REKLAMA

Jak trybunały konstytucyjne innych krajów odnosiły się do wyroków TSUE? Wcale nie tak, jak twierdzi PiS

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-10-20 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie dwunastej popołudnie Radia TOK FM dziś rano w porannym programie Radia TOK FM prowadzony przez Dominikę Wielowieyską gościem był Sebastian Kaleta wiceminister sprawiedliwości posłuchajmy fragmentu rozmowy u von der Leyen szefowa komisji europejskiej powiedziała wczoraj, że warunkiem przyjęcia krajowego planu odbudowy jest to, aby ostatecznie Polska wykonywała wyroki złe i chodzi o to, aby została zlikwidowana izba dyscyplinarna sędziowie zostali przywróceni Rozwiń » do orzekania czy ci sędziowie wrócą do orzekania to bezprawne żądania z tego powodu, że władza wykonawcza nie może obracać sędziów do pracy po swoje widzimisię są by sale, a są rozstrzygnięcia Izby dyscyplinarnej, a w zakresie tego, że te żądania są wiążące czy nie pragnę wskazać przypadek komunii i panowie z ramienia Panie Ministrze komentuje Roman lokalnie jak powiedział pan, że sędziowie nie będą się urodzeni ta liczba dalej, ale nie, bo nie ma pan Panie Ministrze pan, że nie bardzo nam pytanie teraz jedziemy do następnego pytania przepracowany czas, ale dla 81 zdanie, że ruch Unia ma taką samą sytuację to znaczy, iż Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, że wyrok co dotyczący sądownictwa są niewiążące dla Rumunii MO są poza kompetencjami pani bliskich mówi Panie Premierze no dalej, bo już naprawdę cały czas realizowane, a jej słuchać miał on może być dalej mówi nieprawdę mimo nie gram z pytaniem, gdzie mówienie prawdy goście dzisiejszego poranka wyniki brytyjskiej Sebastiana Kalety nie zostawimy państwa z nami jest Dominika Siedlecka oko Press dzień dobry dzień dobry witam serdecznie no na szczęście witamy na szczęście te oko Press tani postanowiły się po postawi się pochylić po prostu nad tymi przypadkami poszczególnych krajów, które weszły w konflikt Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej może spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie Sebastiana Kalety, gdzie karty, gdy mówię, bo być może nie mówi nieprawdę faktycznie Rumuni otrzymał czy zaakceptowano kpi otrzymali Rumuni otrzymali pieniądze, a jednocześnie nie wykonali wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to to może zacznę od tego, bo możemy najpierw opowiedzieć trochę o tym przypadku rumuńskim, a później bardzo tak generalnie o tym jak obecnie prawo sprawiedliwość bardzo lubi wykorzystywać przykłady innych krajów też, jakby czy to w ogóle ma sens, ale jeżeli chodzi o tym Rumun nie na to tak jak mówi pan wiceminister rzeczywiście tam sytuacja jest trochę podobna do Polski, ponieważ tam od kilku lat też przeprowadzana jest taka duża reforma sądownictwa, którą bardzo nie zgadzają się sędziowie i sędziowie tak jak w Polsce też wysyłają różne pytania do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej no właśnie z pytaniem czy czy to nie godzi w ich niezawisłości tak dalej tak dalej, bo oni tam też tam też te reformy opiera się w dużej mierze właśnie na dyscyplinowaniu no i tak jakoś wychodzi dziwnie, że dyscyplinuje się akurat tych sędziów, którzy po prostu krytykują reformę nie tych, którzy tam dopuszczają się jakiś prawdziwych nadużyć czy kradną kiełbasy te przysłowiowe no i w tym roku w maju odsyła odpowiedział zbiorczo na na szereg tych pytań i po i odpowiedział to też jest analogicznie do do Polski sytuacji, że sędziowie, orzekając muszą zapewnić właśnie efektywność prawa unijnego, jeżeli jakieś tam przepisy są prawa krajowego niezgodne z prawem unijnym no to powinni odstąpić od ich stosowania i NATO odpowiedział błyskawicznie Trybunał Konstytucyjny Rumunii, które orzekają winnej sprawie, bo nie zdążyłby prawda przy mieli jak przez system całe, jakiej takiej swojej tezy takiego oddzielnego procesu, ale on wtedy stwierdził rzeczywiście dając takiego pstryczka Sule, że okej sędziowie mają na tym polega rzeczywiście nasza umowa z Unią, że dajemy pierwszeństwo prawu unijnemu, ale zaznaczył, że oni nie zgadzają się tę, żeby takie pierwszeństwo dawać takim ex wniosku z raportów, które są wydawane na podstawie decyzji uwaga będzie teraz liczba 2006 przez 928 to jest taka specjalna decyzja komisji europejskiej jeszcze 2006 roku, które dotyczy określonych w sposób współpracy weryfikacji Rumuni w postępach w zakresie reformy sądownictwa walki z korupcją to była właśnie tak taki specjalny mechanizm wymyślony tylko dlatego kraju nacjonalizm naszą, ale złe właśnie się na to powoła powoływało tak tak wniosek do tylko tylko właśnie, żebyśmy wiedzieli, gdzie stoimy, więc mówimy cały czas teraz o tym że, że ten Trybunał Konstytucyjny Rumunii powiedział, proszę bardzo, tak prawo Unii Europejskiej zawsze powinno mieć pierwszeństwo przed naszym prawem krajowym, ale te raporty na podstawie tej decyzji, jakie temu może to to ich zdaniem wykracza no tylko by pamiętajmy to jest tutaj dotykamy właśnie takiej najbardziej podstawowe różnice, na którą wskazują wszyscy eksperci wszyscy prawnicy, bo tak jest też w przypadku tych innych krajów, na których przykłada się powozu powołuje PiS, że my tutaj mówimy o tym, że sądy krajowe one się sprzeciwiają albo mają problem z jakim prawem tzw. wtórne, czyli to są właśnie decyzję jakieś rozporządzenia one nie uderzają w traktaty takie kraje tak jak i Polski Trybunał Konstytucyjny uderzył też pamiętajmy, że to jest świeża sprawa my nie wiemy czy np. komisja nie zareaguje na ten NATO NATO postępowanie Trybunału Konstytucyjnego Rumuni nie wiem jak to się zakończy, bo też, odwołując się do innego przykładu, który tak bardzo często wymieniane zaraz za zanim, zanim skończymy jak kwestie rumuńską się wydarzy, ale ja to co pani mówi, jaki miał realny wpływ na sytuację orzekanie sędziów w Rumunii to to, że rumuński Trybunał Konstytucyjny zakwestionował wyrok czuła ten wyrok ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego Rumun jest z 8czerwca i tutaj muszę powołać się na klauzulę sumienia nie jest specjalistką od spraw Rumunii, więc myślę nie śledziłam tego tego, że tego szczegółowo żeby, żeby móc teraz opowiadać jak tam jak to już sprawy mają wszystko przebiega, jaki efekt, ale rozumiem, że w tym co Trybunał Konstytucyjny Rumunii napisał jest też potwierdzenie tego, żeby prawo Unii Europejskiej stoi wyżej niż rumuńskie tak to mogli usłyszeć tylko tak tak to też właśnie to może dobry dobra okazja do tego, żebyśmy przypomnieli Paryżowi takich podstawowych rzeczy m.in. to tak jak często właśnie PiS powtarza, że my przecież tylko powiedzieliśmy, że konstytucja jest najwyższym prawem krajowym i tak w Polsce i tak mówią też sądy konstytucyjne innych krajów no okej tego tego nikt nie kwestionuje to co jest jakby po prostu sednem tego problemu to, że jeżeli my np. widzimy jeżeli, jeżeli sąd Konstytucyjny dojrzał w sprzeczności w traktatach sprzeczność z konstytucją krajową no to wtedy jest kilka ścieżek wyboru albo zmieniamy konstytucję albo wszczynamy jakieś działania, które mają na celu zmiany traktatów nie może być takiej sprzeczności no albo wychodzimy z Unii, tak więc i, a tymczasem w Polsce tak jak tak jak tłumaczą to nam politycy i no przecież tylko stwierdziliśmy sobie, że pewne rozumienie przepisów traktatowych jest niezgodne z polską konstytucją no i co dalej wyżej i nic z tego nie nic nie musimy nie musimy w takim razie respektować jak rozumiem wyroków Trybunał sprawdził się Unii Europejskiej tak ten jest też wniosek taki to jest taki krótki dystans tak nową za chwilę przecież dostanie jakieś kary finansowe natomiast także, że to będzie, gdyż pustka wszystko leciało, ale właśnie o tym rząd mówi jak rozumiem, że skoro Rumunia ma zatwierdzony krajowy plan budowy no tak być może chandry, ucząc się z Wisły również jakoś uda nam się tylko to tylko by wrócę jeszcze raz uwagę na to, że to jest zupełnie innego kalibru orzeczenie innego kalibru sprawa jeszcze raz chcę podkreślić właśnie to zresztą wczoraj podczas podczas debaty w parlamencie europejskim wybrzmiewało bardzo mocno zdaje się Verhofstadt powtarzał no nie ma takiego innego orzeczenia są też to też szefowa komisji europejskiej przecież mówiła nie ma takiego innego orzeczenia z krajach Unii Europejskiej no to jest pierwszy taki przypadek ani francuskie jest nie zawierali włoskiej ani czeskie szamańskie to francuskie co w ogóle już jest zupełnie absurdalne, że właśnie prawo sprawiedliwość odwołuje do tego francuskiego orzeczenia, bo cha to też może właśnie trochę trudno takiego pokolenia zapisuje mamy mało czasu, że proszę brać przykład tych krajów takich, którzy mogą z nich będzie on nie będzie to Francja w takim razie, bo to też zapewne no, więc tak, bo i de podstawowa taka jest różnica oprócz tej właśnie, o których mówi prawo wtórne traktaty jest taka, że we wszystkich prawie tych krajach może właśnie oprócz Rumunii wszystkie te wszystkie te sytuacje, kiedy później sądy krajowe orzekały, że np. cudze wykroczył w jakimś tam mierze poza swoje kompetencje także np. dotyczących tych właśnie dyrektyw rozporządzeń do tego prawa wtórnego albo czy ten dach jakiegoś kuksańca powiedzmy to wszystkie te sprawy toczyły się w dialogu z to było także coś w tym zawisłą przed sądem krajowym i się zwrócił z pytaniami tutaj, jaka była Polska sytuacja Polski sytuacja jest taka, że my od po prostu kilku lat jesteśmy w sporze z Unią mamy kilka orzeczeń, których nie chcemy nie chcemy wykonać i wtedy później premier abstrakcyjne sobie wniosek wysyła do do Trybunału, który orzekł, że złe w ogóle nie ma racji niczym, a to morze na przykładzie tej sprawy francuskiej korzystały sytuacja wyglądała tak, że wprowadzono różne takie dyrektywy dotyczące prawa telekomunikacyjnego no i tak był problemem temu problemem to były takie długi okres retencji tak czy tego wstrzymywania danych przechowywania i tam NGOs i też jeden z operatorów telekomunikacyjnych złożyli wniosek do rady stanu, żeby zbadano te przepisy, ale na pewno są okej, zwłaszcza jeszcze pod kątem prawa unijnego wtedy wtedy rada stanu zwróciła się dorosłe i złe stwierdził, że tak przepisy są zbyt ostre, więc to jest podstawowa różnica i tak była tam było to historia to to jakby prawnicy Senatu powodują, że rząd francuski zwracał się jakoś tak pokonanie do tej rady stanu zachęcają, żeby ona zignorowała ten wyrok odsyła i UE i coś nie stało co się stało później rada stanu, podejmując decyzję nakazała unieważnić częściowo dekrety i częściowo nowelizować, żeby jakoś tam zharmonizować z prawem unijnym najpóźniej w tym wyroku, które w tym dokumencie, który za, który opublikowano tam są na co się właśnie tak lubią powoływać się i prawa i sprawiedliwość, że tak konstytucja jest najwyższym prawem, bo jest no, jakby to nie jest nic kontrowersyjnego i tak było wprost później powiązane, żeby sąd Administracyjny, które będą rozpatrywać sprawy telekomunikacyjne, żeby stosowały wykładnię złe, więc to jest jakby pan pewnie zrozumie, że Francuzi wdrożyli to zgodnie z tą ideą, którą przekazała słowa tak tak tak na sam fakt że, że ta część z tych dekretów zlecało po prostu, więc rosé no i przede wszystkim ten dialog jest ważne także chodziło o to no bo wiadomo, że są różne problemy takich np. włoska sprawa także sól nie do końca zrozumiał specyfikę włoskich przepisów, bo tam woda skomplikowanie potem kwestie, które zazwyczaj są proceduralne dotyczące historii biegu przedawnienia Unii należą do prawa materialnego, więc zwrócono się wtedy jeszcze raz do UE tak wyjaśniają kolejne są wyjaśniając, że Słuchajcie jest problem taki taki i wtedy psu jeszcze raz odpowiada modyfikują swoje stanowisko, jakby to będziemy musieli walczyć o naszym tak chodzi o atmosferę wykresie te wszystkie nieścisłości wyjaśnia, ale bardzo pani dziękuję za wyjaśnienie, które padły naszej antenie Dominika Lipińska oko Press to zachęcamy do lektury artykułu na oko Press, które fani pokazują bardzo w miarę prosty sposób na czym te poszczególne przypadki sporów pomiędzy trybunałami stanowi krajowymi, a tym Trybunał z pewnością europejskiej bazy polegały jak się rozwijał i mogą być przykładem na cokolwiek za chwilę informacje Radia TOK FM po nich przeniesiemy się do kraju, gdzie jest, którego społeczeństwo jest najmniej zaszczepione jedną z najmniej zaszczepionych w Europie jak sobie ten kraj z tym radzi o tym między nimi porozmawiamy za chwilę po informacjach Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA