmierci jej obecności w kodeksie karnym jest problemem aktualny, bo rzeczywiście jest także te dyskusje co jakiś czas wracają w Polsce środowiska prawicy takie twarde konserwatywne środowiska często zapowiadają, że jeśli do władzy dojdą to kara śmierci do kodeksu karnego przywrócą oczywiście nie jest możliwe z uwagi na zobowiązania europejskie unijne nawet pomimo aktualnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego na wzór jest wyrok przepraszam pan dla tak pan bardzo działaniami Senatu dobrze dobrze rzecz jasna orzeczenia natomiast natomiast na ile pan uważa, że tego rodzaju problematyka jest w ogóle problematyką aktualną na ile mamy do czynienia jednak z instytucją będącą definitywnym reliktem przeszłości w kręgu kultury europejskiej rzecz jasna bardzo dziękuję zaproszenie od razu odpowiadam na pytanie, że nie tracić czasu z perspektywy prawa mówi też jako prawnik przede wszystkim jako prawnik rzeczywiście kulturze europejskiej w państwach Unii Europejskiej przynajmniej UE sprawa jest za klienta albo wydaje się zamknięta mamy związanie protokołem zakres ochrony praw człowieka i perspektywy dogmatyki prawa karnego już pomijam, że to jest populizm penalny głosi, że kara śmierci jest w jakikolwiek sposób skuteczna, ale po prostu niewyobrażalne do przeprowadzenia z perspektywy prawa, ale jednocześnie jako prawnik filozof jako człowiek to muszę powiedzieć, że to nie jest dane raz na zawsze tak jak demokracja wolność prawa człowieka to one nie są dane raz na zawsze i z tej perspektywy przypominanie czy rozważanie tego sporu wcale nie jest pozbawione sensu wręcz przeciwnie jest bardzo ważne powiada jakość prac koniec tej książki, że w jakimś sensie w tym sporze kwestie fundamentalne się ujawniają, że on ma charakter w tym sensie fundamentalne i paradygmaty ręczne to nie jest tylko jakaś kwestia związana z tym czy innym przepisem kotów jakiś fundamentalne wartości się ze sobą ścierają dotyczące także tego jak wyobrażamy sobie w ogóle funkcjonowania wspólnoty itd. tak dalej dokładnie tak to znaczy wiele wyzwań w tej książce zasugerowałem tylko wychodzących jak od problemu karę śmierci tu chodzi o to czy w naszym prawie karnym powinno być więcej przebaczania pojednania powinno być więcej sprawiedliwości naprawczej więcej Miłosierdzia, ale tydzień doprosić od państwa to pierwsze pytanie, że pan oczywiście zawęził naszą rozmowę czy tylko pytanie do kultury europejskiej, ale proszę ja mam co statystyki takie organizacje harówkę bardzo zasłużonej właśnie walce na rzecz zniesienia kary śmierci i dzisiaj w tym roku już prawie pół 1000 ludzi było po prostu pozbawionych życia na skutek zabijania w majestacie prawa na świecie prawie 50 000 ludzi 2000 roku w świecie w ogóle prawie 50% to są wciąż państwa w jaki sposób retencja ni styczny, czyli stosujące karę śmierci nawet jeśli zmierzają w stronę policja nie jest mu nawet jeśli moratorium to wciąż w systemach prawnych ta kara śmierci obowiązuje, a książka poświęcona właśnie stanowisko kościoła będą ma znaczenie europejskiej, ale przede wszystkim znaczenie uniwersalne styczne i to co jest ważne taki bezpośredni, a przyczynkiem do napisania książki było to, że takie jak zauważa stanowisko w czasie 2018 roku zmieniło, ale to jest stanowisko radnych budowlane paragraf kata firmie kościoła katolickiego zmianę paragraf ja nie decyduje kościół końcówkę koszt w świetle Ewangelii na czasie kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność zgodnie i godność osoby i uwaga i determinacją angażuje się na rzecz zniesienia na całym świecie tak paradoks polega na tym, że dzisiaj można powiedzieć kościół nauka bycia kościoła w zakresie śmieci jest awangardą w zakresie praw człowieka w zakresie ruchu policyjnego, bo jest to skrajna policją to nie jest jakiś abolicja sytuacyjne to nie jest policja z takim nią umiarkowany, że znosi stopniowo albo w ogóle wypowiadamy się przeciw, ale nie wypowiadam się w zakresie tego co czynić kościół wyraźnie mówi znosimy kary śmierci jako instytucje nie do pogodzenia z godnością każdego człowieka każdej osoby ze świętością ludzkiego życia to jest tyle też ciekawe, że wcześniej katechizm kościoła katolickiego w niektórych przypadkach karę śmierci oficjalnie dopuszczał mimo tego, że np. w retoryce nie wiem Jana Pawła II ten abolicja ni styczny głos był bardzo silnie słyszalne i on był pierwszym papieżem, który właśnie taki bardzo otwarty sposób i krytyczne wypowiadał się przeciwko karze śmierci tak przyczyn należy zauważyć, że w ogóle sam katechizm kościoła katolickiego to jest odpowiedź na Jana Pawła II tak bardzo w skrócie i że to jest ten obecny katechizm i że ten pierwotny zapis myślą Ratzingera ich racji gara oczy nos dobrze, ale myślę, że ten pierwszy ani tylko oczywiście nie dość jasno pierwotny zapis to też ważny, bo bardzo często zwolennicy kary śmierci mówiono przecież kościół był zatem śmierć, a teraz sprzeciw Otóż uwaga takie małe zaskoczenie chciałbym dla wszystkich zwolenników kary śmierci tutaj przedstawić kościół nigdy nie był za karę śmieci katolicy chrześcijanie nawet jeśli byli mówi teraz w nauczaniu no jeśli byli zwolennikami specyficznym sensie to znaczy wykład Finat jako ostateczność warunkowa zawsze pewna porażka jednak jeśli nawet właśnie, czyli karę śmierci, jeżeli nawet była dopuszczana moralnie to jako ostateczność, więc już, toteż chciałem podkreślić, ponieważ książki polskich, które pokazywały z perspektywy katolickiej karze śmierci niestety jak mówię z głębokim przekonaniu niestety były rektor buty jakoś tak starały się bronić takiej sprawiedliwości jak podział niechrześcijańskich, czyli odwetu, a ja chciałem bardzo, żeby pokazać, że z perspektywy wiary katolicyzmu filozofii teologii właśnie między prawem filozofia mitologia perspektywa policyjna jest najpełniejszą najbliższą chrześcijaństwu jeszcze ważna rzecz też nie można przemilczeć sytuacji haniebnych i ich sytuacji, które zasługują na potępienie mówię tutaj ją w dwuznacznej roli prezesa czary o tym, że te wyjątki takie, które powiedziałem nagle się rozszerzały świata odstępców od wiary heretyków wina i to jest tzw. argument PLL lot z angielskiego czy właśnie śliskiego zbocza osobie tłumaczone równi pochyłej się nagle mamy absolutne wyjątki, a potem te wiążą się tak rozszerzały te zresztą bardzo ważna sprawa, że umowa w ogóle całą w stosunku do kary śmierci, bo to rozszerzanie się wyjątków przemawia jeszcze bardziej za zniesieniem kary głównej, bo to nie dotyczy tylko kościoła proszę zobaczyć ci, którzy mówią za karę śmierci mówią oto chodzi o takich najbardziej ohydnych obrzydliwych niebezpiecznych sprawców cudzysłów tutaj oczywiście tak cytuje pro to ja zadaję pytanie to w jaki sposób to się odnosi do sytuacji każdy dzień związanych politycznie w tych wyborach politycznej sytuacji każdej wymierzanych za przestępstwa gospodarcze życie 4 też taka, a takie sytuacje miały miejsce i w ogóle w historii świata, więc te te wyjątki to my się zawsze jakoś tak dziwnie rozszerzają, pomijając kwestie pomyłek innych argumentów to też zależy, gdzie prawda, bo w stanach Zjednoczonych na obszar, gdzie w wielu Stanach mamy karę śmierci wykonywano o tym za moment też jeszcze porozmawiamy no to tego rodzaju procesu poszerzania się takiego bez 1 nie ma to znaczy tam rzeczywiście, gdzie to rozmaite rządy przejmujące władzę często w sposób nie do końca legalne jakieś formy autorytarnych reżimów wprowadzają tam oczywiście to narzędzie natychmiast jest używane i zdecydowanie nadużywane róż również natomiast nie jest to wydaje się taki konieczny proces, który natychmiast musiał do takiej eskalacji prowadzić tak, ale z kolei tam są inne problemy z perspektywy prawnokarnej gada logiczne problemy związane chociażby z pewnością orzeczenia z pomyłkami sądowymi tutaj jakieś stare książki bardzo szeroko referuje po prostu argumenty właśnie takie zwolenników przeciwników i tutaj moglibyśmy dyskutować dyskutować powtarzać dla mnie z tego powodu właśnie tę argumentację, którą przedstawiłem książki dotyczące stanowiska kościoła na siebie na 3 punktach w moim przekonaniu główny okres spędziłem zgodność nienaruszalną świętość życia ludzkiego i bez takiej powiedziałbym po, jakby nie dyskusyjny w zakresie statystyk MF pili, bo to jest po prostu kwestia naszych przekonane po drugie to jest kwestia podejścia do karania to może to może te 2 pozostałe punkty już po informacjach pani przedstawić, bo musimy na moment ustąpić miejsca właśnie informacją dr Tomasz Snarski prawnik filozof autor książki kościół katolicki wobec kary śmierci z państwa gościem wrócimy za moment tej rozmowy cały czas dr Tomasz Snarski rozmawiamy o karze śmierci główną bohaterką tej godziny filozofów jest książka Tomasza Konarskiego kościół katolicki wobec kary śmierci Irak konstruował pan argumentację aktualną kościoła katolickiego przeciwko karze śmierci pierwszy punkt są 3 to godność nienaruszalna osoby ludzkiej, a te pozostałe 2 drugi to jest kwestia rozumienia kary jej celu funkcji istoty i trzeci to jest miłosierdzie miłość pojęcie sprawiedliwości pokrótce może powiem o godność chodzi tutaj o godność osobową, czyli przyrodzoną niezbywalną takim ujęciu też traktuje konstytucja Rzeczypospolitej pojęcie godności, ale nie tylko oczywiście chodzi tu zapisy prawne chodzi tutaj on najmniej najważniejszą zasadą wartość ludzkiego ludzkiego życia i o co tutaj idzie idzie o to, że nie ma takiej osoby i nie ma takiego czynu, który moglibyśmy popełnić, który by nas tej ludzkiej przyrodzone niezbywalne nienaruszalnej godności pozbawi ich nie ma takiego zbrodniarza to jest prawdziwe piękno chrześcijaństwa, jeżeli ja potrafię zobaczyć człowieka i to o tym przypomina papież Franciszek choćby w encyklice Fratelli tutti w tym najgorszym z mojego punktu widzenia czy z punktu widzenia ogółu jeśli odmówię godności temu najgorszemu to wtedy tak naprawdę dopiero nie odmawiam nikomu to jest wielki dorobek personalizmu katolickiego można to potem rozszerzyć kar po co ma być kar oczywiście kwestie sprawiedliwości owe, ale zawsze w kościele, a zwłaszcza ostatnie to także jest w nauce prawa karnego w naukach banalny kwestia poprawy nie ma takiego człowieka z perspektywy chrześcijaństwa, a u, których można byłoby powiedzieć, że z niego już nic nie będzie jeśli powiemy o kimś, że ktoś się spisali na straty to jest niechrześcijańskie też pogańskie tak możemy powiedzieć, że Rze, że ze, że życie spisujemy na straty w ten sposób tak naprawdę stosowanie kary śmierci i oczywiście, bo ja ja tego słucham to bardzo ciekawe co pan mówi też bardzo szczegółowo tę książkę czytałem ona ona też świetnie napisana natomiast oczywiście oczywiście mamy do czynienia z perspektywą na tyle plastyczną i Teologicznego punktu widzenia także filozoficznego punktu widzenia też z tekstami mitologicznym, czyli Ewangelia ami, z których są serwowane te różne powinności i i poglądy, które to teksty mają do siebie, że można jak w ogóle teksty religijne uzasadniać za ich pomocą stanowiska ze sobą sprzeczne to znaczy jeśli ktoś chce wyciągnąć z chrześcijańskich tekstów, czyli z Ewangelii pacyfizm to zrobi, bo się odwoła do takich fragmentów, których Jezus jest ewidentnym pacyfistą, a jak będzie chciał wyciągnąć uzasadnienie dla akcji zbrojnych to powierza powołuje się na ten np. fragment, w którym Jezus Miedź przynosi na świat i jak najbardziej nie jest przeciwnikiem samoobrony albo różnych takich działań właśnie jak akcje zbrojne i podobnie tutaj argumentów na rzecz kary śmierci w tekstach ewangelicznych dopatrują się licznych przecież zwolennicy tego rozwiązania i tam na różne rzeczy się powołują rzecz jasna choćby na to, że Jezus sam na krzyżu będąc mając 2 łotrów obok siebie w żadnym momencie przeciwko karze śmierci nie wystąpił nie było, ale żadne Filipinki mowa no to prawda, ale też nie powiedział, że to jest coś niedobrego w przypadku, zwłaszcza tych 2, więc znaczy ja mam takie poczucie, że można bardzo plastycznie, operując takimi czy innymi dowodami czy odwołaniami do tekstów no budować te stanowiska to jest w ogóle bardzo ciekawe jak się czyta też historie tych tych sporów to jest niezwykle interesujące, ale może właśnie spróbujmy taki krajobraz mapę taką pole pojęciowe tego sporu zbudować mówił pan tutaj już parokrotnie o tej trybuny pewnej teorii kary na przeciwko czy versus teorii edukacyjnej nazwij metody korekcyjnej w 1 przypadku mowa właśnie o przywracaniu pewnego zadłużonego stanu sprawiedliwości na świecie przy pomocy kary, czyli nie robi się nie każe się, dlatego że chodzi o to czy to nie jest ważna, że pierwsza pierwsza powinność kary i jej pierwszy cel, żeby przywrócić, żeby kogoś przywrócić społeczeństwu albo, żeby go wyedukować tylko, dlatego że się uznaje, że naruszona została pewna sprawiedliwość jakieś zło zostało dokonane w pewnym porządku sprawiedliwości, którego prawo ma strzec i w związku z tym kara jest po to, żeby w jaki sposób ten porządek przywrócić, a nie po to, żeby człowieka edukować natomiast w drugim przypadku ma się na uwadze właśnie przede wszystkim funkcję korekcyjną to znaczy chodzi o to, żeby ktoś, kto popełnia złe czyny pod wpływem kary zmienił swoje postępowanie uświadomią sobie, że zrobił coś złego i i żeby mógł do społeczeństwa jakoś tam powrócić tak czy inaczej oczywiście już od razu wiadomo zwolennicy, której koncepcji kary będą raczej przeciwnikami, którzy zwolennikami kary śmierci, a czy nie zgodzę się z panem co do tego, że pismo święte z perspektywy katolickiej można sobie tak interpretować upraszczając oczywiście to co pan powiedział zależności od tego co nam jest potrzebny tak dość taka historia pokazała, że życie obcuje z pismem świętym i to jest taka pedagogika pana Boga mimo tej teologii i jeśli uważnie czyta naprawdę od poczynając od zbrodni Kalinowej w ogóle prawo karne przy samym początku stworzenia było Bóg lekarze Kalina śmiercią, a po nawet Starym testamencie to staram się czasy pokazać jest wiele aspektów miłosierdziu Bożym, którym zapomnieliśmy w takim utartym myśleniu znajdą to jedno 1 tylko panu wejdę słowo czy chce pan powiedzieć, że to są wszystko rzeczy totalnie oczywiste obecne w tych tekstach i dopiero w 2018 roku się zorientowaliśmy, że są takie oczywiste, a nie chcę powiedzieć przez to, że jednak jeśli się spojrzy na podstawy chrześcijaństwa jeśli się pisma Świętego wyrywkowej fragmentarycznie nie będzie tak właśnie przerzucały argumenty te lub inne to chrześcijanie na obowiązek jedyny tak naprawdę kochać Boga człowieka Fukushimy się na miłości ja takich cennych usuniemy się na zabijanie, o czym tutaj chodzi myślę że, jakbyśmy tutaj paru księży posadzili to Niemcy by się zgodzili panu wykłady, choć ich problem oczywiście ja mówię zasili zmienia bardzo uwodzicielska co pan mówi Krzyżański rady tak to jest chrześcijaństwo katolicyzm nie, że podstawowym kwestię doskonałości chrześcijańskiej kwestia miłości bliźniego, zwłaszcza nieprzyjaciół i tutaj możemy mieć taką instytucję, ale myśli całokształt tego co jest przeniósł na świat i oczywiście Woroniecki na czym bardzo, bo pan sprawiedliwość pisał w katolickiej etyce wychowawczej, że prawo Chrystusowe nie wniosło wniosło tylko odwet, ale nie wniosło karania nie wniosła karania śmiercią, że nie zgadzam prawo Chrystusowe nie tylko zniosło odwet, ale wprowadziło całkowicie nowe rozumienie miłości i sprawiedliwości wypełniło to jeśli pan zobaczy syna jeśli chodzi o oficjalne nauczanie kościoła i pedagogice pana Boga, kiedy czy dom wychowuje ludzi w stanie czymś nowym przymierzu do pewnych spraw i to nie tylko chodzi o karę śmierci chodzi też inne instytucje inne zobowiązanie moralne to naprawdę tutaj trudno powiedzieć, że można sobie tak wybierać i każdy znajdzie, chociaż ja myślę, że tutaj linia sporu pomiędzy nami zresztą to jest spór paradygmaty ręczny w przypadku różnych sporów wokół tego czym jest chrześcijaństwo prawdziwe chrześcijaństwo, jaka jest autentyczna nauka Jezusa bądź też czy w ogóle coś takiego autentyczna nauka Jezusa istnieje ten spór polega na tym, że pan tak rozumiem z tego co pan mówi proszę mnie sprostować jeśli jeśli się mylę jest człowiekiem wierzącym, więc pan zakłada, że jest tam pewna jednolita wykładnia to znaczy, że to jest tekst, za którym faktycznie stoi jakaś transcendentny istota, która ma jednolity przekaz i ona ten przekaz w tekście zawarła natomiast jako człowiek niewierzący zakładam, że to są takie same teksty kulturowe jak wszystkie inne i one mają te cechy właśnie, która mają wszystkie teksty kulturowe, czyli mianowicie m.in. takie, że da się przy ich pomocy uzasadniać sprzeczne stanowiska co jest po prostu empiryczna to znaczy robiono takie uzasadniano to stanowiska pan teraz powie to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo ja powiem ja nie wiem co jest prawdziwe chrześcijaństwo znam różne warianty chrześcijaństwa wszystkie twierdzą, że są prawdziwe wszystkie powołują się na te same teksty, więc rozumiem, że możemy oczywiście ten spór długo długo prowadzić sądzę, że go nie rozstrzygniemy anten znaczy takie tylko uzupełnię jeśli chodzi o wykładnię pisma Świętego oczywiście jest szczególna specyfika niezależni tutaj możemy dyskutować od traktowania go jako tekst kulturowy łącznie to wykładnia złożoność pisma Świętego oczywiście wymagała innego programu natomiast tutaj nie chodzi też przerzucanie się prawdy racje tylko chodzi właśnie o zobaczenie co chrześcijaństwo ze sobą przyniosą w ogóle pismo święte może empirycznie tak powiem oczywiście tych szczegółach to co pan mówi da się zasadniczo różne twierdzenia tak dalej, ale na ale, ale jeśli się da nawet to jednak pewne poglądy należy on jakby odbierać rozważyć w kontekście nawet starotestamentowe dopuszczenie kary śmierci to w kontekście całego świata starożytnego wtedy to było ograniczeń karania śmiercią, o czym zapominamy o 2 i koniec nie to jest gaża wymagają tutaj nie ma nikt tego nie neguje absolutną właśnie o to chodzi, że nie neguje, ale zapomina jeśli my o tym zapominam i skupiamy się tylko na tym zmiany tylko z perspektywy wykładni katolickiej oś sporu wg karty pamięci właśnie katolikami na temat kary śmierci, bo jesteśmy zapominamy o tym, że starotestamentowy odwet ograniczeniem barbarzyństwem w ogóle reguły prawa karnego judaizm ze starego testamentu procesowe materialne były ograniczeniem tego co się działo ową, czyli były w kierunku humanitarnym no to wtedy nie mamy nasi rywale ale, ale właśnie w tych stanowiskach często także odwołujących się do tekstów tych samych, do których pan się powołuje czy odwołuje właśnie, wspierając argumentację abolicja istotną często w tej argumentacji powiedziałbym po pierwsze, podkreśla się właśnie to co pan mówi to znaczy wyjątkowość sytuacji, w których ta kara ma być dopuszczona nie argumentuje się poza tym ekstrema, o których mówiliśmy już spoza kręgu kultury europejskiej zazwyczaj albo właśnie, w jakich formach totalitarnych nie argumentuje się za tym, żeby karać wszystkich albo, żeby karać za jakieś banalne przewinienia tylko to ma być właśnie absolutnie zarezerwowane do tych sytuacji bardzo wyjątkowych pan cytuje np. Bogusława Wolniewicza żadnego dealu z osób 1 autorów, którzy w ogóle moim zdaniem najciekawiej na temat kary śmierci pisali niezależnie od tego, że się z jego stanowiskiem nie zgadzam on był zdecydowanym zwolennikiem obecności kary śmierci w kodeksie karnym toczy się zgadzamy się zgadza zgadzamy to on mapę sporów i mapy stanowisk, które za sobą tutaj wchodzą w konflikt i z czego ten konflikt wynika niezwykle klarownie w swoich tekstach opisywał on właśnie się odwoływał do tego wątku który, który chciałem poruszyć tej trybuny pewnej teorii kary, ale podkreślał na każdym kroku, że chodzi mu właśnie o nie nie o rozumienie kary jako zemsty to znaczy właśnie w takim rozumieniu, jakim mówimy pan chował go tzw. pogańskiego sposobowi myślenia okaże niejako zemsty, która z definicji ma pewien potencjał do nieskończonego reprodukowania się zemsta się w zasadzie nigdy nie kończy bo, bo jest właśnie jakiś fundamentalny sposób nieproporcjonalna tylko Wolniewicz mówił pan sta jest istotą kary jest lekka zabawa dla równowagi od rana równowaga Nasha wraca zjawa równo no ale co my robimy zawsze bawimy się trochę trwanie w jedno tak, ale możemy sobie tak zmienia natomiast może warto wrócić do tego trzeciego elementu, który zaczął mówić, a zmienić trochę, ale trochę trochę to przedmiot naszych rozważań, czyli trzeci element właśnie kościoła i tu jednak nie da się tylko uciec, bo nawet jeśli za zamienimy na Polsce, a nawet powiedzmy, że chodzi o sprawiedliwość w karze tej retro budynek to Otóż kara atrybuty na wcale nie musi być to jest perspektywa, którą otwieram książce to jest ten trzeci argument, czyli te miłosierdzie niezależnie od tego jak byśmy patrzyli z perspektywy 0 nazwijmy to z perspektywy takiego minimum o godziwości jego niegodziwości teraz patrzy na perspektywę maksimum też perspektywa maksimum i tutaj ktoś jest jak niekwestionowane tak przynajmniej mi się wydaje, że tutaj nie ma żadnego sporu perspektywa maksimum dla katolika chrześcijanina to jest znowu wrócę umiłowanie miłosierdzie i dla mnie powinniśmy się zastanowić czy pojęcie miłosierdzie jest kategorią nasza dla sprawiedliwości zaraz wrócimy do tej rozmowy musimy znowu ustąpić miejsca informację dr Tomasz Snarski z państwa gościem cały czas dr Tomasz Snarski wydział prawa administracji Uniwersytetu gdańskiego autor książki kościół katolicki wobec kary śmierci przerwałem panu, bo musieliśmy schodzić z anteny proszę dokończyć no chodzi w gruncie rzeczy o to, że mamy do czynienia w prawodawstwie Chrystusowym już tak mówi Woroniecki z kim, ale to jest już, jakby coś zupełnie nowego mojego totalnie nową koncepcję sprawiedliwości sprawiedliwości miłosierny miłosiernej sprawiedliwości, a moim zdaniem, jeżeli weźmiemy pod uwagę to takie miłosierdzie rozsadza wszelkie dotychczasowe koncerty już od Arystotelesa, zaczynając właśnie to co wciąż się retencji niż powołują, ale nie tylko co znaczy w ogóle sprawiedliwie, jeżeli dodamy, że to znaczy miłosiernie no to znaczy, że być może musimy przemyśleć całe nasze prawo karne chciałbym powiedzieć, że w tym polskiej kryminologii to od dawna poruszany na świat prof. Wojciech Zalewski książce sprawiedliwość naprawcza początek ewolucji polskiego prawa karnego zwraca na to uwagę, że ten model restryktywny charakterystyczne dla kultury zachodniej, która z 1 strony wyrosła z chrześcijaństwa ten model restryktywny odrzuca jednak podstawowe założenia miłości bliźniego, gdy chodzi o wymiar kary i przyjmuje się, że można nawet potrzebne są płace zwycięża zło pisze Zaleski i w imię sprawiedliwości wymierza się z pracy cierpienie, które sprawca zobowiązany jest znieść zatem i teraz, czyli to jednak nie jest chrześcijańskie i musimy się zastanowić co możemy i to jest moim zdaniem prawdziwe wyzwanie także zmianę określić jak słusznie zauważył na samym początku naszej rozmowy w Europie no nie jest szczególnym problemem tak, ale co do czego nas obliguje ta zmiana do przemyślenia tego po pierwsze, czy potrzebujemy wszędzie kary czy może nie powinno być więcej sprawiedliwości naprawczej pojednania przebaczenia szukania takich mechanizmów, które nie będą się wiązały się nie tyle samą karą, jaką taką inną, ale sam proces sprawiedliwości karnej jest zwrócenie, jakby tego procesu pokrzywdzonym zwrócenie go no do tych do tych, którzy są w tym konflikcie i drugie wyzwanie jeszcze ważniejsze to co jak zrobić prawo karne taki, żeby zapewniało bezpieczeństwo i bez kary śmierci już wiemy, że jeśli nie tak czy możemy się powoływać na dyskusje spory, ale jednak wiemy, że to jest relikt i teraz mamy wyzwanie co zrobić z jak uczynić prawo karne taki wybór naprawdę bezpieczne są sprawozdania, które moim zdaniem jeszcze podnieść jako nowe mojej książce, o którym się zapomina jeszcze jedno może uwagi do tego, o czym rozmawialiśmy sobie tak podczas przerwy pomyślał w zasadzie 2 proszę pamiętać, że do czasu oświecenia perspektywa okrutnych kar cielesnych i kary śmierci była zasadniczo jednak kwestionowana filozofii społecznej, więc trudno wymagać także od poglądów formułowanych w łonie kościoła, które wyrastają jednak w tym podlega filozoficznymi im się wiążą normy jadą do oderwania, ale albo mamy wielką rewolucję i całkowitą nowość coś podobnego do niczego albo argumentujemy z tego, że wszystko było tak jak generalnie wszędzie się wydarzy to jest pewna sprzeczność dziękuję bardzo, i tak nie tu najbardziej zależało moje stanowisko, że jeśli ma pan taki układ poglądów wyjściowy to jest pan w stanie przy pomocy tych tekstów i stosując elastyczną argumentację charakterystyczna dla teologii udowodnić z grubsza wszystko co pan chce o wojnie nie ja tylko tyle powiedzieć Jaś le tu uważam jest w pełni spójne, że jeśli się bliżej przypatrzyć dogłębnie zbada historię stosunków kościoła katolickiego wobec kary śmierci w ogóle chrześcijaństwa to sprawa jest tak oczywista na pewno jest uzasadnione twierdzenie, że to 2018 była taka jest inaczej biorąc pod uwagę tylko 1 przepis katechizmu proszę pamiętać, że jednak najważniejszy dla chrześcijanie słowo Boże Ewangelia nauczanie kościoła definicja w ogóle nauczaniu kościoła jest w ogóle odrębny temat też porusza wciąż druga sprawa pan wspomniał o ukrzyżowaniu Chrystusa no, więc właśnie to ukrzyżowanie jest na niego kara śmierci toby nie było chrześcijaństwa dokładnie nie było no właśnie można powiedzieć wielu rzeczy, a jak uwaga zniesiono wcześniej na to byśmy nie mieli dzieła zbawczego et dokładnie, ale znaczyli, ale inna sprawa chodzi o to, że to właśnie taka śmierć powinna zawsze być ostrzeżeniem nie tylko dla członków dla ludzi wierzących nie tylko dla ludzi wierzących właśnie dla całego świata jest niemożliwa, bo to jest ciekawe też przepraszam podam inny przykład, bo to trochę przypomina te dyskusje dotyczące kwestii np. katolicyzm niewolnictwo czy stosunek stosunek katolicyzmu do niewolnictwa oczywiście impuls do zniesienia instytucji niewolnictwa w kręgu zachodniej cywilizacji w tym sensie jest impulsem chrześcijańskim, że faksy są autorami argumentacji która, która staje się takim taką takim zarzewiem zniesienia niewolnictwa w kręgu zachodniej kultury no ale kościół katolicki mówi pan o tej zasadzie fundamentalnej ważności tekstów ewangelicznych jednak nie jest chrześcijaństwem protestanckim, gdzie obowiązuje zasada sola scriptura tylko jest kompozycją jest kompozycją tekstów ewangelicznych oraz całej tradycji to jest specyfika katolicy mamy ojców kościoła doktorów kościoła i którzy przecież te wszystkie kwestie nieustannie rozważali różne dokumenty soborowe synodalne itd. również tymi sprawami zajmowały kościół katolicki przynajmniej od czwartego wieku naszej ery, czyli od momentu, kiedy staje się oficjalną religią cesarstwa rzymskiego katolicyzmu czy chrześcijaństwo no jest instytucją, która po prostu ze z innymi instytucjami tego świata wchodzi w pewien pragmatyczny alians to znaczy jest też instytucją, która w sposób realistyczny uprawia realną politykę no właśnie m.in. dlatego przez bardzo długi czas nie jest to instytucja, która w jakikolwiek sposób negowała bezzasadność kary śmierci są takie okresy, kiedy też chętnie sama nie tyle ją wykonuje co, wspierając sądy świeckie często ludzi właśnie na taką karę śmierci wysyła, więc na myśl o tym powiedziałem wcześniej jak w naszej rozmowie Tusk kilka spraw po pierwsze, kwestia jak rozumiem kościół, jaki jako instytucję polityczną to jest odrębne zagadnienie, więc już złożone i druga druga złożoność błąd prezent mu bądź jego Brach często próbujemy oceniać przyszłe pokolenia wg naszych standardów myślenia i tutaj jeśli tego jeśli zapomnimy o tym, że pewne przekonania moralne też ulegają zmianie są dynamiczne albo nawet jeśli ulegają zmianie do ich interpretacji dynamiczna jednak nie możemy wszystkiego ocenia względem naszej współczesności no to wtedy może się pojawić się tu jest mniej, ale podobnie jak ja nie zgadzam tylko mam wrażenie, że to ja właśnie mówiłem w tej poprzedniej części naszej rozmowy pan z tym polemizował dając wykładnię jakiegoś uniwersalnego przesłania chrześcijańskiego, które było oczywiste od momentu, kiedy jest zdarza mi się pojawił, więc nowo on tak tak jakby jest tylko mglistym ideałem być może rzeczywiście dobrze dopowiedzmy, gdzie mówimy o tym nauczaniu mierzącymi różne właśnie odcieniach blask kości czy stare śmieci w Watykanie obowiązywała taktycznych może powiedzieć, że was, że Watykan nie wyczerpuje kościoła prawda i teraz, więc o tym może należałoby uzupełnić uzupełnimy, ale się jednak ważne rzeczy, które chcemy wiedzieć i to często też napisałem, że mimo wszystko jednak daje się zobaczyć, że w sprawach skarg śmierci sam takich poglądach teologów filozofów chrześcijańskich papieży świętych nie jest taka no proste brzegów dylatacji wydawać więcej chrześcijanie pierwszych wieków stronili od wykonywania udziału jakichkolwiek wyrokach śmierci sami byli przecież poniekąd i niejednokrotnie ofiarami tej kary ktoś, kto uczestniczył zabijanie drugiego właśnie choćby instytucji wyrokowania było odsuwane od stołu Pańskiego potem pan słusznie zauważył ten się od Konstantynowskiej z politowaniem kościoła, ale nawet jeśli tak zobaczymy jak pan Piętak dla mnie Święty Tomasz potem czasy wieki średnie czy błogosławiony Janusz, który przywołuje, gdyby mieli dzisiejszą wiedzą o świecie memami Jona kardynalny byliby abolicję samych kończy, a to bardzo wrażliwe jasno poza tym proszę zauważyć, że pomija jednak rzecz pieprzy powołujemy się wypłat systemowe Finat zapomina, że w innym miejscu jednak podkreśla, że zabójstwo zawsze jest ono niegodziwe zawsze jest porażka, że jak ubóstwo tym wypadku to, żeby ograniczać dłuższy od te z 1 strony rozważa przypadki, kiedy jest dozwolone karani śmiercią, a z drugiej strony przecież pisze wyraźnie jest taki człowiek, którego możemy przestać kochać nie ma takiego człowieka choćby nie wiem co zrobić Tomasz mróz mówi nie możemy robić wyjątku byśmy mogli przyjrzeć się robić wyjątki już pomijam inne osoby, bo nie ma na to czasu zajęcia do książki, ale chodzi o to, że rzeczywiście złożoności trudno o pasji w rozmowach też o stosunku kościoła wobec kary śmierci pokazała choćby nasza rozmowa życia wiele rzeczy uzgodnić zaczął się uzgodni to niema czasu jak na rozmowę różne rzeczy w zasadzie co chwilę byśmy musieli tłumaczyć w jakim kontekście mówimy jest to 1 rzeczy chciałem powiedzieć, który na samym początku w przepisie ciężki podkreślenia myślę przez kilkadziesiąt teraz mi o tym ile okaże się dzieci, jaka to jest w ogóle taka kara już abstrahując od nauczania kościoła jak bardzo się zgadzam z Jackiem wilkiem, który napisał piękny tekst przed już laty króciutki, że mówi powinniśmy mówić raczej okaże zabijania, dlatego że kara jest elementem przygodnym święcie substancja palna czy śmierci taka spotka każdego z nas kara może nie musi kojarzy błąd logiczny nazewnictwa właśnie jako jak byśmy mogli karać 5 lat jest gorsza sprawa to jest feminizm my zrzucamy niejako w tej nazwie karasie odpowiedzialność za zabijanie drugiego człowieka oczywiście zdaję sprawę z ZUS-u językowych, ale warto myślę, że wypowiedzi miało, bo jeśli będziemy pamiętać, że zabijamy tutaj jak we mnie jakby to jest także przy ślicznej tyle to my widzimy, że po pierwsze, nazwanie zabijania karą jest absurdalne, iż choćby z tego powodu, a po drugie mamy jednak większy ciężar odpowiedzialności i też przypomniałem sobie co chciałem powiedzieć, kiedy pan wspomniał pasję różne sytuacje związane z innymi usprawiedliwienia kościoła możemy mówić, że wolna sprawiedliwa czy obrona konieczna, ale ja bym tak włoski filozof prawa wspaniale polecam jego jego pracę Antonio Campo bali napisał piękny esej i że państwo nigdy nie sytuacji obrony koniecznej to znaczy że, że nie są porównywalne sytuacji na, toteż warto zwrócić uwagę dzisiaj tak jak jest to już wyodrębni tam punkt dotyczący kary śmierci właśnie podkreśla też dorobek nauk penalnych to właśnie rozszerzyły się środki reakcji, toteż w katechizmie i po prostu stanowisko złożone ja mam taką cichą nadzieję, że skoro umorzenie ich tylko głośno, ale skromną, że po prostu ciężka zmusi do myślenia czy my jeszcze to jest 1 ważna sprawa w kraju skądinąd określającym się jako katolicki, chociaż oczywiście jest no bardzo niedobre uproszczenie czy i przy czym na poważnie bierzemy to co Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół wciąż jest w tych badaniach wymiaru sprawiedliwości wiele osób za, chociaż teraz się bardzo zbliża wg najnowszych badań jest tak silną nie więcej po równo, ale to znaczy, że wciąż ludzie, którzy którzy, którzy przynajmniej tak statystycznie no, opowiadając dzieje to jest też jest jakość naszego katolicyzmu chcę powiedzieć co ciekawe w bardziej szczegółowych badaniach osoby, które częściej praktykują i tak głębiej powiedzmy praktykują są przeciwnikami kary śmierci to też ciekawe, więc może warto, żeby też ta zmiana papieżowi Franciszkowi tak dyskutowana przecież także w kościele o polskim była takim głosem sumienia no, jaki jest jakość swojego katolicyzmu proszę pana ministra nawet nie chodzi o to co prawda nieprawda tylko chodzi o jakość, żeby pytać siebie samego tak naprawdę, jakie wartości wyznaje i zaczął się opowiada pani pokazać za kimś innym proszę pana, które mogą skrzywdzić innych ludzi mówiąc jasno z pewnością głosu tajnością pańska książka pomoże w takim rachunku kościół katolicki wobec kary śmierci także ta książka nazywa nakładem biblioteki więzi się ukazała naszym gościem był jej autor dr Tomasz Snarski filozof prawnik z wydziału prawa administracji Uniwersytetu gdańskiego bardzo dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę życzę dobrego tempa dzięki wzajemnie w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN FILOZOFA - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA