REKLAMA

NIK uderza w TVP. Czy Marian Banaś to poważny problem dla PiS?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-10-15 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a w wywiadzie politycznym kolejny gość dr Sebastian Gajewski prawnik analityk polityczny centrum imienia Ignacego Daszyńskiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu czy Marian Banaś jako szef Najwyższej Izby Kontroli to jest poważny problem dla władzy Prawa i Sprawiedliwości no przypomnijmy, że teraz np. NIK kontrolowała telewizję polską ten raport jest oczywiście dla Jacka Kurskiego nieprzyjemny bardzo wcześniej sprawa funduszu sprawiedliwości Rozwiń » wyborów kopertowych no takie prztyczki moje sztuczki, bo na razie to nic poważnego właściwie rządowi nie grozi, ale w władza otrzymuje co jakiś czas od swojego byłego zaufanego człowieka kryształowego Mariana Banasia oczywiście NIK kieruje sprawy do prokuratury co nie ma specjalnego znaczenia, ponieważ prokuratura jest w rękach Ziobry na ile jest kłopot to na pewno działalność Mariana Banasia Najwyższa Izba Kontroli pod jego kierownictwem jest kłopotem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości tak jak pan redaktor słusznie zwrócił uwagę jest to postać wywodząca się ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, która doprowadzi ze swoim dotychczasowym środowiskiem politycznym środowiskiem, w którym z, którego pochodzi taką wojnę podjazdową polegającą na tym, że z 1 strony czy prokuratura Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi różne postępowania dotyczące Mariana Banasia członków jego rodziny z drugiej strony podejmuje różne czynności w tych postępowaniach z drugiej strony Marian Banaś odpowiada na czynności kolejnymi wysoko nad kontrolami wystąpieniami pokontrolnymi, które uderzają w prawo i sprawiedliwe, dlatego że dotyczą wielu flagowych lub najbardziej istotnych przedsięwzięć którymi wychodzi Prawo i Sprawiedliwość czy to jest elektrownia w Ostrołęce to jest telewizja publiczna to na pewno jest problem, bo tych wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli mówi się dużo, ale mam takie wrażenie, że ten problem jest tym mniejszy im bardziej społeczeństwo widzi ono uwikłanie Najwyższej Izby Kontroli ten personalny konflikt między Marianem Banasiem i prawem sprawiedliwością dotychczas bez względu na to czy kto kierował Najwyższą Izbą Kontroli Najwyższą Izbą Kontroli też kierowali politycy wystarczy przypomnieć Krzysztofa Kwiatkowskiego czy Lecha Kaczyńskiego Najwyższa Izba Kontroli cieszyła się bardzo dużym autorytetem te wystąpienia pokontrolne były traktowane jako niezależnej politycznie nieuwikłany w staniu w przeważającej większości dzisiaj taką też narrację trochę buduje prawo i sprawiedliwości wspierające tę partię środowiska wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli są takie, jakie są, bo Marian Banaś jest z nami skonfliktowanych w związku z tym odbiera się tym wystąpieniom pewien autorytet no tak, ale jakoś trudno mi się przypomnieć, chociaż rzeczywiście najwyższa jest Najwyższa Izba Kontroli cieszyła się dosyć dużym społecznym zaufaniem to jednak trudno mi przypomnieć sobie jakoś sprawę, która z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli skończyłaby się poważnymi zarzutami skandalem oczywiście pod różnymi rządami od właśnie Lecha Kaczyńskiego po Krzysztofa Kwiatkowskiego NIK bada różne różne instytucje władzy publicznej w UE, ale skuteczność Izby była umiarkowana no bo tutaj musimy zrozumieć, jaka jest, jaka jest istota wnuk ustrojowej koncepcji Najwyższej Izby Kontroli, bo Najwyższa Izba Kontroli zgodnie z konstytucją jest najwyższym organem kontroli Państwowej ma zajmować się wyłącznie kontrolą państwową to Najwyższa Izba Kontroli ona jest usytuowana bardzo specyficznie ona jest częścią ani władzy ustawodawczej ani łyka władzy wykonawczej ani władzy sądowniczej możliwie maksymalny sposób ustawodawca Konstytucyjny zdecydował się po Najwyższą Izbę Kontroli odseparować od innych władz stan właściwie nienaruszalność Mariana Banasia, którego trochę odwołać niepodobna oczywiście jest to jeden z elementów tej koncepcji ustrojowej, ale Najwyższa Izba Kontroli ma zajmować się wyłącznie kontrolą państwową, a ta kontrola państwa to po prostu badanie działalności różnych organów władzy publicznej podmiotów innych podmiotów ocena tej działalności pod kątem kryteriów wskazanych w konstytucji legalności celowości rzetelności gospodarności i formułowanie pewnych sugestii w jaki sposób na działalność poprawić, żeby dostosować się do tych konstytucyjnych ustawowych kryteriów i tyle swoją działalność Najwyższa Izba Kontroli zamyka sformułowaniu wystąpień pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli nie ma prawa niczego nikomu nakazać ani zakazać te sugestie rekomendacje, które są w wystąpieniach pokontrolnych one są dla nikogo niewiążące Najwyższa Izba Kontroli nie wymierza kar nie wszczyna również postępowań karnych administracyjnych postępowań cywilnych ona jedynie zawiadamia o, jeżeli stwierdzi, że wystąpiły zostały popełnione przestępstwa wykroczenia ona zawiadamia o tym właśnie organy w tym zakresie właściwa zatem głównie prokuraturę oraz jednostki nadrzędne w stosunku do jednostek kontrolowanych ona nie zajmuje się inną działalnością co więcej nie powinna się działalnością zajmować dlatego nie powinna, dlatego że koncepcja konstytucyjna koncepcja Najwyższej Izby Kontroli jest właśnie taka, że jest ten organ władzy publicznej odseparowane od innych organów bardzo mocno odseparowana od podejmowanych przez nie przez te i inne oraz podejmowane przez inne organy działalności, które ma wyłącznie w sposób niezależny kontrolować inne organy władzy publicznej i podmioty wskazanych przepisach prawa, jakim dzisiaj w szczególności w tym czasie, kiedy Najwyższa Izba Kontroli czy prezes Najwyższej Izby Kontroli znajduje się w konflikcie z obecną władzą w te hasła, które dzisiaj się pojawiają chociażby ten projekt ustawy, o którym mówi koło polskie sprawy, gdzie proponuje się wyposażenie Najwyższej Izby Kontroli w uprawnienie do wnoszenia aktu oskarżenia o podziale sąd obaj wiemy, że to są z inicjatywy niepoważne jak bardzo atrakcyjnie natomiast w mojej ocenie jest to niespójne z końców kolejną koncepcją Najwyższej Izby Kontroli w dłuższej perspektywie niekoniecznie się obrócić w kierunku skuteczności działania Izby, dlatego że pamiętajmy też, że kto pracuje w izbie inaczej niż np. w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie zgodnie z ustawą pracują prokuratorzy nie jest bardzo dużą Najwyższej Izby Kontroli pracują kontrolerzy, którzy są w większości specjalistami różnych obszarów polityki publicznej znają się na podatkach na ochronie środowiska na gospodarce Wodnej i kontrolują od właściwe organy władzy publicznej to nie jest miejsce, w którym pracują prokuratur prokuratorzy lub pracują tam rzesze prawników, którzy nie mają innych zadań mogliby zajmować się z wnoszeniem aktów oskarżenia aktów oskarżenia udali się 11 argument tak czysto praktyczne, które przemawia za tym, żeby nie wyposaża wyposażanie różnych organów tego rodzaju kompetencje nie zawsze przekłada się na skuteczność oraz Państwowa Inspekcja Pracy inspektorzy pracy są wyposażeni np. kompetencje do składania powódce ustalenie istnienia stosunku pracy wszyscy wiemy, że taki powód inspektorzy pracy, dlatego że mierzą się chociażby ze śmieciowym zatrudnieniu składają bardzo mało, dlaczego dlatego, że mają po prostu inne zadania, a kierowanie jakichkolwiek środków do sądów oprócz nich popieranie następnie w postępowaniu sądowym po prostu bardzo, ale to bardzo czasochłonne to trochę tak jak z Trybunałem stanu, w którym oczywiście można na wiele sposobów straszyć rządzących nikt jeszcze chyba 1 wyjątkiem przed Trybunałem stanu nie stanął chwała Emil Wąsacz stanął przed Trybunałem stanu, ale nie został skazany można powiedzieć właściwie, że to Trybunał martwi no trochę trochę trochę tak jest myślę, że to jak wygląda w Polsce odpowiedzialność konstytucyjna ta odpowiedzialność właśnie przed Trybunałem stanu wynika z tego, że bardzo trudno jest postawić kogokolwiek przed Trybunałem stanu nie mówię tutaj tylko woli politycznej politycy nie chcą stawiać swoich koleżanek kolegów przed Trybunałem stanu, ale po prostu większości, która jest niezbędna do niezbędna do tego ażeby pociąg opasłe pociągnąć kogoś do odpowiedzialności przed Trybunałem stanu i też muszą pewnie nie pomagają przepisy dotyczące samego postępowania, które po, które poprzedza postępowanie przed Trybunałem stanu, bo coś na wzór na rodzaj postępowania przygotowawczego oczywiście w cudzysłowie, bo to się przed sejmową Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, gdzie zasiadają posłowie posłanki różnych formacji politycznych i rzeczywiście te postępowania nawet jak są wszczynane są bardzo długo trwają na stronie mają wiele prawnych i praktycznych praktycznych trudności w no właśnie, czyli można powiedzieć, że w dosyć cynicznie, że w Polsce konstytucję można łamać kości bezkarnie, bo w no trudno wyobrazić skazanie kogokolwiek przed Trybunałem stanu taka próba przypomnijmy dla ostatnia to by to było po próba postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem stanu, która skończyła się fiaskiem m.in. przez posłów dzisiejszych dzisiejszej opozycji, a także przez byłą premier tutaj pan redaktor wskazuje na podstawową trudność, która wiąże się właśnie pociągania polityków do odpowiedzialności konstytucyjnej to znaczy konieczność zebrania odpowiedniej kwalifikowanej większości c w sejmiku po prostu jest bardzo duża przed Trybunałem stanu stanęło więcej osób niż tylko Emil Wąsacz w latach dziewięćdziesiątych była afera alkoholowa kawa albo holował założę się tym dziewiątym nawet to rzeczywiście prawda tam nawet byli wskazań 2 skaza byli skazani, ale na co nas chcę zwrócić uwagę to znaczy wskazane zostały osoby, które nie były politykami 0101. rzędu w zasadzie byli to nieźle politycy ile wysocy wysocy urzędnicy pewnie takie osoby nieco łatwiej pociąga się do jakiejkolwiek odpowiedzialności, bo ten kontekst polityczny jest nieco jest nieco słabszy, ale dzisiaj, więc pod rządami konstytucji 90 tego siódmego roku już przed Trybunałem stanu nie odpowiadają wysocy urzędnicy tylko odpowiadają osoby zajmujące najwyższe stanowiska najwyższe stanowiska państwowe pewnie to jest ta pewnie to jest ta zasadnicza trudność no właśnie, bo umów z naszej rozmowy wynika, tyle że obecne władze-li no nie jest w stanie uszyć śmiertelnej koszuli Marian Banaś, kontrolując kolejne instytucje państwowe w właściwie te zarzuty dotyczące łamania konstytucji to przez szefów rządu kolejnych szefów rządów czy przez prezydenta w no właściwie można powiedzieć, że są wyłącznie publicystycznym tezami skoro nie da się za złamanie ustawy zasadniczej nikogo skazać samo za samo złamanie rzeczywiście samo złamanie ustawy zasadniczej pociągnięcie do odpowiedzialności za delikt Konstytucyjny tak jak ustaliliśmy bardzo utrudnione, ale nie jest także w Polsce w polityce czy wysocy urzędnicy mogą zupełnie bezkarnie łamać konstytucję ustawy pamiętajmy, że też w kodeksie karnym mamy szereg tzw. przestępstw urzędniczych, które mogą popełniać politycy mogą oni są funkcjonariuszami publicznymi, więc myśli nie ma tej drogi z przyczyn politycznych droga odpowiedzialności konstytucyjnej jest utrudniona lub realnie niedostępna to jesteś także dostępna jest droga odpowiedzialności karnej i tutaj jeśli popatrzymy na te 30 lat najnowszej historii politycznej Polski uznaje znalazłoby się jednak więcej na poprawę daje rzeczywisty to stanowiska państwowe, które tak jak zastęp były wskazywano, iż nie jest także osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe po politycy z pierwszych stron gazet są zupełnie wolni od rzeczywiście tak było nawet lądowali więzieniu bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę dr Sebastian Gajewski prawnik analityk polityczny centrum imienia Ignacego Daszyńskiego był gościem artystą programu i to wszystko co przygotowaliśmy dla państwa z Małgorzatą Wólczyńską i z Tomaszem Krzemińskim program realizował Krzysztof Woźniak, a już za chwilę TOK 360, na które zapraszam w imieniu Karoliny Głowackiej Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA