REKLAMA

Jak zostać mistrzem w sporcie i w życiu?

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2021-11-28 18:20
Prowadzący:
Czas trwania:
33:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwu kolejnymi naszymi gośćmi naszej niedzielnej audycji są pani prof. Małgorzata Szymańska z Akademi wychowania fizycznego w Krakowie certyfikowana psycholożka sportu klasy pierwszej dzień dobry pani profesor dzień dobry jest z nami także prof. Jan Blecharz również certyfikowany psycholog sportu klasy mistrzowskiej Instytut dyrektor Instytutu nauk społecznych Akademii wychowania fizycznego w Krakowie dzień dobry Rozwiń » panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu tak tematem naszego dzisiejszego spotkania naszej rozmowy jest książka, którą państwo stoicie książka, która nosi tytuł jak zostać mistrzem w sporcie i w życiu to jest przyznam pierwsza taka pozycja, która nie traktuje tylko sportu jako celu jedynego, ale także życie, bo bardzo często te drogi rozmijają one bardzo często komplementarnie ze sobą nie idą tak mówię mu myślę przepraszam no w perspektywie dziecka, bo są to psychologiczna wskazówki do pracy z dziećmi właśnie jak o perspektywie rodzica trenera czy nauczyciela ja rozumiem, że rozmaite przykłady przypadki, których państwo mieliście do czynienia z skłoniły was do tego, żeby taką książkę właśnie napisać w formie poradnika pani profesor tak zarówno inspiracją była nasza praca z zawodnikami z młodymi zawodnikami spotkania z rodzicami trenerami, ale też już nasze wcześniejsze doświadczenie kilku wcześniejszych książka, która okazała się spotka się z dużym zainteresowaniem mi ta aktualna publikacja jest jakimś sensie i kontynuacją ja z kolei przez kilkadziesiąt lat pracy ze sportowcami z górnego pułapu na poziomie mistrzowskim poziomie olimpijskiej na poziomie właśnie mistrz świata no i ciągle stykamy się z tym jak ważne dla rozwoju kariery sportowej funkcjonowania w sporcie na tym najwyższym poziomie, ale również do tego jak z sportowców funkcjonują po zakończeniu kariery z jest właśnie ten wczesny okres okres dzieciństwa tych wczesnych doświadczeń wyniesionych są właśnie ze sportu i równocześnie jak ten okres spędzony na arenach sportowy aktywności sportowej z jakim ma duży wpływ na rozwój osobowości sportowca, ale również sportowca jako człowieka, który później musi funkcjonować po zakończeniu kariery, ale również w trakcie tej kariery musi się zmagać z różnego typu właśnie przeciwnościami no ja rozumiem Miss mistrzostwo mistrzostwo w sporcie mistrzostwo w życiu jako dojście do momentu, w którym człowiek bądź sportowiec staje się no dziełem absolutnie skończonym i teraz pytanie czy takim mistrzem to w życiu można dostać biorąc pod uwagę skalę ludzkich ułomności no bo przecież każdy z nas jest jakiś sposób ułomne i czy można zaplanować to jest to jest drugie pytanie myślę, że bardzo istotne w ogóle mistrzostwo w sporcie, bo jest to rzeczy tak chwiejna obarczona tak wielkim ryzykiem zarówno od strony zdrowotnej Jagi szczęścia przypadku nie wiem ludzi i kompetencji, do których trafia kandydat na na sportowca właściwie to jest 1 wielka loteria jest zdecydowanie zgadzam się z panem nie ma takiej możliwości, żeby taki dokładny przewidywalny sposób zaplanować nie mamy możliwości przewidzieć wszystkich czynników, które będą miały wpływ na rozwój sportowca jego kariery i też do nie ma takiego przykładu, który pokazywał, że rzecz, że taki rozrzut jest jednostajnie wznosząca się linia prosta, ale i tutaj pewną odpowiedzią może być inne współczesne rozumienie tego pojęcia kariera sportowa, który mistrzostwem się na pewno blisko wiąże myślę, że ono tutaj też przybliży nieco w jaki sposób rozumiemy to mistrzostwo Otóż współczucie kariera sportowa może mieć miejsce na różnym poziomie czy to poziomie lokalnym krajowym międzynarodowym i nie oznacza ona tylko i wyłącznie sukcesów na imprezach sportowych najwyższej rangi tutaj jest aktualnie patrzymy na to karierę sportową jako proces rozwoju, w którym w ciągu, którego zawodnik młody człowiek może doskonalić swoje umiejętności i może osiągnąć swoje własne mistrzostwo, czyli taki poziom, który będzie go satysfakcjonował jeśli chodzi tutaj zarówno osiągane wyniki, ale przede wszystkim o wykonanie, ale też to jest druga ważna kwestia i in w tej chwili też bardzo mocno akcentuje się tzw. realistyczny model rozwoju w sporcie, który uwzględnia nie tylko akcentuje nie tylko samych sportowych wyników, zwłaszcza jeśli mówimy o sporcie dzieci młodzieży, ale mówi on o wszechstronnym rozwoju i rozwoju harmonijnym i tutaj jeśli chodzi o mistrzostwo to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że to będzie termin z 1 strony dużo szerszy niż same wyniki na na medale i rekordy, a jednocześnie będzie to mistrzostwo, które też wychodzi poza sport ja bym sobie może w tym momencie pozwoli przetoczyć taką definicję i mistrzostwa sportowego ona co prawda dotyczy może już zawodników takich bardziej profesjonalne, ale może się też odnosić do tego, o czym pani profesor mówiła Otóż mistrzostwo sportowe rozumie jako umiejętność zaprezentowania swoich umiejętności górnego pułapu możliwości w określonym miejscu czasie w sposób powtarzalny, ale tą definicję uzupełnia również to, że cechuje ją motywacja, który determinuje styl życia, ale że również mistrzostwo polega na umiejętności czerpania satysfakcji ze swojego funkcjonowania poza sportem myślę, że to jest bardzo ważny również i we współczesnym sporcie, ale również wtedy, kiedy mówimy o sporcie dzieci młodzieży i o tym harmonijny rozwoju, którym tutaj już było właśnie wspomniane w oczywiście, że na drodze do mistrzostwa, które wymaga wielu lat i wszechstronnego rozwoju na żadnym z tych etatów nie mamy gwarancji, że zostaniemy mistrzem olimpijskim mistrzem świata mistrzem Europy czy nawet mistrzem kraju występuje właśnie wiele przeciwności i pokonaniu ISIS no bardzo ważna jest również pomoc innych tych, którzy w sposób mądry wspierają właśnie sportowca i m.in. o tym też jest nasza nasza książka, bo nasza książka to, więc zbiór opowiadań o charakterze beletrystyki sny, który to opowiadania są przemycane określony paradygmaty psychologiczne określone koncepcje z zakresu psychologii właśnie sportu, a ja będę państwa prowokował pozwolę sobie, bo też taka jest moja rola prowadzącego troszeczkę państwo idziecie pod prąd biorąc pod uwagę trendy, jakie obowiązują we współczesnym sporcie co mam na myśli ten profesjonalizm schodzi coraz niżej nie wczytując się biografie sportowców nie Andre Agassiego chociażby też siostry Williams widzimy czarno na białym podałem tenisowe przykłada sądzę, że w innych dziedzinach sportu także takie znajdziemy zauważamy, że z właściwie tam na mistrzostwo przyszło mistrzostwo dziecka rodzice stawiają we wczesnym wieku bardzo często też dokonują pewnego wyboru jest to ryzyko z pogranicza Vabank, że albo kariera sportowa albo szkoła życie prywatne nie ma możliwości był też ścieżki równolegle i też skutecznie wobec siebie no no dno szły w parze i co państwo na to biorąc pod uwagę to, że nie wiem skauting młodych piłkarzy zszedł już do granicy dziesięciolatków jeszcze niedawno był na poziomie 15 latków, że już w tej chwili kluby zagraniczne potrafią wykreować gwiazdy które, które dopiero nauczyć się sprawnie biegacza już już okrzyknięty zostają przyszłymi Messim czy też innymi Cristiana Ronaldo i oczywiście znamy te te historie, ale też tutaj trzeba zdawać sprawę z tego, że to są historie takie powiedzmy bardzo chwytliwe i mają one status anegdot, więc można podać kilka kilkanaście bądź ile przykładów, które pokazują właśnie te mechanizmy i proces, który gdzieś tam bardzo bardzo wcześnie się zaczyna je tutaj jest znany przykład jakiś też golfistów, którzy podobno jako niemowlęta już przejawiali jakieś zainteresowania w kierunku tego sportu trudno sobie wyobrazić, ale takie anegdoty można usłyszeć różne znanych sportowcach natomiast pan powiedział o czymś takim co jest obecne również, iż w badaniach na gruncie psychologii sportu ścierają się takie 2 modele model, w którym jest duży nacisk na taki profesjonalizm wanie sportu dzieci młodzieży nie wiem czy to jest dobre słowo ale gdy jest taki termin, który można powiedzieć im mówi o takim udo rozsławiają sportu, czyli kreowaniu sportu dzieci i młodzieży na kształt sportu dorosłych i to dziś za przyczyną różnego rodzaju interesariuszy, których był pan uprzejmie i w swoim pytaniu m.in. wymienić my reprezentujemy tę perspektywę, która jest zgodne z tym modelem holistycznym, jakie skoncentrowany na dziecku, które uwzględniane są i indywidualny i rozwojowe potrzeby dziecka jego zainteresowania czas, który może poświęcić na sport i tak jak podał pan wiele przykładów zawodników, którzy bardzo wcześnie gdzieś tam pod za namową czy pod naciskiem nawet otoczenia byli już ukształtowani i gdzieś tam pojechali w kierunku albo albo powiedziałby modelowanie, bo to chyba też będzie dobre określenie jak tak tutaj jeszcze też oczywiście pokutują stare jakieś poglądy o istnieniu tzw. modelu mistrza już z tak powiem zupełnie się to nie sprawdziło przed 30 laty gdzieś takie takie w tym kierunku prowadzono badania, ale nic i rzetelnego i jak miarodajnego wniosły natomiast i z dalszym ciągu jest bardzo duży takie takie oczekiwanie i i przekonanie świadczą też tym Little tam jakiś typ talentu, które zapraszają najbardziej obiecujących młodych zawodników natomiast proszę zwrócić uwagę my mówimy tylko o tych przykładach, które dziś już zaistniały i poruszają wyobraźnię naszą, zdobywając kolejne jakiś tam drużyna sportowych arenach nie mówimy o tym, że zdecydowana większość, która była w tym kierunku gdzieś tam prowadzona, żeby powiedzieć pana, że no i tych linii funkcjonują nie sprawdził się w ogóle taki taki scenariusz, jeżeli popatrzymy na statystyki AAA bardzo krótko mówiąc szczerze do nich dotrzeć okazuje się, że spośród tych, którzy gdzieś tam na początku byli rekrutowani do różnych sławnych nie wiem klubów czy czy innych właśnie takich kuźni talentów to są tak w tym części promila to nie jest tak, że możemy w sposób masowy produkować takich ministrów przepraszam za to wyrażenie natomiast to są możemy robić to możemy rozpoznawać potencjał, który jest w dzieciach niewątpliwie i Ford jest doskonałym ku temu takim, a taką okazją do doświadczeń rozpoznawania nie tylko predyspozycje w kierunku UE osiągnięć sportowych, ale również w innych obszarach i to stanowisko, które my prezentujemy i m.in. o tym piszemy wciąż, że i dla tego słowa o mistrzowski w sporcie i w życiu, bo nie każde dziecko, które zaczyna uprawiać sport nie każdy, które jest gdzieś tam na początku rozpoznane jako mające potencjał ma szansę potem zostać sportowym mistrzem nawet jeśli ma ten potencjał różne czynniki też mogą mieć znaczenie i pokierować jego ścieżką rozwoju także, gdzie indziej odnajdzie gdzieś tam swoje zawodowe spełnienie, więc mówimy o mistrzostwie życiu, ponieważ no sport daje okazję do takich doświadczeń, dzięki którym można rozwijać umiejętności kształtować kompetencje, które dają szansę do odnalezienia się poza sportem w różnych okolicznościach życiowych, ale też różnych zawodach i tutaj też można by podawać wiele takich przykładów były takie badania bodajże w latach osiemdziesiątych w stanach Zjednoczonych, które pokazały ich lub polityków i osób, które znane są dziś na arenie w biznesie i m.in. właśnie w amerykańskim kongresie rozpoczynało swoją karierę gdzieś tam w przyszłości w sporcie i m.in. te badania dotyczyły tego, jakie korzyści, jakie umiejętności mogli rozwijać, czego mogli się nauczyć to jest istotne z perspektywy ich aktualnej działalności, ale to jest też już rzekę o zupełnie osobny temat zresztą to pan profesor zaś kilka wrócimy do naszej rozmowy to ja pozwolę sobie teraz zaprosić naszych słuchaczy informacji Radia TOK FM od pana profesora rozpoczniemy kolejną odsłonę naszego programu przypomnę pani prof. Małgorzata Szymańska pan prof. Jan Blecharz są z nami rozmawiamy o mistrzostwie i w sporcie w życiu, a pretekstem do tych do tych rozmów jest książka, za którą państwo stoją jak zostać mistrzem w sporcie w życiu właśnie informację o kilka jesteśmy przy niedzieli o sporcie przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo jak zostać mistrzem w sporcie w życiu taki temat proponują nam dzisiaj pani prof. Małgorzata Szymańska pan prof. Jan Blecharz związani ze sportem, ale także literaturą nam tu spieszą z pomocą jak zostać mistrzem sportu w życiu książka, którą mam w ręku są opowiadania interpretacja psychologiczna i na podstawie takich właśnie opowiadań możemy zrozumieć pewne mechanizmy, które nie towarzyszą właśnie procesowi rozwoju sportowego pani profesor mówiła, że nie nie da się zaplanować ścieżki mistrzowskiej z gwarancją stuprocentowej realizacji panie profesorze ja też przy przyznam, że toczą z panem kilka rozmów poza anteną jestem bliski pańskiemu poglądowi, że jednak trzeba dywersyfikować swoje życie, bo człowiek zwariował młody człowiek zupełnie proszę wybaczyć ten kolokwializm trzeba odciągać uwagę przyszłego sportowca jeśli oczywiście zostanie najczęściej tylko jak się da od tego czym zajmuje się na co dzień to nawet kwestia higieny po prostu innym to doskonale z tego co zostało właśnie do tej pory powiedziane wynika jednak młody sportowiec nie jest z dnia, którą mistrza nie można go w ten sposób traktować musimy go traktować również poprzez pryzmat jego potrzeb rozwojowych i też tak prowadzę powiedziałbym, że nie samym sportem przecież człowiek żyje i poza sportem też jest inna sfera życia bardzo ładnie to kują kiedyś kanadyjski psycholog sportu Terry Orlik, który wyróżni tzw. złotą zieloną strefę jako złotą stratę uznał wszystko to co związane z uprawianiem sportu z treningami odnowią biologiczną z udziałem zawodach itd. itd. zajęciami z zakresu stół te taktyki natomiast Zielona strefa to jest wszystko pozostałe czy coś co nasze hobby to są nasze relacje rodzinne relacje z przyjaciółmi i ich realizowanie różnego typu właśnie zainteresować zaspokajanie istotnych otrzyma i praw dziecka, jeżeli będziemy tylko karmić dziecko tą aktywnością sportową to może dojść do przeciążenia może dojść do pewnego rodzaju właśnie świeżości i kiedy mówimy o sytuacji przeterminowania i gdzieś na końcu jest wypalenie niestety pewne objawy czy zjawiska wypalenia zniechęcenia w efekcie do sportu spadku motywacji też możemy obserwować jeszcze były tu przytoczone w te przykłady wybitnych sportowców, którzy nic dochodzili do absolutnego mistrzostwa i mówi się o tym jak od dziecka ciężko mocno trenowali tu pani profesor wspomniała o tym, że wiele w tym ten nie jest też takiej formy anegdoty, ale nawet, jeżeli ktoś ciężko pracuje to, jeżeli doszło do takiego poziomu i później prezentował to mistrzostwo sport sportowe to zapewne również inne potrzeby taki czynny sposób były te zaś zaspokajane musimy też pamiętać o różnicach właśnie indywidualnych i ich również o tym co tutaj było powiedziane jak wiele młodych ludzi niepotrzebnie odpada ze sportu, dlatego że no te inne potrzeby bardzo istotne, które gwarantuje harmonijny rozwój były właśnie nie zaspokoi nie były zaspokajane także dzisiaj coraz częściej mówi się o tzw. dualnych karier czy tej karierze, jakby podwójnej i 1 to jest ta związana ściśle działalność sportową, ale z drugiej strony jest to jakby przygotowywanie do tego funkcjonowania, kiedy kariera się za zakończy ona może zakończyć w sposób planowany po pięknej długiej karierze ani kiedy skończy się w sposób bardzo niespodziewany nagły z powodu kontuzji i jakiegoś prawda wypadku i wtedy ten sportowiec musi się umieć zaadoptować do nowej sytuacji życiowej, jeżeli ten rozwój harmonii, do których była mowa to wtedy mamy przykłady przecież ludzie świetnie funkcjonują również po poza sportem czy poza karierą sportową, bo często pozostają właśnie w sporcie, ale umiał znaleźć swoje swoje miejsce i o to nam chodzi, żeby właśnie poprzez sport człowiek rozwijał jako o jak jako całość jego osobą się również rozwijała i żeby ten sport pięknie służył później przez znane z całym całe życie, bo musimy pamiętać, że tożsamość bycia sportowcem jest jest właśnie jest bardzo jest bardzo mocna jest bardzo mocna pani profesor to by ją do pani kieruje kolejne pytanie, ponieważ poruszam się w tym środowisku sportu dzieci młodzieży bardzo często słyszę z trenerów, zwłaszcza doświadczonych to musi spać z piłką były w odniesieniu do piłkarzy do toalety też piłką chodzić, bo jeśli nie to znaczy, że nie ma pasji do tego piłka musi zajmować całe twoje życie i wobec tego koncepcji pogodzić pracę jest, że jeżeli nie lubimy czegoś robić no to trudno jest zmuszać przez ileś tysięcy godzin czy przez kilka kilkanaście lat do robienia czegoś odpowiedziałbym, że jakimś sensie zgodziłabym się z tym, że jeżeli lubimy coś robić to nie mamy problemu z tym, żeby w różnych momentach naszym życiu się też je wypełniać takimi działaniami aktywnością która, która jest naszą pasją się wiąże ważne jest tylko, żeby zachować proporcje i kolejne czyli, jeżeli to jest tak, że dziecko przejawia zainteresowania i widać wyraźnie, że lubi określone czynności określonych aktywności i my podążamy za tym, stwarzając warunki do nowych kolejnych doświadczeń to wtedy można powiedzieć, że wspieram, ale w momencie kiedy zrównał się albo wręcz wyprzedziły jego jego nie dla jego potrzeby co co zapotrzebowanie na różnego rodzaju właśnie czy to im jeśli chodzi o czas, jaki chce spędzać nadali aktywności na ile chce do angażowania, jeżeli jest to coś co wychodzi z zewnątrz od środowiska i dziecko otacza od rodziców od trenerów to już tutaj, że tak rośnie ryzyko, że ze wsparcia z będziemy będziemy tutaj wybiera zamiast wsparcia będziemy wywierać presję niestety jest tak że, o ile łatwo nam jest podróż odróżnić takie takie czy wskazać takie zachowania jak nie większym cieniem na dziecko czy wręcz jakiś tam jawny taki przymus za absolutnie naganne i nie mamy wątpliwości co do tego, że nie powinny mieć miejsca o tyle w sytuacji, kiedy widzimy, że trener zrodzić z dużym zaangażowaniem ogromnym staraniem tytuł z dużym wysiłkiem poświęceniem angażuje się to z pracy dziś uprawiającymi sport to tutaj oby nam było powiedzieć, że robią coś złego natomiast w każdym momencie, kiedy następuje rozwinięcie między tym ile jak duże dziecko takiego zaangażowania i wsparcia pomocy ze strony dorosłych potrzebuje, jeżeli będzie przekroczona granica to z jego perspektywy to już będzie wywieranie presji to jest naprawdę bardzo trudne bo, bo nie jest łatwo powiedzieć komuś, kto poświęca swój czas takim rodzicowi trenerowi ten, który pracuje z dziećmi grający pro uprawiającymi sport no bo oddaje swoje serce się poświęca natomiast no nie unikniemy tego niepożądanego efektu, czyli ze strony dziecka poczucia pewnego przetłoczenia i pierwszego kroku w kierunku wypalenia w związku z tym powiedziałabym, że każde działanie ma sens, o ile jest ono synchronizowane z tym, jakie są zainteresowania potrzeby dzieci na jakim etapie rozwoju one są i tyle, jeżeli jest tak, że faktycznie, w którym momencie dziecko będzie miało przesyt, czyli tak jak pan powiedział, że trener mówi PiS piłką i trzymaj cały czas ją czy każdą wolną chwilę spędza z piłką to, w którym momencie dzieci na dziś nie wprost to jakikolwiek inny sposób znajdą takie rozwiązanie, żeby stworzyć dla siebie przestrzeń i zapewnić sobie taką intensywność aktywności sportowe, jakim odpowiada to jest dobre rozwiązanie natomiast może się niestety zdarzyć też tak takie wylewanie dziecka z kąpielą, czyli dzieci nie umieją czy mają zakomunikować, że czegoś za dużo że, że ze strony trenera no jest zbyt duży dla nich naciski i właśnie ta presja i mogą chcieć w ogóle zrezygnować ze sportu i tego od myśmy, nic więc i zawsze o od umowy trzeba jak dzieci na rauszu, bo ktoś taki pręt przyp, a mówiąc ważne i wyróżnione, jeżeli no słyszą takie przypomnienia napomnienia ze strony dorosłych, ale to tak jak wspomniał pan profesor tu są różnice indywidualne zazwyczaj jakieś czegoś za dużo dzieci na to po prostu zareagują dorośli zobaczył od razu zmiany zachowania dzieci nie zawsze sobie skojarzą, że dane zachowanie w odpowiedzi, bo właśnie nasz to zbyt zbyt duży nacisk ze strony dorosłych, ale no na dłuższą metę takie jak ta reakcja ze strony dziecka będzie w konsekwencji to, czego byśmy chcieli to jest całkowita rezygnacja z uprawiania sportu ani profesorze dla kogo jest to przede wszystkim książka to sport, kto z KTOZ z tą książką od teraz pan profesor nas słyszy, kto tą książką pod pachą powinien przejść przez życie trener sportowiec czy rodzic no ta książka jest do naszego szerokiego kręgu odbiorców było opowiadania są tak sformułowany, że mogą być interesujące dla dla dzieciaków dla milusińskich, ale równocześnie po każdym opowiadaj jest jakby interpretacja psychologiczna jest odniesienie do odpowiednich tory psychologicznej znajdujemy tam też i słowniczek psychologiczny na podstawie tylko opowiadać tych materiałów można z dziećmi dyskutować rozmawiać właśnie na temat sportu na temat tego czy nie jest właśnie motywacja sporcie, jakie trudności mogą wystąpić, ale również w tej książce no z każdy znajdzie coś dla siebie ciekawego, dlatego że tam pojawiają się nawet takie postacie i historyczne ze sportu jak i aby Wyki dla jak jak jak Elle i równocześnie pewne obiekty sportowe jeszcze tam również pojawiają od niektórych opowiadania możemy, jeżeli ktoś jest uważnym czytelnikiem może dostrzec pewne fakty autentyczne, które się przydarzyły różnym sportowcom, a które są z leczone te właśnie płynne te niestety tylko te opowiadania również jest tam miejsce na pewnego rodzaju wyobraźnie, dlatego że są pewne elementy nawet i i baśniowe i są marzenia, które się prawda ze sprawą spełniają włącznie ze zdobywaniem właśnie medali olimpijskich ze spotykania my tych ciekawych postaci z ze świata sportu, a więc, a książka ma inspirować do tego ażeby jest sport aktywność sportowa stawała się pasją, a pasja rozumie pasję w sporcie jako taką bezwarunkową miłość, która czasami jest trudna czasami jest gorzka, bo to jest w sporcie przeplatana porażkami, ale później i tak do tej aktywności się właśnie wraca jak innych to cechy pozwolił sobie przytoczyć taką wypowiedź naszego miejsca w życie z dyskiem Piotra Małachowskiego, dlatego że oprócz recenzenta naukowego myśmy poprosili o przeczytanie tej naszej książki wybitnych sportowców niektórych tekstury miałem przyjemność właśnie pracować i Piotr tak znamy właśnie napisał jako taką swoją najkrótszą recenzję z zaciekawieniem czyta się tę książkę czekać z niecierpliwością na zakończenie Super motywują dla dzieciaków dorosłych oraz sportowców, którzy wybrali już swoje specjalizacje jestem na końcu przygody ze sportem, ale na początku drogi z wychowaniem mojego syna jestem na końcu Piotr PiS na pewno wielokrotnie będę wracał z moim synem do historii zawartych w tej książce oraz morałów, jakie ze sobą niesie, tak więc to jest taka właśnie wypowiedź sił wybitnego sportowca dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego mistrza świata i który gdzieś w tej książce też znajduje dla siebie interesujące rzeczy, ale to co chcieliśmy również uzyskać i o czym piszemy właśnie we wstępie to chcieliśmy odczarować również dzieci młodzież, która jest unieruchomiona przed ekranami komputerów i telefonów, a pandemia jeszcze dodatkowo jej, jakby właśnie zaczarowała i unieruchomiła i chcielibyśmy ażeby również ta książka była inspiracją do tego, żeby dzieciaki uprawiały sport niekoniecznie zmyślą o tym najwyższym poziomie, ale dla własnego zdrowia dla zaspokojenia pewnych istotnych potrzeb i dopłat do przeżycia tych emocji, które daje aktywność sportowa pani profesor mamy minutę nad czym ubolewam ale, ale bardzo proszę przepraszam nie usłyszałam co mamy minutę nad czym ubolewam, że tak niewiele czasu bardzo proszę daj pani głos, ale powiedziała dla dla kogo ta książka tata albo już tytułem zakończenia też, żeby się podsumowali naszą półgodzinną rozmowę okej trzeba się przyłączone, a tuż tak jak mówiliśmy na początku książka dotyczy iść różnego rodzaju kwestii takiej natury psychologicznej związanej z dążeniem do mistrzostwa zarówno w sporcie, ale również innych dziedzinach jest ona dedykowana nie tylko tym dzieciom, które sport wyczynowo uprawiają, ale również tym, który szukają jakichś swoich zainteresowań szukają sobie takiego obszaru, gdzie mogłyby się czegoś uczyć rozwijać dowiadywać mam nadzieję, że to jest książka, która nie tylko przybliży sport tym, którzy ze sportem nie mają do czynienia, ale pozwoli również tym, którzy już sportową przygodę rozpoczęli zobaczyć i docenić bogactwo sportu kolory sportu smaki sportu i uczy życie pełnią tych wszystkich sportowych emocji przez długi długi długi czas w życiu to dziękujemy to jest błędna, która myślę, że państwo się spodobać macie wątpliwości to warto rzeczywiście tej książki sięgnąć prof. Małgorzata Szymańska dziękuję bardzo, dziękuję bardzo prof. Jan Blecharz dziękuję bardzo, dziękuję państwu byli z nami w audycji przy niedzieli o sporcie również państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu Pawła Ziętary, który był wydawcą tego programu, a także w imieniu naszych realizatorów którymi był którymi byli dziś przepraszam Szymon Kuliś, a także Krzysztof Woźniak do usłyszenia informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA