REKLAMA

Stowarzyszenie Iustitia przygotowało raporty o stanie polskiego sądownictwa

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-11-26 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
10:38 min.
Udostępnij:

Goście audycji jest sędzia Anna Wypych-Knieć, przewodnicząca zespołu ds. prawa cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, z którą omawiamy raporty przygotowane przez Stowarzyszenie, a są to: "Obietnice a rzeczywistość – statystyki sądów rejonowych po pięciu latach 'reform' (2015–2020)" oraz "Sądownictwo w czasie COVID-19– raport z badania oceny wpływu pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości w Polsce."

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z nami sędzia Anna Wypych Knieć przewodnicząca zespołu do spraw prawa cywilnego w stowarzyszeniu sędziów polskich Iustitia dzień dobry pani sędzia witam serdecznie pani redaktor witam państwa Stowarzyszenie przygotowało 2 raporty opisujące pracę sądów w ostatnich 5 latach i w szczególności podczas pandemii, gdybyśmy mieli te raporty skrócić do 1 zdania to brzmiałoby ono tak sędziów jest mniej spraw coraz więcej, a oczekiwanie na wyrok coraz dłuższe to teraz pokoleniach Rozwiń » co z tymi sędziami, których jest coraz mniej, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o politykę kadrową Ministerstwa Sprawiedliwości to tutaj wskazać należy na spadek ogólnej liczby sędziów o lotniczych o 578% jeśli chodzi o sędziów sądów powszechnych łącznie jest to spadek obsady sędziów w 2,04% na tak mogliśmy to przełożyć na bardzo było w Polsce jest około 10 000 sędziów ja państwa raporcie czytam, że wakatów sędziowskich pod koniec 2020 roku było aż 1000, czyli prawie 10% oraz 1000 z czego około 14 tej liczby dotyczy wakatów w sądach rejonowych no tak naprawdę zdiagnozowaliśmy u główną przyczynę tego stanu rzeczy pierwszą główną przyczyną jak wpłynęła na zmniejszenie obsady sędziów w sądach było zamrożenie etatów na około ona dla lata od 2016 roku do 2018 roku tak naprawdę nie było nowych obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich w związku z powyższym osoby chętne nie mogą nawet zło zgłosić swojej kandydatury to od razu myślimy, dlaczego tak było to była decyzja właściwa polityka kadrowa ministra sprawiedliwości to zamrożenie wolnych etatów sędziowskich, bo jak możemy się domyśleć trwało oczekiwanie Zbigniewa Ziobry na stworzenie no okresu no ten okres, czyli krajowa rada sądownictwa dopiero by kiedy rozpoczęła pracę i została wskazana przez polityków do działania zaczęła obsadzać wakaty dokładnie właśnie tak było pani redaktor i jeżeli chodzi o działalność poprzednie lokalne dla porównania można wskazać, że w 2016 roku powołano 512 nowych sędziów jacy są pomimo wznowienia prac przez tzw. neo-KRS w 2018 roku powołano 64 osoby w 2019 roku 384 osoby, a 202489 osób, niemniej jednak te liczby nie przystają są mniejsze niższe liczba sędziów asesorów powołanych w 22016 roku ma to o tyle dużo o tyle istotne znaczenie, że jednocześnie zamrożeniem etatów sędziowskich w związku z planowanymi zmianami legislacyjnymi, jeżeli chodzi o powołanie członków krajowej rady sądownictwa na jak doszło również do zmiany oświadczenia sędziów z osiągamy osiągnę 65 lat o dalszej chęci pełnienia swojej służby, o ile uprzednio tak naprawdę doświadczenia składaną podstawą sprawiedliwości to od maja 2018 roku nastąpiła zmiana zasad, jeżeli chodzi o możliwości pełnienia służby na sędziach, którzy ukończyli 65 lat życia i później tak naprawdę takie oświadczenie zjawią się zgłosić tzw. neo-KRS ma to o tyle istotne ma o tyle istotne znaczenia, że jeżeli chodzi o przed majem 2018 roku w okresie od sierpnia 2017 do lutego 2013 i takie się takie oświadczenia złożyło 119 sędziów szczegółowo minister natomiast, jeżeli chodzi o spóźnił się na 130 wniosków o zgodę uzyskało tylko 69, zanim a, gdyby mogła pani sędzia przełożyć to taki bardziej ludzki język to bardzo dużą liczbę i trudno z tego zrozumieć jak wygląda rzeczywistość, gdyż ma opowiedzieć nieco prościej jest tu jest miła zmieniła się zmyła się polityka kadrowa Ministerstwa Sprawiedliwości uznał, że Ministerstwo Sprawiedliwości uprzednio do maja 2018 roku minister nie wyraża zgodę na dalszą dalsze pełnienie służby przez sędziów, którzy ukończyli 65 za życia trzeba wskazać oni musieli przejść w stan spoczynku, czyli na emeryturę stan spoczynku i zaraz nas na stół na 130 na 218219 oświadczeń sądu zostało rozpoznanych 130 wniosków czy zgodę uzyskało tylko 89 centów około 30 proc natomiast, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę nowe zasadnych dotyczące przejścia sędziów stan spoczynku teraz to oświadczenia o będziemy mieli złożyć się tzw. neo-KRS UE, jeżeli chodzi o zasady tak naprawdę wielkich neo-KRS mogło brać na na powyższe Gove to i tak naprawdę sama sam sposób powołania noga, który już był wówczas kwestionowane działało na sędziów w sposób mrożący to po pierwsze po drugie procedura również nie wpłynęła na zachęcenie sędziów obecna sytuacja w sądowym nie wpłynęła zachęcająco na sędziów ażeby takie oświadczenia powalczy tam należy pamiętać, że tak naprawdę dotyczy to najbardziej doświadczonych sędziów, którzy w UE mogli swoją wiedzą i swoją pracą, a wstaną wymiar sprawiedliwości to przecież pani sędzia tych 2 kolejnych rzeczy, które są niezwykle istotne oczywiście dla obywateli państwo badali przede wszystkim sądy rejonowe w sprawie coraz więcej no to znowu liczby dla porównania w 2015 roku było ich 14 000 000 w 201917 000 000, a więc o 3 000 000 więcej spraw no oczywiście to przełożyło się na obciążenie sędziów, których w tym tych spraw przybywało w skali roku nawet o kilkadziesiąt Sędziował 350 spraw w 1 roku już następny miał np. 415 albo 400 nawet 50, czyli o 100 spraw rocznie mu przybywało, a w jego referacie no jak rozumiem to oznacza, że na wyrok czekamy dłużej tak o analizujące, analizując lata 20152020 można wskazać, że wzrost czas trwania postępowań i w sposób znaczący, jeżeli chodzi o czas trwania postępowań PPP co więcej są sprawy procesowe cywilna to 2015 roku będzie wynosił on jest po prawie 10 miesięcy natomiast 202014,8543 razem do najgorszą sytuację można zaobserwować pytają nas istotnie procesowych są sprawy np. podział majątku wspólnego o dział spadku zniesienie współwłasności, kiedy czas trwania postępowań wzrost o 91%, jeżeli chodzi opozycja postępowania trwało 5 miesięcy, a nagle zaczęło trwać 10 miesięcy tak jeśli my się ta dokładnie ta, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o czas trwania postępowania to tak naprawdę tutaj na Toma oczywiście płuc i ostra pływający kolejnych latach do sądu i spraw załatwionych dane w latach przez sądy i wskaźnik pozostałości, czyli stosunek spraw z poprzedniego roku nie za nie załatwionych, które nadal sędzia miał w swoim referacie, a jednocześnie dostawą sprawy nowe wzornictwo wyższa o niego referat pale i powiększa się tym samym z uwagi na rosnące referaty sędziów zwiększą się również czas trwania postępowania bo o ile w 2015 roku pomiędzy kolejnymi rozprawami odstęp czasowy wynosił na 3 miesiące to obecnie ten odstęp czasowy wynosi nawet teraz pani sędzi chciałbym jeszcze zapytać o stan pandemii jak to wpłynęło na pracę sądów z pewnością spowolniło to rzeczywiście rozpatrywanie tych sprawi by orzeczenia były odwlekane w czasie, ale też państwo piszą, że to mógł być czasy czas szansę na informatyzację czy szansę wykorzystano czy też absolutnie nie oczywiście oczywiście szansę tej szansy dla zostaną one tak naprawdę problemy z informatyzacją przekładają się na mniej mi klasyczną reakcją sądownictwa na potrzeby klientów wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza szczególnie w związku z pandemią i rzecz oczywista, że efektywne informatyzacja wymiaru sprawiedliwości mogłaby pomóc w reagowaniu na tę sytuację kryzysową natomiast tak naprawdę w czasie pandemicznym, a ta w sektorze prywatnym jak jest w innych sektorach publicznych można zauważyć inne dość postępującą informatyzację digitalizację niestety ministerstwo do chwili obecnej nie wdrożyło, a elektronicznie i ten czas pandemii mógł być szansą na informatyzację sądów, ale tego zaniecha sędzia Anna Wypych Knieć przewodnicząca zespołu do spraw prawa cywilnego w stowarzyszeniu sędziów polskich Iustitia bardzo dziękuję panie sędzio rozmowa dzięki również państwa zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA