REKLAMA

Migranci na granicy. Bezpieczeństwo i człowieczeństwo nie wykluczają się

Gościnnie: Nowa Europa Wschodnia
Data emisji:
2021-10-18 12:00
Czas trwania:
29:45 min.
Udostępnij:

Polska Straż Graniczna informuje o kolejnych próbach forsowania granicy z Białorusią przez migrantów. Nadchodzi zima, zdarzają się już przymrozki, co dla ludzi, niekiedy całych rodzin z dziećmi, chowających się po lasach to śmiertelnie niebezpieczne. Równocześnie pojawiają się doniesienia o przemytnikach zabierających samochodami migrantów spod granicy. Rozwiń »

Dr Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), który od lat zajmuje się migracjami i kryzysami humanitarnymi, wyjaśnia, że wśród migrantów usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę w poszukiwaniu lepszego życia w Europie są też uchodźcy. To szczególna grupa ludzi, którzy uciekają przed prześladowaniami w krajach takich, jak Afganistan czy Syria. Ekspert podkreśla jednak, że zgodnie z prawem humanitarnym, każdy człowiek ubiegających się o azyl, czyli o ochronę międzynarodową, musi udowodnić, że w kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie. W przeciwnym wypadku może zostać deportowany.

Wilk zaznacza, że potencjalni uchodźcy napotykają w Polsce praktyczne przeszkody w złożeniu wniosku azylowego, bo nie zawsze trafiają do jednostek Straży Granicznej, gdzie mogliby to zrobić zgodnie z prawem polskim. Z drugiej strony, część z nich woli nie prosić o ochronę międzynarodową w Polsce, tylko przedostać się do Niemiec i tam złożyć wniosek. Uchodźca jest formalnie związany z pierwszym krajem, w którym prosił o ochronę, a w Niemczech łatwiej jest ją uzyskać niż w Polsce, nie mówiąc już o znacznie lepszym poziomie opieki socjalnej.

Prezes PCPM podkreśla dwa sposoby postrzegania kryzysu na granicy polsko – białoruskiej. Z jednej strony konieczna jest ochrona nienaruszalności rubieży państwa i Unii Europejskiej. Nie można pozwolić ani na swobody przepływ migrantów, wśród których mogą być także ludzie niebezpieczni, ani na wjazd osób nieposiadających żadnych dokumentów. Zaznacza, że migranci przejeżdżający przez Białoruś muszą mieć paszporty i wizy, w przeciwnym wypadku Mińsk by ich nie przepuścił. Co więcej, także osoby docierający lotami z Damaszku są sprawdzani przez syryjskie służby, a to wymaga nie tylko dokumentów, ale także praktycznie wyklucza prześladowanie danego człowieka.

Drugim, nie mniej istotnym punktem widzenia, jest przestrzeganie prawa międzynarodowego i postępowanie zgodnie z zasadami humanitaryzmu. W czasie drugiej wojny światowej, ale także w czasach Solidarności, czyli w niezbyt odległej przeszłości, Polacy także korzystali z opieki innych państw. Zrozumiałym i logicznym byłoby więc udzielenia podobnej pomocy ludziom, którzy uciekają przed prześladowaniami w swoich krajach i mogą to udowodnić.

Zdaniem Wilka, oba te podejścia się nie wykluczają, a punktem wyjścia powinny być trzy rodzaje działań. Po pierwsze, osoby usiłujące przekroczyć granicę, powinny mieć możliwość ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Każdy taki wniosek wymaga indywidualnego rozpatrzenia, a osoby nieuprawnione mogą być wydalane z kraju. Po drugie, konieczne jest udzielanie pomocy osobom szczególnie zagrożonym, co przede wszystkim obejmuje dzieci czy kobiety w ciąży. Trzecim postulatem jest zorganizowanie systemu ratownictwa, w tym ratownictwa medycznego, wzdłuż granicy, który przede wszystkim umożliwiłby profesjonalne ratowanie życia ludzi, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej zimy.

Projekt dofinansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
patrząc na to co się dzieje czy wasze sobie granicę 9 z Białorusią to tam się pojawia to są ludzie, którzy zgodnie z prawem międzynarodowym można uznać za uchodźców to są imigranci zarobkowi jak do tego podchodzi jak rozróżnić Wojciech Wilk prezes fundacji polskie centrum obecnie narodowej ja zajmuję się, choć sami i kryzysami humanitarnymi od 2002 roku pracowałem i na Bałkanach bliskim Wschodzie w Afryce, a 2012 roku prowadzą Fundacja PCPM, która myśli pomoc Rozwiń » humanitarną uchodźcom Sellina w Libanie, a także działamy w innych krajach, jakie podjął Sudan Etiopia czy Irak przede wszystkim ustalmy pewną terminologię migranta tam jest osoba, która przekracza granicy wnosi się z 1 kraju kiego w celu długotrwałego osiedlania się to jest taka to jest dość szerokie pojęcie, które zawierają się zarówno i czy migranci ekonomiczni, czyli osoby, która w naszych skarg do kraju, bo chcą mieć lepsze warunki życia perspektywy rozwoju są prace lepszą płacę tak dalej, ale w grupie etatów są także uchodźcy, więc uchodźcy są po zbiorach migrantów, ale uchodźcy to są osoby, które są dość konkretnie zdefiniowane prawnie, gdyż to są osoby, które swoim kraju są ofiarami prześladowania ze względu na rasę płeć jest przynależność etniczną przynależność polityczną wyznania religijne i inne kryteria, które są wymienione w art.1a drugi konwencja dostać się, choć z 1600 pięćdziesiąty pierwszego roku z powodu tego prześladowania muszą, więc swego kraju i nie chcą albo nie mogą, gdyż mówimy bowiem z nowym poddać się swego kraju, czyli np. prostuje widzą, że od swego kraju otrzymają pomocy i ochronę tym mówimy tu jest bardzo ważnym jest element niemożności, bo niechęci władz państwa tego kraju osoby są obywatelami, żeby właśnie zabezpieczyć odpowiednie prawa i ochronić przed prześladowaniem, więc większości przypadków mówimy o prześladowaniu tych osób ze strony instytucji państwowych w przypadku napływu migrantów stołów w 2 osób przekraczających granicę cudzoziemców, którzy nazywają do polskiej strony miał przez granicę białoruską mówimy tutaj o mieszanym ruchu migracyjnym, gdzie są zapewne zdecydowana większość imigranci ekonomiczni natomiast w niewielkim stopniu mogą tam wśród nich osoby, które spełniają warunki nadania im ochrony narodowej, gdyż to są np. Irakijczycy, którzy uczestniczyli w prodemokratycznych demonstracjach kilka miesięcy temu w Bagdadzie w innych miastach, a teraz te osoby są bez też mordowane przez prawie wszystkie strony śmierć i np. tego typu osoba no, jeżeli udowodni powinna być może możliwość uzyskania ochrony sądowej o tym jak to udowadniać jak praktycznie powinna taka ochrona wygląda pozbawiamy za chwilę teraz informacje z Białorusi nasila się kryzys humanitarny granicy polsko-białoruskiej skokowo rosnącej liczbie nielegalnych przekroczeń granicy mówią Niemcy tamtejsze władze zauważyły coraz częstsze wykorzystywanie przez migrantów uchodźców tzw. szlaku białoruskiego niemiecka policja Federalna poinformowała, że od sierpnia przybyło na teren Niemiec przez Białoruś i Polskę ponad 4300 osób to przede wszystkim ludzie pochodzący z Iraku Syrii Jemenu Iranu policja Federalna kieruje ich do ośrodków dla uchodźców sytuacja nie jest jeszcze drastyczna, ale jest trudna mówi Ole Hansen szef centralnego urzędu do spraw cudzoziemców we wschodnioniemieckim Eisenach ten etat, dodając że liczby prawdopodobnie będą wzrastać nie widzimy bowiem żadnych wysiłków, aby powstrzymać to zjawisko powiedział Ole Hansen Unia europejska oskarża Aleksandra Łukaszenkę o organizowanie nielegalnego przemytu migrujących ludzi do państw wspólnoty w odpowiedzi na sankcje, które Bruksela nałożyła na Mińsk w związku z brutalnym tłumieniem protestów po wyborach prezydenckich w lecie 2020 roku głosowanie powszechnie uważa się za sfałszowane z kolei Polski rząd zamierza zbudować na granicy z Białorusią barierę jak tłumaczą politycy w Warszawie jest to podyktowane brakiem zainteresowania reżimu Łukaszenki do szukania wyjść z kryzysu barykada ma być wyposażona w system nadzoru i czujniki ruchu plany zbudowania zatwierdził Polski Sejm większością 274 głosów kolejne sprawy karne przeciwko liderom białoruskiej opozycji na uchodźstwie wszczął komitet śledczy w Mińsku Swietłana Cichanouska rywalka Aleksandra Łukaszenki zeszłorocznych wyborach prezydenckich oraz dyplomata były minister kultury Paweł Łatuszka zostali oskarżeni o uzurpację władzy jak wyjaśniają urzędnicy komitetu śledczego Cichanouska i Łatuszka są uczestnikami zmowy w wyniku, której powołali niekonstytucyjny organ władzy Państwowej one zaś nawiązały kontakty z przedstawicielami innych państw organizacji międzynarodowych koniec cytatu nie są to pierwsze sprawy karne wytoczone obojgu opozycjonistom władze w Mińsku zarzucało już Interowi zoom ekstremizm i podżeganie do zamieszek Swietłana Cichanouska została zmuszona do opuszczenia Białorusi i przebywa w Wilnie z kolei Paweł Łatuszka zamieszkał w Polsce reprezentująca białoruskich opozycjonistów prawniczka Natalia Mackiewicz nie może już bronić aktywistów przed sądami władzami administracyjnymi izba Adwokacka w Mińsku zawiesiła jej prawo do pracy i wykonywania obowiązków przeciwko Natali Mackiewicz toczy się postępowanie dyscyplinarne centrum praw człowieka Wiasna informuje, że decyzję o jej odsunięciu od pracy podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości Wiasna alarmuje także, że odbieranie prawa do wykonywania pracy adwokatom zaangażowanym w sprawę obrony opozycjonistów stało się powszechne po ubiegłorocznych sfałszowanych wyborach prezydenckich z wypraw Wojciechem wilkiem prezesem polskiego centrum pomocy międzynarodowej rozmawiam to o uchodźcach o azyl latach znajdujących się wśród migrantów powiedział pan o tym, że część migrantów to mogą być uchodźca ludzie, którzy mają prawo do ochrony międzynarodowej w jaki sposób można określić w jaki sposób państwo polskie może określić, kto ma takie praw, a przede wszystkim w pierwszy ruch jest po stronie osoby, która szuka tej ochrony na terytorium Polski powiedzmy szczerze osoby te przekraczają granicę białoruską są to osoby, których celem jest dotarcie do Niemiec, więc on nawet, że osoby zapisane granice z powodu emerytury Białorusi to bardzo często po raz 0203. kolejny próbują się także granica się dostać do Niemiec i w Polsce składają wniosków azylowych nie mamy do czynienia z sytuacją taką, że osoba, która przekracza granice od razu też na Straży Granicznej tam składa wniosek azylowy z drugiej strony patrząc na polskie zobowiązania prawne w tym na art. 53 szósty konstytucji RP polskie władze powinny umożliwić tym osobom niezależnie od tego czy przychód ulega przerwaniu granice złożenie wniosku azylowego, ale tutaj ta chęć i pierwszy krok mają być dokonane przez właśnie azylant czy osoby szukającej tej ochrony narodowej natomiast obowiązkiem strony USA polskiego umożliwić im złożenie takiego wniosku, który wchodzimy naprawdę w szczegóły dlatego, że jeżeli Polska ustawa, która definiuje w jaki sposób były azylant może złożyć wniosek o ochronę celną w Polsce mówi o tym, że ten jest musi być złożony z jednostek Straży Granicznej, więc jeżeli np. osoba przyjęta, w którym Polski od razu stawia na granicy bez przewieziono ją poprzez placówkę Straży Granicznej to wg prawa tam nie ma w ogóle możliwości złożenia wniosku z nowego języka zrobi może być złożone tylko łącznie już Straży Granicznej my oczywiście stać będzie musiał poinformować tę osobę musi to wnioski przyjąć niestety jest trochę informacji o tym co się dzieje obecnie wiązka Straży Granicznej i jedno rzeczy ochroną jako organizacje pozarządowe powinniśmy starać się i namawiać jest to, żeby właśnie ta sprawa była respektowana, a z czego wynika to, że ludzie, którzy chcą dostać się do Niemiec nie mogą złożyć czy nie chcą składać wniosków w Polsce obecnie się szczerze w większości przypadków jest pani uchodźcy w większości przypadków są to osoby, które chcą się dostać do Niemiec z powodów ekonomicznych, więc mają nadzieję, że po pierwsze w Niemczech trap prawo azylowe będzie bardziej liberalne będą będzie mniej szans na utrzymanie tam zgodę na pobyt będzie większa po drugie, mają rodziny mają czy mają znajomych którzy, którzy wiedzą, że ich w jaki sposób obejmą ochroną pomocą co w przypadku Polsce w Polsce bardzo mało diaspor z krajów, z których pochodzą migranci, więc jest to pomysł zrobiłam i nim możliwa po trzecie teraz widzę, że w Niemczech jest o wiele wyższe pomoc socjalna dla migrantów i uchodźców w Polsce ta pomoc bardzo bardzo niska czteroosobowa rodzina, która otrzymała w Polsce ochronę międzynarodową i mieszka poza ośrodkiem dla migrantów uchodźców otrzymuje w Polsce w zeszły wysokość 1800zł na czteroosobową rodzinę miesięcznie, która ma stać na wszystko na obecność krzyża to oni są żadne fundusze, które dla osób, które podejmują tak gigantycznym ekonomicznych z kimkolwiek zachętą do powstania w Polsce, a także do najważniejszych funkcji takich przejrzeli i migrantów złożył wniosek zrobi w Polsce później doszło do Niemiec to na podstawie prawda słoń europejskiej taka osoba zostanie zawrócono do Polski jako pierwszego kraju, które ten wniosek rady są złożone i migranci doskonale wiedzą dlatego chcą ten pierwszy związek zawodowy złożyli w Niemczech, a z punktu widzenia prawa Międzynarodowego i obecnego statusu poszczególnych konfliktów nadal jest także każdy, kto czeka np. Syrii ma prawo do azylu czy to zostało już zindywidualizowany każdy ubiegający się o azyl musi udowodnić swój osobisty przypadek pot z kawą prawa uchodźczego jest procedura nadania zsuwać c, czyli pan kreską trafić w statutach mniejsze, która jest procedurą indywidualne to znaczy każdy przypadek Spasa rozpatrywane osobno i każdy przypadek jest rozpatrywane na podstawie tych dowodów, które przedstawia, a znam się osoba starająca się o ochronę międzynarodową, więc ciężar dowodowy ciężar dowiedzenia tego, że osobie jest prześladowana kraj pochodzenia spoczywa na właśnie temat Rancza w przypadku masowych kryzysów, choć takie Serie 2013 aż 15, kiedy np. Libanu, gdzie bardzo pan pracuje dotarło w ciągu 2 lat 1 000 000, choć z serii oczywiście nie ma możliwości przeprowadzenia w każdym z nich indywidualnego wywiadu i dość długotrwałe procedury sprawdzające czy to co ten nazywam mówi o przygotowanie do kraju i w tym momencie oczywiście rejsie wówczas tym uchodźcom status 2 wybuchy zbiorowego pilnować chodzi, gdzie i, jeżeli osoba spełnia pewne kryteria to założenia powinna otrzymać ochronę narodową chyba naprawdę jest zaangażowana była zaangażowana przed przed przed ucieczką np. zgodnie z ludzkość, ale w przypadku Polski i obecnego napływu migrantów od no nie mówiły o uchodźcach zbiorowej mówimy tej o osobach, które musiały dłonie udowodnić swoje prześladowania w kraju pochodzenia, który pewne kwestie, żeby się czy Polska ma zdolność instytucjonalną, żeby takie wnioski przyjąć przypadać odpowiednio o napad dawać naprawdę dokładnej wiedzy już analizować, a po drugie, by zaczną się pojawiać na polskiej granicy sytuacje dość jednoznaczna, dlatego że inna jest sytuacja, choć z syryjskiego, który np. ucieka przez Białoruś do Polski z Libanu, gdzie wiadomo my także jako PCPM pracujące bana wiemy, że większość uchodźców syryjskich docent do Syrii nie ma możliwości powodu soli będzie albo aresztowana albo czas na świat wojsk do wojska syryjskiego albo dzięki śladu ogólnie będą ofiarami prześladowań, a zapewne jest inna sytuacja prawna osoby, która wsiada do zysków Damaszku samolot syryjskiej by białoruskie chcą po prostu miejska na lotniskach syryjskich przed kontrolą paszportową jest kontrola służb bezpieczeństwa, czyli służba bezpieczeństwa wojsko się taką osobę wypuścić to oznacza zakładam, że aktywnego prześladowania osoby jednak obecnie zwany syryjskiej bezpieki nie ma i tutaj już naprawdę jest jest ostatnia taka osoba czy wniosek o status uchodźcy w Polsce jest przecież prosto z Damaszku Paweł Janas znowu to wszystko jest rozpatrywane na poziomie zwane tutaj bardzo ciekawą sytuacją to Afgańczycy, a ja słyszę nie ma wątpliwości, że w Łęczycy do polskiej granicy dotrą do tego, że na świadka i Azji środkowej tak jak Uzbekistan Tadżykistan nie chcą u siebie afgańskich uchodźców i jeżeli to co będzie się na ich terytorium pojawią się zapewne tak czy inaczej było otrzymają oni zachęt, żeby wygrywać dalej na tej właśnie te naturalne kierunki migracji Białoruś to indywidualne podejście ma też drugą stronę oznacza ono oznacza, że kraj przyjmujący w tym wypadku Polska może uznać na podstawie dokumentów również telefonów prawda może uznać, że dana osoba jest zasługuje na status uchodźcy i wtedy takiego człowieka nie przyjąć to w końcu każdy kraj ma suwerenne prawo podejmowania decyzji jakich imigrantów zarobkowych chce przyjąć jakich nie czy w takiej sytuacji również ludzi, których państwo polskie nie chce może gdzieś deportować w Polskim prawie nie ma nie ma definicji deportacji jest jest doprowadzenie do granicy albo Polski albo kraju pochodzenia i tutaj mówimy o 2 krytycznych latach pierwsza, gdy 2015 roku miała miejsce masowa migracja osób przez Grecję, bo mięso czy dzieli się większość podawali uchodźców syryjskich, ale na zostaw tak osobny temat to przedstawiciele mediów, którzy byli nam się na granicy grecko o macedońskiej windowanie mówili o stosach palono dokumentów na pewno nie możemy dopuścić do tego, żeby w, jaki sposób stworzyć zachętę do migracji przez granicę zewnętrzną Unii Europejskiej bez dokumentów czy tak dzisiaj kasownik jest nielegalna, ale Grecy bez dokumentów stworze nie są dość skomplikowana sytuacja też nie będzie wiadomo, kto jest osobą z tego kraju pochodzi i będzie możliwość wysłania takiej osoby bez bardzo bardzo długo trwały ustalenia tożsamości w wielu przypadkach Polski możliwe, tym bardziej też będzie wiadomo czy stosowanie stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa nowego czy bezpieczeństwa społecznego, aby już jest np. tego typu sytuacja zagrożenia ze strony wirtualnego, choć stanowi wyłączenia na podstawie konwencji natomiast dotyczący statusu uchodźcy 100 siedemdziesiątego pierwsze roku zarówno pod kątem nadanie takiej osobie statusu uchodźcy jak i odprowadzenie takiej osoby do granicy kraju z tego przybyła tutaj w tym przypadku Białoruś z drugiej strony jest bardzo skomplikowana sytuacja pod kątem odsłania migrantów na granicę białoruską, dlatego że te informacje, które docierają do nas wskazują na to, że część migrantów może być lokowana przed powrotem na w głąb terytorium Białorusi przez służby ruska a bo częściowo zmuszona częściowo własnej woli po raz kolejny podejmuje próby nielegalnego przekroczenia granice instrumencie mówimy o 3 oczka taki postęp obrotowych drzwiach, że wniesione Polska będzie postacie takie osoby granice, a wraz z osobą nowo próbuje próbuje przedostać się na stronę polską, więc w tego typu przypadkach wydaje się najbardziej prawidłowym rozwiązaniem byłoby wielką jest możliwość określenia, bo te są osoby, a dostanie tej osoby do kraju pochodzenia i tutaj takie loty zaczynają się odbywać jest cały czas mało, ale jest to wydaje się o tyle preferowany kierunek Dash wyjmujemy te osoby z niesamowicie cynicznej brutalnej gry którą, którą władze Polski prowadzą obecnie dziennie klienci stają się amunicją w de facto informacje wojny pomiędzy Białorusią, aby granicą europejską i jeżeli będziemy mogli w sposób humanitarny już swoich domów wydaje się, że to będzie jeden z bardziej rozsądnych rozwiązań natomiast tutaj krytycznym elementem jest to, że ludzie muszą dokumenty na pewno możemy stworzyć sytuacji, gdzie będą tych, gdzie zachęta w jaki sposób stworzona, żeby ludzie migrowali przez granicę bez dokumentów, tym bardziej że oni się tych nagrań do Białorusi o treści zwane paszporty wizy białoruskie, więc nie możemy zachęcać do sytuacji teraz czy te dokumenty będą niszczone na terytorium już tutaj też pytanie o odpowiedzialności o możliwe konsekwencje dla reżimu białoruskiego, bo wspomniał pan o cynicznej grze czy istnieją regulacje prawa Międzynarodowego, które mogą tego rodzaju rozgrywki ograniczyć albo grozić jakimiś konsekwencjami za ich prowadzenia przez Komi znaleźć mechanizm, który na chwilę obecną miałby nie realny wpływ oprócz jeszcze bardziej dotkliwe sankcje ekonomiczne wobec wobec Białorusi nawet wstrzymanie tranzytu dobry czy czy zakupu różnego rodzaju produktów, która Białoruś to właśnie produkuję rzeczywistości pochodzi z krajów pamiętajmy też, że VAT przez Białoruś przechodzi bardzo się cała ropa, kto jedzie do Polski więc, więc różnego rodzaju bardziej pogłębione sankcja ekonomiczna miałaby także negatywny wpływ na polską gospodarkę czy nasza gospodarka litewską natomiast po pierwsze, kondycja 900 pięćdziesiątego pierwszego roku już już na samym początku włącza wzajemności to znaczy większości relacji dyplomatycznych mówimy o zasadzie wzajemności wydaje się naszego ambasadora obywatelami naszego ambasadora natomiast właśnie działania w zakresie uchodźcę są wyjęte z zasady wzajemności, czyli to co robi i Białoruś wobec Polski na podstawie konwencji na Polskę nie powinna nie może się odpłacać tym samym jak miejsce debata w formule ary, a na forum rady bezpieczeństwa taka nieformalna debata na temat sytuacji i na granicy litewsko-białoruskiej polsko-białoruskiej czy też debata przeniosła się pan wątpię, dlatego że dlatego, że wiadomo, że zaraz za Zacha były szóste Rosja, która jako kolejne rezolucje zawetuje, a nawet byli zawetowała podstawę cen oraz Łucja zmieni Wysokiński zmieni i teraz są podejmowane działania dyplomatyczne mające na celu zapobieżenie wysyłanie migrantów z krajów pochodzenia przez Iraku, ale przenoszą częściowy skutek tego nam przez rząd iracki w ostatnich dniach wstrzymał loty na Białoruś, a nawet ci, którzy chcą się dostępne było byśmy mogli podać z przesiadką np. w Stambule czy w innych dużych partiach środkowych, a mają oni mają paszporty mając ważną wizę białoruską de facto nie ma nie ma powodu, żeby zatrzymać pozwoli dotrzeć na Białoruś na bazie regularnych rejsów poza tym Białoruś także podpisała porozumienia o ruchu bezwizowym z Pakistanu z Egiptem i innymi krajami więc, że nawet napływ migrantów z Iraku by się zatrzymał to wyższą kolejne samoloty z Pakistanu, a co jest bardzo niepokojąca to podobno te czartery z takiego Pakistanu by można oddawać mińską, żeby nie podburza, acz ludności miał białoruskiej, ale mamy do grudnia albo Wrzeszczu, więc już prawo patrzy na polskiej granicy są tutaj bardzo trudna i i dasz pytanie czy budowanych już górną granicę z Pomorza, ale na razie jesteśmy w takiej sytuacji tego muru niemalże z dnia na dzień migrantów z coraz więcej i wydają się zespół z organizacji pozarządowych powinna walczyć o 3 rzeczy po pierwsze o to że, aby te osoby, które powinny zacząć w Polsce ochronę międzynarodową czy uchodźcy, aby mogli oni na terytorium Polski złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, jeżeli nie chcą projektory w tym momencie jest procedura odesłania, ale te osoby, które podjęły się nawet nielegalnej migracji, ale po to, aby, aby uciec ktoś przyszedł syn kraju, żeby one mogły w Polsce złożyć wniosek o radę narodową dlatego m.in. że myśleli nasi rodacy Polacy byli w milionach kursami innych krajów świata czy po sześćdziesiątym ósmy roku czy podczas Solidarności, więc tą pomoc, którą masz newsa otrzymali w innych krajach no ci najbardziej potrzebujący powinien otrzymać w Polsce po drugie, mówiąc między nimi także bardzo szczegółowo prawo unijne dyrektywy parlamentu rosyjskiego radę z 2013 roku te grupy najbardziej zagrożone, czyli dzieci dzieci bez opieki osoby starsze kobiety wciąż muszą otrzymać odpowiednią pomoc, jeżeli się dotarły na polskie na polskie na polskie terytorium oczywiście kwestie zapobiegania nielegalnemu przekroczeniu granicy są paradoksalnie to z sobą regulowane prawnie, ale mówimy już od osoby, które są na polskim terytorium np. prawo unijne wymaga od krajów członkowskich temat polskiej, że jeżeli jest migrantów, który jest czeskim poniżej osiemnastego roku życia to taka osoba powinna otrzymać reprezentanta prawnego w momencie, jeżeli są dzieci bez opieki to o takiej reprezentant prawny domyślam się, żeby wystąpiliśmy o jego tymczasowym ochrona, gdyż podstawowym priorytetem tego typu zabezpieczenia najlepszych interesów dziecka także inne osoby czy śpiące ochronę po trzecie konieczna jest stworzenie naprawdę systemu ratownictwa system ratownictwa medycznego w granice, gdyż po pierwsze, tego wymaga od nas popsuł ludzka Solidarność humanitaryzm, ale patrząc z punktu widzenia etycznego to najlepszym prezentem dla Łukaszenki byłyby przypadki śmierci migrantów na polskiej granicy albo już połowę polskiego terytorium zresztą czy będzie mu powiedzieć centra swoim obywatelom, że postać chyba się po Unii Europejskiej Polska robi głową tak samo prawa człowieka jak ja jest, że są więc, o co walczyć nie musimy pokazać, że u nas inaczej i naprawy nie możemy się niż do poziomu Łukaszenki, więc stworzenie skutecznego systemu ratownictwa medycznego i ratowania osób z opresji, tym bardziej że nadchodzi zima jest wydają się z klubu prezydenta, jaką trzeba pamiętać, że każdy przypadek wymaga indywidualnego osobnego podejścia do rozpatrzenia Polska ma prawo chroni swoje granice Polska ma prawo decydować, kto na terytorium Polski wyjeżdża zostaje aktor nie natomiast są reguły, które mówią, że indywidualnie rozpatrzone przypadki wymagają ochrony to również trzeba brać pod uwagę co myślę, że rzecz jesteśmy troszeczkę w sytuacji takich niezbadanych wodach oceanu prawnego dlatego sza my nie mamy do czynienia z klasycznym kryzysem uchodźczym naszych granic jest to kryzys sterowane wykorzystywane i rozpoczętych przez władze kraju trzeciego bądź Białoruś jako akt nieprzyjazny wrogi wobec Polski Litwy, a więc tutaj zastosowanie na udawanie, że to taka sama sytuacja w przypadku kryzysu, gdzie z sąsiedniego kraju czeka ludzi przed prześladowaniem czy przed wojną domową to nie jest to samo da pamiętajmy też o tym, że konwencja właśnie osób słychać c, a także inne instrumenty prawa sądowego pozwalają na wyłączenie stosowania bardzo, że jeszcze zapisów ze względu na kartę ubezpieczenia zawodowego i np. w przypadku komisja Thomas słuchać chce jest zakaz zawracania osoby do granicy nie mówię o zasadzie tzw. Frączyk przekroczenia granicy do kraju mówiono, aby kasa sprzedawana, ale zawracanie przy nielegalnym przekroczeniu granicy są za wyjątkiem sytuacji spowodowanej czynnikami bezpieczeństwa czy bezpieczeństwa Narodowego także o tym mówią międzynarodowe pakty praw człowieka, które między zakazują wydania z kraju, ale znowu nie dotyczy to osób, które na terytorium kraju wjechał nielegalnie, więc pamiętajmy o tym, że prawo narodowe jest potężnym by w ciągu ostatnich 10 lat powstała bardzo duża ilość konwencji trafnie narodowych także prawo europejskich, które mają większą ilość wykładni i mówimy o 2 perspektywach w perspektywie prawnej perspektywy praw człowieka, gdzie dobro osób tych, które są na granicy praworządność poszanowanie praw człowieka w tym prawo do wzoru jest zdanie innych osób bardzo ważna, ale trud dla drugich osób tak samo ważne są kwestie bezpieczeństwa Narodowego kwestii zachowania wygrała 4 tereny Polski kwestia zachowania szczelności granicy Państwowej w nie da się rozgrywać przez wrogi Polsce leży na Białorusi to są 2 sprzeczne z dużym stopniu, ale 2 bardzo, bo dobrze opisane sposoby widzenia na obecną sytuację właśnie dajmy się, że mieliśmy taką naszą rozmowę rolnictwa i Polakami rosły rozpocząć od tego, żeby móc zgodzić, że są 2 sposoby słyszę to samo sytuacja może porozmawiania i godzenia się już czyni jakieś pół wspólnego byśmy wspólnie zgodzić realizować się, że takie pewne wspólne powinny być przede wszystkim ratowanie życia osób, która przekroczona granica i są w stanie zagrożenia życia przy granicy albo trochę głębiej pod koła polskiego terytorium po drugie, umożliwienie tym osobom, które w zwrócone terytorium Polski złożenia wniosku azylowego któreś kajak, kiedy nasi rodacy byli uchodźcami w krajach, a jeżeli te osoby są w stanie udowodnić uciekam przygotowanie pozwólmy im trzeba złożyć wniosek o zdrowy na nasze na naszym terytorium, a po trzecie objęcie szczególną opieką tych osób najsłabszych w tym dzieci i zastosowanie dla przypadku naprawdę i litery ducha prawa, a w tym m.in. do unijnego i danie im reprezentanta ustawowego, które by pozwolił zająć się im sposób szczególne i mając na uwadze przede wszystkim w przypadku dzieci osób wymagających opieki ich przede wszystkim teraz, a dopiero inne kwestie są wtórne oraz o tym, że oczywiście działania humanitarne wcale nie muszą oznaczać odrzucenia kwestii bezpieczeństwa Narodowego zdecydowana dziękuję bardzo, rozmówcą był prezes polskiego przy pomocy międzynarodowej Wojciech Wilk dziękuję bardzo, podczas zrealizowany przez chwilę to dalsze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE: NOWA EUROPA WSCHODNIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA