REKLAMA

Pierwsza pomoc dla ofiary domowej przemocy to uświadomienie jej, że tej przemocy doświadcza

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-12-01 17:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
31:56 min.
Udostępnij:

Jakie dziś obowiązują procedury w sprawie przeciwdziałania przemocy domowej? Do kogo może zwrócić się osoba, która podejrzewa, że stała się ofiarą takiej przemocy? Na jaką pomoc może liczyć nawet, jeśli nie stać jej na opłacenie kwalifikowanego opiekuna prawnego? A co, jeżeli mieszka w niewielkiej miejscowości? Rozwiń »

Na te, i wiele więcej pytań odpowiadają mi w tej rozmowie Natalia Klima-Piotrowska - przewodnicząca komisji praw człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Monika Sokołowska - przewodnicząca zespołu ds kobiet przy tejże Radzie. A to dlatego, że najczęściej ofiarami przemocy domowej są kobiety. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM dzień dobry państwu witam państwa w kolejnym odcinku podcastu naprawo patrzy realizowanego dla Radia TOK FM mieć nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram i dzisiaj moimi gości nami są 2 adwokatki 2 obrończynie praw człowieka i Natalia Klima Piotrowska wczesna tak jak dobre dzień dobrem i Monika Sokołowska część Monika wita Serbia grę te obie adwokatki są zaangażowane działania na rzecz kobiet Natalia jest przewodniczącą komisji praw Rozwiń » człowieka Naczelnej radzie Adwokackiej Monika jest m.in. ne przewodniczący zespołu do spraw kobiet przy Naczelnej radzie Adwokackiej obie jesteście zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, a mówimy o tym się, dlatego że trwa akcja międzynarodowa akcja 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płacz, która kończy się 10grudnia, czyli w dniu praw człowieka bardzo się cieszę, że możemy takie ważne w rozmowę na Platformie TOK FM w formie wolnych sądów i odbyć no właśnie zrobimy może pytania pierwszego takiego podstawowego, którą chciałabym zadać UE czym jest przemoc, jakie są jej formy, bo wiemy, że przemoc ma nie tylko jedno oblicze nie jest tylko włącznie tak, że przemoc jest czymś co możemy zobaczyć gołym okiem prawda oczywiście, że tak nam tu musimy pamiętać o tym, że przemoc jest zarówno zjawiskiem psychologicznym i taką definicję psychologiczną przemocy na pewno o możemy sobie sformułować, ale ja chciałbym zacząć od innej definicji definicji inne pojęcia prawnego, a taką definicję znajdziemy na obowiązujące w Polsce ustawie przy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale ona wprawdzie ogranicza się w istocie do Radecznicy to ogranicza się w istocie do właśnie pojęcia przemocy w rodzinie, ale pod tym pojęciem ustawodawca rozumie ne zarówno jednorazowe, jakimi powtarzające się wielokrotne zachowania, które ma charakter umyślny, a zatem intencjonalne, które wymierzone są jeszcze prawa, ale także dobra osobiste na innej osoby w przypadku tej ustawy to są członkowie rodziny szeroko pojęcie wyjazd do najbliższej osoby, które wspólnie zamieszkują wspólnie gospodarujące sprawcą przemocy takie zachowania, które godzą na takie i inne dobra jak być powodują niebezpieczeństwo zagrożenie dla życia dla zdrowia i godzący wolność w tym także wolność seksualną stanowi naruszenie nietykalności cielesnej, a także takie, które nie mogą prowadzić do szkód o zdrowiu zarówno fizycznymi psychicznym i które mogą powodować cierpienie czy też krzywdę moralną u ofiar o tym mówi ustawa czekała w kodeksie karnym, który ono na pozór mogłoby wydawać jest takim pierwszym dokumentem czy aktem prawnym, w którym ta definicja przemocy powinna być kamienie choćby kodeks karny wielokrotnie pojęcie przemocy się posługuje łącz chciałaby uzupełnić za takim razie uzupełnieniu właśnie tego co powiedziała Natalia nie chciała powiedzieć, że są różne już o tym też na tyle zresztą wspominała są różne formy przemocy to są to może być przemoc fizyczna, ale także przemoc psychiczna przemoc ekonomiczna i przemoc seksualna takie rozróżnienie na formę przemocy daje nam konwencja stambulska, która określa przemoc jako wszelkie akty właśnie w tych 4 formach wykonywane wszelkie akty wszelkie zachowania, które właśnie odnoszą się do każdej z tych form natomiast jeśli chodzi o nasze przepisy krajowe nie mamy wprost wymienionej przemocy ekonomicznej w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są planowane zmiany w tym zakresie, żeby te przemoc ekonomiczną UE ująć natomiast były chciała 1 słowem powiedzieć o tej definicji przemocy w ujęciu psychologicznym o tym jak wspomniała Natalia ona się łączy bardzo dużym stopniu z tym pojęciem szkody, która wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi się w ujęciu psychologicznym, że przemoc w rodzinie to jest sytuacja chroniczne traumę to jest to, czego doświadcza osoba, która doświadcza przemocy c to jest właśnie efekt sprawowanej przez sprawce kontroli i takiej manipulacji takimi zachowaniami, które osoby, która doświadcza przemocy powoduje pewien uszczerbek w jej funkcjonowaniu z jej ostrzegano mnie myślenie postrzeganie świata w jej odczuwaniu i przez to przenosi się to na właśnie zachowanie na życie tej osoby, czyli ta kontrola te zachowania, które godzą w wolność osobistą danej osoby, które są niezgodne z potrzebami i wyrażaną albo nie wyrażano, ale odczuwaną wolą danej osoby to wszystko są zachowania przemocowe właśnie nie bez powodu zapytałam jako pierwsze pytania zadałam, jakie są formy przemocy bowiem ja mam takie wrażenie też wyborcze swoje doświadczenia też nie trzeba być adwokatką prawniczką, żeby takie doświadczenie mieć, żyjąc w Polsce, żeby wiedzieć, że cały czas nas pokutuje taka wizja przemocy wyłącznie fizyczny w zasadzie, jeżeli ktoś nie jest powiedzenie chodzi z siniakami na całym ciele nie jest żadnym sąsiedzi tego nie widzę nie słyszą w Kutnie właśnie ofiarą przemocy ekonomicznej psychologicznej czy nie traktujesz poważnie prawda wydaje się, że to jest treścią kobieta jakość powinna sobie poradzić niemal w niektórych sytuacjach no rodzina chociażby tost też pewnie z naszego doświadczenia wynika z ciasta no wydaje się, że to, że przesadza mówiące wprost rzecz nie takiego się nic takiego się nie dzieje i chyba to jest jedną z trudniejszych takich barier dla kobiet, żeby przyznać się tak jestem ofiarą przemocy takie też zasługuje powinnam taką, a to moc sięgnąć im chyba trudno nazwać prawda uczą się, gdyż to wynika z tego, że przemawia właśnie we wspomnianym przemoc jest on zazwyczaj utożsamiana z czymś często takim widocznym czy przemocą fizyczną przemocą seksualną na miasto łatwo nazwać natomiast przemoc może mieć bardzo różne stopnie nasilenia i bardzo dużo form w ramach tych 4 form to mogą być naprawdę niezliczone ilości różnego rodzaju zachowań i czasami uświadomienie sobie, że jest doznaje przemocy to jesteś pewien etap i to też nie zawsze oczywiste zatem, a my, zwłaszcza ich zapasy o, posługując się tą definicją prawną i skupiając się na tym wykazaniu co się z przemocą zachowania są przemocowe skupiamy się często na tej drodze karnoprawnej natomiast przemocy w rodzinie wcale nie musi się wiązać z postępowaniem karnym i czasami trudno jest w ogóle osób nawet prawnikom, a już osobom, które doświadczają przemocy, która dziś tkwią w jakimś związku, gdy wiedzą, że to coś jest nie tak że, że zachowania, które doświadczają nie są właściwe źle się czują nie potrafią tego sobie uświadomić nie zawsze musi wiązać się i często się nie wiąże ze sprawami sądowymi też bardzo często nie jest w stanie udowodnić pewnych zachowań, których się doświadcza panią, ale są pewnie sposób trudno uchwytna dlatego też, że istotą efektywnej naszej Izby efektywną taką pomocą dla osób, które doświadczają przemocy jest właśnie ta interdyscyplinarność, czyli nie tylko świadomość prawnych definicji skutków przemocy w zakresie chociażby prawnokarnym, ale też się ona ta świadomość taka od strony psychologicznej, czyli to, czego się do rozumienia siebie to, czego się doświadcza tego, czego doświadcza stąd też metody o tryb, żeby skutecznie i przemoc ocenić to nie tylko prawnika również psycholog jest nam do tego potrzebne, gdybyśmy mogły właśnie porozmawia trochę o tej drodze, która to kobiety chcą walczyć z przemocą, jeżeli już są na tym etapie o tym jeszcze możemy chwilę powiemy jak dodać odwagi, że zrozumiał, że są ofiarą przemocy czy psy i psychicznej czy czy fizyczne mają w sobie odwagę, żeby głośno powiedzieć szukać pomocy i mają tyle w sobie odwagi i wiedzą, że w takiej sytuacji najlepiej sięgnąć po pomoc takich profesjonalistę jakżeż to jak przychodzą do nas zimne takie kobiety takie dziewczyny macie im wyjaśnić co może wydarzyć się na dalszym etapie co może cie i czekać jak to postępowanie sądowe będzie wyglądać trzymano się wiąże, jakie są UE ryzyka z tym związane to są wtedy na takim spotkaniu mówi, gdybyście mogły opisać tak trochę krok po kroku jak taka procedura sądowa wygląda, czego się mogą spodziewać, ale najpierw jak rozumiem jest też mechanizm przed jeszcze procedurą sądową czy szybki mechanizm wprowadzone całkiem niedawno dotyczące izolacji natychmiastowej izolacji sprawcy tak, czyli jeszcze przed ME etapem postępowania sądowego kobieta może sięgnąć po taki mechanizm oczywiście mogła powiedzieć o tym mechanizmie i samej drodze sądowej co czeka kobiety, które już zdecydował się na walkę z oprawcy jeszcze chciałbym 1 rzecz powiedzieć, zanim przejdziemy do tego pytania, bo na euro na końcu poprzedniego pytania powiedział o tym, że kobiety obawiają się nazwać to, czego doświadczają i ma ja wraz czy klientkami kobietami, które przychodzą do kancelarii zwracają się o pomoc wsparcie, a inne podobne do tego, o czym mówi Monika, czyli np. że niekoniecznie wiąże się to na z postępowaniem karnym, czyli okrętach przechodzi ona jest np. gotowana rozwód ona już podjęto decyzję ona chce uzyskać porady takiej nazwijmy to rozwodowej i ona opowiada swoją historię i dopiero czasami ode mnie słyszy po raz pierwszy, że to, czego doświadcza właśnie jest przemoc ona czasem wręcz usprawiedliwia swojego partnera swojego męża, a mówimy o rozwodzie swego męża i zachowania, których on, o których opowiada wina, bo tak się stało, dlatego że ja zrobiłam co ta i to nazwanie jak wręczyć czasami to ty ta zmiana to to, że ta kobieta słyszy w euro myślę, że już jest jakąś formą, a pomoc, bo ona słyszy to od kogoś innego ktoś wie, że od jest też bardzo ten problem, zwłaszcza przypadku przemocy psychicznej takie, które się do 4 ścianach bez świadków, o czym również wasz i ktoś jest już już dziś jest tam dopiero w tym pierwszy krok zrobiony w jej kierunku tak ona już zrobiła pierwszy krok przed kancelarią natomiast do samego samego postępowania samych działań, które możemy pomóc, bo gotowe podjąć to na jedno rzeczywiście drogą jest droga taka typowo prawnokarna i tu może być także, że osoba kobieta pokrzywdzona w związku z jakąś interwencją policji, jakim zdarzeniem nagłym, do którego doszło jest wezwana policja przez nią przez osobę trzecią dochodzi do wszczęcia procedury niebieskiej karty dla wypełnienia formularza podjęcie działań na rzecz stworzenia grupy roboczej to czasami toczy się bardzo szybko czasami wolniej zależy to już od indywidualnego przypadku, ale czasami jest także kobieta, mimo że mimo tego, że nie było w prowadzonej procedury niebieskiej karty są pewnego dnia po prostu decyduje się złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec niej skoro takie zawiadomienie ona jest przyjmowany jest przesłuchiwana w charakterze świadka, a Annę i już cała ta machina gna procesu karnego inne się wtedy rozpoczyna ona dość różnie może wyglądać dalsze jej etapach idealnym na tą sprawę do po przesłuchaniu jej przeprowadzenie stosownych dowodów i Annę jej nos sprawca przemocy spraw w tym przypadku zwykle przestępstwo znęcania, bo o tym już już mówiliśmy o tym możemy tutaj mówić czasem połączone np. różnego rodzaju skutkami w postaci uszczerbku na zdrowiu i krótsze krócej lub dłużej trwającego, bo nie chcę tutaj mówić prawdę już o szczegóły kwalifikację prawną, bo to dzisiaj nie odchodzi to taki sprawca ma stawiane zarzuty, czyli policjant mówi mu, że takie nie określony nieokreślony przestępstwo popełni finalnie sprawa trafia do do sądu skierowano akt oskarżenia i przeprowadzone postępowanie przed sądem, jeżeli zostanie tutaj oczywiście udowodnione, że doszło do przestępstw znęcania bądź innych ne form przemocy jeśli jakieś inne skutki to wtedy jakiś procent to wskazane natomiast chce jeszcze na tak wczesnym etapie bardzo istotna jest procedura, która tak naprawdę mamy właśnie jesteśmy około rocznicę jej wejścia w życie, bo ona na została wprowadzona 30listopada weszła w życie 30 listopada 2020 roku przepisy właśnie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i skorelowane z nimi regulację odpowiednie ustawy o policji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzają możliwość natychmiastowego nakazania sprawcy przemocy opuszczenia lokalu bądź też zakazania mu przyrodzenie to tylko rocka, a są też również i to niezależnie od postawionych zarzutów po prostu policja sytuacja, kiedy dostrzega, że mamy do czynienia z przemocą, kiedy wspólne zamieszkiwanie sprawcą przemocy uciążliwe dla ofiar po prostu może wydać taką, a taki nakaz opuszczenia będzie zakaz te przejścia z powrotem do łóżka muszę, że Monika być może będzie chciał uzupełnić jeszcze kwestia czemu chciała może tak jeszcze dopowiedzieć, że samo to ujawnienie przemocy to po pierwsze, należy traktować jako proces, bo on osobą, która doświadcza takiej przemocy ona my znamy takie przypadki czasami bardzo długo jest stosowana przemoc dopiero po wielu latach ktoś decyduje się na ujawnienie tej przemocy dojrzewa do tego żeby, żeby to zrobić to jest te momenty, kiedy czasami są takie impulsy np. u jest stosowana przemoc wobec dzieci wtedy dopiero pani kobieta decyduje się złożyć takie zawiadomienia albo nie jakaś granica przekroczona, której ona sama już się nie jest w stanie znieść to jest moment kiedy, ale kiedy, kiedy się decyduje różne są motywacje natomiast to jest takie jest ten taki terakota taka forma ujawnienia przemocy zależna od od woli osoby, która doświadcza przemocy, ale jesteś taki jest też druga o dni druga droga to jest o taka forma ujawnienia przemocy kiedy, a następnie przez osobę trzecią trąbka przez sąsiadów wynika jakieś awantury albo z wyniku, jaki okoliczności, które nie są zależne od woli osoby, która doświadcza przemocy wtedy na pewno takiej osobie jest trudniej odnaleźć się w tym postępowaniu, które gdzieś tam się za drzewa ona może też w pierwszym odruchu na uczuć powiedzmy złość i IDC zdecydował się ujawnić to co się dzieje, ale tak naprawdę wewnętrzny nie jest do tego gotowa natomiast w każdym przypadku czy to czy do tej do ujawnienia dojdzie Zwoli trzeba woli osoby, które doświadcza przemocy no jest potrzebna jej to wsparcie, więc też ważne jest, żeby taka osoba wiedziała, że może mieć pełnomocnika, jeżeli albo pomocnika z wyboru albo pełnomocnika z urzędu, jeżeli nie jest w stanie sobie pozwolić na wynajęcie pełnomocnika z wyboru i może mieć na każdym etapie w kosztach pomocy adwokata czy czy radcy prawnego i NNW i być reprezentowana taka osoba wtedy ją w toku postępowania wspiera doradza jej mówi o tym jak i co może zrobić na każdym etapie, jakie dowody przedstawić, kiedy itd. to jest 1 aspekt to też wiąże się właśnie w tym takim drugim etapem po ujawnieniu, czyli konfrontacją z konfrontacją ze sprawcą konfrontacją z osobami trzecimi różnego rodzaju służbami pomocowymi z organami ścigania ważne jest, żeby taka osoba, która zdecyduje ujawnić przemoc później w tej decyzji swojej wytrwała i to jest bardzo trudne dla osób, które doświadczają przemocy i to jest ważne, żeby takie osoby wiedziały, że ona nie muszą być sama w ciągu w toku tego postępowania czy to będzie postępowanie związane z izolacją osoby, która przemoc stosuje, o czym mówiła Natalia czy to będzie właśnie kwestia ścieżki tej karną prawne postępowania przed policją przed prokuratorem i jest to na pewno cennik, które pomaga w utrzymaniu decyzji właśnie o no chęci wyjścia z tej sytuacji, w której sza taka osoba znajduje ja mam was pytanie, które proszę to jest, tak więc chciałbym 1 rzecz powiedzieć właśnie propos tego wsparcia bo, a Milne myślę, że warto wiedzieć, że co do zasady w każdej gminie w Polsce funkcjonuje taki zespołom interdyscyplinarnym właśnie zapewniające pomoc przez różną w związku z poznawaniem przemocy w rodzinie i tam, a każda taka osoba, która tego potrzebuje może się zwrócić z resztą zespołu również funkcjonują w związku czy, prowadząc procedurę niebieskiej karty i oprócz wsparcia prawnego, które absolutnie również mojej ocenie to się w pełni z Moniką zgadzam jest nieocenioną wartością, bo nam taka osoba, przechodząc przez gąszcz tego postępowania no tak naprawdę zdejmujemy z niej pewien ciężar tak ona nie musi sama się przedzierać przez przepisy i i walczyć co sobie z systemem, ale warto również sięgnąć wsparcia psychologicznego często zresztą tak jest też moje doświadczenia klientki przychodzą już właśnie skutek teraz szczyt był od wtoku tej terapii, bo ona uświadomiła, że są, a ofiarami przemocy i że no czas coś z tym zrobić chociażby zasięgnąć porady prawne 8 chciałbym pociągnąć ten wątek może wyobraźmy sobie taką sytuację mamy do czynienia z okien ekonomii, a z kobietą nie przerywano finansowo oczywiście jest ten etap, w którym kobieta budzi się pewnego dnia rano mówi nie mam dość się idzie do kancelarii Adwokackiej i tam otrzymuje już całą paletę porad i prowadzi profesjonalny pełnomocnik, ale są kobiety, które po prostu z różnych powodów do takiej koncerny mogą się udać się mówiąc już pójść no i pójść na terapię to, gdybyście mogły powiedzieć co goście mogą dziś właśnie takiej kobiecie, która budzi się pewnego dnia mówi mam dość chcę z tym skończyć, gdzie teraz chcemy zrobić, gdzie się udać, gdzie mam zadzwonić się do kogo mam pójść po pomoc nie stać mnie na profesjonalnego pełnomocnika się przede wszystkim myślę, że warto rozejrzeć się za organizację pozarządową, która udziela wsparcia osobom doświadczającym przemocy i właściwie w każdym mieście jest jakaś tego typu organizacje czy Fundacja Stowarzyszenie czy, jeżeli test na nas nawet bardzo mała miejscowość to jakieś organizacje działające przy gminie czy i czy nawet przy kościele wystarczy zbadać tak powiem teren i z o swoim regionie i tam można udać się po wsparcie i często fundacje czy stowarzyszenia, które taką pomoc świadczą nieodpłatnie on oferują pomoc kompleksową Che, czyli to jest zarówno wsparcie prawnej wsparcie psychologiczne często też wsparcie materialne czasami też jest taka potrzeba, żeby osoba, która matka decyduje się czy domu uciec trzyma skutek izolacji osoby, która stosuje przemoc trudniejszą sytuację finansową materialną i wówczas też warto takie wsparcie mu się zwrócić wiadomo, że im większe miasto o tym takich form pomocy jest więcej, ale też przy większości czy przy każdej gminie i czytał co gminy miejskie gminy wiejskie funkcjonują też punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, do których można się udać też nawet tam zapytać o to co zrobić nie mam się zwrócić i na pewno osoba, która takich porad udziela będzie wiedziała, gdzie skierować się o taką potrzebującą osobę także też instytucja pełnomocnika z urzędu, o których wspomniałam to jest ta pomoc oczywiście prawna natomiast poradnie psychologiczno-pedagogiczne centra interwencji kryzysowej to są takie miejsca oczywiście sekcji przeciwdziałania przemocy w rodzinie trzyma przy najlepsza to są takie takie miejsca, gdzie można poprosić o pomoc psychologa poprosić o dalsze wskazówki co do tego, gdzie jeszcze można ewentualnie skorzystać z innych form pomoce ja bym jeszcze dodało 1 rzecz, bo Monika mówią o wsparciu materialnym, ale można również skorzystać np. usługi mieszkania chronionego również o tym to jest istotne bo, chociaż mamy w tej chwili instytucje nakazu zakazu, którym rozmawiałyśmy już tak czy, która pozwala na ofierze pozostać w mieszkaniu pani wrócić do mieszkania, w którym był ten sprawca przemocy no to do tego czasu czasem nawet one po prostu nie chcą tego Anny i one wolą pozostawać w mieszkaniu chronionym, bo ona rzeczywiście zapewnia ochronę tak tam są określone godziny, w których można przejść, a czasem co do zasady sprawca przemocy w ogóle nie jest wpuszczany wniosku czyn ne jest też taka izolacja, chociaż na pewno mniej komfortowych warunkach niż we własnym lokalu, ale no tak monitorowana sytuacja, więc też taka forma pomocy dopuszczalna i możliwe ja chciałam ciebie czy w ogóle was jeszcze zapytać, ponieważ bardzo ważną rzecz, jeżeli w postępowaniu sądowym taka przemoc zostanie udowodnione chciałam zapytać was wasze doświadczenie, a pewnie też niełatwa w gromadzeniu dowodów oczywiście nie jest także przychodzą do was kobiety, które kładą na stole w Lipce obdukcja ami lekarskimi, a cała kolejka świadków w rodzinie wspiera ich mówi tak oczywiście będziemy w sądzie opowiadać o tym jak bardzo byłaś ciemny krzywdzone bardzo często jest tak, że kobieta jest to samotna w tej swojej walce czy jest coś co pozwoliłoby im tym kobietom doświadczają przemocy jakoś przygotować się do takiego postępowania sądowego nie wiem może prowadzić może dziennik może zrobić listy właśnie osób, które były świadkami pewnego rodzaju sytuacji co byście poradziły takim kobietom takim dziewczyna mogły lub tych bardziej profesjonalnie do takiego postępowania się już zdecydowały, żeby mogło się przygotować, żeby była na zdecydowanie mocniejsze pozycje od razu powiem dzisiaj udziela takiej porady i powiedziałam moim, więc tak wszystko przyjdzie pani głos wszystko oczywiście świadkowie, choć tak jak słusznie zauważyła sędzia miał czas jest także, jeżeli przemocy, bywa że 4 ścianach kobieta nie zwierza się nikomu z tego bo dlaczego nie zbiera BOA do pewnego momentu, zwłaszcza jeśli jest to, które człowiek tylko oczywiście przemocy psychiczna ona w ogóle mówimy przecież co o to chodzi to ja jestem tą jakość może nawet wręcz wariatką czują się jakoś sobie, bo takie mniemanie i przekonanie też potrafi wprowadzać sprawca przemocy psychicznej czy gdzieś tam wprowadzać pewien mętlik w głowie swojej ofiary swojej partnerki, którą manipuluje przez długi okres en po drugie, jak już sobie nawet uświadomi to nie chciałbym nikomu mówić, bo liczy na to, że jednak może coś się zmieni IBE po prostu zwyczajnie wstydzić tego albo jest współ uzależniona od swojego uzależniona od od sprawcy obawia się, że no, jeżeli będzie chciała odejść to straci dom straci dziecko jest na różne sposoby różnymi konsekwencjami też zapraszana musimy tego świadomość, że to przecież jest bardzo często oferowane przez klientki zatem ma zatem na wszelkie możliwe formy, które oczywiście są zgodne na sprawę tak, bo na pytanie jeśli klientka nie dotyczy ona może założyć w domu np. kamery o to, żeby nagrać na męża ojca jakąś zachowuje wobec ich wspólnego dziecka, bo podejrzewali obawia się tutaj jakiś przemocy tego rodzaju zachowanie tego rodzaju postępowanie odradzam, bo to może po prostu skutkować odpowiedzialnością karną natomiast jeśli chodzi o świadków dokumenty nagrania różnego rodzaju rozmów z MSC wszelkiego rodzaju oczywiście obdukcję zdjęcia obrażeń, których doznała jeśli takie były Emir te możliwości w istocie są nieograniczona i jeśli tylko mamy audyt jakiekolwiek materiały to po prostu warto w tym posłużyć poza tym musimy też pamiętać, że nieśli Vineta przemoc dotyka całej rodziny no cóż to zawsze też przed zjawisko rodzin dotykające rodziny nawet jeśli bezpośrednią ofiarą jest dziecko np. wspólne stron to będąc świadkiem takich zachowań niewłaściwych i tak jest oczywiście gminę dotkniętą przemocą wówczas można również zastosować, a czy zawnioskować o opinię psychologiczną, zwłaszcza w postępowaniu rozwodowym musi przecież przemoc także może być przesłanką ustalenia winę i za rozkład pożycia małżeńskiego i te okoliczności również są tu badane zatem taka opinia przeprowadzona przez tzw. OZN, czyli opiniodawczy zespół sądowych specjalistów jest takim również bardzo istotnym źródłem dowodowym, który można później posłużyć w postępowaniu karnym, bo to będziemy mieli jak pokazane relację Niemce poszczególnymi członkami rodziny nie był jeszcze tutaj jeśli mogę dopowiedzieć to jest tak częściowo powiedziała, ale na jak chciał rozwinąć, że dla mnie też takim takim dowodem, który cały czas dają się niedoceniane jest opinia psychologiczna dotycząca też osoby, która na przemocy doświadczamy Mb cały czas mi musisz mieć na względzie, że osoba, która doświadcza przemocy ona też ma czy wykazuje pewne centralne osoby która, która jest ofiarą przemocy i takie czynniki takie są to morze zauważycie biegły psycholog czy mówimy tutaj o np. zespole stresu pourazowego może ułożone czasem nie o syndromie kobiety maltretowanej o syndromie z tą sztokholmskiej prawda, czyli różnych wieża, która traumatyczny, która dotykają osoby doświadczające przemocy syndrom warto też kwestia związana z tym, o czym mówi osoba, która do doświadcza przemocy, czyli o o cyklach przemocy też mechanizmy, które są właściwe dla le dla przemocy oczywiście nie zawsze łatwo jest to zdiagnozować natomiast warto też korzystać z takiego środka dowodowego i ustalać czy osoba, która zeznaje o włos od tych doświadczeń omówiono doświadczenia, których hasłem, które do świata, który w, którą stronę set stykała w domu czy ona ujawnia te cechy, które są właściwe dla osób doświadczających przemocy to też jest możliwe do zbadania temat przemocy proszę państwa jest tematem bardzo złożonym kompleksowym dlatego, bo też w drodze wyjątku też szacunku dla Elle kobiet dla dziewczyny tego chciało byśmy o tym dłużej porozmawiać w związku ze spotkań pojedziemy na 2 części dziś zakończymy pierwszą część CSR podcastu i w następnej odsłonie porozmawiamy jeszcze głębiej na temat samego postępowania dowodowego oraz co my jako społeczeństwo możemy robić jeśli zauważymy, że ktoś jest ofiarą przemocy na dzisiaj państwu dziękuję i musimy go z Chinami były 2 adwokatki 2 obrończynie praw człowieka na to w jakim Piotrowska i dobrana dziękuję bardzo, dziękuję unika Sokołowska tak bardzo no zboczenia kolejnym ci naprawdę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA