REKLAMA

"Państwa członkowskie mają autonomię w organizacji sądów. Jeżeli zmiany będa godziły w niezależność sędziów, to będzie sprawa UE"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-10-20 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest prof. Krzysztof Rączka sędzia Sądu Najwyższego dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani dzień dobry państwu przedstawiciel rządu, ale także sam Jarosław Kaczyński zapowiadają nową reformę sądownictwa ma ona polegać na spłaszczeniu struktury sądów i ograniczeniu liczby sędziów Sądu Najwyższego co pan sądzi o tych planach to pani rektor strach się bać po prostu, bo jakiekolwiek Rozwiń » propozycje tzw. reform wychodząc ze sfer rządowych no to wprowadzone do katastrofy w taką katastrofą, jaką zaczynamy mieć obecnie do czynienia, jeżeli chodzi o niepewność tak bowiem skuteczność orzeczeń wydawanych już w tysiącach przez nos sędziów spowodowano no kataklizm niemalże, ale o budowali go autorzy tej reformy wymiaru tras to za chwilę o tym porozmawiamy, ale chodzi o to czy sądzi pan, że te informacje, które do nas docierają, bo nie znamy tych projektów jeszcze czy te informacje, które do nas docierają mogą świadczyć o tym, że po prostu będzie to masowa weryfikacja sędziów no tego tego się można spodziewać, że nie to jest jeden z tych podstawowych celu, żeby dokonać weryfikacji sędziów widzą na poziomie Sądu Najwyższego, bo przecież nie będzie to zmniejszenie liczby serii sędziów niepokornych, a po drugie, będzie to weryfikacja na poziomie sądów powszechnych, bo to już pan wicepremier Kaczyński zapowiedział, że przez weryfikacji nie będzie, chyba że będą dotyczyły przewinień dyscyplinarnych, a te hurtowo są zarządzane wobec sędziów, którzy przestrzegają konstytucje prawa europejskiego stoją na straży praworządności nagrody mają wszczynane postępowania dyscyplinarne wiem, że na razie informacja centra są nadal szczątkowa, ale czy takie zmiany byłyby zgodne z konstytucją no bo PiS powtarza, że przecież prawo daje możliwość reorganizacji systemu sądownictwa jako takie, że one dotyczyły systemu organizacji czas spraw czysto organizacyjnych to tutaj państwa członkowskie są autonomiczne to nigdy nie budziło wątpliwości ani i prawników specjalistów w Polsce ani Unii Europejskiej natomiast, jeżeli to będą, a spodziewam się tego, że będą Thor rozwiązania godzące w niezawisłość sądów niezależnie od Wisły sędziów i niezależność SN sądu no to wtedy będą wkraczały one sfery wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej i państwa członkowskiego wtedy, gdy mając negatywne doświadczenia w tym co władza robi z wymiarem sprawiedliwości od 5 lat no można spodziewać się kolejnego pola konfliktu raczej będzie ją puchły nieunikniony, bo ja niestety wiary dobre zamiary dobre zamiary czy to Ministerstwa Sprawiedliwości czy to rządu czy to wreszcie prezydenta, który podpisywał przecież deformacji inne ustawy czy ja nie wierzę jestem w tym zakresie jestem człowiekiem małej wiary Mateusz Morawiecki mówił wczoraj w parlamencie europejskim, że Trybunał Konstytucyjny musi zabronić polskim sędziom odwoływania się do wyroków cudze wspomnieniem krajowego ustawodawstwa, bo doszłoby wtedy do chaosu prawnego i PiS musi temu zapobiec chaos prawny doprowadził PiS to się mówmy i zaklinają rzeczywistość i Popiel po drugie, Trybunał Konstytucyjny nie ma żadnych kompetencji, aby wkracza 3 w sferę orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i w tym zakresie nie może niczego nakazywać nie może niczego zakazywać potrzecie niema żadnej sprzeczności między konstytucją Rzeczypospolitej polskiej, a prawem traktatowym jest sprzeczność ustawy stanowione przez większość polityczną o ustach, który de facto zmierza zmierzają do zmiany ustroju w Polsce i zmiany konstytucji ustawy są sprzeczne zarówno z konstytucją Rzeczypospolitej, jakim prawem traktatowym i tutaj niech po prostu pan premier Morawiecki nie opowiada takich rzeczy no bo to jest i dla każdego, kto się trochę orientuje, że panująca narracja, bo w ten sposób próbuje się rakiem wycofać z tego co Trybunał Julii Przyłębskiej był uprzejmy orzec mówią teraz, że my nie podważamy traktatu tylko nie chcę, żeby Unia wkraczała w sferę i kompetencji, który i, które do niej nie należą akta toczy wkracza czy nie wkracza to będzie oceniał Trybunał Julii Przyłębskiej to ma legitymację, jaką ma, a więc nie ma, a po drugie, którego tak powiem jakości takie działania no, jaka jest każdy widzi już 250 nazwisk liczy lista sędziów, którzy zapowiadają, że Respect respektują wyroki złe jeśli trzeba ignorują wyrok Trybunału 7października, który zakazał m.in. podważenia Starym sędziom statusu nowych z sędziów tych powołanych przyznał KRS to napisze stronie Rzeczpospolitej taka informacja się pojawia, ale moje pytanie jest takie, bo PiS mówi naprawdę będzie chaos, jeżeli będziecie podważać status tych nowych sędziów jak wybrnąć z tego bałaganu sprawnie może tak House to już jest chaos wprowadziły prowadził rząd wprowadził prezydent wprowadził Sejm przegłosowuje tak, ale jak chce wybrnąć pana zdaniem ba i to jest pytanie pierwsza rzecz to trzeba zacząć od źródła, bo mówimy o izbie dyscyplinarnej Alona jest objawem choroby głębszej choroba zasadnicza tkwi w tym, że funkcji zostało powołane została powołana funkcjonuje neo-KRS ona została powołana w sposób sprzeczny z konstytucją naruszający konstytucję ja, więc jest organem w tym sensie niespełniającym wymogów konstytucyjnych reprezentatywności i ona nie ma prawa na rozprawie działacz, ale w oparciu o jej i działania o jej uchwały, które są później podważane przez Naczelny Sąd Administracyjny pan prezydent jest uprzejmy wręczać nominacje sędziowskie i finał sędziowie później wydają wyroki koncern w tej chwili tysiące roku tutaj trzeba będzie rozwiązania systemowego, które będzie w przyszłości jak oczyścimy przedszkole będzie z Warszawą stroną postępowania możliwość wystąpienia do sądu o wzruszenie wyroków zapadłych z udziałem wniosek jest taki Sejm projekt przygotowany przez Senat uporządkowania tych spraw tylko na tym by oznaczano UE projekty i te sprawy można uporządkować wbrew temu co do czego chce doprowadzić władza, a władza się doprowadzić do faktu dokonanych nieodwracalnych czy niemożliwym trudnych do odwrócenia byle temu co człowiek zepsuje, a zepsuto wymiarze sprawiedliwości w ciągu ostatnich 5 lat bardzo dużo i to, że musimy i władza zepsuła to człowiek może to wszystko naprawić ale, proszę bardzo, że bank i też pytanie jest takie, bo wyrok z UE mówi o likwidacji Izby dyscyplinarnej, ale też Ursula von der Leyen wczoraj powiedziała bardzo twardo nie tylko likwidacja, ale i przywrócenie tych sędziów, którzy zostali przez izbę wykluczeni z wykonywania zawodu na przywrócenie tych samych sędziów do orzekania i właśnie jak to zrobić w takim razie, bo wiele wskazuje na to, że PiS nie planuje takiego projektu ja powiem tak zrobić po prostu sza sędziego Tuleyę już na koncie Marka dr dopuścić wielu innych sędziów dopuścić do wykonywania pracy sza sędziów, których karnie przeniesiono były jako represyjne działanie do innych wydziałów są także przywrócić, jeżeli prezesi tego nie czynią, jeżeli władza tego nie czyni te com przypomniał, że mamy w kodeksie karnym 2 czy przestępstwo pierwszy i niewykonania przekroczenia kompetencji, a po drugie jest przestępstwo przeciwko prawom pracownika to co widzi tym osobom, które wydały decyzje dotyczące tego będzie tym osobom, które wydały prezesom sądów, które wydały decyzje i bo to co się dzieje obecnie właśnie sędziego Juszczyszyna tulei to jest rażący uporczywe naruszanie ich praw pracowniczych to jest mobbing to po prostu woli na rzecz sądów na podstawie tego wyroku co powinni te osoby już wrócić do orzekania koniec kropkę, a one powinny być na podstawie wyroku sądu poprzez polskich już wcześniej zapadły przybyć przywrócony do pracy tu nie ma co dyskutować to jest bezprawie to co się dzieje wobec sędziów to jest czyste bezprawie kliniczne czyste bezprawie panie profesorze chciałbym zapytać o inną rzecz 18października pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata manowska przyjęła regulamin pracy Sądu Najwyższego, ale nie zaczerpnęła z tak wyrażę, gdy elegancko opinii Kolegium sędziów Sądu Najwyższego czy też działanie zgodne z prawem to już kolejny przejaw tego, że pani sędzia manowska powołana przez prezydenta na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie radzi sobie z zarządzaniem Sąd Najwyższy, a ona przejęła w ten sposób regulamin czegoś się obawiało w 6 i 30września zwołała tak po stacjonarnym posiedzeniu Kolegium i 8 sędziów Kolegium sędziów prawidłowo kiedyś powołanych zawiesiło swoje swój udział w pracach Kolegium jako formy protestu przeciwko niemu wykonaniu orzeczenia TSUE dotyczącego wstrzymania zawieszenia działalności takie zajmą się kończy profesorze tak, gdy przeciwko temu żona nie wykonuje orzeczeń Trybunału ona teraz chciała obejść pani sędzia ma manowska zarządziła głosowanie stan dawne uznając, że ci, którzy nie będą udziału w tym głosowaniu wstrzymują się od głosu ja nie idzie mu udział w głosowaniu i nie chcę, żeby pani manowska odczytywała mój głos jako wstrzymujących się, bo jest to niezgodne z moją wolą moim zamiarem jest sprzeczny z prawem bardzo ten regulamin został wprowadzony w sposób sprzeczny z prawem sprzecznym z ustawą stwierdzam jednoznacznie bardzo dziękuję za rozmowę prof. Krzysztof Rączka sędzia Sądu Najwyższego był gościem Radia TOK FM za chwilę informacja po informacjach wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta Solidarna Polska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA