REKLAMA

Czy "Konferencja na rzecz przyszłości" uratuje Europę?

Połączenie
Data emisji:
2021-12-03 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest dr Karolina Borońska Hryniewiecka z Instytutu politologii Uniwersytetu wrocławskiego oraz sieci eksperckiej tym euro dzień dobry dzień dobry witam serdecznie będziemy rozmawiali o tym co się nazywa konferencja o przyszłości Europy konferencja, która nie ma łatwego życia czy w ogóle od początku jej zarania, czyli od pomysłu nieszczególnie się zdarzają wypadki ułożyły, bo to był pomysł jeszcze sprzed pandemii Rozwiń » pandemia wszystko pokrzyżowała, ale może zaczniemy rzeczywiście ktoś mówi Odija, czyli od tego kto wpadł na to, żeby zrobić konferencję na rzecz przyszłości co miało być w swoim zamyśle w no właśnie to jest istotne, kto wpadł na ten pomysł UE też w kontekście wyników tej konferencji, których spodziewamy, że przypomnijmy, że została zaproponowana przez francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona w 2019 roku, czyli nie tak dawno zresztą ekranów wcześniej kilka lat wcześniej na Sorbonie zapowiedział szeroko zakrojone konsultacje społeczne FP w kwestii przyszłości Europy, czyli jego pomysł na Europę to pomysł konsultowania się z obywatelami to mamy został podjęty przez przewodniczącą komisji europejskiej Ursulę von online i taka konferencja miała ruszyć jak zauważył pan redaktor w maju 2020 roku, ale z powodu covid-u się opóźniła ruszyła dopiero ubiegłej wiosny w zasadzie rozpoczęła się w maju, a panele i deliberacji ruszyły dopiero od od czerwca można powiedzieć od końca wakacji teraz może tylko pokrótce o zarysu, bo nie wszyscy słuchacze pewnie wiedzą czym to w ogóle czy to w ogóle jest trzeba podkreślić, że to jest w zasadzie bardzo Innowacyjna innowacyjne eksperyment na skalę europejską jest to seria konsultacji debat los obywatelami Unii przypomnijmy, że każdy z nas oprócz tego, że obywatele własnego kraju posiada również obywatelstwo unijne no ta seria debat i konsultacji ma dotyczyć oczywiście wyzwanie priorytetów unijnych jest ich mnóstwo i tego, czego obywatele do tej Unii oczekiwali jakich chcieliby zmian i teraz, a i co z tego wyniknąć na założeniu o instytucje unijne zobowiązały się do tego, że wysłuchają obywateli, że zbiorą pomysły rekomendacje i w ramach swoich kompetencji, bo też Unia nie wszystko oczywiście może zastosują się się do tych zaleceń i jak wygląda ten proces on się odbywa serce jego w zasadzie umysłem sercem są tzw. panele obywatelskie jak z takich paneli jest 4 o podnieść po 200 obywateli w każdym, czyli mamy 800 obywateli, którzy zostali wyselekcjonowani, a na całej populacji europejskiej w zasadzie ludzi od szesnastego roku życia aż po krainie życia można powiedzieć tam też bardzo starsze osoby takie około 8090 lat jest wzruszająca, acz oni zostali wyselekcjonowani na podstawie różnych kryteriów obywatelstwo przynależność do miasta wsi oczywiście pochodzenia Ekonomiczno społeczny wykształcenie płeć wiek chodziło o to, żeby ta metodologia pozwoliła wyłonić najbardziej reprezentatywna grupa obywateli oczywiście mam ochotę zapytać panią kurator czy wśród ofiar są Polacy to znaczy czy w i oczywiście, że są, ponieważ jest to proporcjonalne odzwierciedlenie struktury struktury narodowej Unii Europejskiej tak jak najbardziej mamy tam sporo Polaków i te osoby zostały podzielone na 4 panele tematyczne pokrótce jakieś dotyczy gospodarki i zatrudnienia edukacji drugi dotyczy demokracji europejskiej tak bardzo newralgicznego ostatnio en ostatnio pojęcie wartości konceptu i praworządności też trzeci zmian klimatu środowiska zdrowia czwarty migracji i roli Unii w na świecie są bardzo ogromne tematy bardzo pojemna i oczywiście to jest wielkie wyzwania, ponieważ ci ludzie są są przypadkowymi osobami, które nagle mają się spotkać debatować, a więc cały proces wspierany przez ekspertów, którzy zachowują neutralność mają osoby przygotować takiego procesu jest wspierany przez armia tłumaczy, bo to się wszystko oczywiście odbywa w sposób wielokulturowy w sposób w sposób trans narodowych można powiedzieć teraz od września rozpoczęło się spotkania tych panel obywatelski, a pierwsze 4 spotkania już się zakończyły w zasadzie mamy mamy za sobą taką rundę 44 paneli tam obywatele zawęzili, a pewne tematy bardzo szerokie grupowanie powiedzieli co jest dla nich najistotniejsza teraz w listopadzie miały miejsce wirtualne spotkania tych paneli już zaczęła zaczęli tworzyć pewne rekomendacje pewne postulaty, ale cały czas jest dopiero faza początku deliberacji takiej dyskusji między między nimi wszystko oderwane przez doświadczonych moderatorów, których Unia europejska wyselekcjonowała zatrudniła jest ciężka praca oczywiście te się porażką w weekendy o takich a takich spotkań jest 3 potrzebni są intensywne debaty można śledzić te dyskusje w internecie Jan, a spotkania plenarne i dywagacje, jakie wspólne tych paneli natomiast obywatele są jeszcze dodatkowo podzieleni w trakcie tych weekendów na konkretne grupy robocze pan wypracowują swoje konkretne pytania czy wezwania, na które trzeba zwrócić uwagę i propozycje rozwiązań, a potem to wszystko jakby jest skanalizowane na poziom bardziej ogólny moim wreszcie mam ma miejsce sesja plenarna tych kwestii będzie kilka, a taka sesja plenarna, która u, która pokaże pierwsze rekomendacje nasze ma odbyć niebawem, bo siedemnastego 18grudnia jesteśmy ciekawi jak będzie wyglądało to ten eksperyment ten proces dlatego wrzawa po 1 stronie będą będziemy mieli obywateli, którzy wypracowali swoje bardzo można powiedzieć też subiektywne oparte na wiedzy doświadczeniu życiowym rekomendacji, ale jednocześnie takie, które powinny spełniać warunki reprezentatywności szerszej grupy społecznej która, zanim gdzieś tam stoi prawda, a z drugiej strony mamy polityków, bo te sesje parlamentarne posesja plenarne będą się odbywały już w zetknięciu ze realnymi posłami do parlamentu europejskiego realnym i przedstawicielami parlamentów narodowych co mnie osobiście bardzo cieszy także został włączony też ten poziom parlamentów narodowych niekoniecznie przedstawiających o tą identycznie identyfikujących się z Unią europejską bardzo państwo narodowe jest dobrze, że zostali włączeni oczywiście przedstawicieli rady Unii Europejskiej komisji i różnych ani doradczych instytucji tak jak i regionów, a więc ogólnie mamy proces, a bez precedensu, bo no oczywiście podobne eksperymenty i operacyjne miały miejsce o przyszłości nawet o skalę europejską był już tak była taka próba podjęcia dialogu z obywatelami obu konwent europejski, który wszyscy pamiętamy z 2002 rok miał doprowadzić do do stworzenia głosowania za konstytucją europejską poniósł fiasko, a i teraz ta konferencja większość Europy, gdyby stawia sobie za cel UE włączenia obywateli w sposób realny nie popełnienie błędów tam tamtego doświadczenia no i przetłumaczenie tych cech rekomendacji jakieś konkretne kroki polityczne no wiadomo, że do takich inicjatyw podchodzi różnie oznaczone z 1 strony w wielu krajach przyczyniają się do realnych zmian tak było to najgłośniejszy przypadek to jest Irlandia podobny pomysł realizuje się w Belgii wschodniej tak były panele obywatelskie w Gdańsku to też były jednak pierwszy, więc warto o tym pamiętać, ale jak jest tutaj zaznaczyć co w zasadzie ma się wydarzyć z tym co podczas tych paneli zostanie wypracowane to znaczy, jaka będzie dalsza ścieżka działania z tymi ideami no właśnie tutaj jest konkretny klub tego oceny w ogóle całego procesu, bo jeżeli będziemy oceniać konferencję w sprawie przyszłości Europy jako coś co ma przynieść konkretny namacalny efekt polityczny to pojawia się na znak zapytania, dlatego że nie mamy konkretnej obietnicy ze strony instytucji unijnych, ale pamiętajmy mówiąc instytucje unijne mamy również na myśli i rady Unii Europejskiej, która się składa przedstawicieli państw członkowskich i to oni są najbardziej sceptycznie nastawieni, ale nie mamy takiej Jasnej deklaracji, że te wszystkie wypracowane zalecenia rekomendacje zostaną wdrożone np. w postaci zmian legislacyjnych, a już bardziej ambitnie można było oczekiwać zmian traktatowych jest zapowiedź, że zostanie sporządzony raport i że instytucje podejmą odpowiednie działania następcze tak to się nazywa i wszyscy teraz, którzy dobrze życzą UW łącznie z mu np. byłem przewodniczącym rady europejskiej Hermanem van Rompuyem i apelują o to, aby nie ignorować głosu obywateli, aby ta konferencja nie okazała się tylko zabiegiem PR-owy i teraz co mnie cieszy się osobiście jako obserwator analityczka to, że 2 najważniejsze, że najważniejsza psia, więc największe państwa członkowskie Unii czy Francja Niemcy memy dają tej konferencji silne polityczne wsparcie, bo przypomnijmy, że makro był pomysłodawcą tego procesu no ale w zeszłym tygodniu było zaskoczeniem dla wielu nowy niemiecki rząd partia Socjaldemokratyczna liberalna pozycję kolegi na liberała podpisała umowę koalicyjną, w której w, którym jeden z ważnych punktów wskazała, że chce wykorzystać konferencję o przyszłości Europy do reformowania UE jeszcze zaznaczyła, że chce to zrobić również poprzez zmiany traktatowe czyli jakby wyobrażeniu na nowych Niemiec, a pod władzą Olafa Schulza, a konferencja powinna za owe zaowocować szeregiem reform EU, jeżeli mamy takie podejście 2 państw Unii Europejskiej Niemiec Francji a, że to nie powinna być wg szkoły to powinno doprowadzić do konkretnych zmian jestem umiarkowanie optymistyczna oczywiście zobaczymy jak to się przełożyć na konkretne postulaty, ale chciałam pokazać, iż mogę ten drugi aspekt tego, że szklanka do połowy pełna, a mianowicie tego, że nawet, gdyby nie było spektakularnych zmian to mam takie wrażenie, że tak konferencja jest jak tak nowe otwarcie nowego etapu uprawiania demokracji europejskiej, bo po pierwsze mamy bezprecedensowe zaangażowanie obywateli dyskusja covid to oczywiście utrudnia to jest smutne, że to nie jest dobry timing, czyli czas dla dla takiej konferencji, ale jest podjęte zostało po drugie mamy zbliżenia obywateli do instytucji co, o co co zawsze zabiegają gościliśmy apelowaliśmy o jasne na 450 000 000 obywateli tych 800 osób to jest kropla w morzu, ale jest to jednak coś bardzo pozytywnego, że ludzie zostali zaproszeni do parlamentu, a siedzą zasiadają w Strasburgu w ławach parlamentarnych mogą bezpośrednio dyskutować mogą się wspierać mogą pokazywać jak oni postrzegają poprzez właśnie pryzmat obywatelskich UE, a nie pryzmat polityków konkretne problemy już mamy pierwsze rekomendacje, dlatego że ta konferencja składa się nie tylko w tych europejskich trans narodowych, ale i, ale też debat narodowych Francja już zorganizowała takie konsultacja jest cały raport on trwał te konsultacje trwały przez wakacje ostatnio też muszę przyznać byłam pozytywnie zaskoczona zaś, że Polska przeprowadziła taką, a debatę Obywatelską też na podstawie takiej samej metodologii wybrano kilkudziesięciu obywateli o z całego kraju no to co się dzieje ja chciałabym żeby, żeby to wybrzmiało, że to jest pewne wzmocnienie deliberacji i tego partycypacji innego poziomu naszej identyfikacji z Unią i jakby oczywiście krytykować można wszystko zawsze i w zasadzie media podnoszą ten temat bardzo często także Unia jest demokratyczna to pokażmy też, że Unia oprócz tego, że ma deficyty demokratyczne jest instytucją uczącą się systemem uczącym się podejmuje takie wyzwania co jest uważam bardzo ważne w kontekście kryzysu ogólnego demokracji i na świecie i w Europie no tak to jest po prostu zaatakowanie tego podstawowego zarzutu, który zawsze pod adresem Unii Europejskiej był formułowany odległa od ludzi technokratyczny nieprzejrzysta nawet tarasy jakaś próba rzeczywiście otwarcia na głos z samych obywateli i zobaczymy co z tego wyniknie dziękuję bardzo, dr Karolina Borońska-Hryniewiecka instruktor z politologii Uniwersytetu wrocławskiego sieć ekspertka mi Europy w 1336 za chwilę informacji o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA