REKLAMA

Korporacje zwalniają związkowców. "Nie lubimy związków, dlatego nie reagujemy na łamanie prawa"

Światopodgląd
Data emisji:
2021-12-01 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszam państwa na świat podgląd, który zaczniemy od niepokojących informacji na temat nasilających się represji wobec związków zawodowych w ostatnich dniach no właśnie doniesienia i może od razu przejdę do Rze czy głównie od Adriany rozwadowskiej wiemy to z gazety wyborczej, która wraz z państwa gościem dzień dobry dzień dobry, więc w ostatnich dniach 2 doniesienia o zwolnieniu związkowców w dużych firmach to znaczy Rozwiń » o zwolnieniu Magdy Malinowskiej z Amazona wiemy już w trochę dłużej, ale w ostatnim tygodniu odbywały się protesty no też w ostatnich dniach opisała Adriana Rozwadowska o zwolnienie dyscyplinarne przewodniczącego związku zawodowego w Mbanku tych zwolnień jest dużo więcej w ostatnich tygodniach i miesiącach i też jest bardzo przykra i praktyka doświadczenie, dlatego że wiele przypadków tych zwolnień pokazuje, że cierpią zwalniani potem wygrywają w sądach no ale to zajmuje bardzo długo czasu natomiast na duże podmioty gospodarcze ponoszą bardzo bardzo małe konsekwencje, ale teraz więcej na ten temat zacznijmy może rzeczywiście od tego ostatniego coraz głośniejszego zwolnienia Mariusza ławnika z Mbanku my zwróciliśmy się do Mbanku z propozycją przedstawienia ich stanowiska zostaliśmy wybrali taką formę pismo od rzecznika prasowego, więc pozwolę sobie tego zacząć bank twierdzi, że zwolnił pracownika ani szefa związku zawodowego i powodem zwolnienia było rażące uchybienie w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji ani przynależność związkowa banki mają szczególne przekonuje rzecznik prasowy obowiązki w zakresie przetwarzania informacji każdy pracownik, bo decyzja byłaby w stosunku do każdego pracownika taka sama funkcje społeczne nie mają wpływu na tego rodzaju decyzje no, więc czy znaczy nic z tego co ty rozumiesz informacji, które zebrała wynika co to było to uchybienie w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji rażące uchybienie było wysłanie maila do 25 osób zespołu, w którym pan Mariusz pracuje od wielu lat z informacją, że firmy powstał związek zawodowy jak rozumiem, bo bank tego nie nie precyzuje natomiast najprawdopodobniej chodzi właśnie od skorzystania z bazy bazy na nowej bazy kontaktów banku 25 kontaktów plus do tego zwolnienie dyscyplinarne też ma podobno taką przyczynę, że pan Mariusz zamieścił w intranecie 3 wpisy, w których także krótko merytorycznie poinformował o tym, że firmy powstał związek zawodowy to jest byłyby przeczytacie państwo, bo takim dłuższym artykule Adriany rozwadowskiej więcej szczegółów dotyczących tego zwolnienia, dlaczego jak, bo tak zrozumiałam z tego tekstu, że duże prawdopodobieństwo, że on wygra potem w sądzie, ponieważ dyscyplinarka, czyli art. 50 drugi kodeksu pracy mówi o tym, że moi faktycznie także związkowca można zwolnić co nie jest to nie jest funkcja gdzie, gdzie człowiek nienaruszalne, o ile naruszymy prawa pracownika wtedy faktycznie jesteśmy możemy być zwolnień jako pracownik, a nie jako związkowiec, bo tutaj takiej możliwości nie ma tylko trzeba naruszyć w sposób ciężki obowiązki pracownicze jest bogate orzecznictwo, które mówi co to jest to byłoby np. pobicie kolegi z pracy to jest przyjście pod wpływem alkoholu to jest jakiś w ogóle nie przyjść do pracy orzecznictwo podkreśla, że to naruszenie musi być szczególnie rażące, że to nie jest standardowy sposób zwalniania nikogo natomiast zamieszczenie wpisu o tym, że powstał związek zawodowy no nie jak się ma do tych standardowych przesłanek do zwolnienia dyscyplinarnego, zwłaszcza że pan Mariusz jest oprócz tego, że jest szefem związku zawodowego jest też sekretarzem rady pracowników, a rada pracowników na ustawowe prawo do informowania pracowników o ich prawach, czyli poinformowania część powstał związek zawodowy prosimy o kontakt absolutnie jest dopuszczone tutaj ustawa jest jedną z praw Mariusza k oraz domyślam się, że ostatecznie tak jak w wielu przypadkach te sprawy będzie rozstrzygał sąd i co, jeżeli okaże rzeczywiście to było nieprawne zwolnienie co praktyka mówi no w tym momencie pan pan Mariusz zostanie przywrócony do pracy i zostanie mu wypłacone odszkodowanie za czas pozostawania bez niej natomiast polskie sądy pracy no niestety wyznaczają terminy na za rok za 1,5 roku nawet jeden z bohaterów mojego tekstu pan Marcin Chaber zwolnione z Netii po roku wciąż nie ma wyznaczonego terminu w tym czasie nie ma uprawnień do żadnego wsparcia socjalnego nie jako rezydent osoba ze zwolnienia dyscyplinarnie nie ma nawet prawa do zasiłku dla bezrobotnych najczęściej, jako że w tekście opisuje głównie korporacje korporacje jednak patrzą świadectwa pracy, jeżeli widzimy, że ktoś został zwolniony dyscyplinarnie to bank takiego człowieka nie zatrudni w związku z tym np. pan Habera z Netii do dzisiaj od roku nie pracuje czeka na wyznaczenie terminu rozprawy, jeżeli np. 2 latach pan Mariusz ławnik zostaje przywrócony do Mbanku to tak naprawdę jedyną konsekwencją, którą Mbank poniesie to będzie wypłacenie mu odszkodowania czy do tych wszystkich wynagrodzeń, które które, które by otrzymał, gdyby pracował natomiast czy on wróci no wątpliwe, bo przez 2 lata 3 lata następuje po prostu rozpad więzi z miejscem pracy ludzie zazwyczaj znajdują sobie nowe miejsca pracy i Izby zwyczajnie już do niej nie wracają to coś będą dobrych kilka takich przypadków szczególnie właśnie przewodniczących czy wiceprzewodniczących związków zawodowych czy potrafisz wyciągnąć taki wniosek na ile rzeczywiście działa zastraszająco, czyli na ile to zniechęca innych do zrzeszania się działa absolutnie działa natomiast no nikt nikt niektórzy związkowcy nie chcą, żeby o tym mówić pisać, zwłaszcza straszący kolejnych natomiast no, jeżeli chodzi np. Lidl no to tam związków zawodowych już tych 2, które próbowały powstać nie ma w związku z tym można powiedzieć, że np. po zwolnieniu dyscyplinarnym Justyny zapowiedź, która próbowała kilka już ładnych lat temu założył związek w Lidlu no cała reszta się wycofała powoływała się na to, że właśnie mają rodziny mają dzieci z zeznań nie powstał nowy zarząd związku związek został po prostu zwyczajnie zlikwidowany no takie sygnały też dochodzą do mnie ze wszystkich innych związków, gdzie kogoś zwolniono cywilna dyscyplinarnie, gdy po prostu pada blady strach, bo jeżeli można zwolnić najbardziej chronioną osobę to co dopiero, jeżeli jesteśmy nie chronionym członkiem związku no właśnie to jest taki tekst na początku tak myślałam, że może jednak zbyt buńczuczny jesteśmy partyzantami we własnym kraju mówi właśnie zwolniony związkowiec Aleksy śledzi tę historię to właśnie to jest uderzające jak bardzo to zaczyna być taka praca podziemna i związku wiążące się ze strachem no też swojego doświadczenia, bo o tym pisała była gorzką wynika że, że to, że wielu z nas nie postrzega tego jako czegoś bardzo niepokojącego w kategorii łamania prawa konstytucji w ogóle demokratycznych chcę powiedzieć do możliwości funkcjonowania państwa w miejscu pracy faktycznie jest takie podejście jak słusznie zauważył Maciej konieczny z partii razem, że w Polsce istnieje przyzwolenie na łamanie przepisów ruchu drogowego tak samo jest z prawem pracy czy nie lubimy związków w związku z tym uważamy też zabawne w tym kontekście tej dyskusji o praworządności co prawda konstytucja gwarantuje prawo do zrzeszania się art. 12 art. 50 dziewiąty w związkach zawodowych właśnie natomiast no, ponieważ nie lubimy związków albo nie rozumiemy ich roli funkcji to uważamy, że jeżeli chodzi o nich to prawo może być łamana niektórzy rozumiem, że na ile ci zwalniani ludzie mogą liczyć na Solidarność to znaczy taką Solidarność ze strony pozostałych ludzi na ile inni czują, że tylko tutaj, jeżeli będą razem współpracować to jest jakaś siła jak by pozostali są bierni, toteż łatwiej pracodawcą korporacjom podejmować takie rażące działania, jeżeli kogoś, zanim zwolni dyscyplinarnie to właśnie występuje efekt mrożący ludzie się wycofują natomiast na wsparcie z czyjej strony, jeżeli większość z nas w ogóle nie tylko może nie lubi związków, ale też właśnie nie rozumie tak naprawdę co się wydarzyło, bo jednak o związkach zawodowych mało się mówi mało się pisze cała terminologia związana ze związkami jest skomplikowana ludzie nie odróżniają Central związkowych związków zakładowych no, więc trudno się wzruszyć losem kogoś, którego historia tak naprawdę do końca nie rozumie, iż to jest zastanawiam się na ile teraz te propozycje, które o, których mówi rozumiem partia razem na ile one mogą zmienić, bo to są proste działania rozumiem partia razem w kat proponuję, żeby ciężar dowodu spadł na pracodawcę to znaczy, że jeżeli dochodzi do takiej sytuacji zwolniony jest związkowiec szef związku i jedno wydaje się tak komuś, kto tutaj obserwuję, że rzeczywiście jest narażony na rażącym naruszeniem prawa i ten pretekst jest taki dosyć szyną sąd rozsądzi, ale to nie nie wygląda zbyt przynajmniej wydaje mi się przekonująco na to, że on będzie dalej pracował dopóki pracodawca nie udowodni, że do tego rzeczywiście doszło tak nie pracował nie będzie tam z projektu nie ma, więc trudno mówić trochę o tym, czego nie ma natomiast z tego co mi powiedziano miały być także, jeżeli pracodawca zwolni pracownika dyscyplinarnie, a ten postanowił odwołać do sądu tylko w takiej sytuacji to sądzę po prostu to pracodawca będzie musiał wykazać, że zwolnienie było bezzasadne było zasadne, a nie pracownik, że było bezzasadne, bo w tej chwili mamy możemy wpisać cokolwiek zwalniamy tak naprawdę zamrażamy człowieka na rok na 2 no bo sądy mielą to wszystko bardzo wolno to pytanie ile kolejne zwolnienia też rzeczywiście poruszą obywateli słuchaczy i Czytelników mejle uważamy, że to jest bardzo niepokojący trend i też takie poczucie noże to jest bardzo nierówny układ sił punktów z 1 strony ktoś, kto właśnie może to zrobić, ponieważ potencjalne koszty po drugiej stronie ktoś, kto zdecydował się z skorzystać ze swojego prawa i poniósł konsekwencje ty masz przekonanie, że jest szansa jeszcze na zmobilizowanie polityków i obywateli wokół tego tematu dnia, jeżeli chodzi o polityków w Sejmie to absolutnie bowiem mniej więcej co już pomijam PiS, ale co politycy zrzeszeni w koalicji Obywatelskiej, jakie mają opinię o związkach zawodowych niedawno przecież poseł Rosati dziwił się, jaką to niby funkcję pełnią związki zawodowe społeczną dotyczące co jest dziwne patrzą, ale z drugiej strony jest cały czas mierzy z komentarzami, a że przecież związki w górnictwie albo przecież palą opony i to zawsze dowodzi tego źle tak naprawdę osoba, która mówi nic nie wie o związkach zawodowych i oni zwyczajnie nie czyta, bo przecież pisze masy tekstów o związkach, które robią bardzo fajne dobre rzeczy w wielu firmach i wcale nie w górnictwie mogą górnictwu historia sama w sobie, ale w usługach handlu właśnie w korporacjach firmach przemysłowych tego jest masa, jeżeli ktoś był tylko na górników to znaczy, że po prostu zwyczajnie nie czyta i owszem nie czytamy, ponieważ wiem jak się klikają tekst o związkach zawodowych nie klikają Adriana Rozwadowska z gazety wyborczej państwa gościem zachęcam bardzo do czytania tekstów bardzo dziękuję informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA