REKLAMA

Dlaczego warto dbać o nieposłuszeństwo w miejscu pracy?

Praca od podstaw
Data emisji:
2021-10-10 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a razem ze mną zapowiadany gość prof. Tomasz Grzyb psycholog z uniwersytetu SWPS we Wrocławiu dziekan wydziału psychologii część dzień dobry tam dzień dobry Witaj ZUS też audycja praca od podstaw, ale trochę w tej audycji na tym jesteśmy na festiwalu książki psychologiczne organizowanym przez wydawnictwo smak słowa trudno abstrahować od tego co się dzieje ty jesteś specjalistą od wielu dziedzin psychologii wraz z będziesz przewracał Rozwiń » odtwórcami państwo tego państwo widzą, ale naprawdę mogę zaświadczyć, że tak jest, ale jedną z takich ważnych swoich działek jest kwestia posłuszeństwa nieposłuszeństwo zrobiliście profesorem dolińskim badanie replikację tego słynnego eksperymentu Milgrama ja też odsyłam państwa naszej rozmowy na ten temat jest książka w smaku słowa wydana właśnie na temat tego co z tego eksperymentu wyszło wyszło, że w skrócie spojler biogram miał rację to się to się okazało jeszcze zastanawia czy to, że np. jesteśmy posłuszni w miejscu pracy wykonujemy często polecenia, które nie są związane z naszym system wartości są niespójne z naszym systemem wartości jakości się z tym mg z tym co jeszcze powtórzyli udowodnili potwierdzili łączy oczywiście, że tak może zacznę od tego kiedy opublikowaliśmy książkę nosi tytuł posłusznie do bólu to jest książka, która rzeczywiście opisuje serię naszych badań pokazujących do jakiego stopnia jesteśmy posłuszni wtedy, kiedy ktoś wydaje polecenia wtedy, kiedy ktoś zachowuje się w sposób sugerujący, że ma do czegoś prawo ma prawo egzekwować rozkazy oczekiwania polecenia, jakkolwiek byśmy nazwali to otrzymaliśmy list list od czytelnika, który napisał więcej tak przeczytałem panów książkę jestem zszokowany wynikami, które osiągnęliście w skrócie oczywiście tak jak powiedziała jesteśmy w stanie posunąć się bardzo daleko jeśli chodzi o wykonywanie poleceń nawet do rażenia prądem niewinnych ludzi, a że mylą się w powtarzaniu pewnych sekwencji robią robią nic złego po prostu mylą się w uczeniu pewnych cela i pisze ten człowiek, ale aż tak bardzo mnie to nie dziwi, dlatego że ja żyłem w takim stanie przez kilka lat, bo pracowałem w pewnej firmie, w której to byłem zmuszony do wyciągania pieniędzy z kieszeni starszych ludzi okazało się, że człowiek pracował w pewnym przedsiębiorstwie, które nie państwo znacie ten proceder zaprasza ludzi w sile wieku czy nawet starszych tak moglibyśmy powiedzieć na różnego rodzaju pokazy czy to garnków wykonanych ze Stali, która jest używana do produkcji promów kosmicznych domyślacie się państwo, choć jak w tej firmie pracował i on po prostu któryś momencie stwierdził, że coś dokładnie ten sam mechanizm nie chciałem tego robić mówili zdawałem sobie sprawę z tego, że to co robi złe zdawałem sobie sprawę z tego, że ja oszukuję tych ludzi, ale jednocześnie brnąłem w to to znaczy wykonywałem kolejne polecenie moich przełożonych, a zatem jeśli pytasz mnie o to czy ja widzę paralele pomiędzy 12 oczywiście, że tak zwłaszcza, że to co my chcieliśmy pokazać co udało nam się pokazać naszych badaniach to ogromna rola sytuacji, które się znaleźliśmy wygląda to w ten sposób, że kiedy ktoś opisał nam obrać sobie, że będzie robił to i to powiedzielibyśmy to jest wykluczone nie nie jestem osobą, która byłaby w stanie posunąć do takiego okrucieństwa, która byłaby w stanie posunąć się do źródła się do tego listu, który otrzymaliśmy od czytelnika do tego rodzaju oszustw, ale jeśli jest to już w tej sytuacji jeśli czujesz się w jaki sposób związany z miejsca, w którym pracuje się z ludźmi, którzy są obok siebie to zrobienie rzeczy, które są sprzeczne swoim deklarowanym systemem wartości wydaje się bardzo prawdopodobne czy to jest tak, że każdy co nas słuchaj każda osoba, która słucha jest do tego zdolny czy siedzimy tutaj mamy poczucie może powiedzieć, że ja jestem do tego zdolna i jesteś zdolny do działań, które są niezgodne z naszym systemem deklaratywnej wartości, ale jeżeli np. na przełożone nasze przełożono nam powiedzą, że mamy coś wykonać mimo tej niespójności niezgodności to byśmy zrobili powiedziałbym w taki sposób oto myślę, że każdy z nas może znaleźć w sytuacji, w której zrobić coś, czego nie przypuszczał, że zrobi co nie przypuszczał, że zrobił co oznacza, że łatwiej jest nam myśleć o sobie jako o osobach niezdolnych do różnych negatywnych zachowań niezdolnych do różnych okrucieństw świń mili drobnych świństw w pracy ale, gdybyśmy byli postawieni w tej sytuacji to wcale nie wiadomo byśmy się zachowań i paradoksalnie to jest bardzo dobre informacje i zgłoszenia do sali jest kluczowym słowem tak paradoksalnie to bardzo dobra informacja, bo jeżeli już zrzucimy z siebie takie przekonanie że, jakoby nigdy tego nie zrobił to nie myślimy o sobie w kategoriach osoby świętej, która jest niezdolna do czynienia zła tylko myślimy o sytuacjach, które się znajdujemy i staramy się tak tworzyć tę sytuację staramy się tak tworzyć środowisko pracy, żeby nie było możliwe wykonywanie różnego rodzaju nieprzyjemnych rzeczy powinny np. wszyscy znamy słynne badanie Philipa Zimbardo nad życiem więziennym oczywiście bardzo wiele mówimy dziś o tym, że źle rozumiemy, że tam popełniono pewne błędy tak dalej tak dalej dość powiedzieć, że Philip Zimbardo w swoim badaniu pokazał, że tzw. normalni ludzie są zdolni do bardzo okrutnych zachowań wobec innych tylko, dlatego że ktoś został umieszczony w grupie więźniów aktorzy grupy strażników, ale niewielu z nas wie, że Philip Zimbardo był uczestnikiem pewnego procesu procesu sądowego, który został wytoczony strażnikom w Abu Ghraib by w Abu Ghraib to było więzienie w Bagdadzie, które po drugiej wojnie w Zatoce Perskiej był administrowany przez amerykańskich żołnierzy i dochodziło tam rzeczywiście straszne rzeczy tortur poniży poniżania robienia sobie zdjęcie ze zwłokami różnych seksualnych pozycję okropieństwa różnego rodzaju Zimbardo był świadkiem obrony mówił to nie jest wina tych ludzi, że taki sposób zachowali albo przeciw znaczącej części to nie jest wina tych ludzi to jedna z systemu, w którym oni zostali postawieni, dlaczego jest ważna informacja Ano to nas uczy, że to co powinniśmy zadbać to systemy kontroli o systemie nadzoru o systemy pewnych wentyl bezpieczeństwa np. w naszym środowisku pracy, które nie pozwalają na pojawienie się zachowań destrukcyjnych pojawienie się zachowań, które ktoś kogoś poniża każe mu wykonywać polecenia, które są sprzeczne z systemem wartości do od wielu lat robimy w Polsce o konieczności istnienia tzw. sygnalistów języka greckiego mówiły stodołę, czyli tacy ludzie, którzy zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w pracy teraz też jesteśmy w trakcie ustawy przygotowywania i przy procedowaniu ustawy na temat sygnalista właśnie w miejscach pracy, czyli nie tylko sygnalista, którzy donoszą, bo noszą nazwy słowo złą konotację, ale informują opinię publiczną odpowiednie instytucje o tym co się dzieje przez system wyśle też coś źle dzieje właśnie w naszych miejscach pracy w no właśnie to jest bardzo istotne kwestie, żeby byli ludzie, którzy w którymś momencie powiedzą stop dokładnie także odwołam się znowu do tego badania Zimbardo jak zrobiła Krystyna masła, czyli ówczesną narzeczoną dzisiejszą żoną, która w szóstym dniu eksperymentu po prostu przyszło do niego, żeby odwiedzić i popatrzyła na wszystko co się dzieje stwierdzając, ale co tutaj robisz stylowi tym młodym chłopakom, dlaczego w ogóle do tego doprowadzać natychmiast przerwij zatem firma Maspex pewnej perspektywy zachowało się sygnalista, które nie będą bezpośrednio uwikłane w sytuację, który jest świadkiem może powiedzieć nie czy zaplanować daleko czy robi rzeczy, których nie powinno robić, dlaczego Ano, dlatego że on ma świeże spojrzenie, dlatego że ona jeśli sygnalista ma mniej emocjonalny stosunek do danej sytuacji może powiedzieć zabraliście za daleko to co robić złe jak sprawić, żeby takie osoby jak syna masła miały odwagę i przestrzeń na to, żeby mówić poza właśnie ustawami sygnalista to znaczy jak wyobrażam sobie co się dzieje np. w Straży Granicznej weźmy przykład to jest też miejsce pracy ja będę podkreślać ci ludzie mają takie rozkazy mają takie zadanie, jeżeli wszyscy robią to jest to też trudno tak jak mówisz wyjść z tego i się przeciwstawić nawet jeżeliby chcieli są postawieni w sytuacji, w której mają łapać wywozić bezbronnych ludzi na pewną śmierć, a albo bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu czy w ogóle z wewnątrz takiej Straży Granicznej jest szansa, że po taki sygnalista, a jeżeli nie no to gdzie może być no no ja ja nie mogę być sygnalistą Straży Granicznej nie może być, bo stajemy się też osobami wtedy, które pouczają mówią komuś, kto tak zarabia na życie może nie ma innej możliwości ja też chce wezwać drugą perspektywę, że Rze, że coś jest wiesz co się jednak bez wątpienia słusznie tak, ale jeśli pytasz o to czy mogą się pojawić sygnaliści odpowiedzieć oczywiście twierdząca, bo już są to znaczy coraz więcej osób, które pracują w Straży Granicznej, które są uwikłane w tę sytuację, która dzieje się teraz na granicy polsko-białoruskiej mówi my już nie wytrzymujemy my już tego nie chcemy robić my dostrzegamy, że wykonywanie tych rozkazów, które otrzymujemy jest sprzeczne z tym co chcemy po prostu wierzymy, bo czym innym jest wydanie polecenia jak się siedzi w Warszawie w ciepłym biurze i można popatrzeć na Mapei stwierdzić ten powiat to my zamkniemy, a tutaj wyślemy nasze siły nikt się tam nie przeciśnie, a czym innym jest wzięcie w ręce potwornie brudnego płaczącego dziecka i stwierdzenie to teraz w tamtą stronę, bo my tutaj nie chcemy, więc ci ludzie już dostrzegają coraz więcej osób także pracowników Straży Granicznej mówi, że to nie jest to nie jest rzecz, do której oni są powołani to nie jest stronie powinni wykonywać decyzji byli już pojawia natomiast jeśli mówimy o służbach mundurowych to chcę powiedzieć, że jest tutaj jeszcze 1 aspekt, który musimy pamiętać, że wszystkie formacje z Unii formułowane tak powiedział tak czy formacja mundurowa to są formacje, w których ścierają się 2 tendencje od pewnego czasu mówimy o tzw. taktyce ślepych bagnetów taktyce myślących badania na mówimy o taktyce ślepych bagnetów wtedy, kiedy chcemy mieć po prostu bez wolnych posłusznych wykonawców rozkazów do kiedy myślimy o wojsku Straży Granicznej policji to czasem wydaje nam się, że to jest dobry pomysł będziemy mieli taki bardzo posłusznych wykonawców może polec, ale jednocześnie musimy pamiętać, że po pierwsze mamy rok 2021 to już trochę inne czasy po drugie musimy pamiętać, że nie tego oczekujemy od funkcjonariuszy, którzy z Orłem na czapce czy na mundurze czy w jakim Ringo z jakimkolwiek insygniami, które sugerują, że reprezentują nasze państwo w powinni zachowywać się jednak trochę inaczej natomiast bardzo wyraźnie podkreślić, że ja tych strażników policjantów żołnierzy w jakikolwiek sposób nie winię, bo oni znaleźli się w niebywałym klinczu z 1 strony oczekuje się od nich właśnie wykonywania poleceń rozkazów, ale z drugiej strony wszyscy chcielibyśmy, żeby oni z dumą godnością reprezentowali nasze państwo zachowywali się w sposób, który pokazuje, jaka jest Polska jacy my jesteśmy, więc to jest potworny problem to, że coraz więcej osób właśnie w tych formacjach sygnalizuje, że już tak dłużej nie może to nie są rzeczy, które nie chcą robić wyraźnie wskazuje, że także tam coś bardzo wyraźnie zmienia teraz czas na informacje Radia TOK FM za chwilę wrócimy do naszej rozmowy Zuzanna Piechowicz prof. Tomasz Grzyb rozmawiamy o posłuszeństwie nieposłuszeństwo w miejscu pracy to jest audycja praca od postaw się bardzo żadna jechałyśmy gościmy prof. Tomasz Grzyb psycholog powie specjalistą nieposłuszeństwa posłuszeństwa dziekan wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu współautor razem z prof. Dariuszem dolińskim książki posłużą do bólu jest książka wydana przez wydawnictwo smak słowa jesteśmy na festiwalu książki psychologiczne dlatego też muszą państwo różne dźwięki tyle, bo nie jesteśmy radny książki PRT tak się produkuje książki w Sopocie Zobacz, a rozmawiamy o niepotrzebnej posłuszeństwie przed informacjami mówiły trochę o o tym co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej i że jesteśmy na czy Straż Graniczna dla funkcjonariusza funkcjonariuszki są panu klinczu posłuszeństwa jakiś odpowiedzialności obowiązków też pracy oraz tego co część z nich albo może większy z nich nie wiemy nie mamy na ten temat badań uważa za słuszne jeszcze jest trudno też może być dla nich różne konsekwencje psychologiczne i zdrowotne później jeszcze chciałby wciąż tak samo tak to jest to bardzo poważny problem, który oni teraz są, dlatego że wszyscy oni są po prostu ludźmi jestem przekonany, że ogromna większość z nich poszła do tej pracy z pobudek powiedziałbym nawet ideowych tak dobrze na pewno po pomoc ludziom hasło policji to jest przecież chronić służyć nowa, a nawet policja zostaje wykorzystana do do sytuacji, w której ma pomagać służyć, ale tylko tym, którzy mają odpowiedni paszport albo odpowiedni kolor skóry albo albo odpowiedni wygląd, jakkolwiek byś byśmy tego nie definiowali, więc rzeczywiście to są ludzie, którzy są w bardzo trudnej sytuacji i ja absolutnie nie zazdroszczę, aby wielokrotnie podziwiałem ich pracy i wiem, że są gotowi do wielkich poświęceń no ale sytuacja, która się znaleźli wymaga od nich rzeczy, na które po prostu nie powinien zgadzać mamy z 1 strony te osoby, które wyłapują wywożą bezbronnych ludzi na drugą stronę na granice za granicę polsko białoruską na no ja będę powtarzać na śmierć i na przynajmniej poważny uszczerbek na zdrowiu drugi co ma aktywistów, którzy porzucają różne swoje zajęcia codzienne biegają z tymi plecakami po prostu też w tym zimnie strefy to może pomóc w państwie żyją od tygodni tylko tych ludzi, którzy robią zbiórki zbierają pieniądze i zastanawia się, bo z waszego powtórzonego eksperyment z tej replikacji z tej książki wynika, że właściwie nie ma powodu, dla którego z 1 strony są aktywiści z drugiej strony są ci strażnicy, że to nie jest także my, jakby urodziliśmy się wychowaliśmy się osobowościowo jesteśmy po 12 stronie, że to jest kwestia, jaki właśnie okolicznościach pytanie czy my możemy budować takie okoliczności do tego, żeby właśnie by wspólnie ze swoimi wartościami jak to robić, który przede wszystkim miejsca pracy, bo ja będę też w tej często powtarzam, że pracodawcom powinno zależeć na tym, żeby ich pracownicy byli w pewnym stopniu nie posłusznie, żeby myśleli po swojemu, czyli zespół Unii ze swoimi wartościami, bo wtedy są po prostu, lecz lepszymi pracownikami firma lepiej działa to się po prostu opłaca no, chyba że mamy taki przykład tych banków tego listu, który mówił, ale ja mówię o tych firmach, które działają zgodnie z jakimi podstawowymi zasadami etyki danych osób coraz więcej pracodawców dostrzega, że pracownik powinien nie tylko dobrze wykonywać pewne polecenia, które musi formuje nie tylko dobrze robić to co robi, ale także widzieć w tym sens i do widzenia sensu jest dla nas niesłychanie ważna ja to zwykle prowadzą do takiego w do takiego poziomu identyfikacji tego co w ogóle w życiu robić wyobraźmy sobie kierowcy autobusu, który codziennie rano wstaje o trzeciej, bo to, żeby o czwartej być w zajezdni, bo to, żeby czwarta 40 wyruszyć na trasę i trasę kierowca autobusu może sobie któregoś dnia zadać pytanie poco to właściwie robię, dlaczego ja się tym zajmuję, ale odpowiedzi z automatyczną żywienie się do autobusu, jeżeli Janie nie odbiorą dziś przystanku Toni dojadą do pracy to nie dojdą do lekarza nie jadą do szkoły, a zatem moja praca ma właściwe natychmiastowe nagrody ja po prostu robię coś co ludzie bardzo przydać to samo może powiedzieć sobie piekarz, jeżeli piekarz nie stanie od trzeciej w nocy nie wybierze było to ludzie nie będą mieli co jeść, ale myśmy z tej perspektywy dzień akant menedżerze, jeżeli dzień akant menedżer nie przerzuci odpowiedniej porcji danych z 1 arkusza Królewskiego do drugiego puszek suskiego to co się wtedy stanie Ano nic znaczył w serwisie nie lekarzu menedżer na niego będzie miał jakieś problemy w pracy, ale czy coś realnie zmieni od od tego od tego jego czytaj też do tego jej funkcjonowania albo braku funkcjonowania do najprawdopodobniej nie to, jeżeli tak myślimy o ludziach jako takich łatwo zamiennych Rybnika maszynie woda, którzy na dodatek nie do końca wiedzą co mają robić to ci ludzie pewnie będą skłonne do wykonywania nawet takich rzeczy, które niespecjalnie im się podobają, ale jeżeli nadamy temu sens pokażemy twoja praca jest bezpośrednio związane z funkcjonowaniem naszej firmy co oznacza, że jeżeli tego nie zrobisz to inny dział nie będzie mógł pracować we właściwy sposób i nie wykonamy zlecenie, od którego zależy nasze funkcjonowanie, czyli takie ciągłe przypominanie sobie nadawanie sensu temu co robimy jest jest niebywale istotne i raz, kiedy ktoś o to czy powinniśmy tworzyć takie systemy, w których w, których reaguje się na niewłaściwe zachowania programuje się na na polecenia, które nie powinny być wydawane oczywiście powinniśmy i to nie tylko, dlatego że przyjdzie prawnik nas rozliczy z tego jak to robimy, ale także, dlatego że my wszyscy żyjemy w świecie, który potrzebujemy pewnego sensu potrzebujemy poczucia, że firma, która pracuje działa etycznie potrzebujemy poczucia, że to co robię rzeczywiście ma takiego znaczenia potrzebujemy poczucia, że od dokonuje takiej zmiany zobaczy często jest tak, że wystarczy wejść na fora jakichś ludzi, którzy właśnie pracują w korporacjach Mordorze na Domaniewskiej tak dalej bardzo często mówią, ale po co ja to właściwie robię, gdybym tak mogła rzucić to wszystko pojechać Bieszczady prawdę, gdy jest taki slogan Bieszczady tak, ale polecamy może jesteśmy za postój w Sopocie tu też bardzo bardzo przyjemne, więc by takie takie nadawanie naszej pracy sensu pokazywanie rzeczywiście to co robi ma jakąś wartość, że coś od tego zależy to także wstęp do myślenia w kategoriach takich podmiotowych w pracownika, który rzeczywiście jest w tej organizacji jest ważnym elementem w liczbie co teraz pamiętam wasze książki 2 takich bohaterów, którzy bohaterów osoby osoby, które były badane, które nie poddały się temu eksperymentowi nie nie chciały razić ludzi były słuszne niebyły to słuszne dzięki właśnie tak jak tylko chciał dodać, że nieraz jeszcze naprawdę ceniony lektor, który w doborze zdobyli tam aktorzy aktorki także udawali, że leży tak się dzieje i pamiętam 1 był członek Solidarności, który powtarzał, że nie złamała go ubecja to tutaj ja też nie zagra tak profesorze za wcześnie nie jeden z rady, a drugi to był człowiek, który teoretycznie właściwie mógł mieć wspólnego z przemocą z tego jak jakiś zarys zaraz był jego to była osoba, która wydawała się, że nie ma nic przeciwko przemocy tylko uznał, że w tym momencie przemoc jest potrzebna i tam zresztą tak samo jak mg pisać o tym, że to doświadczenie bycia, kiedy już nieposłuszne jest bardzo ważna w kontekście przyszłości, czyli w miejscach pracy jest ważne to, jeżeli przełożeń bez oczywiście upraszczam zaraz tutaj zwiastuje prawdopodobnie, że jeżeli las dobrze dziękujemy za to nieposłuszeństwo miejsc pracy na nieposłuszeństwo kolegi koleżanki pracownika pracowniczki albo jak zareagujemy też na nieposłuszeństwo szkole i tutaj wchodzimy znowu do takiego do takiej do takiego tematu tutaj był poruszony na festiwalu prof. Wiesław Łukaszewski mówił o tym, żeby badania wśród nauczycieli nauczyciele i prosił, żeby podzielić, żeby nauczyciele też nie mają takich idealnych uczniów bardzo dobry taki przeciętny w takich złych, z którymi się wydarzyć takich złych którymi się nie da żyć i z tych badań wynikło, że większość nauczycieli uznaje większy swoich uczniów w tej skali zły albo właściwie bardzo albo może życie w tej skali uznajmy tej gorszej, czyli osoby, które uznajemy za złe bardzo złe chcemy, żeby jeszcze bardziej posłuszni, bo siebie samych poznajemy też wychodzi z badań dobrych i właśnie jesteśmy w 5 tak, zwłaszcza że w z perspektywy polskiej szkoły uczenie nie musi być zły w sensie czynienia zła wystarczy, że jest nieposłuszny nie wykonuje poleceń albo wykonuje inny sposób albo wykonuje niezbyt szybko tutaj możemy podkładać różnego rodzaju sytuacje, które pewnie pamiętamy jeszcze z własnego systemu edukacji, żeby był uznany za ucznia złego, czyli jest całą pewnością jest także Polski system edukacji, choć pewnie nie tylko Polski w wielu miejscach na świecie tak edukacja wygląda jest tak naprawdę szkołą konformizmu to jest szkoła bycia posłusznym wobec pewnych reguł ustalonych przez nauczyciela czy dyrektora dyrektor szkoły czy to jest do końca złe znowu nie chcę stawiać tutaj nauczyć pod pręgierzem ja rozumiem, że kiedy jesteśmy w grupie kilkudziesięciu osób to trzymanie się pewnych reguł trzymanie się pewnych zasad, które wytworzyliśmy jest gwarancją tego, że jakoś w tym wszystkim żyje i że jest bezpiecznie i okresie bardzo ważne, bo to szkoła to nie jest komisja edukacji też miejsce opieki dziennej oraz nie widzieć natomiast z perspektywy dziecka bardzo ważny jest w jego procesie wychowania socjalizacji wiedzieć co się stanie, kiedy się zachować inaczej i mieć pewną szybką informację zwrotną dotyczącą tego, jakie to spowoduje reperkusji teraz wybrać co się stanie 9 dni już tego wyobrażać opowie historię mojego dziecka w mój syn kiedyś przyszedł do szkoły z uwagą z uwagą, że tutaj panu jego imię był nieposłuszny na zajęciach wf potem był niegrzecznym coś no, więc zapytałem, o co chodziło, więc powiedział, że na zajęciach wyszedł z koła pytam ale jakiego koła no mieliśmy stać koleją z tego koła wyszedł okej ale dlaczego wyszedł szkoła mówi wiesz problem polegał na tym, że mamy w klasie taką dziewczynka pani podzieliła nas naokoło chłopców i koło dziewczyny jak mam taką dziewczynkę, której nikt nie lubi dziewczynki mówią, że śmierdzi i w ogóle się z nią nie chcą bawić tak dalej i w momencie, w którym ja zobaczyłem, że ona ją wyrzuciła z tego koła ją tam stoi pod ścianą i prawie płacze ja wyszedłem ze swojego otrzymam za rękę, żeby tam stało sam i za to występ uwagę, bo wyszedłem szkoły i Zobacz to jest sytuacja, w której ja powiedziałem chłopie to jest najważniejsza rzecz, którą do tej pory w życiu zrobił Schleck powinny sobie przy przypiąć tę uwagę jako jako medal jako jako świadectwo tego, że postąpił właściwie, ale jednocześnie został za to ukarany, bo dostała uwagę to co musisz wiedzieć to, że czasami w życiu tak będzie, że będziesz karany za rzeczy, które są obiektywnie życzymy dobre, że będziesz karany za za rzeczy, które za, które powinniśmy tak naprawdę dumny, ale tak po prostu być w zwróćmy uwagę, że być może nie wszystkie dzieci otrzymują dokładnie tego rodzaju instrukcji być może otrzymują informacje to następnym razem stój w kole to następnym razem patrzy swojego nosa i tym się tylko przez, a więc od 1 trochę na to pytanie dotyczące dotyczące tego jak my powinniśmy ludzi kształtować to też ważne jak oni dostrzegają związek pomiędzy swoim działaniem np. takim, w którym sygnalizują, że coś z porządku reakcją, jeżeli pracujesz w firmie, w której ktoś zwrócił uwagę na problem i to zwrócenie uwagi na problem zakończyło się rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron co jeszcze było uznane, że pracodawca za akt łaski no to nie będzie firma, w której będziemy mieli sensowne warunki do budowania właśnie poczucia sensu pracowników i zawsze zastanawiają się czy to jest moment, żeby stać w kole czy jednak z tego koła wyjść, nawet jeżeli grozi nam uwaga w dzienniczku czy dzienników nie mieć teraz jak to jest zeszyt do Info zeszły do komunikacji z rodzicami, którzy nie dlatego właśnie w nim piątka dla swojego syna zawiści skała zły czym ja nazywam się Zuzanna Piechowicz moim gościem był prof. Tomasz Grzyb rozmawialiśmy Fest w Sopocie na festiwalu książki psychologicznej organizowane przez wydawnictwo smak słowa jest też dziekanem wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu jeszcze raz polecam państwu książkę posłuszni do bólu bardzo dziękuję ci za te rozmowy teraz czas na informacje Radia TOK FM naszym wydawcą prac od postawy Tomasz Kopka, a po informacjach Ewa Podolska audycja u TOKtora Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRACA OD PODSTAW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA