REKLAMA

Zasoby świata się kurczą. Co zrobić, aby wystarczyło ich dla przyszłych pokoleń? [sponsorowane]

Misja przyszłość
Data emisji:
2021-10-11 11:20
Czas trwania:
26:12 min.
Udostępnij:

Veolia to jedna z nielicznych firm, które wśród swoich interesariuszy wskazały planetę. W dzisiejszym podcaście Agata Mazurek-Bąk, członek zarządu oraz Dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej opowiada, jakie konkretne działania za tym idą oraz co mogą robić przedsiębiorstwa, aby realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz powstrzymać postępujący kryzys klimatyczny. Rozwiń »

Na podcast zaprasza Veolia. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry przy mikrofonie Anna Stachowska dzisiaj kolejny bardzo ciekawy temat odnawianie zasobów świata, czyli jak wygląda taka realizacja celów zrównoważonego rozwoju no jako mieszkańcy naszej planety coraz bardziej mamy świadomość tego, że wszyscy żyjemy na kredyt ekologiczny jesteśmy u progu kryzysu klimatycznego kwestie klimatu środowiska są bardzo widoczne w przestrzeni publicznej, a młodsze pokolenia chcą słyszeć o tym no co przedsiębiorstwa robią tak realnie Rozwiń » robią, żeby chronić nasze środowisko dziś zrównoważony rozwój to nie kwestia mody czy korzyści wizerunkowych po prostu konieczność tak powiedział w jednym z wywiadów nasz dzisiejszy gość Agata Mazurek Bąk członek zarządu dyrektor HR grupy Veolia w Polsce oraz Europie środkowo-wschodniej, z którą już teraz proszę państwa porozmawiam o realizacji celów zrównoważonego rozwoju i odnawianiu zasobów świata dzień dobry pani Agata dzień dobry pani dzień dobry państwu odnawiamy zasoby świata to jest motto firmy, które pani pracuje, czyli woli odzwierciedla ono wasze zaangażowanie na rzecz celów zrównoważonego rozwoju ONZ i też postępu dla ludzkości ale, jakbyśmy pani Agato mieli to zagadnienie tak rozszerzyć przybliżyć naszym słuchaczom to na czym dokładnie polega to odnawianie zasobów świata pojęcie dość szerokie i zapewne mieści się w nim wiele ważnych zagadnień i jako członek zarządu korporacji odpowiedzialny za ludzi no może zacząć od ludzi jak już ludzi na ziemi przybywa do początku dziewiętnastego wieku tak się bawiła się bardzo wolno w górę, aby w 1800 czwartym roku osiągnąć już równe mija, ale kolejny 1 000 000 000 przybyło zaledwie 125 lat w roku 1980 siódmy był u nas 5 000 000 010 lat temu przekroczyliśmy 7, a za 20 lat, czyli do 2040 roku ma nas zbyć się 9 000 000 000 z tego większość będzie żyła miasta, żeby się wyżywić, żeby żyć wygoda, które dzisiaj uważamy za podstawowe to ma być ciepła mieszkanką, że mamy oświetlenie mamy mamy samochody potrzebujemy oczywiście coraz więcej zasobów ziemi jasne jest nie wszędzie na świecie żyje się wg tych samych standardów, ale również jasne jest, że te zasoby kurczą i dla naszych dzieci już po prostu ich nie wystarczy fundujemy im miej sobie też byłoby jeszcze planuje trochę pożyć niezły kryzys klimatyczny a zanim idzie pewnie i szereg kryzysów społecznych humanitarne i politycznych, czyli takie same nie niemiłe rzeczy też oczywiście czarna wizja miejmy nadzieję, że ona się nie spełni tyle tylko, że właśnie ona sama nie wybieli jak pokazuje najnowszy raport IPCC, czyli Międzynarodowego zespołu do spraw zmian klimatycznych to już jest ostatni moment na podjęcie działań, żeby zahamować tak mocny przyrost temperatury jasne jest to, że jeżeli w ciągu najbliższych 357 lat nie zostaną podjęte bardzo konkretne działania to będzie za późno i skutki tych zmian będą nieodwracalne dlatego powinniśmy działać tu i teraz sama mam 2 córki Zosię i Hanią jak każdy rodzic pragnę dla nich szczęścia, kiedy uświadamiam sobie, jaką cenę one będą musiały zapłacić za wygodę moich rodziców moja, bo jesteśmy najbardziej zachłannym energetycznie pokolenia wizję ludzkości no to trudno jest mniej spać spokojnie co ta historia po to, żeby właśnie znów powiedzieć, że ja jako członek zarządu dużej firmy jako osoba odpowiedzialna za ludzi jako rodzic czy w ogóle jako osoba odpowiedzialna nie mogę przemilczeć tych tematów i chce działać wracamy właśnie w tym momencie do tematu zasobów do odnawiania zasobów świata uważam, że to jest najlepsza inwestycja, jaką dzisiaj możemy poczynić dla naszych Chem spadkobierców i ciesz się, że razem z ponad 180 000 ludzi pracującymi woli na świecie nie ma mam nadzieję, że będzie nas ponad 200 000 mogę to inwestycje prowadzić nasza misja opiera się na założeniu, że zasobami gospodaruje się w sposób zrównoważony i swojej działalności staramy się wykorzystać jak najlepiej to co mamy do dyspozycji, a jeżeli to jest możliwe Ano to nadajemy rzeczą czasami temu co dotychczas uznawaliśmy za śmieci kolejne życia, tworząc z nich po prostu na nowo zasoby takim dobrym przykładem jest woda w naszych instalacjach robimy wszystko, żeby nie marnować wszędzie tam to jest możliwe, żeby użyto wodę zawrócić do obiegu wykorzystać ponownie po prostu jest cenna, żeby użyć tylko raz, dlaczego ta woda taka ważna Otóż Drodzy Państwo Polska jest w Europie jednym z najuboższych wodę krajów dane pokazują, że u nas na 1 mieszkańca przypada około 1800m³ słodkiej wody na rok przeciętny Europejczyk ma do dyspozycji 2× więcej wg szacunków ONZ ducha w ciągu najbliższej dekady dostępność czystej bezpiecznej wody może spaść o około 40% do roku 2050 zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie po prostu zagrożonej deficytem i tutaj odpowiadać cała ta historia odnawianiu zasobów to jest tylko przykład mogłabym oczywiście mnożyć znacznie więcej dane, które pani pani Agato przytacza są porażające dobrze zapamiętałam Polska jest w Europie jednym z najuboższych wodę krajów także musimy zacząć działać, bo nie ma innej opcji już wiemy, że ten dotychczasowy model gospodarki liniowej nie może dalej funkcjonować w takim wymiarze jak dzisiaj czy Gos gospodarka obiegu zamkniętego to wg pani Ania to jest taka nasza teraźniejszość czy może jednak nasza przyszłość wzrostu gospodarki obiegu zamkniętego śmiem twierdzić, że to już jest teraźniejszość oczywiście jeszcze nie wszędzie i nie w skali, jakiej bym sobie tego życzyła co się dzieje to jest chyba największa zmiana w dziejach rozwoju przemysłowego od czasu wprowadzenia maszyny parowej zasady gospodarki rany były proste wyprodukuje Zuzi i wyrzuć, a głos wymaga znacznie większego zaangażowania wymaga zmian w sprawie, ale też wymaga zmiany myślenia wśród wszystkich uczestników to znaczy producentów konsumentów decydentów musimy pamiętać, że gospodarka obiegu zamkniętego to nie jest tylko recykling to jest w ogóle nowe podejście do zarządzania surowcami w procesie produkcji do produkcji samej energii to jest nowe podejście do zachowań na samych jako konsumentów także tutaj edukacja i budową odpowiednich postaw to klucz no i też rola przywódców nie pozostaje bez znaczenia, gdy mają do odegrania ogromną rolę zresztą każdy z nas może odegrać i sposobów jest wiele to mogą być np. jakieś konkretne decyzje biznesowe my od wielu lat zagospodarowujemy np. popioły, zamieniając je cenny materiał budowlany, jeżeli sobie uświadomimy, że dzisiaj stoimy w obliczu kryzysu piaskowego na świecie w związku z tym jakieś nowe zmiany w budownictwie no to jest niezwykle cenne rozwiązania inny przykład ja jako dyrektor personalna wspieram firmie idea 00 waste i udało nam się zbudować wychodząc poza działoby się losy taką fantastyczną grę dla pracowników jest na telefon dedykowana aplikacja za pomocą edukujemy ludzi jak nie produkować śmieci oni później realizują różne Eko uczynki i rywalizują w ramach tej aplikacji wygrywa każdy swego użytku jest już ona 24 000 ludzi dostanie za to nagrody my dostajemy korzyści takie środowiskowe jako jego społeczność my też z woleja, że pojedziemy sobie jak to ma wpływ wojny w Polsce zatrudnia ponad 4,51000 osób i jeżeli wciągnie, chociaż część z nich do tej gry i każda z tych osób zarazić tą ideą swoje rodziny, a to się dzieje, bo pracownicy chętnie na mocy opowiadają udziela w tym doświadczeniami na to za chwilę mamy populację małego miasteczka co więcej przez przez naszą fundację trafiliśmy z tą grą do do szkół do kilku szkół zatem ta masa krytyczna świadomych osób rośnie i to bardzo cieszy nie tylko jako jako dyrektor HR woli, ale także obywatelkę Polski Europy i świata tak się czuję jak się okazuje można małymi krokami realizować cele świetna inicjatywa woli, a jest tak jak w tej teorii, że kropla drąży skałę wystarczy tylko zacząć gratulacje raz jeszcze pomysłowości pani Agato wróćmy jednak do naszego tematu ważnego dużo się mówi ostatnimi czasy na temat zrównoważonego rozwoju takiego podejścia holistycznego, ale co właściwie kryje się pod tym terminem zrównoważony rozwój jak można go najłatwiej osiągnąć ideę zrównoważonego rozwoju myślę, że trafnie oddaje zdanie z raportu światowej komisji do spraw środowiska i rozwoju w 1987 roku, czyli już pan temu zostało tam określony tak zrównoważony rozwój jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie, żeby taki scenariusz mógł się wydarza to konieczna jest spójność 3 kluczowych elementów wzrostu gospodarczego po pierwsze, inkluzji społecznej no i ochrony środowiska i one są ze sobą wzajemnie połączone i wszystkie są istotne dla osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw 6 lat temu na szczycie w nowym Jorku przywódcy krajów członkowskich ONZ podpisali taki dokument agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2032 taka forma zobowiązania do podjęcia działań różnych działań na rzecz redukcji ubóstwa na rzecz zapewnienia dostępu do edukacji do żywności czystej wody podjęcia działań na rzecz równości szans wspieranie praw człowieka pokoju stabilności ochrony środowiska łagodzenia zmian klimatycznych także dostępu do zrównoważonych źródeł energii i wszystko zostało nazwane celami zrównoważonego rozwoju jest oczywiście cała masa, ale znowu, żeby się dało realizować tu potrzeba skutecznej współpracy na różnych poziomach biznes państwo na społeczeństwo kolejny przykład nie da się wybudować sprawnej opłacalnej dość zgodnej z wymogami ekologii infrastruktury ciepłowniczej, jeżeli nie poszukamy wspólnego interesu nie ważymy tych interesów różnych grup ludzi i instytucji i do tego właśnie, przygotowując nasze inwestycje bardzo staramy się Włoch należyty wysiłek w to żeby, żeby przeanalizować aktualny stan potrzeb mieszkańców regionu, a liczymy oczywiście koszty zyski, ale zarówno te widoczne na pierwszy rzut oka takie czysto biznesowe jak i te nieoczywiste które, które trochę trudniej policzyć, ale które da się na pewno zidentyfikować i zamienić na cyfry i realizacja takich celów myślę sobie, że jesteś ule uzależniona od poprawy stanu świadomości społecznej poziom edukacji dlatego np. dzisiaj rozmawiamy o tym tutaj panią i do tego moje koleżanki i moi koledzy moje koleżanki, bo woli 40% menedżerów to są kobiety mówią o tym ważnych konferencjach na spotkaniach z włodarzami miast na spotkania z klientami znowu dzięki naszej fundacji mówimy o tym w szkołach przedszkolach także staramy się to masę krytyczną wiadomości także zbudować jeszcze 1 bardzo ważna rzecz, żeby ten zrównoważony rozwój mógł się działać to jest strategiczne planowania zarówno w skali państwa jak w skali poszczególnych organizacji i biznesów, bo np. że mówimy o sektorze energetycznym to decyzje, które są podejmowane dzisiaj one będą miały swoje konsekwencje na 20 lub więcej lat dlatego musimy nauczyć się myśleć w dalekim horyzoncie pani Agato czy dobrze zapamiętałam, że zrównoważony rozwój to jest taki rozwój, który umożliwia zaspokajanie potrzeb teraźniejszości bez narażania zdolności następnych pokoleń do spełniania własnych potrzeb brzmi pięknie pani menedżerem jest pani silną osobowością kobietą na wysokim stanowisku pracowała też pani wcześniej, pełniąc różne funkcje różne role tak się zastanawiam z punktu widzenia biznesu co na to wszystko biznes menadżerowie oni myślą zupełnie innymi kategoriami tam bardziej się zysk tu i teraz moja premia w tym roku versus długotrwały rozwój to jeszcze musi być taki rozwój zrównoważony no tak, bo to jest rzeczywiście teraz gorący temat, ale może zacznę przewrotnie każdy dojrzały naród wie że, wyliczając przyszłe przepływy przyszłe zyski, które chce obiecać swoim akcjonariuszom właścicielom kapitału musi brać pod uwagę ryzyka ryzyka, jakim jest obciążona realizacja tych obietnic i tutaj znowu z pomocą przychodzą nam mądre kompleksowe raporty, bo wg takiego właśnie raportu World Economic forum 9 na 13 kluczowych ryzyk dla biznesu w ostatnich latach to są ryzyka społeczne środowiskowe wcale nie gospodarcza nie technologiczne i niektóre z nich materializują się na naszych oczach tego lata niemal na naszych oczach zalana została elektrociepłownia uznają udało nam się zachować ciągłość działania i właśnie tak potężnych opadów niespodziewanych wielkich opadów deszczu te ciągłe działania znowu była zachowana, dlatego że nasi ludzie byli czujni i że reakcje sztabu kryzysowego były błyskawiczne, ale to jest jedno z konkretnych ryzyk, które zmaterializuje to jest dowód na to, że to środowisko ma związek z zyskami jeszcze bardziej bardziej niż kiedykolwiek Ney teraz znowu badania w około 13 przedsiębiorstw idea zrównoważonego rozwoju napędza wszystkie badania i tworzenia nowych produktów innowacji, a to przecież przekłada na budowanie przewagi konkurencyjnej ponad 34 przebadanych organizacji twierdzi, że strategia zrównoważonego rozwoju ma pozytywny wpływ na zaangażowanie i zatrzymywanie pracowników, a wiemy dzisiaj szczególnie szczególny charakter dowiedzą, że talenty w zasadzie już już dzisiaj trudniej niż kapitał także, kto chce mieć do pracy ludzi utalentowanych ludzi no ten nie ujdzie daleko na takim fundusze tylko na wideo z 82% dyrektorów patrzy na zrównoważony rozwój jako na długo trwają całą inwestycję, a nie na koszt, ale też bardzo bardzo silny taki markery to jest naprawdę sporo oczywiście zarzut tego jako próba badamy jak do pytania itd. tak dalej, ale ja myślę sobie, że zrozumienie dla tej kwestii jest już dzisiaj całkiem powszechne przynajmniej wśród menedżerów globalnych i operacji, a ja takich należy, że wiem też, o czym rozmawiam land nie tylko na spotkaniach biznesowych z moimi kolegami z moimi koleżankami i naprawdę nie ma wątpliwości, że ich troska o środowisko ludzi to nie jest żadna ściema oni oni sami liczą swój osobisty ślad węglowy ograniczają jedzenie mięsa szukają rozwiązań w ramach, których własny rachunek nie tylko w biznesie mogą, a być po prostu bardziej ekologiczni i zaraz wracam do tej kasy oczywiście kasa rachunki muszą wspinać zawsze musiało zawsze będą musiały tylko to co się zmienia to, że jedno kasa nie stoi w sprzeczności z drugim, czyli ze zrównoważonym rozwojem przynajmniej nie zawsze uda się znaleźć takie rozwiązania, żeby nie stało mówi pani powiedzieć, że w ramach woli naszej korporacji to podejście ono zostało inkorporowane naprawdę we wszystkie warstwy organizacji zachęcanie do zrównoważonego rozwoju i np. premie naszych menadżerów zależą nie tylko od tego ile przyniesiemy zysku, ale zależą także od tego z jakim sukcesem redukujemy poziom wypadkowości, jaki procent emisji co 2 uda nam się zredukować je sama jestem odpowiedzialna za to dlatego tego typu mechanizmów firmie, żeby całość tego systemu była niespójna, a my wiemy że, że jesteśmy prekursorem takich działań takiego spójnego podejścia, ale też wiem, że tego typu firm przybywa duszącym Moryto część wypowiedzi zakończyć takim zdaniem naszego naszego szefa globalnego pana aktualna wyrok który, który powiedział danie bardzo lubi powtarzać będzie bardzo prawdziwe ja i tak firmy prosperują, bo są użyteczne ani odwrotnie no to użyteczność zawsze, że oczywiście zależy od kontekstu, czyli od tego jak my nazwiemy interesariusze jak określimy ich potrzeby i użyteczność, a dla Veolii czy interesariusze zostali bardzo precyzyjnie nazwani i nosa oczywiście klienci oczywiście akcjonariusza oczywiście pracownice, ale także szerzej pojęte społeczeństwo i uwaga planeta jako jedna z niewielu firm wskazali iście wśród najważniejszych interesariuszy właśnie naszą planetę i określiliście, jakie zadania my mamy względem tej planety Veolia opracowała taką wizję rozwoju cele i zobowiązania względem interesariuszy to się nazywa PPS, czyli sens istnienia i też w ogóle bardzo interesujące zagadnienie i chciałabym pani teraz pani Agata nam opowiedziała trochę więcej na temat tej wizji rozwoju, czyli tak naprawdę, jaki jest nasz sens istnienia tak umieszczenie planety wśród interesariuszy to jest to jest unikalnej jest bardzo odważna podejście firm z tego bardzo dumna, bo to definiuje priorytety, a także nie zobowiązuje do podejmowania bardzo konkretnych działań wobec tego interes narusza, jeżeli podchodzimy do tego nastawiona właśnie no to takie przedstawienie sprawy wymaga, żeby dalej przetransportować potrzeby tych interesariusze na bardzo konkretne cele to wymaga nadania im mierników i my taki sam sposób mierzymy nasze zaangażowanie poziom realizacji naszych zerwanie wobec np. akcjonariusza wobec klientów pracowników wobec tejże planety i woli ja mam ambicję być liderem transformacji ekologicznej i nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są skoordynowane i obejmują wszystkie obszary wszystkie właściwe poziomy działania grupy opracowaliśmy tą swoją Rezende kraju liczby francuską nazwę, bo nasze określanego jako pewna racja bytu, a my to my tłumaczymy na nas wizja rozwoju na cele na zobowiązania wobec naszych interesariuszy im już państwu powiedzieć że, żeby nie tylko wierzymy, że biznes można realizować w sposób odpowiedzialny i z korzyścią dla społeczeństwa środowiska, ale my to po prostu robimy już podam przykład łączenia tego np. systemy tak bonusowe dla dla menedżerów mówi też o tym, że wielkie hasła piękna manifest trzeba później przetłumaczyć na na konkrety no i jedną z takich konkretów jest to, a że przyjęliśmy jako grupa strategię, w której zobowiązujemy się nie tylko do wyeliminowania węgla w swoich instalacjach do 2030 roku chodzi oczywiście używamy przyjęliśmy także wyzwanie osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do roku 2050 no teraz takie najważniejsze pytanie od czego zacząć mogą przedsiębiorstwa, które chcą realizować takie cele zrównoważonego rozwoju wiadomo, że na zawsze trzeba zrobić ten pierwszy krok, jaki ja myślę, że to, że właśnie od nazwania tych interesariuszy, czyli uświadomienia sobie, kto jest ważne z perspektywy istnienia naszego biznesu dla kogo my mamy być wasz i użyteczni mamy już nazwane tych interesariuszy to pewnie następnym krokiem powinno być nazwanie bardzo konkretne ich potrzeb mają powiedzenie sobie to jak mamy być użyteczni i uczciwa odpowiedź na to pytanie i oczywiście identyfikacja ryzyk, bo też musi być częścią uczenia, a 1000 dalej powinno przekładać na strategię biznesową i ważne jest, żeby organizacje, które mają jeszcze długą drogę do przebycia w kontekście zrównoważonego rozwoju odważyły się stawiać sobie cele ambitne, bo dzisiaj potrzebujemy tych ambitnych celów PRL też konsekwentnie je realizować budowę, budując właśnie cały takiego systemu całą strukturę firmy te elementy, bo ta maszyneria działa tylko jeżeli, jeżeli właśnie poszczególne wypadki jakoś tam ze sobą, a grają wzajemnie się kręcą my tutaj też ważna jest na pewno to jak jak my komunikujemy i Ytong komunikujemy i gdzie dużo dużo wysiłku by w ostatnich latach włożyliśmy w to myślę, że to jest wysiłek, który idzie na marne, żeby nasze cele właśnie odpowiednio nazwać, żeby odpowiednio wyjaśni zarówno wewnątrz na zewnątrz organizacji, bo też im więcej o tym mówimy im transparentnie o tym mówimy tym większe szanse są na to, że to zostanie odpowiednio przygotowany mam taki nie nieładnie ładne polskie słowo, ale ono w tej rundzie pana usta i dzięki temu też myślę, że my zostajemy poddawany takiej społecznej ocenie myślę, że na koniec dnia zyskają podmioty które, które rzeczywiście pracują na rzecz zrównoważonego rozwoju, a stracą dach to też trzeba sobie jasno powiedzieć, które nosi to starają się wykorzystać tylko to zwiększoną wrażliwość społeczeństwa sprawy ekologii, żeby te krótkoterminowe zyski realizować, żeby komunikować transparentnie musimy liczyć musimy nauczyć się liczyć wszystkich istotnych rzeczy i po prostu pokazywać konkrety i fakty i wraca do tego właśnie, że pierwszymi recenzentami tych tych faktów będą zawsze nasi pracownicy no i będą też internauci mamy dzisiaj dostęp do informacji bardzo bardzo prosty ona ona, proszę bardzo, szybko, a więc myślę, że tych reakcji można się spodziewać w zasadzie natychmiast jest wśród tych recenzentów ja bym odrzuciła nasze dzieci, bo one też będą powiedziały będą bardzo szybko wytykały nam wszystkie błędy tutaj wracamy do ludzi czyli, czyli do tego czym się zajmuje, bo to ludzie właśnie wystawiona na koniec dnia, a metryczka, jeżeli chcemy być dobrymi środkami dla naszych dzieci, jeżeli naprawdę chcemy, żeby one miały szansę na dobre życie, jakie rozróżnia słowo chcemy od chcielibyśmy musimy zostawić spadek po stacji bardzo konkretnych zasobów, bo inaczej one wykrzywiona twarz będą miały do tego prawo to co wykrzyczała Greta tak handel jak śmiecie, a jak śmieć naraża mnie naszło, że ja będę musiała płacić tak potężną cenę za to, że mnie, że mam się żyje wysokie zatem raz jeszcze zasoby zasoby i zasoby to, żeby dla nich też kościół tak słucham mam takie wrażenie, że dużo wyzwań pani Agata przed nami czy damy radę sprostać ja myślę, że mamy pytanie właśnie chcemy chcemy i damy radę to myślę, że takie 2 kluczowe słowa jeśli będziemy budować pewną pewną masę krytyczną ludzi, którzy są świadomi wyzwań to jestem przekonana, że dane do tego, że już nieraz nie 2 wszystkie czarne wizje, które wysłaliśmy w oparciu o prostą ekstrapolacja wydarzeń historycznych na przyszłość Legia stoczonej widzieć nie spełniło dlatego właśnie ludzie się wspinali świadomi tego co może się wydarzyć jeśli nie podejmą pewnych działań wspinali się wymyślali nowe inne lepsze i te krzywe nabierały innego kształtu także ja jestem przekonana, że dane co nie oznacza, że możemy teraz wszyscy spokojnie spać nie właśnie trzeba zakasać rękawy i mówić o tym i zachęcać innych do działania i podejmować bardzo ambitne wyzwania, nawet jeżeli one są kosztowne, bo dzisiaj oczywiście nie możemy mówić o pieniądzach wydaje się, że taki rzetelny rachunek bardzo szybko nam pokaże, że to się po prostu opłaca wyłącza to dobrze powiedzieć dziękuję za rozmowę naszym gościem była dzisiaj Agata Mazurek Bąk członek zarządu dyrektor HR grupy Veolia w Polsce oraz Europie środkowo-wschodniej pani Agata życzymy dalszych sukcesów w odnawianiu zasobów świata no też konsekwencji realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz jeszcze pięknie dziękuję za rozmowę, a przypomnę rozmowę prowadziła Anna Stachowska do usłyszenia państwu dobrego dnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MISJA PRZYSZŁOŚĆ

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA