REKLAMA

Ultrakonserwatywne organizacje znowu chcą zaostrzenia prawa aborcyjnego. Czy mogą znaleźć poparcie w Sejmie?

Biuletyn rewolucyjny
Data emisji:
2021-11-28 19:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:57 min.
Udostępnij:

W Sejmie 1 grudnia będzie procedowany projekt inicjatywy ustawodawczej STOP ABORCJI, który zakłada całkowity zakaz aborcji, z karaniem więzieniem za przerwanie ciąży i za jakąkolwiek w tym pomoc.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
biuletyn rewolucyjne przy mikrofonie Anna Piekutowska to jest audycja biuletyn rewolucyjne moją gościnią jest teraz prof. Elżbieta Korolczuk uniwersytety studentom w Sztokholmie dzień dobre czy dobre oraz Uniwersytet warszawski bardzo mi oraz Uniwersytet warszawski oraz autorka książki, które się wkrótce ukaże nakładem wydawnictwa krytyki politycznej ktoś boi gender w Polsce prawica populizm i feministyczne strategie oporu to jest książka napisana wspólnie z Agnieszką Graff, a Rozwiń » zaprosiłam dzisiaj z tego powodu, że 1grudnia w sejmie, ale byli już za chwilę ma być procedowana inicjatywa ustawodawcza stop aborcji, która zakłada całkowity zakaz aborcji z karaniem więzieniem za przerwanie ciąży i za jakąkolwiek w tym pomoc za tą ustawą stoi Fundacja Pro-Prawo do życia taka czołowa postać jest Mariusz Dzierżawski organizacja też znana z tego odpowiada za to, że po Polsce jeżdżą pod busy tzw. IT billboardy z tym rozszarpane mi różnymi szczątkami to właśnie również pro prawo do życia i oni też nie jest pierwsza antyaborcyjna akcja sejmowa, bo to już czwarta próba zaostrzenia prawa aborcyjnego przygotowana przez fundację podobno miała miejsce w 20112013 i 2016 roku teraz znowu zebrano podpisy co ciekawe ta tegoroczna ustawa jest najbardziej radykalna do z dotychczasowych, ale też zebrała najmniej podpisów, bo w zeszłych próbach Andy aborcjoniści przynosili do Sejmu nawet 600 000 podpisów, a teraz tylko 130 000 w 2016 roku ustawa doszła do drugiego czytania było najdalej ze wszystkich dotychczasowych prób na ostatni sondaż dla Rzeczpospolitej dotyczące prawa aborcyjnego wyraźnie pokazuje, że dzisiaj Polki Polacy nie chcą zaostrzenia prawa aborcyjnego coraz więcej z nas chce jego liberalizacji i biorąc pod uwagę biorą te nastroje społeczne tak różne od nastrojów w 2016 roku pomimo tego, że nadal rządzi PiS szansa, że parlamentarzyści będą chcieli uchwalić tę ustawę nie nie są duże moim zdaniem na ile takich inicjatyw należy się obawiać, bo one nie są bez oficjalnego poparcia politycznego partii rządzącej, ale jednak wpisują się w skrajnie prawicowe konserwatywne sympatyzujące z władzą środowiska należy się obawiać, ponieważ bardzo wyraźnie widać, że celem tych skrajnych fundamentalistycznych grup jest doprowadzenie do całkowitego zakazu aborcji tak i nie tylko w takim sensie ona będzie zabroniona jako środek np. traktowania kobiet zagrożonych ciążach, ale także wyeliminowanie to widać w tym nowym projekcie Samopomocy aborcyjnej tak czy sytuacji, w której kobiety pomagają innym kobietom organizacje feministyczne, które finansują np. wyjazdy zagranicę czy przesyłają ME tabletki, które pomagają kobietom dokonać przerwania ciąży w domu i te cele są bardzo jasno formułowane przez organizację od wielu już lat, więc w tym sensie ich cele się nie zmieniają myślę, że ta intensyfikacja działań tak bardzo łatwo ją wytłumaczyć jeśli popatrzy na tor ruchów społecznych, które pokazują, że każdy ruch działa w pewnym określonym kontekście społecznym politycznym i oczywiście sytuacje, które mamy w Polsce rządy prawa sprawiedliwości koalicji prawicowej to jest otwarcie struktury możliwości politycznych dla tego typu grupy tak, czyli nawet jeżeli a by Polacy Polki nie chcą tego typu działań nie chcą typu tego typu decyzji politycznych to istnieje szansa, że znajdzie się wystarczająco duża grupa duża grupa posłów posłanek, dzięki którym taki projekt może przejść, a albo też, bo to było przykładem takiego takiej drugiej strategii jest sytuacja z ubiegłego roku, kiedy jak wiemy wszyscy uzależnione politycznie Trybunał Konstytucyjny wydaje czy wydał w tym przypadku decyzję o tym wyrok pseudo wyrok, który mówi o tym że, że im, ograniczając tak naprawdę bardzo istotny sposób dostęp do aborcji w Polsce czy można też używać różnych innych powiedziałabym sposobów nie tylko przepuszczać te kolejne projekty przez przez parlament, ale także używać np. władze Trybunału Konstytucyjnego, żeby tego typu skrajne niechciane przez Polki Polaków rozwiązania prawa czy, obserwując działalność ruchów antyaborcyjnych ta ustawa w sejmie taka właśnie Salwador skok ostra w tym właśnie czasie jest elementem strategii obliczonej na zysk na popularność na pewno na mobilizację swojego elektoratu po z punktu widzenia ideologii tego ruchu, a jeżeli zaakceptuje się fakt, że aborcja jest morderstwem nad oczywistością jest, że trzeba z nią walczyć wszelkimi sposobami tak czy sytuacja, w której wymazuje się obok debaty publicznej prawa kobiet i chciała ich bezpieczeństwo zdrowie życie, a i w sensie ideologicznym to jest bardzo spójne znaczy mi pytanie, jeżeli wierzy, jeżeli tak sądzę, że przejmie część osób, które popierają tego typu ruchy wierzą, że rzeczywiście walczą o życie dzieci wierzą, że walczą z moralnym złem to właściwie każdy środek, którego prowadzi jest do zaakceptowania jest moralnie dobre, więc w tym sensie wprowadzanie tego typu skrajnych rozwiązań czy projektów prawnych pod obrady jest naturalną konsekwencją takiej struktury ideologiczne tego ruchu i to ma charakter też bardzo mobilizujące to znaczy jak patrzy się na na taką opowieść o świecie, którą te ruchy anty anty Cho cie czy sprzeciwiający się prawo do aborcji, ale też wobec sprzeciwiającej się np. prawom kobiet prawo mniejszość ci seksualnych tak dalej to opowieść świeciły one promują to jest taka opowieść o świecie, który jest na skraju zagłady tak czy na mówią jesteśmy oto w obliczu straszliwej katastrofy to katastrofą jest właśnie są prawa gejów są prawa kobiet są sprawą aborcji, a musimy zrobić wszystko w tym momencie, żeby katastrofę zatrzymać były będziesz za późno czy taka Manifa jest opowieść o te straszliwe walce dobra ze złem i o tym, że ta walka odbywa się ten decydujący moment walki to jest właśnie ten moment jesteśmy dzisiaj ma bardzo mobilizujący charakter tego typu projekty prawdę pozwalają też mobilizować osoby, które ewentualnie wpłacają na tego typu kampanie czy czy biorą udział różnego typu protestach SO odbiorcami tych przekazów tak dalej tak dalej, więc oczywiście tutaj istotnym pośrednikiem graczami kościół, a i to jest ciekawe, bo jak patrzymy na to co się wydarzyło 2016 roku, kiedy ta bardzo taka powiedziałabym no i bezwzględna okrutna ustawa stop aborcji była złożona do Sejmu procedowana to tam było widać, że w momencie, kiedy projekcie ustawy pojawiła się kara więzienia dla kobiet dokonać przerwania ciąży nawet część kościoła się z tego chciała wycofać znacie były takie głosy, że oto ATA to idzie troszeczkę za daleko część zresztą ruchu anty co jest też wyrażała tam sieć to właśnie takie takie polemiki pewnie dzielicie na portalu Polonia Christiana, że to jest już troszeczkę daleko musimy uwzględniać fakt, że tego typu skrajne projekty nie będą miały szansę na realizację myślę, że to jest strategia powiedziałabym bardziej skrajnej części tego ruchu, którą reprezentuje chociażby właśnie prawo do życia i która jest gotowa bardzo powiedziałabym bezwzględnie dążyć idea też hegemonii w swoim własnym środowisku, czyli to jest walka jest też prawda to jest pewna walka także w samym środowisku różnych organizacji uciekł konserwatywny w obliczu tego, że poparcie dla agendy takiej radykalnej agendy aborcyjnych społeczeństwie maleje to o tego typu działania są obliczone bardziej na radykalizację swoich odbiorców niż pozyskiwanie nowych w dużej mierze tak i jest to strategia, która politycznie była opłacalna to znaczy spójrzmy na stany Zjednoczone, gdzie też większość Amerykanów Amerykanek jest no co najmniej negatywnie nastawiona do zakazu aborcji, jeżeli nie jest urocza jest, ale tam bardzo dobrze zorganizowana finansowana w stosunkowo mała grupa radykalna jest w stanie narzucić pewien dyskurs całemu społeczeństwu do tego dążą te ruchy skrajne dlatego polega jest mniejszość, ale ona twierdzi, że moralną większością i narzuca pewien sposób myślenia działania i funkcjonowania państwa całej reszcie to skoro już zaczęliśmy ten kontekst międzynarodowy w książce razem z Agnieszką Graff ruchu and gender owym w Polsce opowiadacie, jaką właściwie ten ruch Polski jest częścią ruchu Międzynarodowego jak się wpisuje działania globalnych organizacji, korzystając też ich finansowania ich zaplecza czy rzucanie takich ustaw to jest odzwierciedlenie szerszego właśnie Międzynarodowego nurtu dążącego nie tylko właśnie do zaostrzenia prawa aborcyjnego jak chociażby w stanach Zjednoczonych, ale po prostu prezentującego to skrajnie prawicową wizję świata zdecydowanie tak te dość to władze prawicowych populistów ciągle prawicowych partii wielu krajach w ciągu ostatnich kilku lat stanowi taki właśnie otwarcie struktury możliwości politycznych dla ruchów dla ruchów fundamentalistycznych ultra prawicowych, acz ultra konserwatywnych mógł tutaj o ultra konserwatywnym podejściu, dlatego że one proponują pewnego rodzaju kontr rewolucję obyczajową i prawną polityczną, jakby wcale się z tym nie kryją oczy mówią bardzo jasno, że nie chcemy nie chcemy wracać do tego co było nie chcemy jakiegoś rodzaju kompromisu politycznego tylko chcemy kontr rewolucji rozumianej jako moment, w którym ta mniejszość narzuca bardzo powiedziałabym takie obyczajowo konserwatywne reguły funkcjonowania reszcie społeczeństwa i to jest agenda organizacji takich jak chociażby łatką wycofany z polityką triumfowali już czy organizacji takich jak system kołu, które funkcjonują na poziomie trans Narodowym są często powiązane z politykami i też czerpią dużo z tych politycznych aliansów i to zarówno w sensie legitymizacji działań, jaki wsparcia takiego powiedziałabym finansowego w Polsce bardzo wyraźnie widać jak pieniądze przeznaczone na organizacje społeczne organizacje społeczeństwa obywatelskiego zostają przekierowane zostały właściwie przekierowano 2017 roku, kiedy zmieniła się ta rama prawna działania współdziałania państwa społeczeństwa obywatelskiego właśnie w kierunku organizacji nacjonalistycznych ultra konserwatywnych skrajnie prawicowych, a więc to jest, a Allianz, który ma jakieś nazywane oportunistyczne energią, czyli sytuacja, w której organizacje, które często mają korzenie sięgające lat 90 takie jak chociażby od Kongresu fakt jest w oczy część organizacji sprzeciwiających się prawo do aborcji w Polsce one nabrały wiatru żagle act, czyli one zaczęły ściśle współpracować z prawicowymi partiami sprawił, że samymi populistami a, widząc w tym możliwość osiągnięcia znacznie większego wpływu na rzeczywistość niż dotychczas, ale także możliwość zawrócenia tych trendów, które wyraźnie widzimy w społeczeństwie czy trendów progresywnych trendów ku, które wyraźnie widać takich kół emancypacji akceptacji dla praw kobiet akceptacji dla mniejszości seksualnych tak, ale właśnie wszystkie badania tak jak w oko Press podsumowywała je Anna Mierzyńska to jest bardzo ciekawa lektura jakoś pokrywająca się też moimi analizami obserwacjami to znaczy to jest sytuacja, w której prawicowi populiści organizacji ultra konserwatywny chcą zawrócić i Wisły kijem to znaczy widzą, że tracą grunt, a w społeczeństwie w sensie co zmniejszy akceptacji dla tych poglądów, które oni proponują w związku z tym starają się stworzyć taką ramę prawną i taką praktykę polityczną, która umożliwi prowadzenie właśnie skrajnych propozycji mimo tego, że nie mają poparcia społeczeństwa no i tak też do końca nie mają poparcia partii rządzącej, wprowadzając to co mówisz do naszej krajowej sytuacji, bo te ustawy, które wchodzą do Sejmu, które są inicjował inicjatywami ustawodawczymi, które bardzo silni chcą zaostrzyć prawo aborcyjne te są jakimś sensie problematyczne dla PiS-u PiS moim zdaniem działa tutaj zostać działacz sprytnie ich wyobrażeniu to znaczy tego punktu widzenia partii, jaką jest PiS i akolici tak naprawdę najlepsza jest najlepsza jest strategia utrzymywania podsycania tego konfliktu natomiast nie doprowadzanie czy nie pozwalanie na to, żeby został w sposób ostateczny rozstrzygnięty był w kierunku, którego do, którego dąży organizacje konserwatywne czy fundamentalistyczne, więc moim zdaniem nawet nie chodzi o to że, że te Rze pisze są osoby, które sprzeciwiają się karaniu kobiet więzieniem za dokonania aborcji tylko chodzi o to, że rozwiązanie tego konfliktu nie jest ich interesie czy sytuacja, w której mamy po pierwsze, debata publiczna skupiona na tych kwestiach po drugie mamy poziom mobilizacji pewien po obu stronach, czyli w pewnym sensie zaangażowanie także strony procesowej ze strony lewicowej w UE w ten obszar ani w jakieś inne i po trzecie, kiedy mamy nasilenie dużo emocji wokół wokół sprawy aborcji to wszystko działa w dużej mierze na korzyść PiS-u, więc mieć oni nie chcą zrezygnować po prostu moim zdaniem bardzo statyczne podejście, czyli może strona lewicowa liberalna powinna przyjąć strategię ciszej nad tą trumną nie zajmować się każdym pomysłem czy pro prawo do życia ordo iuris strategicznie to nawet nie odchodzi, bo ja mam poczucie, iż dla nie możemy sobie na to pozwolić w takim sensie, że każda z tych propozycji jest realne zagrożenie badania mogą dotyczące no i z tych zmian prawnych w obszarze związanym z planami produkcyjnymi czy prawami osób podobnie mniejszości pokazują, że często jest tak, że jeżeli chodzi progresywne zmiany czy one przychodzą o bardzo małą większością czy też często kwestia pewnej komplikacji, która pojawia się w danym momencie i tego ruchu są w stanie wykorzystać, więc niewątpliwie trzeba monitorować działać przez cały czas to jest niestety do tak po prostu funkcjonuje polityka natomiast to co wydaje się istotna to jest po pierwsze, pokazywanie tej hipokryzji, a rządzący i tak go, że tutaj nie chodzi bynajmniej o kwestię niemoralne etyczne oraz o dyskusję na temat tego, gdzie zaczyna się życie tego, że jest to pewna kalkulacja polityczna, że ludzie, którzy tutaj kalkulacji dokonują skazują kobiety na cierpienie, a jak wiemy już w Polsce też na śmierć to jest właściwa stawka z naszej strony, więc w tym duchu zapraszamy na protest pod Sejm w środę 1grudnia właśnie wtedy, kiedy ma być procedowana ustawa w sejmie protest nosi hasło niech ci polsko mojej krwi mogą państwo znaliście go szczegóły na stronie internetowej ogólnopolskiego strajku kobiet chociażby, a ja bardzo dziękuję za rozmowę prof. Elżbiecie Korolczuk Uniwersytet warszawski Uniwersytet Robertowi dziękuję bardzo, do widzenia jest rozłam Anna Piekutowska zapraszam państwa informacji Radia TOK FM był biuletyn rewolucyjne Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIULETYN REWOLUCYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA