REKLAMA

Prof. Urbaniak: Sytuacja wilków w Polsce jest tragiczna

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-11-28 07:20
Czas trwania:
19:00 min.
Udostępnij:

Rocznie ginie w Polsce ponad 140 wilków mimo ścisłej ochrony gatunkowej

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka dzień dobry witam państwa ponownie w poranku Radia TOK FM proszę państwa ten poranek jak mówił wcześniej nadajemy z Lublina wyjątkowo i łączymy się teraz z panem prof. Marcinem Urbaniakiem bio etykiem środowiskowym Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie dzień dobry panie profesorze dzień dobry witam państwa serdecznie pan profesor jest przewodniczącym akademickiego stowarzyszenia przeciwko myślistwo rekreacyjne Emu, a będziemy Rozwiń » proszę państwa rozmawiać o wilkach to jest także wilki w Polsce od 1998 roku są objęte ścisłą ochroną gatunkową i właśnie, ale okazuje się, że część z nich co roku ginie i aby ustalić się jak to jest faktycznie jak faktycznie wyglądają liczbę naukowcy ze stowarzyszenia dla natury Wilke Roztoczańskiego parku Narodowego wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu biologii ssaków Polskiej Akademii Nauk przeanalizowali informacje właśnie dotyczące Wilków odnalezionych w lasach nielegalnie zabitych w ostatnich 2 dekadach i poddali pewnemu takiemu matematyczne mu przeanalizowaniu by zobaczyć jak to wszystko wygląda i czym jak dużym problemem mamy do czynienia panie profesorze co roku odnajdywane są właśnie wielki nie legalnie zastrzelone, jaka jest skala tego zjawiska z czego wynika zaś nie może tego skala przytłaczająca ja powiedziałbym, że sytuacja Wilków w Polsce jest tragiczna rzeczywiście badaczy, o których pani wspomniała przez ostatnie no 20 lat zbiera granicę informacja i wynik jest przygnębiający, dlatego że skala zabicie Wilków nielegalnie jest w zasadzie identyczna jak ilość Wilków liczba Wilków zabijanych przed dziewięćdziesiątym piątym rokiem, kiedy one nie były objęte ochroną, bo to jest około 147 osobników rocznie około 150 osobników rocznie zastrzelonych nielegalnie, chociaż wilki w Polsce są chronione przez 3 akty prawne, bo to jest ustawa o ochronie wie o ochronie przyrody jest rozporządzenie ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt jest jeszcze zapis dyrektywy dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej, więc to są wszystko dokumenty, które zabraniają strzelać do długu mamy jeszcze konwencją berneńską jeszcze, która dodatkowo ochroni wpisanie Lis Wilków na czerwoną listę gatunków zagrożonych nie pomaga z czego to wynika to jest nałożenie się wydaje mi się kilku fatalnych czynników będzie przede wszystkim wielkim były od on dawnych czasach, czyli powiedzmy w latach pięćdziesiątych po drugiej wojnie światowej aż do połowy lat siedemdziesiątych Wilk był oficjalnie zwalczany i traktowane jako szkodnik i ten stereotyp wydaje się głęboko utrwalony w świadomości do dnia dzisiejszego środowiska myśliwskiego i mieszkańców szczególnie obszarów wiejskich czy prowincjonalnych, które postrzegają nas Wilka jako szkodnika w momencie, kiedy on siłą rzeczy chodzi o obszary zabudowane i czasami zdarza się, że zabija jakieś zwierzę albo gospodarskie albo są np. puszczonego albo ja mam przykład kory prawda w gospodarstwach domowych pani proszę panią profesorze tak, ale tutaj muszę pana dopytać, bo to jest niezwykle ważne co pan mówi to właśnie rozwinę ten wątek, bo pan mówi o tym że, że to jest taki stereotyp, jaka jest rola Wilków w ekosystemie środowisku na czym, jakby spróbujmy ten stereotyp obalić, bo współczesna Zoologia współczesna kardiologia, jaką zajmują się przez nich ssakami ptakami dziki postrzega wielki jako gatunek ze wszech miar potrzebny w lasach czy w ogóle w ekosystemach na siedliska naturalne, ponieważ wielki jako naturalny drapieżniki one obniżają liczebność np. chorych ssaków kopytnych czy chorych dzików jest szczególnie w sytuacji, kiedy ta liczebność jest absurdalnie rozregulowana przez zachowania myśliwych ci dokarmiania saren, bo karmienia znowu wbrew prawu dzikus, więc oskarżenie tych zwierząt w lesie oznacza rozregulowanie cyklu rozrodczego, a wilki skutecznie obniża to niczego nie wymyślił sam się postrzegają jako papież nic co jest kolejnym fatalnym tam i próbują zająć miejsce Wilków, a dodatkowo, jeżeli Wilk weźmy pod uwagę, że wciąż postrzegany jako szkodnik i taki ma skumulowanej kulturze myśliwskiej zabicie Wilka jest jakiegoś rodzaju taką infantylną nobilitacją Noto mamy efekcie zabójczą mieszanką nagonki na wielu no dobrze panie profesorze to jest jedno wyjaśnienie już za to dziękuję i teraz, bo pan powiedział, że jest kilka powodów jeśli chodzi o oto dlaczego te wilki giną ten 1 to jest ten stereotyp, od którego pan wyszedł co dalej, a hodowcy ostrzegają wilki jako jako dzień jako szkodniki, które od czasu do czasu chodzą na tereny zabudowane i takie sytuacje są skrzętnie wykorzystywane przez myśliwych nagłośnione przykładowo styczniową ubiegłego roku, a znaleziono zagrożono, że zadłużonego młodego Jelenia kilkaset metrów od domów, więc bardzo szybko myśli misę tamtejszego koła łowieckiego o orzekli zagrożenie dla mieszkańców okolicznych wsi i też dla żywego inwentarza tam przebywa i zaczęli dokumentować podobne sytuacje, które na szczęście na razie zbyt rzadko tak, żeby uzyskać zgodę uśmiercenia z od ostrzenia kilka wyjątkowych sytuacji na szczęście nie takie proste, bo takie decyzje po podejmuje generalna generalny dyrektor ochrony środowiska Janusz musi zasięgnąć specjalnej opinii Państwowej rady ochrony przyrody, więc to myśli sobie nie mogą swobodnie podjętej decyzji, ale ogłaszane są szczególne przypadki powiedzmy ataku na przykładna ona kuleć na psa on się zdarzają to z przyczyn re konieczne, dlatego że tak głęboka degradacja środowiska naturalnego i maleją rewiry, gdzie wilki mogą swobodnie przemieszczać, więc one dosłownie nie mają, gdzie gotować, chcąc nie, chcąc muszą adaptować się do obecności człowieka zabudowań no i od czasu do czasu, gdy czasami ciężko mi nocą schodzą pomiędzy zabudowania albo przemieszczają się blisko zabudowań tutaj też w kontekście tego, o czym pan mówi właśnie od części mieszkańców wsi tak naprawdę jeśli chodzi o różne regiony Polski w tym południowo-wschodnią Polskę Roztocze można służyć takie głosy, że to, że wilki są pod ochroną to problem tak naprawdę, bo właśnie nie można do nich strzelać panie profesorze to problem no oczywiście, że to nie jest problem no właśnie element problemem jest nasza nasze uprzedzenia stereotypy i Królewskim bardzo poważny brak edukacji świadomości no i kolejnym problemem nie wiem jak rozwiązywany jest to znikanie ekosystemów naturalnych i przecinanie szlaków migracyjnych i 2 nadchodzi czas drogi samochodowe, więc to jest prawdziwe problemy panie profesorze to nawiążę jeszcze do tego 90 tego ósmego roku, gdy wprowadzono ochronę gatunkową jeśli chodzi o wielki w Polsce czy ta ochrona obejmuje obszar całego kraju to po pierwsze po drugie, jakby pan mógł przypomnieć z czego ta ochrona gatunkowa wynika tak to by w były takie 2 kroki w dziewięćdziesiątym piątym roku ustawy o ochronie przyrody objęła w ochronę Wilków w niektórych częściach krajów kraju aż w Polsce na dziesiątym usług rozszerzono i objętości są ochroną Wilka na terenie całej Polski, ponieważ już w latach dziewięćdziesiątych ówczesna ówcześni badacze ekolodzy, ale też Towarzystwo ekologiczne zauważyły, że jest bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o znikającym populację Wilków i treści i od połowy lat dziewięćdziesiątych, a podjęto bardzo intensywne kampanie edukacyjne Ogar walczące w czeskim kłusownictwem i to chodzi zarówno usiłujących np. hodowców trzecie rolników jak myśliwych, którzy kłusują nielegalnie zabijają zabijali zabijają dzięki Ott lat dziewięćdziesiątych, a na nagłaśnianie tego problemu z nich znika związek populacji spowodowało, że dostaliśmy taką ustawę zmieniono ją wzmocnione rozporządzeniem pojawiła się jeszcze ta dyrektywa siedliskowa konwencja berneńska no i efekcie po 2 do ponad 2 dekadach sytuacja nie zmieniła się to co się zmieniło można powiedzieć, że myśliwi i w zasadzie kłusownicy otrzymali tylko po 20 latach bardziej skuteczne narzędzia technologiczne, żeby lepiej maskować zabijanie Wilków, bo świadomości nie zmieniła zmieniła się bardzo niewielkim stopniu natomiast kłusownicy myśliwi dzięki zasadzie coraz bardziej precyzyjnym karabinu strzelbą środkowi osobom łatwiej zacierają ślady zabijanych martwych Wilków trudniej jest znaleźć zwłoki Wilków i stwierdzić kto, kiedy jest zastrzelił, a niestety poziom świadomości chyba zatrzymał się wciąż tkwi w latach siedemdziesiątych, bo wcześniej panie profesorze czy jesteśmy w stanie powiedzieć ile tych Wilków w Polsce na dziś bytuje i czy rzeczywiście one są tak naprawdę rozlokowane po całym kraju czy też są tereny, gdzie jest szczególnie dużo to jest kilka tysięcy osobników, ale liczby są bardzo nie precyzyjne, dlatego że z 1 strony mamy ten pomiar element obroży telemetrycznych z, gdzie niestety wielki są co roku dużych ilościach wyłapywane i rozczłonkowane są chciała ten sygnał po prostu znika po dramatycznych, a z drugiej strony myśli podają bardzo rozchwiane liczby z wydaniem przez około 3 do on kilka tysięcy, ale nie da się precyzyjnie i nieznacznie pod tynkami, dlatego że też z ostatnie dane, które śledziłem to były w sytuacji kiedy, kiedy w tym nieszczęsnym Roztoczańskiego parku Narodowym zabito kilka kostek wilkami wtedy podawano tam około 3000 osobników to był listopad 20193 września 1019 wiadomo natomiast jest, że no ludzie nie zachowują jak kościół zdrowego rozsądku i umiarkowane i prewencji żeby, żeby nie zmieni nie prowokować tych Wilków do tzw. zuchwałych zachowań żeby, więc nie przyzwyczajał nas i bardzo ciężko stwierdzić, ale na pewno to niewiarygodne są liczby podaje Polski związek łowiecki zawyża i ilości banków, a pan mówi panie profesorze, że człowiek stosuje te zuchwałe zachowania to co pan ma myśli nie zachowania uchwały oznaczają brak możliwości wielką to one widzą człowieka nie takie działania z robi człowiek żebrze, że właśnie te wilki ściąganie jako do siebie czy np. do gospodarstw domowych czy do siebie na na podwórko no to są takie takie bezsensowne działania to po pierwsze, dokarmianie zwierząt kopytnych, ale w ogóle zostawiania jedzenia na terenie lasów i obrzeża zabudowań, gdzie wielki wygłodniały tak jak każde inne dzikie zwierzę podchodzi też i to ludzkie jedzenie zjada im zapach człowieka nie wywołuje naturalnego instynktowne ego strachu ani ostrożności tylko Wilk swojej ciekawości, ale też przyzwyczajeniu się uruchomić płacy do obecności człowieka i traci płochliwy ości podchodzi, a z drugiej strony, a więc dokarmianie przez zostawianie odpadów śmieci plony mogą, a z drugiej strony no też zupełnie bezsensowne wchodzenie w ramach Turystyczno rekreacyjnych miejsca, gdzie te wilki mogą mieć naturalne siedliska płoszenie ich ponownie przyzwyczajaj swojego zapachu traktowanie Wilków czy w ogóle dzikich gatunków jako takiej atrakcji, którą próbujemy zrobić sobie selfie albo zaobserwować na siła, zmuszając te zwierzęta do obcowania znani, bo efekcie dzikie zwierzęta przestają czuć przestają czuć jakiś naturalny instynkt strachu czy niepewności naszej obecności przez część zapachu człowieka do jego hałasu zanieczyszczeń i przez ciekawość i brak złośliwości wydają na siebie wyrok śmierci, dlatego że ludzie, kiedy ten dzikie zwierzę w tym tak człowiek przyzwyczaja się do nas się zbliżać się do turystów czy do zabudowań od wtedy wzywa się lokalnych lokalne koło łowieckie i następuje egzekucja albo na własną małą rękę kupuje się pozbyć Lisa Wilka czy inny gatunek, który wszedł w bliższą relację z nami, a więc zachowania prewencja po prostu unikanie kontaktu niechcianego ze strony zwierząt plus, jeżeli już kontakt jest przynajmniej hałasują w ten sposób, żeby tylko wciąż bał się, dlatego że strach ratujemy życie jest taka stara sentencja dokarmiany niedźwiedź to ma mieć się tak samo dotyczy Wilka obecność człowieka i ciekawość dla Wilka oznaczał wyrok śmierci na niego Ano właśnie za pan mówi o tych zuchwałych zachowania Wilków, ale trochę ten człowiek też zuchwale jak tutaj tego pana pana opisu też momentami zachowuje niewłaściwie zupełnie to jest także bardzo często rolnicy, zwłaszcza zostawiają przy gospodarstwach przy domach przy stodołach np. worki z ze śmieciami to też może być takie takie miejsca, które taka rzecz, która ściągnie jak wynika z tej pana opowieści wielki panie profesorze w niektórych przypadkach jak piszą autorzy tego raportu, na które się powołujemy m.in. stowarzyszenia dla natury Wilk czy Roztoczańskiego parku Narodowego, więc w niektórych przypadkach można wręcz mówić o seryjnych zabójstwach i gdzie gdzie takie takie wydarzenia mają miejsce, jaka jest pana ocenie skuteczności organów ścigania jeśli chodzi o ujawnienie sprawców no to jest kolejny poważny problem, dlatego że egzekwowanie istniejącego prawa jest no drastycznie znikome jest jest absurdalnie niskie, gdzie co się dzieje to z zasadzie powiedzmy kłusownikom ani nie są straszne parki narodowe, bo o te wspomniane Wilk kosy, który osierocił prawdopodobnie szczenięta został zabity na w pobliżu Roztoczańskiego na terenie Roztoczańskiego parku Narodowego i inny, więc został ochrzczony w oko za klucz Borka kilka tygodni przed kosę mówi Mikko na terenie Kampinoskiego parku Narodowego giną wilki, które albo są zabijane przez rozpędzone samochody pod kołami pojazdów giną albo czasami myśliwi kłusownicy pozorują kolizję samochodem rozrzucają po prostu po kawałku pana fragmenty Wilka Wilków, więc w zasadzie nie ma takiego terenu przy czym przestrzeni, gdzie kłusownicy nie czuliby się rosłych chwalenie jak powiedzieć przed chwilą i nie dokonywali tych za egzekucję z ambon szkołą noktowizorów karabinów ME natomiast to pokazuje, że znowu od połowy lat dziewięćdziesiątych kiedy, kiedy były kampanie edukacyjne nagłaśniający pierwsze problemy ze znikającymi wilkami częściami do dzisiejszego dnia poważnym problemem jest nie zaostrzenie prawa tylko bardziej konsekwentne egzekwowanie już istniejących kar i sankcji plus łagodzenie konfliktu na linii hodowcy z wilkami, czyli sprawna szacowanie szkód czy rzeczy, jakie jakie, jakiego dokonują drapieżniki np. wielki i wypłacanie odszkodowań, które mam nadzieję zniechęciły by hodowców do wymierzania takiej samowolnej sprawiedliwość na własną rękę plus usuwanie usuwanie Wilków, jeżeli to jest konieczne nie bez niej poprzez uśmiercanie, ale przez lodów jest ogłoszenie inaczej proszę państwa panie profesorze bardzo dziękuję pan prof. Marcin Urbaniak z Krakowa był naszym gościem dziękuję ślicznie panie profesorze dziękuję bardzo, a ja tylko dodam proszę państwa z raportu wynika, że spośród 39 śledztw w sprawie zastrzelenia Wilków, a aż 26 zostało umorzonych albo z powodu niewykrycia sprawców albo niskiej szkodliwości czynu czynu ta liczba mówią bardzo wiele my wracamy w skrócie informacji Radia TOK SA Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA