REKLAMA

Medycy przedstawiają swoje porozumienie i czekają na premiera

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-10-13 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:39 min.
Udostępnij:

Medycy zaprezentowali dziś swój projekt porozumienia z Ministerstwem Zdrowia i zaprosili premiera do rozmów. Czekać będą w piątek o dziewiątej rano. O zapisach projektu i dotychczasowych rozmowa z rządem rozmawiamy z Arturem Drobniakiem wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Artur Drobniak jest z nami wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej ogólnopolski komitet protestacyjno strajkowy ochrony zdrowia dzień dobry panie prezesie dzień dobry pani redaktor witam państwa na piętnastą zwołali państwo dzisiaj konferencję prasową, na której konferencji prasowej zaprosili państwo premiera do rozmów powiedzieli państwo, że będą państwo czekać w piątek o dziewiątej nie minęło pół godziny, a Piotr Müller rzecznik rządu raczył poinformować, że Rozwiń » wszelkie pełnomocnictwa w zakresie dyskusji z protestującymi medykami minister zdrowia Adam Niedzielski i on jest upoważniony przez premiera do kontynuowania rozmów ja czytam ten komunikat także nie mają co państwo się stawiać w umówionym miejscu w piątek dziewiątej, bo premier nie przyjdzie pan coś wie pani redaktor zaskoczyła odpowiedział pana Millera, który przyznaje, że treść nie znałem zapewne będziemy czekać liczymy na to, że pan premier się zreflektuje, chociaż na na krótki czas się pojawi i przekaże nam tego typu informacje jak kogo faktycznie deleguje do poważnych rozmów na temat bardzo poważnej i istotnej sprawy, jaką jest system opieki zdrowotnej w publicznej w naszym kraju także liczymy jednak, że pan premier się pojawi, a jeżeli wskaże, że to pan minister jest tą osobą od niego przez przez niego delegowano to będziemy rozmawiali z panem ministrem natomiast no całe działania dotychczasowe 3 tygodniowe rozmowy prowadzone z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia wskazują, że problem wykracza poza kompetencje wykracza przede wszystkim w kwestiach nieprowadzenia polityki zdrowotnej i finansowania tej polityki zdrowotnej dlatego zarówno Naczelna Izba Lekarska, którą reprezentuje, jaki ogólnopolski komitet protestacyjno strajkowy, do którego izba lekarska przystąpiła refleksję, że tego typu rozmowach powinni brać udział wysoko postawieni przedstawiciele Ministerstwa Finansów, ale premier regularnie państwo odmawia tego spotkania, bo państwo apelują o to spotkanie z premierem od samego początku lub też nad tym bardzo bolejemy to tylko pokazuje, że no ta niezwykle istotna szczególnie widoczne było to w pandemii gałąź gospodarki, jaką jest system opieki zdrowotnej wciąż dla decydentów jest pewnym problemem ani inwestycją, którą warto porządnie przygotować dobrze zreformować tak, gdy pacjenci wreszcie nie czekali w wielotygodniowych wielomiesięcznych kolejkach i karetki dojeżdżały na czas i szybkim fiasku rozmów, które państwo prowadzili z wiceministrem do spraw dialogu minister Niedzielski poinformował, że oferta resortu zdrowia została odrzucona stąd resort przerzuca ciężar negocjacji do zespołu trójstronnego tak jak państwo chcieli rozmawiać w piątek w samym Mateuszem Morawieckim tak właśnie w piątek ma się odbyć ze spotkań tego zespołu Tristan trójka trudnego państwo wmawiają im swojego udziału, dlaczego no pani redaktor Szanowni Państwo to to krótki rys historyczny obiecuje, że nie będę się rozgrywał pracę w zespole trójstronnym przede wszystkim dotyczą tylko i wyłącznie kwestii minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej, a nasz protest protest wszystkich medyków i pracowników ochrony zdrowia nie medycznych został zawiązany nie tylko, dlatego że wynagrodzenia są bardzo bardzo kiepskie publiczny system opieki zdrowotnej, ale przede wszystkim, dlatego że warunki pracy, do których zaliczają wynagrodzenia, ale również mnóstwo innych aspektów ubliżają pracownikom niestety doprowadzają do sytuacji, że Polska jest krajem, który na dnie rowu umierają ludzie, a do tego my jako lekarze inni medycy pielęgniarki ratownicy medyczni diagności laboratoryjni fizjoterapeuci nie chcemy dopuszczać chcemy wreszcie liczyć na poziomie europejskim by to uzyskać wydaje nam się i powinno tak się wydawać pacjentom potrzeba rozsądnego wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną publiczną, ale dobrze przygotowaną my nasz nasze porozumienie wzór porozumienia, które przedstawiliśmy, bo propozycja pana ministra bomba w zasadzie no i nawet nie leży koło słowa porozumienie to państwo rozwali euro trend ten dokument nieporozumieniem tak tak, a sam minister nazwał to porozumienie intencyjne, gdzie po prostu wyraża wolę, że pewne zmiany może wprowadzić może nie prowadź nasze nasze porozumienie zaproponowane dzisiaj przesłane panu premierowi również nie tylko panu ministrowi Niedzielskiemu nie pewnego rodzaju pomostem to ten, który ma pomóc politykom tak naprawdę naszym rządzącym pomóc w tym by pracownicy systemu opieki zdrowotnej pracowali w publicznym systemie, a nie w systemie komercyjnym lub sami, żeby uciekali z tego publicznego systemu do niego wracali tymczasem ze strony rządzących tak naprawdę to wyciągnięcie ręki naszej strony odrzuca odrzucane za każdym razem, a czasami wręcz śmierć ośmieszane no tak nie prowadzi się dyskusji na tak poważne tematy, jakim jest ochrona zdrowia w Polsce zapisana w konstytucji rzeczy należy każdemu Polakowi w ten sposób wszyscy wiemy, że tak nie jest to pytanie zależy też zmienił rzeczy związane z tą komisją trójstronną zespołem trójstronne, bo ma przed sobą wypowiedź Zofii Małas prezes Naczelnej rady pielęgniarek położnych, która też na pytanie, dlaczego nie komisja Trójstronna odpowiadała, bo komisja czy związek Solidarność OPZZ w tej chwili nie protestują dopiero jak będzie zamknięta dyskusja jak będzie osiągnięty konsensus przez komitet protestacyjny można to wtedy przenieść jak rozumie państwo też chcieliby jako ogólnopolski komitet protestacyjno strajkowy ochrony zdrowia zawrzeć takie porozumienie z ministerstwem i wtedy państwo znają ewentualnie można zacząć rozmawiać jeszcze szerszym gronie czytuje pani panią prezes mała, której wypowiedziała się jako jedna z osób biorących udział w powietrznym naszych pracach naszych rozmowach natomiast my na ten moment nie wyobrażam sobie powrotu do pracy w ramach zespołu trójstronnego w tej formie, jakiej on dotychczas prowadzonych, dlatego że jest to dla wyjaśnienia słuchaczom jest to tak sprytnie zorganizowane instytucja, w której to głos mają rządzący pracodawcy i związki zawodowe związki zawodowe są 3 główne centrale związkowe Solidarność OPZZ forum związków zawodowych akurat w przypadku ochrony zdrowia, ale pracownicy medyczni szczególnie no gdzie ponad 90% są reprezentowani przez samorządy związki zawodowe forum związków zawodowych, czyli te, które wyszły z prac zespołu trójstronnego i powołała ogólnopolski komitet protestacyjno strajkowy natomiast wszystkie pozostałe strony no nie ma co ukrywać bardzo często współpracują z rządem, a nie chcą pracować nad tym, żeby pracownikom systemu opieki zdrowotnej pracowało się lepiej i dawała wyższą jakość tych świadczeń zdrowotnych dla naszych pacjentów, ale muszę tutaj zresztą wrogość złość, bo czytałam też wywiad z panią Marią Ochman przewodniczącą krajowego sekretariatu ochrony zdrowia Solidarności, która mówi, że nie prowadzili żadnych negocjacji z ministrem równolegle w zakresie postulatów, które zostały przedstawione w białym miasteczku nie przyjmuje zarzutów, że coś negocjujemy poza plecami medyków z białego miasteczka prawdopodobnie pani ochron miała na myśli wszystkie pozostałe postulaty, z którymi komitet wystąpił do pana premiera przypominam, że jeszcze raz się w zespole trójstronnym jest omawiana jedynie ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w systemie opieki zdrowotnej natomiast nasze postulaty znacznie poza kwestie wynagrodzeń wykraczają i tutaj też mi strona rządowa od samego początku trwania naszego protestu próbuje spłaszczyć nasze postulaty właśnie do kwestii wynagrodzeń, a nasz brak chęci uczestnictwa w pracach zespołu trójstronnego również podyktowane tym, że my nie chcemy rozmawiać tylko wynagrodzenia to jest tylko 11 elementów zmian, których ten system opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych potrzebuję to teraz druga rzecz, którą chciałbym pana prezesa dopytać, czyli ta wyciągnięta ręka, której pan już sporo powiedział chciałabym ją skonkretyzować, bo Gilbert Kolbe mówi tak postulowany przez nas procent PKB może zostać wprowadzony w bardziej odległym terminie będziemy też sugerować dochodzenie do współczynników niezgody, czyli współczynników wynagrodzeń tak, żeby zadowolone były obie strony strona rządowa strona protestująca tak w tym momencie znowu wchodzimy do sprawy wynagrodzeń, więc może odniosę się bardziej do procentu PKB to dotyczy w zasadzie całego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, ale wynagrodzenia panie prezesie są ważne, bo przecież wiemy, że po tych rozmowach państwa z resortem te sprawy, które nie wymagały nakładów finansowych to jakoś szło do przodu nie szły te, które wymagają nakładów tak tak się wydawało pani redaktor wyszły natomiast w tym nieporozumieniu, czyli porozumień intencyjnych kompletnie były przedstawione na inne zapisy niż to, o czym rozmawialiśmy w ramach prac negocjacyjnych dlatego też my nie mogliśmy tego porozumienia przyjąć jako całości, ponieważ te wszystkie właśnie pozostałe postulaty zostały wprowadzone do pojedynczych zdań intencji nijak mających się do gwarancji ich wykonania i terminowości wykonania dlatego też to porozumienie musiało przeznaczyć odrzucane w całości, ale jakieś weszliśmy na ten temat to będę kontynuował ne, jeżeli chodzi o procent PKB przeznaczonej na ochronę zdrowia to pewien miernik, którym łatwo się posługiwać, który jest porównywalny pomiędzy krajami zrzeszonymi w unii europejskiej OECD, bo takie raporty są przygotowywane i naszym postulatem samego początku przyspieszenie tego wzrostu nie o to, żeby dogonić inne kraje tylko, żeby doprowadzić do sytuacji, że nie będą jeszcze bardziej czekały to wynika z tego, że w innych krajach, które stoją przed tym samym problemem, jaki Polska, czyli starzejącego się społeczeństwa bardzo szybko starzejącego się społeczeństwa, widząc potrzebę bardzo dużo inwestują w system opieki zdrowotnej inwestują nie tylko infrastrukturę, ale przede wszystkim kadry medyczne i odpowiednią motywacją jest na alarm jesteśmy dramatycznie zapóźnieni, ale nas jak sam też może zakończyć i pani dana ilość pań pogotowie straż honorową tę tak 1% dwudziesty siódmym roku to to takie cofanie się w stosunku do kraju, bo jeszcze szybciej nakłada przeznaczają dlatego nasz postulat samego początku był taki, że ten wzrost należy przyspieszyć nie wywracać do góry nogami minie 10% jak niektórzy twierdzą tylko, żeby to było jasno zapisane, że te 7% powinna być dwudziesty czwartym roku i to jest jeszcze 1 ciekawy manewr, który powinni wiedzieć słuchacze to jest zapisane, że my ten procent przeznaczamy 2 lata do tyłu i -2 ta nie jest także dostajemy na ochronę zdrowia 7% w roku dwudziestym siódmy dostaniemy 7% roku 2010. dopiero to jest taki sprytny wynik księgowy, który w tej ustawie jest i o którym wszyscy zainteresowani tą sprawą wiedzą dlatego my zwracamy uwagę, że to musi być po pierwsze, wcześniej po drugie, ten rynek prawny Emilia powinien zostać usunięty, gdy pieniądze były realnie do wykorzystania na pewne reformy jedną z tych gałęzi, do których powinno być wykorzystane kwestia wynagrodzeń tutaj nie ma co się łudzić te wynagrodzenia powinny dążyć do średnich w krajach Unii Europejskiej oczywiście w stosunku do średniej naszej polskiej średniej i muszą przyspieszyć, bo inaczej kadry będą z tego systemu czekał jeszcze jedno rzeczy, bo prawo sprawiedliwość ma rządząca obecnie mają taką strategię, że biorą zwykle protestujących na przeczekanie ile jest w państwo determinację, żeby protestować dalej czy biorą państwo pod uwagę zaostrzenie protestu jeśli tak to jaka mogłaby być forma takiego ostrzejszego protestu wydaje mi, że tutaj ten proces będzie trwał bardzo długo z tego względu, że one dalsze funkcjonowanie w tych warunkach jakich mamy obecnie publiczne system opieki zdrowotnej bardzo szybko będzie dobro doprowadzać do zamykania oddziałów upadków szpitali czy innych świadczeniodawców i tak de facto samoograniczenia się dostępności do usług medycznych naszych pacjentów i my naprawdę mamy takie poczucie, że on szczegółowo każdą podobnie zmusił, więc poproszę opłata dobrze to już ostatnie zdanie, więc eskalacja prawdopodobnie nastąpi sama z racji tego, że ludzie rynek pracy sam będzie regulował, które jednostki będą się zamykały i to właśnie polscy pacjenci na tym nam zależy, bo na tym nie tracili będą coraz dalej musieli wybierać do tego do do tego, żeby trafić do lekarza będą coraz dłuższych kolejkach oczekiwać, a to co nam się wydawało, że teraz jest bardzo złą sytuację systemu opieki za 10 lat będziemy wspominać nostalgicznie wtedy jeszcze nie było także Artur Drobniak wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej ogólnopolski komitet protestacyjno strajkowy ochrony zdrowia panie prezesie bardzo dziękuję rozmowa dziękuję pani redaktor pozdrawiam słuchać informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA