REKLAMA

KultOFFe: Pervigilium Veneris

OFF Czarek
Data emisji:
2021-12-01 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pan dr Mateusz Wilk wydział nauk o kulturze sztuce Uniwersytetu Warszawskiego z państwa moim gościem dzień dobry panie doktorze dzień dobry pan doktor zwykle sięga tam do traktatów 1011. wieku do mądrości różnych zalando luz, a dzisiaj poezja mi miłosna romantyczna miłość pani profesorze miłość przecież do wiosny jeszcze tak daleko rzeczywiście może nie zgadza się to bardzo skoro roku, ale może słuchaczy, którzy nie lubią zimy przynajmniej posłuchają tego słuchać o Rozwiń » wiośnie, bo rzeczywiście chciałem się zająć dzisiaj tekstem znanym późno rzymskim poematem rzeczywiście państwo najstarszy tekst, jaki kiedykolwiek tutaj miałem przyjemność omawiać per widzi ją trener Lis, czyli nocne czuwanie ku czci bogini Wenus tak by można było przetłumaczyć i to jest tekst bardzo specyficzny autor jest nieznany jest kilka hipotez, kto mógł pić, ale do tego, że wrócimy później i dla mnie przynajmniej jest to tekst bardzo ciekawy, bo czy oni traktują miłości na pewno, ale czy tylko to ten okres bardzo wielu aspektom Ewy, ale też wydaje się, że on stanowi już pewną bramy do literatury średniowiecznej jeśli się można tak górnolotnie wyrażę ustami wyraźnie widocznej odchodzący świat starożytny i jest pewne taka wrażliwość zamanifestować, na które legnie u podstaw wydaje się znacznej części niewielki średniowiecznej dlatego ja nawet omawiają ze studentami początki literatury średniowiecznej często zaczyna właśnie tego tekstu no to my może zaczniemy panie profesorze takim fragmencik jutro niechaj miłuje, kto nigdy nie miłował, kto umiłował niech jutro miłuje wiosna przyszła dźwięczne wiosna mniejsze świat na nowo rodzi miłość łączy się z miłością już sobie lecą ptaki Gaj rozwija włosy liści szumie miłosnego deszczu i otula mchem zielonym pierwsze co leżały kwiaty i jutro ta co niesie miłość pod szumiący cieniem lasu będzie latać Witki Mir tu i Mości nam altany jutro będzie głosić prawa na wyniosłym, siedząc stronie jutro niechaj miłuje, kto nigdy nie miłował, kto usiłował nie jutro miłuje to taki fragmencik ten dobry początek to jest początek poematu je tutaj widzieliśmy pan redaktor bardzo dobrze 2× przeczytał ten refren, bo to jest poemat troficznych tt to jest już samo w sobie jest pewnym sama konstrukcja, jeżeli już pewnym ewenementem na tej literatury rzymskiej, zwłaszcza tej wcześniejszej nierównej długości strofy są rozdzielone tym refrenem jutro nie eliminuje to nigdy nie miłował, kto usiłował nie jutro miłuje Krasa metki dusza Malicki Klama Wit Krasa mad to jest zresztą chyba najsłynniejszy cytat z z tego ten refren tego poematu Johna chwały go wykorzystał rzekomo do popularnej niegdyś powieści Mark i konteksty tak, że rzeczywiście przychodzi wiosna jesteśmy wszyscy w momencie przesilenia wiosennego i przygotowujemy się do święta bogini Wenus dlatego to jest czuwanie uczciwe, bo akcja jeszcze się można tak wyrazić utworu dzieje się w nocy ma się odbyć następnego dnia trzydniowe święto no właśnie jutro co niesie miłość ja czy życzliwemu spod otrzymującym cieniem lasu będzie sprawdzać wyniki niż możliwości na Mal tam debatę z głównych następnie tam Artemida, czyli takie, a w kolejnych wersach oczywiście rannymi dać takie zaprzeczenie bogini Wenus, bo ona jest taką antytezą one dziewicza nie znam miłości psiej miłości fizycznej jest poproszona o usunięcie się i opuszczenie terenu święta tam mniejsze nawet oni mówią żony był nawet nie zaprosiły na święta, ale obawiają się żona nie pasuje w pewnym sensie no i przy zaczyna się rzeczywiście ręcznym ma się rozpocząć obrzędy wręcz trzydniowy kłóci, bo nie będą spać na nim zjawić eros także no i nim, że przygotowuję to jest kontekst jest sytuacja liryczna w jaki się znajdujemy natomiast też bardzo ważny w tym porywacze ten obraz świata rodzącego się na nowo Very Orbis na tym est 1 i mniejsze świat na nowo rodzi rzeczywiście w zasadzie Kubiak trochę też przy czym bardzo ładny zresztą przykład Zygmunta Kubiaka tu trochę niedokładnie jest to dane za prawdę świat się rodzi wraz z przyjściem wiosny to jest coś co poezja średniowieczna zna bardzo dobrze ukryte tam przejście od drogi zimy do byłyby łagodnej wiosną to jest jeden z najczęstszych obrazu również w liryce to zarówno śródziemnomorski jaki, jaki północno europejskiej mam tu na myśli głównie poezję angielską dawną w no dobrze panią no profesor to może kolejny kolejny fragmencik jutro nie miłuje, kto nigdy nie miłował, kto umiłował niech jutro miłuje ona sama Boska Dione wokół nas rozbić skrzyżowanie klejnotami szkarłatnym pąki kwiatów co nieśmiały budzą się przenika żarem i kroplami Jasnej Rosy przeniesionej nocnym ciśnieniem trafia w dłoniach wzgórza gaje i wilgocią Özil ma lęki tak kołyszą się na członkach, jakby miały spaść za chwilę, lecz ta chwila trwa ich wdrożeniu jutro wszystkie kwiaty wiosny pożegnają wstyd dziewiczy nektar, który sączą gwiazdy przez Pogodnej nocy ciszy zwilżyć i Ross, czyli szaty spięte na młodziutkich piersiach jutro będą zaślubiny taki rozkaz Boskiej pani blasku wiosny tchnienie wiatru żaru słońca z krwi Pride i Amora pocałunków urodzona piękna Róża, która swe dziewczęce łono okrywa płomienną suknią jutro 1 kochani poślubiona suknie zrzuci jutro nie miłuje, kto nigdy nie miłował, kto usiłował niech jutro miłuje tak gotuje właśnie bardzo kunsztowne metafora, która utożsamia w pewnym sensie nadejście wiosny z miłosnym spełnieniu fizycznym, bo po, bo pojawienie się kwiatów na rozkwit jest porównany oczywiście do pozbycia się wstydu prawda Doda to zrzucenia szat i mienia i rozkwitu ludzkiej natury przy właśnie w akcie miłości natomiast tutaj też z tym anonimowego autora jest o tyle ciekawy rządu zdradza, bo w prezydium telewizji czasem uważane za taki przejaw ludowej po jest za te są bez ani projekt noweli, którzy za czy ktoś opisują w dużej mierze takie uroki wiejskiego życia są poeci Buko liczni tym samym i czasami to jest ta szkoła jest uważane jest późny żyje, więc to już wszystko jest taki trochę zdegenerowany to te lata to już jest, więc Miłek i jest to słabszy niż niższy wcześniejsza literatura rzymska gusta są ustawy tutaj nie chcę w to wchodzić natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że to jest taka trochę wizja, na którą wpływa też mam wrażenie nasza znajomość po prostu politycznych dalszych losów żyje muzyk ze łzami instynktownie, jakby tą z tyłu to jest późno rzymską być może jesteśmy skłonni traktować trochę po macoszemu jest zresztą też widzę w świecie arabskim, że literatura po upadku Bagdadu przez klasycznych w 1200 pięćdziesiątym ósmy niezauważenie bywa uważana przez klasyczną arabistykę za Pirlo chińską jest podobny fenomen natomiast tutaj widać, że nawet w krótkim fragmencie pewną erudycja autora i że on jest dobrze zorientowany w sens tradycji ogólnej antycznej także greckiej skoro tytułuje Wenus Dione niestety greckie określenie greckiej taki epizod na nią i ogólnie w pewnym sensie nawet jeśli forma wiersza jest prosta, bo pojęte nowe, jeżeli w ogóle ten wiersz można do nich przypisać ten rzeczywiście jest nieco nas na pewno prostsze niż 6 stacji czy czy Salus już swoje z dawniejszej literatury rzymskiej by to jednak wchodzi w dialog z tą dawną tradycją antyczną no to jest taki wiersz, który rzeczywiście jest przystępnie rzeczywiście może jest coś na rzeczy, że wtedy już po prostu pisane prostszym stylem, który był bardziej przystępny dla odbiorców ale, toteż nie jest także ci odbiorcy czy autorzy niczego nie wiedzieli nie znali tej daty tej dawnej tradycji natomiast sama metafora jest rozbudowana i kunsztowne, więc nie należy dać się zwieść prostszym językowi troficznych konstrukcji refrenu itd. następna znany z trochę jest też oparte na paradoksie Boska paliwo ładniejszy, aby szły przez Gaj dziś powinniście nim drzwi czy miałbyś Amor obrońcą złożył musi teraz łagodny bez oręża obnażony nikogo nie krzywdził strzału z łuku drogi ogniem w krocze oraz spośród dziewcząt czy ktoś uwierzy zdoła ten chłopiec już niegroźny skoro chciał się swoich wyzbył się lepiej niż uważajcie, bo kupi bardzo piękny kroczy zawsze pełnej zbroi nawet kiedy nagi kroczy prawda ten paradoks, że co prawda odrzucił łuki strzały, ale nadal jest tak samo grozi albo nawet bardziej prawda Ano właśnie tutaj pani profesor panie doktorze pan pozwoli to zawiesimy jednak na gości Kupidyna naszą rozmowę powrócimy do niej po informacjach Radia TOK FM, które zbliżają się pan dr Mateusz Wilk z wydziału nauk o kulturze sztuce Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa i moim gościem dzisiaj o bardzo interesującym w wierszu zatytułowanym czuwanie ku uczci Wenus, ale tuż po informacjach informacje za 2 minuty o godzinie jedenastej 20 w Polsce, który jak w czuwanie ku uczci Wenus dzisiaj pochylamy się nad tym tekstem oczywiście pochylamy się z troską, a pochyla się wraz ze mną pan dr Mateusz Wilk z wydziału nauk o kulturze i sztuce Uniwersytetu Warszawskiego i właściwie w czasie programu chyba cały wiersz jutro niechaj miłuje, kto nigdy nie miłował, kto usiłował nie jutro miłuje my dziewicze do dziewiczej przychodzimy z woli Dione wielką czcią błagamy ciebie odejdź stąd władczyni Delos niech nie tworzy teraz lasu krew i popłoch swoich łowów sama chciała się zaprosić, lecz trwa nota onieśmiela sama chciała, żeby przyszła, gdybyś mogła przyjść dostojna i oglądać przez 3 noce świętowane roztańczone tu, gdzie Mir tu są altany, gdzie się Jarząb wieńce kwiatów, jakie rzeź razem z nami będą szły przez swoją nie jest będzie Bachus cera przyjdzie także Bóg poetów całe noce przetańczyć my Kanty kami rozśpiewany w lasach teraz włada Dione odejdź stąd dziewicza Delio jutro nie miłuje, kto nigdy nie miłował, kto miłować niech jutro miłuje kolejny fragment tak no właśnie Artemida jest wygłaszana przez nim posłanka i Afrodyty musi opuścić nas po prostu nie można ona kult Artemidy kłóci się z natury z kultem Wenus warte widz jest dziewicza i właśnie same ty i uczyć tak jak było przykrą prawdę, że żona wręcz nie może przyjść nawet jakby chciała nowej natura jest po prostu inna niż natura Wenus bogini miłości najdalej, żebyśmy tego wiersza już nie czy też do końca programu było jednak nie jest długi, ale dobrze zostać zostawimy jeszcze zwrotkę tak na tym także względem najlepiej będzie przeczytać ostatnio, bo później Artemida jest proszona jest taki no opisy tego co nastąpi w tym taki opis jest transcendentny zaślubiny nieba z ziemią jest też ciekawe nawiązanie do dziejów Rzymu właściwie kiedyś, gdy rolnik Afrodyty współ powstaniu Rzymu, gdzie mówi w dziejach Rzymu, ale potem zaczyna poeta uderzać tak bardzo smutne tony weźcie szkoda wiersza jest bardzo bardzo taka wręcz przeżywającą smutna w dużym kontraście są z niczego byśmy mogli spodziewać po początku to ostatnia ostatni fragment to jest byki teraz sobie błogo spoczywają pod janowcem ten bezpiecznik otrzymany więzach spokojnego Stadła w cieniu owce przypada ona także taką Polskę pani pozwala dłużej milczeć Dallas bagien krzyk łabędzi szorstki dzieci pod topolą już Słowika głosem śpiewa filmy lat 1 tutaj sielanka się kończy film Mela to jest nieszczęśliwa bohaterka etyczna, która została złożona przez bogów przemieniona Słowika, a więc już Słowika głosem śpiewa Filomena biedna słyszysz zdanie pieśnią melodyjną tylko miłość opowiada już nie pomnę cierpnie Szostkiewicz małżeństwo barbarzyńskim ona śpiewa, a ja milczy kiedyś moje wiosna przyjdzie kiedyś będę jak jaskółka bym wreszcie przestał milczeć milcząco traciłem Muzy Trybus już nie wejrzeć na mnie tak Amiki, gdy milczały zatraciło ich cień i jutro nie zajmuje, kto nigdy nie głowę, kto umiłował ten nie jutro miłuje tak się kończy również i to jest w zasadzie taka deklaracja niemocy to jest jak słyszymy kryminał, który nie jest w stanie się włączyć nawet te są w tej obchody uczciwe Muz kiedyś moja wiosna przyjdzie kwantowej nic weźmy umów retoryki ale kiedy będę jak jaskółka ten wers zresztą jest w spółce tam do filmu dziś dzieli dom to jest Elliott wykorzystał też wpływ kulminacji swojej ziemi jałowej dołączył do opisu takiego on do swojego poetyckiego opisu kryzysu cywilizacji milcząc utraciłem muzeum herbu, czyli Apollo już nie wejdzie na mnie i tak mit, gdy milczały zatraciło ich milczenie to jest sami to jest mityczne miasto, który tyle razy podnosiło alarm, że nadchodzą wrogowi, czyli Spartanie, że w końcu zakazano podnosić alarmu imię chciano w końcu Spartanie podbili także kolejne nawiązanie do do dawnej historii greckiej można powiedzieć starożytności greckiej natomiast to jest to nie spodziewamy się takiego finału czytając na początku tej biologicznej opisy świętach uczciwe luz no to jest z 1 strony jakaś taka deklaracja niemocy twórczej, ale też takie przyglądanie się właśnie odchodzącemu światu światu rzymskiemu my jesteśmy w pewnym sensie my żyjemy nasza cywilizacja jesteśmy lekkimi hantlami nie jesteśmy w stanie zrobić nic, żeby rzecz, żeby powstrzymać zatraca nastąpi cienie prawda w zasadzie syn być może te całe czuwanie Szcze głów Wenus jest trochę taki ballad i ten mu części czy coś z tym tutaj trochę jest utrudniona Torres lekcja przez to, że nie wiemy, kto napisał serię Genesis najpopularniejsza taka atrybut jeden z Liberii Janus czwartą wieczny poeta, który był gubernatorem gali najprawdopodobniej, bo Hieronim z kolei oni, że pisze, że 3003006. wydaje się dziś Certus, czyli wymownych gubernator gali, gdyż należy też z Węgier Janos, który ma też w wierszu wzrośnie w podobnym metrów, a nic i VAT, ale to to jest słaby argument, bo ktoś mu inspirować już po wigilii prawda itd. to nie jest argument robi się dało to rozstrzygnąć natomiast lider Janusz był popularny, bo chce uznał go Augustyn zauważa Kilar bezpłatnie czy znają już tego autora pisarze chrześcijańscy to są jednocześnie czasy mniej więcej Juliana apostaty, który żołnierzy, jeżeli ta atrybucja jest prawdziwa, czyli cesarza, który próbuje porzucić chrześcijaństwo ostatni raz wrócić do tych kultów rzymskich by coś oczywiście zupełnie nie daj wracaj Julian Apostata ponosi klęskę no jest jeszcze inna atrybut ja pierogi będą, więc do Sorosa tego co dialogowi poetycko cesarza Hadriana, ale to jest bardzo czytelne to jest słabsze argumenty są za tym idą to by była trybuna jednak wcześniejsza ten wtedy ten argument o tym kryzysie cywilizacji rzymskiej byłby odpowiednio słabszy na to jest tutaj nie wiemy jest dużo badaczy antyku, którzy mówią, że nie dowiemy, że należy wielki benefis traktować jako jako tekst anonimowych moją jest takim chyba memento trochę takim podwodnym od dawna po tej literatury rzymskiej w pewnym sensie otwiera literatury średniowieczną, bo znaczna część, zwłaszcza lider Trubadurów przedstawia miłość też jako wiosny jak jakiś taki święto jest taka anonimowa 2 lata właściwie z zwana, ale droga by ten Klan, która pokazuje jak lekarz królowali wymieniona zmienia niektórzy mówią to Eleonory akwitańskiej tańczy z młodymi WHO z młodzieńcami u progu wiosny, a stary król się może tylko bezsilnie przyglądać z odległości jest też tak bardzo tego trochę jest też anonimowy autor, bo nie wiem co to napisał też go nękały go tego tak portretuje dosyć zjedna sobie tam także pewne są pod rząd tak samo myślę panie profesorze, że to tak strasznie trzeba, żeby 1 niewinny wiersz sobie przeczytać ci się nim radować do woli to trzeba by jakieś studia skończyć poważne i nigdy nie byłem tego zdania mam troje moim zdaniem poezji w sejmie, lecz każdy natomiast studia pomagają odkryć kolejne warstwy pomagają w siłę jakieś tropy interpretacyjne podrzucić, ale wydaje mi się, że też, jakby dostęp do wiedzy się zmieni na, tyle że dzisiaj każdy, kto chce poświęcić ten czas na nadal też szyfrowanie tegoż myślę, że będzie w stanie korzystać coraz więcej komentarzy dostępnych w internecie oczywiście inna inne rzeczy z czytaniem w oryginale nową płytą łaciny ciała znać i trzeba poświęcić Ks odpowiednio więcej czasu żeby, żebym czytać w języku łacińskim, chociaż już powiedziałem wigilie akurat jest tekstem dosyć prostym w porównaniu z innymi tekstami rzymskimi można właśnie zacząć przygodę z poezją łacińską w oryginale wydaje się, że do tego wiersza byłby dobry no tutaj tylko Janowca inni, że te nazwy roślin przynajmniej jak to jest to na początku czytałem połaci nie pierwszy raz jako student po piętach z nazwami roślin największy problem dotyczy głos sprawdzać słowników po prostu Janowca mnie akurat Janów skojarzył ale, ale może służyć chyba niesłusznie wyższe od ministra Janowiec chodzi o taką żółto kwitnącą roślinę tak tak tak zdolna jest taka decyzja sprawa, więc ten obraz jest bardzo kolorowy żywy te takiej sielanki prawdę gdzie, gdzie cała natura pogodzona odpoczywa już po święcie, ale wtedy przychodzi poeta psuje w tym sensie ten obraz wszyscy wszyscy odpoczywają wszyscy świętują on nie może procentowo części nie może świat rzymskie też struktury, które za chwilę odejdzie nam wydaje mi się do wierszy jak i jaką lubię widzieć się jako jako utwór napisany w czwartym wieku no bo wyraża te napięcia, który w którym, której mieli Juliana apostaty też mały manifestował prawda to jest okres, kiedy się ważą losy imperium ważą się w pewnym sensie losy Zachodniego świata co już możemy powiedzieć, bo wiemy co było dalej prawda to jest ostateczny moment, kiedy odejdzie ta tt tradycyjna religijność rzymska, a chrześcijaństwo stanie się dyskurs dominujący można powiedzieć także cywilizacji rzymskiej no znieśli to rzeczywiście Liberia napisał natomiast znaczną część Liberii Musa znamy dzięki dzięki ojcom kościoła z przecież znamy go tylko we fragmentach był najbardziej chyba najbardziej znanym autorem tej epoki ale, ale jego dorobek do nas nie dotrwał w całości mamy zdaje się na 4 pierwsze całości Popper widzieli mnie nie mniej nie możemy być innym w sposób pewny przypisane natomiast tutaj, żeby nie też słuchaczy nie zostawić błędne wrażenie ja tutaj mówię o tym, że serwis film stanowi bramę do wrażliwości średniowiecznej rzeczywiście jestem przekonany, że stanowi, ale to nie znaczy, że średniowiecze znało wierni idziemy z, jeżeli znało dobrze się z tą z wiedzą kryje, bo nie mamy bezpośredniego cytatu skargi mu żadnego chyba autor zaczął żadnego autora średniowiecznego nimi istnieje coś takiego i o ile wiem on zostaje, który ten projekt został odkryty w szesnastym wieku dopiero przez przez humanistów wtedy zostaje po raz pierwszy opublikowany w Europie o płatniku, a więc to jest po prostu taki przełom wydaje się wrażliwości technicznych, jakim szkoły ludzkim postrzeganiu świata, który wybrzmi dopiero w literaturze średniowiecznej, ale którego religią jest takim wczesnym zwiastunem późno antycznym panie doktorze bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę i że dzisiejszą dawkę cudowne i poezji pan dr Mateusz Wilk z wydziału nauk o kulturze sztuce Uniwersytetu Warszawskiego był państwa moim gościem informacje już za kilka minut o godzinie dziesiątej 40 dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara nad jakością naszych połączeń czuwali Adam Szura i Krzysztof Oleszkiewicz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA