REKLAMA

Jaie pomysły ma Unia na reagowanie w obliczu nowych migracyjnych wyzwań?

Połączenie
Data emisji:
2021-10-12 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobrem dzień dobra będziemy mówili o migracji w kontekście oczywiście tego co wydarzyło się w Afganistanie w kontekście dyskusji, która trwa w wśród krajów Unii Europejskiej na temat tego jak z tą migracją sobie radzić pojawił się 8października 7października taki list wspólny list ministrów spraw wewnętrznych Austrii Bułgarii Cypru Czech Danii Rozwiń » Estonii Grecji Węgier Litwy Łotwy Słowacji Polski kierowany do komisji europejskiej oczywiście do unijnej komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, który mówił o tym, że ostatnie wydarzenia na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej to jest cytat pokazały, że Unia europejska musi dostosować swoje ramy prawne do nowych warunków, pozwalając na adekwatną odpowiedź na próby instrumentalizacji nielegalnej migracji do celów politycznych i inne zagrożenia hybrydowe nasza Unia musi być przygotowana na stawienie czoła podobnym wezwaniom w przeszłości czy chodzi o wzmacnianie granic także wzmocnienie wszystkich fizycznych sposobów powstrzymywania tych, którzy chcieliby takie granice przekroczyć, a następnego dnia bodaj rzeczy też tego samego dnia była konferencja i wyjął Chan son, która mówiła o tym, że za mało się kraje członkowskie przykładają do badania bezpieczeństwa tych, których przyjmują z Afganistanu teraz można powiedzieć jak 2 rzeczy mają się do polityki migracyjnej, którą stronę możemy sądzić, że będzie to wszystko zmierzało tak w zeszłym tygodniu sporo działo w kwestii migracji właśnie w kontekście wydarzeń w Afganistanie nie, dlatego że z 1 strony docent wspomniane przez pana list to jest trochę odpowiedź państw europejskich tych głównie państw frontowych na taki na zapowiedź, którą słyszeliśmy z tej wymieniony w orędziu Ahn Ursuli von der Leyen o tym, że będziemy w najbliższym czasie mieć do czynienia z reformą kodeksu granicznego Schengen ministrowie chcą, aby ta reforma kodeksu granicznego Schengen nie skupiła się tylko nam regułach wewnętrznego przywracania kontroli i LO taka była pierwsza takie były pierwotne założenia tej reformy co raczej właśnie na tym zewnętrznym aspekcie, żeby w ogóle wprowadzić taką nową kategorię zagrożeń hybrydowych na granicach zewnętrznych i przewidzieć taką Jasną ścieżkę reagowania na te zagrożenia przez państwa członkowskie, aby państwo miało jasno określone tutaj zadania do wykonania, dlatego że dzisiaj prawo unijna kodeks graniczny Schengen wprowadza w zasadzie dużo obowiązków, a nakładana państwo frontowe chodzi o ochronę granic natomiast jeśli chodzi o to wsparcie to w zasadzie mamy do czynienia tylko z pomocą ewentualną Frontexu i z pomocą europejskiej agencji azylowej, a jeśli państwo na nie wywiązuje się z obowiązku ochrony granic to wręcz, a inne państwa mogą wprowadzić pewnego rodzaju sankcję na to państwo, czyli zamknąć granice wewnątrz strefy Schengen z państwem, więc myślę, że to sugeruje, że będziemy mieć do czynienia z taką głęboką dyskusją o kodeksie granicznym Schengen no tutaj ministrowie akurat sugerują w ogóle coś co jest dość kontrowersyjna przynajmniej do niedawna było, czyli finansowanie z budżetu unijnego i po prostu budowy zapory fizycznej na granicach jako jaką, jakby taki wspólne przedsięwzięcie państw członkowskich, więc to jest oczywiście kontrowersyjne, aczkolwiek trzeba powiedzieć jasno, że wiele państw już takie zapory po prostu postawiło bądź jest w trakcie stawiania na granicach no i tutaj widzimy jednoznacznie, że Unia europejska jeśli chodzi o taką strategię rozwiązań systemowych oraz kolejnym skłania się ku zabezpieczaniu granic Annę zewnętrznych przede wszystkim powstrzymywaniu nie urok nieuregulowanej migracji to jest 1 strona medalu, bo z drugiej strony mieliśmy również w zeszłym tygodniu do czynienia z wysokim ze sferą wysokiego szczebla dotyczącym Afganistanu pomoc Afgańczykom i tutaj już te inicjatywy, które były dyskutowane polegały na, a przede wszystkim zainicjowaniu polityki przesiedleń Afgańczyków na terytorium Unii Europejskiej, czyli można powiedzieć kontynuowaniu takiego wysiłku, który Unia podjęła już jeszcze przed pełnym przejęciem władzy przez talibów, czyli dalszej ewakuacji Afgańczyków z tego kraju i tutaj oczywiście będzie w dużej mierze ta polityka decydowała o zarówno woli talibów do współpracy, jaki od chęci państw członkowskich do przyjmowania migrantów, a jeszcze od schodzić nie było z tą chęcią najlepiej na przestrzeni ostatnich lat oczywiście nie zobaczymy no właśnie, ale tu wejdę słowo, bo to jest ciekawe po pierwsze nie było nigdy dobrze z tą chęcią przyjmowania Afgańczyków, a jeszcze do tego mamy taki komunikat ze strony komisarz Johansson właściwie, jakby ta chęć była aż przesadna kontrola tego kogo wpuszczamy na terytorium europejskie na terytorium Unii Europejskiej była niewystarczająca, ale to znaczy oczywiście ten obowiązek tak jak mówię o ochronę granic spoczywa na każdym państwie i widać, że z 1 strony oczywiście państwo robią wiele, żeby zbudować swoisty zapory z drugiej strony np. dowiadujemy się choćby z Niemiec ostatniego tygodnia o tym, że jednak granica jest granice są przepuszczane, dlatego że nagle pojawia się więcej wniosków azylowych w Niemczech właśnie ze strony Afgańczyków czy Irakijczyków czy Syryjczyków, czyli nadal mamy do czynienia z tzw. wtórnymi przepływami migracyjnymi w związku z tym, że tylko wtórnymi wtórnymi, dlatego że pomiędzy państwami członków za dni osoby, które dostają się na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Tarczyński powinny składać wniosek azylowy, a państwa frontowych no i okazuje się, że jednak część tych osób staje się dalej przez terytorium państwo frontowych dalej tak, czyli nie do końca ten system jest szczelny i dlatego powinniśmy dokonać NFZ dokłada wszelkich starań, żeby żeby, żeby współpracować między państwami unijnymi w tym zakresie, żeby ta strategia była jednolita jeśli chodzi natomiast Afgańczyków ciekawą kwestią jest to, że do niedawna w ogóle połowa wniosków azylowych ze strony Afgańczyków była przez państwa odrzucana i państwa starały się do Afganistanu osoby zawrócić dopiero ten kryzys sierpniowy zakończył tę politykę deportacji i w związku z tym, że państwa członkowskie wstrzymały tę politykę zawracania, więc to jest bardzo istotne i widać, że ta polityka deportacji nie zostanie w najbliższym czasie wznowiona natomiast oczywiście istnieje też potrzeba współpracy z państwami tranzytu, a i powstrzymania migracji, która będzie napływać dalej, dlatego że jeśli tego nie będziemy robić no to sytuacja w samej Unii Europejskiej będziesz się zaognia znaczny polityczny spór wokół migracji będzie powracać w ogóle warto zwrócić uwagę, że mimo, że ten problem zaczął dotykać nie tylko Grecja po nie powraca wraz z tym dyskusja o reformie systemu azylowego Unii Europejskiej w zasadzie jest zupełnie ta kwestia przemilczana nie ma tej dyskusji w ogóle między państwami członkowskimi jest tylko i wyłącznie koncentracja właśnie na ochronie granic i no właśnie o przeciwdziałaniu nieuregulowanej migracji, ale też właśnie ciekawe, że z 1 strony Ylva Johansson próbuje mówić o tym, że właśnie połowa afgańskiej populacji potrzebuje wsparcia humanitarnego, że tutaj trzeba zaangażować bardziej, że trzeba to jest jakby moralny obowiązek, żeby w tym zagrożonym Afgańczykom dać schronienie, a równocześnie mówi o tym, że państwo członkowskie nie robią wystarczająco wiele by kontrolować napływ ludzi z Afganistanu pod kątem zagrożeń terrorystycznych nie mam wrażenie, że politycznie są wykluczające się komunikaty nie do końca dlatego, że jakby aspekt humanitarny jest 1 stroną medalu ochrona granic jest drugą stroną o każde państwo musi otrzymywać dokonać weryfikacji tych osób na granicach, żebyśmy mieli do czynienia jeden z zamachami z innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, które też utrudnią politycznie tę dyskusję migracji samej Unii Europejskiej, więc należy zdecydowanie przeciw działaniom może inaczej to jak pani sędzi wobec pod czyim adresem to było powiedziane tak by, które kraje członkowskie rzeczywiście możemy domniemywać, że zostały tutaj przez trwającą jako wskazane czy napiętnowany no trudno jest oceniać trudno jest oceniać, ale na pewno wartą wydaje mi się, aby ta kontrola granica była jednak nadzorowana właśnie przez unijne agencje, żeby nie pojawiały się takie oskarżenia czy takie pomysły, które państwa być może nie wywiązują się ze swoich obowiązków warto, aby właśnie ona pozwolić, aby unijna agencja tak jak w kontekście europejska agencja azylowa mogły też działać i sprawdzać na ile te normy europejskie, a są przestrzegane na granicach wydaje się, że jest to też w interesie po prostu każdego państwa, aby dzięki współpracy z agencjami unijnymi Europa Zobacz tę ochronę granic i wyklucza ewentualne właśnie oskarżenia o to, że same nie dopełniają obowiązków w danym zakresie, zwłaszcza że tak jak mówię jeśli takie głosy będą się pojawiały i i inne państwa pójdą tym trochę pan to może mieć z nią do czynienia z takim paraliżem Schengen i zamykaniem wewnętrznych ani ranić w ramach Unii Europejskiej, ponieważ państwo przestaną sobie wzajemnie słuchać jeśli chodzi o poziom zabezpieczenia tych granic wewnętrznych, więc jest, a takie lubią wtedy to takiego kryzysu wewnętrznego o siatkę, ale rozumiem, że zmierzamy w tę stronę czy nie zmierzamy jak to jest strony zamykania całego w stronę kryzysu migracyjnego właśnie strefy Schengen czy wiemy na razie nie przesadzał z, a paniką, dlatego że talibowie akurat jeśli chodzi o sam Afganistan prawda i powie na kontrolują granice również państwa sąsiadujące zagraniczne robią wszystko, aby nie przepuszczać tych imigrantów dalej mamy tutaj oczywiście zaangażowanie miejska Białorusi, a tu zorganizowaną akcję tworzenia takiego kanału migracyjnego przez wschodnią granicę natomiast warto powiedzieć, że wiele tych osób, które napływa to są osoby, które już są już od lat przebywają poza swoim państwem ami państwem pochodzenia, czyli nie wpłyną bezpośrednio z Afganistanu ale, ale z państw tranzytowych, więc tutaj Ahn przydatne do wody współpracować z tymi państwami tranzytowymi między Białorusią jako zakole z innymi państwami tranzytu m.in. z Turcją aby, a przede wszystkim uniemożliwić te loty no oczywiście pomoc dla tych państw, a raz tranzytowych, która mogłaby zapewnić lepsze warunki imigrantom tam na miejscu natomiast, jakby nic nie widzimy naraz i toteż Unia europejska jasno odnotowuje, że nie możemy powiedzieć o tym, że mamy do czynienia aktualnie z gwałtownym napływem migracji z Afganistanu nic takiego się lista o i dokończyć i czasowo jest taki właśnie teraz problem na granicy wschodniej w zasadzie dziękuję bardzo, Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była z nami 1336 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA