REKLAMA

"W polityce edukacyjnej krążymy od ściany do ściany. Nie ma konkretnej wizji, którą wskazywałaby w jakim kierunku podążą polska edukacja"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-10-14 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Sławomir Broniarz jest z nami prezes związku Nauczycielstwa polskiego dzień dobry panie prezesie dzień dobry pani dzień dobry słuchaczom dziś dzień nauczyciela premier pięknie państwo podziękował za codzienne zaangażowanie w kształcenie wychowywanie młodzieży to wszystko przyczynia się do budowania lepszej Rzeczpospolitej nauczyciele stają się podstawową częścią budowy tego świata przyszłości mówił Mateusz Morawiecki czy da się do słowa panie prezesie włożyć do Rozwiń » garnka gotować z nich coś smacznego na obiad czy to już taka celebra na każdorazową z okazji dnia edukacji narodowej wolałby, żeby pan premier te miłe słowa nie miały na stałe w pamięci szczególnie wtedy, kiedy będzie głosowany budżet na rok 2022 wtedy, kiedy będziemy dyskutowali o wniosku pana posła Maksymowicza dotyczącego właśnie poniesienia płace nauczycieli, ale przede wszystkim do tego by poprawić warunki edukacji dzieci i nauczycieli, żeby te warunki pracy rzeczywiście odpowiadały potrzebom 2001. wieku, bo mimo tysięcy fantastyczny szkół po to jednak warunki pracy uczniów nauczycieli dalekie są od naszych oczekiwań wiceminister Dariusz Piontkowski powiedział ostatnio także przytłaczająca większość nauczycieli zarabia więcej niż minimalna krajowa czy mieliście państwo chce tego powodu ucieszyć, a minister Piontkowski kontynuował nie jesteśmy w stanie na poziomie ambicji warszawskich wyznaczyć wynagrodzenia nauczycieli chcemy, aby nauczyciele mogli zarabiać więcej tak jest plan przypomnę tylko dla porządku, że dzisiaj minimalne wynagrodzenie w kraju jeszcze na poziomie 2 tysiące 800zł jest niebywała radość po stronie nauczycieli, że mamy tam przyjemny zarobić więcej niż minimalna pensja krajowa wydaje się że, że czasem brakuje tego połączenia organu umowy z myśleniem i stąd tego rodzaju wypowiedzi przecież osoba, która kończy Uniwersytet, który ma doktorat, który ma kilka specjalizacji nie może czuć usatysfakcjonowani, że to wiceminister resortu cieszy się z faktu, że przytłaczająca większość nauczycieli zarabia więcej niż minimalna krajowa pensja brutto wynagrodzenie brutto nauczyciela po Uniwersytecie warszawskim na dzisiaj wynosi 4050zł brutto to są te pieniądze, które otrzymuje osoba, której powierzamy swoje dzieci, na których to nauczyciela pan premier ma zbudować szczęśliwą przyszłość naszej ojczyzny podzielam pogląd, że nauczyciele można rzeczywiście budować szczęśliwą przyszłość pod warunkiem, że te pana premiera życzenia będą tożsame z jego działaniami podejmowanymi niosły aspektach finansowych organizacyjnych prawnych rzeczywiście będzie tutaj pełna zgodność między czynami, a słowami to najlepszy moment by powiedzieć, że jesteśmy razem tak mówił pan panie prezesie wczoraj przed spotkaniem przedstawicieli związku Nauczycielstwa polskiego forum związków zawodowych i oświatowej Solidarności państwo się spotkali w centrum partnerstwa społecznego dialog, żeby porozmawiać o tych wszystkich propozycjach, jakie ma dla nauczycieli ministerstwo edukacji nauki no i wyszli państwo jak rozumiem w zgodzie razem związek Nauczycielstwa polskiego wystąpił do pozostałych 2 organizacji skupiających nauczycieli z propozycją spotkania pod, abyśmy wspólnie mogli zastanowić się i jaka jest nasza percepcja projekt minister edukacji narodowej w zakresie kluczowych kwestii dotyczących nauczycieli hit tego spotkania wyszliśmy zrazy razem ze wspólnym stanowiskiem, w którym wszyscy partnerzy negują propozycje dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli negują także podstawy finansowania płac nauczycieli oparte o taką enigmatyczną trochę kwotę bazową, a jednocześnie domagają się przywrócenia uprawnień dotyczących wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, który to uprawnienie zostały nam odebrane co może nie wszyscy są pamiętać jako jedna z 4 reform rządu Jerzego Buzka akcji wyborczej Solidarność, a na potem udało się te uprawnienia, które de facto zostały nam odebrane przemianować czy odrzekł tzw. świadczenie kompensacyjne dzisiaj zabiegamy o to, aby można było będące świadczenie kompensacyjne tak pracować w wymiarze 68 godzin co znakomicie rozładował te problemy kadrowe przed którymi stanęły szkoły, aby dyrektorzy uczniowie przede wszystkim, więc mam nadzieję, że to wspólne stanowisko wszystkich stron będzie także tą wspólną Platformę działania przy kolejnych spotkaniach z resortem edukacji one są zaplanowane na 22października i mam nadzieję, że tutaj żadne jest, a może złe moce złe siły nie rozwija on póki co tego trochę egzotycznego jednak tercetu wspólnych celów, bo takie wspólne cele zostały wczoraj zarysowane jak złe moce albo złe siły mogłyby robić to porozumienie 3 Central związkowych, bo takie mam nieodparte wrażenie, że myślimy o tym samym czyli oświatowej Solidarności generalnie Solidarność jakoś tak przez ostatnie lata w dużej bliskości rządu natomiast znacząco dalej i od innych związków zawodowych, które nie tak blisko rządu akurat teraz Mateusza Morawieckiego, a tymczasem Piotr Duda szef Solidarności napisał ostatnio do szefa rządu list i oczekuję, żeby się pan premier wywiązał z umów, które dał oświatowej Solidarności w 2019 czy to jest pewne problemy i jedno CW 24 godziny po podpisaniu porozumienia broń może być przyczyną ani jakiekolwiek inne zawierały natomiast rzucił uwagę na to, że rzeczywiście 7kwietnia 2019 roku to porozumienie z nowym było wyraźnym klinem stoją środowisko i i to, że 600 000 nauczycieli zastrajkował dowodziły tego, że oni jednak poparli postulaty zarówno zatem w takiej formie poparli tego porozumienia Solidarności, ale czy przeszły dzisiaj próbujmy to co póki co leży na stronę także w kontekście podpisania tego przez Solidarność no wykorzystać tych praktycznych działaniach ja pozytywnie odnosi się do listu Piotra Dudy do premiera zakładam może trochę naiwnie to jednak nie jest teatr tylko rzeczywiste oczekiwanie po Solidarność ma coś do udowodnienia, bo ani formalnie ZNP na nie zmieniły swojego zdania od kwietnia 2019 roku w dalszym ciągu domagamy się oparcia naszych wynagrodzeń przeciętne wynagrodzenie w kraju nie kwotę bazową notabene na rok jest drugi ta kwota bazowa jest w roku 2020 co może skutkować także tym, że w roku 2023 przy tym rozdawnictwie pieniędzy na lewo prawo może się okazać, że kwota znowu jest nie tylko dwudziestego z piętnastego roku wciąż skutecznie zamroził nasz wzrost wynagrodzeń chcemy, żeby decyzję o wysokości tego przeciętnego wynagrodzenia w kraju, żeby ta to by przeciętne wynagrodzenie w kraju było punktem odniesienia do dyskusji naszych płacach tak jak dzisiaj wnioskował chociażby poseł Maksymowicz co jest zbieżne póki co ze stanowiska wszystkich 3 związków zawodowych i tego się trzymajmy też wspólny mianownik ma także nadzieję, że będzie absolutnie spoiwem także naszych dalszych krokach dotyczących walki o to co wczoraj został podpisany w połowie września ministerstwo przedstawiło propozycje zmian w karcie nauczyciela jak rozumiem, a 2 rzeczy, które szczególnie państwa bulwersują, na które się państwo nie zgadzają po pierwsze, podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 4 godziny tak druga rzecz ta propozycja by nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy zobowiązany był do bycia dostępnym dla uczniów nauczycieli w szkole wymiarze 8 godzin tygodniowo, czyli ten drugi projekt to projekt jest powrót do tego co Pani Minister Zalewska parę lat temu nikt zlikwidowała mówią, że to jest niehumanitarne i to długo czy skandaliczne, żeby realizować taki bezpłatny obciążenie nauczyciela przypomnę, że wtedy mieliśmy do czynienia z były 2 godziny tzw. karciane dla szkół średnich gimnazjów dla średnio dla wciąż podstawowe gimnazja były we 2 godziny dla liceów 1 teraz mamy 4× więcej no, więc to to jest rzeczywiście bulwersująca, ale zdecydowana większość nauczycieli podchodzi do tego ze spokojem, bo jesteśmy to stanie, a wśród dowodzi, że pracujemy dużo więcej, bo rodzi pytanie co wówczas, gdy w tym rocznym czy pół rocznym rozliczeniu wyjdzie, że pracuje poniżej powyżej 40 godzin, o czym mówi zdecydowana większość naszego środowiska czy burz będą wypłacone wynagrodzenia za godziny po nadliczbowe natomiast problem dotyczy owych 4 godzin, bo czym innym jest dyskusja pensum nauczyciel wie czym innym jest debata o tym, że to państwo musi być realizowane z konkretną placówką w tym dzieckiem, jeżeli w klasie klasa 13 wymiar czasu, bo na edukacji wynosi 20 godzin no to co się stanie z tymi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w sytuacji, gdy w tej pierwszej drugiej trzeciej klasie dochodzi angielskiej katecheza, a nauczycielka z reguły 18 godzin, więc ona będzie pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie miał 182202. etatu no bo nie zwiększymy liczby godzin dzieciom o tym chcielibyśmy, żeby minister też pamiętał natomiast to do tych podwyżek i nie chodzi o debatę semantyczną co przez to rozumiemy ja uniknę moich wypowiedzi mojego stanowiska bon jest powszechnie znany ja bym odwołał do wypowiedzi nauczycieli dyrektorów Panamę kontrolują wszystkiego dyrektora trzydziestego Warszawy, który bardzo prostym tekstem byłem ostatnio polityki wyjaśnia w jaki czy przełożenie na konkretnego nauczyciela to jest warszawska optykę, ale co odpowiedź nauczyciel pracujący w miejscowości poniżej 5000 mieszkańców, że pan minister już góry zakłada, że on likwiduje mu dodatek funkcyjny w obecnej wysokości, zabierając mu 100zł likwidowane są także inne świadczenia socjalne, które ma nauczycieli o zgrozo my musimy posiłkować tym świadczeniami socjalnymi, bo wynagrodzenie nam nie wystarcza na godziwe utrzymanie, więc stan podwyżka płac dla kogoś, kto chciałby zachować swój 18 godzinne pensum, bo nie ma gdzie tego dwudziesto dwugodzinnego realizować będzie wynosiła na poziomie kilkunastu kilkudziesięciu złotych natomiast, jeżeli mówimy, że zwiększamy wymiar czasu pracy 4 godziny to co z tymi nauczycielami, którzy dzisiaj uczą 45 szkołach, jeżeli jeszcze dołożymy 4 godziny jak to odbije się na jakości pracy, więc tu zwracam uwagę na to, że my w tej polityce edukacyjnej krąży od ściany do ściany tu nie ma jakiejś spójnej koherentnej wizji, która wskazywałaby w jakim kierunku podąża Polska edukacja opis edukacji mamy osiągnąć pojawiają się takie okazjonalne wystąpienia się pana premiera czy wystąpienie pana ministra, które szczerze przepraszam tym absmak Jerry Hall ministra konstytucyjnego szef minister edukacji narodowej, które w sposób no bardzo niekonwencjonalny dziękował panu premierowi za przyznanie nam pieniądze, które notabene pieniądze są pieniędzy budżetowi zmianie pana premiera i wydaje się że, gdybyśmy siedli zastanowili się, dokąd zmierza Polska szkoła pod rządami ministra Czarnka a jakiej szkoły czy społeczeństwo oczekuje w kontekście wyzwań 2001. wieku, bo to pewnie musimy dojść do wniosku, że takiej polityki edukacyjnej nie da się realizować to, żeby stworzyć nową nowoczesną szkołę klik każdy z nas chce za to minister zdążył się też pochwalić się odbudowuje prestiż zawodu nauczyciela Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego dziękuję panie prezesie rozciąga się mnie wszystkiego dobrego dla wszystkich moich koleżanek kolegów pracujących poświadczy przyłączamy się do życzeń rzecz jasna serdecznych informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA