REKLAMA

"Dzwon Zygmunta powinien bić na trwogę. Przez całą dobę, w najbliższą niedzielę"

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-10-13 18:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:50 min.
Udostępnij:

Zapytany, czy obawy o wyjście Polski z Unii Europejskiej po ostatnim wystąpieniu Julii Przyłębskiej nie są przesadzone nasz gość nie ma wątpliwości: trzeba bić na trwogę. Bo suwerenność i demokracja w Polsce są zagrożone ale nie przez Unię Europejską a przez obecną władzę polityczną. PiS doprowadził do sytuacji, w której konstytucyjne organy państwa działają niezgodnie z konstytucją starając się osiągnąć cel, jakim jest uniemożliwienie sprawowania jakiejkolwiek kontroli nad władzą. Rozwiń »

"UE jest dla PiS jest jak samochód, który wzięliśmy, ale choć za niego nie zapłaciliśmy, chcemy z niego nadal korzystać i oczekujemy że ktoś nam sfinansuje paliwo" - podkreśla w tej rozmowie nasz dzisiejszy gość, sędzie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prof. Mirosław Wyrzykowski. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kas inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM dzień dobry państwu podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM naprawo patrzy dzisiaj rozmawiamy oczywiście, o czym o rozstrzygnięciu Trybunału Julii Przyłębskiej sprzed kilku dni 7października ja nazywam się Michał Wawrykiewicz z razem ze mną jest Sylwia Gregorczyk-Abram i pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry dzień dobry państwu w i panie profesorze zaczniemy od tego, że Rozwiń » sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku w tym również pan profesor, a podpisali takie oświadczenie my o dotyczące właśnie rozstrzygnięcia Trybunału Julii Przyłębskiej przypomnę sprzed kilku dni, w którym m.in. tenże Trybunał orzekł o niezgodności z polską konstytucją kilku kluczowych przepisów traktatu Unii Europejskiej m.in. art. 1 art. 4 art. 2 i art. 19 sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wydali takie oświadczenie zatytułowane 10 nie praw rozstrzygnięcia z dnia 7października 2021 roku jak pan resort mógł nam opowiedzieć co w tym oświadczeniu jest zawarte i tak naprawdę do czego sprowadza się cały nasz protest oburzenie środowiska prawniczego i nie tylko środowisk obywatelskich, a w stosunku do tego rozstrzygnięcia Trybunału Julii Przyłębskiej to pierwsze tytuł, o którym pan mówi dumna został nadany przez inny w tym ludzi, którzy umieją nadawać dobre tytuły przyciągające uwagę opinii publicznej Emin my złożyliśmy oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 10października 2021 to jest wyjaśnienie, że tytuł jest inny, ale treść jest taka, jaka jest sugerowana wy przedstawiony przez pana czy dla Otóż nie uznaliśmy, że zarówno nowy orzeczeniu sentencji orzeczenia pewnie o tym za chwilę będziemy rozmawiali jak i w uzasadnieniu jak i następnie w komentarzach, które zostały przedstawione opinii publicznej przez tych, którym bardzo zależało na tym, żeby takie było orzeczenie Trybunału jest szereg stwierdzeń, które wymagają sprostowania i dlatego zdecydowaliśmy się zabrać głos pragnę zwrócić uwagę na to, że jeszcze długie oświadczenie sędziów Trybunału w stanie spoczynku w sprawie dotyczącej rozstrzygnięcia w zakresie prawa europejskiego w lipcu pierwszy raz zrobiliśmy ale, ale wracając do tego do tego oświadczenia rok ważne jest, żeby opinia publiczna wiedziała, jaka jest prawda, bo prawda może nie wyzwoli, ale nie pozwoli na dalsze kłamstwa i zacznijmy od tego, że byty, które Trybunał w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego jest stwierdzenie, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wymaga od polskich sądów zaniechania przestrzegania stosowania konstytucji jako prawa Najwyższego Rzeczypospolitej no nic takiego nie ma w żadnym orzeczeniu Trybunału sprawiedliwości nie można posługiwać się argumentem, której nie ma żadnego uzasadnienia w żadnym akcie prawnym czy wy akcie stosowania prawa, które by wskazywało szybko nowa mało obowiązek zachowania się sędziów, której to zachowań niczego nie wynikać ma długie, że w przypadku wyroku ten wyrok mieści się w ramach kompetencji Trybunału Konstytucyjnego Otóż jesteśmy zdania, że tu mamy do czynienia z sytuacją ultra willę, czyli sytuacją, która jest podstawą całej fałszywej konstrukcji orzeczenia Trybunału w sprawie Trybunału Konstytucyjnego przecież Trybunał Konstytucyjny nie może orzekać o konstytucyjności rozstrzygnięć europejskiego Trybunału sprawiedliwości Trybunał Konstytucyjny co więcej nie może orzekać o ważności i o treści oznaczenie przepisów traktatów europejskich prawa pierwotnego, więc tego typu jest 10 grzechów głównych te, które polegają na tym, że najdelikatniej mówiąc nie są prawdziwe stwierdzenia i wydaliśmy takie oświadczenie jest powszechnie dostępne pani profesorze, gdybyśmy mogli spróbować opowiedzieć takiemu obywatelowi, którego spotykamy na ulicy w niedzielę powiedzmy w zeszłą niedzielę wybieramy się na protest Jonas pyta no dobrze, ale czy to nie jest taka histeria z tym polexitem poseł Adam tak naprawdę dzieci, gdyby umieli zachęcić młodzież słucha powinien z nami wejść i protestować to co pan profesor takiemu obywatelowi, a świadome Emu mniej lub bardziej powiedział ja bym powiedział, że mamy do czynienia z działaniami, które o charakterze oczywiście polityczny, czyli podejmowany przez psy Konstytucyjny organ państwa, jakim jest Prezes Rady Ministrów w celu wykorzystania instrumentów prawnych dla celu niecnego, jakim jest nadużycie konstrukcji kontroli zgodności z prawem przez Trybunał Konstytucyjny bo dlaczego się sprowadza orzeczenie Trybunału dla opinii publicznej, a w Polsce jak i poza polską po pierwsze, wszyscy już mają świadomość prawie wszyscy, ale wszyscy powinni mieć świadomość, że mamy do czynienia Jerzy konfrontacją Rzeczypospolitej polskiej z Unią europejską, a dokładniej mówiąc rządu polskiego i konstytucyjnych organów państwa, a takim jest Trybunał Konstytucyjny z podstawą porządku prawnego Unii Europejskiej, a co to znaczy Ano to znaczy powiedziałbym no wie pan wie pani zawieramy pewną umowę sprzedaży samochód określamy warunki czy określamy też techniczny stan samochodu uznajemy, że wszystko jest prawidłowo i prawdziwe w tym w tej naszej umowie no i ja sprzedaję panu samochód pan kupuje za chwilę wraca pan do mnie mówi no wie pan, ale ja się się nie zgadzam na tę cenę, którą ustaliliśmy ja pytam, dlaczego dlatego, że cena mi się nie poda no ale przecież zawarliśmy umowę notę, ale ja doszedłem do wniosku, że to dziesiąta umowa nie będzie nas, więc za to jest dokładnie sytuację z Unią europejską i naszym członkostwem zawarliśmy umowę, że struktury ponadnarodowe jakoś Unia europejska i ze wszystkimi państwami, które w momencie, gdy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej zgodziły się nasze członkostwo w unii europejskiej to była umowa jak można to wtedy bowiem ten pan czy będzie pan szanował i kogoś, kto nie dotrzymuje umów czy będzie pan poważnie traktował partnera, który za chwilę po sobie odstępujemy od umowy kupna samochodu czy kupna mieszkania, bo się odwidziało lub też, bo ja mam inny obraz miałem inne wyobrażenie o mocy silnika Pańskiego samochodu odstępują od umowy no to jest pytanie o wiarygodność popowa ten oto w jaki sposób zachowania władzy publicznej Polski są odbierane w opinii publicznej, a więc ja bym tłumaczył sprawą w ten sposób UE Polska nie dotrzymuje umowy Polska łamie umowę, a zatem Polska nie jest wiarygodnym partnerem naszych relacji, że Unia europejska ma czas lub jeśli mogę jeszcze rozumiem, że w tej w tym porównaniu to niedobrze mówi może nie zapłacimy za ten samochód jeszcze będzie mógł nadal używa znaczy ja nie zapłacę, ale nader chętnie korzysta z tego samochodu i czerpał używał go na co dzień i brał wszystko to co dobre, ale ceny płacić nie będą proste, bo do tego się to nie, więc sprowadza, jeżeli jest taki partnerzy mojej gminy Bytom jeszcze powie za chwilę, ale pan proce by w tej sytuacji rodzajem kompensaty będzie zapłacenie za benzynę przez najbliższe 2 lata i można tak niezbędnego krzycz, bo przecież jest wyjątkowe nadużycie przez Trybunał Konstytucyjny zasady zaufania i rolę lojalnej współpracy no proszę zwrócić uwagę na taką okoliczność, że cała konstrukcja wyroku Trybunału konstytucji konstytucyjnego opiera się na pewnej i na pewno mało mu, który nie jest prawdziwe, jakie to jest założenie założenie jest takie, że w ostatnich latach Unia Łukasz europejska osiągnęła etap nowy etap jest to w cudzysłowie tak, aby podkreślić, że jest nowy etap, w którym organy Unii Europejskiej działają poza swoimi kompetencjami i Polska Rzeczpospolita powstała w wyniku działania organów Unii Europejskiej nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratycznych no i jest mi niezwykle przykro mówić o tym, że rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny ma rację, mówiąc że Polska nie funkcjonuje jako państwo sią rynny i demokratyczne, ale powodem tego nie jest działanie Unii Europejskiej Jordan straciliśmy suwerenności poprzez działanie konstytucyjnych organów państwa, które od 6 lat naruszają konstytucji nie jest państwem suwerennym państwo, w czym jego konstytucyjne organy naruszają własne prawo i można się zapytać, dlaczego konstytucyjne organy państwa naruszają własną konstytucję być nie znają kompetencji, a może naruszają, bo ktoś każe się może naruszają, dlatego że mają zadanie naruszenia konstytucji, bo to nie jest tak nie można nie wiedzą, że na obu instytucji i drugi element straciliśmy przymiot państwa demokratycznego gmin z powodu działania organów Unii do niej z państwem demokratycznym takie państwo, w którym odwołanie wyborów prezydenckich jest decyzją 2 posłów przewodniczących 2 partii politycznych demokracja i odwołanie przez 2 czasów wyborów prezydenckich nie ma ze sobą mieć silne w jak chciał, żebyśmy odnieśli skoro pan profesor zaczął odniósł się do jednego z tych argumentów, których używa rząd w tej przestrzeni publicznej w tej narracji dotyczącej właśnie tego postępowania przed Trybunałem Julii Przyłębskiej jego celu jak również samego wyroku no to słyszymy bardzo często, że to jest spór o to co jest ważniejsze co ma prymat czy Polska konstytucja czy prawo unijne, a przecież tak naprawdę to nie o to chodzi tu w ogóle nie ma żadnego sporu przecież chodzi o standard niezależności sądownictwa, który jest określony zarówno w Polskiej konstytucji, jaki w traktatach i karcie praw podstawowych, ale także europejskiej konwencji praw człowieka w sposób nie jednakowy tutaj nie ma sporu prawda to jest sztucznie wykreowany problem, który ma mieć się być brany pozy sporu konstytucyjnego czy sporu prawnego na linii Unia europejska państwo polskie sytuacji, w której po pierwsze, poza wszelkim sporem od zawsze jest nadrzędna rola konstytucji wewnętrznym porządku w Rzeczypospolitej polskiej artykuł mówi, że konstytucja Rzeczypospolitej polskiej z najwyższym prawem, gdy w Polsce i nigdy nie było kwestionowany co więcej było potwierdzane na użytek argumentacyjnej dotyczący właśnie relacji między prawem polskim posłużę się polską, a prawem europejskim w 2 orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego w orzeczeniu dotyczącym akcesji Polski do Unii i w orzeczeniu dotyczącym traktatu lizbońskiego, a drugie to co jest istotne mamy do czynienia z bez sytuację, w której problematykę nadrzędności konstytucji jest utożsamiana z problematyką pierwszeństwa stosowania prawa chodzi o to, żeby opinii publicznej te 2 elementy zbić ze sobą tak, żeby ten na sztandarze naszej niepodległości suwerenności konstytucja ta konstytucja, która przez wnioskodawcę i przez inne państwa jest były organy państwa jest naruszana, żeby nagle stała się punktem odniesienia i najważniejszym elementem przy czym zawsze była punktem odniesienia i najważniejszym aktem prawnym co się okazuje, że mamy do czynienia z deklaracją, która jest tylko potwierdzeniem stanu prawnego, ale deklaracja jest zarazem ma być instrumentem konfliktu czy instrumentem, który by prowadzić do prawdziwego konfliktu między Rzeczypospolitą polską, a Unią europejską my i ona polega na tym, że nadużyto jest argument o nadrzędności konstytucji Rzeczypospolitej polskiej 3 sytuacje, w których w ogóle nie nie ma relacji wyższy niższy był bardziej znaczący mniej znaczący, czyli relacji między prawem Unii Europejskiej pierwotnym, a konstytucję my mamy do czynienia zatem z sytuacją porządnego konfliktu, który ma na celu fałszywy nieprawdziwy stworzenie fałszywego nieprawdziwego obrazu zagrożenia suwerenności niepodległości państwa polskiego im wikt czy poważny tak nie będzie traktował tego sporu jako rzeczywistego sporu natomiast obawiam się, że argument suwerenności niepodległości może być bardzo polityczni wnosi Irak jeszcze trzeci argument opowiedzieliśmy o 2 ten trzeci argument się pojawia to jest kwestia orzeczeń wielu sądów konstytucyjnych państw członkowskich m.in. sądu konstytucyjnego niemieckiego duńskiego francuskiego hiszpańskiego, ale czeskiego, w których jak twierdzi partia rządząca również zostały wydane orzeczenia o nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym jak to jak to naprawdę jest chociażby na przykładzie tego ostatniego najświeższe sprawy, czyli orzeczenia Trybunału w Karlsruhe w zeszłym roku dotyczącego decyzji europejskiego banku centralnego o skupie obligacji krajów strefy euro przecież wówczas po tym orzeczeniu pamiętajmy zresztą bardzo wąskie zakresowo w stosunku do tego co wydał na Trybunał Konstytucyjny parę dni temu kosy komisja europejska zareagowała zareagowała, a postępowanie wszczęcie postępowania przeciw naruszeniu chciałbym, aby pokazano mi jakiekolwiek jedno orzeczenie jakiegokolwiek sądu konstytucyjnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który kwestionuje konstytucyjność prawa europejskiego nie ma takiego orzeczenia nie ma orzeczenia które, które by kwestionował fundament podstawę integracji europejskiej i fundament samego aktu, jakim jest traktat Unii Europejskiej szkół sąd Konstytucyjny żadnego państwo nie zaatakował frontalnie ani z flanki ani z boku art. 1, gdy traktatu, czyli podstawy Unii Europejskiej żaden sąd Konstytucyjny nie kwestionował znaczenia wagi i relacji między konstytucją własnego państwa, a traktatem Unii zasad i wartości konstytucyjnych zawartych w art. 2 i żaden sąd Konstytucyjny nie zaatakował ani frontalnie ani z bocznej flanki UE art. 4, który mówi o obowiązku lojalnej współpracy wreszcie żaden sąd Konstytucyjny nie kwestionował znaczenia art. 19 traktatu jako podstawy dla dochodzenia wszelkich roszczeń w przypadku naruszenia prawa, czyli zasady i drogi sądowej niezawisłości wymiaru sprawiedliwości to jest kolejne kłamstwo przedstawiane na użytek opinii publicznej by to okazać zupełnie poza liczyli no fałszywie, że jesteśmy dobrym towarzystwie, że innymi sądami konstytucyjnymi, które mocno wstawiona bądź obrony własnej suwerenności ja bym chciała, żebyśmy jeszcze próbowali rozprawić się z tym terminem polexitu czy prawnego polexitu, bo mam takie wrażenie, że zarzuca nam się jednak jak już od pewnego rodzaju histerię czy nadwrażliwość, kiedy mówimy to się polexitu sprawne i ból polexit, a ja mam taką rzeczywiście perspektywę z ostatnich 5 lat, że wiele rzeczy wydawało się niemożliwe ach, że one mogą wydarzyć, a ona jednak się wydarzyła i wszystko co się wydarzyło w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości pewnie przeszło nasze najśmielsze wyobrażenia chciał, żebyśmy o tym porozmawiali czy rzeczywiście tak jest, że my, bo też zarzuca się nam, że to hasło zostało w pewnym sensie wymyślone po to, żeby straszyć Polaków chciałby, żebyśmy o tym porozmawiali czy tak faktycznie jest, bo rzeczywiście ja mam takie poczucie, że to co wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym zasłon, a tygodniu było milowym w wielkim krokiem w stronę prawnego polexitu właśnie z uwagi na wypowiedzenie tych podstawowych zasad, które legły u utworzenia w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej ciągle polexit zdaniem pana profesora w tym swojego, zanim twoim zdaniem Michał jest możliwe i czy to jest także z nadwrażliwością faktycznie te ostrzeżenia trudno spłyną mają mają o są zasadne i ja nie mam wrażenia, że jesteśmy nadwrażliwi biorąc pod uwagę tę perspektywę, którą pani przedstawiła mianowicie wydawało nam się przed laty, czyli w roku 201516 siedemnastym, gdy następowała destrukcja porządku konstytucyjnego, gdy mieliśmy do czynienia, że kolejnym kolejnymi aktami wrogiego przyjęcia porządku konstytucyjnego przez partię polityczną, która sprawuje władzę, że to niemożliwe jest, żeby był następny krok, że to już jest czerwona linia przekroczone, że to jest przepraszam koniec świata okazało się, że to niebyła ani środek ani ani początek końca świata, że to jest proces, którego elementem jest rozstrzygnięcie Trybunału siódmego październik i przyzwyczajamy się do tego, że powoli powoli powoli, ale bardzo skutecznie ten porządek Konstytucyjny, który miał być i który jest gwarancją i zakotwiczenie Polski Unii Europejskiej, że ten porządek Konstytucyjny dalej nie będzie niszczą on będzie niszczony dlatego, że to jest logika logika ta zawarta jest w istocie całego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego mianowicie w tym, aby władza nie podlegała żadnej kontroli, żeby nie było żadnego mechanizmu prawidłowości legalności władzy publicznej, żeby sądy zostały dzieło łączone z mechanizmu kontroli, a tym samym, żeby i obywatele nie mieli dostępu do działań władzy publicznej, która kąt po kroku konsekwentnie bardzo niestety skutecznie ogranicza ich wolności prawa do tego sprowadza się także wyrok Ts 7października dlatego powtarzam, jeżeli i mamy do czynienia już w rodzaju byłam to bardzo bym chciał, żeby w najbliższą niedzielę dzwon Zygmunta przez całą dobę dzwonił na trwogę, bo to jest moment, w którym musimy się obudzić my to znaczy ci, którzy jeszcze się nie być nie mamy polać go ci, którzy jeszcze nie są w stanie zrozumieć bądź nie chcą zrozumieć, jakie znaczenie ma to orzeczenie i to będzie niech to będzie dzwon zwany trwogi i niech to będzie ten dzwon, który im bije bo, bo już do tego doszło, że rządzący mulda ma obudzić naród ja się w pełni zgadzam z tą diagnozą polexit to pana profesora niestety tu nie czasu jest na trywialne słowa jak niektórzy robią czy czy relatywizowanie tego tzw. orzeczenia Trybunału próby jakiegoś jakiegoś prawniczego, a rozbioru poszczególnych elementów, że to jest tylko wyrok zakres zakresowi, że w zasadzie nie ma my pojawiają się takie głosy niektórych prawników, że w zasadzie nie ma się tutaj, o co martwić ja ja się w pełni zgadzam z tą diagnozą, że to jest zakwestionowanie na tych podstawowych fundamentalnych zasad rządzących Unią europejską, czyli tych wymienionych przez pana profesora artykułów traktatu Unii Europejskiej zresztą tak też zostało odebrane właściwie przez cały świat przez Unię europejską przecież spójrzmy, jakie mamy, a wyraźne jednoznaczne oświadczenia ze strony komisji europejskiej ze strony przewodniczącej Ursuli von der Leyen, która mówi wprost o tym, że no doszło do odwrócenia porządku prawnego Unii Europejskiej i takie działanie ze strony władz państwowych, do których zaliczany jest Trybunał Konstytucyjny no nie może pozostać bez reakcji ze strony komisji europejskiej, która ma za zadanie zgodnie z traktatami stać na straży prawa unijnego i w dniu dzisiejszym Ursula von der Leyen zapowiedziała, że to orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej może spotkać się z szybką reakcję ze strony komisji, czyli z rozpoczęciem postępowania przeciw naruszenie owego związanego z naruszeniem przez Polskę traktatów, ale chciał zapytać pana profesora w związku z tym właśnie w związku z tą reakcją świata też reakcji tutaj wewnątrz w Polsce a jaka będzie konsekwencja tego orzeczenia Trybunału, czyli jak podejdą do tego wyroku polskie sądy jak będą traktować go polscy sędziowie czy będą traktować się z powagą, a tym samym, a nie, stosując prawa unijnego nie, stosując orzeczeń tegorocznych chociażby bardzo mocnych orzeczeń Trybunału sprawiedliwości czy też wręcz przeciwnie będą pomijać to orzeczenie tutaj poddam pod rozwagę te 2 bardzo ważne orzeczenia Sądu Najwyższego, które zapadły we wrześniu szesnastego 29września Sąd Najwyższy izba karna w 2 orzeczeniach powiedział, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia zeszłego roku można pominąć 2 względów po pierwsze, dlatego, że zasiadają w nim dublerzy co jak wiemy zgodnie z orzeczeniem ETPC czyni ten sąd nie sądem w rozumieniu konwencji, a po drugie, dlatego, że tenże Trybunał wykracza poza kompetencje, jakie jest zdanie pana profesora na temat właśnie przyszłości w kontekście no i prawnego znaczenia tego orzeczenia, zanim odpowiem na to pytanie jeszcze wrócę do reakcji opinii międzynarodowej na orzeczenie 7października my chcemy przypomnieć, że 8października kilkanaście godzin po orzeczeniu wspólne oświadczenie zostało wydane przez ministrów spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Francji co to oznacza to oznacza, że pierwszy raz w historii Unii Europejskiej zdarzyło się, że ani przedstawiciele państwa założyciele Niemcy i Francja wyraziły opinię o przez swoich ministrów o orzeczeń, czyli o dzieło powiedzieli organu sądowego, jeżeli mamy tak szybką tak jednoznaczną reakcję z 2 stanowić stolic no to możemy sobie wyobrazić co będzie dalej jak jaki będzie działanie polityczne dyplomatyczne Francuzów Niemców no przecież nie będą strzępy języka sią nie chcą być nie poważnymi partnerami rozmów na różnych poziomach, którzy nie dotrzymują słowa wypowiedziane go w swoich oświadcza im świadczeń i to oznacza, że on spodziewać się bardzo intensywnego działania o charakterze dyplomatycznym także w ramach organów Unii Europejskiej zarówno komisji jak i raty, która będzie adekwatną reakcją na ryzyko rozprzestrzeniania się choroby tego wirusa, który jest zawarty w orzeczeniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego, więc czy myślę, że osiągnięty został w relacjach międzynarodowych relacjach Polska Unia europejska punkt krytyczny w tym znaczeniu, że już nikt nie będzie mówił o kontynuacji kosztu konstruktywnego dialogu ani konstruktywny ani dialog, jeżeli dialog dialog Głuchych zatem należy się spodziewać tych działań, o których państwo mówią inicjatyw komisji europejskiej co do zachowania i postawy sędziów przecież się jest oczywiste, że ustawa tak tęczowa miała na celu zablokowanie możliwości decydowania przez sędziów o tym czy sędziowie powołani czy nielegalnej procedurze z tego względu nielegalnej, że z udziałem krajowej rady sądownictwa, której odjęto przymiot formalnie nigdy tego przymiotu nie miała od 2017 roku, ale już etycznie odjęto jej przymiot niezależności z punktu widzenia relacji do innych władz czy wykonawczej i ustawodawczej i w ten sposób sędziowie mieli być wyłączeni z możliwości i kontroli prawidłowości obsady sądów sędziowie nie przestraszyli się po ewentualnych postępowań dyscyplinarnych, które mogłyby prowadzić nawet do osiągnięcia, że zawodu o decyzje w tych sprawach miała podejmować izba dyscyplinarna, która została zdyskwalifikowana jako sąd orzeczeniami europejskiego Trybunału sprawiedliwości i uchwałą 3 połączonych izb Sądu Najwyższego i to oznacza, że nawet, jeżeli by pomijać w orzeczeniach GI czy rozstrzygnięciach dotyczących nie orzekania, że sędziami nowo mianowanymi w nowej procedurze ze względu na i ze względu na artykuły zakwestionowane w cudzysłowie mówię przez Trybunał Konstytucyjny to pozostaje jeszcze art. 40 siódmy karty praw podstawowych, który zawiera gwarancje drogi sądowej i sądu właściwie obsadzonego, więc czy można pomijać, jeżeli byłoby to z jakichś powodów uzasadnione czy wskazane czy celowe przepisy artykuł szły, gdy art. 19 i traktatu Unii i europejskiej, ale zostaje nietknięty i nie dotyka jeszcze art. 40 siódmy karty praw podstawowych jako podstawa działania rządu, iż w Polsce bardzo dziękuję panie profesorze za dzisiejsze spotkanie z dzisiejszą rozmowę ja albo nawet wtedy obrane i Michał Wawrykiewicz wraz z panem profesorem i Mirosław Wyrzykowski naprawa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA