REKLAMA

"Premier Morawiecki wykorzystuje mówienie o suwerenności porządku prawnego, do działań polegających na niszczeniu wymiaru sprawiedliwości"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-10-19 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM poranku Radia TOK FM senator z koła senatorów koalicja Polska Polskie Stronnictwo Ludowe Kazimierz Michał Ujazdowski dobry panu dzień dobry państwu dzień dobry panu dyrektorowi premier w obronie Polski to jest pierwsza strona gazety polskiej codziennie niech pan powie czy premier wystąpił w obronie Polski czy w obronie kliki pisowskiej kluczowe jest to, że premier Morawiecki nadużywa pojęcia obrona Polski obrona suwerenności porządku prawnego do działań nim Rozwiń » polegających na zniszczeniu własnego wymiaru sprawiedliwości, a więc to jest wszystko jest wielka manipulacja, dlatego że sądy konstytucyjne w państwach europejskich to nieraz wchodzą spór z intencjami europejskimi w tym Trybunał sprawiedliwości i Luksemburgu tak czynił rok temu uczynił rok temu federalny Trybunał Konstytucyjny, ale to są spory można powiedzieć o rozumienie prawa częstokroć o wyższy standard ochrony praw jednostki w państwach europejskiego konstytucja Niemiec to zakłada natomiast w przypadku Polski mamy do czynienia z rządem, który nadużywa pojęcia suwerenności do niszczenia własnego systemu wymiaru sprawiedliwości został pozbawiony niezależności i efektywności, bo mamy do czynienia z z bezwładnie nie miejscy kontrolą polityczną nad sądownictwem mi w z niską jakością, więc głównie z punktu widzenia obywateli, bo postępowania trwają jeszcze dłużej niż przed 2015 rokiem, a poza tym mamy do czynienia psy i manipulacją przypuszczam, że także premier Morawiecki posłuży się tymi przykładami z niemiecką francuskimi, ale też fałszywa analogia, bo powtarzam raz jeszcze żaden z sądów konstytucyjnych państw europejskich używa pojęcia prymatu konstytucji do niszczenia własnego wymiaru sprawiedliwości w notach, ale można niszczy własne biura sprawiedliwości, a mimo to by nie powiedzieć, a przez tą bronić suwerenności kraju przed Lewiatana Unii Europejskiej mamy prawo my mamy prawo to opinia publiczna opozycja polityczna opinii publicznej każdy obywatel ma prawo do oceny ich działanie pewnie byśmy wspierał rząd nie tylko ten wolny, ale każdy Polski rząd, który uprawniony sposób wspiera się z instytucjami europejskimi 4, kiedy chodzi o dobro obywateli interes Rzeczypospolitej w tym wypadku chodzi o zbudowanie systemu władzy bez granic tak takiej władzy, która znosi wszystkie niezależne instytucje w państwie i pełnego panowania politycznego nie ma nic wspólnego z interesem Narodowym dobrem obywateli z klimatem możliwość i noc na dodatek chcę powiedzieć, że właściwie działania PiS-u przede wszystkim zwrócone są przeciwko polskiej konstytucji, bo likwidację niezależności Trybunału Konstytucyjnego została przeprowadzona po to, by niemożliwa była kontrola konstytucyjna nad działaniami, ale tej władzy, więc gwarancji niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądownictwa jako całości są silniejsi w Polskiej konstytucji w traktatach europejskich, ale po to, zlikwidowano Trybunał Konstytucyjny będzie możliwa była kontrola konstytucyjności, po czym fałszywie w sposób manipulator ski przedstawia się te działania jako wyraz prymatu czy nadrzędności konstytucji powtarzam raz jeszcze sądy konstytucyjne niezależnej cieszące się prestiżem chodzą Spurs instancjami instytucjami europejskimi w tym z Trybunałem sprawiedliwości wtedy, kiedy chodzi o uprawnione interesy obywateli to tak jak było w przypadku tego zeszłorocznego czeka, kiedy federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że program emisji obligacji na użytek spłat długu Grecji pozostaje w sprzeczności i psy niemiecką konstytucją lisy z niektórymi zapisami zasadami prawa europejskiego nawet Advocatus Diaboli trudy moim zdaniem podjąłby polemikę w sprawie skutków i pomysłu skutków działań Prawa i Sprawiedliwości w obszarze sądownictwa, ale tak adwokata diabła jednak znajduje pewien rozdźwięk między własne pytania pana odpowiedzi, bo zgadzam się, że PiS robi to co robi, dlatego że torowi natomiast nie oznacza to, że u uzasadniona krytyka instytucji europejskich nie zmierza w stronę ograniczenia suwerenności Polski kraju jako takiego proszę zwrócić uwagę Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w pewien sposób uznał własną kompetencję do oceny prawidłowości naszego no minowania sędziów, iż ważniejsze jest to co on na ten temat myśli to co myśli to jest kraj suwerenem jest, jakim jest Polska i przecież jeszcze hierarchiczny układ jest tak, że jest jakiś sąd Unii Europejskiej sądy krajowe, a potem sądy wojewódzkie powiatowe nie tylko jesteśmy, ale parę Sokolica współpracujący z aparatem sądowniczym Unii Europejskiej, a jednak Trybunał postawił w roli takiego nad Ministerstwa Sprawiedliwości wcześnie tak szacunku to powiedzmy 2 sprawach po pierwsze, już w istocie biegnie proces pogłębienia integracji biegnie proces pogłębienia integracji za sprawą działań Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie za tą sprawą działań, które zostały albo porzucone albo nie wiadomo jest ich przyszłość, bo przecież cały Super plan związany z środkami na odbudowę gospodarki po covidzie oznacza ich wspólne zadłużanie się oznacza pogłębienie integracji po drugie w istocie Trybunał sprawiedliwości można powiedzieć w reakcji na drastyczną politykę Prawa i Sprawiedliwości w Polsce i Viktora Orbana na nowe grzechy poszerzono pole swojego oddziaływania szczegóły co do zasady ja się nie cieszy dlatego też odpowiada niż Polska opozycja na pewno koalicja Polska jako ugrupowanie centrowe chce odbudowy niezależnego i efektywnego sądownictwa w Polsce na gruncie polskiej konstytucji, a nie prawa europejskiego i chcemy powrotu do sytuacji, w której przywrócona będzie nadrzędność polskiej konstytucji, ale partyjne piękności będzie bronił niezależny Trybunał Konstytucyjny, a nie ciało polityczne kontrolowane na bieżąco przez kierownictwo partii rządzących, więc tym to walczymy o o to by odbudować cywilizowany ustrój na gruncie nadrzędności polskiej konstytucji mam nadzieję, że wtedy zmniejszą się problemy związane z istniejącym od od końca lat sześćdziesiątych napięcie między prawem europejskim prawem konstytucyjnym tylko powtarzam to napięcie nigdy nie służyło temu by niszczy własne państwo czy nam się nie opłaca pewien rodzaj oporu wobec roszczeń Unii Europejskiej Trybunału sprawiedliwości czy komisji europejskiej czy jak dzisiaj parlamentu europejskiego nalać, nawet jeżeli uznajemy merytoryczną moralną słuszność tamtych argumentów tak zasady nie byliśmy trochę się obronić, bo dziś mają rację w sprawie, której mają rację, a za 2 lata mogą mieć rację w sprawie tej racji nie mają no ale ty to jest trwanie w nieszczęściu ja wolę tę odpowiedź przed Ilona takich wypomniał przecież szyi pan redaktor pracował i pracuje z uczniami tak jak panią ucznia, który się uparł przy złej odpowiedzi nie chce poddać się normalnej rywalizacji to trudno nazwać tę postawę inaczej niższy niż szczęśliwą tuszy odpowiedzią jest odbudowa niezależnego efektywnego sądownictwa pozbawionego tych wad, które ewidentnie miało przed 2015 rokiem nie mieliśmy dobrego sądownictwa okresie Polski niepodległej nie mieliśmy efektywne sądownictwo na gruncie polskiej konstytucji i odbudowa Trybunału Konstytucyjnego jako ciała niezależnego, który być może w przyszłości będzie chodził spory jest Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej to będą spory o rozumienie prawa o wysoki standard ochrony praw jednostki o obronę czy promocję polskiej tożsamości konstytucyjnej, bo takie pojęcie jest silnie obecne w dyskursie prawniczym politycznym w Europie, ale to są spory o uprawnione interesy dobre interesy to jest konfrontacja złej sprawie, która przynosi wyłącznie negatywne efekty pan ma rację, że tak naprawdę realny proces polega do rozszerzania się władztwa instytucji europejskiej, ale PiS walczy o suwerenność to jeszcze na koniec tego wątku PiS walczy o suwerenność PiS walczy o to by miał z swobodną rękę w destrukcji na pewno wewnątrz kraju to nie jest batalia o suwerenność, bo dali suwerenność toczą o suwerenności o twardy interesy toczą Skandynawowie Niemcy Francuzi Hiszpanie PiS walczy o o o interesy narodu o interes Narodowy interes poszczególnych grup społecznych, który dotyka polityka europejska PiS walczy o to, żeby mieć absolutną swobodę w destrukcji nad pocztą listy rdzeń polityki tej partii analogia z uczniami jest o tyle trudna, że no skrajne stateczności taki uczeń, który nie poddaje się żaden sposób procesowi reedukacji pedagogicznej może stać po prostu wyrzucony za drzwi na, ale właśnie temu uczniowi z nami w nieparzyste dni tygodnia wydaje się, że właśnie o to chodzi, a wyrzucimy zaś będą poza Unią europejską, a tylko czy to raczej chodzi jeśli już tej analogii to chcę powiedzieć, że jeśli mamy do czynienia z takim młodym człowiekiem to to on im nie pójdzie na dobre studia albo nawet nie pójdzie na żadne studia to jest istota rzeczy także tak będzie czy jest możliwe, że nas wręcz będę nie opuścimy Unii Europejskiej, bo nie spodziewam się takiego wniosku o rozwiązaniu umowy międzynarodowej ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale będziemy trwale zmarginalizowani podczas gdy Polska słyszy to od wieluset sympatyzujących z polską komentatorów po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Anglię przez Zjednoczone królestwo mogłoby odgrywać rolę no i kraju, który ma kluczowy wpływ na politykę Unii Europejskiej jako całości i mieć wpływ na agendę dotyczącą spraw kluczowych takich jak dostosowanie gospodarki do reguł ekologicznych, z którym wiąże się cały szereg bardzo trudnych i poważnych decyzji Polska mogłaby odgrywać rolę kluczową jako wpływających kraj wpływający na całość polityki unijnej mogłaby także być promotorem z uwagi na naszą tradycję demokratyczną i ochrony praw jednostki na pewno dodawać przykład w niektórych dziedzinach ochrony praw jednostki te prawa mniejszości narodowych, które w Polsce są respektowane podczas gdy w wielu państwach europejskich różnie z tym bywało mięsnej naj delikatniej, ale tę szansę tracimy, dlatego że mamy rząd, który podporządkował całą politykę europejską politykę zagraniczną strategii pełnego panowania wewnątrz przy polskiej ze skutkiem międzynarodowym ze skutkiem anty Narodowym im zostawmy na bok interesy nastawienia instytucji europejskich w tym federalnego Trybunału w tym Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu, który ma rzeczywiście dążność do rozszerzenia swojego władztwa ważne jest to, jaką strategię opieramy obraliśmy rząd obrał strategię mającą nic wspólnego z interesem Narodowym interesem obywateli to stajemy większych nich Kazimierz Michał Ujazdowski senator z koła senatorów koalicja Polska Polskie Stronnictwo Ludowe był naszym gościem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA