REKLAMA

Czy ustawa o ochronie granicy państwowej godzi w wolności obywatelskie i łamie konstytucję?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-11-26 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:44 min.
Udostępnij:

Z prof. Sławomirem Patyrą, prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego rozmawiamy o ustawie o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i analizie jakiej dokonał nasz gość.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami prof. Sławomir Patyra prodziekan wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej kierownik katedry prawa konstytucyjnego dzień dobry panie profesorze wiele pani redaktor dzień dobry państwu i 2grudnia stan wyjątkowy przy granicy dobiegnie końca przedłużyć go już władza nie może, bo prawo na to nie pozwala stąd też rządzący postanowili ułatwić sobie zadanie przy granicy w nieco inny sposób, składając w połowie listopada projekt ustawy o Rozwiń » zmianie ustawy o ochronie granic nazwijmy ten projekt, żeby było prościej ustawą o ochronie granicy Państwowej, w którym Iga, bo 2 dni później Sejm nowelizację tę uchwalił dziś zrobił to Senat, choć z poprawkami, ale prawo sprawiedliwość już odgraża, że te poprawki senackie w izbie niższej odrzucił, więc możemy spokojnie wrócić do projektu pierwotnego tejże noweli a gdyby mógł pan panie profesorze najpierw wskazać na te najpoważniejsze ograniczenia, które ten projekt wprowadza tak, ale zasiał jednak od zanegowania słów pani redaktor, chociaż jak pani rzadko to czy nie absolutnie nie możemy wrócić spokojnie do tej wasz panie tak tak, że aż w końcu życzyli, bo to jest bardzo niepokojący projekt tak takie samo, więc zupełnie poważnie oczywiście ta ustawa zawiera bardzo bardzo duża regulacji rozwiązań, które są sprzeczne z konstytucją stąd nie ukrywam, że spodziewają się raczej ze strony Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, który jak do tej pory dość skrupulatnie zwraca uwagę na tego typu przypadki i raczej propozycję odrzucenia ustawy w całości i to nie dziwi mnie absolutnie mnie to ta zapowiedź, że poprawki Senatu zostaną zgłoszone przez Senat zostaną przez Sejm odrzucone przede wszystkim not ta ustawa materialnie jest w istocie ustawą o stanie nadzwyczajnym nie będzie w stanie wyjątkowym akurat natomiast na pewno stanie nadzwyczajnym, a zatem w istocie łamie przepis konstytucji obchodzi obchodzi właściwie przepis art. 228 szóstym szósty konstytucji, który wyraźnie zakazuje dokonywania zmian przepisów dotyczących Stanów nadzwyczajnych w czasie trwania stanu nadzwyczajnego to raz po drugie nie bardzo oględnie określa podstawę ograniczeń w art. 12 ust. 1 ustawy czytamy, że to konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego mają stanowić podstawę w istocie do tego, że się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej wyodrębnili eksterytorialny zupełnie fragment, bo jeżeli przyjmuje się, że nie będą mogli swobodnie na tym terytorium przemieszczać się obywatela wyłączając oczywiście tych, którzy tam zamieszkują, ale przecież wszyscy pozostali obywatele też mają prawo do tego, aby na terytorium Rzeczypospolitej polskiej przebywać od drugiej, jeżeli wyłączy się absolutnie możliwość przekazywania niezależnych informacji z danego terytorium no to istocie mamy do czynienia z wyodrębnionym fragmentem państwa to, którego dostępu obywatela tego państwa mieć nie będą po dotarciu ten worek, jeżeli tylko mogę wtrącić odwiozłem obrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest tak pojemne, że można tam bardzo wiele rzeczy umieścić pod różnymi pozorami pretekstami taki stan wprowadzić tak pewne pewne elementy tego worka i autorzy projektu ujawnili Dione powiem szczerze dla mnie brzmiał zupełnie nieprawdopodobnie, ponieważ przypisze tej ustawy jest mowa również o tym, że stworzenie tej regulacji uzasadnia się potrzebą uwaga zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszy pracowników służb państwowych oraz żołnierzy pracowników sił zbrojnych wykonujących zadania służbowe na granicy Państwowej no jeszcze mowy o konieczności wywiązywania się zobowiązań międzynarodowych akurat ten drugi aspekt pozwolę pominąć, bo o tym, że międzynarodowa opinia publiczna apeluje do polskich władz o to przede wszystkim, aby dopuścić media to wiemy doskonale, więc ten projekt raczej idzie w przeciwnym kierunku natomiast zupełnie kuriozalnie dla mnie brzmi ta pierwsza przesłanka szczegółowa, bo jeżeli mamy oto, aby zapewnić i rozumiem większy komfort pracy nie służbą odpowiednim, które generalnie do tego właśnie są przeznaczone, żeby też takim pewnego rodzaju dyskomforcie funkcjonować, jeżeli mamy im zapewnić komfort poprzez tworzenie dopuszczamy tam obywateli państw itd. no to ja mogę się w tym momencie spodziewać, że za chwilę ktoś wpadnie na taki pomysł żeby, zapewniając komfort pracy funkcjonariuszom policji prowadzi np. godzinę policyjną w Polsce od godziny dwudziestej pierwszej szóstej rano wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że patrole nocne policji będą mało o wiele lepsze warunki do pracy niż wówczas, kiedy muszą podejmować interwencje i w ten sposób możemy doprowadzić oczywiście ta argumentacja do absurdu, choć pewnie przecież o to, choć najważniejsza kwestia, którą tutaj widzę ją absolutnie nie przystawał na jakichkolwiek standardów demokratycznych to fakt, że wszelkie tego typu ograniczenia będą po pierwsze, arbitralnie prowadzona po drugie, wprowadzone rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych bez kontroli Sejmu ani wstępnej ani też następczej na nosie całkowicie rozmija się z art. 31 szóstym trzeci konstytucji, czyli wyrażaną tam zasadą proporcjonalności, owszem, można wprowadzać ograniczenia, ale tylko ustawą i oczywiście wtedy, kiedy są konieczne w demokratycznym państwie prawnym tutaj konieczność nie jest wyraźnie wskazana uzasadniona, a po drugie nie ustawą tylko rozporządzenie ani wreszcie oczywiście dochodzi do tego kwestia wolności prasy mediów środków masowego społecznego przekazu to daje radę obraz fatalne to jeszcze dobrze mogli zatrzymać przy ostatnim punkcie dla nas medium niezwykle istotnym dla mediów dla nas obywateli dla opinii publicznej dla społeczeństwa obywatelskiego, bo przecież my mówimy we własnym imieniu tylko w imieniu naszych słuchaczy widzów Czytelników pan pisze, że w analizie tejże właśnie noweli ustawy o ochronie granicy, że raz oczywiście jest to naruszenie wolności prasy i innych środków społecznego przekazu, a 2 z możliwości przebywania dziennikarzy na obszarze objętym zakazem decydować ma uznaniowo komendant właściwej miejscowo placówki Straży Granicznej, bo teraz w tym stanie wyjątkowym to media w ogóle nie byliśmy obecni w pasie przygranicznym zostaliśmy z tego terytorium wyrzuceni teraz mamy ponoć wrócić, ale właśnie komendant placówki Straży Granicznej będzie decydował czy jak Karolina Lewicka albo Jakub Medek z Radia TOK FM może się pojawić w danym miejscu i w zasadzie w każdej chwili ta zgoda na nasze przebywanie i relacjonowanie naszym słuchaczom słuchaczką co się tam, gdzie może zostać cofnięta, jeżeli to co robimy się nie podoba np. komendantowi Straży Granicznej rozpocznie się nie zgodzić z tą sugestią rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju próbą koncesjonowania państwa działalności zawodowej, bo jeżeli projekt czy ustawa właściwie uchwalona przez Sejm do Sejmu wracająca stanowi, że zarówno czas jak i zasady pobytu na owym terytorium będzie określać ów funkcjonariusz, czyli komendant, a nie najwyższych, bo nie Najwyższego szczebla też warto zauważyć, a sprawa poważna, bo dotyczy konstytucyjnej wolności no to i jestem w stanie sobie wyobrazić np. jeżeli państwo mieliby przygotowanego materiału do emisji, który by jakiegoś powodu, a zły np. w świetle stawia konkretne działania funkcjonariuszy Straży Granicznej albo innych funkcjonariuszy to może po prostu zostać państwu postawiono ultimatum albo ten materiał nie będzie publikowany zostaje cie albo jak go opublikuje towarzysz tutaj nie ma w czy pan pisze o mechanizmach cenzury prewencyjnej mediów pisze tak dlatego uważam, że jest także zawoalowana forma cenzury prewencyjnej może się pojawić na sformułowanie zasady pobytu jest tak ogólne zresztą podobnie większość użytych w tej ustawy sformułowań istotny, że dyskrecjonalnej władzy nad państwem będzie sprawował funkcjonariusz zarówno w odniesieniu tego, kto może na to terytorium przyjechać jak i co do tego co z tego terytorium może w formie informacji wyjechać, jeżeli dodamy do tego jeszcze pan redaktor ostatnie kwestie Rami chyba szczególnie również tutaj niepokoi, że tak naprawdę ustawa w wersji sejmowej nie precyzuje wcale że, choć tak naprawdę sytuacja na granicy białorusko polskiej go używał ogólnego określenia strefy nadgranicznej rozumieniu kodeksu Schengen to tak naprawdę tego braku regulacji pod różnymi powodami można wprowadzić na każdej granicy Rzeczypospolitej polskiej poprawka Senatu doprecyzowujące kwestie jak słyszymy już spotyka się jako ex ante ze sprzeciwem posłów pytanie, dlaczego to wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz senator Prawa i Sprawiedliwości informował, że te poprawki, które Senat wprowadził zostaną w izbie niższej odrzucone już na początku grudnia, bo Sejm zbiera się 0102. grudnia z pewnością będą wtedy chcieli posłowie się tą nowelą zająć jeszcze 1 rzecz czy zapytam panie profesorze ponoć czasem te kwestie pomijamy one niezwykle istotna w tym to nie jest tak, żebyśmy się przyzwyczaili do takiego legislacyjnego blitzkriegu tak to znaczy do tych ustaw uchwalanych w przeciągu kilku godzin albo 2 dób np. teraz też tak było piętnastego rada ministrów listopada zgłasza projekt nowelizacji 17listopada Sejm już przyklepał je i potem awanturują się także rządzący, żeby w Senacie doszło jak jak najszybciej się dać w ciągu 14 dni pan też zwraca na to uwagę pośpiech brak konsultacji społecznych brak realnej debaty parlamentarnej kilka kilkadziesiąt godzin i już znała płuca zrobione tak mogę tylko oczywiście potwierdzić to co wcześniej na ten temat napisałem wypowiedziami myślę, że rzeczywiście nie przyzwyczajamy się nawet do blitzkriegu legislacyjnego, choć ostatnie 6 lecie mogłoby nas do tego przyzwyczaić natomiast co czym innym jest przyzwyczajanie się czy pogodzenie z tym fakt ma przy czym innym absolutne dno sprzeciw wobec tego typu niedemokratycznych metod tworzenia prawa to jeszcze tworzenia prawa, które tak żywo dotyka wolności praw jednostki w Polsce no tak, chyba że stoi w sprzeczności z demokratycznym procesem legislacyjnym w celu, a powinien wyglądać tak jest zdecydowanie tak procesy demokratyczne nie wygląda tak, że w ciągu kilkudziesięciu godzin tworzą się przepisy, które można być generalnie wyłączają możliwość korzystania z konstytucyjnych wolności praw bliżej określonej grupie obywateli, kiedy potem projekt ustawy panie profesorze znajdzie się podpis pana prezydenta to co władza polityczna w naszym kraju będzie mogła sobie dowolnie wprowadzać permanentny stan wyjątkowy jak długo chce wedle zasady, jakie sobie wymarzy mam wrażenie, że ta ustawa intencjonalnie właśnie do tego zmierza zatem, jeżeli pan prezydent nie dopatrzy się tutaj żadnych uchybień konstytucyjnych to tak będzie dokładnie tak prof. Sławomir Patyra prodziekan wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i kierownik katedry prawa konstytucyjnego panie profesorze bardzo dziękuję rozmowa bardzo dziękuję pani redaktor i do usłyszenia państwo również Tomasz Krzemiński wywiad polityczny wydawał Adam Szurek go zrealizował Wojciech Muza już zaraz pojawi się na naszej antenie zaproszę państwa na TOK 360 ja życzę dobrego wieczoru udanego weekendu do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA