REKLAMA

"Ta zmiana kodeksu, to byłaby dalsza próba środowisk fundamentalistycznych zaostrzenia przepisów [aborcyjnych]"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-12-02 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:41 min.
Udostępnij:

Z wicemarszałkinią Senatu, Gabrielą Morawską-Stanecką, rozmawiamy na temat mechanizmy pieniądze za praworządność. Rzecznik TSUE potwierdził dziś, że przepisy te są zgodne z prawem UE i skarga Polski i Węgier może zostać odrzucona. Z polityczką Nowej Lewicy rozmawiamy również o dzisiejszym spotkaniu szefa NIK z parlamentarzystami. W ostatniej części poruszamy temat odrzuconego projektu ustawy zaostrzającej kary za aborcję.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karolina Lewicka zapraszam na wywiad polityczny moim państwa pierwszym gościem Gabriela Morawska-Stanecka wicemarszałek Senatu nowa lewica dzień dobry Pani Marszałek w dzień dobry pani dzień dobry państwu rzecznik generalny Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej uznaje, że mechanizm praworządności jest zgodny z unijnymi traktatami argumenty władz polskich węgierskich zostały przez rzecznika odrzucone rzecznik uważa, że Trybunał powinien tę skargę Rozwiń » Polski Węgier oddalić wyrok pierwszy kwartał 2022 roku taki jest termin i wtedy się tego wyroku spodziewane jest pani zaskoczona takim orzeczeniem rzecznika generalnego złe nie pani redaktor nie jestem absolutnie zaskoczona orzeczeniem rzecznika uważałam, że takie orzeczenie pewno będzie leczyć decyzja rzecznika, a później również decyzja Sułek, dlatego że ten system warunkowości no musi chronić budżet Unii w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego co też stwierdził rzecznik zaczął rzecznik również stwierdził, że podstawa prawna, na którą powołała się Polska Węgry nieodpowiednia i to rozporządzenie dot nie narusza art. 7 traktatu Unii Europejskiej zasady pewności prawa ja tylko 1 rzecz chciałam chciałam podkreślić, dlatego że czasami są przekłamania tutaj wg rzecznika to rozporządzenie wymaga wystarczająco bezpośredniego związku pomiędzy naruszeniem mógł tego prawo od praworządności i takiego, który ma bezpośredni związek z wykonywaniem budżetu Unii i tutaj to jest najważniejsze to nie jest rezultat nie jest ochrona przepisy prawa za pomocą mechanizmu sankcyjnego, czyli tego podobnego do mechanizmu art. 7 tylko ustawowy informowana jest ochrona unijnych pieniędzy, żeby one były wydawane zgodnie z prawa one były wydawane zgodnie z prawem ja tutaj była bardzo zdziwiona, że Polska złożyła skargę, dlatego że tutaj bardziej ta kwestia dotyczy Węgier tutaj są wątpliwości co do prawidłowego wykonywania budżetu z drugiej strony Pani Marszałek przecież komisja europejska już pytało już listy poszły zarówno warszawiak do Budapesztu i Polska jest pytana w związku właśnie mechanizmem praworządności np. o skuteczność i bezstronność prokuratury, bo tutaj się pojawiają wątpliwości komisji europejskiej, że ta prokuratura, która podlega prokuratorowi generalnemu, który jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości i że to zdaniem komisji rodzi obawy o rzetelność ścigania np. wspomniany korupcji, w którym byłyby zaangażowane władze prawda jak to jest na Węgrzech i dlatego tutaj rzecznik rzeki dla Pani Marszałek teraz słyszymy dlatego halą, a jestem dlatego słyszy najwyraźniej sprawdził, że to rozporządzenie zawiera ten wykaz 7 zasad prawnych i te zasady prawne to co jest zasada legalności, czyli przejrzysty rozliczalność demokratyczny pluralistyczny proces stanowienia prawa zasada pewności prawa zakaz, aby arbitralności w działaniu władz zasada skutecznej ochrony sądowej i euro i oczywiście w tym ma znaczenie ten został dostęp do wymiaru sprawiedliwości, które zapewniane przez niezawisłe bezstronne sądy no tutaj możemy mieć problemy tutaj pani redaktor ma rację oczywiście dlatego, że to zostało tutaj przed lub przypomniane to ma znaczenie w wykonywaniu budżetu Unii służy kilkanaście dni temu listy trafiły do Polski teraz Polski rząd ma 2 miesiące na odpowiedź, a przypomnę, że ten mechanizm obowiązuje teoretycznie praktycznie jeszcze nie od 1stycznia 2021 roku Pani Marszałek odbyło się posiedzenie zespołu parlamentarnego obrony praworządności gościem był Marian Banaś szef Najwyższej Izby Kontroli jak informacje państwu przekazał generalnie takie informacje, które nas zmroziły, dlatego że my oczywiście wiemy pewne kraje pewne rzeczy konferencji prasowych i prezesa Najwyższej Izby Kontroli i on przekazuje przy okazji pewnych zdarzeń np. wtedy, kiedy były naciski bądź próby nacisku na jego rodzinie, ale tutaj prezes Marian Banaś i jego mecenas mecenas Marek Małecki przedstawili takie 7 głównych naruszeń, które jest w stosunku do Mariana Banasia są stosowane przede wszystkim takie najważniejsza rzecz to pozyskiwanie dowodów niezgodnie z przepisami czynili niezidentyfikowane, bo to są niezidentyfikowane bliżej nieustalone służby specjalne tak zostało określone podejmują wobec innych osób, które są czasowo pozbawiony wolności czynności, które zmierzają do pozyskania określonych zeznań i też fałszywych, czyli bitcoina, które by godziły Mariana Banasia to jest to, o czym Marian Banaś mówił na jeden z konferencji prasowych, że pewne osoby były namawiane w areszcie do tego, żeby go obciążały tak w zamian miały otrzymać na złagodzenie wyroku miało być lepiej potraktowane bądź też wyjście z aresztu to Marian Banaś mówił już następna kwestia to jest naruszanie immunitetu tego immunitetu formalnego prezesa dziękuję przypominam, że tutaj zarówno konstytucja jak kodeks postępowania karnego jak i ustawa o o Najwyższej Izby Kontroli ustanowi o tym unikajcie, a przeszukanie, które nastąpiło w mieszkaniu prezesa Banasia, ale również w jego gabinecie ten immunitet formalny naród na razie nie naruszył ponadto ponadto była mowa również o działaniach CBA, które w ocenie mecenasa i ocenie prezesa Mariana Banasia są niezgodne z przepisami, ponieważ i informacje zostają pozyskane w zakresie znacznie szerszym niż upoważnienie CBA, których ustanowione w ustawie o centralnym biurze generalnie rzecz biorąc Pani Marszałek Marian Banaś opowiadał przede wszystkim osobie, jeżeli chodzi o naruszenie praworządności względem własnej osoby już tak dlatego, że to miało dotyczyć nacisk nacisków na prezesa NIK-u, ale mieli jednocześnie Marian Banaś wskazał, że w latach 20192021 przekazali NIK przekazał 193 zawiadomienia do prokuratury z tego 130 było były to zawiadomienia uzasadnią uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa 63 o popełnieniu wykroczenia i z tego akty oskarżenia skierowane zostały w 2 sprawach w 2 na 130 tych o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a odmowa wszczęcia postępowania lub umorzeniem postępowania nastąpiło 73 przypadka, czyli 59% ogólnej liczby to jest no to jest przerażające i okazuje się, że prokuratura, która zresztą to też wskazał prezes Marian Banaś podległa ministrowi sprawiedliwości dokonuje czynów, które naruszają prawo, bo nie podejmowanie postępowań i te wszystkie inne rzeczy, które mają odniesienie do prezesa samego osoby prezesa powodują, że inną niż żyjemy w państwie prawa i dyskutowaliśmy nad tym, że akurat modelu Najwyższej Izby Kontroli bez uprawnień prokuratorskich, bo taki model kiedyś ustanowiono, bo nikomu do głowy nie przyszło, że prokuratura nie będzie wszczynać postępowania w sytuacji, gdy tak mówi, że nie będzie zainteresowana po prostu ustaleniami dziękuj będzie ignorować tzw. dokładnie ta co jeszcze było omawiane Jerzy ostatni wątek poproszę chciałbym zapytać panią marszałek jeszcze 1 sprawę także jest to w przypadku wniosku o uchylenie immunitetu i 80 tomów akt, jakie ponoć zgromadziła prokuratura 30 tylko zostało to wybranych przez prokuraturę przekazany do Sejmu aresztowanie i co ciekawe Marian Banaś, który go sprawie to się wszystko dzieje nie został niema dostępu do tych akt, czyli absolutnie nie jest zaznajomiony z aktami, które do niego dotyczą, czyli naruszane jest również go na podobnym mówiła pani, że to co mówi Marian Banaś panią zmroziło, a zmroziła panią ta wczorajsza debata w sejmie na temat projektu obywatelskiego zgłoszonego przez fundację Pro-Prawo do życia, która zrównuje zrównywania, gdyby weszła w życie aborcję z zabójstwem karała nawet dożywociem za przerwanie ciąży dziś Sejm te ten projekt odrzucił z drugiej strony kilkudziesięciu posłów albo było przeciwne temu odrzuceniu albo też wstrzymywało się od głosu np. 41 posłów Prawa i Sprawiedliwości było przeciwna odrzuceniu tego projektu 12 wstrzymało się od głosu co było też ciekawe dla mnie bardzo to 3 posłów Konfederacji zagłosowało za odrzuceniem no akurat ta, które słyszeliśmy od tej debaty nie będzie dyscypliny tak o tym poseł Winiary na zmianach kodeksu karnego to była to była dalsza próba środowisk fundamentalistycznych zaostrzenia przepisów, bo czy pamięta jeszcze, że wg tego projektu przestałaby obowiązywać ustawa 90 tego trzeciego roku o ochronie płodu ludzkiego no oczywiście wprowadzenie tej słynnej definicji dziecka poczętego do kodeksu oczywiście UEK ustawa została ten projekt został odrzucony co mnie jednak nie satysfakcjonuje, dlatego że jednocześnie w ubiegłym tygodniu okazała się informacja, że nie będzie rejestru ciąż, a 1stycznia 2002. 1stycznia dobrowolna od pierwszego drogą od pierwszego podmioty komercyjne publicznych, ale proszę pamiętać tamte mieście jest to nie tylko, że jest wciąż, ale również Reyes implantów, czyli wszystkie środki antykoncepcyjne takie stałe, które będą córy, które kobietom się zakłada w celu zapobiegania ciąży będą rejestrowane będą urzędnicy mieli dostęp do takich danych to jest po prostu nie wiem by jego kraju przekonuje Pani Marszałek minister Niedzielski, który mówi tak wchodzimy z informacji, która była zapisywana na papierze na karcie pacjenta do rozwiązań informatycznych, które zapisują dokładnie te same informacje i pan minister nie rozumie tego oburzenia pan minister nie rozumie tego oburzenia pan minister nie lekarzy i pan minister nie wie to jest tajemnica lekarska zresztą pani redaktor po tym co Ministerstwo Zdrowia pan minister wyprawia, bo nie wyprawia w sprawie walki z koronawirusem to ja nie mam absolutnie do niego żadnego zaufania, a ja sobie życie jako pacjent mam zgodnie z ustawą o prawach pacjenta rzeczniku praw pacjenta prawo do tego, żeby nikt nie wiedział co mnie ktoś wszczepia albo jakie zabiegi wobec nie są wykonywane są po prostu mierzymy jako metoda antykoncepcji pani decydują zgłoszenia decyduje o granty koncepcyjną decyduje czy nie decyduje nie życzę, żeby jakiś minister w ministerstwie tego typu dane przetwarzał no ja naprawdę nie wiem w jakim kraju, jakim krajem można porównać bardzo sondaż dla kolejnych jest, chociaż w Iranie kobiety mają chyba większe prawo do aborcji w Polsce to na koniec, ale bardzo krótko poproszę o sprawę Izabelli pani Izabeli z przyczyn chciałabym zapytać, bo zakończyła się kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w zasadzie jakoś tak nie powiązano tego co się stało w Pszczynie obowiązującym od ponad roku prawem ustanowionym oczywiście orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego pani redaktor ja akurat temu dziwię, ale może, dlatego że ja jestem prawniczką z takimi sprawami się spotykałam się zajmowała prawem medycznym w związku z tym się po tej kontroli absolutnie niczego nie spodziewałam innego ona i tak bardzo ona i tak bardzo już szybko działała przede wszystkim, bo NFZ nie zawsze jest tak szybki we wnioskach z kontroli nic jest 1 kwestia no to powiedziała dzisiaj zresztą w radiu TOK FM pani mecenas Budzowska pełnomocniczka rodziny no w tej sprawie na pewno dokonano naruszeń na pewno tej pacjentki nie poinformowano tak jak należy zgodnie z nową ustawą o prawach pacjenta rzeczniku praw pacjenta o przysługujących możliwościach leczenia i możliwości, czyli o alternatywnej metodzie tutaj ratowania jej zdrowia i życia jak się potem okazało, czyli terminacji ciąży ona o tym nie wiedziała to wynika wyraźnie z tego, jaka była treść SMS-ów, które wysyłała do matki erki i z tego wynika, że taki sposób lekarze poinformowali w związku czym były nieprawidłowości i na pewno postępowań pamiętam też, że to prokuraturą to to no ja jestem przekonana, że lekarzom postępowy zostaną postawione zarzuty, ale oczywiście wtedy sąd będzie mógł badać intencję i to czy lekarze byli zastraszeni i czy jakieś inne instrukcje do tego szpitala przychodziły skądinąd czy też nie po tym wyroku k Gabriela Morawska-Stanecka wicemarszałek Senatu nowa lewica bardzo dziękuję Pani Marszałek bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA