REKLAMA

Krajowy Plan Odbudowy: jaki jest stan rozmów między Komisją Europejską a polskim rządem?

Magazyn Europejski
Data emisji:
2021-10-11 14:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn europejski zaprasza Maciej Zakrocki dzień dobry jak przyjemnie musiało być Estończyk, gdy w miniony wtorek w ich stolicy Tallinie przewodnicząca komisji europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała ANN 0 cha PiS płonąc tutaj jestem bardzo szczęśliwa, że mogę dzisiaj oznajmić, iż komisja europejska dała zielone światło dla estońskiego planu odbudowy i odporności to wynik wnikliwej oceny i świetnej współpracy pracowaliśmy ciężko wielkie podziękowania dla Rozwiń » zespołów z obu stron, dzięki którym się udało to była wzorowa współpraca stanie otrzyma w ramach planu odbudowy odporności 969 000 000EUR i jest 2002. państwem na 25, które złożyły swoje Capello, który otrzymał 13%ową zaliczkę śledzi też za chwilę dołączą do tej grupy w sprawie planów Węgier Polski, które nie wiadomo, kiedy otrzymają zielone światło rozmawiano w parlamencie europejskim komisarzem Paolo Gentiloni im raz jeszcze pan komisarz wyjaśnił, gdzie jest problem oraz błędy pragnę podkreślić, iż komisja dąży do utrzymywania zasad praworządności nasza Unia musi być miejscem, w którym wszyscy ponoszą odpowiedzialność korupcja jest zwalczana, gdzie chronione są interesy finansowe Unii, gdzie wszyscy ludzie i przedsiębiorstwa są jednakowo równe wobec prawa i gdzie zapewniona jest niezależność sądownictwa mamy obawy dotyczące sytuacji w niektórych państwach członkowskich mogę państwa zapewnić, że komisja będzie nadal działać z determinacją w obronie tych zasad i wartości z pełnym poszanowaniem naszych norm prawnych przewodnicząca grupy socjalistów, a lider karpia za bardzo lubię, ale przypomniała, że bycie w unii korzystanie z pieniędzy wspólnoty wiąże się ze skuteczną walką z korupcją jasnymi przepisami w systemie zamówień publicznych oczywiście nie dyskryminacją w dostępie do tych środków tymczasem w przypadku Polski Węgier dochodzi jeszcze 1 aspekt samorządowy ludzi wiemy o czymś co wydaje się niewiarygodne o akceptacji prymatu prawa europejskiego, a biorąc pod uwagę poprzednie przypadki łamania zasad rządów prawa i zerową wolę tych rządów do zmiany tej polityki bardzo trudno jest myśleć o ewentualnym zatwierdzeniu planów w obecnym stanie rzeczy nie są one zgodne z przyjętymi kryteriami dla wszystkich państw głównie kryterium dziesiątym rozporządzenia, które mówi o zapobieganiu wykrywaniu i korygowaniu nadużyć finansowych korupcji konfliktu interesów byłoby bardzo szkodliwe, gdybyśmy zatwierdzili wszystkie krajowe plany, a potem sankcjonowanie państwa w ramach mechanizmu pieniądze za praworządność w imieniu grupy konserwatystów i reformatorów głos zabrał poseł Bogdan Rzońca nieco, ignorując wspomniane wcześniej wątki, czyli kryteria przyznania pieniędzy, które zgodziły się wszystkie rządy w tym Polski w tym kryterium niezawisłego sądownictwa moim zdaniem komisja bez podstaw prawnych łamie wszelkie zasady Solidarności europejskiej i to po tragedii covid w powtarzam tu o tragedii covid to jest dramatyczne jest przecież te fundusze mają trafiać do przedsiębiorców do samorządów do chorych ludzi w świecie od niego owe i proces uzdrowienia gospodarki europejskiej poprzez no niewłaściwą postawę wobec wobec Polski jednak dalej część posłów uważała, że niewłaściwą postawę przyjął Polski rząd, wprowadzając takie reformy, które zdeformowany zasadę rządów prawa dopóki te zmiany nie zostaną cofnięte czy poprawiony będzie kłopot z Funduszem od Marka oraz austriacki chadek jako pierwsi komisją ta w takich komisja europejska nie może zatem zatwierdzać żadnego planu rozwoju, które nie odpowiada wspólnie uzgodnionym kryteriom tu nie może być fałszywych kompromisów rządy Węgier Polski otrzymały od komisji konkretne zalecenia dotyczące reformy w sprawie niezależności sądownictwa wolności mediów i przeciwdziałania korupcji wdrożenie tych reform jest pozostanie ważnym warunkiem zaakceptowania unijnych pieniędzy tymczasem rządy ani na Węgrzech ani w Polsce tych reform nie wdrażają dość zaskakującą refleksją na to wszystko podzieliła się z posłami pani premier Beata Szydło czy nie lepiej było może to jest gorzka refleksja proszę wybaczyć, ale to Torzym zastosować weto niż zaufać, że będą czyste reguły gry i wszystkie kraje będą na równi traktowane nie wiem czy pani premier wie, że weto 1 rządu w przypadku funduszu odbudowy odporności jak i siedmioletniego budżetu Unii oznacza brak funduszu w ogóle i prowizorium budżetowe, które na pewno dla Polski byłoby dużą stratą finansową naprawdę tak byłoby lepiej dla Unii Europejskiej w tym Polski dzień później gmachu Trybunału Konstytucyjnego podjęty dobrze znaną decyzje tuż po ogłoszeniu Didier Reynders komisarz do spraw sprawiedliwości spraw wewnętrznych powiedział, a jaką cenę wody jesteśmy zaniepokojeni tym co się stało chcę powtórzyć nasze stanowisko, który jest bardzo jasne jeśli chodzi o prymat prawa unijnego w minionych miesiącach konsekwentnie przypominaliśmy fundamentalne zasady prawa Unii Europejskiej, które były jej podstaw od samego początku po pierwsze, orzeczenia Trybunału sprawiedliwości są obowiązujące we wszystkich sądach krajowych po drugie, prawo unijne ma prymat nad prawem krajowym potrzecie Trybunał sprawiedliwości jako jedyny może orzec, że jakiś akt unijnej instytucji jest sprzeczny z unijnym prawem na późniejszym komunikacie komisji przewodniczącej Ursuli von der Leyen oddzielnie zapowiedziano, że komisja europejska sięgnie po wszystkie przysługujące uprawnienia wobec Polski co to znaczy pora na rozmowę magazyn europejski europejski gościem magazynu jest pan Jan Olbrycht Platforma Obywatelska sprawozdawca parlamentu europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych dzień dobry dzień dobry zacznę najpierw od tej debaty środowej dotyczącej krajowego planu odbudowy pan pytał komisarz Gentiloni jego o to jaki jest stan rozmów między komisją polskim rządem parlament chciałby wiedzieć posłowie chcieliby wiedzieć, jakie żądania stawia komisja, jaka jest odpowiedź polskiego rządu czy odpowiedź na pana pytanie padło no niestety padło już powoli pytałem, ale wyraża wyrażają swoje głosy krytyczne zdanie komisji europejskiej w przypadku w ogóle przywoływania krajowych planów budowy w całej Europie się taką strategię, że po otrzymaniu planu przeprowadza negocjacje, czyli sprawa pozytywną opinię o planie nie informujący parlamentu europejskiego o przebiegu tych rozmów na dodatek rząd szkodzą polskiej nie informuje informuje im pewności również parlament polskiego, czyli wygląda na to jakby te rozmowy toczą przebiegały w sposób tajny my jako parlament mamy swoją specjalną grupę do monitorowania nowego planu chcielibyśmy wiedzieć jak przebiegają rozmowy, jakie oczekiwania postawiła komisja europejska, bo jeśli tego komis będzie nie powie wtedy możemy stracić stanowisko polskiej, że komisja zwleka, że komisja nie robi, że komisja jest na wakacjach, a potem jeszcze o tym, że komisja szantażu, gdy tylko dzisiaj atakuje no jakiś sposób komisja chce odpowiedzi na tego typu zarzuty, gdyby nie pokazuje pan Marek mają wypowiedziała się taki PiS uważamy że, choć opinia publiczna tak ważną sprawę to powinno to być stan rannej powinniśmy wiedzieć na czym polega spór czy też dyskusjach między komisją, a zostajemy w przeciwnym razie zupełnie nie wiedzieli wiedzieli, jakie wyciągać wnioski, a przecież jesteśmy odpowiedzialni komunikowania no oczywiście pełna zgoda, że dzisiaj funkcjonujemy w od już od pewnego czasu w sferze domysłów no bo domyślamy się po różnych szczątkowych wypowiedziach niektórych komisarzy, że problemem są kwestie praworządności wcześniej, że komisja czekała na to co powie w gmachu Trybunału Konstytucyjnego skład sędziowski, który rozpatrywał wniosek plemienia premiera dotyczący prymatu prawa unijnego nad krajowym lub odwrotnie teraz już wiemy co w tym Trybunale postanowiono no i znowu komisja powiedziała, że wykorzysta wszystkie uprawnienia przysługujące na mocy traktatów unijnych w tej sytuacji w obronie porządku prawnego jest nowość, czyli rozumiem dalej nie wiemy co zrobi ani no no właśnie jak pan na to patrzę po pierwsze, który tak można powiedzieć już przeszedł inny poziom do tej pory to była dyskusja między zachodnią polskim komisją europejską na temat wymogów dla krajowego planu odbudowy np. do zapisu semestru europejskiego by i czyli tak jak przewidywałem, że Polska przygotuje program reform, które będą gwarantowały inwestorom bezpieczeństwo dokumentów powinna być niezawisły sąd taki wymóg krajowym planie odbudowy i to była dyskusja między polskim rządem, a komisją europejską obowiązkowy wokół Trybunału Konstytucyjnego mamy do czynienia z zupełnie do sytuacji mianowicie już teraz mamy spór są Unią europejską, a nie tylko z komisją, bo to jest kwestia opodatkowania w ogóle systemu prawnego całej Unii Europejskiej i w tym momencie w 1 sąd komisja europejska w dalszym ciągu będzie dopominał się z programu reform i niezależności sądów to jest, bo do komisji nic nie zmieniło pod tym względem Northwest i tak drugi argument, którym pan tak wspomina uczyli kwestia praw pierwszeństwo na europejskim prawem krajowym, które przecież może dotyczyć przepisów o krajowym planie odbudowy w tej sprawie sytuacja zupełnie też o nie da, bo teraz komisja będzie musiała od rządu uzyska nie oznaczyły informacje na temat na temat tego co 1 no pan tego co to ma zamiar zdobyć rząd Polski w związku z tym sytuacja zupełnie odmienna i o tym nie wiemy w jaki sposób będzie przebiegał dalszy ciąg działań ważne jest to komisja powiedziała od razu na początku komisja w sposób oświadczyła, że i pierwszeństwo prawa europejskiego kontrolnie z faktem i czego nikt tego nie zmienia nawet zwrot polskiego Trybunału Konstytucyjnego no dobrze, ale jeżeli w tej sprawie do dojdzie do sytuacji patowej, bo m.in. w tym dokumencie, który można przeczytać na stronie Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim zdaniu czy w ostatnim akapicie no Trybunał ten nie wyklucza, że skorzysta z kompetencji i podda ocenie wprost zgodność z konstytucją orzeczeń złe i uwaga włącznie z usunięciem ich z polskiego porządku prawnego no to, jeżeli tak to ja rozumiem, że no trudno sobie wyobrazić sytuację pozytywnej opinii dla polskiego krajowego programu odbudowy, jeżeli nie będzie takiej opinii to co się stanie no chciałby że, używając sformułowania wielu konstytucjonalistów polskich, którzy analizowali to ten tutaj mogę powiedzieć by absolutnie szokujące, żeby nie powiedzieć skandaliczne sformułowanie, ale ono tak naprawdę pokazuje to mówiłem, czyli URE czy wypowiedzenie tak naprawdę im czy wybraliście drogę konfliktu pokrytą Unią naruszający cały system prawny natomiast pytanie jest jak to będzie wpływał na krajowy plan odbudowy i sprawnie no nie wiemy to co się dalej pani myślę, że myślę, że po to od tego czy możemy spodziewać to po pierwsze, komisja będzie konsekwentnie wybiera dokładnie w tym samym budynku, czyli po planie posunięcie nie zmieniło, czyli będzie oczekiwał określonych działań będzie stawiała w Łodzi a by pan tak to podłość wobec kobiet nie chodzi o jakąś opinię komisji dziękuję chodzi o pozytywną opinię komisji, bo to jest warunek przejścia do następnego etapu, ponieważ kwestia, że w ciągu 2 się mieć dłuższego okresu czasu komisja ma wydać opinię nie komisja ma zatwierdzić pani się swoją opinię pozytywną ile tego nie zrobi to w ogóle nie będzie przejścia do pewnego etapu i po swej nowej sytuacji komisja rzeczywiście jest trudnym momencie, bo nie musimy dyktować to co zrobić ze programy reform i radością sądu i moim zdaniem w tej chwili komisja rząd do rządu polskiego przez nie od polskiego Trybunału Konstytucyjnego jedno z naszych informacji na temat tego w jaki sposób będzie, gdy będzie realizował oczekiwania, które są krajowym planie odbudowy proszę pamiętać, że ten plan musi być do tego głosowaniu przez rządy, a Murray kilku mi, który już się wypowiedzieli w sposób niezwykle ostry w sprawie tego wyroku należy jeszcze tak mniej więcej minutę no ale jeżeli ten spór będzie się ciągnął nie wiadomo ile to po prostu tych pieniędzy nie będzie one przepadną jest jakiś termin, w którym to musi nastąpić terminu końcowego Jima oprócz terminu do jakiego trzeba by pieniądze wydać tylko w roku 2026 cały pierwszy termin, który bardzo ważnym, choć dostaje zaliczkę czy dostanie pieniądze po wykonaniu zadań, jeżeli nie będzie zgody i przegłosowania tego w radzie również podpisanie niezbędnych usług do końca tego roku do końca roku 21 Polska nie otrzyma w ogóle zaliczki tylko będzie otrzymywał pieniądze po wykonaniu badań toczył się nie zmniejsza ogólnej sumy, ale przypadnie nam ta zaliczka 13%, czyli dostaniemy 100%, ale po wykonywaniu zadań co z punktu widzenia gospodarki polskiej i polskich samorządów niezwykle ważne czy pieniądze wpłyną w tym roku czy wpłyną za pół roku rok czy za 1,5 zadba no cóż będziemy oczywiście to również magazynie bardzo wnikliwie obserwować dzisiaj bardzo dziękuję pan Jan Olbrycht Platforma Obywatelska sprawozdawca parlamentu europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych był gościem magazynu dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję podziękowania landy Piekutowski, która czuwała nad audycją Szymona waluty, który realizował Agnieszki Glińskiej i Marcina z wielu, którzy użyczyli swoich głosów politykom europejskim Maciej Zakrocki słyszymy się po 2003. g powstał w partnerstwie przy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA