REKLAMA

Place, płody, parasolki. "Rzeczy jako sojusznicy i wrogowie" protestów

OFF Czarek
Data emisji:
2021-10-11 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
42:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pan prof. Andrzej Voo Nowak z Instytutu filozofii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry witam serdecznie panie profesorze dzień dobry tylko gdy ma rynkach korekta będzie teraz nazywamy wydział filozoficzny UE po reformie także tylko tyle dobrze także wydział filozoficzny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu Rozwiń » wczoraj wielkie protesty w Polsce panie profesorze i wydaje się, że po różnego rodzaju protestach sporo komentarzy, ale często te komentarze dotyczą nie tylko my osób, które brały udział szkoły w protestach a bo spraw, które nie sprawiły, że protesty się odbyły czy też postulatów, ale czasami i komentarze dotyczą także powiedziałbym aktorów nieludzkich, czyli przedmiotów, a to tabliczek, a to o wieszaków parasolek różnego rodzaju gadżetów i dostał się panie profesorze czy przedmioty mogą być polityczne to jest świetne pytanie to jest pytanie, które pokrywa tak naprawdę ogromny obszar od takich i dość wyraźnych jawnych przedmiotów, które są polityczne właśnie wspomniane tabliczki pomni intuicyjne i możemy to np. podatność bardzo dosłownie i w ten świat to często też robi się socjolog już Bartosz Ślusarski napisał książkę przedmioty protestu właśnie takich bardzo widocznych w przedmiotach i tych sojusznika poza ludzkich oraz protesty jak maski ubrania i plakietki IT cała cała taka ornamentyka, ale też warto zauważyć, że jeszcze bardziej subtelny motyw związany z polityczną ością czy to aktorów nie ludzkich czy to przestrzeni czy to materii chociażby na Twitterze wczoraj była duża dyskusja na temat wielkości i własności czysto fizycznych placu Zamkowego takiej spory wokół tego ile osób może wejść tak, czyli jak okazało się, że ta konkretna materialna placu, bo bardzo ważna tak też, wymyślając demonstracje tak jak wiemy też, że tego typu rzeczy się uwzględnia tak wiemy też historii tak szczególnie z takich bardzo politycznych nie lubi słowa totalitarnych, ale z krajów, w których ta Wola polityczna była manifestowała przed własną bardzo silnie czy kliki rządzącej to świetnie widać np. w przebudowie i Bukareszt tutaj, gdzie całe centrum zostało zamienione tak, aby był ogromny pusty plac, który później miał zrezygnować w tym z tym pałace także to zagadnienie polityczności przedmiotu jest naprawdę te ciekawe i naprawdę ma taki spektakl tak od takich gości do słownych to takie bardziej subtelne tego wymiany i może jeszcze dodam by myśleć o tych bardziej ukryty wymiar tak to takim historycznym tekstem, który nie jest kontrowersyjny, ale w tym temacie tekst, ale dodał Pinera, który właśnie pt. czy przedmioty artefakty mogą być polityczne, które od analizował mostu w nowym Jorku i pokazywał, że specyficzna wysokość mostów takich zbudowanych na terenach zielonych tak one były zbyt niskie, aby przepuszczać autobusy i miały w konsekwencji klasowe i rasistowski wymiar taka dyskusja toczyła później wokół tego na ile intencjonalnie to most zbudowano w ten sposób na ile one po prostu miały taki skutek także owocowały tym, że wtedy też okazywało, że obiektywnie nie można zaprojektować trasę autobusowej w tym miejscu na pomoście za niski tak to tylko trzeba dodać anegdotę taką sięgające dziewiętnastego wieku kiedy, bo dyskusja o pracy dzieci w fabrykach tak jedną z argumentów brytyjskim parlamencie argument właśnie z tej materialną ości tej stabilności naszych relacji tak jak one rzeczy jest zamrażają tak to właśnie ważne dyskusje o przedmiotach w tym przedmiotach wokół protestu, że przedmiot można zamrozić stabilizować nasze społeczeństwo i kiedy projektowano maszyny tkackie te kanały, które się ożywiło maszyny były małe, więc było wskazane przez dzieci, więc argument przeciwko zniesieniu prac dzieci był tzw. obiektywny i nie chodzi o żadne prawne czy humanitarne rzeczy to jest po prostu faktem, że tylko małe osoby mogą konserwować maszyny i ten właśnie ostatni moment to jest ważne także coś się jest delegowany coś jest jakby przekazane temu sojusznikowi, który jest rzecz tak po latach tak my zapominamy o tym akcie politycznym tak o tym, że praca dzieci była polityczna tylko zaczynamy traktować taką przejrzystą własność całego świata w myśl ciekawie ten wątek panie profesorze dotyczący placu Zamkowego, bo przecież miejsca w niektórych miejscach także zaczyna nam się kojarzyć politycznie pewnie Majdan w Kijowie znaczy co innego przed wielkimi protestami, a co innego po roku 2013 tak plac Tahrir także przecież być może był raczej miejscem, w którym dokonywaliśmy zakupów czy też spędzaliśmy czas w czasie pobytu w Egipcie, a tymczasem, którym momencie stał się także symbolem ich już pewnie na zawsze związany z konkretnymi wydarzeniami tak tutaj warto zauważyć, że kiedy myśmy wydarzenia związane z zwaną arabską wiosną i wiele osób właśnie podkreślało u udział internetu tak mówił ośrodek twitterowej rewolucji to u nas zakład w kraju bardzo ciekawy ten wątek poruszył Edwin Bendyk, który pokazywał, że dokładnie ten motyw że, żebyśmy nie prześle pili tego udziału specyfiki miast północnoamerykańskich czy też Waglewski i właśnie układu tak takiej gęstości architektonicznej i tej dynamiki związany z placami miejskimi tak pokazywał tą ten udział w specyficznej miejskości tak z tą materialną ością tej architektoniczną tego boty i tutaj warto podkreślić rzecz bo jakby ten ten akurat aspekt myślenia materialną ości polityce jest to dobrze rozpoznane i to dobrze widoczne i akurat gry myślenie o architekturze i polityczności chyba jest relatywnie najwyraźniej moim zdaniem tak to sięga dyskusji o przebudowie Paryża za czasów Haussmanna taki mały dom dyskusje, w którym wg 1 interpretacji przebudowa Paryża miała go uczynić właśnie protesty odporne tak, kiedy pamiętam ten gest Paryż pośrednio wieczne tak taki mały mikro tymi uliczkami był tym miejscem, w którym były remontowane tory, bo oba dekady tak dalej, więc przebudowa miała go otworzyć i uczynić go trudniejszym do takiego oddolnego oddolnego oporu oczy to nie jest jedyna interpretacja tak tam pytam się spory, ale to przecież nie mamy tyle czasu mamy sporo czasu panie profesorze, ale do pozostałych także nie, bo to też właśnie ciekawe są jak pan wspomniał różne teorie dotyczące przebudowy Paryża niektórzy mówią, że no właśnie chodziło o to, aby ułatwić pracę policji służbom w razie protestów niektórzy mówią, że to są niezależne od siebie niezwiązane ze sobą proces tak tak to jest taki drugi motyw krótsze wskazuje na to, że chaos tak naprawdę jak stała, zanim taka progresywną wizję miasta, która część często rezygnowała z ówczesnym takim utopijną chcieliśmy, w którym ta przebudowa miasta jako tego otwierającego uruchamiającego miała być tak naprawdę raczej czymś postępowym, a nie to taką właśnie spiskową opowieścią o tym, że to do przebudowy na rzecz aparatu władz tak co znów nie musimy tutaj być sprzeczne może się okazać to jest bardzo ważny motyw tego tematu tam się ostatnio zajmuje tak mogła już drugi rok prowadzą fakultety też myślę czasem, że przedmioty czy też ci sojusznicy derby nie muszą mogą być krnąbrni tak o nim od przedmioty nie muszą wypełniać tej woli i tak jak my żeśmy ją projektowali nie tak i to może być przykład tego podejścia tak i taką świetną anegdotę związaną z obszarem związku Radzieckiego i te z artykułami, które czytałem na temat korelacji między kampanię una ukojenia społeczeństwa Radzieckiego, ale który, której elementem było upowszechnienie wiedzy naukowej i gastronomicznej i z tym wiązały się takie mobilne na samochodach obserwatoria astronomiczne wyposażone teleskopy ma mapy nieba itd. takie mobilne punkty i poświęcania tak powiem i projekt polega na tym, że ona oczywiście w intencji miały służyć często służyły przekazywaniu wiedzy naukowej takiemu wprowadzanie świeckiego świeckiego obrazu rzeczywistości, ale okazuje się, że jeżeli mówimy tak brutalni nie wyposażymy naszych sojuszników poza ludzkich tych rzeczy z tą otoczkę dyskusyjną językową jest to możemy raz tak tak idąc taką metaforą wojenną jak pamiętamy czołgi nie mogą operować samym mieście muszą być piechoty, która wspiera i i jakby dopiero współdziałanie działa razem, więc tak tutaj podobnie, więc kiedy nie wyposażymy nie budujemy tego naszego sojusznika tą warstwą dyskusyjną może on płatać figle i tak było w tym wypadku jak wskazywał, jakie badania społeczne historyczne w tym temacie teraz uciekł z nazwiska autorki tak się proszę wybaczyć ona pokazywała, że w tej gubi się na prowincji radzieckiej wiele osób interpretował te obiekty, czyli teleskop obserwacje nieba to możliwość obserwować oby obcowania z tym poszerzoną wizja wszechświata, ale starych kategoriach religijnych tych jeszcze z dawnej swojej prawosławnej socjalizacji taki np. taka anegdota, że tak naprawdę wiekowy mieszkaniec kołchozu nie chciał się oderwać od teleskopu już tak mało czasu tak do śmierci, że chce jak najwięcej zobaczyć co jest po drugiej stronie tak to jest taki świetny przykład że, bo tak brutalnie go artefakt nie wystarczy, że jeżeli wierzymy, że tylko sama materialna zmieni to może się okazać, że to to jest dużo bardziej skomplikowana i dużo bardziej elastyczna tak tutaj znów wracamy do Paryża tak stało te 2 opowieści nie muszą być sprzeczne tak chęć uczenia się miasta bardziej zdrowym przejrzystym takim bardziej otwartym na ruch tak nie musi oznaczać, że równocześnie nie stworzymy warunków, w których interwencja policji wojska będzie łatwiejsza budowa barykad trudniejsza tak to to jest właśnie, jakby najbardziej ciekawy tutaj wymiar dyskusji o tych materialnych podległe i części może jednak taki przykład nieoczekiwanego sojusznika twa to było widać w pierwszym strajku kobiet jak pogoda pomogła stać się czarnym parasolką tym tym symbolem tak jak byli też było widać jak bardzo masowe nie tak niesamowicie masowe demonstracje wzmocniły się jeszcze kiedy osoby rozłożone parasole taktykę kobiet rozłożyć parasole i stawały się taki te manifestacje stawały się taką bryłą tak takim widocznym znakiem przestrzeni, więc widać jak bardzo ten obszar należy badać takimi metodami wyposażonymi także metody Etnograficzne takie usytuowane na konkrety tak, żeby nie mówić po prostu przedmiotach czy i protestach czy po prostu przedmiot jako sojusznika czy wrogach oraz każdorazowo sytuować opowieść w danym momencie tak, bo ona może bardzo dynamicznie się zmieniać wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM pan prof. Andrzej dwu Nowak z wydziału filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z państwa moim goście państwa moim gościem jest pan prof. Andrzej Voo Nowak z wydziału filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu to rozmawiamy o rzeczach przedmiotach, które mogą być politycznej, które czasami także biorą udziału w protestach różnego rodzaju mogą być naszymi sojusznikami albo albo stać się naszymi wrogami nasz słuchacz przypomina też symbole rzeczy z okresu PRL-u, które np. przypięte do swetra czy koszuli sygnalizowały pewne pewne poglądy polityczne się tutaj o orlikach w taki przykład, a z drugiej strony tak jak pan profesor podkreślał brak pewnej opowieści brak pewnej narracji brak pewnego zakotwiczenia przedmiotu może albo uczynić go nieprecyzyjny albo albo wręcz albo wręcz sprawić, że on, gdyby trochę własną własną ścieżką podąża przypomina mi się no właśnie jednorazowy wystąpienia czy też gadżetu użyte, które miały miały jak, więc symbolizować, a dzisiaj pewnie z zapytania nie bardzo widzę nie wiemy co myślę sobie tutaj wystąpieniach Janusza Palikota Sejmie, który kilkakrotnie używał różnego rodzaju gadżetów zapamiętaliśmy gadżety, ale nie pamiętamy, czego miały dotyczyć ja czy co miały, gdyby symbolizować na jakie sprawy miały zwracać uwagę tak to jest to świetny przykład co się okazało, że znaczenia, które były mówiąc tak przyklejone czy też sklejone z przedmiotami tak z tym nieszczęsnym wibratorem okazały się dużo silniejsze niż narracja, którą policja dobudował tak zapamiętaliśmy tylko mężczyzna, wymachując sam wymachującego wibratorem i właściwie cały kontekst, który miałby tego planu znikną też okazało się to co miało wzmocnić przekaz swoją fizyczność swoją hermetyczną znaczeniem swego prze prze przyjęło tak lekarz 1 uwaga do poprzedniej części ta pani, której zapomniałem to w kontekście tej opowieści związku Radzieckim nazywał się Victoria Smólnik oraz rok, gdyby ktoś chciał szukać, a Apropos takich właśnie dziwnych przesunięć w świetnym przykładem jest historia związana z tzw. dzieckiem poczętym i czy uzyskuje tak dziś w Polsce szczególnie wiemy, że jest to temat na skrajnie upolitycznione i w dużej mierze artykułowane podać konkretnej stronie sceny politycznej tak prawicowe, ale warto zauważyć, że taka specyficzna fizyczność płodów tak normy jak w tradycyjnym społeczeństwie tradycyjnym myśleniu jak myśleliśmy o płodach taki mały do tego dostępu tak tak taka wizja, którą odczuwaliśmy teraz tej kampanii rok temu jesiennej billboardowej także są jakieś płoty, które można stylizować mi bardziej na dzieci tak też jak by dokonywać takich przesunięć estetyczną politycznych to jest efekt działania Neuki tak to dzień i techniki tak dzięki UFG dzięki obrazowaniu zaczęliśmy wyobraża sobie w ogóle istnieje tak jakby punkt jak jakaś taka właśnie trójwymiarowa rzeczywistość tak jak w tej intencji społeczeństw przecież to wstęp nie mamy tak i czy takie przesunięcie takiej wizji matki tak na rzecz płodu tak dokonał jednak jest częściowo takim paradoksalnym politycznie dwuznacznym efektem rozwoju samej medycyny czy techno nauki i to widać tak propos tego od tej narracji także okazało się, że racja, które nie zawsze mówiąc delikatnie idzie ręka rękę za współczesną medycyną potrafiła wykorzystać i wpleść opowieść o SG ze swoją opowieścią taki teraz mamy paradoks, że osoby, które w wielu wypadkach często nie pod proces ze współczesną nauką, kiedy dyskutujemy o ewolucji taktyki czy innych tego typu zagadnieniach nagle tak potrafią tak bardzo sprawnie splatać swoją narrację polityczną czy też religijną i wspierać właśnie tym-li i zaczerpniętym z takiego naukowego Imaginarium tutaj wzmocnienie tak złoży się inny przykład już mniej naukowe, ale też przykład, że momentami mówimy prozą albo, że wiele osób dokładnie rozumie znaczenie wtedy przedmiotu jako sojuszników to jest to co w Polsce już od lat mamy teraz ostatnich latach widoczne, czyli te walki politycznej wokół tzw. płodu busów Czechom busów, czyli tych furgonetek, których jednak jasne mają te hasła anty-LGBT drugie te hasła wymierzone w prawa reprodukcyjne i było widać też jeden z ważniejszych takich kulminacji momentów naszej takich ulicznych stać było wokół tego tak też sprawa Marco toczyła się tak naprawdę wokół zatrzymywania i takiej furgonetki tak widzimy jak i jakby, że to co mówi jest tak naprawdę cały czas opowieścią stylu mówimy prozą tak to jest właściwie wskazanie na to, że my robimy to także, kiedy praktykujemy ruch oporu, kiedy działamy, kiedy kontr działamy tak sporach politycznych wiele osób tak artystów działaczy tu dokładnie robi takie jak by media robi to u siebie tak na gruncie naukowym, a właściwie momentami chce dogonić praktykę tak takim świetnym przykładem tutaj jest też działalność Barta Staszewskiego i jego akcji tak z tabliczkami pokazującymi istnieje tzw. stref wolnych od LGBT taki moim zdaniem tutaj pochwale tak Barta Staszewskiego, ale także równoległą akcję Atlas nienawiści, bo moim zdaniem obie te te te oba te działania pokazały jak świetnie można wpleść oba momenty materialnej dyskusyjnych jeśli przyjrzymy tej akcji Barta tak widać, że na 4 takie jedno ze zdjęć, kiedy on dźwiga fizycznie tą tabliczkę ta, która bardzo konkretne wymiary i widać, że ta fizyczność było ważne tak to zaistnienie w tej akcji artystycznej obiektu tak uruchomiło tak ujawniło to co wcześniej było tylko widoczne jako zapis prawny jako pewne taka postępująca niewidzialna dość zmiana rzeczywistości prawda taki polityczny tak i to jakby czyli widać, że i podobnie Atlas nienawiści, który przez wizualizację możliwość obejrzenia mapy Polski i ujawnia nam pewne zjawisko widać, że ten typ pracy z wizualizacją, która też rodzajem właśnie pracy przedmiotem pracy materialną ością, a jeszcze jest tak pojawiła się mapa związana z wycinkami lasów tak wcześniej pojawiały się te mapy związane ze smokami tak i czyli widać, że w pewnym sensie to jako praktycy potrafiły to robić tak wiele osób robi to świetnie, tak więc jakby to moja opowieść dzisiaj tak ma tylko nam jak by dogonić praktykę po części, tym bardziej że czasami w, projektując pewien czy obmyślają pewien proces czy jakąś formę działalności zbiorowej często się o różnego rodzaju przedmiotach myśli już na dzień dobry przedmiotach, które miałyby stać symbolem albo kolorem, jakby się rewolucji goździków mówi się o różnego rodzaju kolorowych rewolucjach czy też właśnie rewolucjach związanych z określonymi gatunkami kwiatów w ten sposób trochę zaklinają rzeczywistość, licząc na to, że odpowiednio powtarzane odpowiednio promowane związek też stanie się z przedmiotu tak z mamą wideo z pewnym protestem stanie się nierozerwalnie związane z tak jak zamierzają to organizatorzy tak tylko to zawsze jest pułapka i tego tego transferu woli tak i jakby przed chwilą powiedziałem takich projektach, które były bardzo dyskusyjne takim, które używały przedmiotowa też mocno wisiały na narracji, a też warto pamiętać, że o tym drugim jak bez spektrum, czyli o tym subtelniej naszym mniej widoczny wpisywaniu polityczności przedmioty i częste słynny przykład, którym Bruno Latour mówił o leżącym policjancie, czyli tym jak to się mówi po polsku, ale dającym prawo zwalniające progi zwalniające, żeby się też pamiętać o tej od tej niewidocznej polityczności przedmiotów, które się raz nieraz staje widocznej to widać świetnie teraz dyskusja o przebudowach miast i tych takich mikro politycznych albo jest bacznie mikro walkach między rowerzystami pieszymi i użytkownikami samochodu z miasta, którzy mają samochody tak witać przebudowy ścieżek dróg i budowanie odpowiedniej ulicy zwężanie zmienianie ich ich przebiegu tak ma na celu tak naprawdę przecież zmiany społeczno-polityczną tak ma przynieść za jakiś czas to pewne efekty tak jakiś czas temu już o kilka temu byłem na konferencji w Kopenhadze, gdzie właśnie dyskutowaliśmy to to, czego się nauczyliśmy się tą dyskutowali Duńczycy, czego nauczyli się przebudowania Kopenhagi tak, aby uczynić je miastem przyjaznym pieszym rowerzystą i właśnie byliśmy zabrali na wycieczkę rowerową po mieście, gdybyśmy takie przystanki pokazująca takie bardzo konkretne symboliczne miejsca zwycięstw w tej w tej drodze przebudowy miast takich ona oczywiście wszystkie były właśnie związane z bardzo konkretną materialną ością w konkretnym skrzyżowaniami z konkretnymi rozwiązaniami tak i jakby tak uczula, że tutaj, żeby się też pamiętać o tym o tym wymiarze o mniej widoczny tak o tym wymiarze któremu, którego nie widzimy tak tego co co politycznie zrobiła łazienka w mieszkaniu co politycznie zrobiła możliwość czerpania wody bez chodzenia podwórko tak co politycznie zrobiły inne tego typu niewidzialne rewolucje tak jak nie wiem nowoczesne kuchnie pralka itd. i tak da także też dlatego ten temat jest tak ciekawy tak musimy potrafić poruszać się między takimi dość widzialnym mi klarownym sytuacjami polityczności, a tymi dużo bardziej nieoczywiste i tak tutaj oczywiście ci słuchacze, którzy pamiętają mody na klucz Hana, która kiedyś była dość to popularne mogą pamiętać, że to rezonuje z tym słynnym media interesy tak ten jednak przekaz sam może przekazanie przekazem tak, czyli to, kto może do radomskich ruchy na do naukowców powróciły panie profesorze po informacjach, bo też zbliżają, więc do do marszałek powróciły po informacjach na prof. Andrzej WI Nowak z wydziału filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z państwa moim gościem informację dziesiąty 40 wracamy po informacjach o wcale tak wracamy Szanowni Państwo do rzeczy przedmiotów, które mogą stać się z sojusznikami albo wrogami czy różnego rodzaju tabliczki płot drut mury sojusznicy wrogowie protestów państwa moim gościem jest pan prof. Andrzej IW Nowak wydział filozoficzny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przerwany panie profesorze, kiedy pan opowiadał o Marshall aktualnie Kanadyjczyków tak tylko chciałem przypomnieć, bo to jest postać, która ma taki chyba jest rzeczka takim czysto teoretyczne tak zbyt stary pech być nowością zbyt młody by być takim już naprawdę prawdziwym klasykiem i część rzeczy jak warto przypomnieć tak to co tak znaczy co tak naprawdę znaczy to sformułowanie środek przekazu chcemy przekazać tak właśnie znaczyło to to, żebyśmy byli bardziej wrażliwi na to, czego używamy tak w tym sensie, o czym dzisiaj koncentrujemy na materiale gości na przedmiotach tak, ale jak było to ściągnąć także te sojusze pomiędzy przedmiotami, a tym co wokół nich obudowane czy to polityczne czy językowo i widać te skutki tak taki brak świadomości i kiedy myślimy o tym co ostatnio o akt ostatnich 2 latach wróciło też było widoczne to dyskusja podjęta wokół książki Caroline Perez o niewidzialnych kobietach tych danych tworzonych w taki sposób przedmiotach są skrojone pod mężczyzn, że ta przedmiotowo ość ujawniła się, że swą polityczności także w tym aspekcie także okazało się, że kiedy nie myśleliśmy tak, kiedy po prostu traktowaliśmy uderzać jako założone okazywało się, że o materialne wspiera mówiąc takim językiem Piera portier Docs tak ten rozsądek, który niekoniecznie zdrowych i to było bardzo widoczne chociażby przy projektowaniu samochodów tak się okazywało się, kiedy testowaliśmy samochody, używając domyślnego manekina tak skrojonego na tak jak męski takt, czyli nie tylko wielkość, ale także proporcje ciała taki środek ciężkości to okazywało się, że to niosło za sobą później skutki to bardzo smutne także samochody nie były projektowane na wystarczająco bezpieczne dla kobiet tak jak nazywało się też ta sekwencja, która jest dla mnie bardzo ważne tak oto coś co było rozsądkiem było potocznie akceptowane, czyli domyślne użytkownik samochodu mężczyzna nagle było w kodowane projekt tak w ten projekt, który uzyskiwał tą fizyczną trójwymiarową cielesność jako samochód nagle okazywało, że to, o czym możemy dyskutować tak, czyli na ile kobiety mężczyźni powinni używać nie używać aut w sposób równouprawnienia, gdy przestawało być dyskusją po prostu auto było nośnikiem i owego patriarchalnego stereotypu swoim designie tak i one już było polityczne tak wracamy do motywu, którym wspominałem na początku naszej rozmowy czy tego motywu dzieciach i maszynach tkackich tak oto co to co może być dyskusją przestawało być dyskusją, bo mówiąc tak metaforycznie wsi bywało się samą, jakby codzienność tak to materialną reprodukcje codzienności moim zdaniem to jeden z ciekawszych motywów politycznych tak pytanie, kto potrafi a kto nie potrafi z 1 strony wydobywać ten właśnie aspektach pokazywać jak nasze nie do końca zdrowe rozsądkowi przekonania tak zostały odzwierciedlone wpisane to co nas otacza jak one później zbudują a, a z drugiej strony, czyli mamy na celu jakiś taki projekty emancypacyjne projekt poprawia nasze życie jak to zrobić, żeby te słuszne postulaty równościowe postulaty poprawiające nasze nasz dobrostan potrafi splatać z tymi sojusznikami i trzeba efekcie już trzeba było ciągle wracać do pewnego typu dyskusji i mostek brutalnie, żeby ta bardziej sprawiedliwa bardziej równa wizja świata robiła się sama tak tak jak z tym, że wracając do tego samochodu takie wymyślimy te samochody lepiej to nie musieli ciągle wracać do pewnych wątków dyskusji, bo to one same będą i jakby wspierać ten kierunek, o którym myśleliśmy o okres panie profesorze, które rzeczy, które przedmioty stały się wrogami które, gdyby wymknęły się spod intencji autora lub autorów z autorek lub obrotowym na gorąco, nawiązując do tych uwag sprzed chwili samochód tak, kiedy myślimy o karcie ateńskiej i projektowanie miast to przecież to miasto samochodowe miało być symbolem postępu tak jakby dzisiaj te dyskusje rowerzyści sobą chociaż, że piesi często są też upolitycznionej często, jakby część takiej Zielonej lewicy jest oczywiście anty samochodowa, ale coś, lecz skojarzenie lewicy samochodu czy było oczywiste czy ten był także lewica była anty samochodowa tak to to o wizję miasta, który jest, jakby takie samochodami nie była wroga myślenie postępowe tak widać jak skutki i się wymknęły tak okazało się, że ten typ projektowanie miasta i nam się tutaj zupełnie jakoś zakupi tak inny przykład, który wspomina to łódzkie tak coś co miało służyć służy zdrowiu służy medycynie i nie chcą co chcą co tak udzieliło wsparcia przeobrażenia w obraz takiej naszej wyobraźni dotyczącej macierzyństwa płodów taki sposób, że służy teraz do i wspieranie anty kobiecych narracji tak nie wiem co jeszcze tak naczelny i to taki z symbol taki uproszczony zarys płodu z pewnym etapie na pewnym etapie rozwoju staje się już, widząc pewnie podejrzewamy, że to jest raczej ktoś, kto jest po 1 stronie brygady brygady barykady dziś podali tak i to jest wtedy taka wizja, że pójdzie z czymś autonomicznym Rze, że on tylko chwilowo zamieszkuje jakieś miejsce itd. walczyć to jest ogromny przekształcenie całej wyobraźni tak, o której można myśleć o płotek niezależnie od matek taki żeby, jakby uruchamia się zupełnie inna inna dyskusja tak tutaj w najpierw mnóstwo nasze ja mogę podać przykład jeszcze zapomnianych to taki mój ulubiony też wątek zapomnianych przyszłości tego jak ci już nie pamiętamy o przedmiotach, które u nas tak kolokwialnie robiły swoją robotę, aby dzisiaj już już o tym tego nie widzimy też cała retoryka kosmiczna tak i cały Sojusz podboju kosmosu i postępu naukowo-technicznego tak może pan pamięta część słuchaczy słuchaczek te rakiety na placach zabaw takie metalowe tak całą tą całą tą wyobraźni tak całe stulecia etap modelarni budowanie modeli czy samolotów czyraki Gagarin cała cała ogromna opowieść o tym związana Kracik już właściwie chyba tylko zamieszkuje takie strony jak jest internetowe sowy Wisła, gdzie możemy oglądać takie resztki tej nowoczesnego Imaginarium porzucone tak to może jeszcze na koniec mojej swoich ulubionych symboli i materialną ości, który ma taki los dwuznacznej, toteż później może zrezygnować z polską rzeczywistością polityczną to są przygody Lenina jako symbolu i symbolu, który równocześnie oczywiście był politykiem był był działaczem równocześnie był zmodyfikowany w milionach obrad tysiącach obrazów rzeźb tak stało się takim leżą śpią w zieleni zrobiono klenie na jak Lenin wszędzie który, który jest po mamy te wszystkie dziwne zdjęcia, gdzie Lenin spogląda na osoby, które mają randki, ale i spogląda na plac ma Pharmena i na bazar no Lenin wszędzie, ale i Lenin, który hiper normalizuje rzeczywistość, ale też mamy to materiał roślina bardzo specyficzną, który pisał Andrzej Jurczak, czyli Lenin, który jest mauzoleum tak cała ogromna nauka wokół tego by go utrzymać w tym dziwnym stanie no właśnie nie wiadomo, czego tak tak tej śmierci ciała, w którym my, w którym Lenin przez wiele lat miał być tym symbolem możliwości nieśmiertelności tak tutaj też co ciekawe bardzo jej to też miało też swoje dwuznaczne efekty także ten ateistyczne związek radziecki produkuje właściwie równoległe do dyskursu religijnego jest świadczony na wycieczkę nieśmiertelność i wreszcie mamy Ukrainę teraz to po zajęciu Krymu mamy ten Lenin opat tak, gdzie wszechobecność Lenina staje się też pewnym rodzajem i ułatwienie protestu politycznego tak oto Legia jest wszędzie jest bardzo łatwo można z niego uderzyć obalić te tele liny i mamy bardzo klarowną symboliczną symboliczny moment zrywania z dawną rosyjską radziecką nasze radziecką, ale z tym ukrytym rosyjskim momentem tutaj w kontekście Ukrainy oczywiście tych sporów politycznych sprawę tak się nie widać jak jak tutaj ta wszechobecność przedmiotu tak ułatwiła później czy pozwoliła bardzo łatwo zagrać politycznie stronie ukraińskiej trakty przez ten Lenin łopat w zostają to, że taka czy jeszcze zdobi przestrzeń pomiędzy, bo mówimy albo ludzie walczą o rzeczach przedmiotach lina przypomina mi się taki taka akcja w stanach Zjednoczonych dotycząca polityka amerykańskiego senatora Pensylwanii z partii Republikańskiej RK santorum Rick santorum Rick santorum, który w momencie jak jakiś taki komentarze homofobiczne i pewien bardzo poczytny autor, który publikował swoje swoją kolumnę nawet wtedy, jeżeli tak mówi się wyrazić wielu portalach postanowił powiedział tak Rick santorum odejdzie pewnie ktoś po meczu z polityki, a to niedobrze, żebyśmy o nim zapomnieli, ale on jest wyraźnie homofobiczny, więc spróbujmy jego nazwiskiem oznaczyć nazwać coś nie nazwanego jeszcze związanego z seksem tak, aby ten stan torów zawsze nam o tym przypominał i rozpoczął taką kampanię zresztą bardzo skuteczną do tego stopnia, że wpisując do wyszukiwarki santorum Rick santorum dopiero na drugim miejscu nie wiem jak dziś jeśli sprawa się ma, ale udało mu się mówi o takim autorze, która ze 1 SA wyć udało mu się stworzyć, gdyby definicje nienazwaną jeszcze coś stworzyć coś nowego co oznaczył nazwiskiem senatora republikańskiego także to jest też tak mówi przestrzeń trochę pomiędzy ludźmi pomiędzy rzeczami nadawania znaczeń definicji słowom też kontekście konieczne tak tutaj to jest bardzo ważne, kiedy ja zacząłem opowieść o tym my przykładzie mostów rasistowskich tak jakby tej rzeczowości wpisane w rzeczy mosty właśnie tej tego tego potencjalnego rasizmu tych mostów czy rasistowskich konsekwencji takiego innego projektu to, polemizując z tym autorem w danym liderem niemieckiej autor Barry Bernardi organ wskazał że, żebyśmy właśnie nie zapomnieli o specyficznej materii ilości słów, żebyśmy w tym, żeby potrafić czy ma nadzieję dzisiaj słychać potrafić w miarę płynnie przechodzić między tymi warstwami stabilności, że to co zapiszemy w Kamieniu oczywiście bardziej twardy niż to tylko w słowach ale, żebyśmy nie zapominali, że słowa pewne leki pewne pewne sformułowania pewne pewne bon Mot ty potrafią być, jakby jak, gdyby materiał tak potrafią przetrwać i tych, którzy wymyślili potrafią też życie poza kontekstem, które zostały wymyślone tak, że warto pamiętać także to też z tą materialną ość to świetnie widać w naszej ewolucji stosunku do internetu, kiedy jeszcze 20 lat temu słowo wirtualną ość czy internet sugerowały taką niematerialne gość dowolność i taką lekkością tak powiem tak momencie wiemy, że to jak zaprojektowane są aplikacje to jak komunikujemy się w internecie to jak jak jak jak obcujemy z interfejsami nie jest nie jest mniej twarde mówiąc tak kolokwialnie niż niż Stal jasno jak ja pamiętam taką tutaj studenci, którzy się słuchają studenci studentki to słowo SOS będzie dla nich takie tutaj słowo klucz takiej bardzo nielubiany system obsługi studiów taki gość nieporęczny elektronicznych i pamiętam w swojej karierze edukacyjnej, gdzie i czy ja czytam pozostają już raz nie chce szczegółów musieliśmy dokonywać zmiany praktyki dydaktycznej czy praktyki naszego bycia na uczelni, żeby dostosować je do własności stos ani odwrotnie tak okazywało się, że pewne sytuacje wpisane w system były trudniejsze do negocjacji niż ta negocjacje ja z żywymi ludźmi takie okazywało się z tym co wydaje się subtelne tak stawało się się takim otwarty łańcuchem dziękuję bardzo, panie profesorze przypomnę, że 9listopada w ramach konferencji ludzie zbuntowani pan profesor będzie także miał swój wykład więcej informacji znajdą państwo na odpowiednich stronach internetowych państwa moim gościem był pan prof. Andrzej Voo nowa z wydziału filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA