REKLAMA

Pandemia dla krajowych eksporterów nie taka straszna?

Życie w COVIDzie
Data emisji:
2021-11-28 13:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
życie w covidzie w niedzielnym magazynie Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo ponownie dr Piotr Wójcik z Akademii Leona Koźmińskiego jest z nami dzień dobry panie doktorze dzień dobry panu dzień dobry państwu w naszym cyklu nie tylko dotykamy tematów stricte medycznych w naszym cyklu także mówimy o konsekwencjach pandemii koronawirusa na poszczególne obszary naszego życia społecznego czy też gospodarczego tak dziś o tym będzie słów kilka mianowicie Rozwiń » spróbujemy zastanowić się wraz z naszym gościem czy pandemia dla krajowych eksporterów oznacza złą perspektywę czy też nie nie ma się czym martwić mogą być wszyscy spokojni i na podstawie przeprowadzonej przez nas badań możemy mieć dobre oczekiwania co do przyszłości przynajmniej tak to przyszłość widzą eksporterzy zadeklarowali oni generalnie dużą chęć duże dużą skłonność do poszerzania rynków zbytu do zwiększania sprzedaży zagranicznej także możemy być dobrego zdania dobrej myśli dobrze pana odwołał się do do badań też naukowcy przeprowadzili ankiety wśród wielu firm i są różne branża, więc dość holistycznie ten rynek jest potraktowany nie proszę powiedzieć co z nich wynika przebadali my ponad 240 polskich przedsiębiorstw eksportujących to byli intensywnie eksporterzy to znaczy tacy, których udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem przekracza 10%, a średnia dla całej badanej przez nas próby wyniosła 48%, więc byli to są bardzo bardzo intensywnie eksportujące no i firmy one działają zarówno w branżach o niskiej jak i średnie oraz wysokiej intensywności technologicznej przedsiębiorstwa małe średnie duże w sektorach biznesu biznes bis biznes szuka Consumer, czyli tak jak pan tutaj wspomniał rzeczywiście chcieliśmy sprawdzić po względem tych różnych kryteriów jak ten Polski eksport się ma, więc być ponad 60% przebadanych przez nas przedsiębiorca deklarowała nie odczuła spadek eksportu za 2020 rok najbardziej co ciekawe dotknięte tym spadkiem były średnie duże przedsiębiorstwa średnie duże duzi eksporterzy, którzy funkcjonują w branżach o wysokiej intensywności technologicznej no możemy powiedzieć, że jest to związane z części z tym, że jak jest pozycja jaką, jaką polscy eksporterzy zajmują globalnych łańcuchach w łańcuchach dostaw są to często bardzo często poddostawcy dla zachodnich koncernów w związku z tym w sytuacji, kiedy światowy popyt na rynkach zagranicznych na dobra trwałego użytku, zwłaszcza na Zachodzie się obniżył zatem też poszedł spadek eksportu z Polski im troszkę mniejszym stopniu zostały dotknięte firmy małe, które funkcjonują w branży czy branżach o niskiej intensywności technologicznej 9% spośród przebadanych przez nas przedsiębiorstw zadeklarowało wycofanie się przynajmniej 1 rynku i najczęściej z wskazywane zakłócenia które, które badani przez zysk eksporterzy odczuli to były trudności oczywiście służbowych podróżach zagranicznych spadek popytu na zagranicznych rynkach, ale także zwiększone koszty nabycia materiałów trudności transportowe logistyczne w związane z obsługą rynków zagranicznych, ale także trudności związane z importem półproduktów materiałów, niemniej pomimo tych spadków badane przez nas przedsiębiorstwa dość optymistycznie patrzą w przyszłość bowiem na dużej w dużej mierze deklarował zadeklarowały, że zarówno w tym roku jak w następnych latach zamierzają zwiększyć swoje zaangażowanie na rynkach zagranicznych i chodzić na nowe rynki co ciekawe też z nowymi produktami rozumiem, że taką główną przeszkodą albo inaczej główną obawą do co do tego jak będzie funkcjonować branża poszczególne branże może w tym ujęciu, które my rozmawiamy dotyczą nie tylko spraw jest stricte finansowych, ale także obostrzenia nałożone przez przy okazji choćby przemieszczania się po po świecie tak zdecydowanie ten rok 2020 był szczególnie no niemiły można tak powiedzieć, ponieważ to był rok pod znakiem lockdownów na całym świecie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i to zdecydowanie utrudniało działalność na rynkach zagranicznych nie tylko w obszarze eksportu, a także importu w związku, z czym tutaj widzieliśmy na całym świecie, ale także w Polsce znaczny spadek tego eksportu ten rok jest od zgoła odmienne, ponieważ mówimy o silnym wzroście eksportu Polska jest jednym z najlepiej jako gospodarka najlepiej naj naj najdynamiczniej rosnąć z najbardziej znajdą dynamicznie rosnącym eksportem spośród wszystkich krajów unijnych będą natomiast musimy tutaj pamiętać, że mówimy o początkowej niskiej bazie 2020 roku w związku z tym te wzrosty są są po tym czasie kryzysu naturalne tutaj też wskazują często eksperci, że generalnie dobre wyniki polskiego eksportu obecnie są też zasługą większej dywersyfikacji towaru już usług, które są produkowane eksportowane przez nasze przedsiębiorstwa niż w innych krajach np. Czechy Słowacja, które w większym stopniu ich produkcja oparta jest na psie związana z produkcją motoryzacyjną na rzecz koncernów zagranicznych także także w ten sposób można można to opisać prozą Jacka przedefiniować się rynek importerów naszych towarów ze względu na na pandemię czy może są dostrzegalne zmiany czy też czy też nie tendencja jest dość podobne liczby są dość podobna przynajmniej zachowane zachowań są ci główni odbiorcy, a tutaj ta struktura importu eksportu w Polsce jakoś specjalnie nie odbiega od tego co obserwujemy na świecie można było powiedzieć, że pandemia nie wpłynęła jakoś specjalnie na obraz handlu Międzynarodowego dokonały się pewne przesunięcia jedno takich większych jest to, że Chiny najwięcej zyskały na pandę, bo ich udziału w światowym eksporcie sięga już prawie 15% światowego eksportu to było też związane z elastycznością chińskich producentów przestawienie produkcji na na produkcję środków związane ze zwalczaniem skutków pandemii, czyli maseczki, ale też elektroniką użytkową, bo popyt na komputery wzrósł w czasie pandemii aż 13% i jedyną z zmianą, którą można zaobserwować, ale nie jest to silna zmiana i ona była zapowiadana wcześniej to jest relokacja pewnych elementów globalnych łańcuchów dostaw głównie z Chin do do krajów, które są położone bliżej głównej siedziby centrali korporacji międzynarodowych Unii Europejskiej czy Stanów zjednoczonych jest no np. ostatnie niedawne badania polskiego polskiego Instytutu ekonomicznego i głos pokazało, że około 6% polskich firm stało się beneficjentami tego zjawiska natomiast generalnie jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o tym, że pandemia spowodowała jakieś fundamentalne zmiany w strukturze polskiego importu eksportu trzecie czy światowego importu eksportu, kto jest winny kraju pewnie państwo też porównuje jak zmieniła się specyfika naszego eksportu do nie będą porównywalne krajów Europy chociażby no tutaj znowu odwołam się do tego, o czym wcześniej mówiłem to znaczy polskiej przez przedsiębiorstwa z znajdują się gdzieś pośrodku globalnych łańcuchów dostaw, bo z 1 strony jesteśmy nie czy nasze polskie przedsiębiorstwa eksporterzy nie są co prawda producentami takich prostych półproduktów materiałów czy wręcz surowców, gdzie znajdujemy się pośrodku tej tej drabiny, bo struktura naszego eksportu produkcji to są dobra sił generalnie średnio przetworzona jedynie 3% naszego eksportu to był i była jest nadal produkcja dóbr wysoko przetworzonych wysokiej wartości dodanej część tego to był podzespoły wykorzystywane później do dalszej produkcji przez koncerny zagraniczne, a druga część z tych 3% to były po prostu produkty gotowe tutaj znowu najwięcej zyskiwały przed pandemią i teraz też widać to danych gospodarki, których eksport był oparty na eksporcie dóbr wysoko przetworzonych dobra finalny np. gospodarka Niemiec do jest w dużej w dużej mierze oparta na na eksporcie produktów motoryzacyjnych czy samochodów Szwajcaria to są połowa farmaceutyki, gdy produkty przemysłowe wysoko przetworzone podobnie Japonia elektronika roboty stany Zjednoczone to oprócz oprogramowanie, aczkolwiek w ostatnich latach pandemia to jeszcze bardziej nasiliła zauważalny jest silny wzrost eksportu usług np. gier komputerowych ta branża się w Polsce silnie rozwijała jeszcze przed pandemią, a pandemia dodała jeszcze kilku procent temu wzrostowi, a więc na tle gospodarek europejskich Polska wciąż pozostaje co do zasady polscy eksporterzy nie zajmują jakiejś dominującej pozycji natomiast się powoli zmienia w obszarze usług eksportu usług, o czym można spodziewać w związku z czwartą falą w związku z tym co co się teraz dzieje i jakie są prognozy tak naprawdę jakiekolwiek przewidywanie to jest ciężka sprawa, bo z 1 strony czwarta fala może znowu oznaczać lockdown co prawda Polska gospodarka czy Polski rząd skutecznie przed tym broni natomiast on kiedyś nastąpi prawdopodobnie drugie pytanie jest takie jak silna będzie ta czwarta fala ile ile będzie zachorowań na razie wszystko wskazuje na to, że te zachorowania mogą dojść liczba zachorowań dziennych może dojść do poziomu sprzed roku czy w życiu osiągnąć rekordowe wartości no i wtedy rzeczywiście może się odbić negatywnie na na polskim eksporcie co może być ten spadek polskiego eksportu mogłoby być trochę głębszy niż niż w krajach zachodnioeuropejskich, gdzie to walka z pandemią wydaje się być skuteczniejsza niż u nas no tutaj jeszcze dużą niewiadomą pozostaje kolejna mutacja wirusa oznaczonego symbolem snu no i teraz, jeżeli on okaże się groźniejszy niż dotychczasowe mutacje no to możemy być pesymistycznych one przewidywać przyszłość pesymistycznych barwach ciemnych barwach no i mimo wszystko nasi eksporterzy widzą przyszłość w jasnych odcieniach dziękuję panu bardzo za rozmowę niech to będzie optymistyczny akcent na jej zakończenie dr Piotr Wójcik Akademia Leona Koźmińskiego był z nami kłaniam się pan dziękuję dziękuję bardzo, państwa zapraszam oraz informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŻYCIE W COVIDZIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA