REKLAMA

Oświadczenie sędziów TK w stanie spoczynku w sprawie wyroku z 7 października dot. prawa unijnego

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-10-12 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:31 min.
Udostępnij:

26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku punktuje w specjalnym oświadczeniu wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej z 7 października 2021. O zarzutach jakie stawiają byli sędziowie TK rozmawiamy z Wojciechem Hermelińskim, sędzią TK w stanie spoczynku i byłym przewodniczącym PKW.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wojciech Hermeliński były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry pani sędzia dzień dobry sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku w tym również się pan wydali oświadczenie w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej 7października 26 sędziów w tym 4 byłych prezesów Doda i rozprawiają się państwo w tym oświadczeniu z 10 kłamstwami, które towarzyszyły wydaniu Rozwiń » orzeczenia przez Trybunał, który w zasadzie towarzyszą nam do dzisiaj jeśli pan pozwoli to przejdziemy sobie przez niektóre z nich wspólnie, bo zawsze warto powtarzać, jaka jest prawda zaczął od tego co bardzo często podnoszone przez polityków zjednoczonej prawicy, a co państwo kwitują następujący sposób nieprawdą jest, że sądy konstytucyjne innych państw członkowskich w sprawach relacji między prawem krajowym prawem unijnym wydawały wyroki podobne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7października w zestaw relacja została relacja pojawiające się nie tylko, która pojawiła się nie tylko po tym orzeczeniu ostatni ma również po wcześniejszych orzeczeniach Trybunału luksemburskiego i co jest właśnie jedno z nich nie trafia się piętnujemy w naszym oświadczeniu w ogóle nie można porównywać orzeczenia zapadały oczywiście w kilku krajach w Czechach Danii w Niemczech najbardziej tym przykład niemiecki francuski podawany tylko tam dotyczyły konkretnych spraw czy przy sprawy związane np. z kontrolą rozmów telefonicznych czy z ciałem trasy natomiast żadne z tych spraw nie doszło do tak szerokiego i tak zasadniczego zanegowania przepisów traktatu unijnego to jest to co czytamy już chociażby w pkt 1 orzeczenia Trybunału, gdzie te podaje się, że Unia europejska poprzez wykładnię rozszerzającą wykładnie i proces integracji osiąga nowy etap, który organ ten działa działają poza granicami kompetencji no to już jest jakby zapowiedź wyjścia z Unii, bo jeżeli mówi się w tym w tym jeszcze w tym samym tekście mówi się, że w zasadzie, jakby to i nie jest taka sytuacja narusza demokratyczne państwo suwerenność państwa to w zasadzie państwo takie powinno wyprowadzić jestem również z Unii Europejskiej skoro skoro tego rodzaju zarzuty stawia się traktatowi traktat zmusza zmusza kraj konkretnie Polskę do wyjścia z Unii Europejskiej minister sytuacja w ogóle nieporównywalna tam są punktowe wyroki dotyczące punktowych małych drobnych może drobnych ale, ale konkretnych jednostkowych spraw natomiast tutaj jest chodzi o o tak szerokie tak szeroki orzeczenie wywołuje tak szeroki skutek, który jedno jedno za jedno znaczny dając jednoznaczny sygnał do opuszczenia Unii Europejskiej tego porównywać nie można to propos kompetencji piszą państwo tak nieprawdą jest, że prawo Unii Europejskiej i orzecznictwo czułe wkraczają unormowanie ustroju sądownictwa w Polsce, ponieważ obrona niezawisłości sędziowskiej nie należy do ustroju sądownictwa politycy zjednoczonej prawicy także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy podpisali się pod tym orzeczeniem przekonują, że sól właściwie uzurpuje sobie prawo do orzekania w tych kwestiach, których Polska nie przekazała w ramach przekazywanych kompetencji do Brukseli i co pan na to OJ, znowu to jest to jest podobna podobna narracja która, która sączy się, która jest stosowana od dłuższego czasu i to jest sprawa oczywista ja nie wiem to jest zawołać mnie niemożność zrozumienia tak prostej sytuacji trzeba oddzielić 2 kwestie 1 kwestia to jest jakby nazwijmy ją techniczną formalną kwestia struktury organów wymiaru sprawiedliwości sądownictwo konkretnie czy to będą sądy, jakie tam na rzecz powiatowe rejonowe wojewódzki Administracyjny Okręgowe czy będzie 5 instancji odwoławczy w 2 instancji, zwłaszcza u nas to jest sprawa każdego kraju każdy kraj może sobie tę techniczną struktury wymiaru sprawiedliwości układać, ale co innego to jest to no takie serce traktatu unijnego kwestia ochrony niezawisłości sędziów niezależności sądów to się przebija w art. 2 od dziewiętnastym traktatu i to co się przyjmie w art. 45 polskiej konstytucji to są testy w treści są zbieżne jest to są 2 zupełnie różne sprawy narracja, która mąci ludziom w głowach właśnie przekazana w ten sposób, że tutaj Unia europejska ingeruje w wewnętrzne wewnętrzny wymiar sprawiedliwości nie ingeruje w kwestii struktury ingeruje, ale ingeruje w jakimś sensie narzuca, bo przecież myśmy myśmy tutaj podpisał traktat zobowiązali się tego, że będziemy przestrzegać zasady praworządności i będziemy stosować będziemy zachowany gwarancje dla niezawisłości sędziów niezależności sądów to są 2 różne rzeczy ośmiesza i po prostu ludzie już nie są prawnikami nie dziwię się, że nie do końca zrozumieć, rozważając rzeczy piszą państwo nieprawdą jest, że prawo unijne i dotychczasowe, że oczy orzecznictwo czuła kwestionują naruszają nadrzędność konstytucji w Polskim porządku prawnym tymczasem ze strony obozu władzy nieustannie słyszymy właśnie takie zarzuty pod adresem komisji europejskiej Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, jakoby te instytucje chciały wrzucić polską konstytucję na śmietnik historii jestem bardzo ciekaw niech ktoś coś sędziów Trybunału czy ktoś z polityków wskaże, chociaż 1 przykład, gdzie orzeczenie TSUE negowała w jaki sposób kontrolowało ocenia polską konstytucję ani Trybunał luksemburski ani też tryb przy okazji Trybunał strasburski nie mają prawa do kontrolowania dostępu do do weryfikacji polskiej konstytucji proszę zwrócić uwagę na to, że tego też oczywiście nie mówi te wszystkie ostatnie orzeczenia, które zapadały dotyczące Polski te orzeczenia Trybunału luksemburskiego zacznijmy od sprawy Izby dyscyplinarnej przecież tam Trybunał luksemburski nie kwestionował konstytucji w konstytucji nie ma mowy Izby dyscyplinarnej kwestionował izbę dyscyplinarną, która jest ujęta w ustawie o Sądzie Najwyższym i kwestia to dalej ustawy kagańcowej, czyli te wzmożone rygory odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów też było przedmiotem rozprawy rozstrzyga przez Trybunał luksemburski i też przecież Trybunał nie skrytykował konstytucji tylko krytykował prawo o ustroju sądów powszechnych ustawy o Sądzie Najwyższym, bo tam są przewidziane te przepisy dotyczące postępowania postępowania dyscyplinarnego przy kwestia również ujęta tutaj ostatni punkt właśnie z tego wniosku premiera do ostatniego wyroku kwestia braku możliwości zaskarżenia uchwały krajowej rady sądownictwa czy zarzut, że tutaj sędziowie oceniają prawidłowości prawomocność decyzji prezydenta powołującego pełniącego sędziego też tutaj to nie dotyczy to nie dotyczy konstytucji tylko dotyczy to również uznać, za który dotyczy ustawy o kraju radzie sądownictwa, bo tam były przepisy, które pozwalały na odwołanie się przez kandydatów nie wskazanych prezydentowi na na stanowisko sędziego umożliwiają odwołanie się do Sądu Najwyższego ustawodawca przepisy utrącił uchylił i w związku z tym w związku z tym no i formalnie takiej możliwości nie ma, ale to dotyczy ustawy nie dotyczy konstytucji, bo w konstytucji nie ma mowy o możliwości odwoływania się, choć jest przepis, który daje takie prawo konkretnie niemal niemożliwe nie ma przepisu, który wydał takie prawo w tej konkretnej sprawie uchwały KRS odwoływania się już w ogóle tej konstytucja jest sztucznie sztucznie tutaj ten też forsowany ten problem konstytucji uposażenie przedstawić właśnie orzeczenia Sułek samo samo są traktat w takiej roli jakiegoś skarbowego przepraszam w polu, który tutaj przykuje naszą naszą konstytucję, która ośmiela się oceniać czy weryfikować czy nawet unicestwiać polską konstytucję nie ma czegoś takiego w żadnym orzeczeniu nikt nie stanie się coś takiego wskazać to jeszcze 1 rzecz nieprawdą jest, że sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7października mieści się w ramach kompetencji Trybunału jest zgodny z konstytucją jak rozumiem to co Trybunał Konstytucyjny wyprodukował 7października to właściwie nie miał prawa tego produkować nie miał prawa słusznie też Rzecznik Praw Obywatelskich domagał się umorzenia postępowania w tej sprawie, jeżeli Trybunał może nie chciał to powinien wystąpić przez przez całe przesłanie z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału luksemburskiego, bo on jest władny i kwestię tę kwestię ocenić także tutaj jest nieprawda za nieprawdę nieprawdę ona pogania jeszcze wzorce dziś przykładów wskazaliśmy nie mówiliśmy w ogóle kwestii też z istotnych kwestii formalnej, że to orzeczenie zostało wydane w składzie niewłaściwym dużo nie chcieliśmy mnożyć z tych przykładów wystarczało być wystarczające jest dużo, ale przecież trzeba pamiętać o tym, że w tym medycznych w tym w tej sprawie tak jak w innych jeszcze sprawa się zdarzało, że był udział biorą osoby, które są powołane na miejsce zajęte tzw. dublerzy no, więc jeżeli wyrok jest u wydawanych z udziałem osób, które nie są finalnie są sędziami to ten wyrok jest wadliwy oczywiście oprócz tego się nie uczestniczą sędziowie, którzy powinni się wyłączyć mówiąc o sędzi Pawłowicz sędzia sędzia Piotrowicz przecież to osoby powinny być grunty wyłączone same się powinny wyłączyć, bo przecież ich stosunek Unii Europejskiej powszechnie powszechnie znany negatywny nacechowany jakąś niechęcią nie chcą się nienawiścią czasami może słów tych państwa, które były jadane jako byli parlamentarzystami by wnioskować taki stan emocjonalny to jeszcze na koniec jeśli pan sędzia pozwoli chciałbym zapytać o wywiad Małgorzaty Manowskiej pierwszej prezes Sądu Najwyższego dla Dziennika gazety prawnej na pewno poseł miał okazję się z nim zapoznać chciałabym poprosić o komentarz do takich słów pani prezes sprawa zaszła stanowczo za daleko, ale nie wydaje mi się by była to wina Trybunału Konstytucyjnego od dawna jesteśmy świadkami prób poszerzania zakresu wpływów instytucji unijnych kosztem państw członkowskich no niestety na tym przykro mówić, ale pani sędzia manowska wpisuje się w ten sen chór funkcjonariuszy partyjnych PiS-u no i również ten chór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tutaj mogę coś co mogę dodać no w zasadzie to wszystko co napisaliśmy w naszym stanowisku no to jest jakby jednoznaczny i naprawdę nie nie bardzo rozumiem, skąd taka taka postawa kobiet może zrozumie, bo przecież wcześniejsza ustawa dotycząca Izby dyscyplinarnej to też była całkowicie niezrozumiała czy takie kroki 3 do przodu 5 do tyłu i w zasadzie ciągle taka wrażliwość jeśli chodzi o o kwestię związaną właśnie z tą Izbą no to w moim przekonaniu jest dalszy ciąg tej takiej nie niemożności nieumiejętności niechęci zajęcia tutaj takiej postawy, jaką pierwsza prezes Sądu Najwyższego już pomijam kwestię, że wybór nastąpił sposób no naruszający prawo, ale w sposób, jaki z niego nie godzi się, żeby pierwsza prezes Sądu Najwyższego w ten sposób postępowała Wojciech Hermeliński były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku panie sędzio dziękuję za rozmowę dziękuję również dzięki bardzo informacji w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA