REKLAMA

Dyskryminacja mężczyzn - z czego wynika i jak z nią walczyć?

Wieczorem
Data emisji:
06-10-2021 22:00 (Powtórka: 01-11-2021)
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
52:19 min.
Udostępnij:

Żyją krócej, są gorzej wykształceni, rzadziej dostają opiekę nad dziećmi. Czas na dyskusję o dyskryminacji mężczyzn. Pretekstem do rozmowy jest raport "Przemilczane nierówności", jej autor, Michał Gulczyński jest gościem audycji; komentuje, zgadza się, spiera i ripostuje socjolożka prof. Elżbieta Korolczuk: z czego wynikają i jak walczyć ze szkodliwym stereotypami płciowymi?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz dziś wieczorem chciałabym zaprosić państwa do refleksji do rozmowy o mówiąc chyba tak najbardziej wprost obrazowo o dyskryminacji mężczyzn, na jaką skale, gdzie występuje szczególnie w Polsce czy w naszym kręgu kulturowym może tak to ujmę z czego ona wynika na ile powinno być właśnie powodem działań reakcji też oczywiście biorąc pod uwagę nierówności i system, który jednak ciągle jest bardzo nierówny wobec kobiet no ewentualnie co można wobec Rozwiń » tego zrobić i punktem wyjścia czy jakąś inspiracją bodźcem do tej rozmowy nie będzie raport przemilczane nierówności o problemach mężczyzn w Polsce, które opublikował klub Jagielloński, którego autorem jest Michał Gulczyński, który jest państwa gościem dobry wieczór dobry wieczór Michał Górczyński jest doktorantem w dziedzinie polityki publicznej administracji na Uniwersytecie Boniego w Mediolanie i prowadzi badania na temat płci i demografii w polityce też jest twórcą strony libero Ameryka com dym drugą gościnią drugim gościem będzie, bo bardzo zależało jestem bardzo ciekawa też sam raport wydaje się ciekawa jestem bardzo ciekawa też refleksji na ten temat w tym sensie też pewnej reakcji na raport prof. Elżbiety Korolczuk dzień dobry dzień wraz Elżbieta Korolczuk jest socjolożką związaną z uniwersytetem Everton w Sztokholmie i ośrodkiem studiów amerykańskich na Uniwersytecie warszawskim bada kategorię płci rodzicielstwo, ale też ruchy społeczne i społeczeństwo obywatelskie jest też działaczką społeczną i komentatorką, więc ja tylko, bo raport jest na tyle prowokującej ciekawe, że pewnie bym mogła sama państwa zagadać będę się staro tego powstrzymać, bo jestem bardzo ciekawa opinii gości, ale mogę powiedzieć, że wywołał mnie z 1 strony zaciekawienie z drugiej strony jednak sprzeciw też również często w wielu momentach wobec pewnych interpretacji czasami wręcz była bardzo krytyczna muszę powiedzieć, ale generalnie uważam te rozmowy z niezwykle ciekawą i też powiem rozmawiałyśmy już z Elżbietą Korolczuk również tutaj na antenie publicznie właśnie o tej kwestii na tyle wtedy było to ciekawe co, bo pytanie dotyczyło maile to jest wyzwanie właśnie dla feministek ruchu feministycznego taka refleksja i poszerzenie być może tej walki nie do tego będziemy nawiązywać, ale pozwolę sobie zacząć od Michała Górczyńskiego i trochę przedstawienia głównych tez założeń nie one będą jakimś punktem wyjścia tej diagnozy pana, który nazywa nazwano nierównościami nie dyskryminacją ale o co chodzi tak celowo nie nazywam tego dyskryminacją, dlatego że dyskryminacja kojarzy nam się z przypisywaniem winy, że ktoś komuś coś robi ktoś kogoś dyskryminuje, a ja właśnie nie chce na tym, że na razie skupia chciałbym na razie przedstawić przede wszystkim te problemy, które dotyczą mężczyzn i zarysowuje 3 takie główne obszary, w których rzeczywiście mężczyźni mają wyraźne problemy i odstają od kobiet i pierwsze z tych obszarów edukację one z całkiem nowy w ostatnich 25 latach upowszechnia się edukacja wyższa coraz więcej osób ma wykształcenie wyższe i jednocześnie powstała ogromna luka płci, czyli bardzo duża różnica między płciami dzisiaj mniej więcej 53% młodych kobiet ma wyższe wykształcenie tylko 33% młodych mężczyzn, czyli dom zamiast jak to było 53 i 33 czy mamy 20 punktów procentowych różnicy, czyli 15 młodych mężczyzn widzi, że ich odpowiedniczki odpowiedniki rówieśniczki siostry kuzynki i tak dale, które startują z podobnego poziomu kończą one kończą studia ci młodzi mężczyźni nie drugi taki aspekt zdrowie mężczyźni żyją prawie 8 lat krócej od kobiet to jest rzecz typowa dla krajów postkomunistycznych, ale wcale nie jest typowa w ogóle naturalna dla mężczyzn i to jest to jest też to jest przejmujące tak przejmujące po prostu mnóstwo mężczyzn umiera szybciej niż powinni i możemy się porównywać np. krajami zachodnimi i w Holandii ta sytuacja jest znacznie lepsza, bo te różnice wynikają tylko wynoszą tylko 3 lata między kobietami mężczyznami i trzeci taki aspekt to są migracje kobiety znacznie częściej wyjeżdżają do miast i mamy bardzo duże bardzo dużą nierównowagę w liczbie kobiet mężczyzn na wsi i miastach są wsie, gdzie mamy na 10 czy w sieci gminy wiejskie, gdzie na 10 młodych mężczyzn mamy tylko 7 młodych kobiet, a z kolei w wielkich miastach ta różnica jest odwrotna to znaczy np. w Warszawie mamy o 15% więcej młodych kobiet niż młodych mężczyzn, więc można powiedzieć, że rolnik szuka żony, a studentka szuka partnera i nigdy się nie spotkają, dlatego że żyją po prostu w różnych miejscach i trasę, dlaczego w ogóle pan się za to wziął to znaczy, dlaczego to jest ważne bez takich perspektyw pan odpowiedział na to pytanie jak bardzo to jest ważne to znaczy jak uważa pan to jest ważne pilny potężny problem no też w tym sensie biorąc pod uwagę po prostu ów społeczeństwo wyzwania, które przed nim stoją te główna przyczyna główna motywacja to jest rosnąca polaryzacja wśród młodzieży, zwłaszcza ze względu na płacz, że widzimy w wielu sondażach, że młodzi mężczyźni wybierają znacznie częściej partie prawicowe młode kobiety znacznie częściej deklarują poglądy lewicowe na, toteż powoduje, że im się coraz trudniej rozmawia, a jednocześnie mam moim zdaniem mamy lukę empatii to znaczy nie patrzymy na mężczyzn jako grupę społeczną, której można by było pomagać, których problemy są dla nas istotne natomiast bardzo dużo mówimy o tym właśnie jak możemy pomóc kobietom i tak naprawdę moim zdaniem większość partii politycznych też właśnie szuka rozwiązań dla kobiet szuka kolejnych możliwości pomocy programów politycznych dla kobiet natomiast dla mężczyzn nie ma nawet takiej narracji, że coś byśmy mogli mężczyznom oferować i przez to właśnie partie skrajne na tym zyskują one rozgrywają ten konflikt to zapytam, ale z taką bardzo pokojowo intencją i niepomni, jakby absolutnie nie, próbując konfliktować wprowadzać rywalizacji no ale na ile symetryczne jest pana podejście to znaczy biorąc pod uwagę skalę nierówności wobec kobiet i te wyzwania te nierówności, których pan mówił no to na ile we w pana perspektywy to jest symetryczne na ile jednak mówimy o wielki wielosalowe strukturalnej nierówności jednak mówiąc wprost dużo mniejsza i drugiej na jednak ta te nierówności te problemy mężczyzn, o których pisze są rzeczywiście ogromnej skali, czyli 20% mężczyzn no to jest mnóstwo ludzi mamy teza w każdym roczniku około 50 000 zloty różnicę wykształca duże różnice wykształcenia jest około 50 000 mężczyzn osób rocznie tak tej różnicy w wykształceniu wyższym 8 lat długości życia to też jest skala bardzo powszechna tak to są miliony mężczyzn i w drugą stronę może było prowokacyjnie również zapytać, jaką skalą na ile masową skalę są np. problemy, które poruszane są przez ruchy feministyczne jak to, że mamy za mało prezes SEK tak albo za mało posłanek itd. te problemy są jednak elitarne jak pisze o problemach masowych właśnie takich jak dostęp do wykształcenia czy korzystanie z więzienia o problemie również nierówności edukacyjne wśród młodszych uczniów powiedziała dobrze zgadza się, bo to jest zaznacza od razu słuchaczom, którzy nie znają raportu to jest rozpisane na dużo dużo więcej liczb, więc zwrócę się w takim razie teraz do prof. Elżbiety Korolczuk chciałem zacząć od diagnozy, ale oczywiście, jeżeli pani chce to możemy od razu zapytać refleksy w ogóle, bo pani zna cały raport po po raporcie tak jak Miauczyński właśnie ustawia te te kwestie a, ale chciałam zacząć od diagnozy, żebyśmy potem porozmawiali o tym czy podpierali się to z czego wynika, jakie mogą być rozwiązania, ale co wydaje się pani najważniejsze w tym momencie jak nie zgadzam się, z czym nie ma zaś Niezgoda z faktami, bo to co pan opisuje to są fakty rzeczywiście jest także jeśli chodzi o edukację coraz, więc bardziej widać przewagę kobiet na ścieżce edukacyjnej oczywiście jak zostało też opisane i pan też wspomina w raporcie im wyższe stanowiska chociażby na uczelniach tym mniej kobiet, czyli to jest moment, w którym mamy większość doktorantów, ale już na poziomie profesor to jest 20 kilka procent jeśli chodzi o kobiety mamy problem z długością życia dostępem do, a do opieki zdrowotnej w przypadku mężczyzn, a i to od wielu lat to się specjalnie zmienia dodaje pan wspomniał to jest specyfika też Legionową i chociaż nie tylko w stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich lat też widać zatrzymanie się długości życia dotyczy głównie mężczyzn no oczywiście kwestia migracji do miast nierównowagi płci na różnych obszarach, więc ja tutaj bardzo się cieszę, że to, że ta kwestia są zastrzeżone, że taki raport powstał troszkę mnie dziwi szczerze, mówiąc że tytuł brzmi przemilczane nierówności, bo o tym, że to co nazywamy patriarchatem, a pan pewnie nierównościami jest niedobre dla mężczyzn Kamiński mówią od wielu lat ja osobiście też o tym mówią wielu lat i też trochę szkoda, że nie znalazły się tutaj prace odnośniki do prac, bo biografia jest jest spora, bo w Polsce i za granicą jest mnóstwo już badawczych badaczy, którzy zajmują się kwestiami sytuacji mężczyzn męskością szerzej na to można wymienić chociażby w Polsce zwany chmurą Rutkowską Krzysztofa Hrymowicza, która od wielu lat się tym zajmuje Monika BOR Katarzyna Wojnicka zaopatrzy np. kwestie związane z ruchami miejskimi ten prof. Krystyna Slany mogłabym to bardzo długo wymieniać i mam poczucie że, o ile te nierówności nie są obecne w debacie publicznej w sposób, który rzeczywiście wpływa na politykę to on na pewno nie są przemilczane ani przez nich ani w obszarze badań nad płcią, więc nie wiem czy to wynika z nieba się moje moje pytanie brzmiałoby dlaczego, dlaczego ta cała sfera jest pominięta rozumiem, że jeśli chcemy zainteresować media i wzbudzić pewną debatę publiczną to jest takie jest kaci po prostu takie jak bym o tym, że on mamy coś co było do tej pory przemilczane, a my zajmujemy, ale myślę też w sensie budowania strategii wokół zmiany to może nie być najlepsza najlepszy sposób najlepsza taktyka natomiast, dlaczego jeszcze jeśli chodzi natomiast jeśli chodzi o problemy jako takie to niewątpliwie zgadzamy się co do 1 mianowicie, że mężczyźni w wielu obszarach doświadczają problemów doświadczają nierówności, a i, że tak jak ja bym określiła patriarchat mężczyzna część mężczyzn nie jest bynajmniej korzystne to w takim razie właśnie to jest w ogóle ciekawy moment tutaj prof. Korolczuk wskazuje jednak jako fundamentalną kwestię do zrozumienia tej sytuacji patriarchat, czyli takiej właśnie system, który mieliśmy całkiem hierarchiczny, który silnie przypisywał pewne role kobietom mężczyznom w uproszczeniu tak kobietom w domu mężczyzna jako tego żywiciela i od razu dorzucę bardzo wydają się ważną ciekawą opinię Maryli Bury na ten temat zapytam pana ja jak pan widzi raport o dyskryminacji mężczyzn klubu Jagiellońskiego wprowadzają jednak na manowce, sięgając po ramę dyskryminacji tymczasem problem tkwi w dużej mierze w tym, że kobiety przestały obsługiwać mężczyzn, a ci ostatni potrafią się przestawić na tryb samoobsługowe w najprostszych sprawach jak żywienie i korzystanie z opieki medycznej potrzebna jest edukacja chłopców ze środowisk tkwiących w kulturze patriarchalnej, dzięki której nauczą się czynności, których w naszej kulturze wymaga od dziesięcioletniej dziewczynki jest teraz bardzo wiele wątków, które musiał odpowiedzieć może zacznę jeszcze tego co pani profesor powiedział o wyższych stanowiskach na uczelniach i rzeczywiście tak jest, że profesorem rektora jest mniej, ale też zmiana to, na którą potrzebujemy czasu cierpliwości, którą ciężko przy tak ostrym konflikcie społecznym, ale jeśli spojrzymy już na teraz na wiele doktoratów i habilitacji, które są przyznawane kobietom to już jest właśnie w okolicach 50% i jeśli spojrzymy na to demograficznie i jeśli 30 lat temu kobiety zostawały profesorami na dzisiaj nie mamy siedemdziesięcioletni profesorem, więc po prostu musimy poczekać na to aż to pokolenie właśnie bardzo Musk organizowane odejdzie na emeryturę i te młode pokolenie przejmie uczelnie i podaje też statystyki, które pokazują, że ten postęp w tym kierunku rzeczywiście bardzo szybki tras, a uczeń, ale wiem, że na stanowiskach w radach nadzorczych to też Polak przyznaje zarząd RAŚ nie jest tak Róża i teraz, przechodząc do patriarchatu do feminizmu do tego, że to już jest od dawna zauważane rzeczywiście w teoriach jest to zauważane w teorii feministycznych ja to dostrzegam jest parę tekstów, które cytuje i one tam znajdują w biografii w raporcie i też częściowo czerpie z tych nurtów np. proponując jako pierwsze rozwiązanie podejście interpersonalne, które pochodzi właśnie literatury feministycznej, więc nie jest także ja ignoruje ten rację czy te teorie i naukę natomiast celowo nie używam tych słów właśnie jak patriarchat jak toksyczna męskość nie odwołuje się do krytycznej teorii męskości, do której odwołują się właśnie te badaczki, o których pani profesor wspominała dlatego, że to są tylko teorie, które skupiają się na kobiecie i celem ich jakby taką jak normatywnym celem jest poprawa bytu kobiety natomiast poprawa sytuacji mężczyzn jest tylko środkiem, a myśmy się dogadali, że obalenie patriarchatu służy kobietom mężczyznom to byłoby dla pana okej no nawet musielibyśmy się zgodzić co do tego, że rzeczywiście żyjemy w takim systemie, w którym mężczyźni rządzą oni decydują, jaki jest, jaka jak funkcjonuje rzeczywistość, że ci mężczyźni, których PiS, czyli mniej wykształceni np. też właśnie determinują swoją rzeczywistość te normy społeczne ja się tutaj na takie podejście na ten punkt wyjścia nie zgadzam, dlatego że on prowadzi nas do takich paradoksów np. spojrzenie na nastolatków, którzy właśnie mają problemy w szkole albo wybierają takie kierunki studiów, które chcielibyśmy zmienić akcję chcieliśmy zmienić preferencje i spoglądamy na taką dosyć utalentowaną dziewczynę ze właśnie z życzliwością i z otwartością na problemy chcemy ją wesprzeć w tym, żeby ona była i inżynier np. jest mnóstwo programów, które wspierają dziewczyny właśnie wybieraniu kariery inżynierskiej, a jednocześnie patrzymy na tego piętnastoletniego chłopca, który mamy przykład problemy z czytaniem tak jak on był właśnie tym reprodukcja rem patriarchatu i tym, który determinuje to swoje otoczenie tak nie jest tak ci nastolatkowie co najmniej w takim samym stopniu replikuje te normy społeczne i nie możemy patrzeć na ten na to ich rzeczywiste w ten sposób, że dziewczyna będziemy oferować nowe szanse otwierać wszystkie drzwi, a chłopakom będziemy mówić Słuchajcie z wami jakiś problem musicie ma zmienić swoje zachowanie tak mam takie poczucie jak najbardziej wystarczy spojrzeć na najnowszą strategię równości płci komisji europejskiej, która już zaczyna w ogóle od tego, że od przemocy ze względu na płeć i tak jak rozwiązanie jest jest proponowana edukacja chłopców i mężczyzn także właśnie trzeba rozwiązać problem z umysłami tych chłopców także oni myśleli winny sposób ja później cała stawiania ogrodzeń tak to jest, ponieważ uważam, że uważam, że te ogólnie złe podejście, dlatego że dziewczynom kobietom oferujemy polityki publiczne, a chłopak mówimy z wami jest problem także rozwiązujemy problemy kobiet i problemy z mężczyznami, a ja Toja oznajmił trzeba się z tym zgadzam, bo i w politykach komisji europejskiej trwa analiza tego mówi się o tym, że ofiarami przemocy sprawcami są głównie mężczyzn mężczyźni, ale ofiarami również bywają mężczyźni, a więc w tym sensie uczenie np. bezkonfliktowego rozwiązywania problemów albo uczelnie rozpoznawania swoich emocji, czyli 1 słowem taka sfera edukacji tego jak działać bez przemocy jak funkcjonować społecznie bez przemocy ma wpływ nie tylko taki, że zmniejsza ona potencjalnie przemoc wobec kobiet, ale mniejsza niż przemoc wobec mężczyzn zmniejsza w ogóle kultura w ramach, której przemoc uznawana jest właściwy sposób rozwiązywania konfliktu, a więc ja się powiedzieć, że tutaj się z panem fundamentalnie nie zgadzam to znaczy mam wrażenie że, o ile ruch feministyczny mówi patriarchat jest relacją władzy, a internacjonalizm mówi podejść interes opcjonalne, które pan wspominał które, które wspomina pan również w raporcie mówi, ale płeć nie jest tak tylko jedynym czynnikiem, ponieważ jest oczywiste, że Hillary Clinton ma o wiele większą władzę i pozycję niż w Pniewie imigrant pracujący na stacji benzynowej w nowym Meksyku a, czyli 1 słowem nie możemy patrzeć tylko właśnie w kategoriach funkcji, ale musimy uwzględniać kategorie etniczność i naszych umiejętności w kwestii związanych z kapitałem kulturowym klasy itd. tak dalej, a to, jeżeli patrzymy na to z tej perspektywy akt to jest duża część tak powiedział dominująca w tej chwili perspektywa w podejściu feministyczne to wtedy to myślenie chociażby o edukacji zmianie podejścia mężczyzn jest podejściem powiedziałabym nastawionym na degradowanie mężczyzn też poniżani, ale raczej umożliwia nabywanie takich umiejętności takich kompetencji, które będą dla tych mężczyzn po prostu dobre w sensie ułatwiania życia ułatwiania funkcjonowania w relacjach ułatwiania funkcjonowania w rodzinie ułatwiania funkcjonowania w relacjach seksualnych tak dalej ciekawe czy 1 słowem to jest dostrzeżenia że, bo nie ma to problem z w raporcie z taką kwestią z pytaniem, skąd się to pierwsza tak to znaczy, jeżeli mamy od wielu lat problem z ze znaczącym alkoholizmu wśród mężczyzn po skosie wzięło pana zdaniem, dlaczego mężczyźni, ale są częściej, a cierpią częściej na chorobę alkoholową różnego innego typu uzależnienia z czego wynika, więc zacząć od tego, że na pewno zgadzamy się co do tego bardzo silnego aspektu klasowego jeszcze zanim odpowie na to pytanie, które bezpośrednio padło jeszcze wrócę do tej strategii komisji europejskiej, dlatego że tam właśnie bardzo dobrze widać jak to skupienie się na dobrobycie oby tylko celu unika wszelkich problemów rozwiązywania wszelkich problemów mężczyzn tak mamy takie zdanie jak np. nie może kobiety są znacznie lepiej wykształcone w Europie wciąż mniej zarabiają i zajmujemy się tymi zarobkami nie zajmujemy się tą nierównowagą edukacji, mimo że mężczyźni czy chłopcy mają niższe kompetencje cyfrowe co być może zaskakujące i wciąż mamy mniej informatycznych niż informatyków i zajmujemy się tym drugim problemem nie ten pierwszy na psie jest kolejny tak jest dla pana trochę zrozumiałe z czego to wynika w takim kontekście z tych ram z tych ram feministycznych właśnie, które zostały przyjęte jeszcze 1 przykład program Erasmus, z którego w Polsce korzysta 2× więcej studentek niż studentów też w ogóle nie zastanawiać jak w opisie tego programu w ogóle nie ma takiego problemu płciowego, mimo że we wszystkich innych wielu innych politykach europejskich ta analiza ze względu na płeć jest prowadzone teraz, odpowiadając na pytanie, skąd to wzięło właśnie np. alkoholizm myślę tutaj się zgodzimy to jest problem zdecydowanie kulturowych norm społecznych przekazywanych z pokolenia pokolenie i teraz jeśli przyjmiemy właśnie ramę, że to jest patriarchat, że feministki mogą od tego od mocy wielu lat to widzimy tych mężczyzn właśnie o to, że oni sobie z pokolenia na pokolenie przekazują i nawet jeśli to jest prawda to nie doprowadzi nas do rozwiązania tych problemów, dlatego że nie będziemy patrzeć na mężczyzn jako właśnie tych, które można pomóc tylko jako samo samych sobie w innych to ja bardzo pozwolę sobie trochę nawet zaostrzyć chyba i w takim razie zwrócić się do Elżbiety Korolczuk z takim pytaniem w odniesieniu oczywiście do tego, o czym teraz mówi Michał Gulczyński, ale też przyznam, że spotkam się z takimi opiniami i we mnie samej trochę budzi się taki niepokój nie wiem czy pani zgodzi, a potem oczywiście poproszę autora odniesienie się do tego, że to służy rozmyciu, a jednak tej wciąż dużej nierównowagi nierówności między kobietami mężczyznami ja się oczywiście zgadzam, że należy zwrócić uwagę na tę nierówność między udziałem kobiet mężczyzn wkład w programach Erasmus tylko mam poczucie, że cały czas patrząc na zlotu ptaka na kwestie społeczno-ekonomiczne na to kto ma władzę, kto ma pieniądze, kto cierpi przemoc noże to to jest ważny projekt tym czasie zajęć, ale można zrozumieć, dlaczego on jest na drugim planie i czy w takim razie Niewiem czy już oddaj głos Elżbiety Korolczuk czy też wyczuwała pani taki niepokój intencję, którą wiem od niektórych czytelniczych one czuły, że to służy rozmyciu właśnie walki o równość wobec kobiet, a nawet trochę może w imieniu feministek o to co się dzieje właśnie tak jak teraz w ramach feministyczna żona właśnie mężczyzną szkodzi, a ja muszę powiedzieć ile umów problem głównie polega na tym, że UE w raporcie tutaj pan odpowiedział na moje pytanie w ten sposób powiedział pan jednak takie normy męskości normy kulturowe związane z płcią, które powodują, że pewne zachowania są przypisywane mężczyznom, że są gloryfikowanie jako męskie mimo tego, że mężczyzna szkodzą ku kobiet takie zachowania te w wielu krajach strażniczka patriarchatu co kobiety i to oni to nie jest także ten podział pomiędzy płciami wyznacza podział działania patriarchatu wszyscy jesteśmy częścią tego systemu kobietę z takim samym stopniu czasami mężczyzn natomiast ja mówię tutaj czymś takim, że ten raport rozumiem, że to jest też jakaś część pewnej strategii komunikacyjnej i jak w tym sensie rozumiem czemu tylko raz wymienia i to na stronie dwudziestej pierwszej w przepisie słowo męskości normy męskości, czyli cała ta analiza jest trochę zawieszona w mojej perspektywy jako socjolożki zainteresowanej zarówno perspektywy makro jak znika, a pewnie kurzu tak to znaczy, jeżeli nie odniesiemy się do norm męskości, a i do tego co w naszych w naszej kulturze uznawane za męskie kobiece co jest przedstawiane jako ideał jako wzór naśladowania jako właściwa właściwy sposób zachowania to bardzo trudno jest ich zrealizować cały ten program zmiany społeczne to po pierwsze po drugie ja rozumiem też to może budzić pewne wątpliwości, ponieważ często jest także politycy szczególnie wolą zajmować się normami np. męskości czy kobiecości tak bardzo abstrakcyjnym poziomie, a zupełnie nie interesują się kwestiami materialnego pomyślałabym kontekstu naszego życia czy też konkretnych kwestii związanych chociażby z obszarami pracy edukacji tak dalej itd. i jest taki powiedziałabym pseudo feminizmu, które a, który bardzo chętnie część polityków przejmie na swoje sztandary, ale spowoduje to, że nie realizuje de facto prawdziwych równościowych polityk takich, które byłyby dobre dla mężczyzn takowych, ale tutaj pojawia się jeszcze 1 kwestia to znaczy takiej klasy po to, o czym pan wspomina w tekście co wydaje się być może jednostek z ciekawszych kwestii, a to jest to, że różnica pomiędzy kobietami, a mężczyznami jako grupami są czasem mniejsza niż pomiędzy dobrze wykształconymi klasa dobrze dobrze sytuację usytuowanym grupami w obrębie kasami w obrębie tej samej płci tak czy różnica pomiędzy kobietami mężczyznami długości ścian jest 8 lat, ale pomiędzy UE pomiędzy wykształconymi mężczyznami dobrą pracą, a bezrobotni mężczyznami bez wykształcenia to będzie 17 lat tak warszawskie badania tutaj pokazują ogromną różnicę pewne przesłanki szczęście zszokowana długość kobiety, a w przypadku mężczyzn zresztą podobnie mieszkające na Pradze północ, a na Bielanach to jest 11 lat tak, czyli pytanie jest takie tutaj wszystko z dr górą czy tak naprawdę mówimy o kwestii płci czy też mówimy tutaj o tym nie działa współczesny kapitalizm to znaczy my nią będzie używamy pojęcia klasa tak często każdy ma twarz jest ono nacechowane określane w sposób szczególnie w tym regionie, w którym znajdujemy, ale ewidentnie to jest coś co znacznie większym stopniu determinuje możliwości dobrego życia mężczyzn zawsze i słabo wykształcone niż sama kwestia wód tylko łącznie płci tak zaczynamy porównywać właśnie tego mężczyznę z, który mieszka nasz jest bezrobotny nie ma wykształcenia i nie ma osie nie ma perspektyw tak, bo tam też nie ma możliwości uzyskania jakichś jakiś dobrej dobrej pracy ze wykształcona kobieta z dużego miasta to oczywiście okaże się, że to mężczyzna dyskryminowany to pytanie, dlaczego mamy się skupiać w tym przypadku akurat na płci skoro one dyskryminowane także w stosunku mężczyzn do mężczyzn, którzy mieszkają w dużym mieście mają dobre wykształcenie dobry kapitał społeczny pytali tak dalej pytanie takie czy należałoby tutaj mówić o nierównościach w takim kontekście tak mówi się dzisiaj o nich często w obszarze ekonomii czy socjologii oznacza o tym, że nierówności rosną one będą miały ogromny wpływ na jakość naszego życia na pogłębiające się różnice możliwości zdobycia dobrego życia czy możliwość ułożenia sobie życia także to było godne dobre życie, a i w tym sensie pan wspomniał na początku że, że mi się zajmuje elitarnymi problemami by takie jest część feminizmu szczególnie takie pseudo feminizm który, który uprawia część polityków np. Unii Europejskiej na tę właśnie polega przedstawimy przecina tu albo tam albo będziemy obiecywać, a świat kwoty, bo też najłatwiej obiecać natomiast nie ma specjalnie pomysłu na to jak zmniejszyć ogromne nierówności ekonomiczne, które w tym przypadku dotykają także mężczyzn to tylko rzuca się jedno zdanie już Michał Górczyński, bo rzeczywiście dużo wątków tutaj podrzucił myśmy ja przynajmniej też, ale mi Maria Libura, do których murem podobnym tonie napisał wprost największym wrogiem tych mężczyzn jednak wychowanie przywilejach opartych na wyzysku pracy wysiłku kobiet, jakie obserwowali we wcześniejszych pokoleniach, uznając za naturalne kobiety gotowały były rzecznikami synów mężów ojców lekarza pielęgnował chorych, gdy nie można już ich zmusić do wykonywania tych ról wychodzą na powierzchni brak podstawowych umiejętnościach codziennego życia skończyła się sztafeta mamusia żona, więc mamy kłopot i właśnie zwraca uwagę też na te różnice klasowe dochodzi do wniosku, że brak świadomości klasowej oczywiście obraca gniew tej grupy mężczyzn tzw. cali to ja dodaję od siebie, a nawet chyba sentyment autora raportu przeciwko kobietom tak znowu mamy nową Kłak po pierwsze, chciałbym sprostować moją intencją nie było rozmycie tych problemów kobiet, o których się mówi raczej uzupełnienie ich o drugą perspektywę czy natomiast perspektywa mężczyzn i ich problemów moim zdaniem postulaty kobiet nie zostaną zrealizowane bez współpracy mężczyźni we współpracy z mężczyznami dlatego też w interesie w interesie kobiet czy feministek powinno być właśnie zwrócenie uwagi już w takiej debacie publicznej nie tylko w zaciszu akademickich konferencji, ale też w praktyce właśnie aktywizmu feministycznego zwrócenie uwagi na problemy mężczyzn i tak jak mówiłem moim moją główną motywacją jest polaryzacja młodzieży, czyli Niechcę tutaj podkręcać tego konfliktu zaprezentować, że my jesteśmy bardziej dyskryminowani i dorzucać paliwa do tej tego konfliktu wręcz przeciwnie myślę, że ta otwartość internet na interpretację mojego raportu, czyli celowe przedstawienie bardziej danych niż właśnie odwoływanie się również do literatury feministycznej i dość skąpe odwoływanie się do do tej literatury też pozwala właśnie na dotarcie z raportem do szerokich szerokiej grupy odbiorców i upowszechnienie tej debaty i teraz do różnic klasowych, że znowu zgadzamy się tutaj panią profesor właśnie różnice klasowe często są większe niż płciowe też nie powinniśmy traktować płci jako takich klas społecznych właśnie, które mają przeciwstawne sobie interesy, bo jednak historia ludzkości jest też historia kooperacji współpracy kobiet z mężczyznami bardziej niż konfliktu tak no nie wiem jednak i jakoś jako gatunek przetrwaliśmy i wydaje mi się, że nie na samych gwałtach, ale również właśnie przez współpracę, bo formą współpracy jest też specjalizacja zadań specjalizacja pracy i też właśnie, dlatego że kwestia płciowej kwestie klasowe są tutaj kluczowe do zrozumienia tych zjawisk, o których pisze właśnie do tego odwołuje się do internacjonalizacji właśnie przecinania się tych 2 kwestii mam nadzieję, że właśnie w tę stronę dalsze analizy pójdą, ale tutaj zwracam się u co uważam, że to nie jest wyłącznie kwestia klasowa to właśnie nie zgadzam się z panią doktor LIBOR, dlatego że jednak jak pisze w raporcie mobilność kobiet i geograficzna i edukacyjna jest większa niż mężczyzn także do tego razem właśnie z wyrównywaniem czy zmniejszaniem różnic płci można sobie wyobrazić także jak zawsze kobiety były powiedzmy ściskamy tak w taką normę uśrednione tak miały mniejsze możliwości, żeby zostać prezeską np. ale też miały i do dziś mają mniejsze szanse, żeby zostać np. bezdomną albo właśnie alkoholiczką także oba te ogony rozkładu Statystycznego były bardziej męskie dzisiaj otwieramy coraz bardziej te drzwi do sukcesu dla kobiet tak coraz większe, więc mamy posłanek prezesa itd. natomiast mało robimy z tym ogony mało robimy właśnie dla tych mężczyzn, którzy gdzieś tam szorują po dnie i nie wyciągamy ich stamtąd to jest właśnie problem klasowe jednocześnie problem płciowy, dlatego że bardziej mężczyzn dotyczy dlatego też właśnie mężczyźni są są tego z igły są tkwią w tej grupie i nie mają możliwości wydostania się co do wychowania wychowania mężczyzn w tych normach no tak jak pani profesor powiedziała często strażnikami patriarchatu są kobiety i tutaj też feministki na pewno ze mną zgodzą, że ciągle w Polsce znacznie większą rolę w wychowaniu odgrywa dzieci odkrywają kobiety no, więc to młode pokolenie też było wychowywane głównie przez kobiety niektórzy śmieją, że przez nawet związki 9 w rodzinach jednopłciowych przez mamy babcie na i teraz rzeczywiście mamy kłopot tak jak pisze pani dr Buran, że skoro skończyła się też oferta mamusia żona rzeczywiście odchodzimy od tej specjalizacji zadań no ale w ogóle coraz rzadziej i coraz później tworzymy stałe związki formie np. małżeństw rzadziej i później też wiążemy się poprzez wspólne dziecko i toteż jest różnica ostatnich 2030 lat do tego coraz częściej się rozwodził, więc mamy coraz rzadziej wspólne interesy kobiety mężczyźni także coraz rzadziej tworzymy wspólne gospodarstwo domowe i w związku z tym być może nasze interesy też się rozchodzą także paradoksalnie mimo wg wyrównywania się tych ról płciowych wg standardowych mierników okazuje się, że nasze światy są coraz bardziej różnej w związku z tym nasze interesy polityczne też są coraz bardziej różne to zanim przejdziemy do właśnie potencjalnych rozwiązań instrumentów do zmierzenia się z tym wyzwaniem to jeszcze nie wiem czy Elżbieta Korolczuk chciała pani coś dorzucić odpowiedzieć tak to znaczy powiem tak rozumiem, że to jest strategiczny wybór, że używasz takiego języka, który nie będzie dla bardziej konserwatywnych odbiorców jakoś nie do zaakceptowania tylko zastanawiam się czy bez tych kategorii można zrozumieć z czego to wszystko wynika tak jak myślimy sobie o chociażby pan pisze o tym małym zaangażowaniu mężczyzn w opiekę nad dziećmi wychowywanie dzieci i wychowywanie także sens edukacji i oczywiście można opisać w ten sposób, że jakiegoś powodu kobiety po prostu zmonopolizowały edukacja w Polsce na świecie, ale jeżeli uwzględnimy tego, że kobiety są zatrudnione w edukacji po prostu, dlatego że po pierwsze, pasuje to do wizji kobiet kobiecości tak jako EPO opiekuńcze kości i do wizji kobiety jako osoby, która w sposób naturalny sprawę stonowana i ma kompetencje tegoż opiekować się innymi wychowywać jeśli uwzględnimy tego, że jest to zazwyczaj tylko w Polsce większość krajów na świecie, że nie we wszystkich praca ciężka mało płatna mało mało atrakcyjna i właśnie wszystkie zawody opiekuńcze jest dokładnie to bardzo ciężka praca bardzo wymagająca wymagająca kompetencji emocjonalnych i dużej siły psychicznej bardzo słabo płatna mało doceniana także skurczą kobiety są związki Hanny to, że nie mamy mężczyzn, a w edukacji czy wśród pielęgniarek np. nie wynika z jakiegoś spisku kobiet, które chciałyby przejąć po prostu kontrolę nad światem młodych mężczyzn tylko z tych 2 elementów, czyli naszej kulturowych wyobrażeń co do tego, kto powinien wykonywać taką pracę, jakie zawody i ekonomicznych wynagrodzeń czy też braku takich zachęt do tego, żeby takie zawody były dla mężczyzn atrakcyjny jeśli nie uwzględnimy tych czynników na to oczywiście możemy proponować, żeby mężczyźni byli bardziej otwarci na zatrudnienie chociażby edukacji, ale takie wezwanie jak sądzę będą miały bardzo małą skuteczność tak te rozwiązania, które się pojawiają w pana raporcie no obawiam się, że są właśnie z tego gatunku to znaczy, że one mają słuszne słuszne założenia ale, ponieważ nie mówimy nie nie wchodzimy w sferę prawdziwych przyczyn, dla których w takich sferach jak edukacja praca opiekuńcza właśnie dominują kobietę to zostajemy naprawdę bardzo bardzo są zresztą podobnie jest opcją zawodu sędziego, który w Polsce ani niespecjalnie dobrze wynagradzane na takim podstawowym poziomie ani, a ani też nie jest nie jest jakiś taki Super prestiżowy związkowcem obawiam się, że jeżeli mijamy główne przyczyny, dla których mamy taką do czynienia z taką sytuację, jaką mamy dzisiaj to nie znajdziemy też nowych rozwiązań i w tym sensie tak powiedziałem rozumiem, że to strategiczna za granicą liczne pana wybór i to pozwala by dotrzeć do osób, które być może nie nie chciałoby się zapoznać z tym raportem w innym przypadku, ale zastanawiam się na ile to może być takie podejście i podstawą skutecznej do znajdowania skutecznych rozwiązań oddaje głos Michał Wilczyński od razu, bo ma została ostatnia część to sens, jakby od razu odpowiadając, ale też pan wskazał właśnie te główne propozycje rozwiązań wg pana wyjścia w sytuacji jedność i będziecie o tym dalej dyskutować dotyczy zwiększenia liczby mężczyzn nauczycieli 3 zastanawiałam jak to Odra może podrzuca zmiana kanonu lektur możemy też kontrowersje propozycja, bo jak jednak wydaje się, że edukacja ciągle bardzo męsko Centralna, zwłaszcza historyczna, ale może nie, ale proszę wskazać główne instrumenty i zobaczymy co co na to prof. Krawczyk będzie oczywiście znowu zgadzamy, że to nie jest wpisy kobiet, że na zawód pielęgniarki jest opanowany przez kobiety na również zgadzamy się co do tego głównego narzędzia to znaczy wyższych zarobków wyższego prestiżu tych zawodów właśnie czy sędziego, ale też, zwłaszcza zawodu nauczyciela, które oczywiście w ostatnich latach znacznie się jeszcze pogorszył i to są narzędzia, które co i główną zaletą jest tutaj, że one pomagają z i jego obu płciami tak pomagają niezależnie od płci można powiedzieć jednocześnie mają ten dodatkowy aspekt, że właśnie np. dla nauczycieli ta praca będzie dla mężczyzn praca nauczyciela będzie bardzo mieszkańcy wtedy będzie więcej facetów czas atrakcjami takich jak pisze w raporcie, więc nie jest to rzecz przemilczana aktor nie jest także tego nie zauważa co do zmiany kanonu lektur uważam, że tutaj akurat oddaje głos ekspert z i Instytutu badań edukacyjnych, która sama teza, która zauważa już kilka lat temu, więc to nie jest coś co ja sobie wymyśliłem, ale myślę, że pierwszym takim momentem takim pierwszym krokiem powinno być właśnie zauważenie problemów mężczyzn spojrzenie na nie z życzliwością na zauważenie, że możemy rozwiązywać problemy mężczyzn nie tylko wtedy, kiedy one są problemem dla kobiet tylko jako cel sam w sobie jako problem do rozwiązania i mam nadzieję, że tutaj rozwiązania konkretnych dziedzinach wypracują eksperci po prostu od konkretnych od konkretnej dziedzinie od tej nie udaje eksperta od systemu ochrony zdrowia i znowu jestem przekonany, że często te rozwiązania, które są będą skuteczne będą pomagać, zwłaszcza mężczyznami będą też pomagać kobietom, ale pytam o 2 pomiędzy ciekawiły oddaj głos Elżbiety Korolczuk albo proponuje pan klasy koedukacyjne i to mnie zdziwiło, bo nie są edukację nie koedukacyjną zaś rozdzielenie, ale to nie zdziwiło, bo potem wraca pan uwagę, że przez to, że właśnie małżeństwa są krócej to mężczyźni kobiety żyją oddzielnie wtedy mają oddzielne interes no to jest sprzeczne, bo jak będą w oddzielnych klasach będą też słabe poznawać no właśnie, tym bardziej będą sobie obcy różni na szkołę kończymy jednak w wieku 1819 lat i podzielić na uniwersytetach oczywiście będą się poznawać bardziej poza tym też proponuje nie szkoły tylko klasy oddziały albo wręcz pojedyncze zajęcia, które byłyby prowadzone nie koedukacyjne, ale coś tak powinna zostać będą mieli historia drudzy historię no coś mnie o obycie tak nie stało, ale mniej specjalizacja, jaką mówi pan to nawiązującą to nie znaczą one będą, analizując będą rzeczywiście wykorzystywane w ten sposób to jest coś co rzuca do dyskusji i mam nadzieję że, zanim jakiś minister edukacji powie, że od jutra mamy takie klasy odbędą się jednak jakieś pilotaże i coś co pozwoli na polskim gruncie przetestować ten model to tylko pytam o jedno powraca pan uwagę między na korelację między stabilnością małżeństwo, a dochodami mężczyzn trudno się nie zgodzić na, ale to zwraca wniosek jest taki, że stabilność małże może poprawić godne zabezpieczenie na wypadek utraty pracy, ale jak to stabilność małżeństwa np. chciałby pan wyznaczonego na drugą stronę, czyli zabezpieczenia pracy zabezpieczenie też dochodów na wypadek utraty pracy może wpłynąć pozytywnie na pana strony, bo tutaj czuję to tylko te strony mana mana myśli może pozytywnie wpłynąć na stabilność małżeństwa, dlatego że po prostu mecze będą mieć stabilny dochód, a jednak mężczyźni ciągle pracują bardziej w tych, gdzie w tych obszarach tych zawodach, które są bardziej narażone na spadki koniunktury, ale też, pisząc o opiece już naprawdę głos Elżbiety Korolczuk nie pisze pan takie żeńskim zastanawiam się czy w związku z tym zwracam panu uwagę na to, że właśnie sądy częściej noszą mężczyźni, jakby mniej biorą udziału z co dla nich jest korzystniej niekorzystne wychowaniu dzieci, ale przymusowy rzekłem uproszczenie doc. Cieszyński był rozwiązaniem tego pan pisze i netto, bo to jest od kilku lat nie ma z tego co wiem nie ma badań jeszcze, zwłaszcza w Polsce, które sprawdzały, jakie to mało jak to ma wpływ na mężczyzn, ale jestem przekonany, że właśnie młode pokolenie miesiąc będzie inaczej podchodziło do ojcostwa Elżbieta Korolczuk MR to musi jednak powiedzieć, a propos klas nie koedukacyjne, że jakby przyjmowanie, że istnieje coś takiego jak płeć, która po prostu dzieli nas na 2 równe grupy da się problematyczne szczególnie w dużej mierze w przypadku młodego pokolenia, a ponieważ w wielu krajach młodych osób już w tym 2030 pracowni identyfikuje jako banda globalna to znaczy nie myśli o sobie w kategoriach 1 płci albo tylko wyłącznie 1 płci w związku z tym myślę, że tutaj rzeczywistość nas wyprzedza jak myślimy o takie rozwiązania to po prostu nie mają sensu, dlatego że młodzi ludzie myślą o płci inny sposób i są o wiele bardziej otwarci na takie myślenie, które nas opuszcza poza taką sferę 2 grup, które są przyporządkowane do swoich klas w tym przypadku, które mają przed siebie różnić i jesteś ten problem, który mam z tym raportem poznacie, a jest jest w nim takie właśnie założenie szczególnie przemówił edukacji jest jakaś zasadnicza różnica pomiędzy chłopcami, a dziewczynkami, która wpływa na to, że nie będą mi inne zainteresowania inne sposoby spędzania czasu winny sposób trzeba zachęcać również raczej tak dalej trwały doświadczenia edukacyjne z wielu krajów pokazują raczej polega to po prostu na tym, że trzeba, a tam dopasowywać możliwości do szyb program nauczania możliwości nowego pokolenia, a dobre dobre efekty dziewczynek wynikają często z tego, że one po prostu są większym stopniu podatne na wpływy zewnętrzne, czyli co bardziej posłuszne mówiąc krótko i mniej mniej narażone na różnego rodzaju sankcje dyscyplinarne a jakby pominięto kwestię tak możemy się do tego kawę czyn nie kazać to problem trochę polega na tym, że tutaj w raporcie pan wspomina o tym oczywiście, że kobiety są większym stopniu obciążone opieką nad dziećmi i a opieką nad innymi osobami, ale myślę, że chyba niedostatecznym stopniu jednak docenia pan znaczenie pracy produkcyjnej znacie, a nawoływanie do tego, żeby mężczyźni większym stopniu angażowali się opiekę nad dziećmi, a jest słuszne sama robi od wielu lat, ale po pierwsze ze strony mamy tutaj te problemy po pierwsze, polityczne to znaczy, kiedy rozmawiam o rozmawiałam poprzedni za poprzedni jeszcze władz z różnymi osobami na szczeblach decyzyjnych to zawsze okazywało, że jak zaczynała mówić o tym, że mężczyźni powinni tak samo niezbywalne prawo do urlopu ojcowskiego kobiety do urlopu macierzyńskiego natychmiast słyszałam, że jest to niedozwolona ingerencja w życie prywatne mogą nie można w ten sposób zmuszać mężczyzna, którzy opiekowali się swoimi dziećmi, a tutaj znowu wchodzą bardzo mocno normy dotyczące tego co jest męskiej co jest niemieckie ewidentnie 5 decydentów w Polsce przynajmniej uważa, że opiekowanie się przez miasto własnymi dziećmi zdecydowanie jest zajęciem, a po drugie, a żyjemy w świecie i tu wracamy do Krzystka realizmu, którym opieka wychowanie dzieci i robienie objazdu, czyli praca produkcyjna rozumiana jako tworzenie całego tego zaplecza, które powoduje, że my jesteśmy w stanie pracować poza domem jesteśmy w stanie wykonywać pracę produkcyjną to nasze jedzenie i pieniądze jest w ogóle możliwe i tam cała sfera po pierwsze, niedoceniona w Dublinie płacono po trzecie nie traktowana jako w ogóle powód do dumy czy życiowego sukcesu tak, czyli koszyczka ponoć znów doceniamy także to rozumiem docenienie tej sfery odbudujemy się też uznanie, że jest to niezwykle istotna kwestia to się pojawia trochę taki się pojawia ekonomii tak wyliczenia chociażby Bartosz jedzenia płatnej pracy, którą zajmuje się głównie kobiety a, ale są bariery, o których barierę do np. równości w zakresie opieki nad dziećmi, które mają zarówno charakter kulturowy to znaczy właśnie założenie, że mężczyzna ktoś opiekuje niemowlęcia jest niemęski, a drugi, a druga sfera są barierą w charakterze powiedziałabym ekonomiczne czy związane z normami, które wprowadzono brali znaczy, że jesteśmy doceniani osiągnęliśmy sukces wtedy, kiedy mamy dużo pieniędzy świetny samochód i badamy Malibu czytam gdzieś innych na innej wyspie, o czym ostatnio wiemy z raportu chociażby dotyczących tego jak bogaci sobie żyją wspaniale, unikając podatków, więc by i jeżeli uznamy tych kwestii za zasadnicza dla zmiany dla zmianę, a tam społecznej to przyznam szczerze bardzo trudno będzie tą zmianę przeprowadzić tak boja badałam, chociaż rozmawiam z mężczyznami, którzy działają ruchach ojcowskich pan o tym wspomina w raporcie o kwestii tego, że po po rozwodzie mężczyźni najczęściej nie mają kontaktu swoimi dziećmi, ale przynajmniej nie nie są ich głównymi opiekunami czy działa opieka naprzemienna a, ale problem polega na tym, że w zasadzie nie można się tym zajmować dopiero po rozwodzie czy musi muszą to być działania, które mają charakter długofalowych 13 i może być zaangażowanie w życie swojej pozycji w trakcie trwania małżeństwa to w zasadzie od momentu, kiedy instytucje radzą, bo w momencie, kiedy rodzina i rozwoju może właśnie rozwodzi ma siedmioletnie dziecko mężczyzna spędzał z nim 2 godziny w niedzielę ta ani nie do tego przygotowany stąd bardzo i tu mały odsetek wniosków tak o opiekę tu pozwolę też zanika rzeczywistości ani społeczeństwo nie powie słuchaj stary rzeczywiście ma sens, żeby ta opieka naprzemienna istniała i uważam, że tak czy przełom, ale musimy kończyć chciałabym ostatnie słowo, ale krótkie, żeby miał Michał Wilczyński Minutka tak jak widać po tej naszej dyskusji raport to jest świetne wstęp do dalszych debat o problemach rozwiązaniach interpretacja tych problemów, o których pisze także zachęcam do przeczytania całości do podejmowania konstruktywnych dyskusji dalej ale, toteż pokazuje właśnie jak ten problem był dotychczas nieobecne jak nierówności były właśnie przemilczane jednak upiera się pan, że pamiętamy opieram się nowa, że to wielka przypomnę tutaj głos polemiczny Elżbiety Korolczuk, a może to niema co wspierać może rzeczywiście oby jakaś ogólna narodowa duża debata nie wiem bardzo dziękuję Michał Gulczyński autor raportu przemilczane nierówności problemach mężczyzn w Polsce doktorant w dziedzinie polityki publicznej administracji na Uniwersytecie Boniego był w Mediolanie państwa gościem bardzo dziękuję bardzo, dziękuję prof. Elżbieta Korolczuk za to, że przyjęła zaproszenie przyjęła raport i się podzieliła swoimi analizami opiniami profesor kortu dla przypomnienia socjolożką związaną z uniwersytetem Solberg normy w Sztokholmie i ośrodkiem Żydów amerykańskich na Uniwersytecie warszawskim bardzo dziękuję czy dalszy nastąpi miłego wieczorami bardzo dziękuję dobranoc Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZOREM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA