REKLAMA

"Kryzys praworządności w Polsce, a prymat prawa unijnego" transmisja debaty w Parlamencie Europejskim

Połączenie
Data emisji:
2021-10-19 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
04h 28:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
chciałbym rozpocząć się, oddając prosa te ministrowi spraw zagranicznych Andra Andre Villa carowi w imieniu prezydencji słoweńskiej, proszę bardzo, będą prezydent będą prezydent kamieniste on albo bez Pani Przewodnicząca komisji pana szef ochrony należy z 1 strony szanowne państwo bardzo dziękuję za zorganizowanie tej ważnej debacie pani się jak wiadomo poszanowanie praworządności w innym kluczowym znaczeniu jest winien gwarantowania wybory są związani z Unii Rozwiń » Europejskiej, ponieważ jest ona Unią prawa i architekt nadrzędność prawa unijnego leży postać w naszej mieszczą zatem na brzegu koncesję każdej debaty na temat praworządności ten woli nie gwarantuje bowiem równość wszystkich krajów członkowskich oraz obywateli wobec prawa amantem ba bez prima mody z rodzinnego jest nowa krajów Unii Europejskiej były w różnym państwom członkowskim tam zmieszczą różne warunki konkurencji na jednolitym rynku nadrzędność prawa unijnego to także warunek wstępny naszych codziennych działań bezproblemowego życia w w sprawie europejskiej do ręki swojej rezydencji jest zobowiązany jest zaangażowana w kontynuowaniu je mnożą konstruktywnej atmosfery w byłej debacie na temat praworządności związaną z tą klauzulą ludność na posiedzeniu rady do spraw wóz z pieńska roczne dialogu na temat praworządności ministrowie omówią rozwój sytuacji w dziedzinie praworządności w ogólnej debacie horyzontach robią i pół Leeds 5 sprawozdanie komisji na ten temat z 2021 roku jest częścią tego procesu wśród tematów poruszonych sprawozdania jest również nadrzędność prawa będzie on tu na posiedzeniu rada do spraw ogólnych również 23listopada zajęli się tymi sprawami będzie tylko dotyczyło 5 krajów członkowskich takich jak Chorwacja Cypr Włochy Unia trwa już martwa rada zajmuje się nadal procedurą na mocy art. 7 traktatu Unii Europejskiej w stosunku do polskiej prezydencji jest zdecydowana kontynuować te pieniądze, które figurują w monitor rejsy ponadto rada nadal uważnie śledzi rozkaz mają w zakresie żąda, aby w Polsce się można być ludzie tutaj o inspirowanie konstruktywnego dialogu między komisją, a polską, doprowadzając do spójnych zgodnych z pozycji UE chcemy również kontynuować te nabywa te w radzie reklamy minister Morawiecki na tę z niecierpliwością czekam na dzisiejsze wystąpienia także na wysłuchanie premiera Morawieckiego, jaką Polskę, jaką Polska widzi drogę przyszłość dziękuję bardzo, musiał gazu w monitory gazu na myśl trud dziękuję bardzo, dobra dziękuję bardzo, mało ostrze teraz chciałbym oddać głos się w komisji europejskiej przewodniczącej komisji usług chciałbym powitać panią serdecznie podziękować za pani obecność, proszę bardzo, Ursula von der Leyen pędził rezydencji dla Federera dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący wzywa sieradzki drogi Panie Premierze on badanej sferze Morawiecki panie o ministrze Lower Szanowni deputowani w prawie 40 lat temu we grudniu 1981 roku reżim komunistyczny w Polsce narzucił wprowadził stan wojenny wielu członków Solidarności niezależnych związków zawodowych i innych grup trafiło do więzienia my tylko, dlatego że walczyli o swoje prawa okres naród Polski chciał demokracji jak miliony innych Europejczyków od Budapesztu portali po Maria wschodni chcieli wolności wybieraniu swojego rządu chcieli wolności słowa wolnych mediów chować chcieli zakończyć korupcję Kłos i czy chcieli niezależnych sądów, aby ochronę przed ich praw łączy wojny narody Europy wschodniej środkowej chciały przyłączyć się do europejskiej rodziny wolnych narodów silnej wspólnoty wartości demokracji mały, bo są w stanie na tym polega Europa i on, bo my za tym opowiada się Europa Szanowni Państwo leń no Polish Francji już ostatni wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego kwestionuje, że znaczącą część tego dorobku dzisiaj mamy obawy związane z niezależnością systemu sprawiedliwości to od pewnego czasu głosowano w i immunitety sędziów, lecz Independent wiecie, że bez uzasadnień od musieli kończyć swoje kariery to czuje w tej zagrożenie dla niezależności systemu sądownictwa jest również zagrożeniem dla praworządności ran po cały czas mamy regularny dialog podejmujemy działania, ale niestety sytuacja się pogorszyła czas i nie jest tylko opinię komisji to pod określił i potwierdził również europejski Trybunał sprawiedliwości i europejski Trybunał praw człowieka, które są teraz doszło do kulminacji w najnowszym wyroku on polskiego Trybunału Konstytucyjnego i 5 Szanowni Państwo moment komisja europejska w tej chwili w sposób to ważne i tutaj oceniam jak i analizuje ten wyrok, ale mogę państwu powiedzieć już teraz, że mam głębokie obawy falę cięższym o ten wyrok nie kwestionuje podstawy Unii Europejskiej już jest to bezpośrednie wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego prawa tylko wspólne porządek prawny daje równe prawa niepewność prawną meble z tej wzajemne zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi i dlatego wspólną politykę unijną po raz pierwszy czysty fajny z Trybunału sąd państwa członkowskiego uznał, że traktaty unijne są niezgodne z konstytucją krajowe jest kwestią jest konsekwencją sposób i mato poważne konsekwencje dla obywateli polskich, bo ten wyrok ma bezpośredni wpływ na ochronę sądownictwa pociech ten wyrok Independent osłabia ochronę niezależności sądownictwa gwarantowanej w rzeczy art. 199 i traktatów interpretowanym przez europejski Trybunał sprawiedliwości bez niezależnych sądów państw obywatele mają mniejszą ochronę, a w konsekwencji ich prawa są zagrożone po szpik Szanowni Państwo czuł, grając w 2 and EQUAL, czyli naród Polski musi być w stanie polegać na równym i sprawiedliwym traktowaniu w swoim systemie w systemie sądowniczym tak jak wszyscy obywatele europejscy i wszyscy powinniśmy cieszyć się tymi samymi prawami ta podstawowa zasada ma fundamentalny wpływ na życie ludzkie jest, bo jeśli prawo europejskie jest stosowane w różny sposób we Gdańsku Getinger czy krajowym OFE obywatele europejscy nie będą w stanie polegać na zmniejszenie się tymi samymi prawami JOIN wszędzie w Europie Szanowni Państwo i Podtatrza podczas przystąpienia do Unii Europejskiej obywatele Polski zawierzyli Unii Europejskiej i oczekiwali, że Unia europejska będzie bronił ich myśli prawa i słusznie komisja jest na razie, kiedy traktatów czy protektora obowiązkiem mojej komisji jest ochrona praw obywateli unijnych niezależnie od tego gdzie żyją w naszej Unii trwają praworządność to spoiwo, które łączy naszą Unia to podstawa kamień węgielny naszej jedności on być kluczowy element dla ochrony wartości, na których zbudowaliśmy naszą Unię demokracji wolności równości małżeństw, a jest zła szacunku dla praw człowieka Alicja Sajdak i SA pod tym podpisało się wszystkie 27 państw członkowskich jako część tej Unii jako mem suwerenne narody jako ludzie wolno ten ruch Szanowni Państwo, a nie możemy i nie pozwolimy, aby nasze wspólne wartości była narażona komisja będzie działać wszystko opcje są wszystkim znane z pierwszą opcją są pos z działania związane z naruszeniem, gdzie będziemy w sposób prawnie nadal od kwestionować wyrok Trybunału Konstytucyjnego pana kolejna opcja to mechanizm Kos warunkowości i inne narzędzia finansowe rząd Polski musi wyjaśnić nam w jaki sposób zamierza chronić pieniądze europejskie już biorąc pod uwagę ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego z tym, bo w nadchodzących latach będziemy inwestować w 2000100 000 000 000EUR w ramach budżetu wieloboju letniego i programów ożywienia akcjonariusze już to są pieniądze europejskich podatników jeśli Unia inwestuje więcej niż kiedykolwiek wcześniej, aby wspomóc naszą wspólną ożywienie gospodarcze musimy chronić budżet unijny traktat o 8 naruszeniami prawa inaczej chyba trzecia opcja to procedura zgodnie z art. 7 meczu IT to jest niezwykle potężne narzędzie w naszych traktatach i musimy do niego wrócić, bo chce przypomnieć czuć tak tutaj Polski Trybunał Konstytucyjny, który oddawany dziś się wały rzucili, iż Sejm odrzucił wątpliwości na samym, widząc nasze traktaty to ten sam czy Trybunał, który wg nas zgodnie z art. 7 nie jest niezależne i nie cieszy się legitymizacją, a więc na wiele sposobów tutaj mamy i pełna nawet kolei fajne szansę Szanowni Państwo coś bardzo żałuje, że znajdujemy się w tej sytuacji tajną zawsze byłam zwolenniczką dialogu i za przeniosły pozostanę tak jest to sytuacja i widzą, która może musi zostać rozwiązana i my chcemy silnej poniosły one są w zjednoczonej Europie tak chcemy Polski, która będzie w sercu naszych dyskusji rolę w budowaniu przyszłości wspólnej przyszłości gadały Polska taryf ma ważny udział w Europie wspólnie możemy stworzyć Europa, która będzie silniejsza i bardziej pewna siebie w świecie, w którym w inne mocarstwa staje się coraz bardziej asertywna Europa skorzystała na wyjątkowym doświadczeniu polskim tak wielki sposób ich bez narodu polskiego bez obywateli polskich nasza ścieżka nasza podróż europejska byłaby zupełnie inna, gdy Karol Wojtyła jako papież Jan Paweł II i 10 przyjechał do swojej ojczyzny w Ewę zmienił historię europejską na zawsze uzyskać, gdy Lech Wałęsa orzekł za grupką związkowców są pokonał wielką armia zobaczyliśmy początek upadku żelaznej kurtyny Eski i gdy prezydent Lech Kaczyński ratyfikował traktat lizboński Why wraz z kartą praw podstawowych komend, a potwierdził na nowo zobowiązanie Polski dotyczące naszych wspólnych wartości wały my obywatele polscy odgrywali fundamentalną rolę w sprawieniu, że nasza Unia stanie się całością pozwalające by ich ojczyzna rozkwitała jako kluczowa część ułańską i jest zawsze będą oni będziesz płeć czasu były w sercu euro, a ja się po nie chce się Polska chcieć euro nie chcieć euro o ewentualnym poleciła chodziło o zbił ETA do euro pełne ląd Polska zawsze jest i będzie w sercu Europy niż żyje Polska nie żyje Europy w zagrają Mike Bryan dziękuję bardzo, się wzięte mieszają dziękują Barcę parlament RP przewodniczącej komisji europejskiej teraz w imieniu sesję parlamentu europejskiego chce powitać w naszej izbie zbiegł demokracji premiera polskiej pana interesy Mateusza Morawieckiego oddaje pani głos, proszę bardzo, Panie Przewodniczący Panie Przewodniczący, licząc ani przewodnicząca panowie panie Panowie Posłowie stają dziś pamiętają dziś przed państwem w parlamencie, żeby rozwinąć szanowano podstawowych kwestiach, które uważam za fundamentalne dla przyszłości Unii Europejskiej i nie tylko dla przyszłości Polski, ale właśnie dla przyszłości całej naszej Unii po pierwsze, powiemy o kryzysach przed którymi stoi dziś Europa którymi powinniśmy się zająć po drugie, powiem o standardach regułach, które powinny być takie same dla wszystkich i to, że zbyt często takie nie są po trzecie przedstawia pogląd na temat zasad zgodnie, z którymi żaden organ władzy publicznej nie powinien podejmować działań, do których nie ma podstawy prawne bądź czwarty mojego wystąpienia będzie dotyczył wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego tego co ten wyrok oraz inne podobne wyroki dla Unii oznaczają, a także o tym jak ważna jest różnorodność wzajemny szacunek w dalszej kolejności po piąte przedstawia nasze spojrzenie na pluralizm Konstytucyjny następnie wskaże na potężne ryzyka dla całego społeczeństwa wynikające z zastosowania wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, które już się w Polsce materializują i wreszcie na koniec podsumuje wszystkie wnioski swoi, że uważam z nadzieją w przyszłość zaczną od sprawy podstawowe od wyzwań, które są kluczowe dla naszej wspólnej przyszłości Wysoka Izbo nierówności społeczne inflacja rosnące koszty utrzymania, które uderzają we wszystkich obywateli Europy zagrożenia zewnętrzne rosnący dług publiczny nielegalna imigracja czy kryzys energetyczny zwiększający wyzwania polityki klimatycznej przekładają się na niepokoje społeczne i wydłużają katalog potężnych problemów kryzys zadłużeniowy postawił pierwszy raz po wojnie pytanie o to czy potrafimy zapewnić lepsze życie następnym pokoleniu wokół naszych granic jest coraz bardziej niespokojnie na południu napór milionów ludzi uczynił basen morza Śródziemnego miejscem tragicznym na Wschodzie mierzymy się z agresywną politykę Rosji, która posuwa się nawet do wojen by zablokować wybór europejskiej drogi wśród krajów naszego sąsiedztwa dziś stoimy u progu ogromnego kryzysu gazowego i energetycznego i rosnące gwałtownie ceny spowodowane m.in. celowym działaniem rosyjskich firm już dziś stawiają wiele firm w Europie przed wyborem czy ograniczać produkcję czy przerzucać koszty na konsumentów skala tego kryzysu już w najbliższych tygodniach może wstrząsnąć Europą wiele przedsiębiorstw może zbankrutować, a miliony gospodarstw domowych dziesiątki milionów ludzi kryzys gazowy może wpędzić w ubóstwo i niedostatek przez niekontrolowany wzrost kosztów w całej Europie trzeba też liczyć się z ryzykiem domina 1 kryzys może pociągnąć kaskadowy sposób kolejne załamanie za każdym razem mówimy, ponieważ żadnej z tych spraw nie rozwiążemy w pojedynkę nie każdy z tych problemów dotknął mojego kraju w stopniu tak dramatycznym jak to miało miejsce w innych krajach Unii nie zmienia to jednak faktu, że uznaje te wszystkie problemy za nasze problemy teraz powiem kilka słów o tym, jaki wkład Polska nie wnosi nasz wspólny projekt integracja europejska to dla nas wybór cywilizacyjny i strategiczni tu jesteśmy to jest nasze miejsce i nigdzie się stąd nie wybieram chcemy Europy na powrót uczynić silną ambitną i odważne dlatego nie patrzymy tylko na krótkoterminowe korzyści, ale także na to co możemy Europie dać Polska zyskuje na integracji przede wszystkim z powodu wymiany handlowej na wspólnym rynku transfery technologii transfery bezpośrednie są też bardzo ważny, ale Polska nie weszła do Unii z pustymi rękoma, a proces integracji gospodarczej poszerzył możliwości firm z mojego kraju, ale otworzył też ogromne możliwości firmom niemieckim francuskim czy holenderskim przedsiębiorcy z tych krajów, bo ogromnym stopniu korzystają na rozszerzeniu Unii wystarczy policzyć wypływ ogromnych wypłat dywidend zysków z odsetek i innych instrumentów finansowych krajów Europy Środkowej tych mniej zamożnych do Europy zachodniej tych bardziej zasobnych chcemy jednak aby w tej współpracy nie było przegranych, ale wyłącznie zwycięstw to Polska była promotorem ambitnego funduszu odbudowy by dzisiejsza odpowiedź na wyzwania transformacji klimatycznej energetycznej po pandemicznym była adekwatna do potrzeb wzrost gospodarczy był silny by dawał nadzieje i nie pozostawia same sobie bezbronnych wobec globalizacji milionów dzieci kobiet i mężczyzn w tych sprawach mówiliśmy 1 głosem z parlamentem europejskim Polska wspiera mocno jednolity rynek europejskiej chcemy autonomii strategicznej wzmacniającej 27 państw dlatego Polska czy Niemcy Czechy i inne kraje Europy Środkowej promuje rozwiązania zwiększające konkurencyjność europejskiej gospodarki swoje w duchu egzekwowania 4 podstawowych swobód swobody przepływu towarów usług kapitału ludzi bez popierania działalności o charakterze rajów podatkowych co niestety wciąż czynią niektóre państwa Europy zachodniej, ogłaszając w ten sposób swoich sąsiadów tak Wysoka Izbo raje podatkowe, które tolerujemy w unii to zabór pieniędzy przez najbogatszych czy to jest sprawiedliwe czy to pomaga poprawić los klasy średniej lub najmniej zamożnych czy to mieści się w katalogu wartości europejskich bardzo w to wątpię Polska Europa Środkowa odpowiada się też za ambitną polityką rozszerzenia ową, która wzmocni Europę w rejonie Bałkanów zachodnich dopełni geograficznie historycznie i strategicznie integrację europejską chcemy globalnych aspiracji Unii i opowiadamy się za silną europejską polityką obronną w strukturze w pełni spójnej z NATO dziś, gdy wschodnia granica nie jest obiektem z organizowanego ataku cynicznie wykorzystującego migrację z bliskiego Wschodu do destabilizacji to Polska daje Europie bezpieczeństwo, stanowiąc wraz z Litwą Łotwą zaporę, która chroni tę granice, a poprzez umocnienie naszego potencjału obronnego zmian wzmacniamy bezpieczeństwo Unii jak najbardziej tradycyjnym znaczeniu, stojąc dziś przed państwem chcę podziękować służbom polskim litewskim łotewskim, a także wszystkim państwom południa Europy z naszej Straży Granicznej służbom mundurowym zatruty profesjonalizm w ochronie granic Unii w bezpieczeństwo ma wiele wymiarów i dziś, gdy wszyscy odczuwamy rosnące ceny gazu doskonale widać, jakie mogą być rezultaty krótkowzroczności w sprawach bezpieczeństwa energetycznego już dziś polityka Gazpromu i przyzwolenia na Nord Stream 2 przekładają się na rekordowe ceny gaz, gdy dziś państwa, które zakładały wspólnoty poziom zaufania do Unii spadł do historycznie niż w niskich poziomów jak np. 36% Francji w Polsce to zaufanie do Europy utrzymuje się na najwyższym poziomie ponad 85% polskich obywateli mówi jasno Polska jest i pozostanie członkiem Unii, a mój rząd większość parlamentarna, która za tym rządem stoi jest częścią tej proeuropejskiej większości w Polsce nie oznacza to, że Polacy nie przeżywają dziś wątpliwości i niepokojów o kierunek zmian w Europie ten niepokój jest widoczne i niestety uzasadniony mówiłem o tym jak wiele Polska wniosła do Unii, ale niestety wciąż słyszymy o podziale na lepszych gorszych, a za często mamy do czynienia z Europą podwójnych standardów i teraz powiem, dlaczego musimy z tym modelem skończyć dziś wszyscy Europejczycy oczekują od nas 1 i chcą byśmy wyszli naprzeciw wyzwaniom, jakie stwarza kilka kryzysów jednocześnie, a nie przeciwko sobie nie na siłę, szukając winnych czy raczej tych, którzy w rzeczywistości winni nie są ale, których wygodniej jest winą obarczać niestety, widząc niektóre praktyki w instytucjach Unii wielu obywateli naszego kontynentu zadaje sobie dzisiaj pytań czy skrajnie różne orzeczenia decyzje Brukseli Luksemburga wobec różnych krajów członkowskich, a zapadające przy podobnych okolicznościach de facto utrwalające podział na kraje silnej stare i nowej Unii na silnych słabszych czy to jest rzeczywiście równość i udawanie, że problemy nie istnieją ma bardzo złe skutki obywatele nie są ślepi nie są już, jeżeli zadowoleni z siebie politycy urzędnicy tego nie dostrzegają stopniowo będą tracić zaufanie, a wraz z nim zaufanie będą tracić instytucji i to się już dzieje Wysoka Izbo polityka musi opierać się na zasada naczelną zasadą, którą wyznajemy w Polsce i która stanowi podstawę Unii Europejskiej jest zasada demokracji dlatego nie możemy milczeć, gdy nasz kraj także na tej sali jest atakowany w sposób niesprawiedliwy i stronić reguły gry reguły gry muszą być takie same dla wszystkich ich przestrzeganie to obowiązek wszystkich także instytucje, które w tych traktatach zostały ustanowione na tym polega praworządność niedopuszczalne jest rozszerzenie kompetencji działanie metodą faktów dokonanych niedopuszczalne jest narzucanie innym swojej decyzji bez podstawy prawnej, tym bardziej niedopuszczalne jest używanie do tego celu języka szantażu finansowego mówienie o karach czy używanie jeszcze dalej idących słów wobec niektórych państw członkowskich odrzucam język grusz od pogróżek i wymuszeń nie zgadzam się na to by politycy szantażowali straszyli Polskę by szantaż szantaż stał się metodą uprawiania polityki wobec któregoś z państw członkowskich tak postępują demokracji jesteśmy dumnym krajem Polska jest jednym z państwo najdłuższej historii państwowości i rozwoju demokracji w dwudziestym wieku 3× kosztem wielkich ofiar walczyliśmy o wolność Europy świata w 1920, ratując Berlin Paryż przez bolszewicką nawałą potem 3009. idąc jako pierwsi na morderczy bój z Niemcami trzecią rzeszą co miało wpływ na losy tej wojny i wreszcie osiemdziesiątym roku, kiedy Solidarność dała nadzieję na obalenie innego totalitaryzmu okrutnego systemu komunistycznego powojenna odbudowa Europy możliwa była dzięki poświęceniu wielu narodów, ale nie wszystkie mogły z tego skorzystać i Wysoka Izbo teraz parę słów o praworządność o praworządności można wszakże mówić wiele, a każdy będzie rozumiał to pojęcie do pewnego stopnia inaczej, ale myślę, że większość z nas zgodzi się, że nie może być mowy o praworządności bez kilku warunków bez zasady podziału władz bez niezawisłości sądów bez przestrzegania zasady, że każda władza ma ograniczenia ograniczone kompetencje, a także bez przestrzegania hierarchii źródeł prawa prawo unijne wyprzedza prawo krajowe do poziomu ustawy i obszarach przyznanych Unii kompetencji i taka zasada w taka zasada obowiązuje we wszystkich krajach unijnych, ale najwyższym prawem pozostaje konstytucji, jeżeli instytucje powołane w traktatach przekraczają swoje kompetencje państwa członkowskie muszą mieć narzędzia, żeby zareagować Unia jest wielkim osiągnięciem państw Europy jest mocnym sojuszem gospodarczym politycznym społecznym jest najsilniejszą najbardziej rozwiniętą organizacją międzynarodową historii, ale Unia europejska nie jest państwem państwem jest 20 są 20 to są 20 kraje członkowskie Unii to państwa pozostają europejskim suwerenem są panami traktatów i to państwa określają zakres kompetencji powierzonych przyznanych Unii Europejskiej w traktatach powierzyliśmy oni bardzo duży zakres kompetencji, ale nie powierzyliśmy jej wszystkiego i wiele dziedzin prawa pozostaje kompetencją państw narodowych nie mamy wątpliwości co do nadrzędności prawa europejskiego nad krajowymi ustawami we wszystkich obszaru dzięki kompetencji zostały powierzone Unii przez państwa członkowskich, ale podobnie jak Trybunał wielu innych krajów Polski Trybunał stawia pytania o to czy monopol Trybunału sprawiedliwości na określenie faktycznych granic powierzenia tych kompetencji jest rozwiązaniem słusznym skoro określanie tego zakresu wchodzi w materię konstytucyjną ktoś musi wypowiadać się także w sprawie zgodności z konstytucją takich ewentualnych nowych kompetencji zwłaszcza, gdy Trybunał sprawiedliwości wyprowadza z traktatów coraz to nowe kompetencje dla instytucji unijnych inaczej nie byłoby sensu wpisywać do traktatu o Unii art. 4, który mówi o szacunku Unii dla struktur politycznych i konstytucyjnych państw członkowskich nie byłoby sensu wpisywać do traktatu art. 5, który mówi o tym, że Unia może działać tylko w granicach kompetencji powierzonych przyznany oba te artykuły byłyby w Polsce tak puste jeśli nikt poza Trybunałem sprawiedliwości nie mógł się wypowiedzieć w tej sprawie w sprawie od strony konstytucyjnych uwarunkowań porządku krajowego w Wysoka Izbo zadaję sobie sprawę, że niedawny wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego stał się przedmiotem zasadniczego nieporozumienia, gdybym sam usłyszał, że Trybunał Konstytucyjny w innym kraju unieważnił unijne traktaty byłbym też pewnie tym zaskoczony, ale przede wszystkim postara się sprawdzić co tak naprawdę orzekł Trybunał również w tym celu zwróciłem się głos w dzisiejszych dawać, aby przedstawić państwu to co jest rzeczywistym przedmiotem sporu, a nie, a więc wymyślanie politycznych powodów bajek o polexicie czy kłamstwa na temat rzeczą rzekomego naruszania praworządności dlatego w kolejnej sekcji mojego wystąpienia chcę przedstawić państwu fakt, a żeby to zrobić najlepiej wprost przedstawię kilka cytat z pierwszych w krajowym porządku prawnym prymat prawa Unii nie ma zastosowania do przepisów konstytucji to konstytucja usytuowana jest na szczycie wewnętrznego systemu prawnego ba zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie może podważać krajowym porządku prawnym najwyższej mocy konstytucji 3 Trybunał Konstytucyjny może dokonywać badania przesłanki ultra Villas to znaczy określić czy działania instytucji Unii naruszają zasadę przyznania, gdy instytucje ciała organy agendy Unii przekroczyły zakres swoich kompetencji w sposób, który na resztę zasady i w efekcie takiej decyzji akty ultra Miles nie stosują się na terytorium państwa członkowskiego 4 konstytucja zakazuje przekazywania kompetencji w takim zakresie, który oznaczałby, że państwo nie może być uważane za kraj suwerenny i demokratycznych kolejnych kilka cytatów pominę, żeby nie zabierać państwo za dużo czasu, ale przejdę jeszcze do 2 ostatnich konstytucja jest najwyższym prawem Polski w stosunku do wszystkich wiążących umów międzynarodowych w tym także umów o przekazaniu kompetencji w niektórych sprawach konstytucja korzysta z pierwszeństwa obowiązywania stosowania na terytorium Polski i ostatni cytat przekazanie kompetencji Unii nie może naruszać zasady nadrzędności komplet konstytucji nie może łamać żadnych przepisów konstytucji widzę na państwa twarzach poruszeń rozumiem, że się z tym państwo przynajmniej częściowo na tej sali nie zgadzać tylko nie rozumiem dlaczego, bo te cytaty dotyczą decyzji francuskiej rady konstytucyjnej duńskiego Sądu Najwyższego w niemieckiego federalnego Trybunału Konstytucyjnego pominąłem cytaty włoskiego hiszpańskiego sądu, a cytaty z orzeczeń polskiego Trybunału dotyczą roku 20052010, a więc już po tym, gdy Polska została członkiem Unii Europejskiej i ta doktryna, której dziś broniona bronimy jest ugruntowana od lat warto też zacytować prof. Marka Safjana byłego prezesa Trybunału, który dziś sędzią Trybunału sprawiedliwość na gruncie obowiązującej konstytucji nie ma podstaw dla tezy o nadrzędności prawa wspólnotowego w stosunku do całości porządku krajowego łącznie z normami konstytucyjnego nie ma podstaw zgodnie z brzmieniem samej konstytucji jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej omawiana już wyżej regulacja zawiera ust. 2 art. 90 pierwszy przewiduje expressis verbis pierwszeństwo przepisu wspólnotowego w wypadku kolizji z normą ustawową, ale nie jest normą konstytucyjną prof. Marek Safjan i takie stanowiska sądów konstytucyjnych to żadna nowość mogły cytować kolejne dziesiątki orzeczeń sądów konstytucyjnych Włoch Hiszpanii Czech Rumunii Litwy czy innych państw słyszy takie głosy w debacie publicznej, że niektóre z tych wyroków dotyczyły innych spraw o mniejszym zakresie to prawda każdy wyrok zawsze dotyczy czegoś innego, ale na miły Bóg ma mają one 1 wspólną rzecz potwierdzają, że krajowe trybunały konstytucyjne uznają swoje prawo do kontroli prawo do kontroli tylko tyle i aż tyle do kontroli tego czy prawo Unii stosowane w granicach tego co zostało powierzone teraz kilka zdań poświęcę Unii jako przestrzeni pluralizmu konstytucyjnego Wysoka Izbo są wśród nas kraje, gdzie nie istnieją Trybunał Konstytucyjny i takie, gdzie istnieją są takie, które mają obecność w unii europejskiej wpisaną do konstytucji i takie, które nie mają są państwa, gdzie sędziowie wybierani są przez demokratycznie wybranych polityków i takie, gdzie wybierani są przez sędziów konstytucyjnych pluralizm oznacza, że jest między nami i naszymi systemami prawnymi przestrzeń do dialogu i ten dialog odbywa się także przez orzeczenia sędziów jak inaczej mają porozumiewać się sądy niż poprzez swoje orzeczenia jak i nie może być natomiast zgody na wydawanie państwo instrukcji rozkazu nie na tym polega Unii Europejskiej mamy ze sobą bardzo wiele wspólnego chcemy mieć ze sobą coraz więcej wspólnego, ale są między nami różnicy jeśli mamy ze sobą współpracować musimy się godzić na istnienie tych różnic musimy je akceptować szanować Unia nie rozpadnie się od tego, że nasze systemy prawne będą od siebie różnić funkcjonujemy w taki sposób od 7 SEK, a być może kiedyś w przyszłości dokonamy takich zmian, które jeszcze bardziej zbliżą do siebie nasze ustawodawstwo ale, żeby to nastąpiło konieczne jest decyzja suwerennych państw członkowskich dziś są 2 postawy, jakie możemy przyjąć albo zgadzać się na wszystkie pozaprawne pozatraktatowe próby ograniczania suwerenności państw Europy w tym Polski na pełzający rozszerzenie kompetencji instytucji takich jak Trybunał sprawiedliwość na cichą rewolucją odbywającą się nie w oparciu o demokratyczne decyzje, ale za pomocą orzeczeń sądowych albo powiedzieć nie moi drodzy jeśli chcecie tworzyć Europy bez narodowościowe superpaństwo to najpierw uzyskać na to zgodę wszystkich krajów społeczeństw Europy w powtórzę jeszcze raz najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej jest konstytucja wyprzedza ona inne źródła prawa od tej zasady nie może odejść żaden Polski, że sąd żaden Polski parlament żaden Polski rząd warto jednak podkreślić także, że Polski Trybunał nie stwierdził nigdy również w ostatnim wyroku, że przepisy traktatu Unii nie są w całości niezgodne z polską konstytucją wręcz przeciwnie Polska w pełni przestrzega traktat dlatego właśnie Polski Trybunał stwierdził, że niezgodna z konstytucją jest 1 bardzo konkretna interpretacja niektórych przepisów traktatu będąca skutkiem ostatniego orzeczenia tryb życia państwa Trybunału sprawiedliwości, aby to wyjaśnić przejdę teraz do kolejnej części mojego wystąpienia zagrożeń dla całego systemu społecznego w przypadku kwestionowania statusu sędziego przez innego sędziego Otóż zgodnie z interpretacją Trybunału z Luksemburga sędziowie polskich sądów mieliby być zobowiązani do zastosowania zasady prymatu prawa europejskiego nie tylko nad przepisami krajowymi rangi ustawowej co nie budzi wątpliwości, ale także do naruszenia konstytucji i wyroku własnego Trybunału Konstytucyjnego przyjęcie takiej interpretacji w konsekwencji może doprowadzić do uznania, że miliony wyroków wydanych w ostatnich latach przez polskie sądy mogą zostać arbitra realnie podważony, a tysiące sędziów może zostać pozbawiony urzędu miliony wyroków działoby się to wbrew zasadzie niezawisłości nieusuwalności oraz stabilności pewności prawa do sądu wynikających wprost z polskiej konstytucji czy nie zdajecie sobie państwo sprawy do czego mogą prowadzić takie decyzje czy ktokolwiek was naprawdę chce wprowadzić w Polsce anarchię zamęt i bezprawie konsekwencją byłyby zasadniczo byłoby zasadniczo obniżenie konstytucyjnego standardu ochrony sądowej polskich obywateli oraz niewyobrażalny chaos prawny na interpretację nie może zgodzić się żadne suwerenne państwo Panie Ministrze a, a Warty, a zawarty dziękuję dziękuję, że zgoda na bardzo proszę oznaczało orzeczenia przez osoby, że Unia przez wolnych równych i suwerennych krajów i że sama metodą faktów dokonanych przy przekształciła się centralnie zarządzany organizm para państwowy, którego instytucje mogłyby wymusić na swoich prowincjach cokolwiek uznają za słuszne na to nie było nigdy zgody nie na to umawialiśmy się w traktatach z pewnością warto dyskutować o tym czy Unia powinna się zmienić czy nie powinna tworzyć większego budżet czy nie powinniśmy więcej łożyć na bezpieczeństwo czy wydatki na obronę nie powinny być wyjęte poza procedury dotyczące budżetu deficytu budżetowego Polska to właśnie proponuje czy nie powinniśmy wzmocnić naszej odporności na niebezpieczeństwa o charakterze hybrydowym na cyberzagrożenia z czy nie powinniśmy lepiej kontrolować inwestycje strategiczne sektory gospodarki jak sprawiedliwie skutecznie finansować transformację energetyczną klimatyczną jak uczynić nasz proces decyzyjny bardziej efektywny co zrobić by nasi obywatele nie czuli się w unii coraz bardziej wyalienowani i stawiam pytania, bo uważam, że to odpowiedzi na nie zadecydują o przyszłości Unii o tym wszystkim powinniśmy dyskutować teraz zatem kilka zdań poświęca zagadnieniu granic kompetencji Unii i instytucji ważne decyzje nie powinny być podejmowane przez premier zmiana interpretacji prawa raz tylko dokonywaną przez przez co liczymy na głos form by do opisu David Sassoli dodaj szalotkę i certyfikacji i śmiecą, a więc już my Time, a nad konferencją fakt jest w banku w, a są te są sandacz co chce integracji europejskiej jak polegał na tym kont reklam bankami mając Adam wysłannik PiS za sukces integracji europejskiej polega na tym, że prawo było pochodną mechanizmów łączących nasze państwa w innych dziedzinach próba odwrócenia tego modelu 180 stopni narzucenia integracji poprzez mechanizmy prawne to odejście od założeń, które stały u źródeł sukcesu wspólnot europejskich o zjawisko deficytu demokracji mówi się od lat i ten deficyt się pogłębia i nigdy dotąd jednak nie było to tak w widoczne jak w ostatnich latach coraz częściej poprzez aktywizm sędziowski decyzje zapadają za zamkniętymi drzwiami i następuje zagrożenie dla krajów członkowskich coraz częściej bez Jasnej podstawy podstawę w traktatach, lecz zdrowe w drodze kreatywnej ich reinterpretacji bez żadnej kontroli i to zjawisko narasta dla dziś ten proces osiągnął taki etap, że trzeba powiedzieć stop i kompetencje Unii Europejskiej mają swoich granic nie wolno nam dłużej milczeć, gdy są one przekraczane dlatego mówimy tak dla europejskiego uniwersalizmu i nie dla europejskiego centralizm ja tak jak każde państwo na tej sali poddaje się Demokratycznej kontroli wszyscy będziemy w ten sposób rozliczeń ze wszystkich naszych działań reprezentuje rząd, który został wybrany w 2015 roku po raz pierwszy w historii uzyskują samodzielną większość dlatego podjął ambitny program reform społecznych i Polacy zadecydowali w kolejnych wyborach 2018 dziewiętnastym dwudziestym dokonali Demokratycznej ocenę naszego rząd przy największej w historii frekwencji wyborczej uzyskaliśmy najsilniejsze w historii mandat demokratyczny przez 30 lat żadna partia żadna partia nie uzyskała takiego wyniku wyborczego jak Prawo i Sprawiedliwość i to nie mają wsparcia zagranicy wsparcia wielkiego biznesu nie mają nawet ćwierci tego wpływu na media co nasi konkurenci, którzy urządzali Polskę po osiemdziesiąty dziewiątym roku dobiegające do nas potem realistyczne połączenia demokracji praworządności o tym jak mamy kształtować własną ojczyznę, że dokonujemy bez złych wyborów, że jesteśmy zbyt niedojrzali, że nasza demokracja rzekomo młoda to fatalny kierunek narracji proponowane przez niektórych Polska ma długą tradycję demokratyczną rzeczywiście też tradycja Solidarność kary represja silniejszych gospodarczo krajów wobec tych, które zmagają się dziedzictwem pozostawania po złej stronie żelaznej kurtyny to nie jest dobra drogę i wszyscy musimy pamiętać o jej konsekwencje Polska przestrzega zasad Unii nie da się zastraszyć i oczekuje dialogu, aby usprawnić proces tego dialogu warto zaproponować zmiany instytucjonalne i przyszłość Europy może być naszym wspólnym sukcesem dla trwałego dialogu w sposób zgodny z zasadą Check and Balance jest można utworzyć izbę Trybunału sprawiedliwości składającą się sędziów wskazywanych przez sądy konstytucyjne państw członkowskich przedstawia dziś państwu taką propozycję ostateczna decyzja musi należeć do demo do państw, ale sądy powinny mieć taką Platformę do szukania wspólnego mianownika kończąc Wysoka Izbo musimy także odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd Europa czerpała przez wieki swoją przewagę co sprawiało, że europejska cywilizacja była tak silnym i historia odpowiada na to pytanie tak Stali się tak ważnej, bo byliśmy najbardziej różnorodnym kontynentem nadrobi mają Ferguson pisze tak monolityczne imperia Orientu stłumiły innowacyjność natomiast w górzystej poprzecinany rzekami zachodniej Eurazji liczne monarchia ma miasto państwa twórczo rywalizowały i stale się ze sobą komunikowały Europa wygrała i zachowując równowagę ducha czy kontrolerzy uchwala co my my tu las paragraf, z czym Europa wygrała więc, zachowując równowagę między twoim twórczą rywalizacją, a komunikację między konkurencją, a współpracy dziś znowu potrzebujemy 1 i drugiego Wysoka Izbo chcę Europy silnej i wielkiej walczące o sprawiedliwość Solidarność o równe szanse Europy zdolnej stawić tamę autorytarnym reżimu i Europy stawiający stawiającej na najnowsze recepty gospodarcze Europy szanujące kulturę i tradycję, z której wyrosła Europy rozpoznającej wyzwania przyszłości pracujące nad najlepszymi rozwoju rozwiązaniami dla całego świat to wielkie zadanie dla nas dla nas wszystkich drodzy przyjaciele tak tylko obywatele Europy odnajdą w sobie nadzieję na lepsze jutro odnajdą w sobie wolę działania i wolę walki to trudne zadanie, ale podejmijmy odejmiemy teraz niech żyje Polska niech żyje Unia europejska suwerennych państw nie żyje Europa najwspanialsze miejsce w świecie dziękuję bardzo, trwa debata w parlamencie europejskim debata poświęcona kryzysowi praworządności w Polsce głosy przed momentem miał premier Mateusz Morawiecki teraz ciąg dalszy tej debaty głos będą mieli szefowie poszczególnych frakcji w parlamencie europejskim na początek głos zabierze Manfred Weber, czyli szef największej frakcji politycznej w parlamencie europejskiej, czyli z europejskiej partii ludowej te, a głos z przyjemnej fakt słowo nielegalny towar ciąże byłam niezwykle elastyczni jeśli chodzi o przyznane czasami odwiedzi taka, że nikt nie mógł powiedzieć, że nie miał pan strach ma dużo czasu, aby przedstawić swoją się wyjaśnień parlamentarnych, ale partia respektujemy w ten sposób również masę ust, bo demokracja europejska nałożyły na kolej jednak dla interesu jeszcze dla wyjaśnienia dla wyjaśnienia to jeszcze nie był szef frakcji europejskiej partii ludowej tylko prowadzący obrady, który w trakcie tego wystąpienia to też państwo doskonale słyszeli były momenty spięcia, ponieważ przewodniczący tych obrad zwraca uwagę, że premier przekracza swój czas teraz wracamy do debaty w parlamencie europejskim już trochę, choć nikt chyba na początku wyjaśnijmy ląd pól dziś mówimy o poglądy Pałysa jako kraj obywatele chyba tyle krajów walczy z naszą wolą omawiany Paweł drugi odbywał się moli re wolno jak cholera obrońcy wiary w sukces gospodarczy ostatnich 20 lat szkoła ciągle coś co zapiera dech w willi to ważne są równouprawnione dumnym krajem rodzinnym kraju Unii Europejskiej jesteśmy wdzięczni com i usatysfakcjonowani, że takiego, jeżeli chodzi o chińską karierę kończył o polską politykę Polski rząd jest ocena debatujemy Rupa zyska najpierw postaram się być merytoryczną, ale na pewno nie jest państwem mówi ambitny wspólny senator Zbigniew, ale jako wspólnocie mają zamierzali się do tego, że mamy pewien regulamin wspólne reguły, które respektują, lecz na rozwój Polski, ale i konstytucji krajów członkowskich ma fundamentalne aktualne limity regulamin tej wspólnoty jest ważniejsze jako uzasadniony miły kraj Republika Federalna zgodziła się natomiast zmasowanych i musiała zmienić brzmienie ustawy zasadniczej byłyby kompatybilne z nowymi regułami szans teraz płatna kraje, które chcą to jednak np. Północna Macedonia ten plan z w myśli już leżeli mieszać do tego, żeby one zmieniały swoją trasę, żeby mimo tych umów warunki akcesji dlatego tak długo takie hasła w konstytucję deklarują o tym co dzieje się w poszczególnych krajach, ale dla wspólnoty najistotniejszych sprawach mimo to wart jest ten fason sfera, dlaczego Władysław po raz charakter moja rola takich jak też mają ponad 1213 lat temu podpisywał przecież przez Pańskiego kolegę partyjnego Jarosława Kaczyńskiego kontrast dyskusje Ren, bo teraz w Ramstein obawa rządu polskiego polega na niezależności wymiaru sprawiedliwości no to jest obawa przed tym co można sądzić w kraju i mamy stężeń ramka 1 nadanie w Czechach słusznie pan zaczął wczoraj na torze trybunały konstytucyjne chodziłem tam zapadają wyroki informacje w tym prawa, który zna pan napełnią życiem realnej no ale faktem wniosek to, że winny jest zależność jest spokojnie się pan Trybunału Konstytucyjnego Polska jest kwestią mocno dyskusyjną wielu prawników konstytucjonalistów w Europie określa etyka jako atrapa to jest tak nawet 2 progi ten chce jeszcze postawić pytanie budzi frustracji konwencję chcę podziękować wielu Polkom Polakom, którzy weszli na ulicy pokazania, że jest inna Polska setki tysięcy pokazała swoje twarze na ulicach Warszawy nie tylko oceny, a chcę podziękować Donaldowi Tuskowi za to, że nawoływał do tych bowiem frontowi prawdziwi patrioci Polski polską flagą to dumną polską flagą, ale również z barwami europejskimi i patriota nie musi być nacjonalistą jest przekonanym Europejczykiem myślę jest patriotą i Francji Szanowni Państwo, więc śpi my zadamy sobie tylko znali się ludzie odczuwają po wiedzę co tak naprawdę stawką w grze jeden z letnich ten pociąg Elf zwolnienie z Polek wstanie premier może nie jest pańską politycznie ja, że nie otrzymaliśmy, których sale, które również stroniła prymat prawa europejskiego to kwestionują wyroki Sułek kreślą kwestionuje między państwowości Donald Tusk wymiaru sprawiedliwości de facto występuje ze wspólnoty Donald też Tusk ma rację jeśli nastąpi regionu dlatego piony w wyroku będzie miejsce polexitu Polacy dobiegają końca trzeba zapobiec 51 Anglik te same zdaniem to jedno pytanie wszystkim tak naprawdę co realnie premierze w sensie politycznym banknocie mają też zwrócić uwagę na to, że nie mamy tutaj dobrych mogą osiągnąć konieczne jest mieć bardziej Pańskiej stronie, ale po pracy proszę popatrzyć idealna EKR tam silą niema Kasi jak choćby torysi, którzy nigdy na wolę walki przeciwko jest polskim kierowcą hydrauliką Unii Europejskiej oni zasiadają w Pańskiej mapie politycznej w polityce UE np. niemiecka AfD, która twierdzi za dużo pieniędzy wysyłane do Polski idee ruchu nie to jest oczywiste środkami proszę państwa gangiem Końskie kolegi Victor Lee 20 lat w tym Temida podrzuca ich przyjęcia Polski do Unii Europejskiej chcę, żeby Polska była silnym krajem członkowskim i żebyśmy skoro mówimy o dobrych nowych Europejczykach to proszę się rozejrzeć po własnym poza fundamentalnymi kolega kolegi Szanowni Państwo koleżanki w szkole jest projekt polityki dyskusję o systemie najbardziej cieszy w dzisiejszej dyskusji European Union 4 kończyli ligę i krajów Unii Europejskiej, bo ci, którzy się cieszy to i żebracy to ci, którzy chcą osła, którzy odrzucają praworządność jako zasady polityki dla nich to jest duża satysfakcja pańskie wystąpienie Mach Panie Premierze się pan też dramat i podziały osłabia pan umiaru pańską i ktoś na pewno będziemy mogli w czasie Putin Władimir Putin podpala licznika, którą pan prowadzi pomaga Rosjanom Władimirowi Putinowi ją, którzy są najbardziej zainteresowani podzielone osłabioną Unią europejską bardzo proszę niech pan przestań niech pani z tym koniec parlamentarnej kilkanaście na koniec biuro PiS komisją co funty skupujemy tutaj o zaskarżeniu kończą się przeciwko bezczynności chcę podziękować przewodniczącemu przeznaczone dla ja jestem zdania, że porównujemy się zastanowić czy nie należałoby kierować wobec rady z okazji meczu na dziś zresztą region się im postępowanie jest, więc tytuł art. 7 zalega tam już od nauki brak naprawdę, jeżeli zostaje ktoś wierzy, ale ja o to dlaczego się także zapada cisza MK cisza to ogromną barierę rozwoju Europy potrzebna jest wreszcie rada, która będzie mówiła jasno respektuję w stosunku do Polski i innych krajów, które nie przestrzegają praworządności w Europie dziękuję bardzo, słuchają państwo Radia TOK FM transmisji z parlamentu europejskiego, gdzie przypomnijmy trwa debata o Polsce przed momentem mówił Manfred Weber z europejskiej partii ludowej już teraz Czasna ich racje Galicję Perseverance z postępowego Sojuszu socjalistów Demokratów posłuchajmy prezydenta dysydenta i dysydenta oddajemy mieszkańcom bardzo nam przewodniczący Pani Przewodnicząca Symbor Alain Panie Premierze waty i jemu się czy to już granych w kwestii bardzo istotne jest to, że odbywa będziesz tą debatę o jest dobra pokazaliśmy chyba heroizmu skucia szacunek parlamentu ani obsługują sens Pańskiej wypowiedzi jestem przekonana, że to samo zdrowie, ale teraz słuchające deputowanych w tej izbie tego co mamy do powiedzenia doszło proszę, a rozstaw poznaliśmy rozpocząć, potwierdzając 1 punkt jesteśmy w pełni świadomi wagi głosowań wyborów jesteśmy tego świadomie, bo jesteśmy tyle przedstawicielami obywateli, którzy swoimi głosami nadająca swoje zaufanie los chce też przypomnieć jednak to jako demokrata powinien pan wiedzieć się głosy nie ma nie dają usprawiedliwienie dla dochodzenia KO demokrację dla Unii euro musimy odbyć się tę dyskusję musimy mówić o finale musimy to zrobić ze względu na dobro Unii Europejskiej do propozycji, bo zapomina klientom wyrok tzw. Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili gaz, który buduje bez prezentowały bezprecedensowy kryzys bardzo jest mi przykro z tego powodu szczególnie żal mi Sapieha milionów Polaków, którzy są częścią Unii Europejskiej teraz nie wiedzą co stanie się z ich przyszłością mówi pan, że nie chce pan kolekcji, ale powiem jasno mojego pojawi się również tego nie chce taryfy ale by Unia europejska jest poważną organizacją opartą dla pewności prawnej ma inaczej niż w przypadku, kiedy tatuaż się monarchii absolutnych Unia europejska oparta jest naprawa prawa, które jest ta równe dla wszystkich kont gwarantuje spokój widać jest, ale uczciwa przewidywane i dlatego że wszyscy się do niego stosują prosi pan o szacunek dla różnorodności, której potrzebujemy więcej to jest podam bogactwo naszej wojny, ale są zalety możliwe i to umożliwia nam ta podejść podjęcie dyskusji i podjęcie decyzji ta norma się gwarancja szacunek dla wszystkich, a więc jeśli ktoś tam sypane solą zagraża nam, że nie będzie szanował tych zasad to sam kieruje się drzwiami tylko tam wypycha i teraz chce nas jeśli chodzi o realia i lasów to na czym powinna koncentrować się ta dyskusja pan i partia PiS przedstawia jako dyskusję dotyczącą polskiej suwerenności, ale nie rozumie pan czym jest Unia europejska i 70 lat temu ojcowie założyciele zrozumieli się to, że FT com wzajemnie powiązanym świecie Podemos lub Jona Arne Choroszcz jedynym sposobem zapewnienia sobie suwerenności jest dzielenie się nią razem lepiej rozwiązać problemy razem jesteśmy silniejsi w zakresie byliśmy tutaj, którą dobrowolną albo na nie ufamy sobie wzajemnie, bo wierzymy we wspólną przyszłość nikt nas nie zmuszał do tego byśmy dali się częścią Unii Europejskiej i nikt nam niczego nie zawiera się z tego powodu, ale dzielenie się suwerennością to jedna z podstawowych zasad, które związane są ze trójpodział władzy respektowaniem systemu sprawiedliwości niezależnego i wolności prasy to jest problem z rządami takimi jak Pańskiej, które idą w kierunku elitarnej regresji oraz osób problem ma no Ińsko zielone dlatego też, ale Pański problem tak naprawdę nie jest nie dotyczy Unii Europejskiej i porządku prawnego dotyczy zasad podstawą demokracji praworządności jest w głowach rozbudzi jeszcze większe nasze obawy nie podoba się stanu to, że niektóre instytucje unijne to panu mówią, ale nie możemy milczeć, bo my jesteśmy też zobowiązani działać tak jak komisja komisja musi działać korzystanie z tych instrumentów, które mamy pierwszy zaczyna brakować czasu w tej chwili komisja jestem strażnikiem traktatów jeśli stracimy zaufanie to przestaniemy być partnerami staniemy się w hali rękami jest też na ten parlament Europy nie może milczeć samo, bo jest to idą demokracji europejskiej tłumu w spółce zastanawiamy się na tym jest czego chcą obywatele obowiązki również płytę słuchaliśmy tego, czego domagają się na ulicach Polski chcą wsparcia chcą tego samego, czego chcą sędziowie prokuratorzy pańskim kraju na śledzie i masarnia i 1 myślę dobre z tego wszystkiego wynika poza prawami i Polonia wolą programami ekonomicznymi Unia europejska z rodziną i co widzimy na ulicach polskich Polska to znacznie więcej niż tylko PiS tak jak, bo będzie to więcej niż Orbán, a słowem więcej żyjąca obywateli tych krajów i czerpiąc ze względu na państwa autor aktywny autorytatywne podejście, ale my będziemy wspierać nie pozostawimy ich samych sobie radę i nikt nie pozostawia ich nie pozostawi samotnie polskich kobiet będziemy walczyć o ich prawa i nikt nie pozwoli, aby mówić o imieniu, bo jesteśmy tutaj razem, że kilka tygodni temu byłam jadanie w Warszawie i odczuwałem Czepe ci poczuć także osób, którzy wierzą Europa się ona mi nie zawiedziemy się same jesteśmy również świadomi tego co ci ludzie myślą forma jest wiemy, mimo że będziemy kontynuować nasz dialog zawsze będziemy gotowi pana wysłuchać ani Morawiecki i szacunkiem, ale pan również musi słuchać większości obywateli europejskich, którzy chcą współpracy organów w tym mówiła, iż racja Galicia Perez Sojuszu socjalistów Demokratów w radiu TOK FM śledzimy debatę w europarlamencie debatę o Polsce i kryzysie praworządności teraz głos będzie miał Malika manii frakcji ani Rob odmów Europę, więc jako emocji będzie już 5 Julia Panie Przewodniczący Panie Premierze Olę, gdy Unia europejska jest zjednoczona Polska jest normą jest nawet gdy Unia europejska jest zjednoczona pozostali zrobiono jest mi o dyskonto w całej serii bolesnych historii naszego kontynentu to właśnie to zawsze dzielni obywatele euro najbardziej ucierpieli z powodu podziałów Dec Why euro ten ma tego doświadczyć, tym bardziej Panie Premierze pańskie mu również zagrożenia stabilności było jeszcze z Unii są efekty bywają złowrogie uliczki od lat im brakuje panu kolejne awantury kłamstwami regule manipulacjami na temat europejskich w uzasadnieniu ideami woda stworzyć los, gdy pan powiedzieć państwu, jakie konkretnie przepisy uważa pan Jakub wina Galiny wyrazów więc, które chronią wolność mówi Ania ma składać jednostki linii będzie on zmienności prasy lepiły należności są bowiem czuć już pisać pozwolę sobie przypomnieć panu, że Polska przystąpiła do Unii właśnie po to, żeby te wartości, bo chroniona dość do Polski poprawi nie jest pan już nowe uczciwe wobec polskiego, bo jest pani wyraża pan o tym dobrze wie wszyscy rozchodzili bardzo pańskich zaprzeczeń, ale prawda jest taka, że pańskie działania to ostatni, który sposób na wyprowadzenie, tarasując im również, że pan wreszcie zacznie być uczciwi wykonawcy rzymskim, a firmom start-upom, że stracą fundusze rozbiór powie rolnikom, że stracą dopłaty na Franowie studentom, że one różnym orzekł tajnych połączeń z ligą rozwijać członkowskie mają prawo domagać zmian w porządku prawnym Unii Europejskiej, ale sposób Zdanowicz polega na proponowane dyskutowano już wolę kompromisu to właśnie tak działa narusza mimo jak powiedziano jak PPE jednostronne działania niezgodne z prawem nie mogą się już punktowane będą oni swoje konsekwencje jako grupę ani Europy miłą panią przekonywali w środę Life do bezpośredniego działania Orlen oprócz odrzucenia krajowego planu ogólnoeuropejskiej uruchomienia mechanizmu wałem barwności koniec wojny z gdybania na mówienie tak, a żołądek łopata Panie Premierze ciągle mamy nadzieję, że kolejnego dnia spotkał się w nędzy kroczenia różne współpracy wzajemnego on ją na moment szacuje rząd, a do tego czasu pan na wejściu poniesie konsekwencje pańskich rządami będzie latać stawić czoła swoim obywatelom, gdy dowiedział się zakładał on kłamstwem byłej zakończył cytatem pan uwiera mądra ważnej wojowniczki mówi biorę powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, która je dłużej temu wystąpiła w Warszawie na wiecu prologu głos, bo o tej SA zawsze byliśmy w Europie małej natchnienie wyprowadzali, notując nasza Europę wiem, że należałoby wyciągnąć z tego wnioski dziękuję w parlamencie europejskim trwa debata o stanie praworządności w Polsce przed momentem mówił Malik znani z frakcji odnowić Europę czas na głos kolejnej frakcji ska Keller z grupy zielonych wolnego Sojuszu europejskiego ani ska Kala w imieniu grupy zielonych nieprzejrzyste była minister, ale drogi, nawet jeżeli tak było z zadowoleniem tę możliwość rozmawiania z planem bezpośrednio, chociaż wieża nie usłyszałam w tej pełnej nadzieje części części, której grupa g, ale obiecał umożliwiliśmy organu dodatkowy czas przegonienia uważam jednak, że prowadzi pan swój kraj na niebezpieczną ścieżkę cha Czeszka, która kwestionuje zasłużone miejsce Polski w sercu Unii Europejskiej dobrze pamiętam dzień, w którym Polska weszła do Unii Europejskiej to było tak pełen radości dzień dzień pełen nadziei rejestr osób się zwyciężyć Ania tych fizycznych granicę ludzi granic naszego łamana i dziś Majka Dumoulin patrzą jak Pański rząd myślę, że zagraża jej 11, którą świętowaliśmy wspólnie państwo rząd on 1 odwrócił się od praworządności co te mu niezależności sądów was no i jasne wobec mniejszości i prawie wszystkich, którzy nie pasują do Pańskiej reakcją na silnej UE wiele do ważności ten wyrok również pokazuje, że odwracają się państwo od podstawowych zasad Unii Europejskiej w siłę na siłę naszych wspólnych prawną umysł drodzy koledzy droga Pani Przewodnicząca końcami tajne dobrze Polska tonie dotyczy tylko polskiej jest to, że zrobił Polski rząd i co robi jest atakiem na samo istnienie Unii Europejskiej ile jest nasza Unia nie jest tylko ma sojuszem gospodarczym jest Unia pokoju współpracy demokracji ogólne zasady równe dla wszystkich czy my Unia, której członkowie dobrowolnie zgodzili się w, a na wciąż wspólnie wypracowane porozumienia tak, aby dać swoim obywatelom lepsze życie jest uniknąć konfliktów gwarantować walkę, o ile Polska Feel rząd zakwestionował temat fundamentalne filary jeśli na to pozwolimy niewiele z nich zostanie już wkrótce artysty to jest test dla nas wszystkich razem, ale przede wszystkim na komisji europejskiej, a Pani Przewodnicząca Anders dajemy wydobycie strażnikiem ma być strażnikiem traktatów UE nikt nie był łatwy, ale tym razem jest inaczej mogą państwo członkowskie w sposób tak oczywiste i kwestionuje te traktaty, a komisja europejska musi działać zdecydowanie od państwa online zawsze wyciągali rękę dialogu do rządu polskiego, ale rząd Polski tę rękę odrzucił dlatego nadszedł wreszcie czas, aby wypełnili państwo nowe obowiązki, które nakładają na państwa traktaty bronić obywateli europejskich Polski i bronić się o Unii Europejskiej Unii zbudowanej na sprawiedliwości dziękuję jak państwo słyszą liderzy wszystkich frakcji w europarlamencie komentują po kolei dzisiejsze wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego za nami ska Keller z grupy zielonych już teraz Nikola Base frakcji tożsamość demokracja żywą LM na prezydencie Panie Ministrze dziękuję Panie Przewodniczący rady przewodnicząca Szanowny Panie Premierze drodzy koledzy tam, gdzie jest organizacja władzy to leśne rolne wolności czy praworządność można rozłączyć od suwerenności narodowej i obywateli wylicza komisarzy funkcjonariuszem wybrani innych państw mogą oni dyktować Narodowy światu, jaki jest sposób życia rządzenia to są te pytania, które na stół zebrał, jakimi 3 lata temu byłem w Warszawie podczas oficjalnej misji naszego parlamentu, aby SMS odwiedzi więcej w odniesieniu do reformy sprawiedliwości w Polsce, którą przedstawiono nam jako takie systemowe na praworządność co mogą zaobserwować tak samo jak widać na Węgrzech wcześniej podczas misji podobnej, że te oskarżenia nie mają żadnych podstaw nie ma nic ilości i dziś możemy w związku z tym zastanawiać się, jaki jest rum bezstronność instytucji europejskich, które policja tylko w niektórych sprawach niezależnie od kalkulacji politycznych swoich się ideologicznego działań kwestionują działania, czyli wyroki podobne wyroki SN w podobne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zapadły we mnie w Niemczech re Włoszech Hiszpanii Rumunii nawet we Francji, której stworzyliśmy za koncepcję Teresie tożsamości konstytucjonalizm komisja i lewica w parlamencie europejskim widać a kiedy po EPL jest częścią cały czas prowadzi działania przeciwko niezależnym państwo liczyć z konserwatorem żądany Page chce, ale pokazuje to agresywność również ani Marcela Webera wobec polskim są to teraz prześladowania tych rządów konserwatywnych jeżeli, które zostały wybrane większością często ponownie w sposób demokratyczny dlatego może powinno być państwo mniej aroganccy wypatrzą państwo na wyniki wyborów, a więc czy temu procedury w takim razie biorąc pod uwagę również decyzję rady parlament powinien kontynuować się w swoje działania dot również biorąc pod uwagę sytuację organizację sądów w Polsce znajdziemy ją tylko preteksty tak naprawdę chodzi o kwestie LGBT i w kwestii edukacji seksualnej dzieci w tej chwili również zarzut jest prawie się, że obywatele w Polsce stają się zakładnikami jeśli chodzi o plan ożywienia gospodarczego przychody w covidzie Panie Premierze i wynosi pół przeciwnicy nie szukają prawdy oni chcą lepiej narzucić swoje terytorium wymagania są chwile pamięć ME lita do etapu tego, abyśmy się w Tallinie, aby państwo, które stawiły czoła talerzy mówi jest Ewa poprzednich stuleciach ciepła w tej chwili, bo było słabsze prawnym jak wiele praworządność jest tylko pretekstem chodzi tutaj o tutaj postać realizm europejskiej, który narusza traktaty chodzi tu o kwestię edukacji związanej ze zdrowiem o kwestię jest z rodziny o kwestie Elżbieta sądownictwa ale dlaczego takie działania są proste, bo Trybunał konstytucja, ale w Polsce, ale poza UE i wreszcie postawił Unię europejską tam, gdzie jest jej miejsce, choć com i mówi o tym marzeniu o państwa przyłączyły się wspólnie lub wspólnego projektu SEL i te dają filmową wizją i są oczywiście dzięki praktykom współdziałać, ale działania są ograniczone lub w jasnym się w Polsce nie będzie policzone CIT-u prawne zgłaszanie innego Polska jest wielkim narodem europejskim Blue niestety cierpiała czasami czasami gdyśmy szli jej chwały pamiętamy o 1 wchodzi w Wiedniu 1600 osiemdziesiątym trzecim opłaci czy wie gdyńskiej Polacy byli w stanie dziś walczyć o wolności bronić się wolności dziś elity musimy astry foteli z wypadku ograniczyć ten totalitaryzm prawa europejskiego i instrumentalista ma z nią wszędzie się pan korzyści w instytucję, którego nie chcą by narody europejskiej dziękuję bardzo, japońską wersją cierpliwość za pańską determinację za państwo odwagę w obronie wolności i za to, że widzi pan jest rzecznikiem wartości naszej cywilizacji dziękuję to było Nikola bez grupy tożsamości demokracja w parlamencie europejskim teraz głos będzie miał Ryszard Legutko sprawa i sprawiedliwości, który przedstawi stanowisko europejskich konserwatystów i reformatorów jest Legutko pani prof. Legutko Poręba EKR w stan jest w myśl prezydenta idąc do krainy stanie przewodniczący Pani Przewodnicząca Panie Premierze młodsi Lecha kraks Panie Premierze tego co pan usłyszał jak dotąd nie są może pan zgadnąć czy, że i znalazł się pan w już szczególnym nie jest ona element jest Instytut się parlament europejski jest instytucją ze swoją politykę pierwsze plony, która mówi jest rządzona z tą samą zostaw samą koalicję płyt krytykę polityczną, bo one są starania dziejów co jest dość niezwykłe w państwach członkowskich konsekwencje łatwo przewidzieć po drugie, tamże analiza jest zdecydowanie lewicowa UE i Donald Tuska i w tym kierunku są tańsze, ale coraz bardziej radykalni starają się narzucić te lewicowe poglądy całemu światu ostatnio również amerykańskiemu stanowi test Elisa zawisło sens potrzecie niema zrozumienia dla sprzeciwu sami te już członkiem fora grupy sprzeciwiające się z UE ogranicza się nie współpracującymi w ramach porozumień dlatego organy sanitarne, które nie budziłoby to czwarte udało się tutaj stworzyć tyranię większości, która kontroluje wszystko od administracji aż po dystrybucję kluczowych stanowisk politycznych, gdy syn ma, a więc c już od razem była w momencie, gdy wróci pan na to uwagę będzie pan rozumiał, dlaczego ten parlament wprowadzi zimną wojnę przeciwko stara się zdestabilizować rządy konserwatywne euro w krajowej czyli dlaczego dla osiągnięcia tego zarzuty narusza podstawowe zasady Ragnara Sophie chodnik z daną re i tworzyć setki modlą zasady, których tam nie ma chyba on w UE, czyli w to działanie jest niestety niektóre działania myślę, że wspierają inne instytucje w tym komisja europejska kultura na przynajmniej w czasach Jeana Claude, a Junckera i wciąż nocy z pana Timmermansa stały się instytucjami politycznymi partyjnymi kryminalne młodszy miary rok są media czy zasady propos już pomocniczości proporcjonalności które, o czym wyraźnie są zapisane w art. 5 zostały zupełnie zignorowane mówi nawet 3 aktorów przykład jutro będziemy mieli kolejną kolejny rozdział w tych atakach na Polskę będziemy mówić o prawie aborcyjnym, że takie kwestie jak aborcja są wyłącznych kompetencjach państw członkowskich, ale kogo obchodzi większość może przegrywa mecze wszystkie czuł, a przepisy ruchu jeśli decydujemy, że 2+2 to 5, bo to zaszkodzi rządowi polskiemu było wówczas naprawdę byli ode mnie zabrałby się przed głosowaniem na ten temat są jakieś szansę, że taki wniosek zostałby żyjemy prawdy o tutejszych 500 plus od trzydziestej się pozbyć zieloną podstawowych zasad traktatu o dziwo, tworzą oni własne zasady, które nie istnieją plany w traktatach, które nie mogą tam istnieć pierwsze komisarz produkt produkt ten drugi nie muszą im bo, choć już ze strony komisji to były ranne z praworządnością pycha ty i później zasada warunkowości parlament idąc co jest czymś całkowicie oburzającym to jest fair otwór prawnym i moralnym, ale cóż czyniły to ma władzę ten na razie jak ilość najnowszym wojny są tylko o nadrzędności prawa unijnego, a wielu godna w jego wypowiedziach publicznego równo młoda zdanie, bo ten zwrot czy wieją w ma takim prawem unijnym żargonie chciałem wiedzieć życia Pani Przewodnicząca płyt dla ryb mówi, iż na myśli, gdy pani o tym mówię, bo nie ma słowa na ten temat w latach, skąd wzięto ich nie stara tatuś to, skąd i co oznacza wg pani Dead euro 2 wtedy euro wielu, że z nasion lnu prawo europejskie jest ważniejsza niż prawo krajowe w obszarach, których Unia ma tyle łączne taką kompetencję no to jest coś się wzorom celną wydaje się Lou być podstawowej zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, ale że prawo należność ważniejsze wymusza na ruch Unia dajmy się od mniema Lou od czystej wtedy sprawa narodowa miałaby być mniej ważna od unijnego w tych obszarach, gdzie Unia nie ma końca kadencji to byłoby absurdalne w ogóle tak chcieli narzucić co coś tak klasowi, ale ono niestety nie sprawia to, że ten pomysł narodził się mniej absurd każdy samorząd przewidzieli noście zaś chcą państwo powiedzieć to instytucje europejskie zdecydują, gdzie leżą w kompetencjach, gdzie nie winę chały i że instytucje krajowe nie będą już miały możliwości sprzeciwienia się ich decyzją wstrzyma, ale to jest bardzo niebezpieczna koniec koncepcja niezwykle niebezpieczna, bo on daje Unii Europejskiej wszechmoc i wsiach wiedzą i Hino, której ona nie ma nie może mieć czas mądrze i mówiąc szczerze, na którą dla zasługuje, gdy Jucha scen, a on w ciągu ostatniego dziesięciolecia Unia europejska aspekt dla okazała się bardzo różni uznał, że nie jest w stanie się on sam ograniczania opuszcza odchodzi od zasadzie pomocniczości proporcjonalności i jest tu to zaufanie do traktatów prezydent myślę, że nawet w nadchodzących latach całkowicie ani nie ropień przewodnicząca nie boimy się, który europejskiego prawa boimy się europejskiej tylko bezprawia większości z porad używania i władze komisji my własnych interpretacji traktatów niezależnie od tego są myśli parlament komisja wcale nie jest tak, że ten jest silniejsze może decydować o wszystkim dla wójta brygady Ryszard Legutko europoseł Prawa i Sprawiedliwości i stanowisko europejskich konserwatystów i reformatorów to za nami, ale to nie koniec debaty w parlamencie europejskim praworządności w Polsce głos w Strasburgu ma Marcin krzywda one zjednoczona lewica europejska wtrąca Pani Przewodnicząca, choć na początku mundialu w kwestii wojny na taką uchwałę, a polską gotowości do mierzenia ich dialogu i ona znani nie jest nic pan wiele działa również o wszczęciu postępowania z praworządnością owego niewiele się od tego czasu spędzała debata dzisiejsza do dziś konflikcie tylko eskalują również ta pasywność po stronie komisji pani osobiście jest Pani Przewodnicząca ufa mu prowadziły do sytuacji proszę wreszcie obaj z jądrem zacząć działać co pięknie się z końcem z różnych zacząć działać mechanizm praworządności owoc wydziela się ich miast i wdrożone myśmy koniec ten przyzwala 2 autorytarne działania nie można takiej polityki finansowej PiS na europejskim Panie Premierze pan dzisiaj o vacatio stąd tutaj o charakterze przewodniczącego samorządu klasowego prawicy aplauz z tego narożnika sali oraz po to, potwierdzą może pan dalej chcą związać sypać ludziom piasek w oczy, ale tak naprawdę przecież liderzy chodzi o to, żeby podkopać zawisłość wymiaru sprawiedliwości i pochować do życia własny wymiar sprawili gracze co stanowi kwestionowanie praworządności to nie mniejszą stawkę na oto chodzi chodzi o to, że Polska siła chce dokonać autorytarnej zmiana budowy, o które nie zmierza do niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, lecz naruszenia praw podstawowych zmieszany, że ani jedno słowo krytyczne na hasło padło tutaj ma temat tzw. stref wolnych od LGBT prawa człowieka są deptane Pański rząd zwykle toleruje wspiera też bez ryzyka Świny, wstępując w inny to jest naprawdę oburzająca emisja oburzające, że państwo rząd w 2 odmawia kobietom samo stanowienia w kwestii własnego ciała ktoś to już nie jest katolickie średniowiecze, gdzie kobietom zakładano pasy cnoty oszczędzać teraz pani pana rząd chce wybudować nowy płot policzyć oddzielającej pana ustawa kraj od uchodźców przebywają na Białorusi jest to stanowiła naruszenia nas tak naprawdę ogrzewając od określonego mienia Narodowego dziwnego, że Polski Reka kwestionują porządek prawny Unii Europejskiej to esencja wodny, a z ostatniej wojny stało się to zaprezentowane, ale uwziął się tak naprawdę już siła eksplozji może być także lekarzy jeśli jakimś kraju i Rafał będzie decydował o tym co że ratuje prawodawstwa unijnego stronie pasa to oznaczałoby koniec politycznej Unii Europejskiej dziękuję państwu za uwagę to był Marcin szych dawane zjednoczonej lewicy europejskiej i ostatni głos jeśli chodzi o liderów poszczególnych frakcji w europarlamencie, a teraz czas na krótkie wystąpienia pozostałych europosłów zacznie niezrzeszony 1 000 000 uchylić ze Słowacji na pani pracowniczka zażenowanie pracowniczka komisję w razie pan premier Morawiecki mamy minutę szanownej Pani Przewodnicząca komisji liberałów proszę przestać szykanować, kiedy uznał winę i koniecznych zmian dla liberałów to tak naprawdę formalne oni zaś mieć dowód proszę się śledztwa czy wobec Polaków i Weyna miała znajdować jakiekolwiek nowe oraz rady karzemy informuje ich działania, żeby karać natywnej na stronie europejska praworządność okradania mówicie to alternatywne narzędzie kontrolne znana rzucania na realny agent w krajach rządzonych przez rządy konserwatywne ośrodka są i Europie w imieniu konserwatywna obywateli Słowacji mogę powiedzieć, że deklarujemy pełne wspólnych filmów i jest słówko do Realu w zachodniej Europie nie prawo odmówić, ale nie Europa wróciła do współpracy w handlowej, który nie wymiany handlowej współpracy ekonomicznej nie narzuca się waszych ideologicznych wyobrażeń wschodniej środkowej dziękuję finansowym Riemer eliminacje prymat dziękuję bardzo, duży lub stałe hojnie się pierwsza runda Legia powiem ci ze strony grup politycznych, kto kompetentnej pokazałam mu dużą elastyczność z powodów państwo dobrze rozumieją trasą jeszcze długą listę mówców, więc bardzo proszę państwa, aby respektować przyznane państwo czas pierwszym mówcą jest pan Halicki EPL 1,5 minuty Szanowni Państwo w nim państwo Panie Premierze język agresji język agresji to nie jest dowód siły tej izbie pomimo pańskich pokrzykiwać wszyscy wiedzą, że Pański rząd ma minimalną przewagę w sejmie i nie ma przewagi w Senacie tak krucha większość dziś powoduje, że próbuje pan atakować, ale kogo pan atakuje atakuje pan partnerów i przyjaciół, a sojuszników szuka nie tam, gdzie trzeba, bo na pewno nie są to przyjaciele polscy, atakując nas nacjonalistycznych pozycji, bo sam pan powiedział bezpieczeństwo leży wspólnocie w naszej wspólnej Europie to Polacy zadecydowali, że jesteśmy Polacy zadecydują o naszym miejscu w Europie, bo jesteśmy to jest jedno prawdziwe zdanie, które pan powiedział dumnym narodem, który ma swoje miejsce Europy polskie sądy powinny w razie kolizji norm wspólnotowych krajowych dawać pierwszeństwo stosowania w tym pierwszym europejskim normą to napisał to pan napisał to Pański podręcznik do prawa europejskiego jest to oczywiste MON art. 90 pierwszy pkt 2 polskiej konstytucji jasno stwierdza po co pan opowiada tutaj o jakimś konflikcie to Trybunał sprawiedliwości stoi na straży polskiej konstytucji po Pański rząd łamie to Pański rząd chce politycznych sędziów to Pański rząd granica wolność mediów i funkcjonowania wolności słowa mało tego, jeżeli pisze pan dzisiaj wczoraj przesyła pan do prezydentów premierów list, że będzie pan stosował orzeczenia Trybunału, że potwierdza pan stosowanie wszystkich wspólnotowych zasad i zobowiązań to bardzo proste pytanie chciałem zadać dzisiaj co izba dyscyplinarna będzie rozwiązana jest ustawa czy sędziowie, którzy zostali pozbawieni pracy będą orzekać sędzia Paweł jeszcze się 623 dni bez orzekania czy wróci jutro do pracy, gdzie są pańskie zobowiązania, bo dzisiaj pan gra bezpieczeństwem Polski Polaków nie ma pan do tego mandatowych obronimy Polskę europejską Polska ma inną twarz nic tylko język agresji widzieliście to poprzednią niedzielę na demonstracjach Polakom nie jest obojętne jak będzie się toczyła nasza przyszłość wspólna przyszłość Europy Polski od momentu brygadą Proxima dziękują Barca kolejnym mówcą jest pan López Aguilar 3 minuty niepojęte święta dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący Pani Przewodnicząca formalny Panie Premierze obywatele Europy Polski, którzy nas śledzą wiedzą, że to właśnie ma się tutaj wymagania w parlamencie europejskim doprowadzało do debat między nami, a zarazem panie z premierem MAK, który pracuje pod egidą Jarosława Kaczyńskiego Polska czy też paneuropejski przecież reprezentują obywateli polskich reprezentuje zobowiązania Polski na rzecz Unii Europejskiej, czyli wspólnoty praw obowiązków, które wiążą wszystkich w ten sam sposób nie jest śmieszne i pycha okresy hipotetyczne ta retoryka porównanie pana rząd jest przykładem wyjątkowym ignorowania orzeczeń Trybunału sprawiedliwości jeśli chodzi np. o izbę dyscyplinarną sędziów, która to jest sankcjonuje sędziów w Polsce mamy prokuraturę w Polsce, który jednocześnie ministrem sprawiedliwości właśnie ten minister pana rządzie stwierdzanie mniej więcej od 12419 traktora pensje są do pogodzenia z konstytucją nas do wartości podstawowe Unii Europejskiej uznania prymatu prawa europejskiego i cały system gwarancji, jaki z tego wynika, że rola Trybunału pewność dlatego prosimy komisję europejską oraz za razem by wszcząć art. 7 kontynuować by myśmy wprowadzili w końcu zasady warunkowości, czyli zawieszeniu fundusz europejskiej do czasu pełnego spełnienia poszanowania przez europejskich należy też wprowadzić mechanizm sankcji kary pieniężne na rząd Polski do czasu, kiedy w pełni zapewni przestrzeganie przez europejskich i należy zamrozić dostęp do funduszy Euractiv tych gmin, na które się haniebnie ogłosiły wolnymi od innych ideologii LGBT to jest całkowicie nie do pogodzenia prawda europejskim i my w ten sposób bronimy obywateli europejskich obywateli europejskich bronimy miejsca Polski w unii europejskiej to organ, dlatego że wierzymy w Polskę w pełni związaną z Unią europejską, a nie Polskę, która jest w stanie odłączyć od tych wartości zatem chcemy państwu stwierdził, że to przesłanie, które z Polski oraz wynikający nie do przyjęcia całkowicie Europa 100 lub wartości tych samych dla wszystkich, a nie Europą do wyboru zmieni dziękuję bardzo, chętnie brygady dziękuję bardzo, kolejnym mówcą jest pan poseł Gui VAR ostatniej minuty Press dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący bardzo uważnie słuchałem pana premiera Morawieckiego przez pół godziny nawet gdyby pan mówił godzinę to słuchałem w ciszy skupieniu, ale pan nie mówił o wyroku TK wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest jasny art. 1 art. 19 traktatu nie obowiązują nie tylko w Polsce jako niezgodne z polską konstytucją tak orzekł Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej polskiej konstytucja traktaty art. 11 dziewiętnasty zaakceptowali jeszcze w roku 2004 w strefę z przyjęciem traktatu lizbońskiego rząd PiS to zaakceptował przecież pan wie co tam jest napisane w coraz ściślejsza współpraca z Europy Centralna rola Trybunału sprawiedliwości notabene z tego samego powodu zoom to twardzi uma zwolennicy brexitu nawoływali do wejścia jest interes radio play nie znali, czyli ta mroczna gra jest pan, grając mogą też wbrew pozorom jasna od Instal tak naprawdę ND Trybunał Konstytucyjny mema padł po upolitycznione krytykowany wszystko we śnie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli chodzi o to, żeby pożyć eliminować Tool for Trybunału sprawiedliwości i powiedzieć decyzja taka jest taka, że tak naprawdę nie ma prawa Trybunał sprawiedliwości ingerować w otoczeniu w Polsce to dokładnie pan znajdują Made in we Francji stół Odessa pan tutaj odwołuje się do innych rysopis to Francuzów Niemców oczywiście o Trybunale federalnym możnych tego powiedzieć, ale oni nigdy nie powiedzieli dla art. 1 art. 19 nie znajdują zastosowania w danym kraju Ania nigdy czegoś takiego nie zrobili, ale Brexit OFE i owszem, egzystencję to co pan zrobił jak pan, czyli ani Mostową tak naprawdę robi to jest kwestia dla polskich obywateli obywatele najbardziej pro europejsko nastawionych pan im tutaj narzuca Pańskiej reguły i co przypomina mi i miłosna przypomina też bardzo dramatycznego im część Europy z końcem osiemnastego wizję KUL, kiedy tak wielki projekt Polska znikną las mapy Europy w fatalna mieszanka złego zarządzania zagrożenia zewnętrznego no i Modern Polish zdrady konserwatystów, którzy nie chcieli zaakceptować nowoczesnej polskiej konstytucji czy ja jestem jedynym, który będzie takie przedziwne, ale też groźne podobieństwa tego co się dzieje dzisiaj w Polsce nacjonalistą muszę powiedzieć wiem, że pan z wykształcenia historykiem namawiam panie są to jak Panie Premierze, więc każdy ma prawo lepienie lekko, bo o winie, ale im był rozpocząć się z trybem od klasycznej pozycji bardzo małe, ponieważ to do przypomnijmy co się, gdzie one w Polsce wszystko zaczyna się od jakiejś 1 decyzji potem kolejna kolejna kolejna tak to trzeba naprawdę kontrolować drogę do upadku nie ludzie tego chcą niezwykli polscy obywatele, lecz dzięki ego tych wielkich graczy, którzy nie myślą o tym, jaką katastrofę ciągną na siebie pod koniec tej historii, więc moje życie jest Panie Premierze proszę wrócić do Polski po ponoszę wycofać z tych niemądrych decyzji i proszę tak naprawdę zakończyć ten marsz w stronę uparł dziękuję no to w dziękowała umyka Ryga dziękuję bardzo, dobra prosimy informuje sąd dziękuję bardzo, kolejnym mówcą jest randka, proszę bardzo, 2 minuty pęki weź mecz dzięki zajmować miejsce trzeba dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący drogie Panie Premierze w radzie kolacja kromka Pani Przewodnicząca komisji panie Morawiecki Masny ma tego co pan dzisiaj mówił muszę przyznać, że wciąż zadaje sobie pytania widz ma po tym co stało się w Polsce w ostatnich tygodniach miesiącach 3 Klemm tego z 7października, gdy myśli o Trybunał Konstytucyjny czy jadę Putin ogłosił wyrok czy nie otworzył pan butelki szampana w tajemnicy wraz z Władimira Putina, bo jeśli patrzeć na tę sytuację na wizję polityczną im program polityczny to widzę wiele podobieństw pomiędzy Putinem i tym co robi Pański rząd te co stara się pan zrobi się w Iwkowej, a zawróci się zmienić Polskę państwo autorytarne ze słabymi instytucjami demokratycznymi i ze słabym egzekwowaniem praw podstawowych jej obywateli wydaje się, że pan kolejny wspólny cel Władimira Putina to jest słaba i a czynił mecz podzielona Europa, ale powiem panu powiem panu wprost większość obywateli polskich nie zgadza się z panem większość obywateli polskich i pokazali to wspaniale zeszły weekend chcą oni mieszkać żyć silnej Polsce silnej Unii Europejskiej opartej na praworządności prawach podstawowych i demokracji i my w tej chwili elementem pozbawianych tych ludzi w Polsce Liu i w par la to nie parlament europejski powinien danych mówi to pan powinien mówić do swoich obywateli do swoich sędziów niektórzy z nich są z nami do swoich prokuratorów do innych przedstawicieli organizacji pozarządowych niech pan z nimi rozmawia słucha ich oni chcą żyć w państwie praworządnym niezależnym sądownictwem trójpodziałem władzy sam sprawami podstawowymi już bowiem, że czasami jest to niezwykle bolesne, gdy widzę, że tak wiele tych rzeczy szykowana nowa na nowo w tej dyskusji, ale co jest jasna obywatele w Polsce są obywatelami unijnymi dlatego chroni ich prawo unijne mówił, a nosi przecież dawaj to nie jest jakaś łaskawość ze strony komisji europejskiej broni praw jest obowiązek komisji europejskiej chce jeszcze powiedzieć jedno myślę, że tu było wiele zamieszania w tej dyskusji nie ma konfliktu nie ma SA jak wejdzie on konfliktu pomiędzy konstytucją polską i traktatami w tych kwestiach, o których mówimy jeśli chodzi o praworządność demokrację niezależność sądownictwa tu jest pełna zgoda, więc pani ministra proszę przywrócić Polskę na ścieżkę praworządności proszę drążyć się z wyroku Trybunału sprawiedliwości i proszę zrobić to, czego żądają obywatele proszę przywrócić Polskę na jej miejsce w sercu Europy dziękuję barkę to kolej wiem dziękuję bardzo, przyjemny dziękuję bardzo, droga koleżanko naszym kolejnym mówcą jest pan Maksymilian kra każdy kolejny prezydent szkoleń jak ja przewodniczący koleżanki koledzy Panie Premierze klimat ulic jest bardzo pięknym prawniczymi wykładzie narodowi, gdzie leżą granice suwerenności europejskiej krajów członkowskich nikt nie kwestionuje prymatu w sza prawa unijnego tam, gdzie nie ma kompetencji, ale nie może sama decydować o tym, jaką ma kompetencje, bo na fundusz monitorowana konstytucyjne to stwierdza również federalny Trybunał niemiecki Panie Przewodniczący najbardziej dlatego też wolno było polskiemu tyka stwierdził, że organizacja wymiaru sprawiedliwości nie jest elementem prawa taśmy gotowe pyta kwestionować można tylko wtedy, kiedy chciałoby się, żeby to Unia europejska decydowała, jakie ma kompetencje, kto życzy sobie, żeby kraje częściej kończyły się suwerennością ale, żeby je istniało państwo Super państwo suwerenne ten dąży do tego, żeby pewnych solowe mógł decydować o tym co należy do kompetencji unijnych czyni, ale do miasta oraz traktatu New Europę taką taka, jaką się nie rodzi czy w Polsce czy w innych krajach trwają, a i dlatego mały chłopak meczet dla, kiedy już Polska pod Wiedniem obroniła oraz Europy powtarzam pozostają silne NATO czy dalej suwerenność krajów członkowskich tym samym euro dziękuję tez i Piast dziś czasu o VAT wiele pijanych panie Rafale film to proszę o podejście do pulpitu mówca i interesują dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący Pani Przewodnicząca komisji Panie Premierze cieszę się, że mogą być uczestniczyć w tej dyskusji i a poprzeć się liczba argumenty rządu polskiego, bo jesteśmy w tej chwili w trochę surrealistyczne dyskusję w tym parlamencie, gdzie ja to już po raz kolejny 15 dwudziestym w Wielkopolsce i nie mam chyba innego tematu, który byłby tak interesujące dla parlamentu jak ten, jakim jest Polska nie chce powtarzać uwag, które już przedstawił jej między poprzednicy mówiąc kwestie techniczne specyficzne, odnosząc się do sytuacji innych kraj kraju, ale ten brak jest na rozsądnego chyba patrzenia na to ze strony instytucji europejskich, bo to jest dyskusja polityczna tylko polityczna jasno pokazuje la, że z Polonią dym leci pan tak jeśli tego nie chce się porównać sytuację z 2005 roku tego co nie było innych Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie tylko mówi się w innych państwach takich nie nigdy 1 000 000 okien oraz pól, ale tu mówimy o polityce, ale również w tej chwili trochę słucham do tej pory są wszystkim czysto polityczna to jest początek kampanii wyborczej to jest ta próba instytucji europejskich, aby zmienił się decyzje demokratycznie wybranego rządu w Polsce i na niezwykle ważne jest, abyśmy mówili o takim instrumentalnym wykorzystywaniu sądów w polityce było bardzo ważna również byśmy mówili o innych kwestiach są, ale ja słyszę tutaj mieszka w odniesieniu do Putina lub do Rosji 6× konferencja przewodniczących odrzuciła naszą propozycję, abyśmy mówili np. kwestii Gazpromu i gazociągu Północnego i dlaczego nie ma chęci, aby mówić o tym w naszej sali mówimy o sytuacji politycznej wydaje mi się, że ta dyskusja jest kolejną bramką strzeloną w kolejnym dołączyła do własnej bramki przez instytucje europejskie, które atakują rząd, który został wybrany w sposób demokratyczny dziękuję bardzo, dzięki, której nikt z tym, że jest mniejsze z kolejnym mówcą to pan Konstantinos zerwanie jest minuta kampera z SP z perspektywy, kiedy prowadzę dlań jak w odległości w ramach akcji PKN przewodniczący Pani Przewodnicząca komisji brak, ale działa bezczynność komisji europejskiej doprowadziła nas do tego to normalny dzisiaj, ale nasze lekko pokazane na dzisiaj już jednak, że jest to rzecz, ale notowali to prawda, ale potrafi sfera ideologiczna oglądają dzisiaj chodzi, ale zacznijmy od początku koncepcja praw człowieka praworządności w najem niemożna Clepardia powinna być czymś, o czym decydują poszczególne żona to one warunkują Napoli to mer ewidentny formę przejaw pewnej obsesji żołnierza polskiego w obchodzeniu się z tymi sprawami narzędziem, którym się zasługujecie Trybunał Konstytucyjny natomiast odnaleźli Demokratów na lewicy nie podlega negocjacji oraz prawa człowieka prawo raz jeszcze etapu w warunkach tropy na kilometr jeśli chodzi o ska gospodarkę politykę gospodarczą możemy mówić natomiast jeśli chodzi o in prawo jednostki na każdej jednostki do samostanowienia również swoje my obywatele portu kraj nie ma mowy o dyskusji negocjacjach Polska musi pozostać w Europie, bo zasługuje na to, ale nie takich wartości, jakie tutaj skrajna prawica przedstawia publikuje tam ligę stanąć taki syn tak jak z tym, że jest pan Tomasz to już następny mówca ma do dyspozycji minuta, a po, której impuls który, jeżeli mi przyjemność dzisiaj jest polem Węgrów Polakiem w wartości praworządności ona chodziła ona chodziła i o to mi licznego kisielu i po jej popis kwestii i rogatą de Voyage prezesa za kółko, bo to damy ankietę o sobie biuro domowe ich elit kij w samej Litwie pisze jest relikwiarz z dyktatorów Kol Jaruzelski ery Kadara paru lat środkami osobnik izbę dziękuję bardzo, chude będzie można to Rosjan śledztwa Channel zajęli Jarosław wodne, które naznaczone komunizmu kraj ten dyskutował ulepszaczy rozmawiały z Kaddafim Jaruzelskim, kiedy leżeliśmy zwolnieni na jak najlepiej określa, kto walczył na stronę ratowane ma jak spojrzymy szuka raju Enemy ciała złożone łącz nasze von Irka niż włamując się na wrzesień, ale są radzimy okleić falę pandemii nimi jak mamy kryzys energia wkracza inny i ci z noża ja całe 6 lat dla ludności na mierzeniu letnimi paniami armii Callum daniami KSM ma przypominamy wam nie my włoska uzyskaliśmy naszą swobodę dzięki własnym działaniom będziemy bronić przerwanego dziękuję państwu my w głos w tym miejscu Władkiem LT dziękuję za dzień brakuje Stefan Esteban González pomoc, proszę bardzo, 4 Morawiecki lider oraz jest, więc go świecie własna 3 Panie Premierze nie byłem przekonany, słuchając pana słucham pana przynależy ona formę działań Lulu Lou, kiedy pan mówi o sprawiedliwość w rządach prawa to niech pan przynajmniej będzie obecna szczery i uczciwa rada jest taka, że żaden Trybunał żaden są nie kwestionował kory nie ma prymatu państwa prawa europejskiego tylko Polski czeka Lou wyznaczony przez pańską partię miał zdanie kwestionują kompetencje, ale jeżeli kwestionuje supremację traktaty to znaczy, że kwestionuje pan i cały fundament podstawy nowego realizmu budowano Europa to jest droga do hitu nie ma przestrzeni dla gubernatora scenariuszy innymi słowy tutaj to co pan tutaj proponuje projekcji to wiz tak naprawdę konstytucyjnym Brexit pańska wizja Pomorskiej z napędzana strachem luz, ale-li stany nie obawia się z utraty Polski system samo się pan boi Schroeder Morawiec straty Pańskiej była wizja panie, które może wtedy polis Polkach i mniej by Polacy także polskie społeczeństwo zmusza złamany maszt wymieniają je i nadzieją Polska była wielkim narodem europejskim, zamieniając się Pański rząd i będzie trwała ten ziarna wielkości także po odejściu nie było pana Pańskiej partii, bo Polska wolność to synonimy tamte takie jak kolega jak kolegę dziękuję mam złoty stół Marek Panek wiązanie sobie posłowi pan Marek Belka Pani Przewodnicząca Pani Przewodnicząca Panie Premierze Panie Premierze nie ukrywam nie ukrywam, że odczuwam wstyd, że po raz kolejny przez działania pana rządu mówimy tu w Polsce nie wiem jednak czy to pan powinien być dziś, tłumacząc wasze kłamstwa europosłom przecież każdy wie, że minister Ziobro odpowiedzialny za politykę unijną waszym rządzie ostatnio w sejmie, komentując haniebny wyrok tzw. Trybunału sugerował pan, że Unia europejska realizuje widzimy się europejskich biurokratów Panie Premierze 1 widzimy się, które wpływa na życie Polaków to antyeuropejskie obsesje Jarosława Kaczyńskiego podczas tego samego wystąpienia mówił pan o problemach zwartościami po europejskimi co państwo wiecie o wartościach jeśli dzielić obywateli na różne resorty wynosić unijne flagi z urzędów wspominał pan także wolności, dlaczego więc na protestach przeciw decyzjom rządu politycy partii funkcjonariusze naszej policji biją pokojowe do pokojowo demonstrujących kobiety młodzież bojówki narodowców zagłuszają europejski wystąpienia nawet powstańców warszawskich ostatnie pana cytat Panie Premierze dzisiaj stoimy bardzo kluczowym momencie można powiedzieć na rozdrożu historii Unii Europejskiej to jedyna prawda, którą usłyszeliśmy pani pana ust, bo historia Unii będzie pisana dalej z polską lub bez Polski także takim tzw. wyrokiem czynić wszystko byśmy nie byli współautorami Pani Przewodnicząca von der Leyen przemówienie premiera Morawieckiego to potok kłamstw półprawd w Polsce niestety już do tego przyzwyczailiśmy ani komisji ani pani nie wolno jednak się przyzwyczajać czasu na bycie zaniepokojonym już minął dziękuję dzięki wyrywać dziękuję bardzo, drogi kolego teraz pan poseł Maćka sam kierować ma prezydent dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca Panie Premierze po pierwsze, myślę, że na dobrze być brutalnie szczere, dlaczego toczymy dyskusję, bo wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie jest tylko produktem jakieś wielkich dyskusji prawnych czy filozoficznych dotyczących demokracji czy kwestie instytucjonalne tych nie ma również szat chronić traktatów w rzeczywistości jest bardzo prosta Pański rząd Polska partia chce scentralizować władzę, aby kontrolować niezależne sądownictwo w Polsce, a europejski Trybunał sprawiedliwości stał na tej na ich drodze do tego celu, a więc c usunięto, a tę przeszkodę oczyszczoną drogę to jest tak proste rozwiązania problemu oczywiście polega na tym że, gdyby wszystkie rządy działały w ten sposób po takim brakiem poszanowania dla wspólnych zasad dlatego jak wpływa na innych spraw wspólnocie nie byłoby Unii Europejskiej mój kraj Słowacja, które również ma problemy za reformą sądownictwa społecznego i korupcją, ale my polegamy na integralności praworządności Unii Europejskiej, ale teraz jeden z naszych najbliższych partnerów w unii europejskiej naród, którego odwagę tak bardzo, a zawsze podziwialiśmy, którego przywódca w Europie potrzebujemy tras ten partner zdecydował się zaryzykować wszystko i wszystko zakwestionować, choć wszystko, a więc unijny porządek prawny autorytetach PTS ochronę oraz praw obywateli wspólny rynek całą historię integracji z ostatnich dziesięcioleci, ale i dlatego właśnie parlament europejski ta izba nalega ją na zawieszenie wypłat, że dla polskiej z funduszu ożywienia dlatego komisja lód i rada muszą w końcu działać po latach dialogu, który nie przyniosły żadnych wymiernych nie chodzi tu o ukaranie Polski ani zastraszeni, że nie chodzi tu od szantażu wobec Polski chodzi tu o ochronę naszych własnych wartości wał ochronny projektu europejskiego per Panie Premierze pan może ona nie była tak naprawdę tę przyszłość, ale dla uwagi nadal nas i dla większości obywateli Polaków Słowaków innych my dbamy o to nam na tym zależy dziękuję bardzo, na zegarach jest minuta po godzinie jedenastej to jest przypomnę Radia TOK FM w parlamencie europejskim trwa debata o stanie polskiej praworządności czas na wystąpienia kolejnych euro posłanek europosłów posłuchajmy Panie Premierze Panie Premierze chciała za będę chciała zażartować powiedziałabym ratuje panu narząd pobił rekord Guinessa chyba nigdy wcześniej parlament nie musiało tak często zajmować się innym państwem członkowskim jak teraz zajmuje się polską i problemami Polski z niezależnością sądownictwa prawami kobiet osób LGBTIQ z wolnością mediów, ale nie ma z czego żartować powinien pan wykorzystać swoją energię, ale dla Polski do współpracy z Unią europejską na np. w zakresie rozwiązań gwarantującą polskim kobietom na wsi dostęp do ginekologa, a osobą z niepełnosprawnościami w Polsce prawo do niezależnego życia pana rząd nie musi dalej iść tą drogą Polska nadal może być zapamiętana jako państwo, które działa na rzecz demokracji praw człowieka wspólnych unijnych wartości nie chcemy, żeby Polska nadal była symbolem łamania prawa symbolem podziałów nienawiści TEN-T w dziękuję bardzo, takie hol, a nie ma nic pan GI Ant man z sesji odparł, proszę bardzo, czekamy na pan teraz kolej oraz wydano na środę kolejne plany i pecha ile forma zwracam się w stronę kolegów z tej europejskiej w większości, w których współpraca z szyb ma prowadzić do centralnego państwa brukselskiego sukcesu średnie Frondy PL Unii Intela nadchodzi tylko o to, żeby tak naprawdę tylko Trybunał sprawiedliwości decydował o tym co jest prawne co bezprawnie menu plik ten ten zamknięty system optymalny zgłaszano punktu widzenia finansuje okienek na tym to polega funkcjonowały sankcje finansowe, że praca legalna było tak jak za czasów Napoleona, który armia francuska zarzucił Pekinowi jednak ten koncept, gdy RPP byli mówi Berg w Lizbonie rzekomo oraz na zawsze ustalono jak Unia europejska ma działać raz na jakieś problemy się pojawiają Józek z polskim wymiarem sprawiedliwości między te powiedzmy sobie jasno świat się zmienia zmieniają się też poglądy polityczne nie reguluje dla każdego, że zapominacie państwo tę lukę po wielu ruchy i ideach turę dla 1 ALT tym suweren prawie 500 000 000 obywateli Unii Europejskiej stanowiły podstawę do przekazania ich dobrowolnego kompetencji europejskiej też ilość pozwolę sobie to ja mam powiedzieć to jest kompletnie pana ja tylko mylenie pojęć rysą Zoch Angela Merkel lub z nowym zapytana o ZUS po raz w podczas pożegnalnej wizyty na front w Brukseli chciałabym odpowiedziała bardzo zacytuję po niemiecku, żeby Pani Przewodnicząca von der Leyen usłyszała przebywającym w chwilach wiara w to, że różnice polityczne, a może nawet różnice w postrzeganiu Unii Europejskiej jak powinna pracować jak powinna jak punkty ciężkości to można uregulować przez wyrok sądowy to uważam za niewłaściwe, a placu, więc mamy wielkie problemy, ale doradzałbym, żeby rozwiązać w duchu finalizuje kompromisu to zawsze stanowiło sedno działania Unii Europejskiej i tak musi pozostać jako piątką cechą teatru z hoteli też pan Robert Ross udzielam panu głos dziękuję Edycie pan minister my mamy też Medem Mar Press panoramę premierze Panie Przewodniczący pan planu było dzisiaj dyskutujemy o wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że sprawa, że Unia nie ma kompetencji obowiązuje prawo polskie los jednak nie powinno wzbudzać kompetencji w zeszłym roku podobne wnioski sformułował niemiecki federalny Trybunał prawdziwe kontrowersyjna, gdy ten decyzje zawodowe Luksemburg włos od europejscy sędziowie ingerują w organizacji polskiego systemu spędził koleś co wykracza poza kompetencje traktatowe owe i koledzy w kraju, kierując się błędnym poczuciem sympatii proeuropejskich zawsze wybierać instytucje europejskie zamiast się do sądów czy władz krajowych prawdziwy Europejczyk musi zaakceptować podział władzy między Brukselą, a państwami członkowskimi musi zaakceptować to, że pani Super państwa lub sojuszem suwerennych państw należących prawdziwy Europejczyk powinien akceptować 11 dni różnorodności ten dzień powinien być lekcją pokory demokracja nie zachętą do kontynuowania tych niedemokratycznych ataków na polskie państwo dziękuję trwa już kilka w Rosji ręką jeśli konkretny film, proszę bardzo, Pani Poseł z IRA jako biografia prezydenta Jaspers Lampe Polak dla różnych Polaka serca dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca dla polskiej systemu, a sprawiedliwości w tych sprawach, ale portier Orzesze, bo sędziowie chcą tego samego porządku Unii Europejskiej jednocześnie są najgorzej opłacani z Unii Europejskiej musimy jednocześnie pamiętać o dekadach cięcie w 2 w płacach razem na emeryturach to jest ten plan sumę na rzecz autorytaryzmu, ale za kilka tygodni minie rok, gdy całkowicie zabroniono aborcji mamy do czynienia ze atakami na możliwe społeczność LGBT i retorykę antyimigrancką oraz Polski rząd chce mówili koszarami być w stanie łamać prawa człowieka, ale chce, aby wszyscy pomagali mu teraz to finansować to jest deklaracja wojny dotycząca praw nie ma wątpliwości, że obrona praw człowieka to jest sosie, a co do tego wszyscy jesteśmy zobowiązani niezależnie od tego gdzie jesteśmy, ale w Polsce i wszędzie indziej będziemy budować Europę, która jest Europą równych kolega miał na kolegę miał lat dziękuję bardzo, teraz pan Mirosław Radłowski, proszę bardzo, poseł do ważenia kolego ja ja każdy misja każde zbliżenie każde działanie polsko koledzy koleżanki, bo dziękuję bardzo, drodzy polecę jak są miesiące słyszymy w Wielkopolsce Polsce Polsce to jest ten sam temat przez cały czas są tak naprawdę Polska państwo zrobiła się, że wszystkie inne usługi czytam pan doczesnego dziś wyrok jest problem Trybunału Konstytucyjnego z Niemczech kapsułę i czytam wyrok polskiego punktu widzenia prawnego nie ma problemu, ale wydaje się, że pozostali muszą sobie pozwolić na takie same działania jak Niemcy i Kazimierza jest Trybunał Konstytucyjny jest problem prawny jest to problem nasz nadrzędności prawa unijnego nad prawem krajowym tu potrzebujemy dialogu nie ma innej drogi ludzie muszą mieć ideologiczną inaczej będzie już była równoległa Unii Europejskiej panie dlatego wydaje się królową popu będziemy mieli elit politycznych będą decydować o kwestiach państw członkowskich będzie jeśli chodzi o polskiej oraz będą myć po polsku suwerennym państwem Narodowym państwem Narodowym Polska jest Polska jest wzięcie, więc jestem Polakiem jestem Polakiem jak Tomasz lub dziękuję bardzo, te pan Tomasz to by jako następny, proszę bardzo, dziękuję potęgi jak prezydent online dziękuję Pani Przewodnicząca jury my premierze Night to one tak właśnie Europa jest zjednoczona groźną ja już i zgadza się, że faktycznie czasem mają mieć różne poglądy pana, ale nota dla mamy wspomniane ustawy prawo dawali im przecież również rząd wykreowano panną mówi bardzo, które mają konstytucyjnego, choć muszę też na rogu Pańskiej przedstawienie Panie Premierze jest frank jest nie tylko sprawy niepokojące NN, ale tak naprawdę coś mnie do przyjęcia coś dramatyczne, a na polskim euro Pani Minister wołamy szczerze niż pani zadać pytanie Panie Premierze wasz polityk dla myszy małą sporty i dzieci w stronę celu chronić oko w znacznej numer pola dzięki palą im wyłącznie na spolegliwość od lat szeregu ważniejsze zdrowie jest nieznaczna większość, którą dysponujecie, a nie jest dobra niania wolę taką wolę, dlaczego otwierać drzwi do wyprowadzenia naszego kraju Unii bądź szczerzy włączą się zwykle strategia polityczna i nosicie wyłoni się jak dziś odpowiedzialnie urzędów i telewizyjnej tak musimy utrzymać Europę wspólnie zjednoczoną silną Polskę Unii Europejskiej proszę powtarzam proszę respektuje praworządność wróci do euro dziękuję i pękające rynek 9 rynek szczerze dziękuję kolejność w cieniu są zestawy wiceprzewodnicząca wysokiej Izby pani Katarina Barley tak jak prezydent tak jak prezydent poprawić mamy już plan przewodniczący Panie Przewodniczący Panie Premierze Harvey witam mam w izbie demosu ani bliskiego sercu demokrację Pańskiej a gdzie EW jej niezależność wymiaru mobilności wolnej stanowi nasz kluczowy element kolejny wzrost, ale Trybunał Konstytucyjny powiedział to jest w przypadku Portugalii Polski dlaczego, ponieważ nieważne uczono, że tę narrację o podwójnych standardach to nieprawda euro, a lex ojciec mowa była o zmianach w rękach procedurę wyboru sędziów w Niemczech płynąć mają one wspaniale będą wody na 2 mężczyzn w Redzie pan wspominał np. o wyroku rzut okiem Trybunału Konstytucyjnego lińskiego połączenie to decyzja przez polską rządowi Sejmowi apostolski nosił czerwone algi widzimy coś zupełnie odwrotnego rząd Polski klub wnioskuje, o ile dualnym odbioru Trybunał konikiem celność udziela wybory skończyć się umocnienia tej usługi to samo chodziło tu zachodzi w przypadku ordo iuris widać, że Trybunał Konstytucyjny czy nie my będziemy mieć nie kontroluje to różnica w stosunku do Niemiec jak one prymat prawa europejskiego został 3 Trybunał federalny elegancki podkreślony nie było mowy o kwestionowaniu prymatem polenta jak pan możemy również, że zmienność jest zostali zaakceptowani po stronie przecież Niemcy rynek my są na osiedlach procedury unieważnił ten polega ten element małej wyrok ten został zaskarżony chodzi tutaj o naruszenie traktatów Oleszka to nie jest tak, że Unia stosuje podwójne standardy ile Pański rząd działa w sposób waste procedury słownictwo zręby zdefiniować wartości demokratyczne, pozbywając się jakiejkolwiek kontroli uwagę władzom co jest dla szybko traktatowym i to, że pan za demokratyczne w końcu wiedzieć są na społeczeństwo polskie osiągnęły najwyższy szacunek przyczyniło się do upatrzonej łączy inż. Angielkę Nałęcza i poszerzonej Unii Europejskiej powinno pozostać w tej mierze rząd sponsorskiej, dzięki którym stawki w tej grze by nie jako przyszły już spójności Unii Europejskiej dziękuję strażnikom na skrajnej kolej na punkty za napój jest kilka dezynfekcji pulpitu proszę o podejście do niego panią Sophie in Faith lub prezydent dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący biega z kryzysu praworządności to największe zagrożenie dla Unii Europejskiej czy też jest integracja Jusia się rozpoczęła dziś szef sił, a rada Unii Europejskiej czy sąd wzywa wezwanie odmawia jej się sprawą co nie jest zaskakująca, bo 9, ale tej radzie siedzą jeśli, którzy najbardziej drożyzny PiS o tym nawet dzisiaj szefowie rządów wielu sportowe modele Moore Ken siedzi bez widzialności wolne łagodzić autokratów mi się bez pani von der Leyen jak pani obawach mówi pani o ewentualnych działaniach komisja ma obowiązek ich eksport broni zmian traktatów, a nasza izba ma obowiązek kontrolowania tego co robi komisja czujemy, że komisja zrobi wszystko działa w jej mocy, aby ulewa trzymacie lekko zagrożenie zmieszczenie praworządności, bo wszystko inne ikony gry z oznaczało moment mamy wrażenie swoich zobowiązań, bo widzę debaty rezolucję, domagając się działania układają się zmieni się pozostać bez konsekwencji w konsekwencji dla autokratów, ale i tych schorzeń pomagają w ich działaniami, a więc koledzy Ulmów my z serii zdecydowanym głosem dziś, ale czy jesteśmy gotowi by wyjść poza słowa jeśli jest to konieczne dziękuję nadano imię okazania i higieny i łatwe Teresa pani posłanka ryba inżynier, proszę bardzo, raz jest prezydent rację prezydent premier ministrze dziękuję bardzo, wymiaru czasu panie ty moja nadzieja dla przekroczył czerwoną mijają już jutro atak na ostatnie działania instytucji polskiej kapeli ze mnie dopuszczania taka demokracja praworządność i Unię europejską jako narciarz anty moim dzieciom fundowała zmuszenia działa zawsze kombinacja świetle tego terenu ma rację imprezę liberalnej, ale Hawrylak kraj naszą na umiarze my w Europie już ogłasza manifest tarcia EW Motor Europe liński Maria utrzymuje się za wymurowanie za plany co oferuje naruszane prawa do azylu terytoria menu Entropia kasa dla Unii w Europie są postawy formą wykonywać mandat poselski wszędzie poza własnym chronione przy czym kończy się dla nich dziennikarzy za to, że badają zmiany lub miała z hemo wszystko co się dzieje na europejskim mechanizmem sznury na bok odłożyć podwójne standardy, choć robione mechanizmu kontroli praworządności aktor, który obowiązywał wszystkie państwa członkowskie jak tank terminal do 2 stan, ale tańczymy umieszczone u niego wnoszona autorytaryzmu podważają fundamenty projektu europejskiego rad jak cię dzisiaj Europejczykiem to nie siedzenie z założonymi rękoma dziękuję dziękuję bardzo, media są jak samiec pewnego pan Madison, proszę bardzo, 2 minuty, a te, o których mówiła po 40 zlote ostry komisja prawidłowo rodzajem promową rola dziękuję kolacja Panie Przewodniczący przewodnicząca komisji pani wandala Jan Arian mole premierze Morawieckim i Jola lub nie zapominajmy, że prawo unijne i mam nadzieję, że nie jest ropa i druga nieskończona ma ona swoje jak ograniczenie lub Estonia i może włączyć także zeszła do Unii Europejskiej przyjęliśmy Unii ta w referendum, ale tylko pod warunkiem, że będziemy w stanie bronić naszych zasad Consumer monitor owali dzięki temu zasady utrzymania naszego języka kultury, ale ich jeśli Unia europejska teraz chce on zyska środki tylko naginając traktacie o kolejny raz, że uważają to największy wpływ na określonych reakcji na przychody te szpitale naraża on zasady zagrożenia wysiadam z konstytucją estońskiego są one, a równością to podrzędne wobec prawa unijnego ile nasze wielkie u nas 5 w roku 2012, gdyby realizacje zostały zmienione więcej w naszej kompetencji trafiła do Unii Europejskiej referendum to Estonia musi odbyć kolejne referendum to chce dotacji zdecydowaliśmy o 2003 roku europarlament wówczas sól miałoby już takiego znaczenia dlatego Leszek Miller mogę przyjąć reakcji komisji europejskiej parlamentu europejskiego oraz niektórych pań członkowie biura no może niektóre klauzule w konstytucji polderu byli do tej, czyli krytykują decyzję polskie zdanie mówiące o tym, że niektóre elementy polskiej konstytucji unijnej są zgodne z traktatami Unia europejska musi służyć państwu członkowskiemu, a nie odwrotnie rolę państwa istniały przed Unią Unia została stworzona przez państwa nieruchomość jest pani odwrotne ruchu i ostro Ula lewica podkreślił, że Europa to więcej niż tylko Unii Europejskiej państw europejskich, które nie są częścią Unii Europejskiej, bo Fed wciąż są lub nadal będą częścią Europy Rita od swoich gości, jeżeli tor bardziej komisję europejską federaliści w parlamencie starają się centralizować procesy decyzyjne, tym bardziej państwa członkowskie będą chciały odzyskać swoją suwerenność dziękuję bardzo, Patrycja Patryk, jaki jest, gdzie pan Patryk, jaki proszę dziękuję bardzo, pan poseł jak dzięki prezydent pani prezydent ma pan minister ma dziękuję Panie Przewodniczący pani premierze pani komisarz utrzymywanie Cielma czuli tu praworządność jest ważna, ale ważniejsza jest równość, a spójrzmy wyrok niemieckiej 20102019 dwudziesty konstytucja jest naczelna wobec c prawa unijnego Francja 2021 tytuł to samo z pań Hiszpania 2020 konstytucja nad prawem unijnym nawet Rumunia 20002jeden z sama decyzja teraz w Polsce tyle dokładnie tak samo okazji, ale nie tylko Polska nie może tak zrobić, bo nie podoba wam się tam rząd chcecie przywrócić te marionetki, które zgadzają się na wszystko co mówicie, ale moi mój kraj jest niezależne i tylko Polacy mogą decydować będzie rządził set złe pole rząd, że KRUS co powiedział Małysz, gdy Polska została zaatakowana z każdej strony mówili państwo już od 18 wieku powiedział do Polaków z Indii nie boi cie za Europą w sposób ślepy, bo na końcu tej ścieżki są tylko pieniądze kochajcie wolność, bo jej zawsze broniliście kolejny, jakkolwiek jest Maciej dziękuję bardzo, teraz pan poseł Jezus marży, proszę bardzo, średni zwrot ulgi są dla rajdu mówię państwu dzień bez ogródek Echa, a wyrok Trybunału polskiego jest niezwykle poważnym są są z wyrokiem sąd kat to jak pliki do uznania nadrzędności IWA prawa polskiego sprawia, że nie ma już, że ochronę praw podstawowych wjazdów i nie ma już bez wspólnej wspólnoty prawnej SA la i nie ma już Unii Europejskiej to jest tak proste im uwagę poważne solo jak to co mówię w tej chwili Pański rząd Panie Premierze pies wszedł w proces oceny z odejścia od wartości i od zakwestionowania w praworządności i pan dziś chce stawić wyzwanie Unii Europejskiej ból w kwestiach kluczowych w parlamencie europejskim, ale chcę panu powiedzieć jako przewodniczący komisji rozwoju Regionalnego, że Unia europejska w błoto nie jest tylko takie okienko, do którego się odchodzi, aby uzyskać fundusze strukturalne to jest przestrzenie wspólne poprawia on i jesteśmy zdeterminowani by bronić zrobimy to również w imieniu narodu polskiego dziękuję Sejm czy i wraz ze zniczy i one wiele dziękuję bardzo, pan sądzić od pana Kleksa kolega z lewicy kolegę gości podane do ryb aż na 1 koleżanki koledzy ile dzisiaj, a druga te nastąpiły Karolak tym czym moment konfliktu 2 pomysłów na pewien czas nadziei na stokach kraje narodowe suwerenne ani superpaństwa produkcję białka ze stron nie chce rezygnować chcę występ Twitch, gdzie nabyło większego kontraktu, który nabył już dzisiaj coraz większa liczba wspólnych licznych wspólnych stanowisk w godzinę 9 w Brukseli narusza kolei ukraińskich krajów członkowskich to narasta gonią Legię lat zaczęło się mają 7 lat temu w czasie kryzysu strefy euro, czyli wspólna polityka monetarna euro, choć została wprowadzona, aby niektóre z kraju misję pogrążyć jeszcze głębszej myśli nasze, które doprowadzić na proste jakość widzenia Kosowa do niekiedy określany nawet 1, bo wolę mamy tutaj do czynienia z regułami, które są kompletnie niekompatybilne z zasiadania w myślach również mieszam chodzi o problemach Kosowa wygląda tak samo osiągnięto punkt krytyczne to może oznaczać koniec jej Andrzej lat są to ślad emeryt raport pan poseł Sikorski Panie Przewodniczący Wysoka Izbo kończąc Wysoka Izbo Panie Przewodniczący Pani Przewodnicząca, lecz pani serdecznie pani dziękuję za klarowne sformułowanie przestrogi dla rządu premiera Morawieckiego mam nadzieję, że słuchają dziękuję Panie Premierze słuchałem pana uważnie się zgadzam się, że w Konfederacji relacja między krajowymi sądami konstytucyjnymi, a instytucjami Unii to przedmiot uczciwe różnicy zdań, ale swoje, ale w tej sprawie także jest także pana strony wielkie kłamstwo, bo w ogóle nie o to chodzi nie to jest sednem sprawy czy z traktat lizboński wynegocjowany przez Jarosława Kaczyńskiego i ratyfikowany przez Lecha Kaczyńskiego jest niezgodny z polską konstytucją nie o to chodzi pewnym tra sednem sprawy jest to czy można odsuwać zastraszać zastępować rzetelnych sędziów pompy szlam mi sędziowie czy sędziowie w Polsce mają być tak niezależnie jak Trybunał mgr Przyłębskiej czy telewizja Kurskiego ten brudny proceder nie jest, bo nie jest w ogóle sporem konstytucyjnym bo, bo to nie jest to niezgodne tak z polską konstytucją jak i traktatami europejskimi jak w ogóle z podstawami cywilizacji Łacińskiej łamiecie wszystkie 3 Panie Premierze Panie Premierze jako premier Rzeczpospolitej ma pan obowiązek Polakom zapewnić prawo do niezawisłego sądu, a Polsce zapewnić fundusze europejskie, więc mam tylko jedno pytanie czy wypełni pan orzeczenia czułe zlikwiduje izbę dyscyplinarną przywróci uczciwych sędziów i wrócić do europejskiego porządku prawnego tak czy nie dziękuję takie dziękuję bardzo, dziękuję pani Simona, bo nasze Primo ministro las Panie Premierze wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce to jest bardzo poważny precedens, który nie może pozostać bez konsekwencji, które naprawdę ryzykuje to, że Polska znajdzie się za Unią europejską kwestionowanie nadrzędności prawa unijnego oznacza nieuznawanie jednak z podstawowych zasad Unii Europejskiej, która zakłada, że wszyscy obywatele mogą cieszyć się z tych sam my praw niezależnie od tego gdzie żyją w ten wyrok już to jest tylko 1 kolejnych elementów najpierw kwestia sądownictwa praw kobiecie informacji o LGBT chcemy, aby Polska pozostała z nami, ale rząd Polski wiedzie również musi wiedzieć, że ten parlament nie będzie akceptował takich działań Europa nie jest małżeństwem z rozsądku dla uzyskania szczodry funduszy europejskich jest sojuszem opartym na wspólnych wartościach i polega na wspólnym projekcie dla obywateli europejskich, ale dla Polaków, którzy jasno pokazali podczas manifestacji czy bawiąc dziękuję bardzo, pani, bo nasze, proszę bardzo, pani pani Julianna Dona kolejny wyrok Kolegium w Europie niż Janki oraz Unia europejska powstała na bazie pomysłu, że narodowe interesy łączy wspólny los FUS, który bez decyzji człowieka Seneki bezsensownych wojen obywatele Europy i wysłany jasny komunikat do siódmej zamiast nienawiści, która dzieli, owszem, będziemy Zjednoczeni wnosiła wspólnej pracy, żeby wszyscy Prospero zalew są jednak autokraci, którzy odrzucają to przesłanie wbrew swojemu znamy ich adresów, które by scementować swoją władzę przywódcy Polski i Węgier wprowadzanie niemoralnych Zwolińskiego oponent sensacyjnej, łamiąc prawa unijne jest Lida, rozważając pomysł opuszczenia, dokąd miastu i kolejowej 302001. wieku stoimy w obliczu największego kryzysu ekologicznego w historii ludzkości Wit Pp, a tymczasem Europa zajmuje się pani małostkowe mi rozgrywkami o własne, które aranżują zapatrzeniu się polityczny mówmy jasno trzeba poniżyć kres temu szaleństwu i wykorzystać wszystkie narzędzia, które są do dyspozycji po Millerze razem jesteśmy Zjednoczeni podzieleni upadnie latami kręgu latami kręgu lina celt panie będą nadal, bo skoro proszę zlecić 1 sytuacji to jest sytuacja Polonii wagę i obywatele europejskich w Polsce chcą pozostać w ludem Europy co do tego nie ma żadnych wątpliwości są one pokazywali to wyraz chudnie swoich manifestacjach, w których działa nadzór osoby dużo osób udział duża i od lat jak pole i Polacy starają się bronić tych wartości europejskich natomiast są też sędziowie, którzy zostali odizolowani tylko dla tych zaś starali się bronić nadrzędności prawa europejskiego nad krajowym detali, ale rada jej parlament komisja rozmawia tylko rządem, a co z tymi obywatelami, którzy chcieli wziąć swoje ręce, ale swoje losy jak są ewidentnie my np. obywatele na Węgrzech rozumieją, dlaczego jest zasada warunkowości lenią, a co z państwem komisja i Radoczy jeszcze raz wyrzuca się starali odblokować plan odbudowy, ale czy będziecie nadal wspierać ten rząd ma, a i co, ale z procedurą art. 7 co z zaleceniami dla prezydencji francuskiej czy będą konkretne działania czy za każdym razem po prostu będzie przymykać na to oczy i zostanie zostawić polskich obywateli sam sobie, więc je misję dziś o aROM wywija dziękuję, proszę bardzo, pan, że Romer 2, jakimi tylko donosimy tylko do LM lotnych jak kolekcjonuje Pani Przewodnicząca Pani Przewodnicząca Panie Premierze nowych w toku Trybunału w garść soli Muchę meczu wycofał swoje orzeczenie stwierdzające, że nie istnieje coś takiego jak naród europejski Berlin bilans eksplozji w lutowej typu i naród europejski dla omawianych państwach członkowskich pozostaje miliardy suwerenem lub pokładu patrzyliśmy to jest naród państwach członkowskich pozostaje głównym ich suwerenem, czyli sumy narodu europejskiego idealizmu i Kolska orzeczeniem swojego Trybunału bronił swojej suwerenności widzi pan wobec, gdy dawno narzucenia Bogu za prymatu prawa niż soliści tyle odchodzi z rysunku człowiek odmowa wykonania nakazu czy są system dziś się Trybunału sprawiedliwości, który chce narzucić daleko dzisiaj zmiany w wymiarze sądownictwa w Polsce fas lekarzem uważane są metody na firmy Tallina w niewiele później na linii Europie w Polsce i zmienili wiele moich głos nie jest to opór wobec tego pewien, że wymiar sądownictwa kompetencje na tym polu nigdy nie były przekazane na inny wymiar Polonii to już naruszanie praworządności Unia europejska wywiera presję na Polskę w kwestii to tym ideologicznych na polu migracji, a jako również kolejną formą społecznej dziś i słuchając pana pani Weber jak domaga się pan zmiany reżimu na przyszłość szlaku, a lud Polski jest dumny walczyli jak będzie walczył dla tych wszystkich, którzy chcą Europy narodów wolności, w jakich miast Azji i pite dziękuję bardzo, krzyż, a teraz proszę co my o zabranie głosu pana bokser chwila ktoś zawiesił intensywniej myślimy też niewierzącym SentiOne dziękuję panie się odnoszące Szanowni Państwo działania w Rijadzie siano jest to jak minister debata pozbawiona sensu przeciwko krajom, które broni każdy suwerenności w przyszłości będzie dotyczyła Apollo każdego narodu, które będzie tego broniła barw i zwłaszcza NATO oraz stosowanie w Polsce po latach dyktatury komunistycznej od powtarzam raz jeszcze chwilę państwa członkowskie Unii nie pracują dla Brukseli nie działają one dla komisji europejskiej wybieranymi gdzieś za kulisami w Europa nie jest Super potęgą jest stado Baranów, który kontroluje wszystkich tak jak państwo tego chcieli konstytucji mamy traktat, który stanowi 27 państw członkowskich decyduje forma mijania, kiedy jego poniesienie pełnych West media i uważam również, że historia Hiszpanii państwa już panią odporność, którego początki datują się na średniowiecze stoją ponad traktatami kontra na Lechią wybór kratach stanowili Howard teraz, gdy ważna jest Polska walczy nie czołgami sowieckimi, ale armia biurokratów biurokratów, którzy chcą naruszyć suwerenność naszych narodów wyższość naszej konstytucji dziękuję i ligi na rzadziej, bo wiele dziękuję bardzo, im mówić, a teraz przez minutę pani koleżanka mody, a w USA tłem albo USA pół miasta w ustawie są też wniosku starosta dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący miejsca tarła stają się dzisiejsza debata nie dotyczy Polski, ale Unii Europejskiej, ale kierowca i 1 wartości, na których Unia spoczywa już wszystkie państwa członkowskie popierają tę wartość tej praworządności sprawą kluczową Warbud płatników sen, ale do centrum miasta kilka śladów i cele są w salonach niezawisłe sądownictwo jest warunkiem sine qua non, aby można było mówić o kraju praworządnym to sytuacja jest zasada praworządności w Polsce została naruszona Jasek ta torebkę z literalnej nie są wolne media wolne niezawisłe sądy są podstawą praworządności intencja to jedyny sposób ta analiza, aby osiągnąć harmonizację, którą ustawodawczą w całej Unii Szanowny Panie Przewodniczący jury elit była ona tu armat, ale te pory Bartyla saren Jana z całych Karpatach u nas tak jest sexy bardzo zapomina doszło doszło light w Polsce do naruszenia wielu zasad, ale ten chodzi chociażby oprawa społeczności LGBT chodzi o naruszenie praw kobiet dyskach dlatego też Polska przekroczyła pewne granice dotyczące praworządności dziękuję mu dziękuję bardzo, pani młodych, a teraz ty przez minutę głos zabierze pani pan Satie objął z dziękuję dziękuję rezydent jeden z rezydencji pan minister już po kolei od państwa dziękuję bardzo, dzisiejsza odnoszącym jechali pięknej to jak Europa odpowie na kryzys to zdecyduje o przyszłości Unii Europejskiej to pokaże czy obywatele nam wierzą i zmian po to, wszystko zapewne zależy nie tylko od polskiej centrum Spały szumem z tej najlepiej tak HGW klip one maszynerię wraz z WHT takie duże państwa Unii Europejskiej jak Hiszpania już dobrze sobie radzą z biurokracją brukselską i przykrywają było szukać nadużycia hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości grywają formę bez tak tutaj do czynienia z pewnym brakiem autorytetu moralnego tej z owych tu dobytek a gdzie egzystencja od kraju z tego rodzaju praktyki prowadzą nas wszystkich na skraj przepaści sunie na skraj kryzysu lepiej i każdy pani Pani Przewodnicząca komisji europejskiej Andrej również trybunały hiszpański Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii otwarcie łamie prawo europejskie, a dzięki prawdopodobnie pani zrobi dziękuję o kolegi po Kolegium koncern osiedli Kielc gmach dostęp Szanowna pani konstatacja rozmawiałem już tak to fakt kilkakrotnie, że głos jednak turyści przemawiającym muszą, więc trzymać się tematu debaty Pani Poseł posłanka niezrzeszona, więc by nikt pani nie upomni, ale ja jednak panią przywołuje do porządku, a teraz Ankara, proszę bardzo, tym Szanowna Pani Przewodnicząca komisji będą też pan Panie Przewodniczący Szanowni Państwo 500 jestem byli wielcy oburzonych resort dlatego też jestem zaniepokojony głos jestem zaniepokojony zmartwiony pańską to pańskim brakiem odpowiedzialności jestem zaniepokojone i zmartwiona tymi Inquiry, iż wiatr państwowo odwrócili się plecami do idei europejskiej proszę spojrzeć na salę lekarza ta sala to szybki uosobienie obywateli obywatelek i Europy pochodzących z różnych narodów różnych wyznań wyznań reprezentujących różne opinie, ale Gazeta, a energii dziś 80 do 90% osób przemawiających w tej izbie stało po 1 stronie jest dla nas ważny jest wolne prawo wspólne wartości zasady liberalnej demokracji i niezawisłość sądownictwa i niezawisłość mediów to wszystko od wartości, które nas łączą, a pan się się takie jak sam jako postawił poza tą wspólnotą, która stawia za współpracę w Europie jest tu chodzi o przyszłość Unii Europejskiej chodzi o przyszłość Polski punkt jeszcze do my stajemy po stronie Polski my stoimy są to po stronie obywateli obywatelek i silne by dbamy o to, aby ich chronić przed nadużyciem władzy przed tendencjami autorytarnymi nic co 64% euro obywateli Europy twierdzi, że Polska jest na złej drodze 88% Polek Polaków chce pozostać w unii europejskiej przewodniczący przerywa minutki, proszę bardzo, kolejny mówca 1,5 minuty pan Biedroń Panie Premierze Panie Premierze to dzisiaj jak dostał pan dzisiaj wielką szansę szansę miał pan szansę się dzisiaj zrehabilitować niestety nie wykorzystał pan tej szansy zaatakował pan boi bezpardonowa wspólnota wpisał się pan niestety coś co przynosi Polkom Polakom się wielki wstyd obrzydliwą retorykę, w której pana koledzy koleżanki nazywają flagę Unię europejską szmatą Unię europejską wyimaginowaną wspólnotą, a miejsce, którym dzisiaj jesteśmy brukselskim okupantem, że zapewni proszę zatem nie próbować nam się w wciskać kitu nie damy się nabrać na wasze fałszywe zaklęcia jeśli przyjechał pan na dzisiaj do Strasburga leczyć się snem uśpić naszą czujność to srogo się pan zawiedzie nie damy sobie wciskać kitu przegrał pan wraca pan dzisiaj do Polski na tarczy 26 do 1 i szkoda, że nie miał przyjechać tak naprawdę odwagi dzisiaj tutaj do Strasburga pana prawdziwe mocodawca Jarosław Kaczyński ten, który dzisiaj, który dzisiaj odpowiada za to wszystko, ale ze Strasburga wysyłamy mu przesłanie ze Strasburga i losów figa makiem dostaniecie jeśli będziecie prześladować kobiety jeśli będziecie nie szanować niezależności sądów jeśli będziecie podnosić rękę na mniejszości dzisiaj wspomniany Lech Kaczyński prezydent w grobie się przewraca jak słyszy to co zrobiliście z Unią europejską nie ma mandatu do robienia tego co robicie Polkom Polakom jest dziękuję bardzo, cenne minuty kolega Batki, a teraz kolejny mówca pan łaskę Cezara razem wzięte razem wzięte seniora premier ministra dziękuję Pani Przewodnicząca pani Basia graniczące Panie Premierze Szanowni Państwo pan terenu komputer przystępując do Unii Europejskiej wszystkie państwa członkowskie w tym Polska zgodziły się na szereg zasad wartości w tym nadrzędność prawa jest Janusz europejskiego i przestrzeganie praw oraz ustawowe cele ze względu na rynkach dziękuję za faworyta obywatelskich i logo Polska odniosła wiele korzyści społeczne wynikające z w komisjach przyznanie funduszy europejskich potwierdzi teraz motywuje ona się do obowiązków i kontynuować czerpanie korzyści postawiła sobie kamerę jest ująć ten trend populizmu i belcanta Hel mimo pewnych starali się państwa sojusznikiem planów dała do Camerona wyszli do pociągu, do którego się do pociągu szantaży i populizmem, a tym już znane, ponieważ konsekwencje, ponieważ Cameronowi udało się nam pole wysiąść z tego pociągu rola czas dla mam zwyczaj, że drogą po swojemu krajowi pana jeszcze czas jak tłumaczą ten dojedzie do ostatniej stacji Kraków Legia wartkie, lecz jeśli komisja też dziękuję panu bardzo jak więc, a teraz pan Łagodziński przez minutę, proszę bardzo, a prezydent, a prezydent dziękuję czy zada Pani Przewodnicząca ty tutaj pan premier pan premier MF już krajem, choć ten też socjalizmem z wymaganiami polskiej, a planem, bo od niedawna decyzja o oskarżonym była Brandenburg euro i w innych regionach, które sąsiadują z polską patrzyłem na przykładzie współpracy trans trans granicznej i nie mogą doczekać, kiedy bronie wreszcie będziemy mieli pomnik ofiar dziwi, więc palą i niesprawdzenie współpracował z państwa kolegami w parlamencie europejskim, aby wzmocnić nas jako Unię europejską rozlicznych zagrożenia ponad Europy wschodniej z plamami kolegów, których szanuje jako dyplomatów, ale dziś wystąpi w roli kraju not przeciekała Intela są tak naprawdę chodzi nie możemy dokonać międzynarodowej projekcji siłę by określali sami nie będziemy siłą dysponować siłą demokracji oni siłą integralność małych i siłą jedności właśnie do tego wszystko sprawy wprowadza nie chodzi tylko o prymat po ich prawa europejskiego chodzi o to co minister w swoich rządach przez ostatnich kilka lat po jak możemy stawić czoła globalnym już autor zmowy, jeżeli nie będzie miło niezawisłych są sądów wał i widzę, że tutaj sędziowie nawet przyjechali do nas parlament europejski wielogodzinne kolejki la 900 potrwają dziękuję bardzo, teraz pan Hayder 2 minuty o rosyjskiej chciano pozyskać Hansi Jan hondę Panie Przewodniczący umów z Tychami inFakt jest on Szanowni Państwo prawdopodobnie komisja europejska zapomniała czym jest Unia europejska Unia europejska to związek suwerennych państw dla statku Patriot o państw narodowych wewnątrz nich to wszystko opiera się na traktatach, a nie na samowoli i z tych osób autokratów brukselskich własnej wolimy uran nacjonalizm trakt kanapy nie mówią, że prawo unijne na zawsze priorytet przed prawem krajowym to zależy od kompetencji, które posiada Unia europejska państwa w krajowe usług, jeżeli komputer i państwa narodowej to smutna, że Unia europejska próbuje samowolnie poszerzać swoje kompetencje na tym polega łamanie traktatów de facto Nalepa ASO misja europejska pozwala sobie nazbyt ziela radzieckie Łady i próbuje ganić Karcza trybunały konstytucyjne tego nie można znieść to jest oznaka arogancji w tym jest zbyt ja jestem polnych tak arogancko zareagowano na Trybunał Konstytucyjny w Niemczech ja tak samo na Trybunał Konstytucyjny w Polsce tego rodzaju reakcje są nie znoszą uciążliwe sztućce reszta krajowe wymiary sądownictwa są linią podstawą nowego wymiaru sądownictwa spór i najwyższe organy są świadomi atakowana wątek wojny włączających test popatrzmy byliśmy na art. 125 traktatu o oferowaniu ani europejskiego wszystkie ładne ba tam na ten zapisane jest wyraźnie jak powinno wyglądać ten artykuł nie jest przestrzegany art. 110 dni w traktatach osiągną one również o widza mówi trochę zbalansowania budżetu europejskiego jak to się wszystko godzi zadłużenie Unii Europejskiej to Unia europejska łamie traktaty proszę zamieść na własnym podwórku i proszę zostawić państwa członkowskie w spokoju liga Hajduk kolega Hajduk dziękuję bardzo, teraz ta pan Arena, a za jedno minuta profesor prezydenta wyjaśnień prezydenta, bo również ustalony na rampie dziękuję Panie Przewodniczący reporter Polska jest realny plan Unii Europejskiej, które nie gwarantuje minimalną gwarancję zachowania się pani pan prawa oprócz tego systematycznie naruszane są radni prawa kobiet osoby LGBT i wykorzystywany jest stan wyjątkowy, aby zatrzymać napływ reemigrantów naruszając europejskie prawo azylowe dla Lecha trafiony kamieniem do PRL-u, ale orzeczenie Trybunału jest bardzo niepokojącym precedensem na stoku Polonia jutro zostaną mu spania dla renowacja, bo się dzieje się w stan chcę się również w innych krajach jak Hiszpania jest niepokojące używają tylko chodzę, bo będą mieli wybór nowej rady sądownictwa jest pechowy lokowane arteria byle stały rytm rada powinna nadać priorytet kryzysowi państwa prawa w Polsce i stanowi, że istnieje poważne ryzyko naruszenia art.7a komisja powinna wszcząć procedurę poprawnie naruszenia to albo kwestia obywatela polskiego Trybunału Konstytucyjnego i powinny zostać powinna zostać uruchomiony rozporządzenie w sprawie warunkowości mechanizm praworządności na parę razy nam bardzo dziękuję bardzo, jako, a teraz przez minutę pan Kola kusić pocztowa kolportowany kolegę, który koleżanki drogi kolego miła sercu Chorwat gra Polska i zawsze była w sercu zaprawy Chorwatów czy nie c Polacy zawsze mieli dobre poczucie Prawa i Sprawiedliwości mamy mutacje SUV-y, a teraz spełnia europejska chce narzucić swoją ideologię wszystkim suwerennym państwom troskę to jest cel bez żadnej legitymacji instytucje europejskie są wykorzystywane do tego cerze lega to jest proces jak skarb łowienie marionetkę blady bardzo podważa się tutaj decyzje suwerennego rządu próbuje się wprowadzić rząd marionetkowy Groty pamiętajmy o tym, że Polacy zawsze walczyli przeciwko zada władzom przeciwko komunizmowi przeciw faszyzmowi ja mu teraz walczą przeciwko nowym formom przemocy ani Unia europejska odnosi się Press wspólnotą suwerennych państw równych prawach bez ich książkom przestańcie udzielać lekcji dumna mu polskiemu narodowi bez żadnych konkretnych powodów dziękuję film ten kolega chwilę ten kolejny swój dziękuję bardzo, panu gra Polaków sieciowi, a teraz pan Rachel przez minutę multiplikacji zrzucili gaz jest niewiele, więc nie miały się Rosji, więc dziękuję bardzo, panie i przewodniczący Panie Premierze Pani Przewodnicząca komisji jest w tej chwili sztab na poniedziałek 1 na początek przepraszam chciałem zaznaczyć, że ewidentną po zarzewie tego konfliktu leży pewnie przestrzegane i niezawisłości władzy sądowniczej dziś polityków w kontekście państw demokratycznych państwa wyraża wdzięków jego rząd instytucje Demokratycznej nie przestrzegają niezawisłości sądowniczej i w każdym państwie europejskim, kiedy zostaje zakwestionowana niezawisłość sądów wszystkie inne wartości są kwestionowane jest to wartość podstawowa w co oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny Polski stwierdził, że prawo polskie stoi ponad europejskimi nie przestrzegają traktatów, kwestionując europejski jednolity rynek, ale nie tylko rynek również wartości europejskie służb państwa i w różnych państwach europejskich niektórych się nie mówi mamy drzwi próby kontroli wywierania wpływu na wymiar sądowniczy czy na sędziów, ale powód nie należy nigdy mylić z rządu polskiego z polskim narodem, za którym stają stulecia walki o wolność jak również, o ile z listy pisane prawo poszanowanie prawa i teraz wzywamy do tego naród Polski do tego, aby instytucja i na ulicach doprowadził do przestrzegania praworządności dziękują w chwili wydania Collier dziękuję bardzo, a teraz przez 1,5 minuty głos zabierze pani apel jednak od po dziękuję bardzo, dzisiejszy Union wiemy ile chodzi tutaj o związek sportowy czy o Unię europejską ten, kto chce brać udział w grze ten musi przestrzegać reguł mechanizmy, ale Panie Premierze, chociaż już awans z najnowszą witryny i wyrok Trybunału marionetkowego Trybunału Konstytucyjnego w Polsce powoduje, że w ten sposób Pański rząd zdecydował zasady wartości Unii Europejskiej i Unii tak systemy zje sądownictwa nie są w pełni zharmonizowane w ramach europejskiej, ale niezawisłość sędziów sądu jest tyle warunkiem sine qua non naszej wspólnej demokracji nasz demokratycznych wartości dlatego pani van de la płacie proszę powiedzieć jasno jak się sprawy mają z Unii Europejskiej może korzystać tylko ten, który przestrzega reguły, więc proszę dalej blokować funduszu odbudowy dokonali dali wreszcie proszę sięgnąć po mechanizm praworządności taka jest pod adresem szefów państw rządów chce postawić pytanie, więc mieć ten wyrok ze wszystkimi swoimi potencjalnymi, gdy pan ze skutkami nie jest jednak głównym przedmiotem obrad rady państwa tutaj będą rozprawiać o szyfrowaniu itd. a czasem atakuje się tutaj samą istotę Unii Europejskiej musi się jasno wypowiedzieć na temat podstawowych zasad Unii Europejskiej to jest ważne dla 10006000 ludzi, którzy w Polsce wyszły na ulicę, bo to, aby protestować walczyć o parkingach swojego kraju do demokracji mamy 1 000 000 ludzi w Europie i w Polsce, którzy popierają demokratyczną Europę, jeżeli tego nie zrobicie to Bolek silne niestety będzie się do nas coraz bardziej, dziękując Petrolinvest Ewa dziękuję pani bardzo, a teraz przez minutę głos zabierze pani jej jak się okazuje taki sam prezydent Adam przewidując, że bardzo dziękuję Panie Przewodniczący wyda zmieniać przewodnicząca Panie Premierze, ale też nie widać dokładnie pana wysłucha PSL i to one wyjaśnienia były niewystarczające, aby chodzi, a to leży w renomie Polakach od jakiegoś czasu państwa dla kraju teren to władza wykonawcza Romy konieczność wykonania sobie sędziów z organizacji z miast w czasach dyktatury sowieckiej wbrew Panie Premierze nie spojrzy pan wprawdzie twarzy zabawy dzisiaj w świetle na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie ma naprawdę lekarzu tutaj dane no 6 przeszłość nie ma czego zazdrościć ci cela dywany, które Pani Przewodnicząca powinna nadszedł czas by opowiedzieć tym lepiej zda bezkarność inżyniera rząd PiS nie robi nic innego jak tylko podważanie podstawowych zasad Demokratycznej Demokraci Kd aktywo, jakim zatem kierować się jak należy Huty doprowadzić do przestrzegania podstawowych zasad zdecydowanymi działaniami, aby chronić nasze prawo to jest pani odpowiedzialność Pani Przewodnicząca regionu waga ani minuty 2 kolegi teraz pani Street 1 minutą dzięki wiecie, jakie pierwsze słyszę Putin rozwoju myśli w euro Polska decyzja o godni uznania prymatu prawa unijnego podkopuje Unię europejską mamy swoje traktaty gwarantują równość państw członkowskich, ale oczywiście na równe prawa wszystkich obywateli są Pani Przewodnicząca, oddalając akceptuję wnuczce pani Teresa przez dialog doprowadzi do przestrzegania praworządności w całej no ale trzeba przyznać, że sytuacja się już pogorszyło jak się potrzeba, więc bardzo silne działanie komisji europejskiej sporze komisja europejska musi już teraz wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia, które ma do dyspozycji, bo dom stoi już w ciągu dniu stand-up rada zwraca chowa się w milczeniu Ula trochę inny, a czy trzeba powiedzieć wyraźnie, że potrzebne niezależne sądownictwo i rządy muszą przestrzegać praw podstawowych dziękuję też mogli film fabularny Albin dziękuję bardzo, pan Bek 1 minuta i pół dziękuję pani prezes PiS by prezydent elekt dziękuję Panie Przewodniczący zajęli laos medalu, a Teresy z i ryba z Trybunału konstytucyjne powiedział, że może tutaj sieć prawo rodzinne, jeżeli ono niezgodne z konstytucją ich istota problemu kury trwać ma europejska nie jest podmiotem suwerena z nich zgodnie z artykułem związuje traktatu, a tylko ma prymat jedynie wtedy, kiedy państwa członkowskie i kompetencje zostały delegowane do Unii Europejskiej, że kołem Unia europejska nie może być sędzią we własnej sprawie cen fusy z Niemiec, więc trybunały krajowe sowy noszą gen tutaj zająć się ta kwestia nowego państwa członkowskie są no, że suweren za cel pas pań kąpieli mogą powiedzieć Unii Europejskiej, że nie możemy stać ten poszerzać swoje kompetentnym passę orzeczenie polskie ma jest tożsame z niemieckim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, która stwierdza złą z tej, że SEK zerwał i nie ma tej samej legitymacja prawa krajowe via auto awarii jest owa, ale działamy po cyklu zwany efekt może być także tekst co stawowy sprawa niemiecka jest konstytucja, choć działa, a nawet, więc tego rodzaju argumenty muszą być traktowane poważnie chęcią będzie bale, a niemiecki Trybunał Konstytucyjny został zanotowany w ubiegłym roku gry, więc mamy tutaj do czynienia zła złamanie zasady praworządności od kuchni i Niemcy, ignorując sprawę Fin pań Kwinta Miki w kole pełnym ludzi dziękuję bardzo, a teraz pani Rodriga spalona przez minutę senior Moravia senior Morawiecki w jednostce twierdza, komponując obraz Schymalli płytę wyryć Panie Premierze Morawieckim myślę, że mamy tu zamieszanie co do źródeł prawa wspólnotowego, ale Unia europejskiego rzeczywiście nie jest państwem, ale nie jest również klubem czytelniczym czy nieudane małżeństwa Liebherr zasada nadrzędności prawa pełnego stosowania innej powieszonej europejskiego rynku liczy delegacja SLD w głowie jedno jest to coś co można zacytować wśród rządów w radzie czy można, lecz pomimo tego pobierać fundusze na refundację nawet komunikat pana rząd ma tendencje autorytarne-li mnie dziwi mnie że, ale też o funkcjonują państwa wartości europejskiej, kiedy ona państwo, ale interesują, lecz wyraz mohery i kiedy na wiec mamy dla naruszenia praw kobiet ze strefy wolne od LGBT nie widzieli LG pod Shoper Stanów są to polega romańskiej tendencję jest rodem z dziewiętnastego wieku oraz ich czas superpaństwo już przeminął i Polska potrzebuje Europy i funduszy europejskich, aby wyjść z kryzysu drugi o kolejną informację dziękuję bardzo, ją teraz głos zabierze pani na to przez minutę pracy prezydent rację prezydent Europy w Ostrawie równo ciekawi Europy dziękuję Panie Przewodniczący jest fajne jest naprawdę frustrujące dla obywateli Europy trwała w rejestrze dzisiaj świat 1 tej bezprecedensowej próby się pomiędzy rządem Polski na Unia europejska ma wadę uznali brak przestrzegania praworządności wystawy podczas 1 we włoszech prawa człowieka ustanowione lidera ligi europejskiej karcie praw podstawowych są naruszane przez rządy wybranego premiera Renziego rynkowi przez przyjmowanych środków one czasem mniejszość pracowników studentów w mieście piony przeciwko covid-19 poprzez stronę na scenę represję pokojowych demonstracji w tej sprawie cięcia drutu, ale komisja przyjazne sobie na Inter zajmuje dziś jest czy premier dragi otrzymała komisja licencyjna zabijanych, a jeśli tak nie jest apeluje do pani Pani Przewodnicząca do o zadanie również obywateli polskich proszących o pomoc jak miało to miejsce wczoraj wreszcie ciągu nad Legią dziękuję bardzo, i teraz, a zebraliśmy fajnych pomysłów co chciałbym powiedzieć, iż wniosek ten gigant i tak są bardzo proszę trzymać się ich porządku obrad Malski każdy poseł ma wystarczająco dużo możliwości, aby poruszą tematy przy innych okazjach i TV walczą posłowie niezrzeszeni dostają czas wypowiedzi od administracji powinni tego nadużywać ani tak są to należałoby oczekiwać, że państwo będą w swoich wypowiedziach trzymać na porządku obrad tematu sic takiej debaty proszę tych debat nie przedłużać, wprowadzając do nich jakieś inne tematy, a większość tych największych należy jednak pan murarz teraz jako kolejny mówca, który wniósł prezydent USA prezydent re dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący Pani Przewodnicząca tej pani premierze Szanowni Państwo czy dla narodu polskiego Unia europejska polega na tym, że mogą swobodnie się zdecydować, gdzie chcą mieszkać pracować będzie studiować będzie zwolniona od Unii Europejskiej dla Europejczyków Unia to wielu krajów i inwestycji dla miejsca pracy lepsza jakość żywności lepsze drogi więcej pary szybkich środków transportu lepsze szukały więcej nowoczesnych szpitali, więc autostrad to wszystko daje Polakom Unii, ale oznacza to także silne instytucje i praworządność jeśli pozwolicie państwo, że będę mówił wprost silne instytucje sami w interesie ludzi, a słabe instytucje służą tylko niewielkiej grupie osób w ogóle szanowanie zasad umacnia Unię, a ich torpedowanie służy tylko niektórym politykom atakującą Unię europejską Panie Premierze atakuje pan szanse Polski na rozwój atakuje pan przyszłości Polski pan atakuje także Polski dom, atakując Unię europejską premier Polski, bo osłabia Polskę izoluje ją i zubaża, a no przecież sprzeczne z interesem Polaków w nadchodzących latach 1, a Polska uzyska więcej wsparcia Unii Europejskiej niż kiedykolwiek zima to 10 000 000 000EUR, a nawet więcej to są pieniądze o narodów europejskich dla narodu polskiego poletku, ale chcemy przekazać to wsparcie tym Polakom, którzy potrzebują dlatego właśnie z nią zasady ma tak, aby politycy nie mogą nadużywać swojej władzy pieniędzy same zasady dotyczą wszystkich krajów muszą być one stosowane wszędzie mamy nadzieję, że rząd Polski nie będzie barierą dla pomocy dziękuję panu bardzo minut kolegi i teraz 1,5 minuty pan Miller Panie Przewodniczący ani przewodnicząca panie czy Panie Przewodniczący Panie Premierze w Polsce gościmy dziś polskiego premiera, ale członkami naszego parlamentu jest kilkoro polskich byłych premierów budżet jest Jerzy Buzek, który rozpoczął negocjacje z Unią europejską i jestem ja, który na negocjacje zakończyły się przez mój rząd przeprowadził referendum akcesyjne, w którym 77% Polek Polaków powiedziało tak europejskiej wspólnocie odczuwam wielką satysfakcję, że dziś po 18 latach mimo anty unijnej propagandy akceptacja dla wspólnoty jest jeszcze większa i sięga 90% rzecz jasna w dużym stopniu to sprzeciw wobec antyunijnej władzy ani jej akceptację dzielę dzisiaj po raz kolejny usłyszeliśmy, że władze nie dążą do polexitu jeśli padają zaklęcia, że nie ma mowy o wyjściu zło nie to problem polega na tym, że władza myśli o Unii Europejskiej, której nie ma i nie będzie rządzący myślą o Unii pieniądza, ale nie Unii wartość nie Unii prawa z myślą o Unii, którą trzeba walczyć, a nie współpracować walczyła Polska walczyła z okupantem niemieckim walczyła z okupantem sowieckim będziemy walczyć z okupantem brukselskim powiedział niedawno doradca premiera bez sprzeciwu szefa rządu sam premier brzmi jak Nigel Farage, który już w 2000 roku przepowiadał, że europejskie superpaństwo zabierze tożsamość suwerenność narodu oddają brukselskim urzędnikom i brukselskiej dyktaturze 21 lat minęło i nie ma superpaństwa, ale jest za to Brexit jednak są też naśladowcy i wyznawcy wyraża jestem pewien, że europejska Polska nie pójdzie 5 lat pozostanie lojalnym Finka Anka kolegi Milą Fert przewodniczący przerywa wypowiedź, a teraz pan karne proszę prezydent prezydent od Panie Przewodniczący Panie Przewodniczący komisji europejskiej Panie Premierze tajne wykorzystał parlament europejski jako scenę, na której można przedstawiać tutaj skontrowany kwestie prawne, ale chodzi, o co miał prostą rzecz czy partnerzy europejscy mogą być pewni tego, że w Polsce wspólnie przyjęte reguły będą przestrzegane i czy wspólnota prawa w Polsce co obowiązuje czy też nie odpowiedzi brzmienie nie możemy być pewni tego od wielu lat prawo polskie jest prawo jest w Polsce podważane ignorowane są orzeczenia Trybunału sprawiedliwości i teraz wedle własnego widzimisię chcą państwo oceniać jak należy interpretować prawo unijne, owszem to nie jest żadna zabawa Polacy idą jak lunatycy w kierunku polexitu wbrew woli narodu polskiego więcej, ale Unia europejska nie sklepem samoobsługowym, jeżeli jakiś rząd chce wedle własnego widzimisię manipulować prawem unijnym nie może być członkiem Unii Europejskiej ani minuty sanie minut dziękują i 1 minuta dla pana sexy pan premier pana premiera przed ratuszem ludzkie pana będą uczyć premierze ustawą lub prawo chroni słyszymy tutaj, że prawo uczonych unijna nie jest zgodne z prawem na razie Pańskiej, ale prawo unijne chroni naszych wszystkich obywateli, a polscy obywatele zdecydowali zwrócić się do Europy z powodów historycznych minimalny 84% Polaków chce by dalej być w unii europejskiej w Polsce były masowe protesty setki tysięcy ludzi zgromadziło się wyrazić zadowolenie z systemem reprezentowanym przez obecny rząd ten się oczywiście komuny, która prawa podstawowe na Polaków kobieta sen mniejszości LGBT co lat co z prawami Czechów, którym kraju się brudną wodę obniżany w Iranie VAT posiada magister respektowali zatonie żaden szantaż jeśli od Polski się żąda by respektowała prawo unijne na bio rozpoczął war sza, bo jeżeli Polska chce 57 000 000 000 z Unii Europejskiej zostanie cała dziękuję to niemożna działać wedle zasady, że Wilk będzie sytej i owca też zostanie cała trzeba się zdecydować dziękuję im ten inteligent jak kolega jest w Polsce ani minuty dziękuję bardzo, róg Marko teraz pani rok Makar przez minuta w wystrój lokalu jest równość locha jest już set stoi fakt ten kryzys praworządności to smutna historia skończy Unia europejska powstała, aby zapewnić pokój teraz wygląda na to, że stała się ona kością niezgody zagrożeniem dla pokoju i współpracę, a nowych połączeń Unia europejska powinna znaleźć sposób rozwiązania tego kryzysu cie my jesteśmy ważni ważni są wyborcy jest wykład niż patrzeć przyszłość i myśleć o wszystkim zaangażowane w Arka jak wymaga to mądrość i odwagi powinniśmy patrzeć w kierunku, w którym chcemy, żeby jeśli tylko aby zapewnić współpracę pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi ważne jest, abyśmy wspólnym celu dochodzili, wykorzystując miękką siłę tak jak w przypadku np. programu Erasmus są ich krwi są już nie powinna stawać się tą kością niezgody jak mechanizm praworządności Unia powinna być czymś co nas łączy ich w tym miejscu z tak powinniśmy połączyć dzięki Europy i powinniśmy rozpocząć koleją w dużych prędkości z uchwałą radnych dziękuję bardzo, teraz pani Adamowicz 1,5 minuty Szanowny Panie Przewodniczący Panie Przewodniczący Waś pani komisarz ani premierze Panie Premierze panie Morawiecki panie Morawiecki zacytuję polską pisarkę kłamstwa pana kłamstwa są jak Królik nowe, bo rodzą nowe kłamstewka nieskończonych prawdą jest nieprawdą jest Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że konstytucja stoi nad prawem Unii, bo to oczywiście uważam, że nieprawdą jest, że prawo unijne jest sprzeczne z konstytucją prawdą nieprawdą jest, że strony UE wtrąca się sądownictwo policyjne czy jedyne, czego wymaga prawo unijne to, żeby wyroki w Polsce zamierza podały waszej partyjnej siedzibie partyjnej siedzibie PiS prawdą jest nieprawdą jest, że Trybunał Konstytucyjny może wybierać, które wyroki złe wykonywać wyrzucać do, które wyrzucać dokonane w kłamstwie niczym kłamcy niczym kłamstwem jest to, że sądy konstytucyjne innych państw orzekły podobnie do polskiego pisowskiego trybuny Morawiecki pani Morawiec ponad domów do ponad 26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego czym wstanie spoczęła w nowych sędziów prawdziwych sędziów Pańskiej, a nie państwo partyjnych kolegów, w których najpierw pana partia przebrała to pan, a potem pan wysłał do nich swoje za absurdalne zapytań Trybunał, choć w trybie na konstytucję, który miał bronić suwerena przed władzą oczywiście ludzie obsadzili ludźmi władzy władzę w kraju by władza chroni macie prawo rządzić, bo wygraliście wybory, choć wg OBWE wybory w Polsce nie są już na demokratyczne, ale proszę Boga proszę umówmy się, choć na minimum przyzwoitości nie o zgodności ważnych ustaw z polską konstytucją i film ten kolega Adam w swoje w dziękuję pani bardzo skrajnymi w Polsce ani minuty ton, a teraz pani chwycą minuta, a Salman ibn Salman prezydent chemia Haas chemia lista ich do Pani Przewodnicząca komisji Szanowny Panie Przewodniczący Panie Premierze rady pańskie dzisiejsze wystąpienie mnie przeraziło świat demokracji i naraziło na miarę, ponieważ mamy wartości podstawowe TUW Unii Europejskiej dla praworządności równości prawa człowieka Alaska wszyscy powinni mogli decydować o swoim ciele chociażby każdy mógłby mieć prawo do tego było, aby się bronią chciałaby kochać tego kogo wybrał upór dla kogo imienia i naszej Unii rząd Pedro wszystko spoczywa na zasadzie praworządności w Romie, kiedy Polska przystąpiła do i Unii Europejskiej musiała przyjąć takiej unijne przyjęła traktaty obiecała, że będzie przestrzegać wspólnych zasad to jest pańskim zadaniem Panie Ministrze, aby tych zasad przestrzegać i haseł Polska każde państwo członkowskie musi szanować prawa kobiet komisję oraz krajowa mniejszości LGBT i Kunowo, zajmując najważniejsze najwyższy czas, żeby komisja przeszła od słów do działania Polska musi przestrzegać tych wspólnych wartości indeksu Hagi film ten fakt dziękuję bardzo, lubię kolegi, a teraz kolejny mówca pan Goran przez minutę, czyli prezydenta czy prezydent oddam program dziś żadne wyklinanie przewodnią osią docent wielki zbiorowy Drama lekiem, który zniszczył nasz kontynent miał początek o porzuceniu prawa na, że usługi naszym celem pisze tekst ujmuje w kraj Eurolandu ofiarą tego dramatu ras oraz duża Polska 2× i 2× zadłużaniu Europie i do tego by nie doszło, gdyby prawo siły lubię też zostało przedłożone przez ponad prawo ponad 3 prawa od miejsca są obrusy Rosa trzeba trzeba przestrzegać zasad w pełni przyjętego w depozyt o polskim formy liczni na tej sali oczywistym dla mówiliśmy byt zaszczyt one mogą już wykładać wieniec Przemyśl pomnikami ofiar są opady terminy, a tutaj to oni za tematu jeśli bydło mensy to się powtórzy jeśli nie będziemy mieli wojen odwagi od broni nowych zasad praworządności i najbardziej skutecznym sposobem uniknięcia przyszłych dramatów jest właśnie przestrzeganie zasad państwa prawa innego kolegi, który dane kolegi ręce fani ruchu dziękuję bardzo, teraz pani członka, proszę bardzo, przez minutę, a forma chata mają referenda czy utwardzania ministra premier minister Walii do osób walnie do funku i Szanowny Panie Przewodniczący są filmy o tym, a tym Polska wizje mijać z dniem, a Unia nic nie robią demokracji im w ten sposób my pozwalamy rządowi polskiemu ona na dalsze niszczenie polskiej demokracji ma to jest nie do przyjęcia, że komisja europejska nie korzysta ze wszystkich dostępnych dla instrumentów, aby zrobić to co do niej należy raczej też komisja jest strażniczką traktatów laskami krok ten dzień gier oferuje oczywiście jak tutaj wielu z nas zdawało na wyraz swoim i frustracji, że rząd Polski bez z nim kontrakt czuje swój naród, a my nie możemy zaakceptować bezczynności ze strony komisji europejskiej nie chciał siedzieć cicho są Anna i tylko przyglądać bezczynnie temu co się dzieje tak Polacy mają te same prawa co inni obywatele Unii Europejskiej dziękuję za wolne ten film Danny van przewodniczą dziękuję bardzo, no a teraz 1,5 minuty kolega Lars w taki prezent banki rezydent ma zamiar podjąć dziękuję Panie Przewodniczący nie chce wojny wraz ze w Polsce on człowiek, który napisał książkę o prawie unijnym i bardzo dobrze wyjaśnia Anna mojej zasadę nadrzędności prawa europejskiego człowiek to potem zajął się politykom decydować co szpital premier mi zasiadali zostali Luc ku mojemu zaskoczeniu głosi zupełnie coś przeciwnego niż w swojej dziesiątce Panie Premierze noc polem no ale nadal ma państwo prawa praworządność nigdy nie mogą uchylać się pod wolą polityczną ani w Polsce armia znów, gdzie indziej bilety linii kolejowych Płatka twierdzenia, że jest to prawomocny URE wyrok prawomocne orzeczenie złośliwie komentuje skoro mobilnego sądu, ponieważ tak nie jest językowej, a więc cele polityczne jak bliższe brane za realne sądową zmienił i Adam to przesłanie dla obywateli po raz widzieliśmy oraz setki tysięcy PiS na ulicach Warszawy i innych miast wielu protestujących przeciwko coraz bardziej autorytarnemu antyeuropejskim zachowaniu polskiego rządu Sejm demontując tego państwa prawa gminy jesteśmy przy waszym Klima sposoby apelujemy do was, abyście nie no jednak mailing ulegali panu premierowi, który dzisiaj chce przerzucić odpowiedzialność na Unię europejską, a nikt nie chce karać Polski, ale ulgową działania mają konsekwencje w te konsekwencje powinny dotyczyć rządu polskiego dziękuję im tak kolegi lepiej tak w ogóle wiele nas swoim ludziom mają bardzo panie biją 1,5 minut dla decyzji tryb nagle decyduje Trybunał Konstytucyjny w pole administracji mimo orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest dodatkową eskalacją natury kwestionowania głównych zasad demokratycznych Unii Europejskiej obali rady wysłuchałam pana dokładnie Panie Premierze odkupiła Elektrim zresztą argumenty te wykorzystywały już Viktor Orban nią idą w winę uważając, że reakcja instytucji europejskich jest inna i dyskryminujące i ponieważ chodzi tu Polskę tak jak wcześniej chodziło o Węgry sadzić nowe, ale tak nie jest, ponieważ Felde pani premier lekką tremą nad nimi w chwili, gdy poznał jak nadrzędność prawa europejskiego włącza się zatem w Tallinie obrony linii upada i Peele syropie jest ściganie dążył za państwem do władzy, a efekt absolutnej manipulując opinią publiczną w upale reality, ponieważ nie prowadzą państwo z nami debaty nie debatuje pan z nami zwraca się planu listu do Polaków albo dzięki mógł przesłać syn dają co ma pan ocenia swoje przesłanie, tworząc dalsze zamieszanie regla komin LIBOR mogą sądzić modeli działaniu i chwilę to on jest zupełnie coś innego niż to do czego jesteśmy przyzwyczajeni jest to podważenie naszych zasad komisja europejska powinna podjąć, czyli działania ważne jest utrzymywanie procedury art. 7, gdy uruchomienie mechanizmu praworządności czy też wszczęcie procedury naruszenie praw, a liczba obowiązków państwa członkowskie o to by nadrobić komisja Violi dziękuję bardzo, teraz pani Melchior ma pani drenaż dzięki temu już chęć określił pamięta pani przewozem kolejowym bez ich pan Panie Przewodniczący władz Szanowni Państwo w impasie NBP Polska tak jak każde inne państwo członkowskie musi zagwarantować niezawisłość sądownictwa na ląd, ale wiemy, że Polski Trybunał Konstytucyjny służy sądami stosy rządzą UE w sensie organu sądowniczego SOS raczej organ, który ma wykonywać różne decyzje rządu zna wykona umowę z polskiego rynku, ale sąd nie jest sądem dlatego tak się nazywam się po Trybunał Konstytucyjny jest teraz po prostu taką przystawką polityczną rządu w jakie daje mi nic polskiego, bo przypominam, że rok temu, że SN ten Trybunał pozbawił Polki prawa do decydowania o swoim ciele wczasy ze swojego hobby myślę, że zmusi zdobywający także to, że pan premier odrzuca tutaj orzecznictwo będzie czuła, dlaczego pan nadal twierdzi, że oba państwa rząd są demokratyczne praworządne i na koniec powiem tak z reguły gry są takie same dla wszystkich, a teraz widzę, że Polska będzie chciała pozwać Niemcy dotyczyła, więc świetnie to zobaczymy jak to będzie wyglądało może jakieś inne państwo też pozwy Polska no to w końcu każdy może kogoś pozwać czy nie jesteśmy równi czy nie kolegi Melchior ja dziękuję bardzo, pani Melchior, a teraz pan front minuta także pozycję także fizyczna jest dietetyk dziękuję Panie Przewodniczący Szanowny Panie Premierze myślę, że dziś głównym leitmotivem mail Pańskiego przemówienia było proszę nie przeszkadzać Chomać pali pan pokazał wyraźnie Pański rząd jak pańska partia się zradykalizował ją w SLD proszę spojrzeć, jakie ma pan sojuszników w tej izbie to są tylko wrogowie Unii Europejskiej padł wrócił, ale pan także potem ją tutaj, że nikt nie chce się zaangażować prawdziwą debatę z większością w tej izbie, ale byli większością rodzin politycznych Unii Europejskiej demokracja polega tylko na tym, że większość może robić jeśli budowa też gryzły sił po cykli kominy i ta większość nazywa każdego, który się z nim nie zgadzać z komunistą no tak nie jest Szanowna pani w Mandalaj pani dziś wyraźnie zobaczyła z regionu po 6 latach dialogu z tym żądam punkt po licznych przypadkach naruszenia traktatów po ciągnącym się porozumienie przy postępowaniu art. 7, gdzie jesteśmy pani mówi, że jest pani zaniepokojona, a ja też jestem zaniepokojony, że jak nie przejdziemy do działania i niedługo nie będzie, czego zbierać nie będzie, a nawet resztek demokracji praworządności Unii Europejskiej dziękuję w intencji kolegów pamiętam kolory wojny z okolic dziękuję bardzo, pani co 1,5 minuty panem prezydentem prezydent Józef k Kanepi łanie przewodniczący Panie Premierze Poland jest zaś Europa nie może być my kontra wy in Polska zawsze to była my po naszej stronie, a więc ta sprawa dotyczy nas wszystkich Kolska to kolejno Unię europejskiej jest moje pokolenie patrzy na Polskę jako kraj na ucieleśnienie walki z totalitaryzmem ma też walki odważnej po wielu dekadach uczymy rażenia co Soccer Polska pokazuje jak się nie bać inwestor Gdańsk kat wygnał, gdzie Plis Polska Polska strona krajem, gdzie związki zawodowe obaliły żelazną kurtyną, gdzie Polska dziewczyna Polska kobieta zdobyła nagrodę Nobla jest Mery cała Unia europejska gwarantuje merytokracji rządy SI prawa będącego widzieliśmy, o ile, o co walczyli manifestanci na ulica, a i koalicji prymat prawa unijnego rynku do filarów Unii Europejskiej dlatego mamy Azji równość w Europie dlatego mamy rynek wewnętrzny, który walczyliśmy, a to co widzimy w Polsce nie jest porównywalna sektory mamy za orzeczenia Trybunał Konstytucyjny w innych państwa w jego paszczy i za Police klub to nie jest polityk kwestia prawna już w tej chwili to jest kwestia polityczna, którą stronę się chce zmierzać, jeżeli Polska chce się odsunąć od Unii Europejskiej nikt nie atakuje Polski, w której chcemy by kierunek działań został zmieniony, zanim będzie zapełniona wizją firmy polskie rolnicy studenci przedsiębiorcy obywatele wierzą przewodniczący przerywa Hall przewodniczący przerywa, a teraz przez 1,5 przy moście minusy głos zabierze pan Cimoszewicz przez 25 oraz 25 lat uznawano Polskę za model demokratycznego praworządnego państwa trójpodziału władzy niezależność sędziów wolność słowa zgromadzeń poszanowanie mniejszości dialog z opozycją europejska Solidarność w ciągu ostatnich 6 lat większość tych osiągnięć stała się historią trójpodział władzy jest fikcją wszelkie decyzje podejmuje 1 autor Kreta z parlamentu zrobiono kabaret, w którym system głosowania psuje się, gdy posłowie rządowi są mniejszości posłowie opozycji są karani niemal wszystko sędziowie są prześladowani za przestrzeganie konstytucji wyroków, które Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy są marionetkami telewizja publiczna nieustannie kłamie niezależnych mediów prawie nie ma policja brutalnie traktuje manifestantów o ochronie ochrania nacjonalistyczne bojówki w tym czasie Polska spadła w rankingach wolności prasy od 40 pozycji wszyscy, którzy krytykują rządy to zdrajcy podział społeczeństwa nigdy nie był taki głęboki w historii ważniejsi politycy obozu rządzącego wielokrotnie atakowali Unię europejską dzisiaj zagrożeni utratą europejskich pieniędzy bez, których przegrają kolejne wybory są dialogu kompromisu to jest fałsz żadnego kompromisu nie będzie kilka dni temu ich wódz otwarcie zapowiedział totalną destrukcją sądownictwa i Europa potrzebuje Polski respektujących wspólne zasady wartości Polska Polacy potrzebują Europy, który dla Świętego spokoju nie zwycięża oportunizm dziękuję Hill dań jak Holik dziękuję bardzo, teraz pani pokazał Artur Anduła minuta i trafiasz Święty dziękuję Panie Przewodniczący Pani Przewodnicząca Panie Premierze o zwycięstwo, o ile chcę by było się pod szyldem reformujemy niezależności, ale rzeczywistość wygląda inaczej one reforma, czyli Intermedia stały czy polskiego sądownictwa może też arbitralnością 1 jedno narracją wyborcami wobec sędziów w tym sędziów Trybunału Konstytucyjnego i doprowadziła do wszczęcia procedury, bo praworządność w styczniu 2016 roku Emitel konkwista rząd Polski 2016 zachowuje się jak kacyk jako pan aniżeli mój Polski przyjaciel na zdobytym terytorium, gdzie Wola zwycięskiej armii 8 lat mimo woli jest ten klient głównym nadrzędnym prawem i zdobywca robi to na pieszego jak chcę prezydenta Mandeli zginęła 5 dla zwierzęcia populizmem-li SA Lu narusza demokrację i moją dzisiaj jest to szantaż nie należy mu ulegać i trzeba normalizować to film kolegi co ta utrudniła dziękuję bardzo, kolegi pyzy dla, a teraz pan by flagę jako kolejny mówca tekst w Kamieniu plandek swój kamień pan minister by byli wodę dziękuję za przybycie Panie Premierze, ale w zasadzie zapytać, dlaczego pan przyjechał pan po prostu przy oklaskach stronie prawa zmienić narrację stopy są najpierw Pańskiej Trybunał Konstytucyjny marionetkowy rodzi zaatakowało podstawowe zasady demokracji tutaj pan przed godziną głosi o wolności prawa demokracji ja naprawdę nie rozumiem pan dziś przyjechał ogromne mediów myślę, że niedługo pan zrozumie, iż Pański mają, że doradcy się mylą i za liście po prostu Dalego Polacy nie chcą opuścić Unii Europejskiej klifu, a my nie chcemy nie możemy pozwolić na przepływ pieniędzy do rządu premier szanuje traktatów dlatego występ bardzo proszę komisję europejską, aby tryb żaden sposób nie zaakceptowali polskiego planu odbudowy jak i ważne jest to, żeby ten to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zostało odwołane Piętaka kolegi InBank kolegi pani dziękuję bardzo, a teraz pani Fitzgerald 1,5 minuty na tym prezydent Materek prezydent premier wczoraj spod dyspozycji przez Panie Przewodniczący Panie Premierze z pełnym na tle rozmów z lutowym też test debatowaliśmy w Polsce sytuacja pogorszyła się stało PiS, a dzisiejszy rząd coś dla Dumie ze swoich własnych obywateli tworzy strefy wolne od LGBT zjazd partii dla żony z wałem w najlepszej uważa, że może sam manipulować podział władz państw projekt z Jackiem Panie Ministrze dziękuję również mieliśmy do chwili do czynienia z kwestią protestu przeciwko aborcji holem Happysad Hope misyjnym detal z PIT, a przecież to te protesty były oznakami zbawienny nadzieje i włosy Polska przyszłości Unii Europejskiej słyszę, że sędziowie polscy żużlowcy w komisji wypowiedzieli się w kwestii tego haniebnego orzeczenia Trybunału jest w Trybunale konstytucyjnego David płynęła z przeszłości ministrem sprawiedliwości wiele, ale wiem co oznacza przystąpienie do Unii Europejskiej oznacza uznanie prymatu prawa unijnego ta passa Sol promes myśmy pamięcią o 52 i służyły Agency nasze wejście do Unii Europejskiej oznacza uznanie tego te prawa unijnego ogólnego ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce łamie podstawowe wartości Unii Europejskiej prawo unijne powinny w dalszym ciągu pozostać silna mocno dziękuję, więc ten kolejny film ten kolejny pisarzem, ale dzielę ją kolega Wojtek Wisła panu jest za 1,5 zlotym, chociaż racja, chociaż racja chwilę prezydentowi prezydenta dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący Abla Pani Przewodnicząca online Panie Premierze la la Rena finalista Janusza wydały po nie będę wiry zagłębiał się szczegóły analizy ani na socjalistycznego klucza analiz, jakie przedstawił jednak tego ranka, ale odniosę się do kwestii prawa wspólnotowego to Ala, ale momentu wylany z jakiego klubu fali, ale wszedł faluje premierze kieliszek dla komunalnym zapewne stał pan, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej deklarację Schumana, która sprawiła, że europejska wspólnota węgla Stali jest pierwszym krokiem i kiedy ustanowienie wyznaczonej Europy szybko pan zapewnienie traktat rzymski Blue jak również orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości w kwestii nadrzędności prawa unijnego w tym również słynne orzeczeniach raczej konstatacja i to już zatem Unia europejska integruje się poprzez radaru RDW wyobraźmy sobie coby było, gdyby wszystkie trybunały konstytucyjne nie zrobiły to co zrobił Trybunał Konstytucyjny, a dla kraju jest nie byłoby wówczas sympatie Unii europejskiej sentencja Trybunału i Pani Przewodnicząca pensji ma rację Nolla orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego podłóg oraz Rafał przed Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu, którego nie mianowała ten parlament Danii ani ja ani do rywali 4 kraje Europy to pan razem z innymi rządami Unii Europejskiej nominuje sędziów Trybunału sprawiedliwości Finlandia kolega witam kolegę wyzwań dziękuję bardzo, o kolejny mówca Liu to pani Struga arię przejmować, ale jeżeli macie ramka eleganckim dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca bardzo proszę mi nie odcinać mikrofonu, bo tutaj pan mógł przecież pan premier mógł przez 40 minut kłamać, więc proszę mi mocno mikrofonu wiemy, jakie jest prawda Panie Premierze chodzi o to, że to nie sądownictwo to robić swojemu narodowi polskie sądownictwo po to, są tak naprawdę polscy sędziowie to są bohaterowie walczą o wolność powinni to nie Unia europejska wyrządza to Polakom Unia europejska po prostu co cały czas patrzyła państwu na walce, ale to pan to zmiana pan Kaczyński i PiS wy robicie to Polakom to by przechwycić liście Trybunał Konstytucyjny praworządność instytucje my po prostu cegiełka po zbiórce rozbierać tę demokratyczną budowle to wy robicie, więc ja apeluję do Polaków Invest PIT wpływy Joannę byście Dyrekcji młodzi zostali na ulicach tam, gdzie jesteście państwo ja widziałem jak to wyglądało w Rumunii kilka lat wcześniej wyszliśmy na ulice staliśmy tam tak długo jak trzeba było ich to samo bank grozi, jeżeli się nie zatrzymać to jest moje przesłanie pod pańskim adresem apeluje do i rady do komisji, aby stać po stronie Polaków aż wreszcie odzyskają to o co walczą o przewodniczący przerwa film tak przewodniczący, a co mikrofon myśl dalekie są zresztą tak jest wtedy mówił dziękujemy bardzo, ale proszę naszą siłą jest to, że my trzymamy radnym ani minuty kolegi Why, a teraz głos zabierze pan 2 minuta takie cie agencja planowanym czasie jest moje Panie Przewodniczący tutaj Pani Przewodnicząca komisji europejskiej Panie Premierze, bo słyszeliśmy, że prawie 90% Polaków opowiada się zaczęli europejską za członkostwem w unii europejskiej o 5 schodów czy powiedział pan swoim rodakom, że podważanie orzeczeń Trybunału sprawiedliwości zagraża członkostwo Polski w unii europejskiej prezes szybko wrócić powiedział pan, że kwestionowanie wypowiedział pan swoim rodakom, że kwestionowanie prymatu prawa unijnego to jest podważanie wszystkich tych subsydiów wszystkich tych środków unijnych, które napływają do Polski w bój mówi pan to, iż powyższe sens wiem, że pana opowiadań kłamca sprawę kim tam już sygnał w końcu dostrzec, a euro Fest to konsekwencja widzi pan, że obywatele wychodzą na ulice będą wychodzić zobaczy pan konsekwencje tego podczas następnych wyborów i pozbędę pozbędą się Polacy też te od rządu ostatecznie dziękują im, tak więc tak by Wolff dziękuję bardzo, 1,5 minuty pan bielczyk Madame prezydent, ale prezydent pan minister Alex jest bez zgody Pani Przewodnicząca Panie Premierze koledzy to jest debata o Europie o naszej Europy i każdy Europejczyk naszym zaangażowaniu we wspólne zasady zaufania publicznego w całej Unii Europejskiej projekt europejski tylko dzięki przewidywalności odpowiedzialności instytucji rażą ich polityczne one witam alternatywą jest polityka opierająca się na sile, w której Europa może tylko się grać, a obywatelem polskim szeroko poparł przystąpienie do Unii Europejskiej referendum przedakcesyjne ręka Lorek z politycznym z głosem pani nie ma był osobą, aby 1 ze marinę, aby lekkomyślni politycy krok po kroku rozmontowali to historyczne zaangażowanie czasu by być jako student w wielkiej Brytanii w latach dziewięćdziesiątych bardzo dobrze pamiętam początki ruchu pro brexitowego Everything nowa KamionkaNarracji publicznej aż o referendum 2016 roku, które zmieniło wszystko o jakiej nikt nie powinien lekceważyć siły tego rodzaju kampanie zmieniających opinię biała liczną podlega polskiej grupy nie ma odpowiedzialność nie tylko wobec obywateli Europy, ale również państw wobec swoich sąsiadów jak, a zapytuję obywatele Ukrainy czy Białorusi mogą walczyć o swoje europejskie aspiracje, kiedy politycy PSL Polski zaczynają rozumieć zdobywać te właśnie zasady uchwały z własnej wspólnocie poz, a ich dużym zadowoleniem oglądałem Polaków pokojowo protestujących Stability parkomat jest już przeciwko takim działaniem swojego rządu manifestujących swoje przywiązanie do instytucji europejskiej przewodniczący przerwał i dziękuję bardzo, teraz Palikot 1,5 minuty pani prezydent pani prezydent chcący Panie Przewodniczący Panie Premierze tutaj pani tutaj przyjechał dużo mówił, ale wcale nie do nas pan mówił tylko i wyłącznie do swojego elektoratu, który uległ liście na zlecenie Kaczyńskiego z obrzydliwej propagandy mediów narodowych de humanizm swoich współobywateli i całą zjednoczoną Europy tę Europę, do której wszyscy tak bardzo chcieliśmy trafić całe moje pokolenie pokolenie moich rodziców i pokolenie moich dziadków, a zrobiliście z Polski pośmiewisko na arenie międzynarodowej ubierać się codziennie patriotyczne piórka, ale nie jesteście żadnymi patriotami patriotyzm to silna Polska silnej Unii Europejskiej, a wy jesteście Europy aparaty stan, a pan panie Morawiecki to taki Pinokio w rękach pryncypała Nowogrodzkiej zbudowaliście płatu demokracje dyktatury ciemniaków ustrój, który nie ma trójpodziału władzy, a trybunały są zawłaszczone budujecie w Polsce mury podzieliliście rodziny znajomych i teraz próbujecie nas skonfliktować Unią europejską powinien umieć w politykę zagraniczną chcemy wynegocjować więcej środków na sprawiedliwą transformację walczył pan zapisem o praworządności po co robicie tylko i wyłącznie po to, aby utrzymać władzę, bo to Sąd Najwyższy zatwierdza ważność wyborów w Polsce Unia europejska nie jest idealna potrzebna jest więcej integracji federalizacji pandemia pokazała, że tylko wspólna polityka zdrowotna zagraniczna uczyni Europę ponownie wielką i tak będzie pani Morawiecki daremny futer, bo Polacy Ślązacy Kaszubi i inni to Europejczycy, a wy skończycie na śmietniku historii jako ostatni plastikowy pomnik nacjonalizmu i populizm i mam do pana prezent oraz pan wniosek film ten kolega koguty dziękuję bardzo, a teraz głos zabierze pani Kalla przez minuta media prezydent myśli promie ministra Pani Przewodnicząca Panie Premierze nie rozpoznaje Polski, która przystąpiła do Unii Europejskiej 2004 roku i którą miałam zaszczyt przyjmować jako mer Strasburga ta Polska aspirowała do wolności demokracji, którą wspaniale pani przypomniała Pani Przewodnicząca von der Leyen Panie Premierze pana kraj przystąpił dobrowolnie demokratycznie do Unii Europejskiej 2008 roku ratyfikował traktat lizboński policji w grupach od partii po orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie jest decyzja sądowniczą, ale faktem politycznym, aby móc nie wdrażać orzeczeń Trybunału sprawiedliwości, które przeszkadzają państwu w kontrolowaniu sędziów ani się do czule opozycji media są też mali Europejczycy one winiarzy chciałem również zwrócić się do Polaków protestujących miecza na kilku słów ulica-li Pol i również do rzecznika praw i fala obywatelskich Marcina Wiącka tego sezonu, którzy sprzeciwiają się temu orzeczeniu narodził co jest wielki wielkich aspiracjach nie zasługuje na bycie zdradzonym przez rząd populistyczne SW fajne przewodniczący przerywa mówca kolegi w żadnym kiedy, a teraz przez 1,5 minuty pan fanem Cancellara w rozwój determinuje rozwój premier jest minister do artykułu nową bronią przewodnicząca komisji Panie Przewodniczący Panie Premierze o odpadach SZ nam, gdy wczytamy się, bo obopólna decyzja wydry zapisy prawa unijnego i jeżeli państwo uważają, że te zapisy są niezgodnie z polską konstytucją to jest niebezpieczne dla całej Europy w środki unijne nie mogą być przekazywane do takiego kraju, w którym rząd po prostu kupić sobie z reguły gry całego klubu unijnego to jest po prostu nie fair Panie Premierze obaj są brak innych państw członkowskich to jest także nie fair wobec Polaków, którzy są za członkostwem w wolnym rynku wartych od praworządności firmy tym lewym oto pewien mur, ale instrumentem tym projektem MR miejscowość co będzie robić dalej co ma musi co zamierza uczynić komisja krytykę myślę, że musi uruchomić wszystkie dostępne instrumenty mechanizmy postępowanie z art. 7 mechanizm praworządności tak daleko od losu darom bankrut tych nie można dalej dopłacać do autorytarnego rządu w Warszawie Bachem wyschnięte 8 z ustaleniem nie można pewnych kwestii po prostu tylko anulować rozwiązać poprzez orzeczenia Trybunału, a puste, bo walkę do Europa, a nie możemy żaden sposób poluzować naszej presji lub apeluje do rządu polskiego boomu to zewnętrznym kłam przypominam 88% obywateli polskich chce zostać Unii Europejskiej klimat tysiące ludzi wyszło w zeszłym tygodniu na ulice, aby dać wyraz poparcia dla członkostwa Polski w unii europejskiej proszę nie zapominać o tych ludziach no proszę nie likwidować praworządności w Polsce to prace muszą przez Polski rząd musi przeciąć ten węzeł gordyjski fakt linia dziękuję bardzo, a teraz pani jak trzeba, proszę bardzo, pudry notę ma tam prezydent ma tabletów idą w myśl by mimo swych myśli ma uznali Pani Przewodnicząca Panie Premierze kontrole są domem wszczął pan atak na Europę na jej fundamenty na jej wartości równość wolność godność ludzką jest uważa pan, że można zawiesić demokrację, pozostając w naszej europejskiej rodzinie willa komisją jedynie jedno słowo może tę sytuację opisać jest nim z tym lotny passę ma, więc szuka komisja może pozbawić pole Polskę funduszy europejskich, ale Europa to nie tylko źródło przepływy finansowe inna konstrukcja opiera się na wzajemnym zaufaniu chodzi, o ile komisją PN plik ja należymy autorytarnej powstawały w Europie, opierając się na kontrolowanych przez siebie systemach sądowi przez władzę komisja powinna działać czas jest wszystkim cenne full ślub nie może nas widzieć symptom prowadzącej do autorytaryzmu do lokali o suwerenności narodowej dla Polonii, która prowadzi do niszczenia społeczeństwa obywatelskiego imię Polska i Węgry są na tej drodze, jaką stronę w Bułgarii były premier uruchomiła reżym autorytarny era i płaszcz my obywatele europejscy nie zasługujemy na to trzeba działać Pani Przewodnicząca trzeba działać teraz dziękuję film ten fakt Living państwa Colin agenci Why fani mieli dziękuję bardzo, panie, ale zalani przez minut w tak po mam taką mam swój pomysł narasta minister proszę mi do 2 protony do dziękuję bardzo, w 2% a, przynosząc Yudin kariery konsekwentnie trzyma dzisiaj tutaj mówimy to o tym u chirurga, jaka jest niczym uzyskamy Rafała Polski działały ustawicznie podkopują sferę gier jak prawo unijna wtedy, gdy mówimy o tym jak pana partia rozmontowuje pluralizm w mediach by wtedy, gdy żyje rękojmia narrator pana partia odbiera kobietom prawo do dysponowania własnością o PIT, czyli są narad polityki proszona rząd stwierdził, że rodziny tęczowe nie mają tej samej wartości co powinna rodzinę w pana partia zakazuje członkom grupy LGBT wstęp do niektórych miejsc w Polsce portret miasta debata przebiegała w interesie polskiego obywateli ich praw i walczymy o prawa to w parlamencie europejskim jak Polacy należą do Unii Europejskiej pojawia się pytanie czy pana partia należy do Unii Europejskiej umowa Pani Przewodnicząca von der Leyen czas podjąć konkretne działania i czas przekuć słowa czyny teraz film ten fakt Villi ten z kolegami Alfa Albin dziękuję bardzo, panie, ale zalani, a teraz pan Kalinowski, proszę bardzo, dziękuję Panie Przewodniczący dziękuję panie przy pani przewodnik Szanowni pań przewodnicząca premierze Panie Premierze polscy przedsiębiorcy czekają na środki funduszu odbudowy dla te środki czekają samorządy tak środki czeka tak ciężko dotknięta we wszystkich państwach u nas służba zdrowia i te środki Panie Premierze nie są blokowane przez komisję europejską przez parlament przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej te środki niestety są blokowane przez ciemną grę Pańskiego rządu grę obliczoną na to, żeby bez zmiany traktatów zmienić Unię także można z niej wybierać to co się chce z jej zasad i praw chcecie po prostu rządzić bez kontroli niezawisłego niezależnego sądownictwa to oburzenie zasad i fundamentów Unii Europejskiej i Unii Europejskiej, która daje nam bezpieczeństwo tak dynamiczny rozwój nigdy Polska wcześniej tak dynamicznie się nie rozwijała i nigdy nie była tak bezpieczna Panie Premierze ja nie jestem prawnikiem pan też nie jest prawnikiem, ale obaj doskonale wiemy wbrew temu co pan dzisiaj przed chwilą mówił, że żaden krajowy Trybunał Konstytucyjny do tej pory nie kwestionował traktatu Unii Europejskiej traktatu akcesyjnego, a na Pański wniosek tzw. Trybunał Konstytucyjny złożony z nominatów politycznych to właśnie uczynił nie, szanując prawa europejskiego nie szanujecie zwykłych ludzi nie szanujecie rodaków, ale do czasu pani premier już niedługo do czasu Chinka kolegi Kalinowski, ale dziękuję bardzo, ligi Wojciech, a teraz pan grał ten, proszę bardzo, jakim jest prezydent taki jest prezydent dań bez zmian dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący Pani Przewodnicząca Panie Premierze, bo demokracja pod rybą wprowadzają się do bardzo podstawowej zasady politycy reprezentują swoich ludzi dostali to prawo od narodu, ale ja się obawiać, że za rok o tej podstawowej koncepcji Panie Premierze hymnu historycznych dlatego tzw. orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego to wynik gierki komis tutaj zakładnikiem całe polskie państwo to orzeczenie służy tylko ludziom władzy notowane już czy pan mówi tak na środki unijne, ale nie traktatowi czym pani van de la mam nadzieję, że komisja europejska niebawem przejdzie zdecydowany krok należy oddać, że koalicja rzecz dokonała bardzo szczegółowej analizy rynku chuligaństwa sądowniczego w Polsce, ale nie będziemy więcej tolerować autokratów my musimy to jesteśmy całkiem innej zwolnionym z sędzią we wspólnocie LGBT i de monstra ludziom, którzy demonstrują na ulicach Polski oni się boją nie Brukseli tylko swojego rządu i dwoją się o swoje prawa będą nadużywane czy deptane przez Polski rząd nas ogromny kontrolującej palić Polita to Polakami, a resztą Unii Europejskiej i głośni ludzie będą przecież tym większe będą uzyskiwać poparcie my politycy jesteśmy zwolennikami stoimy po stronie Polacy będziemy ich będą bronić przed ich autora statycznym rządem będziemy walczyć o ich prawa i demokrację film pęka Kolegium taka kolegi dzielą 4 liga bardzo teraz pan Gori 1 minuta nacji oraz kół możemy to go dla modeli 2 rolnik dziękuję kwestionujący nadrzędność prawa europejskiego w sposób systemowy podkreślam systemowe i z naczepy SLA Polska ta atakuje same podstawy europejskiej konstrukcji on jeśli, ale i temu ulegniemy to staniemy się członkami niczego Andy dojdzie do tego, że będziemy mieli Europę, ale CERT, w której każdy chce to czytam modelce mu odpowiada nowa Europa stanie się rynkiem wartości jest to model nie euro tunel, a my walczymy o inną na wspólnotę wspólnotę, którą walczył mój przyjaciel Bronisław Geremek i na tak Libery ale gdy będą dla nas stracił no myślę remis cieszy, ale szybko udaje radio euro rządowi, który narusza niezawisłość sądów ile nie Panie Premierze to nie jest szantaż pana prowokacje są desperację mózgowi, gdy są jak nieużyteczne my chcemy przestrzegania tych praw, które państwo naruszając w sposób popularny Filip dziękują teraz pan pospieszyli kultury te wskaźniki reagowała dzielone dziękuję bardzo, drogie koleżanki drodzy koledzy Panie Premierze dziecka, bo jej wykorzystanie wymiaru sprawiedliwości walce politycznej to nowa gra z ogniem ręce, a mówiąc to jako były minister sprawiedliwości Republiki czeskiej sadzą mniej przeszkadza to, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce w ten rozsądek nim wydał to politycznie motywowana orzeczenie to orzeczenie skończ nie jest się naturalną konsekwencją, że konkretnego sporu prawnego Panie Premierze rada zwrócił się panu pytanie do Trybunału sprawiedliwości, a ludzi Trybunału wydał tę polityczną motywowaną decyzją sobór Lidla to niestety w swoim przemówieniu powiedział pan co będzie dalej teraz mamy do czynienia z pasem Trybunał Konstytucyjny w Polsce podważa podstawowe zasady działania Unii Europejskiej unijni podważa prymat prawa unijnego dal to początek co będzie dalej się to jest początek destrukcji europejskiej to jest tylko pokaz siły cda no bardzo się obawiam tej sytuacji ustawa, jeżeli miałby to być precedens no to i co będzie, jeżeli one trybunały konstytucyjne w innych państwach będą działać podobnie wtedy to zagrozi integralności nieeuropejskie używa, więc proszę pana o to czy polegał na zastanowi się pan czy warto niezależne sądownictwo wykorzystywać do walk politycznych, bo to może zagrozić integracji europejskiej dziękują innego kolegi w tym także kuligi poza tajnymi dziękuję bardzo, głos pan Uszakow 1 minut tam prezydent, aby prezydent miasta stoimy na stan opieki ani przewodnicząca Panie Premierze w 1000 to, czego jesteśmy świadkami w Polsce to sprawdzian Ula Unii lub europejski myśmy obwiązany i etapu właśnie dlatego przyjęliśmy rozporządzenia mechanizm praworządności parlament wejść i kiedy im być teraz potrzebujemy go rzeczywistego skutecznego wdrażania w przypadku naruszeń praworządności jak ma to miejsce w przypadku Polski i najprawdopodobniej trudno byłoby to zrobić bez dostosowania ramy ujednolicania wszystkich europejskich instrumentów są następstwem pomysłowi Rzym i europejska komisja powinna rozważyć włączenie warunkowości do rozporządzenia finansowego przy okazji jego rewizji, lecz aktywny system, bo ta propozycja rewizji powinna być przedstawiona już w tym roku i myślę, że ostatnie wydarzenia w Polsce są bardzo dobrym przykładem argumentem dla komisji, aby ono łączyć praworządność warunkowości w wewnętrznym UE uzależnia od praworządności w swojej propozycji rewizji tego rozporządzenia ochrony interesów finansowych Unii dziękują filiżanka kolegę urzędnika kolega, odrzucając dziękuję bardzo, szukać teraz pani ma znikać ze wskazaniem pierwsze Panie Premierze, podpisując traktaty Unii Europejskiej suwerenny kraj zgodziliśmy się w referendum na przestrzeganie europejskich wartości i pan wie, że pomiędzy konstytucją, a traktatami nie ma sporu spór jest łamanie przez pana rząd i konstytucji Rzeczypospolitej polskiej i traktatów europejskich wartości zastanówmy się, dlaczego wam zaczęły przeszkadzać standardy respektowane przez poprzedników i inne kraje Unii Europejskiej wcześniej zawisło sądów jest w interesie każdego uczciwego Polaka można by odnieść wrażenie, że walka prowadząca do ręcznego sterowania i politycznego kreowania wyroków szykanowanie niszczenie niezależnych sędziów to chęć przykrywania kłamstw matactw rządzących miliony dumnych Polaków nie może zgodzić się na polexit i utratę wartości zasad wywalczonych po latach komunizm dlatego pytam pana premiera czyich interesów pan pilnuje czyje interesy są ważniejsze od interesu ich racji stanu polskiego narodu dziękuję bardzo, quintana kolega okres dziękuję bardzo, i ich teraz pan Liberadzki zabierze głos przez minuta dziękuję bardzo, znaczące Wiland pani Ursula von der Leyen była uprzejma cytować kilka wartości demokracja wolność równość prawa człowieka praworządność Solidarność i Polacy po prostu to popierają stąd prawie 90% Polaków jest zwolennikami pozostania w unii europejskiej, która stanie raczej Garcia Perez wyraziła bardzo z zastrzega, że sformułowanie, odrzucając te zasady Unii Europejskiej kierujemy się ku drzwiom wyjściowym jak to brzmi kierujemy się ku drzwiom wyjściowym Polacy są Europejczykami Polska potrzebuje silnej Unii Europejskiej wiemy, że Unia potrzebuje Polski i również Stec zacytować pana przewodniczącego Manfreda Webera, osłabiając Unię europejską sprawiamy przyjemność naszym wrogom czy nie przyjaciołom tak, że nie wolno nam osłabiać Unii Europejskiej Polska pozostanie w unii, bo pozostanie w Europie społeczeństwo pozostanie na terenie Polski to nie przemija to rządy przemijają, ale kwestia, kiedy pozostaną skutki tych rządach i o to powinniśmy się wszyscy zatroszczy dziękuję bardzo, więc tak film tajne raz kolejny dziękuję bardzo, ligi liter oraz Panka przez minutę uchwałą śle ukośne filara AM pytali AM pytali już też różne polskie elity czy też czynić im proces jak się za pół Leszka wnętrz jestem pod wrażeniem obywatele polscy, którzy odważnie wyższa niż protestować na ulicach trwa konflikt rządu polskiego to zespół Cree to dotyczy nas wszystkich, jakie orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego zostało wykorzystane jako zasłona Dymna to co rzecz prosta dotyczy niezawisłości systemu VAT rozumie, czego YouGov and proszę mnie poprawić jeśli się mylę, że pana premierze resortowa nie oznacza, że pan rządy wiezie państwa prawa praworządność czuł się sam Stanów, że wybierają państwa wedle uznania to, czego przestrzegać traktatu unijnego oznacza, bo dziś kwestionują państwo porządek prawny Unii Europejskiej otrzymują państwo znacznie więcej z budżetu Unii może Polska wyniosła około 80 000 000 000EUR na mój kraj jest płatnikiem netto płatnikiem netto film dań na kolizje heli dziękuję to jednak tylko dziękuję bardzo, Lechowi i jest przerwana teraz są tak wystąpienia mówców, ale wybiega abstynencji chciałbym otworzyć dzisiejsze głosowania mają państwo Rosję w porządku obrad SLD Przemysław głosowania otwarte są 13 do czternasty 15 jest ta sama procedura obowiązująca w ostatnich dniach graj jak uznał wszystkie oświadczenia do głosowania mogą być zgłaszane pisemnie to fakt rejony media w tym usługową terenu wyjaśnia mogą obejmować do 4 stos przesłuchań lub kartki, kiedy jechałam w wyniki głosowania będą ogłoszone o godzinie 19 jak teraz kompletujemy listę mówców pan Lewandowski zajmuje dziś króluje dziś kolejne w tych godzinach rząd Tytusa rządzących, którym miejscu, w którym było tyle powodów do dumy z Polski obecnie w Strasburgu premier Morawiecki jest tylko wykonawcą woli wicepremiera Kaczyńskiego to kuriozalne, ale prawdziwe prawdziwy szef Kaczyńskim w Warszawie powiedział, że nic go nie przekona, że działa jest białe czarne czarne i właśnie w tym duchu utrzymana była homilia premiera Morawieckiego w Strasburgu jest myli się cała demokratyczna Europa euro w Polsce wszystko jest w porządku oni coraz bardziej przypominają szalonego kierowcę, który jedzie pod prąd na autostradzie, ale to on oskarża wszystkich innych, że pomylili kierunki Unia się między w obronie takich zasad, które ubezpieczają wolności obywatelskie przed nadużyciami władzy oczami władzy Stali po stronie polskich obywateli natomiast naszym zadaniem jest to by wróciła demokratyczna i praworządne Polska dziękuję Legal Ankara z kolei lekcje dziękuję bardzo, ligi Wiśle teraz panie, jeżeli ma 1 minuta pokonali Europie otrzymali kopię decyzji komisji wyległy, wstępując do Unii Europejskiej państwa kandydackie zaakceptowały wyższość prawa unijnego nad konstytucją Europie kraje musiały zmienić konstytucję, żeby przystąpić do Unii mimo prawa unijne jest ponadnarodowa po państwa członkowskie musiały wyraźnie zaakceptować przystępując do Unii kim z Luandy listą firm naprawdę on nie musimy teraz mówić, że te, które nas oddalają od Meritum sprawy leży, więc mówimy tutaj orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z Polski, ale tak naprawdę mając tylko o tym rząd Polski nas oddala od tego co naprawdę istotna, ale tutaj przecież państwo mówią o orzeczeniu Trybunału, którego legalność jest w ogóle kwestionowana ja również dziś mówić o niezawisłości sądownictwa w Polsce aktualnie ten system nie jest już niezawisły nie można już mówić o gwarancjach dla praworządności w Polsce w pana Rutkowskiego zasługuje na coś lepszego właśnie dlatego parlament europejski apeluje o uruchomienie wreszcie artykuł procedury art. 7 na bydło i funduszu nie należy wypłacać dopóki praworządność Polsce nie zostanie przywrócona zagwarantowana dziękuję w 1 w Linden biała zima dziękuję bardzo, ligi, a teraz głos zabierze pani polityka eine przez minuta i chleje postęp w koszty już Roy McBride Unia europejska to prawa konstytucyjne prawa człowieka i praworządność demokracja, bo to są wartości, na których Unia spoczywa to podstawa dla pokoju dla dobrobytu, a kwoty parlament wyższej ich zadaniem komisji i parlamentu zagwarantowanie tych wartości i raczy sza strojem z tym Panie Premierze modelu o inne i czy pańska działalność wzmocnienia praworządności Unii są i po o tym, że przepisy to Niewiem czy pan tak samo jak my rozumie te istotne zadania pierwsza gwarantować na poziomie unijnym stent sławili rejestrowano przyjęcie innej starał się nam wytłumaczyć, dlaczego projekt potrzebujemy silnych procedur w unii europejskiej mamy tyle soli po stronie Polaków tych i Anna i mamy nadzieję, że komisja zwykle wykona swoje zadanie i sezon nic nie zmieni radykalnie zmieniamy Polski ani obywatel gminy my bronimy ich przed bił pan minister, ale pańskim rządem przed rządem, którego panie z premierem w szpilkach odpowiedź danie z okolic jednak ludzie dziękuję bardzo, pani nietykalne, a teraz pan wandale minuta dla mnie borowiki do mnie oraz Kilar 2 000 000 000zł kilo własnych krów do europejskiej Lech BUR Panie Premierze Lecha już, zanim pojawił się na świecie wiadomo było, że prawo unijne ma większą wagę niż prawo krajowe po szykuje się już normą było orzeczenie Trybunału sprawiedliwości w roku 1964 roku europejską w tej sprawie już chciał choć, a teraz mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z Polski i uchronić, ale konturem mówi, że prawo krajowe ma prymat nad prawem europejskim rynku krach to profesja rozumiem, że chce pan on tego co najlepsze ze wszystkich stron co panu z korzystać ze środków unijnych, a z drugiej strony wedle własnego widzimisię postępuje pan z prawem unijnym tego nie można zaakceptować szereg zasiadamy wszyscy w tym samym klubie mamy te same reguły, kto chce w klubie pozostać musi respektować reguły dziękuję pani Danka kolejowe dziękuję bardzo, teraz pan Hansen jedno minutą premier ministra Pani Minister Morawiecki nasi swoją, o ile możliwa czy Panie Premierze w związku, ale za to wyjaśnienia, które nam pan przedstawił dzisiaj, ale niestety muszę powiedzieć, że działania pana rządu pana partii mówią więcej niż słowa trwaj chwilo wykona nie może pan oczekiwać od nas, że będziemy klaskać patrząc na politykę pana rządu przy mianowaniu rządów patrząc na to jak jak jest skrępowana jest wolność to wprost z prasy sej, jakie stoi cło ograniczana zasadą będzie także z prymatem jeńca europejskiego europejskiego Trybunału sprawiedliwości, której stan solidarnie Krum Bydgoszcz i być efekt działania podobne do brexitu and Drive, a większość Polaków chce, aby Polska rozwijała się ma jej zasób, gdy była traktowana tak jak na to zasługuje Unii Europejskiej zajmowała właściwe miejsce takie, które tak z takiej owi, więc w sejmie nie można cofać się w stronę ciemności Asusa z listy PiS Panie Premierze, jeżeli pan słyszy jak skrajna prawica klaszcze pan no to powinien pan zastanowić czy to rzeczywiście służy Polakom dziękuję im także kolega agent Angeli Anne swoją kolej dziękuję panu marszałkowi, a teraz pan Arek może minuta ciszy głos jako ostatni ostatni był pan dobrze zrozumie pan dobrze zrozumiał tu sercu Europy i na oczach całej Europy co mam co mamy panu do przekazania Panie Premierze nie pozwolimy wam na to, żeby się okradli nasze dzieci w przyszłości my Polacy nie pozwolimy wam na to nie pozwolimy wam na to, żebyście okradli miliony Polaków z marzeń i nie pozwolimy na to Panie Premierze, żebyście narażali na niebezpieczeństwo naszych rodziców nasze rodziny babcie dziadków za waszym za waszymi plecami zaciera ręce Putin i dzisiaj walczycie walczycie dzisiaj z praworządnością walczycie z sądami walczyć z trybunałami wiecie dlaczego, bo chcecie być bezkarni, ale przyjdzie czas przyjdzie dzień, w którym przed tymi sądami trybunałami i sędziami staniecie intencja filiżankę Bóg dziękuję bardzo, panu Arłukowiczowi ligi wielu Szanowni Państwo no teraz błędy przed nami ten ronda do głosu Stali bez mikrofonu ja mija teraz przed nami opowiedzieli się z członków różnych członków instytucji mamy ustalone już czasy wypowiedzi w zasadzie nie jest to szefowa, aby przy komuś przerywać poinformowano mnie on także oczywiście ów medycy mamy źli, a ruch ustalony czas wypowiedzi i oczywiście rozumiana w obliczu tak ważnej debaty padło wiele pytań, które chcielibyśmy usłyszeć odpowiedź, a mimo to byłbym naprawdę wdzięczne różni, gdyby nie musiał nikomu przerywać akcje są mniej, bo w przeciwnym razie tej decyzji będziemy musieli mieć tutaj po prostu osób jest ograni od odcinać praw, więc proszę naprawdę nie przedłużać wypowiedzi teraz głos zabierze premier Polski pan Mateusz Morawiecki proszę bardzo, dziękuję bardzo dziękuję bardzo, proszę Panie Przewodniczący jeszcze Panie Przewodniczący ani przewodnicząca Szanowni Państwo wiele tutaj mówiono o znaczeniu praworządności tak chcę powiedzieć, że praworządność jest zasadą wartością, która jest równie ważna dla Warszawy jak na wszystkich innych stolic, a i to nie jest tylko zasada traktatów to jest także zasada naszej konstytucji nie ma tutaj między nami różnicy zdania jest różnica co do tego czy pod pretekstem zasady praworządności można żądać od państw członkowskich również takich rzeczy, których nie ma w traktatach niewiele się państwo do tego odnosi liście bardzo wielu wypowiedziach, a to jak sądzę jest klub jest sam rdzeń mojej wypowiedzi czy można działać UltraViolet czy można działać poza tym co panowie traktatów, czyli państwa członkowskie dali Unii Europejskiej jako przyznanej kompetencji moim zdaniem nie można kolejna sprawa tutaj od wielu osób słyszałem i słyszy od jakiegoś czasu, że wyroki sądowe są pisane na polityczne życzenie proszę mi pokazać 1 taki wyrok 1, który był napisane na polityczne życzeń, a ja mogę państwu powiedzieć, że koledzy właśnie z Platformy Obywatelskiej, czyli partii Pippi właśnie odpowiadają za taki że, bo słynna sprawa z czasów rządów pana Tuska, kiedy wykonany został telefon do sędziego Sądu Okręgowego, który w taki sposób zareagował na ten telefon, żeby napisać ten wyrok de facto na życzenie taka jest prawda o tamtych czasach Polski Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził nigdy, że przepisy traktatu w unii są całości niezgodne z konstytucją to ważna część tej debaty jeszcze raz chcę podkreślić wręcz przeciwnie Polska w pełni przestrzega traktatów dlatego właśnie Polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niezgodna z konstytucją jest jedynie bardzo konkretna interpretacja niektórych przepisów traktatu, która może być skutkiem ostatniego orzecznictwa czuły w wyniku tego orzecznictwa możemy mieć 2 kategorie sędziów możemy mieć za chwilę miliony wyroków nieważnych czy tego chcę się dokładnie państwo mam nadzieję, że nie Szanowni Państwo tutaj wypowiedziach moich polskich kolegów się żniwa taka nuta, które całkowicie obcy, że wstydzą się za Polskę mają kompleksy związane z tym, że polską rządzi Prawo i Sprawiedliwość Drodzy Państwo ja jestem dumny z Polski dumny z tego co udało nam się osiągnąć domy z tego ile razem zrobiliśmy dla Polski i nie mamy takich kompleksów i pewnym ciekawym wątkiem, który krótko komentuje był wątek pana prezydenta Putina Otóż, kiedy mówi o tym przedstawiciel Niemiec przedstawiciele partii w jej, którzy robią Nord Stream 2 razem z panem Putinem prowadzący do bardzo wysokiego podniesienia cen gazu ten Nord Stream 2, którym siedzący tutaj były minister spraw zagranicznych rządów wcześniejszych powiedział, że to jest drugi pakt Ribbentrop-Mołotow ten sam Nord Stream 2 i w takiej sytuacji jednocześnie też nam zarzuca się, że my poprzez naszą politykę w jakikolwiek sposób prowadzimy oderwanie Polski Unii Europejskiej jest głęboka nieprawda, bo pragnę podkreślić, że wśród tych 88% zwolenników Unii Europejskiej, o których tutaj była mowa połowa to są nasi wyborcy to są właśnie nasi wyborcy w Szanowni Państwo tutaj padły takie ciekawe porównania czy ma być prawo siły czy siła prawa no właśnie my Polacy się opowiadamy za siłą prawa siłą praworządności, a nie za prawem siły nie za prawem szantażu pouczania i paternalizmu wobec Polski było pytanie o izbę dyscyplinarną Sądu Najwyższego tak zamierzamy ją zlikwidować, ponieważ te mechanizmy, które zostały wprowadzone mechanizmy odpowiedzialności sądowej nie spełniały naszych oczekiwań nie było, że w rzeczywistości wykonywane no nie z te ma jakby decyzje wobec sędziów którzy, którzy orzekali Contra legem wobec jawnego naruszania odpowiedzialności zawodowej przez sędziów i mam nadzieję, że nowe procedury będą również możliwe do przyjęcia dla wszystkich, bo chyba wszystkim nam zależy na odpowiedzialności sądowej na także sędziów sędziowie też myślę, że tego oczekuję Szanowni Państwo bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które tutaj usłyszałem na koniec powiem tylko tak, że dzisiaj taki symboliczny dzień i 19 października na Polski bardzo ważny i 80 czwartym roku zamordowany został ksiądz Jerzy Popiełuszko Solidarność i Solidarność walcząca, której byłem członkiem walczyła wtedy wolność demokrację, a niektórzy, którzy tutaj się wypowiadali byli po kompletnie innej stronie myślę myślę, że to też symboliczne, gdzie oni siedzą dzisiaj ich gdzie siedzimy dziękuję bardzo, film tak jak minie 100 dziękuję bardzo, Panie Premierze styczną to teraz głos zabierze rząd w tej chwili nam do komisji szefa komisji fado, a teraz głos zabierze pani on-line w imieniu komisji europejskiej w pałkami zbyt mała kamień własnością siłą zanotują rapera czasy Stettin perspektywę jeśli odeszliśmy ta Nord Stream 2 pana argumenty się nie poprawiają jest to jedynie unikanie tej debaty członkostwa w unii europejskiej musi jeszcze w parze z przestrzeganiem wspólnych zasad demokracji no proszę nie przekierowywać dzisiejszej debaty o nadrzędności prawa europejskiego proszę próbować średnią czempiona spłaca już inny okres podkopywać nie jakiegokolwiek z tych filarów zagraża europejskiej demokracji nie możemy do tego dopuścić nie możemy do tego dopuścić jest to coś co dotyczy nas wszystkich jako instytucji europejskich państw członkowskich jest ta debata pokazuje jak ważna jest ich sytuacja ale kiedy popatrzymy na sedno tej debaty to zobaczymy, że mamy do czynienia z niepowtarzalną sytuację Trybunał Konstytucyjny państwa członkowskiego stawia pod znakiem zapytania pewne artykuły traktatów europejskich to trafia na samo serce takiej sytuacji nie było do tej pory o tym debatujemy w tej chwili pierwszą kwartę biegli ze z zadań Trybunał Konstytucyjny przykłada siekierę do korzeni ja albo jedności Unii Europejskiej oto dzisiaj tutaj chodzi o tym dzisiaj debatujemy o tym chwilom on my mieszkańcy panie Izby chcą realizacja nowinek tak, ale stany mówiłam o statek zalecenia Trybunału Konstytucyjnego mówiła też o propozycjach czy zalecenia komisji europejskiej dla państw członkowskich w kwestii, jeżeli chodzi o korzystanie z funduszu odbudowy reguły są jasne form od szefa chodzi o możliwość przeprowadzania inwestycji, ale powiązane są one z reformami, a te reformy muszą spełniać zasady konkretnych zaleceń dla państw członkowskich zalecenie dla polskiej brzmi następująco otworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości zlikwidować izbę dyscyplinarną dla handlu ich i w gruncie i trzeba ponownie przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów proszę to uczynić, więc US House w 1 reszta mieszkań Wysoka Izbo Union będziemy bronić praworządności i traktatów unijnych wszelkimi środkami będziemy bronić w TV praworządność przewiduje Jasną procedurą będziemy się trzymać Hammond 5 kg, a możliwość wymiany argumentów przedstawienie różnych stanowisk to wszystko wymaga również w razie skorzystania oraz orzeczeń Trybunału sprawiedliwości i via Hanna zresztą pokazały ostatnie doświadczenia, że chodzi o procedurę naruszenia państwa lub on tak by w znów, gdy nie przegraliśmy procedurę naruszenia i dla tak to pozostanie my chcemy tą kwestią zająć się dogłębnie mam nadzieję, że paneuropejski następ poprzez Szanowni deputowani demokracja praworządność są oczywiście wolniejsze niż autokracji wolna od autokracji działają szybciej niż zapadną wyroki za, ale właśnie to nas różni od autokratów dyktatorów na tym świecie nasze procedury są sprawiedliwe uzasadnione i pełne wewnętrznej mocy dlatego też europejski porządek prawny jest tak przekonujący będziemy dzięki jego pomocy bronić obywateli w Polsce dziękuję implanty odpowiedź dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca tych pieniędzy nam, że określony nawet flaga, a teraz pan minister Lower w imieniu rady szalona pracownica była pracownica ani pracownik Lady ani partyjnych ladę w sytuacji posłanki substancji słono nas lubił nadaniu przewodnicząca Panie Premierze Szanowni Państwo z kultury im do precyzji nowo wysłuchałem z dużym zainteresowaniem tej debaty i wszystkich wyrażonym tutaj opinii instytucja robi umie uderzać Lance skupy rezydencja za ile nie rada jest podwójny nacisku were not oczywiście temu pogodna stoją za prawem się Unii Europejskiej wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze wspólne wartości wspólne zasady by Unię i chciałbym podkreślić, że nadrzędność prawa europejskiego jest absolutnie niezbędna do dobrego funkcjonowania Unii Europejskiej prezydencja zrobi wszystko co w jej mocy, aby zasada ta była przestrzegana nawet zrobimy wszystko co będzie potrzebne, aby te zasady były respektowane dziękuję państwu zaufaną rękami filtrami kamienicy to dziękuję bardzo, Panie Ministrze Pekin 2 minut jechaliśmy do końcowej pan lasy otrucia środkiem minuta one w tym również ratowaniu dialogi oraz wizji kontroli zaszczepić się Europie realizacji jeszcze wizyta mogła o guru, którzy od leasingu, że preferuje mamy debatę pomiędzy instytucjami, ale debata starsze odbywa się pomiędzy równymi nas chciałbym, aby ustawy było, aby odbywała się ona po 3 seriach benefity jako instytucja nacjonalizm ludzie ładu linią Eda aplikacjom priorytety będą byli jeśli chodzi o kwestię działania ultra w Resursie pada prawo europejskie ma zastosowanie na 14 wtedy, kiedy podważana jest jego nadrzędność Ala Wika pojawia się teraz serio 1 problem Kusy pisze dyplom, więc FR kilka Trybunał Konstytucyjny wyraziło swoje wątpliwości co do kwestii nadrzędności prawa europejskiego to zrobił teraz Polski Trybunał konstytucyjne jest to debata prawna i odwraca pewnych służb błąd gier Pure szykowani na debatę polityczną ba la Force metal było coraz szersze wiem i do rozwiązania można dojść nie siłą, ale dzięki zdrowemu rozsądkowi dziękuję ani 1 dziękuję bardzo, pani teraz głos zabierze pan się oddawanych 1 minutą konta kąt kwestia czasu prezydent jednak prezydent dziękuję Panie Przewodniczący SLD Beata pokazała wyrażają głęboki jest kryzys praworządności demokracji w państwach członkowskich to w parlamencie europejskim również widać jak rozwija się ta anty kultura antydemokratyczne tego myślenia Osowa Matt ERS widać także w parlamencie europejskim, a metoda zawsze ta sama nie mówi się na temat polityczne cele mówi się czymś zupełnie im urzędach chodzi o to by ukryć cele polityczne polegają one na zna ten podkopać praworządność demokrację niezależność wymiaru sprawiedliwości wolność prasy on ochronę mniejszości uchodźców kobieta trakt drogie koleżanki drodzy koledzy MOS to wszystko nosić cechy jak autorytarnej transformacji nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach członkowskich wszyscy możemy tutaj debatować o polityce gospodarczej społecznej sprawiedliwości klimatycznej w polityce zagranicznej tak dalej, ale tutaj tutaj musimy zadbać o to by prawo, że demokracja były kilka czy respektowane były czymś jednak od kraju w razie dziękuję bardzo, 3 minuty dla pani Szydło na początek, zanim rozpoczną swoje wystąpienie je wystąpienie powiem jasno i logicznie nie wypchnięcie Polski Unii Europejskiej Polska jest będzie w unii europejskiej, bo taka jest decyzja Wola Polaków i czas skończyć z kłamstwami i z tymi nieprawdziwymi tezami, które państwo tutaj dzisiaj również stawia liść Panie Przewodniczący Szanowna Pani Przewodnicząca pani premier Szanowni Państwo 5 lat temu stała tutaj w tej izbie przed parlamentem europejskim jako Polski premier i tłumaczyłam, dlaczego Polska kraj, który kocha wolność Solidarność, którego obywatele dumni są z tego, że są Polakami czy są Europejczykami ja również mówiłam powtarzam dzisiaj jestem Polką jestem europejską jestem z tego dumny, dlaczego nasz kraj moja ojczyzna, który przelał tyle krwi, którego obywatele walczyli za wolność innych narodów nie poddawał się i dążył do tego, aby być tutaj w tej wspólnocie, bo to było nasze marzenie, bo wiedzieliśmy, że tylko wtedy Polska będzie mogła się rozwija rozwijać i że tylko wtedy Polska dołączy grona tych państw jak myśleliśmy wówczas, które przede wszystkim kierują się zasadami ojców założycieli tej wspólnoty suwerennością wolnością i równym traktowaniem każdego z szacunkiem do każdego i ciągle wierzymy w tej ideałem ciągle wierzymy w taką Unię europejską dlatego taką troską chcemy rozmawiać o tym, że konieczne są zmiany co zmieniło się w ciągu tych lat Szanowni Państwo Polska zmieniła się bardzo realizujemy ambitne programy społeczne inwestycyjne rozwijamy się mamy jedno z najlepszych wyników gospodarczych Europy co zmieniło się tutaj można powiedzieć twardy konserwatyzm ciągle tak samo ciągle tym samym ciągle opolskim wymiarze sprawiedliwości co nie jest kompetencją tej ich znajdziecie państwo o tym doskonale i te wszystkie kłamstwa, które tutaj pan badają tylko włącznie są po to, żeby podtrzymywać debaty, która jest wygodna dla tej części parlamentu europejskiego i na koniec powiem jeszcze tak wstyd mi za tych polskich eurodeputowanych, którzy stoczyli tutaj atakują Polskę swoją ojczyznę, ale chichot historii jest taki, że najczęściej wywodzą się oni albo z układów socjalistycznych albo prywatyzował Polskę taki sposób, że wyprzedawali cały czas nas Narodowy majątek Szanowni Państwo Unia europejska musi się rozwijać Polska na pewno chcę takiej Unii takiej nie będzie dziękuję bardzo, w Indian foteli Szydło dziękuję pani bardzo teraz pan orgia proszę przez 1,5 racja racja prezydenta, a jesień to fundusz najem łowieckie dziękuję Panie Przewodniczący Pani Przewodnicząca jury Panie Premierze to tylko sama Tina uporządkujmy trochę w języku debaty dzisiejszego ranka siedliska punktu widzenia prawnego nie jest trudno zrozumieć co jest za tak skandalicznego czy antyeuropejskiego orzeczeniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego upiera się z preferencji punktu widzenia politycznego na tej sali wystarczy poświęcić minutę swojego czasu, aby wyrazić swoją partię parlament do to zresztą prawie danego rządu uważam, że jest to obraźliwe dla prerogatywy tego parlamentom diabli kontrakty we wczorajszym liście, jako że woli pan premier podkreślił, że Polska przestrzega nadrzędności prawa europejskiego projekt tak jak określono w traktatach co to oznacza oznacza to, że normy europejskie są wiążące prawo jedynie w zakresie, w którym państwa członkowskie oddelegowanie swoje uprawnienia do Brukseli lista tym nie dotyczy ta wymiaru sprawiedliwości czysty ani tym rażą bardziej ma też co, do których państwa członkowskie i żywienia delegowały swoich uprawnień z UE Sullivan debaty inwestycje, do których właśnie zalicza się wymiar sprawiedliwości funkcjonalny zatem należy postrzegać tę debatę tak pod tym kątem Italia komentują zamach nie pierwszy raz zresztą niektóre instytucje krajowe podważają zasadę nadrzędności prawa Unii miało to miejsce np. ostatnio w Niemczech jeśli chodzi o zakup Partyka przez europejski bank przez centralny lekarzu czy też wysłucha la storia mieli dobre czy też również miało to miejsce w 2017 we włoszech co pokazuje nam, że najnowsza historia prawna Unii Europejskiej jest pełna one tego typu już się pan pani ma to nie pamiętam takich ożywionych debat Krzysia, że Niemcy czy Włochy mogą wyjść z Unii Europejskiej powołanych jest wg, bo jest tylko nadmierna wolna od karania obawiam się, że doprowadzi ona za naruszenia traktatu o grunty są tego rodzaju koleżanki powinny być podporządkowane prawu, ponieważ w przeciwnym razie stajemy wobec instytucji, która uzurpuje sobie uprawnienia, które nie przysługują Danka, czyli pętelka, czyli porcja faktów dziękuję bardzo, teraz pani Kalla 1 minuta Panie Ministrze, a zwyczajny strach rozbili łączeń zwyczajny pan panie okazjami, że prezydent USA z problemem byłam co chciał pan osiągnąć tutaj tak wysokie jest omijało zaprezentował się pan jako premier jednego z najważniejszych państw Unii Europejskiej na ośrodek ma przemawiał pan jak lider małej partii podczas kampanii wyborczej Garden House, gdzie są leczeni, gdzie jest pana pomysły na to jak wejść z obecnych kryzysów obecnego kryzysu nie działa tutaj żadnego namysłu pana strony polskich kat tutaj zmierza w kierunku przepraszam, ale jestem dumna z tego, że nasi koledzy z całej tej sali, ale wypowiadali się za praworządnością sikali x jestem bardzo bardzo dumna z kolegów mać nie zapominajmy o tym, że Polska to znacznie więcej niż partia PiS, lecz Polacy zasługują na naszą Solidarnością mięsny pracuje na rzecz praworządności i jestem przekonana, że komisja zareaguje zdecydowanie ma nadzieję, że rada również spotkać przecież jutro musimy wszyscy wykonać naszą pracę także rząd Polski musi zrobić to co należy dziękuję windami Colin Hill danych warunkach ani minuty dziękuję bardzo, mi teraz pana znani to minuta panie dziękuję prezydentowi wizję porywisty będzie Jan Hus dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący przysłuchiwałem się dzisiejszej debacie poziomami jestem zmuszony wyciągnąć oczywiste wnioski kilku premier Kola powiedział bardzo jasno z Black on, a chce przestrzegania prawa plemię, ale powiem tak ja nie będę się poddawał szantażowi Panie Premierze i nie sądzę, aby paneli o kontrolę przed szantażem ugięła słusznie pani wspomniała, że jest panią komisja strażniczka traktatów, ale coś więcej niż tylko słowa konsul w MEN jest ten parlament jak od kilku lat już niepokoi się sytuacją w Polsce wielokrotnie prosiliśmy o działania PiS musi pani odrzucić plan odbudowy PiS-u, kiedy musi pani uruchomić mechanizm praworządności i nie może pani pozwoli się na to, aby wygrali ci, którzy łamią prawo nie możemy sobie pozwolić na kolejne 2 lata pogarszanie się sytuacji i impasie siadam razem pokazać Pani Przewodnicząca, że chce pani działać staniemy po pani stronie dziękuję Fin dań kolekcję ubrań jakąś fajną dziękuję bardzo, licznych oraz głos zabierze pani Garcia Perez 1,5 minuty pierwsza okej okej okej nawet królowa kraju premier kraju, jakim ucieczki z dla premiera parlament przede wszystkim wydaje mi się, że nie ma róży udaje nam się niszową rady czeka na lekcje po represje ze strony parlamentaryzmu Mariusz para planuje kolejną interwencją NATO, że posłowie dziękuję raz po ich następują premiera potem ją prawicy to normalna, ale jeśli wody, a pokazująca urzędników tutaj to byli już nie powinno panie mogą represji dialog Diaz bohaterem euro pamięć jest bogata jest bogata, ponieważ jest różnorodna wysokie nosa Rico mamy różne seksualne ponowną zmianę technologii LTE to sprawia, że jesteśmy każe mu bogaci ludzie możemy porozumiewać się no tak Andrzej różnorodna, bo jak pokazaliśmy tutaj, ale tak, ale chcę jasno podkreślić 1 kwestię nie jest patriotą te dostaliśmy kraj na skraju przepaści forma to nie są patrioci patrioci to ci to duży bronią są państwa kraju, aby wciąż może on częścią projektu europejskiego jak wysłuchaliśmy dzisiaj z wielu kolegów koleżanek z różnych muszą do roku politycznych w Polsce unijne rosło znaczenie więcej pary na ile Perła sport łączy jest RSP walory nić, która nas łączy rapera wydaje szans na oddziale, ale nie jest nie jest to jest poszanowanie dla wartości ściągnąć europejskiej drona zwiad cela sprawiedliwości w naszą bronią rak demokracji Solidarność naszą obraz film państwa kolejne państwa kolein i dziękuję bardzo, pani Garcii oraz linczu stawia pytania pani klas nawet jak będziemy siedzieć 3 godziny to proszę pan ponownie założyć maseczkę jest wpływ bardzo proszę kolega Alicji, a teraz 1,5 godziny 1,5 minuty pan Halicki dziękuję bardzo, przez dziękuję bardzo, przyszło mi podsumować tę debatę debatę, którą debatę którą, której pan premier udzielił tylko 1 konkretnej odpowiedzi rozumiem, że likwidowana będzie izba dyscyplinarna, ale to pytanie moje małość drugi człon to znaczy, że od jutra mogą wrócić do pracy wyrzucenie z niej sędziowie mogą wrócić do orzekania zgodnie z orzeczeniem Trybunału Panie Premierze powiedział pan tyle kłamstw, że nie da się w ciągu minuty sprostować, ale sędzia Milewski, którego pan wspomniał nigdy nie pisał orzeczenia o został wyrzucony przeniesiono do innego sądu, bo ustalał przez telefon termin a gdzie są opisane orzeczenia Trybunału na spotkaniach towarzyskich, które mówi Jarosław Kaczyński, kto orzeka prokurator stanu wojennego Piotrowicz to pana koledzy dzisiaj nam się pan opiera mówi pan do mnie do członka antykomunistycznych struktur Radia Solidarność NZS-u do mnie pan mówi zarzuca pan, że jesteśmy pozwoli stronie to ma dzisiaj macie komunistycznych przyjaciół i na nich opierają tej centralizacji państwa władzy partii nad wszystkim nie damy się zniszczyć incydent, a dla tu Sęk jutro z rąk i na koniec chciałbym wszystkim państwu podziękować prawicy do lewicy jestem ze wszystkich państwa dumny jestem dumny z tego poparcia mamy różne idee VAT może jesteśmy podzieleni należymy do różnych robi, ale tutaj 1 rzeczy jesteśmy razem jesteśmy razem z Rosją wartości zasad dziękuję państwu Solidarności po dziękuję w imieniu 84% takich Polaków, którzy popierają Unię europejską to roślina unika dziękuję serdecznie, że pani mówiła o Lechu Wałęsie o Janie Pawle drugim Solidarność dziękuję wszystkim 1337 Jakub Janiszewski przy mikrofonie to była debata parlamentu europejskiego kryzys praworządności w Polsce prymat prawa unijnego po informacjach będą z nami dr Anna Skrzypek z fundacji europejskich studiów progresywnych w Brukseli oraz Michał Broniatowski z Onetu i polityka jest 1338 proc informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA