REKLAMA

Czy Chiny odchodzą praktycznie i teoretycznie od dogmatu wzrostu PKB?

Połączenie
Data emisji:
2021-10-18 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 7 Jakub Janiszewski przy nich przy mikrofonie z nami jest Marcin przychodnia z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobre dzień dobry będziemy rozmawiali o Chinach w kontekście zmian klimatycznych w kontekście czegoś co się niezbyt wesoła nazywa szóstym wielkim wymieraniem, czyli chodzi o ginące gatunki i różnorodność bioróżnorodność, które niedawno poświęcono szczyt w roamingu właśnie w Chinach to jeszcze miał ponoć bardzo obiecujące charakter, Rozwiń » zważywszy na dotychczasowe podejście Chin do klimatu i takich sygnałów, że Chiny będą na klimat z większą uwagę patrzyły jest więcej Chiny zwiększą wsparcie dla krajów rozwijających się w rozwoju Zielonej niskoemisyjnej energii i nie będą budować nowych projektów energetycznych zasilanych węglem za granicą taką sieć 5 w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ w nowym Jorku jest oczywiście o tyle ważne, że lada moment zaczyna się szczyt klimatyczny Gazdą i tutaj będzie oczekiwanie pewnych może bardziej śmiałych deklaracji odnośnie ochrony środowiska i redukcji emisji gazów cieplarnianych zobaczymy jak też Chiny w tym Glasgow się zachowają, ale to wszystko trzeba odnosić oczywiście do znanej dobrze polityki i czyszczenia wizerunku niekoniecznie zmiany w praktyce i toteż warto sobie zadać pytanie jak te deklarację jak te działania na arenie międzynarodowej przekładają się na rzeczywiste akcja może zacznijmy od takiej bardzo przyziemne sprawy, czyli od rozpędzającego się czy już może trwającego kryzysu energetycznego tzw. blackoutu wymuszonych po prostu brakiem paliwa brakiem surowców, które już następują w Indiach, ale w Chinach zdaje się też tam ceny węgla chyba rosną, więc trochę tak trudno pożenić w tym sosie z 5 opowiada w aktach rosną to, więc bardzo szybko i bardzo mocno to rzeczywiście niespotykany sposób i tamtych ten przykład czytać ten fakt, że wzrosną ceny węgla brak tego surowca powoduje jednocześnie konieczność po prostu ograniczanie dostaw prądu nie ma się gotowy plan produkować na ten dobry przykład na to jaki to jest wyzwanie dla wsi władz chińskich z 1 strony właśnie to stosowanie się zmian klimatu podjęcie działań na rzecz ograniczenia emisji chociażby co 2, a z drugiej strony pokazuje, jaką ostrożnością trzeba traktować deklarację tam dotyczący właśnie czy to oni i nie ubrane czy też zmniejszenia udziału w ogóle wstrzymania udział Chin w budowie nowych elektrowni węglowych poza granicami Unii, bo dusza rozróżnienie zrobić to sieć 5 zapowiedział podczas zgromadzenia ogólnego czy też deklaracje dotyczące bioróżnorodności do powołania specjalnego funduszu uli, których intencje są dla państw rozwijających przeznaczyć pieniądze na zachowanie gatunków to co właśnie wydarzyło się w oczach szczytów w kominku ostatnio ta zapowiedź to są za punkty obie te zapowiedzi są właśnie 1 jak w rodzaju sensu są daleko idące deklaracje, na które społeczność międzynarodową bardzo liczyło od Chińczyków i Fred silna teraz właśnie w jakby dostarczają tak, prezentując się oczywiście państwo, które i ma ochronę klimatu szeroko rozumianą wysoko wśród swoich celów i jest właśnie otwarty na to, żeby w ramach tej społeczności międzynarodowej współpracować i czy tak będzie do końca to jest inne pytanie dźwiga wniosek nie będzie to wiemy dostał został zaproszony, ale od bardzo długiego okresu czasu już nie wyjeżdża z kim ten z wizytami zagranicznymi nie pojawia się gdzieś za granicą z różnych przyczyn natomiast jego pan nie będzie, ale tak na co wskazują obecnie negocjatorzy chińscy i to, o czym dyskutuje no to podejście jest raczej wstrzemięźliwe tak Chińczycy też z 1 strony pewnie to jest jakaś taktyka negocjacyjna Chińczycy jeśli sięgniemy wcześniej w przeszłość jeśli inne zbliżone negocjacje porozumienia paryskiego to tam też podejście było bardzo wstrzemięźliwe, zwłaszcza dotyczą czy prosić próbowali wskazywać na te różnice dotyczące państw rozwiniętych rozwijających się w tej chwili jeśli chodzi o klęskę no to ten, próbując też do sceptycznie podchodzono wkład redukcji emisji i związanych z metanem mówi co to jest też kolejnych wypraw etap po co 2, które społeczność międzynarodowa buduje tutaj kolejna gra w produkcji ograniczenia nadążyć i porozumieć co do tego to Chińczycy są sceptyczni także w kontekście klęsk, więc nowym trzeba powiedzieć, że dla innych działania ochrony klimatu mają takie 2 główne cele czy nie to zwiększenie konkurencyjności gospodarki, bo cały temat ochrony środowiska oczywiście jest kwestia też rozwoju gospodarczego nowych technologii i sposobów spalania ekologicznego tak dalej itd. jak i gospodarki śmieciami i cały wielki sektor nowoczesnych technologii 10 są też swoją gospodarkę też w ten sposób rozwijać i właśnie widzą w tym sektorze jeden z motorów wzrostu druga kwestia to jest ten to co się dokonało wszystkim było bardzo widoczne podczas dziewiętnastego zjazd partii, czyli pewne przełożenia akcentów w wewnętrznych na odejście z nami retoryczne odejście, bo prawdziwe być może za chwilę porozmawiać od tego dogmatu, bo PKB wzrostu PKB, który w Chinach system jest 1 bardzo instrumentem politycznym gospodarczym, ale generalnie polegającego na rozwoju Chin przez rozbudowę tak przez inwestycje infrastrukturalne głównie mieszkaniowe ten po kredyt, który summa summarum miał się przykładać przekłada się przez wiele lat na wzrost PKP 19 zjazd partii sieć 5 ogłasza ta jest w tym momencie re en może nie tyle ryzykujemy wzrostu PKB, bo to oczywiście nie, ale kładziemy większy nacisk na wolę ludności chińskiej podstawy ich i lepsze życie tak w tym sensie jednym z elementów tego jak partia pochyla się nad Chińczykami w tej chwili jest właśnie to poczucie no katastrofalnego stanu środowiska, jakiego ten rozwój PKB wszystkich tych ostatnich lat prowadzi ex partia musi mieć tego świadom partia stara się zmniejszyć negatywne efekty czegoś co sama wcześniej oczywiście zalecała i sama wcześniej wprowadzono i to, czego zaczęliśmy o tym braku energii to też jest jeden z elementów, który pokazuje że, że ten ta retoryczna zmian no tak naprawdę w rzeczywistości ona jest bardzo trudna przez przeprowadzenia ze względów strukturalnych po prostu tutaj warto może w kontekście kuligu przywołać ten to miejsce, w którym doszło do konferencji, w którym mówiono bioróżnorodności to jest w pobliżu dużego jeziora, które nazywa Bianchi, które przez wiele lat właśnie funkcjonował jako takich jak taki kolektor ścieków tam woda jest poza klasowa tak jak sobie dzielą jakość wody na 5 klas tak Bianchi było właśnie poniżej klasy piątej, ale pobudowano nową, ale oczyszczalnię ścieków no i teraz trochę przesunęła zdaje się jakość wody w stronę klasy czwartej wszyscy się z tego bardzo cieszą, ale tak to nie znaczy, że to jest woda zdatna do picia czy w ogóle do kontaktu z takim człowiekiem, więc można zadać pytanie czy to nie będzie też właśnie taka próba ożywienia gospodarki przez tego rodzaju przedsięwzięcia infrastrukturalne właśnie oczyszczalnie ścieków choćby tak tak to jest jedna z tych elementów właśnie rozwoju konkurencyjności gospodarki no to co zakładają plany gospodarcze chińskie pięcioletni dłuższy to jest właśnie oparcie rozwoju szukali nowego modelu rozwoju prawda, bo ten poprzedni się stopniowo wyczerpuje na szukanie tego modelu właśnie w nowych nowoczesnych technologiach w tym ochronie środowiska to tak to będzie jeden z elementów oczywiście ten przykład z budową oczyszczalni tego, że w tej chwili po okresie statystyki, które mówią, że to woda stan tej wody jest lepszy nic nam to jest też charakterystyczny element prowadzenia polityki, bo mamy też jeśli spojrzymy na skok na emisję wartą władze chińskie, wprowadzając każdorazowo coraz wyższe limity emisji co 2 zalecenia dla poszczególnych prowincji co do zaprzestania inwestycji określonych sektorach czy w ogóle limitów emisji określonych sektorach, ale potem kontrolę przychodzą pokazują, że części prowincji część władz lokalnych tak naprawdę nie stosuje się do tego albo stosuje się w ograniczonym stopniu nadal, planując np. inwestycje w sektorze Węglowym i robi tu z 2 powodów 1 taki jest po prostu czasem nie ma wyboru, żeby utrzymać, żeby utrzymać produkcję w określonym w limitach nie ma i dostarcza prąd nie ma innego może nie ma innej możliwości, a z drugiej strony no też by władze lokalne są świadome tego, że pomimo całej retoryki o odejściu od 1000 wyprawek tak dalej nadal są rozliczane z wyników to właśnie wasza trudnych czasach po kryzysowych czasach to zatrzymajmy politycznie, którzy zaczynają wrócimy po informacjach z 13171324 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Marcin przychodnia z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmawiamy o tym jak też Chiny mają do tych wszystkich deklaracji, które same przedstawiają, czyli deklaracji przestawiania gospodarki na bardziej zielone tory odchodzenia od węgla odchodzenia od paliw kopalnych dbałości o oś szeroko rozumiane środowisko wspomnieliśmy przed informacjami o tym jak też wyglądają zobowiązania rozmaitych regionów czy Chin chińskich przedsiębiorstw względem redukcji emisji gazów cieplarnianych jak wygląda rzeczywistość się zastanawiam ile w te rozbieżności to jak to się rozjeżdża jest też związane w ogóle samym pomysłem na państwo chińskie, czyli z tą centralizacją, która właściwie postępuje znaczy, że to też dokłada się do do dotychczas pod związanych z niemożnością przestawienia gospodarki na bardzo zielone tory no to jest tak to dwojaki charakter trochę, bo z 1 strony oczywiście władze centralne, kierując się tymi cechami, których wcześniej mówiłem, czyli konkurencyjnej gospodarki czy stabilizacja społeczna pewno jak działania na rzecz środowiska jako pewien element legitymacji władzy nad próbują narzucić tak próbują narzucić te limity i egzekwować od władz prowincji od firm jak dostosowanie się do nich z tego co też, jakby stąd też te braki prądu prawda, bo nic stąd też często brak ogrzewania zimą, bo gazu nie ma, bo jest za drogi, a elektrownie zamknięto albo przeniesiono węglowe takim to to jest z 1 strony, więc tutaj egzekucja i też następuje z miejsca oczywiście to jest wydawane też tego na ile w poszczególne władze prowincji są w stanie się by na tak postawić tak to też kwestia pewnych zależności układ wzrostowy partii, które jak wiadomo jest teraz też trudny moment przesilenia przed wyborami z nowych władz w przyszłym roku i toteż jest ten element, który gra rolę stabilizacja przede wszystkim jest istotną też mieliśmy mamy mieliśmy wczoraj dzisiaj oba wyniki czy te wzrostu gospodarczego za trzeci kwartał prawda, które są niskie mamy problemy są mieliśmy oczywiście o energii i w dostawach prądu, ale oczywiście mamy też problemy związane z sektorem nieruchomości, które ten wzrost napędza w dużej mierze brak tej, a w tej chwili w no i nie bardzo sobie radzi, czego symbolicznym przykładem jest spółka Grande i problemy, a więc jest tutaj myślę, że rzecz, że będziemy mieli taką dyspozycję po stronie chińskiej i głównie retorycznego prezentowane jako państwo, które stoi w awangardzie czy dostosowuje się do konieczności zmian, ale te cele, które już Chińczycy sobie postawili one są dość odległe tak to szczyt emisji co 22000 około 2030 roku to są oczekiwania, że nikt się potwierdzą to będzie właśnie w 2030 dokładnie, a samo jak rezygnacja z udziału węgla emisji do 2060 rok tak do tego czasu to są to znak to są też wygodne dla partii, które pozwalają manewrować tak pozwalają przede wszystkim doczekać wyborów 20001602. roku to drugie pozwalają też doczekać bardzo ważnej rocznicy w 2049 roku tu, gdzie wg propagandowych deklaracji oficjalnych deklaracji i państwo chińskie w skrócie upraszczając mocno, ale ma stać państwem rozwiniętym i oczywiście pod przywództwem komiczny partii Chin i ten cel oczywiście dużo ważniejsze niż cel na jakiś neutralności Węglowej czy czy działania na rzecz klimatu, więc tortu jest duża swoboda manewru dla dla Chińczyków jak takich dla dla dla celów związanych z ochroną środowiska, ale równocześnie trzeba sobie chyba zadać pytanie na ile to co się wydarzyło chińskiej gospodarce w ciągu ostatnich kilku dekad, czyli ten postęp w gigantyczny wzrost gospodarczy na ile to faktycznie stało się już odczuwalne i dojmujące dla samych obywateli zresztą zniszczenie środowiska naturalnego wspomnieliśmy o tym, że dam, ale rozum to nie jest jedyne takie miejsce, a może nawet tam właśnie wydarzyło się coś pozytywnego można było zorganizować tam w pobliżu konferencji prawda natomiast domyślam się, że są takie miejsca w Chinach, które są właściwie już w kategorię miejsc objętych klęską ekologiczną oczywiście oczywiście to jest tabu jedna z tych elementów, dla którego temat w ogóle ochrony środowiska został przez partię objęty gdzieś w okolicach 2012 trzynastego roku na poważnie tak wszedł do dokumentów partyjnych mieliśmy 19 zjazd partii jak wspomniałem właśnie te cele już nie koncentrujemy się tylko na rozwoju przede wszystkim, ale także na potrzebach ludzi także te potrzeby własne jednostek potrzeb jest w możliwość życia w środowisku, które nie skraca życia przez zanieczyszczenie powietrza wody gleby itd. no no to prawdą 2 grudnia 2012 trzynasty roku to jest ten szczyt chińskiego smogu tak, w który ogarnia miasta może nawet nie tyle sam szczyt mogą, bo albo jako takiego, ale czy to też pewnej poczucie pewnej debaty w miarę miarę publicznej w Chinach tak kontrolowane, ale jednak, jakby tego niezadowolenia społecznego z tego, że poziomy zanieczyszczeń są katastrofalne tak momentami dochodziło do PL 2 pół powyżej 1000 w tych dniach w tym czasie, że w Pekinie również tego de pamiętam to z własnego doświadczenia i ten teren by to nie widocznej i przełożyło się właśnie ona na niezadowolenie społeczne, które oczywiście partia musi jakoś się pod uwagę osób to jest istotne też dla dla niej jako taki, żeby te potrzeby klasy średniej, na których przecież chce wspierać wzrost gospodarczy w tej chwili, którą chce nakłaniać do tego, żeby upraszczając rodziła więcej dzieci prawda, której marzy, o której chce troszeczkę regulować rynek pracy brzmi to wszystko mówi dyrektor to ma być jakiś element teraz wzrostu chińskiego zamiast tego ślepo rozbudowy autostrad, który nic zjeść albo mieszkania dwu budynków, które potem trzeba wyburzać nikt nie chce kupić, bo nie ma za co kupić no w tej chwili ma to być nas właśnie ten kierunek wzrostu, więc jeśli przynajmniej jeśli władze chińskie partia chce z nami udawać, że tak jest rzeczywiście to musi podjąć pewne działania i podejmuję taka z drugiej strony korzysta na tym przez własnych analiz konkurencyjności rozbudowy inwestycji w noc na świecie prawda, a także w Polsce oraz Chińczycy inwestorzy inwestują sądzę, że sektor ochrony środowiska, więc istotą jest to jest taki mechanizm dwukierunkowy w czy, gdybyśmy mieli się tak zastanowić nad tym co możemy usłyszeć w Glasgow poza tym co już teraz dziękuję powiedział poza tym, że pewnie będą jakoś chciał się dorzucić finansowo do rozmaitych przedsięwzięć w organizowanych przez ONZ to właśnie, czego możemy się spodziewać no myślę, że możemy spodziewać kolejnych zapewnień o tym do rozszerzenia tego co zostało powiedziane jak i utrwalenia tej daty 2030 jako szczyt emisji co 2 na tak osiągnięcie piku i potem od tego momentu już teoretycznie, zakładając schodzenie z emisją dwutlenku węgla w prawdopodobnie też za deklaracje zmniejszenia konsumpcji węgla w ogóle 2026 roku i nawet gdy to chyba, że to są takie elementy, które jeśli chodzi o samą emisję będą na innej mogą mu się pojawi tak ja słyszałem wszystkich, żeby dokończyć nie będą chcieli tutaj już wychodzi do przodu z tym, iż nigdy w tym mieście finale też ten element wizerunkowy tu będzie grał rolę, więc coś zaprezentują wspomniałem o tym, że to co będą pewnie te kwestie dotyczące emisji jak wspomniałem o pytanie tutaj raczej podchodzą do tego sceptycznie na zresztą, traktując to raczej jako element znowu presji ze strony państw rozwiniętych głównie Stanów zjednoczonych objęcie metanem no bo 9 metan redukcji emisji metanu do atmosfery i więc to, żeby tego typu tego typu rzeczy, ale nie spodziewał się tutaj konkretnie, jaki daleko idących deklaracji znowu ze strony niskich, a ciekawi mnie jednak, że już tak jesteśmy przy nim przy tym co Chiny zapowiadają czy fakt, że mówią o tym, że nie będą budowały elektrowni węglowych poza granicami Chin przekłada się jakoś na to co będzie się działo w granicach Chin to znaczy tam dalej będą powstawały elektrownie węglowe w oczywiście tak dostają i na szeroką skalę wspomniałem, że z tych emisji c 2, kto 2030 roku dopiero jest do tego czasu Chińczycy będą tam ile mogą tak powinna u siebie tak czy, a zwłaszcza zimą mówiliśmy kilkakrotnie w tej rozmowie o problemach z produkcją prądu zwyczajnie i długi, a to też rozbudowują tak powstaje w Chinach bodajże teraz 14 nowych traktorów niż na 40 istniejących, ale wszystko jest mało, kto to w tej chwili jest zapotrzebowanie na węgiel w Chinach Chińczycy negocjują nowe kontrakty z dostawcami, których wcześniej w ogóle nie nie myśleli RPA Mozambik prawda odmówili import węgla z Australii, który wcześniej względów politycznych trzymali w po prostu szukają dostępu do węgla na wszelką cenę tak umożliwiają kredytowanie dla najbardziej najbardziej wybiega myślą wymyślnych innych inicjatyw dotyczących wydobycia węgla w Chinach nagle jest możliwość kredytowania i proszę bardzo, można tu wydobywać i żeby było więcej więc, więc tak tak np. do samych Chinach dopóki ten proces restrukturyzacji gospodarczej nie będzie postępował dalej to węgiel jest i nadal głównym paliwem jeśli chodzi o produkcję energii, która to jest głównym źródłem też no oczywiście upraszczając produkt by wzrostów gospodarczych, ale sytuacja z tego co pan mówił w gruncie rzeczy rozpaczliwa no trochę tak tak czy rozpaczliwa w tym sensie nadal jest pełen etat aktor to jest inna jednych ta kwestia zmiany struktury no i postępuje powoli, więc zawsze i zwłaszcza teraz nakłada się to też zmiana pora roku prawda zbliżające się zima czas z tym ten wektor jest potrzebny nie tylko do produkcji elektryczności, ale w ogóle do ciepła po prostu do używania w no i infrastruktura gazowa nadal jest słabo rozwinięta jest test ten gaz też nie jest taki tańszy, a ceny rosną obecnie w ogóle jest to wszyscy wiemy w tej chwili tendencja jeśli chodzi o surowce jest wzrostowa i znowu to wszystko powoduje, że Chińczycy nie są w stanie tego zrobić tekst od razu też no i w wyniki gospodarcze te są trudne sytuacja gospodarcza samych Chinach, więc też tutaj nie mają motywacji, żeby rodzice oraz dziękuję bardzo, mi Marcin przychodnia przepraszam Marcin przychodnia z polskiego jest w administracji w międzynarodowych był z nami trzynasta 36 za chwilę informacji w połączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA