REKLAMA

Polska i Węgry czują się zaniepokojone mechanizmem praworządnościowym

Połączenie
Data emisji:
2021-10-12 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:11 min.
Udostępnij:

Mechanizm pieniądze za praworządność jest nieproporcjonalny i nieprecyzyjny - mówi Polska. Dziś TSUE rozpatrzy skargę.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 43 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Anna Rakowska Trela z zakładu prawa konstytucyjnego porównawczego Uniwersytetu łódzkiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwo będziemy mówili o tym co się dzieje w Luksemburgu, gdzie trwa rozprawa w sprawie skargi złożonej przez Polskę Węgry na tzw. mechanizm warunkowości ten mechanizm warunkowości to jeśli dobrze mówię to jest w tłumaczeniu najbardziej prymitywny język, a może Rozwiń » bardziej potoczny pieniądze za praworządność, czyli chodzi o to, żeby kraje członkowskie mogły zagwarantować Unii Europejskiej, że pieniądze, które do nich trafiają są wydatkowane zgodnie z prawem i nie będą stanowiły uszczuplenia zagrożenia dla budżetu Unii Europejskiej i czas czas sobie zadać pytanie, dlaczego Polska Węgry to skargę złożyły co w tej skarży się znalazła no właśnie rzeczywiście ten mechanizm ze pojawił się w grudniu 2020 roku, kiedy to liderzy krajów członkowskich Unii porozumieli się co do i wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy i właśnie tego mechanizmu warunkowości i skargę na ten mechanizm warunkowości do 3 jest rozpatrywany wczoraj dziś przyspieszonym tempie złożyły Polska Węgry, a pozostałe państwa, które zgłosiły swój udział w tym postępowaniu, które także przedstawiały swoje stanowiska przedstawią swoje stanowiska wczoraj przede wszystkim, ale także rzeczywiście rozprawa jest kontynuowana także dzisiaj raczej nie podzielają argumentów czy wniosków zawartych w skargach polskiej i Węgier to pytanie, dlaczego Polska Węgry akurat zaskarżył ten mechanizm warunkowości rzeczywiście zasadne wydaje się czy można tak wnioskować, że jako jedyne właśnie Polska Węgry czują się jakoś mechanizmem zaniepokojone czy czuję jakieś niebezpieczeństwo związane dla siebie akty mechanizmem pozostałe państwa, które zgłosiły swoje uczestnictwo nawet nie zgłosiły tak tylko przyglądają się na gdzież tam z perspektywy swoich rządów swoich krajów temu co się dzieje przed Trybunałem takiej takiej niepewności zapewne nie czujemy dlatego tych skarg nie zgłosiły Polska podnosi, że ten mechanizm właśnie pieniądze za praworządność wielkim skrócie uproszczeniu jest nieproporcjonalne i jest nieprecyzyjne to jest drugi argument, a trzeci, że stanowi obejście takiej procedury, które też kiedyś było nas głośno z art. 7 traktatu ta, która gdzieś tam pozwala en pozwala na jakąś kontrolę przestrzegania tego stanu praworządności państwa są 3 zasadnicze argumenty, które są podnoszone w skargach Polski Węgier, ale to jest o tyle istotne, że w przypadku Węgier rzeczywiście były liczne zastrzeżenia jej specjalna agenda unijna, która zajmuje się takimi przypadkami defraudacji oraz miała sporo zastrzeżeń do Węgier natomiast przypadku do Polski nie było jeszcze takiego takiej sytuacji, więc można sobie z tym zadać pytanie z czego ten Sojusz wynika by Polska chyba jednak inaczej interpretuje zapisy niż one rzeczywiście brzmiało albo twierdzi, że w związku z tym co się dzieje z naszym systemem sprawiedliwości z naszym systemem sądownictwa wkrótce wpadniemy w tę kategorię kraju, które nie gwarantuje, że pieniądze są wydatkowane w sposób zgodny z prawem no właśnie zwróćmy uwagę, że sytuacja w Polsce jest jednak bardzo dynamiczna jeśli chodzi o ten nazwijmy to najogólniej znowu stan praworządności bardzo dynamiczne jest sytuacja także w kontaktach z Unią europejską wspólnotami pojawia się coraz więcej orzeczeń Trybunału sprawiedliwości dotyczących polskiej dotyczących naruszeń przez Polskę postanowień traktatu, tak więc może właśnie z tego punktu widzenia tak niejako, przewidując przyszłość może rząd wiec o czymś, czego nie wiemy jeszcze albo spodziewa się czegoś, czego się jeszcze nie spodziewamy wynika właśnie takie takie działanie, bo nie sądzę, żeby to była tylko wyłącznie solidarny z Węgrami, ale niewątpliwie jest też także wydaje się, że ten mechanizm blokowania środków jak rozumiem może jeszcze zostać wzmocniony przez ten wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej ja się mylę wydaje się, że także, jeżeli wyrok poszedł by w tym kierunku Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej poszedł w tym kierunku, w którym stwierdził, że ten mechanizm grudniowy no jeszcze niewypełnione instrumentach tak, ale już zarysowane w grudniu ubiegłego roku jest zgodny z traktatami i nie podzielił w związku z tym argumentów zawartych w skargach Polski Węgier to takie orzeczenie z pewnością zdecydowanie wzmocniłoby legitymacje dla stosowania tego mechanizmu no też trzeba wziąć uwagę oczywiście wziąć pod uwagę czy wziąć poprawkę na to co dzieje się w Polsce i to, że orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej są przez władzę polityczną różnymi kanałami różnymi metodami kwestionowane tak mamy chociażby orzeczenie Trybunału te konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 0707. października, czyli sprzed chwili życie też tam pojawiały się te wątki orzecznictwa cóż tego, że sławy Tracza spod poza swoje kompetencje, więc może się pojawić, gdy może można przewidywać że, gdyby życie co poszło w tym kierunku nie, podzielając argumentów i wniosków Polski i Węgier no to ta narracja polskiego rządu, że sława wykracza poza swoje kompetencje też zostałaby tutaj wzmocniona on oczywiście nie odniosłaby pewnie skutku zapewnia na pewno na arenie unijnej no bo Unia wie co może, czego nie może tak co do zasady no ale na tym gruncie wewnętrznym krajowym taka takie taka narracja takie takie przedstawianie sprawy zapewne jakiś polityczny skutek odniosły, ale rozumiem, że to jest tak, że w gruncie rzeczy Polska i Węgry, skarżąc ten zapis domagają się jego doprecyzowania i de facto Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej takie doprecyzowanie przedstawi no tak należy się spodziewać się w tym cały wczorajszy dzień znaczy w czasie dzień służył na to, żeby uczestnicy postępowania przedstawili swoje swoje stanowisko sędziowie Trybunału zadają pytania, które mają właśnie na celu też doprecyzowanie tych postanowień to zresztą też pojawiło się jako jeden z argumentów po stronie Polski także skoro tyle jest tych pytań to rzeczywiście ten ten ten mechanizm jest nieprecyzyjne natomiast pamiętajmy, że to jest mechanizm świeże rzeczywiście jeszcze pozbawiony instrumentów natomiast no z takie postępowanie przed Trybunałem sprawiedliwości ewentualny wyrok Trybunału sprawiedliwości ewentualna reakcja instytucji Unii Europejskiej wzmocnionych akceptacją ze strony Trybunału sprawiedliwości, bo z pewnością doprowadzi do doprecyzowania i doradczej wydaje mi się takiego bardziej stanowczego stosowania tego mechanizmu no właśnie, jeżeli do takiej sytuacji jak wydanie akceptującego wyroku ze strony Trybunału sprawiedliwości doszło, ale jest o tyle ciekawe, że ten argument Polski jeszcze raz do niego wrócę, czyli to stwierdzenie, że mechanizm praworządności jest w pewnym sensie naruszeniem równego traktowania państw członkowskich i że jego celem jest nie tylko ochrona budżetu, lecz obejście wymogów formalnych potrzebnych do uruchomienia procedury określonej w art. 7 traktatu Unii Europejskiej czyli jakby obejście tej jednomyślności jak rozumiem tak, pomimo że, o czym mówi centra art. 7 traktatu Unii Europejskiej, czego tutaj Polska się obawia się w czy tutaj, bo Polska za ten mechanizm rzeczywiście, który został wprowadzony do do tego no bo do tego z do tego mechanizmu który, który jest przedmiotem skargi to rzeczywiście niejako można powiedzieć, że ułatwia kontrolę praworządności ten art. 7 którego, które Polska podnosi w skardze jako ten, który powinien stanowić wyłączną wyłączny filar tak dla badania na tego rodzaju sytuacji dotąd rzeczywiście on jest do procedury europejskiej w ogóle są dość skomplikowane natomiast rzeczywiście, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego art. 7 trzeba było przejść dość długą żmudną drogę żeby, żeby ten artykuł skuteczniej ostatecznie uruchomić, ale tutaj też pojawiają się argumenty ze strony ze strony to może uczestników ze stron tylko przypomnę słuchaczom że, o co chodzi o tym art. 7 jest taki artykuł, który stwierdza że, gdy rada Unii Europejskiej, jeżeli uzna, że dochodzi do poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości Unii może uruchomić specjalną procedurę, która może de facto jak ograniczyć czy zawiesić niektóre prawa państwa członkowskiego jak rozwiąże Polska twierdzi, że właśnie ten mechanizm pieniądze za i za praworządność to jest de facto to tylko z pominięciem tej procedury, które jak pani mówię bardzo skomplikowane i długa tak skomplikowana długa oczywiście są instytucje wskazane w tym art. 7, które mogą wystąpić z wnioskiem tak jest 13 państw członkowskich parlament europejski komisja europejska, a na ich wniosek rada może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości wyrażonych w art. 2 później rzeczywiście już rada europejska jednomyślnie na wniosek 13 państw członkowskich komisji jeszcze po uzyskaniu zgody parlamentu europejskiego może stwierdzić poważne stałe naruszenie przez to państwo członkowskie wartości rzeczywiście instytucji zaangażowanych dużo i Settings i procedura skomplikowana i no i wymaga działania wielu instytucji wielu państw tak naprawdę, jakbyśmy chcieli ją tak dokładnie przeanalizować tutaj dziękuję zaczęła mówić o tych argumentach ze strony instytucji Unii Europejskiej, które pojawiały się teraz przed Trybunałem no to z typu tutaj już komisja europejska czy przedstawicielska czy przedstawicielka komisji europejskiej wskazała, że wartości są te wartości, o których mowa, w których i, których ochronie teraz mówimy o tych wspólnych wartości europejskich unijnych, że to jest, że są podstawą tak naprawdę systemu prawnego Unii i że art. 7 nie może być tym jedynym tak tym uprzywilejowanym sposobem nowela zapewnienie tak na zapewnienie przestrzegania tych wartości, więc no i instytucje w tym kierunku no zobaczymy czy Trybunał jest w stanie na stanowisku takim właśnie jak komisja europejska czy takim jak Polska Węgry niczego wykluczyć nie można postępowanie się to no to jest bardzo ciekawa sytuacja rzeczywiście warto przypomnieć, że ten przywołany przez panią art. 2 traktatu to są główne wartości Unii Europejskiej to jest godność osoby ludzkiej wolność demokracja równość pan państwo prawa i poszanowanie praw człowieka, więc to rzeczywiście są poważne rzeczy i przypuszczalnie Unia będzie dążyła do tego, żeby wzmocnić kontrole te środki dyscyplinujące może się okazać, że Polska Węgry osiągną efekt odwrotny Traczyk oczekiwanego dziękuję bardzo, prof. Anna Rakowska Trela z zakładu prawa konstytucyjnego porównawczego Uniwersytetu łódzkiego była z nami 1356 połączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA