REKLAMA

Kim jest sygnalista?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2021-10-10 14:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
minęła godzina czternasta rozpoczynamy kolejną godzinę naszego niedzielnego magazynu Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwu kolejnym naszym gościem jest adwokat Bartosz rodak dzień dobry dzień dobry pan, a tematem naszej rozmowy jest dyrektywa sygnalista, który już niebawem no może stać osią sporu między między polską Unię europejską oby tak nie było, ale generalnie powiedzmy na czym ta dyrektywa polega w jaki sposób będzie implementowana i co ona zmienia, a może w Rozwiń » ogóle powinniśmy jeśli pan pozwoli wyjaśnić naszym słuchaczom kim są sygnaliści bo, bo w Polsce no widzisz ten ta definicja jest nierozerwalnie kojarzona z donosicielstwem i ze wszystkim co co nie mieści się w kanonie obyczajów społecznych sygnalistą jest osoba, która zgłasza pewne naruszenie prawa, którego była świadkiem, która zaobserwowała, które gdzieś widzi natomiast jest to osoba, która w przeciwieństwie do nosiciela robi to dobrej wierze i dlatego żoną czy taką potrzebę, ale potrzeba wynika z jakichś szlachetnych pobudek nie tak jak nie na wyraźne nie tylko dość wyraźny interes doprawdy nie chodzi o to np. o to, żeby w ten sposób uniknąć zwolnienia tylko tego, że po prostu troszczy się pewien stan praworządności chociażby, ale też takiego prostego działania firmie, żeby ona działa legalnie, ale one nigdy nie rozstrzygniemy tego, jakie pobudki kierowały tym, który sygnalizuje czy formalnie właśnie mechanizmy dotyczące sygnalistów pozwalają też w tym zakresie podjąć pewne działania i identyfikować obszary i przyznać ochronę tylko te osoby, które faktycznie na nią zasługuje z uwagi na swoją pozycję NATO, dlaczego co zrobiła także tutaj dyrektywa przewiduje taki mechanizm dyrektywa jest aktem prawa unijnego, który wymaga implementacji, czyli wymaga wdrożenia do polskiego porządku prawnego i metę implementacji powinniśmy prowadzić do 16grudnia 2021 roku z natomiast plany rządu są takie, że najprawdopodobniej tej daty nie uda się zachować, bo wytyczne dotyczące implementacji tego jak ma wyglądać nasza ustawa pojawił się dopiero w zeszłym tygodniu dobrze, aby proszę powiedzieć czy to wynika nie wiem z celowego opóźniania gry na zwłokę czy po prostu nie ma czasu na to by się tym zająć czy powody są zróżnicowane częściowo wynika pozy opóźnień po stronie rządu, które mają charakter planowy celowy, bo rząd są już w zeszłym roku zapowiadał, że będzie się przyglądał rozwiązaniach implementacyjnych z innych krajów, szukając tego jak ma wyglądać w Polsce, a z drugiej strony mamy też sytuację taką, jaką mamy związaną m.in. polskim ładem z innymi zmianami, a zmiana dotycząca sygnalistów jest bardzo kompleksowa ona wymaga nowelizacji kilku ustaw regulacja musi być bardzo precyzyjnie wdrożona np. w sprawie pracy musi być dokonana zmiana, jeżeli chodzi o urzędy, a także tutaj pracy jest dużo trzeba sobie rozłożyć w czasie dobrze, gdybyśmy teraz mogli pochylić nad samą dyrektywą i na jakie ustawy o nasze ściąga właściwie w niektórych obszarach będzie wymagała też zmian jeśli chodzi o polskiej, jeżeli chodzi o obszary, które są dotknięte taką merytoryczną warstwę to znaczy tym, o czym możemy nosić, o czym możemy informować jakich nieprawidłowościach to prawo unijne mówi bardzo szeroko tutaj te obszary prawa unijnego zasady są wszystkie kwestie, które są regulowane prawem Unii natomiast jest akurat 1 rzecz, którą polskie władze tych wytycznych, które są przygotowane mówi lepiej nawet od standardu unijnego u nas najprawdopodobniej ochrona sygnalistów nie dotyczą każdego obszaru prawnego, czyli nie tylko tego co jest regulowane prawem Unii, ale będziemy mogli też zgłaszać sygnalizacja dotyczące innych obszarów np. ale poza ochroną zdrowia projekt częściowo regulowane prawem unijnym wszelkich innych kwestii np. ochrony zabytków dzięki właściwie to w każdym obszarze możemy zostać sygnalistą i TV bo by zgłosić nieprawidłowość, która wg nas jest nim stoi w niezgodzie z prawem dokładnie tak tutaj mamy taką sytuację będziemy mieli ochronę bardzo szeroką i co więcej ten krąg osób, które pan sygnalizację będą mogły zgłaszać i korzystać z ochrony, bo sygnalizacja zgłosić może każdy natomiast ochronnie podlegać będzie tylko określony katalog osób ta ustawa teoretycznie ma się odnosić tylko do pewnego katalogu osób są po pierwsze, pracownicy danej firmy, bo dyrektywa jest tutaj stworzona tak bardziej pod kątem prawa prywatnego czyli, żeby firma tworzyć kanały mogą być pracownicy, ale to mogą być osoby luźno związane z firmą nawet teoretycznie podwykonawca i nawet mógłbym być jak gdybym teraz rozmowy z panem redaktorem dowiedział się pewnych nieprawidłowościach w radio to też mógłbym być uznany za sygnalistę coś tylko z tytułu tego, że rozmawiamy ja przy okazji niejako się dowiedział się z czymś dobrze proszę powiedzieć jaka, bo cały czas mówimy o ochronie sygnalistów proszę powiedzieć czy jaka jest patrzące na to jak wprowadzono implementacji w innych krajach jak być powinno patrząc też na specyfikę polskiej zasadniczo ochrona kasy na liście będzie przysługiwała to jest faktycznie implementowane w większości porządków unijnych to jest taka ochrona przed odwetem czyli, żeby osoby firmy, które dostajemy informację sygnalizacji o tej nieprawidłowości co z nią robią rozpatrują przesyłają dalej do odpowiednich urzędów zajmują 7, a te osoby nie nie wyciekły dane dotyczące tego sygnalisty, że on o to właśnie poinformował to jest pan Kowalski z działu produkcji i żeby na tego pana Kowalskiego nie były zbierane np. nacisk, żeby tam sygnalizację cofnął albo, żeby ktoś na nim Niemczuk nie próbował go zwolnić nie próbował nielegalnie nie przedłużyć umowy, którą ma zawartą tutaj sytuacja jest dość dużo, ale przepraszam wejdę panu słowo musi pan przyznać bardzo często specyfika danego sygnału nie chcę powiedzieć doniesienia nie jedno też natychmiast naprowadza na trop tego, który sygnalizuje to jest wręcz nieuniknione jeśli mowa o firmach gdzie, gdzie nawet mimo liczby zatrudnionych ludzi ci znają się na wskroś to to będzie trudno utrzymać anonimowość takiego sygnalisty oczywiście dlatego inni dyrektywa od razu też założenia adresowane głównie do tych podmiotów, które zatrudniają 50 osób więcej ustawodawca unijny zdaje sobie sprawę przy mniejszych zakładach pracy to trudno powiedzieć o jakiejkolwiek anonimowości natomiast chodzi o to, że już tego sygnalistę wiemy, kto to jest to, żeby on nie był właśnie w żaden sposób zagrożony w związku z tym, że pan sygnalizację zrobił on osobie go nie ma najbliższe tutaj takim przykładem np. to, że obecnie mamy właśnie kontrahenta nie mamy nawet pracownika kontrahenta, który dowiaduje się pewne nieprawidłowości sygnalizuje ją z no i grozi mu np. to, że w danym sektorze już nie będzie miał znaczenie konkurencji tego formalnie podmiotu, z którym rozmawiał i którego sygnalizacja dotyczy mamy zmowę cenową i ono informuję o tej zmowie cenowej i kontrahenci nagle okazuje się podróżna konkurencja też nie chce z nim współpracować to ma być przedtem chroniony, żeby właśnie skutkiem sygnalizacji nie było to, że on jest gorszej sytuacji iż, jakby tego nie zrobił założenie takiego sygnalizacja ma nie pogorszyć sytuacji danej osoby wręcz przeciwnie ma przyznać jej film ochronę, ale tylko, dlatego że ona truje walczyć tutaj o ochronę prawa z notatką, że nie wiem chciałbym mówić tej klasycznej frazy w polskich warunkach, a u nas w Polsce bardzo często istnieje taka obawa o to, że zdemaskowany zostanie ten, kto problem zgłasza i to jest właściwie obawa, która towarzyszy wszystkim, którzy nieprawidłowości widzą niezależnie od tego jaki obowiązuje prawo po prostu boją się z tym pójść gdziekolwiek tak ze społecznego punktu widzenia, gdy pan spojrzenie prawnego przy czym w ogóle tak to z tego punktu widzenia to tak faktycznie jest, że mamy to sytuacja taka, że ten sygnalista no główna obawa związana z sygnalizacją jest tak właśnie, że zostanie on jako zdemaskowany w związku z tym będziemy jakieś problemy dlatego dyrektywa przewiduje pewne wymogi dotyczące właśnie anonimizacji i one są do spełnienia takiej formy nazwijmy to organizacyjny jak i jakie jakie np. gdy pan zechciał powiedzieć co jest rozwiązaniem takim modelowym rozwiązania informatyczne czy mamy zgłoszenia przez formularz na stronie internetowej, gdzie podajemy jakieś informacje i nawet nie podajemy własnego maila, a dostajemy tylko tak naprawdę po zakończeniu procedury takiej rejestracji wstaję np. kody, które później się posługujemy danej komunikacji przez internet i wpisujemy kod na stronie danego programu, która obsługuje sygnalizację wtedy widzimy cały przebieg tej procedury czy to jak ona zweryfikowana, że zgłoszenie zostaje przyjęte i co zakład robi z tą sygnalizacją dalej chce pan powiedzieć, że nie wiem to będzie coś na wzór telefonu zaufania oczywiście przeniesionego na formularz internetowy i tam w zależności od tego charakter ma sygnał zostanie to przekazane do odpowiedniej komórki odpowiedniej sekcji sektor VC lak danego obszaru tak dobrze jest 1 jedno z metod działania rządu ten telefon zaufania też forma właśnie stworzenie kanału informacyjnego dla sygnalistów kanału zgłoszeń ona kombatantom na razie nie jest anonimowy natomiast w tym kanale, który zapewnia anonimowo właśnie tak wygląda, że zgłaszam rozpisuje całą sytuację mogę podać swoje dane mogą nie podać później dane trafiają dokładnie komórki, które ma się tym zajmować komórka ma się cechować pewną niezależnością pewną wagę obiektywizm mem oczywiście ona też powinna być zrobiona tak, żeby czasem tym, bo może być taka sytuacja dotyczy tej komórki sygnalizacja, bo nigdy w praktyce może ale, że to oni sami naruszają prawo, więc trzeba znaleźć osoby, które to jako z drugiej strony przeanalizowały i później mają oczywiście poinformować tego sygnalista, który dalej anonimowy właśnie za pośrednictwem takiego portalu takiej komórki informacyjnej coś z tym dzieje, czyli co zrobiono z sygnalizacją i z tym formalnie będą związane pewne kary dobrze za chwilę wrócimy do naszej rozmowy adwokat Bartosz żona jest z nami, który tłumaczy nam na czym polega dyrektywa sygnalista w jaki sposób zostanie wprowadzona czy w ogóle zostanie wprowadzona w czasie w Polsce oraz informacje za kilka wracam kłaniamy się państwo po informacjach Radia TOK FM adwokat Bartosz rodak jest z nami dzień dobry panu dzień dobry kontynuujemy naszą rozmowę sygnalista rozmawialiśmy o tym w jaki sposób można usprawnić ten mechanizm zgłaszania pewnych nieprawidłowości tak dalej pan mówił o tym programie ochrony sygnalisty, czyli zostanie wprowadzony taki pakiet internetu cudzysłów bezpieczeństwa albo kto jest nawet program ochrony świadków nie jest w stanie uchronić ich danych tożsamości tego który, który zgłasza, który widzi których, któremu wydaje się albo też ma rację, że co dzieje się w niezgodzie z prawem cały czas opiera się będę drążył ten ten nasz bagaż, który dźwigamy choćby z czasów minionego wieku kiedy, kiedy sygnalista to to Kampusch architekt tutaj dlatego też dyrektywa z zdając sobie sprawę z własnych jego niedoskonałości i niedoskonałości systemu zawsze przewiduje właśnie ten mechanizm ochrony, który jest już po fakcie znaczy, że jeżeli faktycznie danego sygnalisty gdzieś wyciekną on zostanie zidentyfikowany chodzi o to, żeby go np. nie poddawali i koledzy z pracy nie poddawali jakiejś presji nie mobbingowi wypełnienie to będzie ktoś ochroni będzie chodził obok sygnalisty będzie pilnował, żeby mu nie dotyczy nie wiem nikt nie ma takich docinków, które skutecznie zniechęcą do roboty, a czy de facto nie aż tak daleko powinien to trochę będzie zależało od organizacji pracy zakładu natomiast ustawa wymaga, żebyśmy ustawę dyrektywa punktu nasza ustawa też już założenia, które mają być tutaj w tym zakresie akurat implementują dość dobrze przepisy mówi wprost mamy odpowiednią strukturę stworzoną, która przeciwdziała no to w zarodku, czyli właśnie ten element kształcenia kultury akceptowania sygnalizacji ma być priorytetem priorytetem ma być szkolenie pracowników, że sygnalizacja to właśnie nie jest donosicielstwo to nie jest nic złego i w tym ma być nowym to źródło rozwiązania tego problemu mówi pan redaktor dodatkową kwestią ma być to, że mamy mieć sytuację opartą o np. ochrona od szkoleń dróg mówi, czego nie wolno robić z tym co się wiąże to jest naruszenie tych przepisów NATO będzie się wiązał oznacza odpowiedzialnością dyscyplinarną dla pracownika czyli, jeżeli takiego sygnalista zasługuje grozi mi, jeżeli on ujawni taki fakt powie Słuchajcie ja zgłoszę sygnalizacja ta sygnalizacja okazała się zasadna, a teraz mnie tutaj pracy gnębią to będzie podjęcie możliwych podjęcia kroków dyscyplinarnych wobec tych, którzy kupują zwolnienie dyscyplinarne np. wybór, bo mamy wrażenie, że większość albo znakomita większość tych sygnałów to i tak dotyczy dotyczyć będzie prawa pracy przede wszystkim nowo, bo wiadomo, że propos pierwszy pracownik wie pracodawcy wiele, obserwując w, jaki sposób funkcjonuje firma druga sprawa bardzo często jest to obszar, który dotyka samych sygnalistów tutaj będzie bardzo trudno, gdyż wyważyć znaleźć powody, dla których sygnalista zdecyduje się na ten krok bo kto będzie to oceniał nie wiem arbitralnie zostanie to powołana powołane jakieś ciało, które powie, a on działa nie wiem interesu własnego ani nie dlatego, żeby komuś utrzeć nosa tylko, dlatego że rzeczywiście dostrzegł niezgody z prawem i chce to zasygnalizować porządny obywatel od teoretycznie właśnie rozwiązaniem ma być taki, że będzie to oceniała grupa ludzi, która ma charakter niezależny bagno chcę coś w pełnym obiektywizmem nie będzie to np. główna kadrowa będzie np. ktoś z zewnątrz tutaj sugeruje, żeby właśnie korzystać z pewnej pomocy zewnętrznej, która przy tej ocenie wystąpili oni wtedy na podstawie wszelkich dostępnych dokumentów takich wszelkich dostępnych danych podejmą decyzję czy tak naprawdę mamy do czynienia z sygnalizacją, które jest zasadna i jednocześnie podlega ochronie czy też nie tutaj oczywiście pewnie większą część przypadków ta sygnalizacja będzie miała charakter niezasadnie nie będzie podlegało ochroniarz ktoś właśnie próbuje zrealizować swoje własne interesy natomiast nią mechanizm ma być właśnie, który pozwala na identyfikację tego obszaru i nikt nie mówi, że każda organizacja musi się skończyć tym za nas zawiadomił Państwową Inspekcję Pracy o tym, że stery kadry jest jakaś nieprawidłowość może się okazać, że będą sygnalizacje zidentyfikujemy przeprowadzimy cały proces później powiemy, ale nic nie stało no dobrze to jeszcze jedna z rzeczy coraz częściej mamy do czynienia z takimi sygnałami zgłoszenia nieprawidłowości, które dotyczą nie tylko przepisów prawa pracy to są bardzo często też nawet przestępstwa na tle seksualnym co wówczas, kiedy zaczyna opierać się kodeks karny tutaj znowu, jeżeli identyfikacja nastąpi takiego zdarzenia ten sygnalista zgłosi taką nieprawidłowość faktycznie jest przestępstwem osoba, która weryfikuje jednostka, która weryfikuje takie zgłoszenie ma obowiązek poinformowania planowałem odpowiednich służb u nas kanału i tych podmiotów odpowiedzialnych może być kilka tak tutaj nie ma mogło, że to musi być jakieś konkretne ustawy na razie nie wprowadza takiego wymogu, że zawiadomienie ma pójść nie wymierzyli dotycząca obszaru pracy pójdzie od razu do Państwowej Inspekcji Pracy wręcz przeciwnie możemy sobie formalnie wybrać do kogo najbliżej ustawodawca Polski implementując mówi, że tak naprawdę głównym podmiotem, na które ciężar obsługi tego wszystkiego ma być związany też Rzecznik Praw Obywatelskich oraz oczywiście wtedy wysłana taka sygnalizacja jest do prokuratury i stanowiona pewien element postępowania karnego inicjującego, a sygnalista w ramach tego postępowania karnego później występuje jako świadek albo pokrzywdzonego może być też takiej roli i oczywiście ma być przyznany mu dodatkowy zestaw uprawnień w ramach tego postępowania znowu mającego ochronić niejako dodatkowo mamy rozwiązania, które są teraz, czyli np. zostawania anonimowo, ale mają być też inne dodatkowe tutaj niestety nie znamy szczegółów, bo nie ma tej polskiej ustawy, która mówiłaby co jak wypadnie to ma wyglądać sygnalistą, w którym kraju chciałby pan być dlaczego, gdyby oczywiście pan świadomość nieprawidłowości, jakie się z nowej wskazywać tego konkretnego obszaru, czyli zapewne, którym jechał wybierać to wybierał kraje skandynawskie, bo tam ta kultura obsługi i doświadczenia i tu wieloletnia i doświadczenia powodują, że ten system najlepiej rozwinięty natomiast od punktu widzenia takiej formacji ochrony co 87 rozwiązania są w stanach Zjednoczonych tylko tam sygnalizacja nie opiera się na takiej sygnalizacji wewnątrz zakładowej i dokona sygnalizacji przez media w, czyli korzystanie z tzw. zachód publicznego z informacji, czyli w rozruch ani tego czy to przez rozmowę z dziennikarzami przez ogłoszenie nowym tak jak WikiLeaks, a w tego typu ujawnienia no to wtedy też osoby podlegają dość dobrej ochronie z punktu widzenia swoich interesów taki, żeby na mnie nie być przedmiotem odwetu proszę powiedzieć co właśnie, kiedy sygnalizacja dziś i wszystko to co prawnie dotyczy samego procesu stanie w kolizji z ochroną tajemnicy dziennikarskiej pan odwołał się do tego przykładu sygnalizowania poprzez dziennikarzy jak tutaj, bo mamy kolejny styk pytanie czy z tych czy szkolić je się de facto daje się do tej kolizji nie ma mamy właśnie z tych co więcej wzmocnienie pewnej ochrony dziennikarskiej, bo niegdyś chroniony będzie sygnalista będą nałożone oczywiście media też pewne obowiązki związane głównie z ochroną tego źródła dziennikarskiego, więc będziemy mieli tak naprawdę wzmocnienie relacji dotyczących ochrony źródła informacji na co tak naprawdę społeczeństwie, które mamy wolne media jest kluczowe także dziennikarz nie musi nie powinien wręcz ujawniać swojego źródła obowiązek dostrzec tutaj mamy przewidziane mechanizmy, które wzmacniają, więc rozwiązanie wydaje się sensowne zobaczymy go nie z implementacją do krajowego porządku prawnego, bo mamy prawo unijne, które tak jak mówiono jest tylko pewnymi wytycznymi tutaj prawodawca unijny ma pewną swobodę działania natomiast zasadniczo ma być większa ochrona dla też dziennikarzy, którzy biorą w tym wszystkim udział dobrze powiedzmy też o konsekwencjach samego procesu sygnalizowania w jaki sposób on się kończy, bo rozumiem, że sprawa zawsze powinna mieć swój koniec, ale też może mieć sprawa swoje konsekwencje jak tutaj te zapisy prawne to to regulują nie wiem choćby w zakresie działalności od szkód odszkodowań odszkodowawczej proszę cię trudne słowo zasadniczo właśnie, jeżeli inni sygnalizacja się zakończy zgodnie z planem to znaczy zostanie zbadana zostanie przesłana informacja dalej i ten proces ochrony będzie należycie realizowane to sankcje są przewidziane tylko przez te ustawy, które nas to zostały złamane to był i czego dotyczy sama lokalizacja natomiast obowiązki odszkodowawcze pojawiają się, gdy ta sygnalizacja się nie udaje jakiegoś powodu tak, gdyby pan zechciał zechciał wyjaśnić szczegółowe ten sygnalista został ujawniony w taki sposób, gdyby im okazało się, że w biegu interesy zostają naruszone zostaną przed zwolniono faktycznie z uwagi na to sygnalizację to wtedy istnieją obowiązki odszkodowawcze po stronie pracodawcy ma swój los im szczególne roszczenia, ale mają być przewidziane sankcje sankcje mają być proporcjonalne mają być dotkliwe natomiast nowo ustawodawca unijny nie mówi, jakie konkretnie, bo to jest kwestia prawa krajowego Polska praktyka mówi, że najprawdopodobniej będą sankcje administracyjne i karne jednocześnie, czyli najpierw każemy mu firmę na gruncie prawa administracyjnego jako sankcją pieniężną, a później ewentualnie odpowiedzialne osoby umysł tak z nazwiska odpadają karpia za jakieś przestępstwo związane np. z ujawnieniem sygnalisty AK co z tymi, którzy tak jak pan zasygnalizował nomen omen wychodzą z tej sprawy pokrzywdzeni działali w dobrej wierze oni muszą w jakby osobnej ścieżce dochodzić swoich praw bądź też nie wiem zadośćuczynienia tak natomiast mają one one mają dochodzić swoich racji zeznał przed sądem przed organami odpowiednimi, a teraz mają mieć umożliwiono im pewną dodatkową ochronę związaną z ułatwieniem, a swojej pozycji w takim ewentualnym procesie np. jeżeli ja bym był zwolniony z praca albo gniewem spotkały mnie jakaś krzywda w ciężar dowodu, że to nie było z uwagi na sygnalizację moją ciążył na drugiej stronie to znaczy, jeżeli bym powiedział ja zostałem zwolniony został nowym ubity dlatego, że to sygnalizacja to ta druga strona musiała udowodnić, że tak nie jest to było w został zwolniony dlatego jestem słabym pracownikiem nie, dlatego że donoszę z dobrze wtedy ile pańskim zdaniem zajmie przystosowanie się nawet jeśli ten przepis będzie miał pewne brzmienie i implementację już na gruncie prawa krajowego będzie formalnie istnieć ile czasu będziemy potrzebowali przyzwyczaić się do tego do tego, że istnieje taki dziejowym Sand taka instytucja jako sygnalista i ona działa w sposób, jaki tutaj opisywaliśmy, jeżeli chętni patrząc z doświadczenia chociażby związanych z rozporządzeniem ogólnym ochronie danych osobowych, czyli RODO, a ich rodu wchodzi w życie z weszło w życie kilka lat temu przedsiębiorcy, ale mają oni problem z pełnym dostosowaniem się dalej z tym problemem, ale mamy taką sytuację, że wszystko jest jasne inni ze wszystkim przedsiębiorcy zgadzają próbują obchodzić zakładam, że tutaj będzie podobny do nas to będzie proces na lata, a rozłożony tak szczególnie te rozwiązania dotyczące sygnalistów on już w chwili obecnej istnieją w pewnych obszarach prawnych np. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy teoretycznie takie rozwiązanie już jest nawet w ord.pod. jeżeli chodzi o raportowanie schematów podatkowych to też takie rozwiązanie 10 funkcjonuje w teorii w praktyce jest to bardzo rzadko spotykane w będziemy wracać z pewnością sprawi też przyglądać się temu jak ta implementacja jest przeprowadzana Bartosz rodak był naszym gościem adwokat wyjaśniający niuanse związane z dyrektywą sygnalista dziękuję panu bardzo dziękuję bardzo, naszych słuchaczy zaproszono informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA