REKLAMA

Nowy raport - wzrosła liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie

TOK360
Data emisji:
2021-10-18 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
TOK 360 gościem TOK 360 jest prof. Ryszard szarfę belkę Uniwersytetu Warszawskiego członek polskiego komitetu europejskiej sieci przeciwdziałania ubóstwu dzień dobry dzień dobry właśnie Polski komitet europejskiej sieci przeciwdziałania ubóstwu opublikował dane, które rano przytoczyło WP PL 2020 w ubiegłym pandemicznym roku liczba obywateli żyjących w skrajnym ubóstwie zwiększyła się od 378 000 osób odczuły to głównie dzieci najstarsi 15 prawie 16 nawet milionów Rozwiń » Polaków żyje poniżej minimum socjalnego i ja miałbym do pana profesora na początek prośby o zdefiniowanie tych 2 pojęć skrajnego ubóstwa minimum socjalnego są to formy bóstwa Statystycznego, czyli używamy tych granic do tego, żeby określić skalę ubóstwa w społeczeństwie w gospodarstwach domowych no musimy zastosować tę granicę, żeby oddzielić tego, że gospodarstwa domowe, które są bogatych, które są nie ubogi i w Polsce przyjęło się, że skrajne ubóstwo jest granicą minimum egzystencji jest to taka kategoria wypracowana przez Instytut pracy i spraw socjalnych na początku lat dziewięćdziesiątych i ona obrazuje zawiera tylko potrzeby, które są związane z przeżyciem w dobrym zdrowiu i to w niedługim czasie stąd jest ta interpretacja, że to jest ubóstwo skrajne w tym sensie, że nie pozwala na nic innego niż tylko przeżycie przez krótki krótki okres w we w miarę dobrym zdrowiu biologicznym w przypadku minimum socjalnego w jego metodologia uwzględnia się koszyki trochę bardziej hojnie potraktowane koszyki przetrwania biologicznego w dobrym zdrowiu, ale przede wszystkim dodatkowo uwzględnia się w nim potrzeby związane z za uczestnictwo uczestnictwa w społeczeństwie np. transport np. rozrywka i coś co rozwiąże się z naszym życiem społecznym stąd też my nazywamy to ubóstwo wg czy to sfery niedostatku jak to już nazywa wg minimum socjalnego sferę zagrożenia wykluczeniem społecznym albo sferą wykluczenia społecznego, ponieważ no i tam są minimalne poziomy wydatków, które są potrzebne, żeby uczestniczyć społeczeństwo wiązać czyta mniej gospodarstwo domowe mniej niż ten próg no to wtedy jest zagrożone jego uczestnictwo w społeczeństwie chociaż, jeżeli jest ponad minimum egzystencji no to w przy, jeżeli chodzi o biologiczne przetrwanie to może nie mieć większych problemów, czyli skrajne ubóstwo będzie sytuacją wręcz zagrożenia życia zdrowia tak zdrowia przede wszystkim Ano cha zdrowie ważne dla życia więc, chociaż trudno mówić takim bezpośrednim zagrożeniu jak trudno tutaj teraz jakieś przykłady pandemia ratownicy jest także już bardzo bezpośrednim już zagrożeniem tego życia możemy zostać pozbawieni, choć pewnie jedność przekłada na drugie, że człowiek żyjący w skrajnym ubóstwie ma o wiele mniejsze szanse na zderzenie chociażby z pandemią szczególnie dotyczy osób bezdomnych, które również są w większości bardzo ubogie ze względu na to, że i ich przypadku to rzeczywiście może być zagrożenie bezpośrednie dla życia szczególnie przebywają miast w miejscach niemieszkalnych, gdzie są podatne na ataki innych osób i żyją bardzo skrajnych warunkach, ale akurat osoby bezdomne dzieci bezdomne nie są brane pod uwagę w tych badaniach GUS-u ze względu na to, że to jest badanie na gospodarstwach domowych, czyli takich rodzin, które gdzieś mieszkają, a nie w mieszkaniach ani w jakich instytucjach czy w ogóle przebywanie w miejscach mieszka i kim, więc sądzić ludzi, którzy żyją w skrajnym ubóstwie czy możemy jakoś określić co to są za ludzi, jakie oni są sytuacje czy też rozkłada np. pomiędzy regionami w jaki sposób czy może jest to kwestia miejsc po prostu, w których mieszkają wsi miast itd. przede wszystkim jest to związane z tym, że gospodarstwo domowe, a mają na wydatki to głos przedstawia to ubóstwo na wydatkach mają środki na wydatki z różnych źródeł, jeżeli to są głównie źródła o charakterze świadczenia owe, czyli rozmaite zasiłki, które nie są z ZUS wypłacane to wówczas zachodzi duża duże zagrożenie, że tak to gospodarstwo domowe będzie w ubóstwie skrajnym tak gospodarstwo domowe, które głównie utrzymują się ze świadczeń pieniężnych szczególnie tych nieskładkowych nie z ZUS-u są bardziej zagrożona, jeżeli chodzi o te z ZUS-u to bardziej zagrożone są gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, które utrzymują się głównie z rent i nie ma stan jeśli chodzi o renty to część częściowa renta jest dużo niższa niż minimalna renta emerytura i ciężko się z tych świadczeń utrzymać w to też związane z większym zagrożeniem bezrobociem w tych gospodarstwach domowych, ponieważ to też oznacza, że człowiek otrzymuje z zasiłku dla bezrobotnych albo jest utrzymywany przez kogoś w rodzinie stąd też zależność pomiędzy liczbą osób, które są utrzymywane w rodzinie, a tymi osobami, które tam zarabiają bądź korzystają ze świadczeń dlatego też nawet teraz po tych dużych programach rządu wsparcia rodzin rodziny z wielodzietne są bardziej zagrożona ubóstwem skrajnym niż inne rodziny w skrajnym ubóstwie żyją 2 000 000 Polaków i jakie oni mają perspektywy wyobrażam sobie, że chociażby sięgająca 6% inflacja jest dla nich kolejnym zagrożeniem oczywiście tak szczególnie, jeżeli nie nadążają za tą inflacją waloryzacja świadczenia, a tutaj wiemy, że rząd po raz kolejny zdecydował, że nie będzie podwyższał zasiłków rodzinnych czynione od 2016 roku są takie same, więc realna wartość spada podobnie ze świadczeniem wychowawczym również nie było ono zwiększone od początku jego wprowadzenia proszę sobie wyobrazić, że becikowe, które zostaną wprowadzone w 2004 roku bodajże nadal jest 1000zł, mimo że upłynęło tyle lat i wartość realna tego świadczenia jest dużo mniejsza, więc w naszym systemie polityki społecznej świadczenia owej mamy problemy z waloryzacją świadczeń, które powinny być rozwiązane w szczególności, gdy następuje wzrost inflacji w latach dziewięćdziesiątych, kiedy inflacja była bardzo wysoka tutaj waloryzacja była jeśli chodzi o świadczenia nawet kwartalna nie tak jak teraz trzyletnia jeśli chodzi o zasiłki rodzinne i zasiłki z pomocy społecznej próbuje zrozumieć jeszcze 1 rzecz w 2020 w ubiegłym pandemicznym roku liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła natomiast liczba rodzin, którym przyznano pomoc społeczną z powodu ubóstwa spadła o 8% jak to jest możliwe to było dla nas dla mnie też duże zaskoczenie ze względu na to, że nawet na początku pandemii były informacje ze środków pomocy społecznej, że z zgłasza się więcej osób, że więcej będzie tych, którzy będą korzystali ze świadczeń, ale okazało się jak porównywałem dane pomiędzy 20 rokiem 2020, a 2019, że większości tych świadczeń, które są standardowymi świadczeniami pomocy społecznej to nastąpił spadek teraz możemy zastanowić się czy ten spadek nastąpił, dlatego że np. ośrodki pomocy społecznej były mniej dostępne tamten nowe procedury zdalnego sprawdzania sytuacji gospodarstw domowych były wypracowane w dłuższym czasie ludzie też ze względu na zagrożenia epidemiczne może nie chcieli wychodzić, a zresztą nie mogli skoro ono po środki pomocy społecznej były zamknięte, więc można to tłumaczyć takim utrudnieniem dostępu do ośrodków pomocy społecznej, ale jedno świadczenie wzrosło dramatycznie to po ponad 1000% mianowicie zasiłek specjalny celowy zasiłek specjalny, który jest wypłacany niezależnie od kryteriów dochodowych w raporcie wskazujemy, że kryteria dochodowe pomocy społecznej są skandalicznie niższe niektóre są nawet niższa niż dla niektórych typów rodzin niższa niż się minimum egzystencji i w związku z tym no, jeżeli ośrodek do ośrodka pomocy społecznej ktoś zgłaszał nowy, kto nie spełnia kryteriów dochodowych to jedyne co zostało toku i przyznać mu ten zasiłek celowy specjalny zasiłek celowy, który no to niebyła duża, bo w 2019 roku trzeba było kosztu, a w 2020 około 1000 decyzji wydano w sprawie tych zasiłków, więc tutaj można uznać, że typowe zasiłki mamy spadek tak jak trend był od 2016 roku cały czas mamy spadek korzystania z nich ze względu na to, że ludzie przekraczają kryteria nie zgłaszają się sytuacja się poprawia a, gdyż zgłaszają to musi pomoc społeczna im pomagać nietypowym świadczeniami, bo to są osoby, które przekraczają kryteria dochodowe, więc sytuacja jest tutaj dość ciekawa i zależy jak postrzegamy pomoc społeczną czy chcemy minimalizować w ogóle jej znaczenie ze względu z różnych względów można mieć takie stanowisko żona powinna mieć Jasnej mniejszy zakres współczesnym społeczeństwie, które jest dość zamożne czy też uważamy, że ona powinna być jednak krów taką ostatnią deską ratunku i powinnam dobrze działać również w sytuacji kryzysowej, więc powinny być tam waloryzowane kryteria dochodowe odpowiedni sposób one dopiero są od wzrosną od 2022 roku, czyli 2 lata po pandemii bardzo dziękuję prof. Ryszard szarfę Bergiem Uniwersytetu Warszawskiego członek polskiego komitetu europejskiej sieci przeciwdziałania ubóstwu był gościem TOK 360 bardzo dziękuję dodam jeszcze, że jestem również w organizacji, a de czwarty świat i właśnie od tej organizacji bierze się ten dzień międzynarodowy dzień walki z ubóstwem 17 października co niniejszym odnotowujemy bardzo dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK360

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA